Προτεραιότητά τους, η επένδυση στο upskilling και την τεχνολογία, μεγαλύτερος κίνδυνος η επίδραση του πληθωρισμού

Η 13η ετήσια έρευνα «2023 Global Mid-Market CFO Sentiment», του δικτύου CFO Alliance, η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Workday, συγκεντρώνει δεδομένα και απόψεις από περισσότερους από 450 CFOs σε αναδυόμενες και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις από πληθώρα κλάδων, σχετικά με το έτος που διανύουμε. Η μελέτη έδειξε ότι οι περισσότεροι CFOs σχεδιάζουν τολμηρές κινήσεις για να μετασχηματίσουν τον ρόλο τους, τη σύνθεση των ομάδων τους και τους τρόπους με τους οποίους αντιμετωπίζουν πελάτες, υπαλλήλους και επενδυτές, προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους τους.

Πόσο αναμένετε ανάπτυξη επένδυσης στα εξής, σε σχέση με το 2022;

Εμπιστοσύνη στην επιχείρηση, αύξηση της επένδυσης για ανάπτυξη
Βασικό εύρημα είναι ότι, παρά το γεγονός πως οι finance leaders αντιμετωπίζουν συνεχιζόμενη αβεβαιότητα, εκφράζουν κατά μ.ό. 80% εμπιστοσύνη στην ικανότητα των επιχειρήσεών τους να επιτύχουν τους στόχους εσόδων και περιθωρίων το 2023.

Επίσης, αυξάνουν την επένδυση για στήριξη της ανάπτυξης: το 75% των ερωτηθέντων πραγματοποιεί διψήφιες αυξήσεις σε Πωλήσεις/Μάρκετινγκ, Τεχνολογία, Ταλέντο και Κεφαλαιουχικές Δαπάνες.

Πιο θετικές οι μεσαίες επιχειρήσεις σε σχέση με τις μεγάλες
Αν και εκφράζουν γνήσιους φόβους για ύφεση, οι περισσότεροι CFOs σε αναδυόμενες και μεσαίες επιχειρήσεις βλέπουν πιο θετικά την οικονομία, την οικονομική απόδοση της εταιρείας τους και τη δική τους ατομική απόδοση για το 2023, σε σχέση με τους ομοτίμους τους σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις, οι οποίοι έχουν στραφεί δραματικά προς το αρνητικό. Σε ποσοστό 38%, οι CFOs σε μεσαίου μεγέθους οργανισμούς δηλώνουν ότι η επιχείρησή τους κινείται εξαιρετικά και κατά 66% αναμένουν αύξηση εσόδων το 2023.

Πού εντοπίζετε το μεγαλύτερο κενό δεξιοτήτων στην ομάδα accounting/finance, σε σχέση με τις ανάγκες σας για το 2023;

Αλλαγές στον ρόλο του CFO
Παρά την αισιοδοξία που εκφράζουν για την απόδοση των επιχειρήσεων όπου απασχολούνται, 1 στους 4 CFOs σκέπτεται να κάνει κινήσεις καριέρας μέσα στο 2023. To 18% σχεδιάζει μετακίνηση, το 13% αξιολογεί ευκαιρίες στο consulting και το 5% αλλάζει καριέρα. Συνολικά, περισσότεροι από ποτέ εξετάζουν αλλαγές, οι οποίες οφείλονται κατά κύριο λόγο (63%) στο γεγονός ότι είναι υπερβολικά φορτωμένοι με ευθύνες ρουτίνας. Άλλοι λόγοι είναι οι ανεπαρκείς πόροι (18%), η αδυναμία εξεύρεσης κατάλληλων πόρων και προμηθευτών (10%) και η ανεπαρκής υποστήριξη από τη διοίκηση ή την επιχείρηση (9%). Ως αποτέλεσμα, όλο και περισσότεροι σκοπεύουν να αναθεωρήσουν τις προτεραιότητές τους, να επαναξιολογήσουν τις ατομικές και ομαδικές ευθύνες, να ανακατανείμουν αρμοδιότητες και να εστιάσουν εκ νέου τις προσπάθειές τους στη δημιουργία αξίας. Περισσότεροι από τους μισούς θα πιέσουν για επενδύσεις σε τεχνολογία και δεξιότητες, προκειμένου να απαλλαχθούν από μηχανικές εργασίες και να συνεισφέρουν περισσότερο σε επίπεδο στρατηγικής, ενώ αναθεωρούν τον ρόλο του finance, ώστε αυτό να λειτουργεί δυναμικά και να επιτρέπει μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Επιπλέον, προβαίνουν σε εντατικό upskilling του εργατικού δυναμικού και ενισχύουν την εταιρική κουλτούρα, προωθώντας τη συνεργασία, την υβριδική εργασία και το συνεπές εργασιακό περιβάλλον.

Μετασχηματισμός της ομάδας finance
Οι περισσότεροι CFOs και οι ομάδες τους θα συνεχίσουν να πιέζουν προς τα εμπρός σε θέματα τεχνολογίας και data το 2023, καθώς πιστεύουν ότι πρέπει να ενταθούν οι κινήσεις για την απομάκρυνση παθογενειών και κωλυμάτων, ενώ δίνουν μεγάλη έμφαση στην κατάρτιση. Συγκεκριμένα, προτίθενται να αντιμετωπίσουν την έλλειψη δεξιοτήτων, κυρίως σε θέματα FP&A και corporate finance, επενδύοντας σε εκπαίδευση, χωρίς να προσλάβουν επιπλέον προσωπικό πλήρους απασχόλησης. Η ανάγκη για περαιτέρω ανάπτυξη του προσωπικού οφείλεται στο γεγονός ότι, ακόμη και με πληθώρα υποψηφίων στην αγορά εργασίας, παραμένει δύσκολο να προσελκύσει κανείς ταλέντο με τις απαιτούμενες δεξιότητες. Μάλιστα, το κενό μεταξύ προσφοράς και ζήτησης για προσωπικό με τις απαιτούμενες δεξιότητες, δεν αναμένεται να καλυφθεί το 2023 και γι’ αυτό μετατοπίζουν την προσοχή τους από τις νέες προσλήψεις στη βελτιστοποίηση του υφιστάμενου προσωπικού.

Η πρόβλεψη των μεσαίων επιχειρήσεων για το 2023
Οι CFOs θέλουν να βοηθήσουν τις εταιρείες τους να είναι ανταγωνιστικές, να επιβιώσουν και να ευημερήσουν στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον, το 2023. Μολονότι οι φιλοδοξίες τους για ανάπτυξη είναι μεγάλες, οι προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών είναι ακόμη μεγαλύτερες. Η έρευνα δείχνει ότι οι CFOs επιδιώκουν ανάπτυξη το 2023 μέσα από το πρίσμα της βιωσιμότητας και του καπιταλισμού των ενδιαφερομένων μερών. Οι μεγαλύτερες προτεραιότητές τους είναι η οργανική ανάπτυξη, η βελτίωση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας, η επένδυση σε R&D και τεχνολογία, Μ&Α, στρατηγικές συνεργασίες και πρόσβαση σε πρόσθετα κεφάλαια. Μολονότι θεωρούν ότι η απώλεια/έλλειψη ταλέντου ίσως αποτελέσει εμπόδιο στην επιτυχία, περισσότερο από κάθε άλλη φορά ανησυχούν ότι χρειάζονται αναθεώρηση και επαναπροσδιορισμό οι επιχειρηματικές στρατηγικές. Ως πιθανά εμπόδια διακρίνουν επίσης την έλλειψη κεφαλαίων και καίριων data.

Οι 10 κίνδυνοι που προξενούν μεγάλη ανησυχία για το 2023
Η ανησυχία για την πρόσληψη και διακράτηση ταλέντου παραμένει έντονη, αλλά πλέον την κορυφή της λίστας καταλαμβάνει ο πληθωρισμός. Η ανησυχία για μειούμενη πρόσβαση σε κεφάλαια έχει διπλασιαστεί σε σχέση με πέρυσι. Τα ρίσκα που σχετίζονται με την εφοδιαστική αλυσίδα πέφτουν από τη θέση 2 στη θέση 4, καθώς πολλοί CFOs έμαθαν πώς να τα διαχειρίζονται, αλλά στο top 3 μπαίνουν πλέον οι παραβιάσεις δεδομένων. Η ανησυχία για τους γεωπολιτικούς κινδύνους εντείνεται, χωρίς όμως να διαταράσσει την αισιοδοξία, ενώ η επίδραση του COVID-19 δεν περιλαμβάνεται πλέον στο top 10 των κινδύνων. Ανησυχία προκαλεί επίσης η εξισορρόπηση της συγκράτησης του κόστους με τις ανάγκες των εργαζομένων, καθώς σχεδόν όλοι οι ερωτηθέντες εκτιμούν ότι τα κόστη των παροχών θα ξεπεράσουν το επίπεδο του πληθωρισμού.

  • Διάστημα διεξαγωγής: Δεκέμβριος 2022 – μέσα Ιανουαρίου 2023
  • Το The CFO Alliance είναι παγκόσμιο δίκτυο CFOs και στελεχών του finance.
  • Η Workday είναι προμηθευτής εφαρμογών επιχειρηματικού cloud για τους τομείς finance και HR.