Η Αναστασία Χαλκίδου, ACCA Global Council Member, εξηγεί γιατί είναι σωστή κίνηση η επιλογή σπουδών Λογιστικής στην Ελλάδα.

Γιατί να επιλέξει κανείς να ξεκινήσει τις λογιστικές σπουδές του στην Ελλάδα; Ποιο είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα;

Η λογιστική αφορά πολλά περισσότερα από την απλή επεξεργασία αριθμών. Έχει να κάνει με την προοδευτική σκέψη, την αξιοποίηση της τεχνολογίας και τη λήψη αποφάσεων που ωφελούν τις επιχειρήσεις, τον πλανήτη και όσους ζουν επάνω σε αυτόν. Σχετίζεται επίσης με τη στρατηγική νοοτροπία – δεν εξετάζει μόνο πώς είναι την παρούσα στιγμή τα πράγματα, αλλά πώς μπορεί κανείς να μεγιστοποιήσει τη χρήση των υφιστάμενων πόρων, προκειμένου να φθάσει στον επιθυμητό προορισμό.

Οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες των χρηματοοικονομικών στην Ελλάδα προάγουν το επιχειρείν, υποστηρίζουν τις οικονομίες, βελτιώνουν τις ζωές των ανθρώπων και βοηθούν στην προστασία του περιβάλλοντος. Κι έτσι έχουν τα πράγματα πολύ καιρό τώρα. Η εμπειρία της ACCA (Ένωση Ορκωτών Εγκεκριμένων Λογιστών) στην Ελλάδα έχει ρίζες στην ιστορία και βάσεις στην καινοτομία. Έχουμε έλληνες λογιστές, οι οποίοι έγιναν μέλη της ACCA στις αρχές της δεκαετίας του ’90 και παραμένουν δραστήριοι επαγγελματίες. Την ίδια στιγμή, έχουμε εκατοντάδες νέους, μελλοντικούς επαγγελματίες, οι οποίοι εγγράφονται σε σπουδές της ACCA κάθε χρόνο, προκειμένου να αποκτήσουν τα πιστοποιητικά μας.

Γιατί το κάνουν; Πρώτα απ’ όλα, για την ποιότητα της γνώσης που τούς εξασφαλίζει η πιστοποίηση ACCA, μέσω του Κοινού Σχήματος Εξετάσεων (JES) με το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ), εδώ και σχεδόν 15 χρόνια. Τα άτομα που διεκδικούν την πιστοποίησή μας ανήκουν σε περισσότερους από μισό εκατομμύριο σπουδαστές της ACCA παγκοσμίως και εργάζονται με στόχο να προστεθούν σε σχεδόν 250.000 μέλη. Όλοι τους θα έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε οποιαδήποτε από τις 178 χώρες όπου έχει παρουσία η ACCA, αφού θα έχουν την υποστήριξη του διεθνούς σήματος της ACCA.

Η Ελλάδα αποτελεί εξαιρετική τοποθεσία για τα μέλη μας και τους σπουδαστές μας, όχι μόνο λόγω των επαγγελματικών ευκαιριών που έχουν στο πλαίσιο του JES με το ΣΟΕΛ, αλλά και επειδή θα μπορούν να επωφεληθούν από ένα εκτενές δίκτυο εγκεκριμένων εκπαιδευτικών συνεργατών. Οι συνεργάτες αυτοί, τους βοηθούν στην ταχύτερη πρόοδο των σπουδών τους, αλλά και σε καλύτερη πρακτική κατανόηση της γνώσης που αποκτούν και στο πώς μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν στην πράξη. Είτε επιθυμούν να σπουδάσουν full-time είτε part-time, είτε σε αίθουσα είτε online, θα μπορούν να βρουν στην Ελλάδα ποιοτική εκπαίδευση που εξυπηρετεί τις ανάγκες τους και τον τρόπο ζωής τους, και να την προσαρμόσουν στις επαγγελματικές και προσωπικές τους δεσμεύσεις.

Διοργανώνουμε εξεταστικές κάθε τρίμηνο και οι περισσότερες από τις εξετάσεις μας μπορούν ακόμη και να δοθούν on-demand, παρέχοντας στους σπουδαστές μας την ευελιξία να κατακτήσουν κάθε επίπεδο πιστοποίησης με τον δικό τους ρυθμό. Εκτός από τη διοργάνωση των εξετάσεών μας, εξίσου ευέλικτο είναι και το περιεχόμενό τους: οι σπουδαστές έχουν την ευκαιρία να εξειδικευθούν σε τομέα επιλογής τους, ενώ σε πολυάριθμες χώρες μπορούν να εξεταστούν στο εκάστοτε εθνικό φορολογικό και νομικό σύστημα.

Επιπλέον, μπορούν ακόμη και να αποκτήσουν εμπειρία, μέσω πρόσθετων πιστοποιήσεων, καθ’ οδόν προς την απόκτηση της ιδιότητας μέλους, με διπλώματα όπως τα: (Advanced) Diploma in Accounting and Business, Certificate in Sustainability for Finance (CertSF) και Certificate in Data Analytics. Ακόμη σπουδαιότερο, όμως, είναι το γεγονός ότι έχουμε σχεδιάσει, σε συνεργασία με το ΣΟΕΛ, ελληνόφωνο πιστοποιητικό επάνω στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS – CertIFR Greek), ενώ παράλληλα σχεδιάζουμε από κοινού νέο πιστοποιητικό, επάνω στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα (IPSAS).

Οι εργοδότες στην Ελλάδα -όπως και ανά την υφήλιο- αναζητούν επαγγελματίες πιστοποιημένους από την ACCA, διότι γνωρίζουν ότι έχουν στρατηγικό τρόπο σκέψης, τεχνικές δεξιότητες και επαγγελματικές αξίες, που θα ωθήσουν τους οργανισμούς τους προς τα εμπρός. Γνωρίζουν επίσης ότι η ACCA υποστηρίζει διαρκώς τους οργανισμούς μέσα από την αναγνωρισμένη, μοναδική έρευνά της, καθώς και τη συνεργασία της με ενδιαφερόμενα μέρη, στα οποία συμπεριλαμβάνονται πανεπιστήμια και επαγγελματικές ενώσεις. Επί του παρόντος, συνεργαζόμαστε με περισσότερους από 7.400 εγκεκριμένους εργοδότες και 80 λογιστικές εταιρείες παγκοσμίως, ενώ συνδέουμε τα μέλη μας με χιλιάδες θέσεις εργασίας, μέσα από το ACCA Careers Job Board.

Με ποια διαδικασία διαφυλάσσετε την πιστοποίηση; Ποια είναι τα οφέλη που προσφέρει στους σπουδαστές και, στη συνέχεια, στα μέλη;

Λογιστές με πιστοποίηση ACCA ζητούνται από εργοδότες σε κάθε κλάδο και τομέα. Βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των χρηματοοικονομικών και της λογιστικής στην ψηφιακή εποχή και είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένοι. Τα πιστοποιητικά μας εξασφαλίζουν τις δεξιότητες που αναζητούν οι εργοδότες σε κάθε στάδιο της καριέρας ενός επαγγελματία.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας μας, δίνουμε μεγάλη έμφαση στην καινοτομία και εφαρμόζουμε τις αξίες μας στην πράξη. Κατά συνέπεια, παραμένουμε πρωτοπόροι στη σύσταση νέων πιστοποιήσεων και υπηρεσιών, οι οποίες προβλέπουν τις μελλοντικές τάσεις στο επάγγελμα. Πρωτοπορήσαμε, ως το πρώτο σώμα λογιστών που δέχθηκε γυναίκες ως μέλη το 1909, αλλά και στο γεγονός ότι διπλασιάσαμε το πλήθος των εξεταστικών περιόδων μας το 2016, και γι’ αυτό είμαστε υπερήφανοι. Οι σπουδαστές που επιλέγουν το JES των ACCA και ΣΟΕΛ μπορούν να αισθάνονται σίγουροι ότι θα χτίσουν το ισχυρό επαγγελματικό δίκτυο που χρειάζονται για να ανταποκριθούν στις μεγάλες ταχύτητες του σύγχρονου επιχειρηματικού κόσμου. Επενδύουμε σε αναπτυξιακά προγράμματα για να διατηρούμε τα μέλη μας ανταγωνιστικά.

Όσοι φέρουν τις διακρίσεις ACCA και FCCA δεσμεύονται να συμπεριφέρονται με ήθος και να συντηρούν την επαγγελματική τους ικανότητα. Το διεθνές ερευνητικό μας πρόγραμμα διαφυλάσσει ότι παραμένουν στην αιχμή του επαγγέλματος, όντας σε επιφυλακή για τις επόμενες τάσεις που θα το διαμορφώσουν. Επίσης, τα μέλη μας υπάγονται σε κανονισμούς και ρυθμίσεις, ώστε οι εργοδότες να γνωρίζουν ότι εργάζονται βάσει διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων. Και αυτή η αναγνώριση δεν περιορίζεται μόνο στο εργασιακό κύρος των μελών μας. Τα μέλη της ACCA σημειώνουν εξαιρετικές επιδόσεις στην ηγεσία νεοφυών επιχειρήσεων, ΜμΕ, καθώς επίσης ποικίλων επιχειρηματικών και κρατικών οργανισμών ανά την υφήλιο, κομίζοντας την αξιοπιστία τους και την προοδευτική νοοτροπία τους στο επιχειρηματικό τους περιβάλλον.

Οι πιστοποιήσεις μας καλλιεργούν επαγγελματίες με το βλέμμα στο μέλλον, καθώς και με τις χρηματοοικονομικές και επιχειρηματικές δεξιότητες που είναι ουσιώδεις για τη βιωσιμότητα των οικονομιών και την ευημερία των κοινωνιών. Κάθε μέρα, οι επαγγελματίες λογιστές της ACCA στηρίζουν ανθρώπους και οργανισμούς στη λήψη συνετών αποφάσεων και στο να πράξουν το σωστό.

Οικοδομούμε δημόσια εμπιστοσύνη, δημιουργώντας ένα συμπεριληπτικό επάγγελμα με ανθρώπους από όλα τα περιβάλλοντα, οι οποίοι υπακούν σε έναν παγκόσμιο κώδικα ηθικής και δεσμεύονται να αναβαθμίζουν τις δεξιότητές τους, ώστε να αντεπεξέρχονται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες. Από το 1904, αποτελούμε κινητήριο δύναμη για το δημόσιο καλό. Αυτό έχει ενσωματωθεί στον εταιρικό μας σκοπό και τροφοδοτεί κάθε μας ενέργεια.

Για παράδειγμα, προσφέρουμε σε όλους, παντού, την ευκαιρία να έχουν πρόσβαση σε μια ικανοποιητική σταδιοδρομία στη λογιστική. Μοιραζόμαστε γενναιόδωρα την πρωτοποριακή έρευνά μας, η οποία απαντά στα ερωτήματα του σήμερα και μας προετοιμάζει για το αύριο. Υποστηρίζουμε την παγκόσμια οικογένεια των μελών μας, των μελλοντικών μελών μας και των συνεργατών μας, ενώ παράλληλα αναπτύσσουμε το επάγγελμα για την επόμενη γενιά. Σκεπτόμαστε με οδηγό το μέλλον και προς τα εκεί κατευθύνουμε το επάγγελμα.

Τι αλλαγές προβλέπετε σε αυτό το πεδίο εξειδίκευσης;

Έχουμε δημιουργήσει ένα διεθνές δίκτυο, το οποίο περιλαμβάνει μέλη, εργοδότες, ακαδημαϊκούς και εμπειρογνώμονες, και έχουμε πρόσβαση στη γνώση και την εμπειρία τους, ώστε να εντοπίζουμε και να διερευνούμε παγκόσμιες τάσεις και ζητήματα για τις επιχειρήσεις, τα χρηματοοικονομικά, την κοινωνία και το επάγγελμα, ως σύνολο. Αυτό μάς επιτρέπει να δημιουργούμε τον λογιστή που έχει ανάγκη ο ταχέως μεταβαλλόμενος κόσμος μας και μάς δίνει γνώση που μοιραζόμαστε και έξω από τον οργανισμό μας. Διαμορφώνουμε δημόσια πολιτική, ενώ παράλληλα παράγουμε ηγετική σκέψη στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την ηθική. Εργαζόμαστε σε τοπικό και εθνικό επίπεδο για να μοιραστούμε τη γνώση μας και τις συμβουλές μας αναφορικά με την προτεινόμενη νομοθεσία. Διαδραματίζουμε επίσης καίριο ρόλο στην ανάπτυξη διεθνών εκπαιδευτικών προτύπων. Έχουμε οικοδομήσει συνεργασίες κατά τη διάρκεια της ιστορίας μας, οι οποίες παίζουν κεντρικό ρόλο στην ικανότητά μας να παρέχουμε τα πιστοποιητικά μας και τις υπηρεσίες μας διεθνώς.

Τώρα, περισσότερο από ποτέ, χρειάζεται να κοιτάξουμε προς τα εμπρός και να αναλογιστούμε την ευθύνη μας απέναντι σε μελλοντικές γενιές. Αυτός είναι ο λόγος που έχουμε δεσμευθεί ως προς τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των ΗΕ. Χρειαζόμαστε καλύτερο, δικαιότερο κόσμο που λειτουργεί για όλους. Πρέπει να προγραμματιστούμε εκ νέου, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και να διαμορφώσουμε νέα σχέση μεταξύ του επιχειρείν, των φορέων χάραξης πολιτικής, του δημόσιου τομέα και της ευρύτερης κοινωνίας, εμπεδώνοντας τα μαθήματα των τελευταίων ετών και ασπαζόμενοι τα θετικά – το λογιστικό επάγγελμα βρίσκεται στην καρδιά όλων αυτών. Η παγκόσμια φύση της λογιστικής και ο κεντρικός ρόλος των λογιστών που εργάζονται εντός των οργανισμών και υπέρ αυτών, σημαίνει ότι το επάγγελμα είναι μοναδικό στην ικανότητά του να προάγει την αλλαγή και να μάς βοηθά να χτίζουμε έναν καλύτερο κόσμο.

Οι δύο παγκόσμιες πολιτικές θέσεις της ACCA προσδιορίζουν το σημείο εστίασης για τη δουλειά μας, τις κυβερνήσεις και τους φορείς χάραξης πολιτικής ανά τον κόσμο.

Η πρώτη εστιάζει στην Ανάπτυξη καταρτισμένου εργατικού δυναμικού.

Καλούμε τους φορείς χάραξης πολιτικής να:

  • Υιοθετήσουν δίκαιες και συμπεριληπτικές εκπαιδευτικές πολιτικές, οι οποίες θα επιτρέπουν σε οποιονδήποτε να αναπτύξει τις δεξιότητες που είναι ζωτικής σημασίας για τις βιώσιμες οικονομίες, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών πιστοποιήσεων στα χρηματοοικονομικά και τη λογιστική.
  • Δημιουργήσουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση και τις επαγγελματικές επιλογές, ώστε να διασφαλίσουν ότι η ποιοτική εκπαίδευση στα χρηματοοικονομικά και τη λογιστική είναι διαθέσιμη σε όλους, χωρίς τεχνητά εμπόδια.
  • Προωθήσουν την απασχόληση και ανάπτυξη επαγγελματιών των χρηματοοικονομικών και της λογιστικής σε όλους τους κλάδους, προκειμένου να διαμορφώσουν ευημερούσες, ηθικές και βιώσιμες επιχειρήσεις και οικονομίες.

Η δεύτερη παγκόσμια πολιτική μας εστιάζει στην Οικοδόμηση βιώσιμων οικονομιών.

Οι επαγγελματίες των χρηματοοικονομικών και της λογιστικής είναι ζωτικής σημασίας στις βιώσιμες οικονομίες και οργανισμούς. Γι’ αυτό, είναι όραμά μας να αναπτύξουμε το λογιστικό επάγγελμα που χρειάζεται ο κόσμος.

Καλούμε τους φορείς χάραξης πολιτικής να:

  • Ενδυναμώσουν και αναπτύξουν το λογιστικό επάγγελμα, ώστε οι οργανισμοί να έχουν πρόσβαση στην αξιόπιστη εξειδίκευση που χρειάζονται για να διασφαλίσουν βιώσιμη οικονομική αξία.
  • Υιοθετήσουν πολιτικές και κανονισμούς που προωθούν τις βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές, προάγοντας την ηθική και υπεύθυνη λήψη αποφάσεων που δημιουργεί αξία και υποστηρίζει τη μετάβαση στο Net Zero.
  • Υιοθετήσουν και υλοποιήσουν παγκόσμια πρότυπα για να προάγουν την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη στις εθνικές οικονομίες, προσελκύοντας επενδύσεις και διευκολύνοντας το διεθνές εμπόριο.
  • Διασφαλίσουν ότι οι ΜμΕ και τα μικρά και μεσαία γραφεία, που αντιπροσωπεύουν το 90% των επιχειρήσεων και το 50% της απασχόλησης παγκοσμίως, αντανακλώνται στις οικονομικές πολιτικές για την προώθηση της καινοτομίας και του επιχειρείν που συνεισφέρει στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.

Όλα αυτά μαζί αντιπροσωπεύουν μεγάλες ευκαιρίες για το λογιστικό επάγγελμα, το οποίο μπορεί κάλλιστα να συνεισφέρει σε αυτές τις αλλαγές για τη βελτίωση της κοινωνίας και του τρόπου με τον οποίο επιχειρούμε. Η ACCA είναι υπερήφανη που τους καθοδηγεί σε διεθνές επίπεδο.

Πώς μπορεί ο επαγγελματίας της λογιστικής στην Ελλάδα να προετοιμαστεί κατάλληλα για τις σύγχρονες και τις μελλοντικές προκλήσεις;

Η ACCA συνεργάζεται με τοπικούς φορείς της λογιστικής ανά την υφήλιο, προκειμένου να παράσχει παγκοσμίως αποδεκτές πιστοποιήσεις, με τοπική αναγνώριση και συνάφεια. Στο πλαίσιο αυτών των συνεργασιών, οι σπουδαστές εγγράφονται ταυτόχρονα στην ACCA και στον τοπικό συνεργάτη, με αποτέλεσμα να πληρούν τα εξεταστικά κριτήρια για να γίνουν μέλη και στους δύο φορείς. Στην Ελλάδα, το JES μας με το ΣΟΕΛ δίνει σε πολλούς σπουδαστές την επιλογή να εξεταστούν στα εγχώρια φορολογικά και νομικά μαθήματα μέσω του ΙΕΣΟΕΛ. Οι επιτυχόντες μπορούν στη συνέχεια να εξαιρεθούν από τις αντίστοιχες εξετάσεις της ACCA και να ολοκληρώσουν τις υπόλοιπες σπουδές τους στην ACCA, αποκτώντας στο τέλος της διαδρομής τους δύο πιστοποιήσεις και αναγνώριση διεθνή και τοπική.

Η ελληνική Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) θέτει ως προαπαιτούμενο από τους σπουδαστές που σκοπεύουν να εργαστούν ως ελεγκτές στην Ελλάδα, να παρακαθίσουν σε εξετάσεις ελληνικής φορολογίας και νομικού συστήματος, άπαξ και ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Αυτό σημαίνει ότι τα μέλη της ACCA είναι στην άριστη θέση να εργαστούν με πελάτες και συναδέλφους για να ανταποκριθούν στις σύγχρονες και τις μελλοντικές προκλήσεις, όχι μόνο στο ελεγκτικό επάγγελμα, αλλά και για λογιστές επιχειρήσεων και δημοσίου τομέα. Τρεις πυλώνες ορίζουν τη λογιστική και τη ζωή των λογιστών αυτή τη στιγμή:

  1. Η ελκυστικότητα του επαγγέλματος, και πώς αυτό προσφέρει την ευκαιρία για μια αξιοπρεπή, ικανοποιητική καριέρα με νόημα, σε περισσότερους ανθρώπους από ποτέ άλλοτε.
  2. Οι ραγδαίες αλλαγές που κλονίζουν τον κόσμο της εργασίας – συμπεριλαμβανομένης της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και της υβριδικής εργασίας.
  3. Η ζήτηση για λογιστές που θα αναλάβουν διευρυμένο ρόλο στο επιχειρείν, κινητοποιημένοι από τα υψηλότερα ηθικά πρότυπα, η υπεράσπιση του βιώσιμου επιχειρείν που σέβεται την υγεία του πλανήτη, επηρεάζοντας κοινωνία και κερδοφορία, και η δράση τους ως δύναμη για το δημόσιο καλό.

Στη συνεργασία που διατηρεί η ACCA με το ΣΟΕΛ, και με την υποστήριξη της ΕΛΤΕ, αντιμετωπίζουμε ενεργά όλα αυτά τα ζητήματα, εμπλέκοντας κι άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Ο στόχος μας είναι να επιτρέψουμε σε όλους τους νυν και μελλοντικούς λογιστές να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες που έχει να προσφέρει αυτό το επάγγελμα και να αδράξουν την ευκαιρία να φέρουν ουσιώδη επίδραση στις ζωές τους, τα τοπικά οικοσύστηματά τους και την κοινωνία.