Η συνεργασία με το in-house προσωπικό και τα πλεονεκτήματα από την επίβλεψη, το ολικό ή μερικό outsourcing του λογιστηρίου. Είναι η εξωτερική ανάθεση λογιστικών υπηρεσιών μια αποτελεσματική στρατηγική που ενισχύει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησης;

Στη μακρά ιστορία της ανθρωπότητας αυτοί που έμαθαν να συνεργάζονται και να αυτοσχεδιάζουν πιο αποτελεσματικά είναι αυτοί που έχουν επικρατήσει, είπε κάποτε ο Κάρολος Δαρβίνος και στη σύγχρονη εποχή όλο και περισσότερες επιχειρήσεις στρέφονται στην εξωτερική ανάθεση των λογιστικών τους υπηρεσιών προκειμένου να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητά τους.

Καθήκοντά όπως υπηρεσίες τήρησης βιβλίων και μισθοδοσίας, λογιστικό λογισμικό που συμβάλλει στη δημιουργία μιας συγκεκριμένης αναλυτικής αναφοράς ή απλώς γενική καθοδήγηση σχετικά με τα κρίσιμα σημεία αναφοράς που συνιστούν εταιρικό στόχο ανατίθενται όλο και πιο συχνά σε εξειδικευμένους επαγγελματίες του κλάδου. Έχει τελικά πράγματι ουσιαστικό οικονομικό νόημα η καταβολή μισθών και παροχών σε μια εσωτερική ομάδα, όταν η εξωτερική ανάθεση του λογιστηρίου επιτυγχάνει τη σύνδεση της επιχείρησης με επαγγελματίες κορυφαίους στον τομέα τους;

Σε άνοδο η αξία της παγκόσμιας αγοράς outsourcing
Η αξία της παγκόσμιας αγοράς outsourcing ανερχόταν στα 92,5 δισεκατομμύρια δολάρια το 2019, με το 59% των εταιρειών να απευθύνεται σε εξωτερικούς συνεργάτες για τη μείωση του κόστους και το 37% των μικρών επιχειρήσεων να αναθέτει σε τρίτους τουλάχιστον ένα μέρος της επιχειρηματικής τους διαδικασίας.

Το σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον απαιτεί από τις επιχειρήσεις, περισσότερο από ποτέ, την ανάγκη λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων αναφορικά με την ανάθεση σημαντικού εύρους υποστηρικτικών εργασιών σε εξωτερικούς συμβούλους, αναφέρει ο Θέμης Πολύζος, Partner, Outsourcing Services στη Mazars Ελλάδας.

Στάθης Ρούσσος, Πρόεδρος -Διευθύνων Σύμβουλος- Φοροτεχνικός Α’ Τάξης, Ρούσσος Στ. & Συνεργάτες.
«Οι αυξημένες ανάγκες των επιχειρήσεων έχουν οδηγήσει και σε αύξηση των απαιτήσεων σε λογιστικά και φορολογικά θέματα, καθιστώντας απαραίτητο τον εξωτερικό έλεγχο και την επίβλεψη των οικονομικών τους από εξειδικευμένους φοροτεχνικούς»

Το in-house προσωπικό λειτουργεί και είναι αποδοτικό κυρίως σε επιχειρήσεις που το τμήμα του λογιστηρίου τους αποτελεί βασική λειτουργία της επιχείρησης, διευκρινίζει ο Αργύρης Χαρδούλης CEO στη BRAIN ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕ, σημειώνοντας βεβαία ότι, όπως έχει αποδειχθεί, σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και το πιο οργανωμένο και ενημερωμένο in-house προσωπικό του λογιστηρίου χρήζει ανάγκης τουλάχιστον σε μερικό outsourcing του λογιστηρίου όταν έχει να διαχειριστεί νέα δεδομένα που επιβάλλουν εξειδικευμένη γνώση σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. H συνεργασία με εξωτερικό Σύμβουλο συνεπάγεται σημαντική απελευθέρωση πόρων με παράλληλη αύξηση της ποιότητας των προσφερόμενων συμβουλευτικών και λογιστικών υπηρεσιών λόγω της υψηλής εξειδίκευσης και τεχνογνωσίας που προσφέρουν οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες, σημειώνει ο Θέμης Μπουρνάς, Consultant, Accountant, European Projects, Msc MAccB&S στην Bournas Accounting Consulting υπογραμμίζοντας ότι μέσω της συνεργασίας και επίβλεψης του εσωτερικού λογιστηρίου δημιουργείται ένα πρώτο layer στρώμα εσωτερικού ελέγχου, που παρέχει επιπλέον ασφάλεια στον επιχειρηματία. Οπουδήποτε και αν εδρεύει η επιχείρηση μπορεί να υπάρχει εξωτερική υποστήριξη, κάτι που δίνει τη δυνατότητα μεγαλύτερου λογιστικού ελέγχου της οικονομικής πορείας της επιχείρησης και γρηγορότερης ενημέρωσης-εφαρμογής των νόμων βάσει των δύσκολων εξελίξεων της εποχής, επισημαίνει ο Στάθης Ρούσσος, Πρόεδρος -Διευθύνων Σύμβουλος-Φοροτεχνικός Α’ Τάξης στη Ρούσσος Στ. & Συνεργάτες.

Άριστη τεχνογνωσία «κατά παραγγελία»
Η επιλογή του outsourcing and supervision στον τομέα του accounting προσφέρει μια αποτελεσματική λύση στις επιχειρήσεις που θα την επιλέξουν, μας λέει ο Νικόλαος Καραδημήτρης, Tax Consultant, MBA in International Business, CEO στην e-logistiki sa, επισημαίνοντας ότι οι υπηρεσίες ενός freelancer ή μιας λογιστικής εταιρίας που θα κληθεί να υλοποιήσει τη σύμβαση outsourcing παρέχουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα για καλύτερο εσωτερικό έλεγχο του φορολογικού, λογιστικού και εργατικού τομέα.

Θέμης Μπουρνάς, Consultant, Accountant, European Projects, Msc MAcc, B&S, Bournas Accounting Consulting
«Οι εξωτερικοί Οικονομικοί Σύμβουλοι έχουν ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και τμήματα εξειδικευμένων στελεχών Λογιστών, από τους οποίους οι επιχειρηματίες λαμβάνουν αξιόπιστες συμβουλές, που οδηγούν σε αποδοτικότερες επιχειρηματικές αποφάσεις»

Οι εξωτερικοί Οικονομικοί Σύμβουλοι διαθέτουν ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και τμήματα εξειδικευμένων στελεχών Λογιστών, από τους οποίους οι επιχειρηματίες μπορούν να λάβουν σωστές, έγκυρες και αξιόπιστες συμβουλές που οδηγούν σε πιο έξυπνες και αποδοτικότερες επιχειρηματικές αποφάσεις, υπογραμμίζει ο Θέμης Μπουρνάς, τονίζοντας ότι οι επιχειρήσεις όλο και περισσότερο κατανοούν πως η λογιστική είναι κάτι παραπάνω από τους αριθμούς. Οι υπηρεσίες μέσω εξωτερικού Οικονομικού Συμβούλου θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως «άριστη τεχνογνωσία κατά παραγγελία», αναφέρει. Το Outsourcing κινεί τα νήματα της σύγχρονης επιχειρηματικότητας καθώς, πέραν της μείωσης κόστους και της αποδοτικότητας του, μετατρέπεται σε ένα στρατηγικό εργαλείο για όσους το χειρίζονται σωστά και μεθοδευμένα, σημειώνει ο Θέμης Πολύζος. Στην Mazars, μέσα από την πολυετή εμπειρία των επαγγελματιών μας, είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να καταλάβουν την οικονομική κατάσταση και την αποδοτικότητα της επιχείρησής τους, με την προετοιμασία των κατάλληλων αναφορών διοικητικής πληροφόρησης, με χρήση ιδιαίτερα προηγμένων αλλά σε καμία περίπτωση πολύπλοκων, ακατανόητων ή δαπανηρών τεχνολογιών, μας αποκαλύπτει, εξηγώντας μας πως παρέχεται στον CFO εύκολα και γρήγορα, η πληροφόρηση που χρειάζεται κάθε φορά, η οποία θα στηρίξει τη λήψη αποφάσεων από τη διοίκηση της επιχείρησης. Οι σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων οδηγούν ολοένα και περισσότερο στην Εξωτερική Ανάθεση & Επίβλεψη των Λογιστικών Τμημάτων των εταιρειών, σχολιάζει ο Στάθης Ρούσσος υπογραμμίζοντας ότι η ορθή τήρηση των λογιστικών βιβλίων προστατεύει την εταιρεία από τη χρέωση πολύτιμων και σημαντικών πόρων και, συνεπώς, τη βοηθά να αποκομίζει οικονομικά οφέλη.

Αύξηση της αποτελεσματικότητας των επιχειρηματικών διαδικασιών
Με εξωτερικό Σύμβουλο, Λογιστή, το επιχειρηματικό ρίσκο της ορθής λογιστικής συμμόρφωσης δεν το επωμίζεται μόνος ο ίδιος ο επιχειρηματίας ενώ τα λάθη, οι κίνδυνοι ελέγχου και το επιχειρηματικό ρίσκο μειώνονται, σχολιάζει σχετικά ο Αργύρης Χαρδούλης, σημειώνοντας πως η εξωτερική ανάθεση των υπηρεσιών του λογιστηρίου διασφαλίζει τη μακροβιότητα και την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας, όσο ανατρεπτικές και αν είναι οι εξωτερικές συνθήκες της αγοράς. Σύμφωνα, με πρόσφατη έρευνα που δόθηκε στη δημοσιότητα από τη μελέτη του Association of Certified Fraud Examiners στα πιο συχνά θύματα απάτης συγκαταλέγονται ιδιωτικές μικρές επιχειρήσεις με λιγότερους από 100 υπαλλήλους.

Θέμης Πολύζος, Partner, Outsourcing Services, Mazars, Ελλάδα
«Το Outsourcing κινεί τα νήματα της σύγχρονης επιχειρηματικότητας. Πέραν της μείωσης κόστους και της αποδοτικότητας, μετατρέπεται σε ένα στρατηγικό εργαλείο για όσους το χειρίζονται σωστά και μεθοδευμένα»

Οι περισσότεροι εξωτερικοί συνεργάτες έχουν εξειδίκευση σε συγκεκριμένες δραστηριότητες επιχειρήσεων και αυτό τους αναδεικνύει σαν μια ιδανική λύση, διότι στην ουσία η επιχείρηση «αγοράζει» τεχνογνωσία σε μια καλύτερη τιμή από τον μισθωτό inhouse λογιστή, μας εξηγεί ο Νικόλαος Καραδημήτρης. Ο μηνιαίος έλεγχος πρωτογενώς στο ισοζύγιο των εταιριών δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης και ανάλυσης των οικονομικών μεγεθών και αριθμοδεικτών ενώ μέσω της οργάνωσης των συστημάτων ελέγχου των λογιστικών διαδικασιών η επιχείρηση μπορεί να λαμβάνει ενδιάμεσα αποτελέσματα (reports) για μια πληθώρα από πληροφορίες σε σχέση με τα κόστη, τις ταμειακές ροές και την παρακολούθηση του προϋπολογισμού της, συμπληρώνει. Το Outsourcing των λογιστικών υπηρεσιών σε έναν αξιόπιστο και με υψηλή εμπειρία πάροχο, μπορεί να προσφέρει βελτιωμένη απόδοση σε σύγκριση με την πρόσληψη, την εκπαίδευση, την ενημέρωση και τη διατήρηση εσωτερικού προσωπικού, σημειώνει ο Θέμης Πολύζος, τονίζοντας πως η πρόσβαση στην πιο πρόσφατη τεχνολογία και στα εργαλεία που διαθέτουν οι εταιρείες συμβούλων του χώρου όπως η Mazars, συμβάλλουν στην εξοικονόμηση χρόνου και πόρων. Τα οφέλη είναι ακόμα πιο εμφανή σε πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε διάφορες χώρες, καθώς αναθέτοντας σε έναν πάροχο το σύνολο των λογιστικών και φορολογικών διαδικασιών τους αλλά και των διαδικασιών της μισθοδοσίας ή του HR, διασφαλίζουν την κεντρική παρακολούθηση της λογιστικής, φορολογικής και εργατικής συμμόρφωσης με όλα τα πλεονεκτήματα οικονομιών κλίμακας που αυτό συνεπάγεται, συμπληρώνει.

Γεώργιος Κολυδάς, ιδιοκτήτης,”Φορο-Εξέλιξη,” Λογιστικό – Φοροτεχνικό γραφείο
«Ένα λογιστικό γραφείο πλέον έχει άμεση πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του δημοσίου, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που έχουν διευρυνθεί σε όλο σχεδόν τον δημόσιο τομέα»

Εξειδίκευση που οδηγεί στην ενίσχυση της εταιρικής κερδοφορίας
Η πρόσληψη ενός Λογιστή με εξαιρετικές γνώσεις είναι συνήθως πολύ δύσκολη και δαπανηρή για τις επιχειρήσεις, όπως και η πλήρης στελέχωση μιας εσωτερικής ομάδας λογιστών, σε θέματα οικονομικά, συμβουλευτικά, φοροτεχνικά, μισθοδοσίας, λογιστικής καταχώρησης, δηλώσεων και ισολογισμών, τονίζει ο Θέμης Μπουρνάς, προσθέτοντας πως οι περισσότερες επιχειρήσεις πολύ συχνά χρειάζονται εξειδικευμένες λογιστικές υπηρεσίες, ακόμα κι αν δεν μπορούν να αντέξουν τη μισθοδοσία εξειδικευμένων λογιστών στις τάξεις τους. Ολοένα και περισσότερες εταιρείες επιλεγούν πλέον την λογιστική τους εποπτεία από εξωτερικούς συνεργάτες και όχι στο εσωτερικό λογιστήριο που μέχρι πρότινος υπήρχε, επιβεβαιώνει ο Γεώργιος Κολυδάς, ιδιοκτήτης του Λογιστικού – Φοροτεχνικού γραφείου Φορο-Εξέλιξη, ενώ όπως επισημαίνει ο Αργύρης Χαρδούλης ιδιαίτερα στη μετά-covid εποχή, οι περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις προτιμούν το outsourcing του λογιστηρίου τους, διότι επιχειρηματικά είναι ασύμφορο να έχουν εσωτερική μονάδα λογιστηρίου εξειδικευμένη και συνεχώς ενημερωμένη με τις εξελίξεις του κλάδου.
Ακόμη, η εξωτερική ανάθεση των λογιστικών και οικονομικών διαδικασιών συμβάλλει στην αποφυγή προβλημάτων που σχετίζονται με τον κύκλο εργασιών και την άδεια του προσωπικού, χαρίζοντας μεγαλύτερη ευελιξία στην επιχείρηση, που απαλλάσσεται από χρονικούς περιορισμούς ή περιορισμούς κόστους, αποκτά πρόσβαση σε βελτιωμένα εργαλεία και διαδικασίες ενώ δύναται ανενόχλητη να εστιάσει την προσοχή της στη δημιουργία κερδοφορίας.

Νικόλαος Καραδημήτρης, Tax Consultant, MBA in International Business, CEO, e-logistiki SA
«Οι υπηρεσίες ενός freelancer ή μιας λογιστικής εταιρίας δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις για καλύτερο εσωτερικό έλεγχο του φορολογικού, λογιστικού και εργατικού τομέα»

Το τμήμα του outsourcing έχει τη δυνατότητα αξιολόγησης του προσωπικού που απασχολείται στο λογιστήριο κάθε επιχείρησης με σκοπό την αναβάθμισή του μέσω της διαρκούς ενημέρωσής τους, δηλώνει στο Finance Pro o Νικόλαος Καραδημήτρης, σημειώνοντας πως ένα τμήμα εξωτερικής υποστήριξης λογιστηρίου μπορεί να συμβουλέψει την επιχείρηση σε αλλαγή λογιστικής πολιτικής για την καλύτερη απεικόνιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Αργύρης Χαρδούλης, CEO, BRAIN ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕ.
«H εξωτερική ανάθεση των υπηρεσιών του λογιστηρίου έχει αποδείξει ότι διασφαλίζει τη μακροβιότητα και την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας, όσο ανατρεπτικές και αν είναι οι εξωτερικές συνθήκες της αγοράς»

Η μορφή αυτή της συνεργασίας είναι εξαιρετικά ελκυστική στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις διότι η ισοδύναμης ποιότητας απασχόληση εσωτερικών λογιστών γιγαντώνει το κόστος μισθοδοσίας τους ενώ παράλληλα μειώνει το λειτουργικό κόστος που θα χρειαζόταν για ανεύρεση, εκπαίδευση, εξειδίκευση προσωπικού καθώς και αγοράς κατάλληλου υλικοτεχνολογικού εξοπλισμού, μας πληροφορεί ο Αργύρης Χαρδούλης, επισημαίνοντας πως το κόστος περιορίζεται μόνο στο κόστος της παροχής των υπηρεσιών από την outsourcing ομάδα-εταιρεία, το οποίο είναι πάντα συνυφασμένο με τις πραγματικές ανάγκες της επιχείρησης.

Αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών μέσω της διαρκούς επιμόρφωσης
Αναμφισβήτητα, οι συνεχείς νομοθετικές αλλαγές και οι φορολογικές εξελίξεις αναβαθμίζουν τον ρόλο του λογιστή στην οικονομική ζωή, καθώς πλέον δεν αρκείται στην απλή καταχώρηση των λογιστικών γεγονότων αλλά μέσα από τη συμμετοχή του σε ημερίδες, εξειδικευμένα συνέδρια και διεθνείς πιστοποιήσεις λογιστών και ελεγκτών αναβαθμίζει συνεχώς τις δεξιότητες και συνεπώς την ποιότητα των υπηρεσιών του. Οι ανάγκες των επιχειρήσεων τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί και παράλληλα έχουν οδηγήσει σε αύξηση των απαιτήσεων σε λογιστικά και φορολογικά θέματα, καθιστώντας απαραίτητο τον εξωτερικό έλεγχο και την επίβλεψη των οικονομικών τους από εξειδικευμένους φοροτεχνικούς, δηλώνει στο Finance Pro o Στάθης Ρούσσος, σημειώνοντας πως τα στελέχη της Σ.Ι.ΡΟΥΣΣΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. διακρίνονται για την μακρόχρονη πείρα, τη βαθιά τους τεχνογνωσία και τη δέσμευση να παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Ο τρόπος που μετατρέπουμε την τεχνογνωσία και την εξειδικευμένη γνώση μας σε πρακτικά εφαρμοζόμενες λύσεις επιτρέπει σε κάθε επιχείρηση να αξιοποιήσει σύγχρονες χρηματοοικονομικές τεχνικές, προσαρμόζοντας τες στην συγκεκριμένη κάθε φορά πραγματικότητα, αναφέρει.

Βασίλης Παναγιωτόπουλος, Λογιστής Α’ τάξης, ιδιοκτήτης, WORLDTAXIS ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ, Πρόεδρος ΠΑΕΛΟ, Μέλος και Φοροτεχνικός Σύμβουλος, ΣΕΛΠΕ «Αν αναφερόμαστε σε πολύ μεγάλη εταιρεία, εκεί συζητάμε για στελέχωση από Οικονομική Διευθυντή και προϊστάμενο λογιστηρίου με κάποιους βοηθούς και εξωτερικό φοροτεχνικό σύμβουλο»

Λόγω των καθημερινών πλέον αλλαγών στη φορολογία και τους νόμους, κάθε επιχείρηση έχει την ανάγκη ενός ενημερωμένου λογιστηρίου, κάτι το οποίο σίγουρα επιτυγχάνεται με την συστηματική εκπαίδευση του προσωπικού του γραφείου και τα εξειδικευμένα σεμινάρια, που επιτρέπουν να παρακολουθούνται όλες οι αλλαγές στους φορολογικούς νόμους και στον τρόπο εφαρμογής τους στην πράξη, μας λέει ο Γεώργιος Κολυδάς, συμπληρώνοντας πως ένα λογιστικό γραφείο πλέον έχει άμεση πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του δημοσίου μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που έχουν διευρυνθεί στο σύνολο σχεδόν του δημοσίου τομέα και άρα μπορεί να εξυπηρετήσει την κάθε επιχείρηση πιο άμεσα κατευθείαν από το γραφείο και χωρίς την ταλαιπωρία της επίσκεψης στις κατά τόπους υπηρεσίες. Σε κάθε νέα συνεργασία του λογιστικού γραφείου με υποψήφιους νέους πελάτες είναι σημαντικό να υπάρχει ρεαλιστική και επαρκής ενημέρωση προς τον Αuditor αφενός από τον επιχειρηματία- ιδιοκτήτη -μέτοχο της εταιρείας και, αφετέρου, από την διοίκηση ή τον οικονομικό διευθυντή της όσον αφορά το αντικείμενο της επιχείρησης και το μέγεθος της, τον κύκλο εργασιών, τον αριθμό του προσωπικού, τα υποκαταστήματα αν υπάρχουν, σημειώνει ο Βασίλης Παναγιωτόπουλος, Λογιστής Α’ τάξης, ιδιοκτήτης της WORLDTAXIS ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ, Πρόεδρος ΠΑΕΛΟ, Μέλος και Φοροτεχνικός Σύμβουλος ΣΕΛΠΕ. Ο υπεύθυνος λογιστής θα ενημερώσει για το σχήμα που θα χρειαστεί και το ανάλογο κόστος για την επιχείρηση, μας λέει εξηγώντας μας ότι σε μεγάλο όγκο καθημερινών συναλλαγών -αρά σε μεγάλου μεγέθους εταιρείες- το σενάριο που προκρίνεται είναι η στελέχωσή τους με ένα η και παραπάνω λογιστή in -house και outsourcing με επίβλεψη από εξωτερικό γραφείο. Φυσικά αν μιλάμε για πολύ μεγάλη εταιρεία εκεί συζητάμε για στελέχωση από οικονομικό διευθυντή και προϊστάμενο λογιστηρίου με κάποιους βοηθούς και εξωτερικό φοροτεχνικό σύμβουλο, προσθέτει διευκρινίζοντας πως στις μικρές επιχειρήσεις αρκεί η παρακολούθηση μόνο από εξωτερικό συνεργάτη.