Όλο και περισσότερο, ο Οικονομικός Διευθυντής έχει έναν απαιτητικό ρόλο να διαδραματίσει ως εταιρικός παρτενέρ ή «συγκυβερνήτης» του Διευθύνοντα Συμβούλου προκειμένου να διασφαλίσει την προσαρμογή της επιχείρησης στην ψηφιακή εποχή.
Αυτές οι νέες απαιτήσεις για τους CFOs και τις οικονομικές ομάδες, τους οδηγούν στην επανεξέταση της αποστολής και του μοντέλου λειτουργίας της οικονομικής διεύθυνσης -και ο ρυθμός αυτός επιταχύνεται.
Σύμφωνα με μια νέα έρευνα της McKinsey, οι CEOs αναμένουν όλο και περισσότερο από τους CFOs τους να δρουν καταλυτικά στη διαμόρφωση της στρατηγικής. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι καθώς ο οικονομικός διευθυντής είναι συχνά «πρώτος μεταξύ ίσων» στο διοικητικό συμβούλιο μπορεί να βοηθήσει τους συναδέλφους πιο παραγωγικά στη χάραξη της στρατηγικής.
Επιπλέον, η σκληρή και βασισμένη σε δεδομένα νοοτροπία που φέρνει ο CFO στο τραπέζι των συζητήσεων μπορεί να αποδειχθεί ανεκτίμητη για τον καθορισμό και την εκτέλεση του στρατηγικού σχεδίου της εταιρείας. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν πρόκειται για την πρόβλεψη τάσεων ή τη διαχείριση πολύ σημαντικών κυβερνητικών και κανονιστικών σχέσεων.
Οι παραπάνω είναι κάποιες σκέψεις που μοιράζεται με το Περιοδικό Finance Pro ο Ιωάννης Παπαδόπουλος Chief Financial Officer στην Elbisco, στο πλαίσιο του ρεπορτάζ για το Agile Finance. Στο ρεπορτάζ του περιοδικού συμμετείχαν επίσης οι κ.κ., Θωμάς Χασιώτης Οικονομικός Διευθυντής στην pfs., Αριστείδης Ζέρβας Group CFO | Group Finance Department KLEEMANN. Το συμπέρασμα από το ρεπορτάζ είναι ότι το Agile Finance δε συνιστά ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο αλλά έναν τελείως νέο τρόπο σκέψης.

Ιωάννης Παπαδόπουλος, Chief Financial Officer στην Elbisco

Μοντέλο προσανατολισμένο στις υψηλές επιδόσεις και επιτυχίες της ψηφιακής εποχής
«Ένα νέο σύγχρονο μοντέλο οικονομικής δεξιότητας αναδύεται, προσανατολισμένο στις υψηλές επιδόσεις και επιτυχίες της ψηφιακής εποχής» τονίζει ο κος Ι. Παπαδόπουλος, μιλώντας για το Agile Finance.
Οι σύγχρονες ομάδες οικονομικών διευθύνσεων υιοθετούν αυτό το νέο λειτουργικό μοντέλο Agile Finance, που ανταποκρίνεται στις εταιρικές αλλαγές αλλά και είναι έτοιμο για αυτές, αγκαλιάζοντας ψηφιακές τεχνολογίες με στόχο την αυτοματοποίηση της παραδοσιακής συναλλακτικής εργασίας.
Τρείς άξονες θα διεγείρουν τα κίνητρα των εταιρικών ομάδων μέσα από αυτό το νέο μοντέλο, οδηγώντας τες σε εξαιρετικά σημαντική επιχειρηματική βελτίωση και ανάπτυξη:
1. Διαλειτουργικές, ολοκληρωμένες ομάδες που θα συγκεντρώνονται σε κοινές υπηρεσίες ή κέντρα αριστείας. Οι ομάδες αυτές θα είναι ενισχυμένες από το περιβάλλον cloud και τις ψηφιακές τεχνολογίες, όπως τη ρομποτική αυτοματοποίηση διαδικασιών και τη μηχανική μάθηση, τις συνεχώς βελτιωμένες λογιστικές υπηρεσίες και την αποτελεσματικότητα που θα παρέχεται από αυτές.
2. Η δυνατότητα να απελευθερωθεί το πλήρες δυναμικό της οικονομικής διεύθυνσης στην ανάλυση μαζικών δεδομένων μέσω νέων χρηστικών εργαλείων και πλατφορμών πολυδιάστατων βάσεων δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο, ο ρόλος του χρηματοοικονομικού σχεδιασμού και ανάλυσης (FP&A) εκτείνεται πέρα από την ανάλυση, σε μια δύναμη που παράγει τις απαραίτητες γνώσεις προκειμένου οι οργανισμοί να αναπτύξουν καινοτόμες στρατηγικές και να επιτύχουν επίπεδα απόδοσης που επισκιάζουν τον ανταγωνισμό.
3. Η εκπαίδευση σε νέα σετ δεξιοτήτων στην ανάλυση, απεικόνιση και σύνθεση δεδομένων, για την υποστήριξη της ταχείας λήψης αποφάσεων και της διαχείρισης των επιδόσεων.To moto θα είναι «μέτρα τα πάντα, κατάγραψε τα ψηφιακά μία φορά στη κύρια βάση δεδομένων, που δεν πρέπει να είναι το excel»
«Τα νέα σετ δεξιοτήτων που απαιτεί αυτό το μοντέλο από το προσωπικό των Οικονομικών διευθύνσεων, θα παρέχουν τις αναλυτικές πληροφορίες για τη καλύτερη διαχείριση των κεφαλαίων» διευκρινίζει ο κύριος Παπαδόπουλος, για τον τρόπο που επιτυγχάνεται η καλύτερη διαχείριση κεφαλαίων μέσω του Agile.
Η γρηγορότερη επισήμανση των βασικών δεικτών της επιχείρησης (KPIs) που θα επιτευχθεί από το ψηφιακό μετασχηματισμό της, θα οδηγήσει την επιχείρηση στην διεύρυνση του κύκλου εργασιών της.

Θωμάς Χασιώτης, Οικονομικός Διευθυντής στην PFS

Το Agile Finance οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα την επιχείρηση
Στον δυναμικό και εξαιρετικά ανταγωνιστικό κλάδο «των υπηρεσιών και των τροφίμων», η επιβίωση είναι ο πρωτεύων στόχος. Η επένδυση σε ευέλικτες τεχνολογίες χρηματοδότησης συνιστά το κλειδί για μια ανθεκτική, αναπτυσσόμενη και ταυτόχρονα ευέλικτη βιομηχανία τροφίμων.
«Μέσω του «Agile Finance» ένας οργανισμός δύναται να επιτύχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, κερδοφορία και ρευστότητα, επιταχύνοντας τους ρυθμούς ανάπτυξης του, με την υποστήριξη νέων λογισμικών συστημάτων ERP που βελτιώνουν την ακρίβεια και την αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών αναφορών και του προγραμματισμού του, αξιοποιώντας παράλληλα λύσεις που βασίζονται στο iCloud» εξηγεί ο κος Θ. Χασιώτης.
Η καλύτερη διαχείριση μέσω του agile επιτυγχάνεται κυρίως με τη μείωση της χρήσης των spreadsheet, την αξιοποίηση λύσεων ERP που βασίζονται σε iCloud, την επιτάχυνση του οικονομικού κλεισίματος χρηματοοικονομικών αναφορών προς τη διοίκηση μέσω των ERP και την υιοθέτηση δυναμικών διαδικασιών, προσαρμόζοντας κυλιόμενες προβλέψεις στον αρχικό προϋπολογισμό.
Αυτή η δυναμική προσέγγιση στον προγραμματισμό είναι ζωτικής σημασίας για την ταχύτερη ανταπόκριση στις μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές συνθήκες και για την ανακατανομή κεφαλαίων και πρώτων υλών σε ό,τι αφορά την παραγωγή τροφίμων, προ απαιτούμενο για περαιτέρω κερδοφορία και για νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.
Με τις καινούριες τεχνολογίες του mobility μέσω ενός smartphone ή ενός tablet, παρουσιάζονται ευκαιρίες χρηματοδότησης για την επίτευξη αποτελεσμάτων και KPI σε στελέχη και διευθυντές. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται ευελιξία του οργανισμού και μέσω του «Agile Finance» η τεχνολογία μπορεί να γίνει πραγματικός συνεργάτης σε μια σειρά διευθυντικών στελεχών, παρέχοντας κρίσιμες πληροφορίες οποτεδήποτε, οπουδήποτε.
Ο οικονομικός αντίκτυπος της τρέχουσας πανδημίας το τελευταίο χρόνο ήταν πολύ σημαντικός και παρατεταμένος. Η βιομηχανία τροφίμων και υπηρεσιών έπρεπε να προσαρμοστεί ταχύτατα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες.
«Οι εταιρείες που είχαν επενδύσει σε ευέλικτες τεχνολογίες και μηχανήματα αντέδρασαν και λειτούργησαν ευέλικτα στην περίοδο της κρίσης. Οι εταιρείες με αυτοματοποιημένες και ψηφιακές μονάδες παραγωγής και τεχνολογίες «digital twins» επηρεάστηκαν λιγότερο από τις ελλείψεις προσωπικού και ήταν σε θέση να προσομοιώσουν τα σενάρια επιπτώσεων του κορωνoϊού και να αντιδράσουν γρήγορα, αποκτώντας περισσότερη ανθεκτικότητα» επισημαίνει ο κύριος Χασιώτης.
«Οι εταιρείες που συνεχίζουν να επενδύουν σε τεχνολογικές εφαρμογές, ακόμη και σε δύσκολες οικονομικές καταστάσεις, εμφανίζονται συνήθως μπροστά από τους ανταγωνιστές τους» προσθέτει, τονίζοντας ότι «δεν είναι τυχαίο πως στην περίοδο της κρίσης το management της PFS Food Services υλοποιεί τη δική του πρότυπη νέα γραμμή παραγωγής, χαράζοντας το δρόμο ενός καινούριου επιχειρηματικού σχεδίου και προσδοκώντας αυτό να αποτελέσει τον άκμονα σφυρηλάτησης της νέας επιτυχημένης πορείας, που εγγυάται η τριαντάχρονη διαδρομή της PFS Food Servises».

Αριστείδης Ζέρβας, Group CFO | Group Finance Department KLEEMANN

Συμβάλλει στην καλύτερη διαχείριση των κεφαλαίων του οργανισμού
«Το Agile Finance είναι μια έννοια για την οποία έχουν δοθεί διαφορετικοί ορισμοί» παρατηρεί ο κος A. Ζέρβας. «Στην ουσία σημαίνει ότι ένας οργανισμός πρέπει να διαθέτει μεγαλύτερη ευελιξία και προσαρμοστικότητα, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται πιο άμεσα στις όποιες νέες προκλήσεις. Απαιτείται μεγαλύτερη ευελιξία από ότι είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν. Ωστόσο, όταν χρειάζεται να αλλάξουν συνήθειες ετών, αυτό δεν είναι ούτε εύκολο, ούτε ευχάριστο» σημειώνει.
Τα τελευταία χρόνια, τα δεδομένα μεταβάλλονται με ταχύτατους ρυθμούς και καλούμαστε να προσαρμοστούμε σε αυτά. Ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ο ψηφιακός μετασχηματισμός των οργανισμών επιταχύνθηκε, νέες τάσεις και αυτοματισμοί εφαρμόστηκαν καθώς και μορφές εργασίας, που μας επιτρέπουν να έχουμε μεγαλύτερη ευελιξία στον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί λειτουργούν.
«Δεν επιβιώνουν τα πιο δυνατά είδη ή τα πιο έξυπνα, αλλά αυτά που ανταποκρίνονται καλύτερα στις αλλαγές», είπε ο Κάρολος Δαρβίνος και αυτό ισχύει πάντοτε, ειδικά στις επιχειρήσεις.
«Η Oικονομική Διεύθυνση ως business partner, υιοθετώντας τις αρχές του Agile Finance, μπορεί να αξιοποιήσει καλύτερα τα διαθέσιμα κεφάλαια, να συνεργαστεί στενότερα με τις επιμέρους διευθύνσεις και ιδιαίτερα με το ΙΤ, ενισχύοντας τους ρυθμούς ανάπτυξης της επιχείρησης. Σε αντίθετη περίπτωση, είναι βέβαιο ότι η ανάπτυξη της επιχείρησης θα επιβραδυνθεί» επισημαίνει ο κύριος Ζέρβος.
Μέσω του Agile Finance, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία των Big Data Analytics και AI (Artificial Intelligence) μπορεί η Οικονομική Διεύθυνση να βελτιώσει τις προβλέψεις στα business plans του μέλλοντος. Έτσι, θα καταφέρει να χτίσει σενάρια, να δει τους χρηματοοικονομικούς δείκτες και πώς αυτοί επηρεάζονται και να προβλέψει νέες ευκαιρίες ανάπτυξης. Συνεπώς, όπως συμπεραίνει, η Οικονομική Διεύθυνση θα μπορεί να διαμορφώσει μια καλύτερη χρηματοοικονομική στρατηγική, η οποία με τη σειρά της θα οδηγήσει σε καλύτερη διαχείριση των κεφαλαίων της επιχείρησης.
Agile Finance σημαίνει περισσότερη χρήση της τεχνολογίας και ψηφιοποίηση. Εργασίες που είναι καθημερινές και επαναλαμβανόμενες θα γίνονται από προγράμματα λογισμικού (Robotic Process Automation), ενώ εργασίες που απαιτούν ανάλυση και αποφάσεις, θα στηρίζονται σε πληροφορίες που θα έχουν αναλυθεί με τη βοήθεια των Big Data Analytics και της τεχνητής νοημοσύνης και θα λαμβάνονται από στελέχη με υψηλή εξειδίκευση στον τομέα των οικονομικών και στις αναπτυγμένες ψηφιακές δεξιότητες.
Οι ομάδες που απασχολούνται στην οικονομική διεύθυνση θα είναι ευέλικτες, θα μπορούν να εργάζονται από όπου, όπως και όποτε θέλουν και θα κρίνονται από το αποτέλεσμα.
Τα projects θα δουλεύονται από ομάδες που θα περιλαμβάνουν άτομα από διάφορες διευθύνσεις, τα οποία θα συνεργάζονται αρμονικά χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία και αποκτώντας την αυτονομία να δημιουργούν.
Έτσι, το Agile Finance απελευθερώνει ανθρώπινους πόρους, απαλλάσσει τους εργαζόμενους από επαναληπτικές εργασίες ρουτίνας και τους επιτρέπει να επικεντρωθούν σε εργασίες πιο δημιουργικές, με υψηλότερη προστιθέμενη αξία.
Συνεπώς, δε μιλάμε απλώς για ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο, αλλά για έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο δουλειάς.