Οι εταιρείες υλοποιούν προγράμματα ψηφιακού μετασχηματισμού για να καλύψουν τις ανάγκες των πελατών τους και για να βελτιστοποιήσουν τη λειτουργία τους, ενώ δεν αφήνουν αναξιοποίητες τις ευκαιρίες που γεννά τρέχων συνδυασμός κρίσεων.

Ησταθερότητα, η προσήλωση στη λεπτομέρεια και η νηφάλια, συντηρητική στάση, αποτελούν πάγια χαρακτηριστικά του κλάδου των ασφαλίσεων και είναι αναγκαία, προκειμένου να εμπνέουν εμπιστοσύνη στο ασφαλιζόμενο κοινό. Κοινό, το οποίο αναζητά προστασία και στήριξη σε δύσκολες, ακόμη και καταστροφικές, περιστάσεις.

Πλέον όμως, η τεχνολογία επηρεάζει καθοριστικά την εξέλιξη του κλάδου και τον ωθεί να μετασχηματιστεί και να προσαρμοστεί σε νέα δεδομένα και νέες ανάγκες, όπως είναι, για παράδειγμα, η απαίτηση του πελάτη να έχει άμεση πρόσβαση στη διαδικασία που τον αφορά, από οπουδήποτε.

«Ο τελικός πελάτης απέκτησε απευθείας πρόσβαση στην διαχείριση των συμβολαίων του», υποστηρίζει ο Γιώργος Δουκιανός, Digital Transformation Officer της Mega Brokers. «Με απλές κινήσεις, από μια οθόνη κινητού, μπορεί να διαχειριστεί την όποια συναλλαγή του. Άμεση συνέπεια αυτού, είναι η απαίτηση να μπορεί να πληρώσει με όποιον τρόπο τον εξυπηρετεί και να λάβει αυτοματοποιημένα τα απαραίτητα έγγραφα. Αντίστοιχες ανάγκες όμως, απέκτησε, ταυτόχρονα με τον πελάτη, ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής και, σε συνδυασμό με την εμπλοκή των εποπτικών αρχών και την ανάγκη για online ενημέρωση και έλεγχο, πρωτίστως των οικονομικών στοιχείων, η άσκηση απέκτησε αρκετό ενδιαφέρον και μεγάλο βαθμό δυσκολίας για εμάς στη Mega Brokers».

Η οικονομική διεύθυνση κλήθηκε να προσαρμοστεί. Όπως εξηγεί ο Γιώργος Δουκιανός, «οι αρχικές επενδύσεις της Mega Brokers σε apps και αυτοματοποιήσεις δεν ανταποκρίθηκαν πλήρως στις προσδοκίες, όσον αφορά τα άμεσα επιχειρηματικά οφέλη. Μάλιστα, η στροφή σε εφαρμογές Cloud, με την απαίτηση αυξημένης ασφάλειας συστημάτων, αλλά και εργασία που απαιτεί ψηφιακές δεξιότητες, αποτέλεσε ουσιαστική διαφορά στην τυπική λειτουργία της οικονομικής διεύθυνσης της εταιρείας μας. Επιπρόσθετα, η online διασύνδεση με ελεγκτικούς μηχανισμούς ελαχιστοποίησε τα περιθώρια λάθους, ενώ η προσπάθεια διαχείρισης των Big Data, πρόσθεσε το ψηφιακό οικοσύστημα στην καρδιά της καθημερινότητας της οικονομικής διεύθυνσης».

Η ψηφιοποίηση έχει πρακτικά οφέλη, αλλά και στρατηγικά
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν επηρεάζει απλώς, αλλά ορίζει τη μορφή και λειτουργία που θα έχει η ασφαλιστική δραστηριότητα σήμερα και στο μέλλον. Οι αυτοματισμοί και η Τεχνητή Νοημοσύνη επιτρέπουν στην οικονομική διεύθυνση μιας ασφαλιστικής εταιρείας να γλυτώνει πολύτιμο χρόνο από «χεράτες» εργασίες και να τον διοχετεύει σε ικανότητα πρόβλεψης, σε υπολογισμούς ακριβείας, σε ανάλυση δεδομένων για παραγωγή καινούριας γνώσης, αλλά και βελτιστοποίησης κόστους, τόσο για την εταιρεία, όσο και για τον πελάτη της. Παράλληλα, με τη βοήθεια των νέων τεχνολογικών εργαλείων, μπορεί να διασφαλίσει τη διαφάνεια και την υπευθυνότητα σε όλο το φάσμα των λειτουργιών της, παραμένοντας έτσι ελκυστική και προσιτή για το κοινό και τους επενδυτές.

«Ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει τεράστια επίδραση στις οικονομικές λειτουργίες του ασφαλιστικού κλάδου, ξεκινώντας από τα μάλλον αυτονόητα πεδία, όπως ο αυτοματισμός των χρηματοοικονομικών διαδικασιών προκειμένου να περιοριστούν οι χειρωνακτικές εργασίες και φθάνοντας ως την εφαρμογή προηγμένης ανάλυσης δεδομένων και τη χρήση γενετικής τεχνητής νοημοσύνης (Generative AI)», μάς περιγράφει ο Rene Scholten, CFO του Interamerican Group και συνεχίζει: «Στην Interamerican, έχουμε σε ισχύ εκτεταμένο πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού, προκειμένου να μειώσουμε τα κόστη, να βελτιώσουμε το time-to-market μας για τις αλλαγές που θέλουμε να υλοποιήσουμε, αλλά και να μειώσουμε τον χρόνο που δαπανούμε σε διαδικαστικές και διοικητικές εργασίες, αυξάνοντας ταυτόχρονα τους διαθέσιμους πόρους για ανάλυση, χρηματοοικονομική πρόβλεψη και σχεδιασμό σεναρίων. Για μένα, ως επικεφαλής της οικονομικής διεύθυνσης, κάνει τη δουλειά μου πολύ πιο ενδιαφέρουσα. Καθώς τα μέλη της ομάδας μου ξοδεύουν πλέον αισθητά λιγότερο χρόνο σε διαδικαστικές εργασίες (πληρωμές, γενικό καθολικό, αντιπαραβολές κ.λπ.), έχουν το περιθώριο να μού παρέχουν πολύτιμη πληροφορία και προγνώσεις, τις οποίες μπορώ να χρησιμοποιήσω στο πλαίσιο της συνεργασίας μου με την υπόλοιπη ομάδα της διοίκησης, ώστε να βελτιώσουμε περαιτέρω την απόδοσή μας, να εντοπίσουμε νέες ευκαιρίες και -ίσως το σημαντικότερο- να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχουμε στους πελάτες μας».

Αντίστοιχα οφέλη για την πρακτική λειτουργία της οικονομικής διεύθυνσης εντοπίζει ο Δημήτρης Πολίτης, CFO στη Δύναμις, ο οποίος αναγνωρίζει πως «ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει κάνει την καθημερινότητα στις οικονομικές υπηρεσίες πιο εύκολη. H δυνατότητα της ψηφιοποίησης και της ηλεκτρονικής τήρησης όλων των εγγράφων μας βοηθάει να βρίσκουμε ό,τι έγγραφο χρειαζόμαστε άμεσα, χωρίς να ανατρέχουμε σε κλασέρ και αποθήκες. Πλέον, μπορείς να στείλεις προτάσεις ασφάλισης, εξοφλητικές αποδείξεις και τιμολόγια ηλεκτρονικά και να πάρεις έγγραφη αποδοχή από τον πελάτη σε μερικά λεπτά. Δε χρειάζεται ο πελάτης να έρθει στην εταιρεία για να πληρώσει το συμβόλαιό του ή να λάβει μία ασφαλιστική αποζημίωση. Με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, οι οικονομικές υπηρεσίες μπορούν να επικοινωνήσουν άμεσα με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας, να συντονίσουν ομάδες εργασίας και να επιλύουν τα προβλήματα της καθημερινότητας. Η χρήση των νέων ψηφιακών εργαλείων ανοίγει νέους δρόμους επικοινωνίας, εφαρμογής και ελέγχου».

Η τεχνολογία βοηθά στην προετοιμασία για μελλοντικές κρίσεις
Ειδικά σήμερα, όταν βλέπουμε να κυριαρχούν ταυτόχρονα πολλοί διαφορετικοί κίνδυνοι, αντιλαμβανόμαστε ότι η ανάγκη για ασφάλιση αγγίζει όλο και μεγαλύτερο κοινό και αφορά όλο και περισσότερες ανάγκες. Δεν μπορεί να παραβλέπεται, λοιπόν, η ικανότητα της τεχνολογίας να βοηθά την οικονομική διεύθυνση στην ανάλυση, τον εντοπισμό και την πρόβλεψη νέων αναγκών ή κινδύνων.

Ο Ιωάννης Μπόκαρης, Finance Manager της Atradius για τις αγορές Ελλάδας, Βουλγαρίας, Τσεχικής Δημοκρατίας, Ρουμανίας, Σλοβακίας και Ελβετίας, δηλώνει σχετικά ότι: «Βρισκόμαστε σε μια χρονική περίοδο, κατά την οποία στον ασφαλιστικό κλάδο εισέρχονται με γρήγορους ρυθμούς νέες τεχνολογίες. Η ψηφιοποίηση αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας της ασφάλισης και οι εταιρείες προσαρμόζονται στη μεταβολή της αγοράς. Το insurtech αυξάνει πρωτίστως την αποδοτικότητα των ασφαλιστικών εταιρειών, αλλά συγχρόνως προσφέρει στους πελάτες καλύτερο περιβάλλον χρήστη, καθώς και πιο εξελιγμένες υπηρεσίες. Τεχνολογίες όπως το Artificial Intelligence (A.I.), εφαρμογές σε smartphones, όπως και machine learning για την πρόβλεψη των κινδύνων, συμβάλλουν στην εξέλιξη των ασφαλιστικών εταιρειών, βοηθώντας τες να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις των πελατών. Χάρη στις νέες δυνατότητες και την επακόλουθη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, η οικονομική διεύθυνση έχει περισσότερο χρόνο να επικεντρωθεί σε θέματα συμμόρφωσης και κανονιστικών ρυθμίσεων. Αυτή είναι πολύ καλή εξέλιξη για την Atradius, καθώς και για τον ασφαλιστικό κλάδο, ώστε να είναι καλύτερα προετοιμασμένος για μελλοντικές κρίσεις».

Ανεβαίνει ο πήχυς των απαιτήσεων
Ο Στέργιος Τσαλής, Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου Ιντερσαλόνικα, αναλύει τις μεταβολές που έχει επιφέρει ο ψηφιακός μετασχηματισμός στην καθημερινότητα της οικονομικής διεύθυνσης: «Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ασφαλιστικού κλάδου, έχοντας εστιάσει στην αμεσότερη εξυπηρέτηση των πελατών του, αυξάνει ακόμα περισσότερο τις προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών, ώστε να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες ανάγκες τους. Άμεση ενημέρωση, λειτουργίες που μειώνουν δραστικά τον χρόνο που χρειάζεται για οποιαδήποτε συναλλαγή, σε συνάρτηση με την ασφάλεια και την αξιοπιστία αυτών, αυξάνουν συνεχώς και τις υποχρεώσεις των οικονομικών διευθύνσεων. Οι ανάγκες έγκαιρης υποστήριξης των επιχειρηματικών αποφάσεων, μέσω της επεξεργασίας και ανάλυσης των δεδομένων που παράγουν οι οικονομικές αναφορές, σε συνδυασμό με τον μεγάλο όγκο δεδομένων που καθημερινά «ρέει» στην οικονομική διεύθυνση, ως αποτέλεσμα και του ψηφιακού μετασχηματισμού, έχουν μεταβάλει τον ρόλο των οικονομικών διευθύνσεων εν γένει. Οι πληροφορίες που παράγονται πλέον από τα ποικίλα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι εταιρείες, είναι πολλές φορές μη δομημένες και η συλλογή και επεξεργασία τους ώστε να είναι διαχειρίσιμες, αποτελεί τη μεγαλύτερη ίσως μεταβολή του παραπάνω ρόλου. Η άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν τα ενδιαφερόμενα μέρη, σε συνάρτηση με τις συναλλαγές που πραγματοποιούν, η εύκολη και γρήγορη εξόφληση των ασφαλιστικών προϊόντων, οι αυτόματες καταχωρήσεις μεγάλου όγκου παραστατικών, αποτελούν εργαλεία, τα οποία συμβάλλουν στον διευρυμένο ρόλο μιας σύγχρονης οικονομικής διεύθυνσης. Στην Ιντερσαλόνικα, αυτό το κάνουμε ήδη πράξη, καθώς έχουμε προχωρήσει στη σταδιακή ψηφιοποίηση μεγάλου μέρους των διαδικασιών μας, όπως άλλωστε μας επιτάσσει η νέα πραγματικότητα».

Προκλήσεις, ευκαιρίες και επιδόσεις σε συνθήκες «πολυκρίσης»
Η επαναφορά του όρου «πολυκρίση» στην επικαιρότητα συνδυάστηκε πρόσφατα με την προβολή των σχετικών κινδύνων, στην έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, Global Risks Report 2023. Η έκθεση βασίστηκε στα αποτελέσματα της έρευνας Global Risks Perception Survey (GRPS) και παρουσιάζει τις κορυφαίες παγκόσμιες απειλές για τα επόμενα έτη. Κόστος ζωής, ενεργειακή κρίση, πληθωρισμός, επισιτιστική κρίση και κυβερνοασφάλεια αναδείχθηκαν οι πρώτες 5 ανησυχίες ως προς τη σοβαρότητα των επιπτώσεών τους εντός του έτους, ενώ οι περιβαλλοντικές και κλιματικές ανησυχίες κυριαρχούν, τόσο για την επόμενη διετία, όσο και σε βάθος δεκαετίας. Άλλοι κίνδυνοι που τονίζονται από την έρευνα, είναι οι γεωοικονομικές διενέξεις, η διάβρωση της κοινωνικής συνοχής και η μεγάλης κλίμακας ακούσια μετανάστευση.

Από όλους αυτούς τους κινδύνους, άτομα, φορείς και επιχειρήσεις πρέπει να προστατευθούν και να αποζημιωθούν, αλλά βέβαια με μέτρο στα ασφάλιστρα, διότι πια η τσέπη δεν είναι για πολλά-πολλά…

Ασκήσεις ισορροπίας
Με ευελιξία, κατανόηση, αλλά και κάποιους συμβιβασμούς, πάντα βρίσκονται λύσεις. Ο Rene Scholten εκθέτει τις δύο όψεις της κατάστασης: «Κάθε περιστατικό κρίσης δημιουργεί κάποιες δυσκολίες και το να προκύπτουν αρκετές κρίσεις ταυτόχρονα καθιστά τη διαχείριση των επιπτώσεων λίγο πιο δύσκολη. Από την άλλη πλευρά, υποστηρίζω σθεναρά το σκεπτικό ότι κάθε κρίση φέρνει και ενδιαφέρουσες ευκαιρίες. Επί του παρόντος βλέπουμε διάφορα περιστατικά να συνδυάζονται: τον πόλεμο στην Ουκρανία, την ενεργειακή κρίση, τον αυξανόμενο πληθωρισμό και την άνοδο των επιτοκίων. Για τις ασφαλιστικές εταιρείες, σε γενικές γραμμές, τα αυξανόμενα επιτόκια αποτελούν πρόκληση βραχυπρόθεσμα, αλλά μεσο- και μακροπρόθεσμα αναμένεται να λειτουργήσουν θετικά. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι, στην πραγματικότητα, τα χαμηλά επιτόκια που ίσχυαν παλαιότερα, αποτελούσαν εξαίρεση.

Η ενεργειακή κρίση και ο υψηλός πληθωρισμός έχουν σημαντικότερες επιπτώσεις. Τόσο σε εμάς, καθώς ανεβαίνουν σε πρωτοφανή επίπεδα τα κόστη αποζημιώσεων, επισκευών και περίθαλψης, όσο και στους πελάτες μας. Ως Interamerican, κατανοούμε ότι το εισόδημα των πελατών μας δεν αυξάνεται με τον ίδιο ρυθμό όπως ο πληθωρισμός, αλλά και όταν αυξάνεται, αυτό γίνεται με καθυστέρηση. Αυτός είναι ο λόγος που προσπαθούμε να συγκρατούμε τις αυξήσεις των ασφαλίστρων μας όσο το δυνατόν περισσότερο, μολονότι δεν μπορούμε να τις αποφύγουμε τελείως».

Ευελιξία, διαχείριση αλλαγής και προετοιμασία του προσωπικού
Όπως παρουσιάζει η ετήσια έκθεση 2022 της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), τα τελευταία χρόνια της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης, των χαμηλών επιτοκίων και της πανδημίας, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις διατήρησαν την κεφαλαιακή επάρκειά τους, με τους δείκτες φερεγγυότητας να κυμαίνονται σε σχετικά υψηλά επίπεδα. Ωστόσο, οι σημερινές πληθωριστικές πιέσεις και η ενεργειακή κρίση διαμόρφωσαν νέο, έντονα μεταβαλλόμενο, οικονομικό περιβάλλον, με νέες προκλήσεις και ανάγκη για στενή παρακολούθηση των επιπτώσεων, χωρίς πάντως να αμφισβητείται η ανθεκτικότητα του κλάδου. Ο κλάδος διατηρεί την αξιοπιστία του και δυνατότητες για εξέλιξη, ενώ οι ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις διαθέτουν δείκτη κάλυψης κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα του 100%.

Σύμφωνα με τον Στέργιο Τσαλή, «την εποχή της υγειονομικής κρίσης ακολούθησε μια εποχή έντονων πληθωριστικών πιέσεων. Οι ασφαλιστικές εταιρείες είδαν τα έξοδά τους να αυξάνονται και τα τεχνικά τους αποτελέσματα να πιέζονται, δημιουργώντας ανάγκη για έλεγχο και εξορθολογισμό του κόστους και ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους. Οι οικονομικές διευθύνσεις κλήθηκαν να μετρήσουν αξιόπιστα το κόστος και να συμβάλουν στον περιορισμό των εξόδων, προφυλάσσοντας ταυτόχρονα το βασικό λειτουργικό μοντέλο. Αυτό οδήγησε στην ανάγκη για καινοτομία και αναδιαμόρφωση του λειτουργικού μοντέλου των οικονομικών διευθύνσεων και στον σχεδιασμό κατάλληλων τεχνολογικών εργαλείων που κάνουν αποδοτικότερη την καθημερινότητα των οικονομικών στελεχών. Αύξησε την ανάγκη πρόσβασης σε πληροφορίες, κάτι το οποίο διεύρυνε τον ρόλο των οικονομικών στελεχών, μέσω της αυξημένης τους συνεργασίας με τις υπόλοιπες εταιρικές διευθύνσεις, ενώ ενίσχυσε και την ανάγκη για εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες. Τα παραπάνω αναπόφευκτα οδήγησαν όλους εμάς στην Ιντερσαλόνικα να αναγνωρίσουμε έγκαιρα τη χρησιμότητα επενδύσεων στην αποτελεσματική διαχείριση αλλαγών και ταυτόχρονα στην προετοιμασία των ανθρώπων μας για την υιοθέτηση των αλλαγών αυτών».

Κοντά στον πελάτη, αλλά και στις αναδυόμενες ευκαιρίες
Συχνά, το πρώτο πράγμα που σκέπτεται κανείς σε σχέση με τις «ασφάλειες», είναι ο προσωπικός ασφαλιστής του που θα τον φροντίσει στη δύσκολη ώρα, αλλά εξίσου χαρακτηριστικά στοιχεία είναι η καινοτομία και η επιχειρηματική ευελιξία του κλάδου.

Όπως υποστηρίζει ο Ιωάννης Μπόκαρης, «η τρέχουσα παγκόσμια γεωπολιτική και χρηματοοικονομική κατάσταση δημιουργεί προκλήσεις και τα επακόλουθά της είναι δύσκολο να προβλεφθούν. Οικονομικά μοντέλα και στρατηγικές που έχουν υιοθετηθεί στο παρελθόν δεν είναι βέβαιο ότι θα αποβούν αποτελεσματικά σε ένα μεταβαλλόμενο και ασταθές περιβάλλον. Η τρέχουσα κατάσταση είναι μια ευκαιρία για τον ασφαλιστικό κλάδο να καινοτομήσει και να εξυπηρετήσει καλύτερα τους πελάτες του. Τα οικονομικά στελέχη οφείλουν να έχουν ευελιξία και προσαρμοστικότητα, προκειμένου να δώσουν προστιθέμενη αξία στις επιχειρήσεις. Στην Atradius, μια παραδοσιακά πελατοκεντρική ασφαλιστική εταιρεία, είμαστε πάντα κοντά στους ασφαλισμένους μας και τους στηρίζουμε, τόσο στο σήμερα, όσο και στο αύριο που χτίζουν. Ακόμα και σε περιόδους κρίσης, διατηρούμε τα υφιστάμενα όρια που έχουμε χορηγήσει στους πελάτες μας, προστατεύοντας ωστόσο το portfolio τους από δυνητικά επικίνδυνες συναλλαγές. Ως απόρροια των παραπάνω, η Atradius έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του ελληνικού επιχειρείν, απολαμβάνοντας ιδιαίτερα υψηλό retention rate (άνω του 97%)».

Ουδέν κακόν αμιγές καλού, κρίνοντας και από τα λεγόμενα του Δημήτρη Πολίτη, ο οποίος αναγνωρίζει τα οφέλη που έχουν προκύψει ως τώρα από τις απαιτητικές συνθήκες: «Οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν θα μπορούσαν να μείνουν ανεπηρέαστες από τη συνεχιζόμενη οικονομική, γεωπολιτική και ενεργειακή κρίση σε διεθνές επίπεδο. Οι συνθήκες «πολυκρίσης» και οι νέες προκλήσεις που εμφανίζονται, μας κάνουν προσαρμοστικότερους στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών και εφευρετικότερους στην αντιμετώπισή τους, με κύριο στόχο την ενδυνάμωση και διασφάλιση της εταιρικής συνέχειας. Παράλληλα, τα επενδυτικά χαρτοφυλάκια έγιναν πιο συντηρητικά, διατηρώντας στάση αναμονής, αλλά και αναζητώντας ευκαιρίες σε αναδυόμενες εταιρείες νέων τεχνολογιών. Η αύξηση της παραγωγής ασφαλίστρων για το 2022, αλλά και το γεγονός ότι τα κεφάλαια των ασφαλιστικών εταιρειών είναι διπλάσια από αυτά που απαιτούνται για να καλύψουν τις ανάγκες των πελατών, αποδεικνύουν ότι η ασφαλιστική αγορά έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του καταναλωτικού κοινού, έχει αντεπεξέλθει σε μεγάλο βαθμό στις συνεχιζόμενες κρίσεις και μπορεί να αισιοδοξεί για το μέλλον».

Ο πάντα μείζων ρόλος της εταιρικής κουλτούρας
Από την πλευρά του, ο Γιώργος Δουκιανός εξηγεί: «Η γενικότερη ανησυχία του καταναλωτή για το μέλλον, την υγεία και την ίδια την έννοια του επιχειρείν, σε συνδυασμό με νέες ευκαιρίες ανάπτυξης καινοτόμων προγραμμάτων ασφάλισης, αλλά και προϊόντων στοχευμένων στο digitalization και την πολυκρίση, πίεσε τα οικονομικά στελέχη της Mega Brokers να προσαρμοστούν άμεσα στα νέα δεδομένα, να λειτουργούν proactively, να αναζητούν την ανάλυση δεδομένων, ώστε να πραγματοποιούν στοχευμένες διορθωτικές κινήσεις, να υποστηρίξουν αυτοματοποιημένους τρόπους Ηλεκτρονικών Συναλλαγών 24/7 από απαιτητικούς πια online αγοραστές, να ελέγχονται από online μηχανισμούς, ενώ καλούνται να διαχειριστούν τα κεφάλαια με τέτοιο τρόπο, ώστε η εταιρεία να έχει το περιθώριο να επενδύσει και πάλι στην περαιτέρω ψηφιοποίηση και ανάπτυξή της». Παράλληλα, περιγράφει πώς έχει αντεπεξέλθει ως τώρα η οικονομική διεύθυνση, προκειμένου να στηρίξει την εταιρεία: «Ταυτόχρονες πολλαπλές μεταρρυθμίσεις, σε συνδυασμό με την πίεση χρόνου, εν μέσω της πολυσύνθετης αυτής κρίσης, μετέτρεψαν την κατάσταση σε αρκετά δύσκολη άσκηση. Ακόμα και οι άμεσες επενδύσεις σε τεχνολογία, δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα, καθώς η πολυκρίση, όπως και ο ψηφιακός μετασχηματισμός, προαπαιτούν αλλαγή κουλτούρας στο εταιρικό περιβάλλον. Όμως, με τη στήριξη της διοίκησης της Mega Brokers, έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι απαραίτητες ενέργειες, με αποτέλεσμα τη δημιουργία του υπόβαθρου, που αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στον σκοπό της πλήρους ευθυγράμμισης των οικονομικών στελεχών και διαδικασιών, με τις προσταγές της εποχής».

5 τάσεις και 5 στρατηγικές κινήσεις για το μέλλον
Νέα σελίδα για τον ασφαλιστικό κλάδο, λοιπόν και, σύμφωνα με την PwC, ο προβολέας, στο μέλλον, θα πέσει στην εμπιστοσύνη, τη σύγκλιση και τον μετασχηματισμό. Στα ευρήματα έρευνας για την εικόνα του κλάδου από το 2025 και έπειτα, ξεχωρίζουν 5 τάσεις που προβλέπεται ότι θα επηρεάσουν τον κλάδο τα επόμενα χρόνια:
1. Διευρυνόμενο χάσμα εμπιστοσύνης εξ αιτίας της αβεβαιότητας
2. Ραγδαία μεταβαλλόμενες ανάγκες και προτιμήσεις πελατών
3. Επέκταση της ψηφιοποίησης και της ΤΝ
4. Κλιματικός κίνδυνος και επικέντρωση στη βιωσιμότητα
5. Σύγκλιση, συνεργασία και ανταγωνισμός.

Ταυτόχρονα, προτείνονται 5 αλληλένδετες στρατηγικές κινήσεις, τις οποίες πρέπει να λάβουν υπ’ όψιν οι ασφαλιστικές εταιρείες, για να σχεδιάσουν το επόμενο στάδιο της ανάπτυξής τους:
1. Ψηφιακή «επίθεση»
2. Πελατοκεντρικά οικοσυστήματα
3. Πλήρης ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG
4. Επικέντρωση στο ανθρώπινο δυναμικό
5. Προσανατολισμός στην εκτέλεση.

Σύμφωνα με τη συμβουλευτική εταιρεία, σε συνθήκες μετασχηματισμού του κλάδου, για να αποκτήσουν οι ασφαλιστικές εταιρείες ξεκάθαρο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, οφείλουν να στηρίξουν τη στρατηγική τους στον κοινωνικό σκοπό τους, να μετασχηματίσουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο, να καλύψουν τις αναδυόμενες πελατειακές ανάγκες και να καλλιεργήσουν την ευκινησία εντός του οργανισμού, αξιοποιώντας την τεχνολογία.

Τα επόμενα χρόνια διαγράφονται σημαντικά για αυτόν τον παραδοσιακά αργοκίνητο και επιφυλακτικό κλάδο, ο οποίος καλείται να αξιοποιήσει το έδαφος που κέρδισε τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να προσδιορίσει τη θέση του στον κόσμο.