Αυτά είναι, πολύ συνοπτικά, τα βασικά ευρήματα της τελευταίας τριμηνιαίας έρευνας CFO Signals της Deloitte, η οποία έδειξε επίσης ότι επιμένουν οι ανησυχίες των οικονομικών διευθυντών για τους γεωπολιτικούς και μακροοικονομικούς κινδύνους.

Στην έρευνα, η οποία αφορά το γ’ τρίμηνο 2023, απάντησαν 116 CFOs, από τις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό, κατά πλειοψηφία από εταιρείες με ετήσια έσοδα μεγαλύτερα του 1 δισ. δολαρίων. Προκύπτει θετική χροιά στις απόψεις των CFOs για την οικονομία της Βόρειας Αμερικής, αλλά και για τις προοπτικές των εταιρειών τους. Οι CFOs εκφράζουν ενδιαφέρον για τις πιθανές χρήσεις και τα οφέλη της γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης (GenAI), μολονότι δεν σκοπεύουν να προβούν σε μεγάλες δαπάνες σχετικά, ενώ παράλληλα βλέπουν εμπόδια στην εφαρμογή της εν λόγω τεχνολογίας. Τα στελέχη, αυτό το τρίμηνο, εκφράζουν ενισχυμένες προσδοκίες για ετήσια ανάπτυξη σε έσοδα, κέρδη και προσλήψεις, αλλά μειωμένες προσδοκίες για μερίσματα, επενδύσεις και μισθούς. Σύμφωνα με τη συμβουλευτική εταιρεία, η οικονομία, τα τελευταία έτη, μοιάζει με λαβύρινθο, αλλά οι CFOs δεν μπορούν να επιτρέψουν στην περιπλοκότητα αυτή να τούς απομονώσει από το περιβάλλον, στο οποίο λειτουργούν οι εταιρείες τους. Η αισιοδοξία που εκφράζουν, λοιπόν, φαίνεται πως δεν αντανακλά απλώς την ανάγκη να εστιάσουν στα θετικά σημεία, αλλά και την ανάγκη να ανακαλύψουν νέες οδούς.

Τί λένε για τις διεθνείς αγορές, για τις εταιρείες τους και για την ανάληψη ρίσκου
Οι CFOs, σε ποσοστό 57%, βελτίωσαν σημαντικά τις εκτιμήσεις τους για τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες στη Β. Αμερική, χαρακτηρίζοντάς τες καλές ή πολύ καλές, σε σχέση με 34% το β’ τρίμηνο του 2023. Σε ποσοστό 46% αναμένουν ότι οι συνθήκες θα βελτιωθούν σε έναν χρόνο, από 34% το προηγούμενο τρίμηνο. Ανεβασμένα είναι τα αντίστοιχα ποσοστά για την οικονομία της Ευρώπης: 11% θεωρεί τις συνθήκες καλές ή πολύ καλές (από 8%) και 29% αναμένει βελτίωση σε ένα έτος (από 15%). Αντιθέτως, για την οικονομία της Κίνας, οι βορειοαμερικανοί οικονομικοί διευθυντές έχουν λιγότερο θετικές απόψεις και προσδοκίες: μόλις 8% (από 17% το β’ τρίμηνο) θεωρεί τις οικονομικές συνθήκες στη χώρα καλές και 20% (από 30%) θεωρεί ότι θα βελτιωθούν σε ένα έτος.

Αναφορικά με τις προοπτικές των εταιρειών όπου απασχολούνται, εκφράζουν πολύ μεγαλύτερη αισιοδοξία, με βαθμολογία +22, από +6 το προηγηθέν τρίμηνο. Αυτό είναι το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί από το δ’ τρίμηνο 2021.

Το ποσοστό των CFOs που αισθάνεται πιο αισιόδοξο για τις οικονομικές προοπτικές της εταιρείας του ανέβηκε στο 41% από 30% το β’ τρίμηνο του 2023, ενώ το ποσοστό που εκφράζει μεγαλύτερη απαισιοδοξία έπεσε στο 19%, από 24%.

Μεγαλύτερες είναι οι προσδοκίες τους για ετήσια ανάπτυξη εσόδων, κερδών και εγχώριων προσλήψεων, αλλά μικρότερες για τις επενδύσεις, τα μερίσματα και τους εγχώριους μισθούς. Τη μεγαλύτερη αύξηση σημειώνουν οι προσδοκίες τους για τα κέρδη: 8,3% το γ’ τρίμηνο, από 4,4% το β’ τρίμηνο.

Σε ποσοστό 41%, οι CFOs δήλωσαν ότι είναι καλή περίοδος τώρα για ανάληψη μεγαλύτερου ρίσκου, σε αντιδιαστολή με το 59% που διαφωνεί, πιθανώς λόγω των επίμονων κινδύνων που σχετίζονται με τη γεωπολιτική, τις μακροοικονομικές εξελίξεις και τα ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού.

Μεγάλος κίνδυνος η έλλειψη ταλέντου
Η διαθεσιμότητα και διακράτηση ταλέντου καταλαμβάνει την 1η θέση στον κατάλογο με τα πιο ανησυχητικά εσωτερικά ρίσκα, και ακολουθούν η υλοποίηση και προτεραιοποίηση των επιχειρηματικών στρατηγικών, η καινοτομία και η ανάπτυξη, τα δεδομένα και η τεχνολογία. Τον κατάλογο συμπληρώνουν η δέσμευση των εργαζομένων (engagement), το ηθικό τους και η διαχείριση κόστους, οι δυσκολίες κατά τη μετάβαση από την υβριδική μορφή εργασίας σε on-site εργασία και η δυσκολία συγκράτησης του κόστους σε συνθήκες υψηλού πληθωρισμού.

Στο μέτωπο των εξωτερικών κινδύνων, γεωπολιτική, πολιτικές και κανονισμοί ξεχωρίζουν, ενώ τα επιτόκια και ο πληθωρισμός επιμένουν, ως σημαντικότεροι κίνδυνοι. Ακολουθούν η καταναλωτική συμπεριφορά και δαπάνη, η πιθανότητα ύφεσης, οι κεφαλαιαγορές, ο ανταγωνισμός, η κυβερνοασφάλεια και οι προκλήσεις που σχετίζονται με την εφοδιαστική αλυσίδα.

Πώς βλέπουν τη γενετική ΤΝ
Η έρευνα CFO Signals για το γ’ τρίμηνο του 2023 ξεχωρίζει ως θέμα ειδικού ενδιαφέροντος τη γενετική ΤΝ και εστιάζει στις απόψεις των CFOs για τη σχετική τεχνολογία – επισημαίνεται ότι το 42% των οργανισμών των CFOs που έλαβαν μέρος στην έρευνα, δοκιμάζει την τεχνολογία αυτή, ενώ 15% την ενσωματώνει στην επιχειρηματική στρατηγική του.

Για σχεδόν 25% των ερωτηθέντων, η GenAI είναι σημαντική για την επίτευξη της επιχειρηματικής στρατηγικής τους, πάνω από το ένα τρίτο ακόμη δεν έχει σχηματίσει σχετική άποψη, ενώ ποσοστό 42% δεν τη θεωρεί καθολικά σημαντική.

Όσον αφορά τις μεγαλύτερες απειλές που σχετίζονται με την GenAI, περισσότεροι από τους μισούς οικονομικούς διευθυντές αναφέρουν τις επιπτώσεις στο ρίσκο και τον εσωτερικό έλεγχο, τις ανάγκες σε υποδομές και τεχνολογία data, καθώς και τις ανάγκες σε επένδυση. Οι απαιτήσεις σε επίπεδο διακυβέρνησης, τα ηθικά ζητήματα και οι πιθανές νομικές επιπτώσεις επίσης αποτελούν σημαντικές ανησυχίες, αλλά σε μικρότερο βαθμό, ενώ στις απαντήσεις που δόθηκαν περιλαμβάνονται επίσης η ακρίβεια και ποιότητα του προϊόντος που παράγει η GenAI, καθώς και η προστασία δεδομένων κατά τη χρήση της.

Πριν καταλήξουν σε απόφαση, πάντως, οι CFOs θέλουν να δουν περιπτώσεις χρήσης, εκτιμήσεις κόστους, οφέλους και απόδοσης, καλύτερη κατανόηση των κινδύνων και των περιορισμών, αλλά και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες της νέας αυτής τεχνολογίας.

Οφέλη και εμπόδια
Η μείωση κόστους, η καλύτερη εμπειρία πελάτη/καταναλωτή και τα μεγαλύτερα περιθώρια είναι τα τρία κορυφαία οφέλη που ελπίζουν να αποκομίσουν από την υιοθέτηση της GenAI. Άλλα επιθυμητά οφέλη είναι η δυνατότητα να αναπτύξουν νέα capabilities, υπηρεσίες ή προϊόντα, η βελτίωση της ακρίβειας προβλέψεων και ο σχεδιασμός σεναρίων.

Ως πλέον υποσχόμενες χρήσεις της GenAI για τις λειτουργίες του finance, συχνότερα αναφέρουν τις βελτιώσεις στον σχεδιασμό, την πρόβλεψη και την ανάλυση, καθώς και στον αυτοματισμό διαδικασιών ρουτίνας και συναλλαγών. Κάποιοι σκέπτονται ότι ίσως μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επισπεύσει το οικονομικό κλείσιμο του μήνα, για συγκριτική ανάλυση, πάγιες εκθέσεις/αναφορές και εξυπηρέτηση πελατών. Τί τους εμποδίζει από την εφαρμογή;

Για το 63% των ερωτηθέντων, το μεγαλύτερο εμπόδιο εντοπίζεται στην απόκτηση των αναγκαίων ανθρώπινων πόρων και δεξιοτήτων, ενώ έπονται οι πόροι data και τεχνολογίας, καθώς και τα ζητήματα ρίσκου και διακυβέρνησης. Για το 42%, εμπόδια είναι οι αντικρουόμενες προτεραιότητες, για το 37% τα ζητήματα ιδιωτικότητας και ασφάλειας και για το 30% το κόστος της επένδυσης. Σημειώνεται δε ότι σχεδόν τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων απάντησαν ότι οι οργανισμοί τους θα διαθέσουν λιγότερο από το 1% του προϋπολογισμού τους στην GenAI του χρόνου, ενώ σχεδόν το ένα τρίτο εκτιμά ότι ο οργανισμός θα εκχωρήσει από 1% έως 5% του μπάτζετ του επόμενου έτους για την εν λόγω τεχνολογία.

Ως CFO, τί θα σάς βοηθούσε να λάβετε αποφάσεις αναφορικά με την GenAI;

Copyright © 2023 Deloitte Development LLC.