Η πανδημία άλλαξε τις συνθήκες λειτουργίας της αγοράς και ο οικονομικός διευθυντής καλείται να ασκήσει τα καθήκοντα του σε ένα  νέο οικονομικό περιβάλλον. Ο ρόλος της οικονομικής  διοίκησης, σύμφωνα με τον κύριο Αλέξανδρο Κωστόπουλο, είναι περισσότερο παρά ποτέ στρατηγικός.

 

Έχουν επηρεαστεί οι Οικονομικοί Διευθυντές από την υγειονομική κρίση;

 

Η  Ελληνική, όπως και η διεθνής οικονομία, ύστερα από την ξαφνική εισβολή  στην παγκόσμια κοινότητα  ενός αόρατου και παντελώς άγνωστου πανδημικού εχθρικού παράγοντα, άλλαξε δραματικά τα δεδομένα που προσδιορίζουν τις παραμέτρους της  οικονομικής μας δραστηριότητας, αφού αλλάζουν πλέον οι συσχετισμοί των οικονομικών μεγεθών της οικονομίας μας, ως αποτέλεσμα της ποσοτικής μεταβολής των συντελεστών της προσφοράς και ζήτησης.

 

Οι παράγοντες αυτοί, οδηγούν στην αλλαγή  του μίγματος της εθνικής μας δημοσιονομικής πολιτικής, αλλά κυρίως στα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της ιδιωτικής οικονομίας, που έχει ως  αποτέλεσμα την απότομη συρρίκνωση των μεγεθών της.

 

Αυτό σημαίνει  ότι η Ελληνική επιχείρηση, ύστερα από την δεκαετή υφεσιακή δοκιμασία, ευρίσκεται και πάλιν ενώπιον  μιας  βίαιης και απότομης μεταβολής, αφού το σύνολο της οικονομίας υποχρεώθηκε στην  ξαφνική αναστολή της  συναλλακτικής και παραγωγικής  της δραστηριότητας, με συνέπεια, την ανατροπή των προγραμματικών διαδικασιών και επιχειρηματικών της στόχων, αλλά και την δραστική διαφοροποίηση των παραμέτρων της λειτουργικής της δραστηριότητας, με κυρίαρχο πρόβλημα, την ρευστότητά της. Υπό αυτή την έννοια, οι κοσμογονικές αυτές μεταβολές ήταν μοιραίο να αλλάξουν δραματικά το ρόλο του Οικονομικού Διευθυντή στην σημερινή επιχείρηση.

 

Ποιος είναι ο ρόλος του CFO στο σύγχρονο εταιρικό περιβάλλον;

 

Ο ρόλος κατά συνέπειαν του Οικονομικού Διευθυντού  διαδραματίζεται σε ένα καινούριο οικονομικό περιβάλλον, αφού έχουν αλλάξει οι συνθήκες λειτουργίας της αγοράς, οι οποίες αντανακλώνται στην λειτουργία της επιχείρησης, η οποία πρέπει να αλλάξει τους επιχειρηματικούς της προσανατολισμούς, συνεπεία των δραματικών αλλαγών στον τομέα της καταναλωτικής συμπεριφοράς του πληθυσμού, που προσδιορίζεται από τις καινούριες πλέον ανάγκες του.

 

Η Ελληνική επιχείρηση θα δοκιμαστεί σοβαρότατα, αφού έχει ήδη εισέλθει σε ένα περιβάλλον ισχυρών αναταράξεων και οι καινούριες συνθήκες της αγοράς, θα οδηγήσουν εν πολλοίς, σε οδυνηρές αποφάσεις μείωσης κόστους, και στην εφαρμογή προγραμμάτων λιτότητας.  Ως εκ τούτου, η Ελληνική επιχείρηση θα  αναζητήσει σωσίβιο σωτηρίας κυρίως  στη στήριξη των στελεχών της, ιδιαίτερα της Οικονομικής  Διοίκησης, αφού εκείνη έχει την ευθύνη της διαφύλαξης του αποτελέσματος και της βιωσιμότητας της επιχείρησης.

 

Οι καινούριες συνθήκες λειτουργίας της αγοράς πλέον, έχουν ως συνέπεια, ώστε οι παράμετροι που προσδιορίζουν την επιχειρηματική απόφαση, να είναι τόσο σύνθετοι και δυσεπίλυτοι, όσο σύνθετο και πολύπλοκο είναι το  νέο οικονομικό περιβάλλον, στο οποίο καλείται πλέον να ασκήσει τα καθήκοντά του ο Οικονομικός Διευθυντής.

 

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, ο ρόλος της Οικονομικής  Διοίκησης είναι περισσότερο παρά ποτέ στρατηγικός. Η  οικονομική παράμετρος  αποτελεί πλέον την πεμπτουσία κάθε επιχειρηματικής απόφασης  και ο ρόλος  του  Οικονομικού Διευθυντή αποδεικνύεται ως ο πλέον σημαντικός στη ιεραρχία της επιχείρησης, ο οποίος τώρα, περισσότερα από κάθε άλλη φορά, πρέπει να εφαρμόσει με θρησκευτική ευλάβεια τους κανόνες του σύγχρονου management, αφού  είναι αυτός που φέρει την ευθύνη της διασφάλισης  της διαχρονικής της προοπτικής.

 

Όλα αυτά, επιδρούν νομοτελειακά στα καθήκοντα  της Οικονομικής Διοίκησης, τα οποία λειτουργούν πλέον σε κατάσταση συναγερμού και  υπό συνθήκες έκτακτης ανάγκης,  αφού ανατρέπονται όλες οι προγραμματικές και οργανωτικές διαδικασίες της επιχείρησης και το μέγιστο της δραστηριότητάς της αναλώνεται στην αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγόντων περιστατικών (trouble shooting).

 

Πάνω απ όλα, ο Οικονομικός Διευθυντής, υπό τις παρούσες συνθήκες, πρέπει να εφαρμόσει με θρησκευτική ευλάβεια  τις διαδικασίες και κανόνες του σύγχρονου οικονομικού management, όπως αυτές έχουν καθιερωθεί διαχρονικά.

 

Με ποιο τρόπο συμβάλουν οι Οικονομικοί  Διευθυντές στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων;

 

Πέραν των καθηκόντων της εξυπηρέτησης των βραχυχρονίων διαδικασιών της Οικονομικής Διοίκησης, είναι και ο σχεδιασμός και η ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση των μακροπροθέσμων στόχων αυτής, αφού ο Οικονομικός Διευθυντής είναι εκείνος που, με την συνεργασία των διευθυντικών στελεχών  θα αναλύσει τις παραμέτρους των επενδυτικών στόχων της επιχείρησης  θα συντάξει τα σχετικά επιχειρηματικά σχέδια (Business Plans), θα παρακολουθήσει την εφαρμογή τους, και θα τα αναπροσαρμόσει σύμφωνα με τον βαθμό υλοποίησής τους, σε συνάρτηση και συνδυασμό με τους χρηματοδοτικές πηγές και αξιοποιώντας τα εθνικά αναπτυξιακά κίνητρα και τυχόν επιδοτήσεις.

 

Ο προβολή του ρόλου του Οικονομικού Διευθυντή στους μακροπρόθεσμους στόχους της επιχείρησης, επιδρά αποφασιστικά στην διαχρονική πορεία και ανάπτυξή της, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ανάπτυξη της εθνικής μας οικονομίας.

 

Ποια πρέπει να είναι η φυσιογνωμία και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του σύγχρονου Οικονομικού Διευθυντή;

 

Οι καινούριες συνθήκες της εθνικής, αλλά και παγκόσμιας αγοράς, αλλάζουν και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, της προσωπικότητας  του Οικονομικού Διευθυντή, αφού επιβάλλουν ώστε να διακρίνεται για το πνεύμα θυσίας, τον αλτρουισμό, την γενναιότητά του και το θάρρος να αναλαμβάνει τις καινούριες ευθύνες. Πρέπει να πιστεύει ότι έχει ουσιαστική συμμετοχή στους στόχους και τα αποτελέσματα της επιχείρησης.

 

Πρέπει να είναι φορέας επιχειρηματικής σκέψης, να είναι οραματιστής του μέλλοντος της επιχείρησης, δημιουργός του αποτελέσματος και εγγυητής της μακρόχρονης επιτυχίας της.

 

Πρέπει να  είναι ευαίσθητος δέκτης των μηνυμάτων του εξωτερικού  περιβάλλοντος  και τα αξιοποιεί προς όφελος της επιχείρησης. Πάνω απ όλα, πρέπει να έχει την ικανότητα να προβλέπει τις εξελίξεις, να κατευθύνει τα προβλήματα και όχι να τα ακολουθεί.

 

Έχει μεγάλη σημασία, τα παραπάνω να υλοποιούνται με την διαδικασία του επείγοντος, αφού αυτό επιβάλλουν οι τρέχουσες δυσμενείς συνθήκες, των οποίων η έγκαιρη αντιμετώπιση αποτελεί sine qua non συνθήκη.

 

Οι σημερινές συνθήκες επιβάλλουν ώστε η επιβίωση της επιχείρησης  να περνάει πλέον από τα χαρακώματα ενός ακήρυχτου πολέμου, που η επιτυχής έκβαση του θα εκφράζεται από τις νίκες στις καθημερινές μάχες. Όλα αυτά, φορτώνουν τον Οικονομικό Διευθυντή με τη μεγάλη ευθύνη του ηγέτη αγωνιστή, που πρέπει να είναι εξοπλισμένος με απαράμιλλο θάρρος και αγωνιστικότητα, αλτρουισμό και πνεύμα αυτοθυσίας.

 

Μόνο κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις, θα μπορέσει ο Οικονομικός Διευθυντής να βοηθήσει την Ελληνική επιχείρηση να διαβεί τον Ρουβίκωνα της νέας τάξης πραγμάτων και να εγγυηθεί την διασφάλιση της επιβίωσης της  ελληνικής επιχείρησης και κατά συνέπειαν της εθνικής μας οικονομίας.