Του Γιώργου Ραουνά, Πρoέδρου ΔΣ ΣΕΣΜΑ

Στο σημερινό μας άρθρο θα καταγράψουμε απόψεις για το Ταμείο Ανάκαμψης που προέρχονται, κυρίως, εκτός ΣΕΣΜΑ. Στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου μας, διοργανώσαμε ανοικτή συνεδρίαση με θέμα «Συνέργειες και προοπτικές συνεργασίας των φορέων του ιδιωτικού τομέα για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης». Στο πάνελ συμμετείχαν και εξέφρασαν τις απόψεις τους ο κ. Χρήστος Γεωργίου, Γενικός Διευθυντής Ινστιτούτου ΣΒΕ (ΙΝΣΒΕ), ο κ. Κωνσταντίνος Θέος, Γενικός Διευθυντής «Ελληνική Παραγωγή – Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη», ο κ. Ηλίας Κικίλιας, Γενικός Διευθυντής ΙΝΣΕΤΕ, η κυρία Γιώτα Παπαρίδου, Πρόεδρος ΔΣ ΣΕΠΕ και ο κ. Παναγής Τονιόλος, Πρόεδρος ΔΣ ΣΕΓΜ, ενώ συντονιστής της συζήτησης ήταν ο κ. Βασίλης Ρεγκούζας, τ. Πρόεδρος ΔΣ ΣΕΣΜΑ.

Ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να τοποθετηθούν σχετικά με τους τομείς και τις δυνατότητες συνεργασιών μεταξύ των φορέων και των μελών τους για την από κοινού διεκδίκηση έργων, τις συνθήκες και προϋποθέσεις για την επιτάχυνση της ανάθεσης, υλοποίησης και παραλαβής των έργων, καθώς και τις προτεραιότητες των φορέων και των μελών τους για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Στη συνέχεια, σταχυολογούμε τις πολύ χρήσιμες απόψεις που κατατέθηκαν:

 • Υφίσταται ανάγκη απλοποίησης και αυτοματοποίησης των διαδικασιών για την αποτελεσματική απορρόφηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης.
 • Υπάρχει πεδίο δράσης για όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου πληροφορικής, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους.
 • Είναι πολύ σημαντική η συνεργασία των συμβούλων επιχειρήσεων και πληροφορικής για τον καλύτερο σχεδιασμό των έργων, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες για την ψηφιακή τεχνολογία, αλλά και τον σημαντικό ρόλο των συμβούλων στην υποστήριξη των φορέων του ιδιωτικού τομέα.
 • Προϋπόθεση για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό των έργων που θα οδηγήσει στην αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης είναι η συνεργασία των τεχνικών και νομικών συμβούλων με τους συμβούλους μάνατζμεντ.
 • Απαιτείται η ενοποιημένη λειτουργία σε επίπεδο προκηρύξεων, αναθέσεων και συμβάσεων για την αποτελεσματική υποστήριξη της υλοποίησης των έργων του δημόσιου τομέα, με την εφαρμογή των σχετικών κοινοτικών οδηγιών στο θεσμικό πλαίσιο.
 • Υπάρχει ανάγκη αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, μέσω του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σύμφωνα και με τις κατευθύνσεις της Έκθεσης Πισσαρίδη, προκειμένου να ενισχυθεί η οικονομία και να γίνει περισσότερο ανοικτή, ανταγωνιστική, καινοτόμα.
 • Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις πρέπει να επιτύχουν τον πράσινο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό και οι συμβουλευτικές επιχειρήσεις έχουν σημαντικό ρόλο για την επίτευξη του στόχου αυτού.
 • Η αξιοποίηση των κονδυλίων του Ταμείου θα πρέπει να είναι ευκαιρία όχι μόνο για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της οικονομίας αλλά και για την επίτευξη των στόχων που έχουν οι φορείς υποστήριξης της μεταποίησης και της βιομηχανίας.
 • Με αποτελεσματική απορρόφηση πόρων, σε βάθος πενταετίας, η μεταποίηση θα εισφέρει στο ΑΕΠ τουλάχιστον κατά 12%, ώστε η χώρα να θωρακιστεί από μελλοντικές κρίσεις.
 • Η πρόκληση είναι να αξιοποιηθούν τα κονδύλια ορθολογικά και με προοπτική, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές διαδικασίες που πρέπει να τηρηθούν σε σχέση με το παρελθόν.
 • Απαιτούνται συμπράξεις και συνεργασίες μεταξύ επιχειρήσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν την απορρόφηση του συνόλου των πόρων που θα διατεθούν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ τα επόμενα χρόνια.
 • Πρέπει να αναπτυχθεί κουλτούρα συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων και να εξασφαλισθεί συντονισμός.