Η KLEEMANN κατάφερε εν μέσω πανδημίας να αυξήσει τις πωλήσεις και το μερίδιο αγοράς της. Η οικονομική διεύθυνση της εταιρείας με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών και των κατάλληλων ψηφιακών εργαλείων συμβάλλει, όπως τονίζει στο Finance Pro o Αριστείδης Ζέρβας, στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων της επιχείρησης.

Συμπληρώσαμε δύο χρόνια από την έναρξη της υγειονομικής κρίσης. Η KLEEMANN έχει επηρεαστεί από την πανδημία και πως αντιμετωπίσατε ως οικονομική διεύθυνση την όλη κατάσταση;

Αριστείδης Ζέρβας, KLEEMANN GROUP CFO

Πράγματι, η KLEEMANN επηρεάστηκε από την πανδημία, όπως και όλες οι επιχειρήσεις. Ευτυχώς ανήκουμε σε κλάδο που δεν επηρεάστηκε τόσο πολύ όσο άλλοι κλάδοι της οικονομίας π.χ. ο τουρισμός, οι μεταφορές ή η εστίαση.

Στην KLEEMANN, κληθήκαμε να διαχειριστούμε την κρίση της πανδημίας σχεδόν ταυτόχρονα σε όλες τις χώρες, στις οποίες έχουμε τοπική παρουσία, με πρώτη την Κίνα στις αρχές του 2020.
Αναμφίβολα, αυτή η εμπειρία μας βοήθησε και αξιοποιήσαμε στο μέγιστο κάθε διαθέσιμο πόρο, εφαρμόζοντας άμεσα μέτρα για τη διαφύλαξη της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στο σύνολο του Ομίλου και ταυτόχρονα εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας και την κάλυψη των αναγκών των πελατών μας.

Η φιλοσοφία της οικονομικής διεύθυνσης αλλά και της εταιρείας γενικότερα, διαχρονικά είναι η συνετή χρηματοοικονομική διαχείριση, δηλαδή τα έξοδα και ο δανεισμός να συμβαδίζουν με τα κέρδη και ο καθορισμός αυστηρών δεικτών, τους οποίους παρακολουθούμε να μην ξεφύγουν από συγκεκριμένα όρια. Αυτή η προσέγγιση μας βοήθησε να μας βρει η πανδημία με έναν πολύ ισχυρό ισολογισμό και ταμειακή ρευστότητα.

Αμέσως αντιληφθήκαμε ότι ο προϋπολογισμός που είχαμε σε επίπεδο ομίλου είναι πολύ πιθανό να μην επιτευχθεί λόγω της μεγάλης αβεβαιότητας και εκπονήσαμε μια μελέτη με εναλλακτικά σενάρια εξέλιξης των οικονομικών μεγεθών και αντίστοιχο πλάνο δράσης ανάλογα με το κάθε σενάριο. Έτσι είχαμε έτοιμα τα εργαλεία και τις δράσεις για να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε απρόβλεπτη κατάσταση και να κρατήσουμε την ρευστότητα και την κερδοφορία της εταιρείας σε λογικά επίπεδα. Και όπως πλέον φαίνεται και από οικονομικά μας αποτελέσματα, καταφέραμε μέσα σε αυτή τη διετία να αυξήσουμε πωλήσεις και μερίδια της αγοράς.

Είναι κοινή παραδοχή πως η πανδημία αποτέλεσε καταλύτη του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων. Ποιες ενέργειες έχει κάνει ο όμιλος προς αυτή την κατεύθυνση και ειδικά ως προς το finance transformation;

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση των οικονομικών διευθύνσεων είναι απαραίτητος, καθώς δεν αφορά μόνο την αύξηση της παραγωγικότητας αλλά και την επιβίωση της επιχείρησης.

Με την εμφάνιση της πανδημίας, στην Οικονομική Διεύθυνση, επιταχύναμε το ρυθμό υιοθέτησης και αξιοποίησης των διαθέσιμων ψηφιακών συνεργατικών εργαλείων. Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν εκπαιδεύσεις για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων του προσωπικού, ενώ μέσω της διεξαγωγής εσωτερικής έρευνας εντοπίστηκαν τα σημεία που έχρηζαν βελτίωσης, ώστε να διευκολυνθεί η νέα εργασιακή μας πραγματικότητα.

Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Digital Innovation, προχωρήσαμε στην ανάπτυξη in house εφαρμογών που αυτοματοποίησαν διαδικασίες και μετασχημάτισαν τον τρόπο συλλογής δεδομένων, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα μας. Μια τέτοια εφαρμογή σχετίζεται με την εβδομαδιαία αναφορά ταμειακών διαθεσίμων από όλες τις εταιρείες του ομίλου. Αυτή η εφαρμογή αναπτύχθηκε στο cloud και συγκεντρώνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο καταργώντας τη χρήση και ταξινόμηση μη δομημένων δεδομένων όπως πχ. γραπτά κείμενα ή μηνύματα (e-mails), μηνύματα μέσων κοινωνικής δικτύωσης κλπ.

Μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού των λειτουργιών μας, έχοντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των δεδομένων, τα στελέχη της οικονομικής διεύθυνσης μπορούν να προετοιμάζουν οικονομικές αναλύσεις, να παίρνουν αποφάσεις, να κάνουν εγκαίρως τις απαραίτητες ενέργειες ή βελτιωτικές κινήσεις για την επίτευξη των επιχειρηματικών μας στόχων. Βασικός στόχος της Οικονομικής Διεύθυνσης είναι η συνεχής αναζήτηση και αξιολόγηση νέων τεχνολογιών και ψηφιακών εργαλείων, που θα μας επιτρέψουν να έχουμε μεγαλύτερη ευελιξία και θα συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη μας.

Πώς αξιολογείτε τα οικονομικά αποτελέσματα της KLEEMANN για το 2021 και ποιες είναι οι προβλέψεις σας για το 2022;

Το 2021 ήταν μια απρόβλεπτη γεμάτη προκλήσεις χρονιά. Εκτός από την πανδημία που συνεχίστηκε για δεύτερη χρονιά, είχαμε να αντιμετωπίσουμε τις αυξήσεις στις τιμές των πρώτων υλών, των μεταφορικών και κατά το τελευταίο τρίμηνο της ενέργειας.

Παρόλα αυτά, τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου KLEEMANN για το 2021 είναι αρκετά ικανοποιητικά, αφού καταφέραμε να αυξήσουμε πωλήσεις και μερίδια αγοράς.

Πολύ σημαντικό ρόλο στα οικονομικά μας αποτελέσματα, έπαιξε και η στρατηγική ανάπτυξης μας μέσω συγκεκριμένων εξαγορών σε σημαντικές αγορές του εξωτερικού.

Για το 2022 φαίνεται πως θα έχουμε το τέλος της πανδημίας που θα συνδυαστεί με άνοδο της οικονομικής δραστηριότητας. Μαζί με την ύπαρξη εργαλείων όπως το ταμείο ανάκαμψης και ο αναπτυξιακός νόμος, προβλέπεται ότι οι επιχειρήσεις θα εκτελέσουν τα πλάνα τους. Στην KLEEMANN στοχεύουμε σε περαιτέρω αύξηση μεριδίων αγοράς, πωλήσεων και κερδών, με βασική προτεραιότητά μας να διατηρήσουμε την ανθεκτικότητα της εταιρείας.

Ποιες είναι οι προτεραιότητες της οικονομικής διεύθυνσης για το 2022;

Ο πρώτος μας στόχος ως οικονομική διεύθυνση είναι ο έλεγχος της ρευστότητας και η στενή παρακολούθηση των οικονομικών αποτελεσμάτων, ώστε αν διαπιστωθούν αποκλίσεις από τον προϋπολογισμό να αντιδράσουμε άμεσα. Ήδη έχουμε προετοιμάσει εναλλακτικά σενάρια και αντίστοιχα πλάνα δράσης. Η ψηφιοποίηση, οπωσδήποτε, είναι μια από τις βασικές μας προτεραιότητες για το 2022, όποτε και αναμένεται να ολοκληρωθεί η εφαρμογή ψηφιακού ομιλικού εργαλείου για προϋπολογισμό, μηνιαίες οικονομικές αναφορές, ενοποιήσεις και προετοιμασία οικονομικών καταστάσεων, συμβάλλοντας στην αύξηση της απόδοσής μας. Επίσης, μελετάμε διάφορες επιλογές για αυτοματοποίηση της διαχείρισης των εξοδολογίων με χρήση debit card. Τέλος παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις του ψηφιακού μετασχηματισμού – ιδιαίτερα σε σχέση με τα εργαλεία και τις νέες τεχνολογίες που μπορούν να αυτοματοποιήσουν επιπλέον λειτουργίες της Οικονομικής Διεύθυνσης. Για το λόγο αυτό, στελέχη της οικονομικής Διεύθυνσης συμμετέχουν σε διεθνή συνέδρια και εκπαιδεύσεις με θέμα τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Η εξ αποστάσεως εργασία έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Πιστεύετε πώς αποτελεί μια παροδική επίπτωση της πανδημίας ή τη νέα πραγματικότητα;

Η εξ αποστάσεως εργασία ήρθε για να μείνει. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι εργαζόμενοι προσαρμόστηκαν στα νέα δεδομένα, εκπαιδεύτηκαν σε νέα εργαλεία και ανέπτυξαν νέες δεξιότητες. Απέκτησαν ευελιξία καθώς μπορούν να προσαρμόζουν το ωράριο τους συμφώνα με τις προσωπικές τους ανάγκες, εξοικονομώντας χρόνο από τις μετακινήσεις τους. Παράλληλά, οι επιχειρήσεις διαπίστωσαν αύξηση της απόδοσης των ανθρώπων που εργάζονταν εξ αποστάσεως, ενώ παρατηρήθηκε και μείωση των λειτουργικών εξόδων. Φυσικά, εκτός από τα θετικά, οι διευθύνσεις HR κλήθηκαν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις που προκύπτουν από την τηλεργασία, όπως η κοινωνική απομόνωση, η σύνδεση των εργαζομένων μεταξύ τους και η διάχυση της εταιρικής κουλτούρας. Εκτιμώ πως τελικά θα επικρατήσει ένα υβριδικό μοντέλο στο οποίο οι εργαζόμενοι κάποιες ημέρες θα εργάζονται από το σπίτι και κάποιες από το γραφείο.
Οι επιχειρήσεις θα χρειαστεί να προχωρήσουν σε επενδύσεις στην αυτοματοποίηση, στη ψηφιοποίηση, στην ασφάλεια δεδομένων και στην ανάπτυξη νέων εργαλείων και δεξιοτήτων που θα υποστηρίξουν περαιτέρω την τηλεργασία. Επιπλέον, θα πρέπει να ανασχεδιάσουν τους χώρους εργασίας και να δημιουργήσουν σύγχρονους συνεργατικούς χώρους, όπως open space & agile offices.

Τέλος, πιστεύω πως οι ευέλικτες μορφές εργασίας θα αποτελέσουν σημαντικό κριτήριο διατήρησης εργαζομένων και προσέλκυσης ταλέντων χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς. Οι υπεύθυνοι HR καλούνται να σχεδιάσουν μια εργασιακή εμπειρία για τους εργαζόμενους, η οποία όχι μόνο τους παρακινεί, αλλά και τους εμπνέει για να ξεπεράσουν τις ανησυχίες της αβεβαιότητας και να δεσμευτούν προς την ανάπτυξη τους – επαγγελματική και προσωπική.

Η νέα εποχή στην επιχειρηματική δραστηριότητα λαμβάνει υπόψιν της την κλιματική αλλαγή. Ποιες είναι οι ενέργειες που κάνει η οικονομική διεύθυνση προκειμένου να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα; Έχετε πραγματοποιήσει κάποια συγκεκριμένα βήματα προς την επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας;

Πλέον, οι εταιρείες κρίνονται από τις επιδόσεις του σε σχέση με περιβαλλοντικά, κοινωνικά θέματα, καθώς και θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, το γνωστό πλέον ακρωνύμιο ESG.

Σύμφωνα με έρευνες, οι καλές επιδόσεις μιας επιχείρησης σε θέματα ESG μπορούν να οδηγήσουν σε ανάπτυξη των οικονομικών τους αποτελεσμάτων, να προσελκύσουν επενδυτές και να συμβάλουν σε μακροπρόθεσμο συγκριτικό πλεονέκτημα. Η αποτύπωση δε αυτών των επιδόσεων στις εκθέσεις βιώσιμης ανάπτυξης, μπορούν να εξασφαλίσουν για τις εταιρίες πιο ευνοϊκά επιτόκια χρηματοδότησης και να αυξήσουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών σε αυτές. Και σε αυτό το σημείο μπαίνει στο κάδρο η οικονομική διεύθυνση μιας επιχείρησης, η οποία καλείται να οδηγήσει στη συμμόρφωση της επιχείρησης με τις νέες, απαιτήσεις των κριτηρίων ESG μέσω, της δημιουργίας της στρατηγικής ESG και της ανάπτυξης ενός σαφούς πλάνου, με στόχους και αποτελέσματα.

Στην KLEEMANN, παρακολουθούμε τις επιδόσεις μας σε σχέση με το οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα μας. Από το 2017, εκδίδουμε ετήσιο απολογισμό εταιρικής υπευθυνότητας λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες οδηγίες της Πρωτοβουλίας του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (CoP UNGC), τους Στόχους, Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ για το 2030 και τα Διεθνή Πρότυπα σύνταξης Απολογισμών GRI Standards.

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις ζητούν από την οικονομική διεύθυνση να συμμετέχει ισότιμα στο όραμα και την χάραξη της στρατηγικής τους. Πως βλέπετε το ρόλο σας και πως αντιμετωπίζετε τις προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες στο σύγχρονο επιχειρηματικό και επαγγελματικό περιβάλλον;

Είναι αλήθεια ότι οι σύγχρονες και επιτυχημένες επιχειρήσεις βλέπουν την οικονομική διεύθυνση ως business partner και της δίνουν κεντρικό ρόλο στη σχεδίαση των μελλοντικών πλάνων.
Ο ρόλος της οικονομικής διεύθυνσης είναι να βοηθά στη λήψη αποφάσεων που θα οδηγήσουν σε μεγέθυνση και αύξηση της κερδοφορίας της επιχείρησης, αλλά και να προειδοποιεί για αποφάσεις που φαίνεται ότι μπορεί να οδηγήσουν σε μελλοντικά ρίσκα όπως π.χ. η μειωμένη ρευστότητα. Επίσης η οικονομική διεύθυνση χρειάζεται να εκπαιδεύσει τα διευθυντικά στελέχη των υπόλοιπων διευθύνσεων, ώστε να κατανοούν πως διαμορφώνονται τα οικονομικά μεγέθη της επιχείρησης και πως οι ενέργειες τους μπορούν να τα επηρεάσουν.

Εξαιρετικά σημαντικό είναι η οικονομική διεύθυνση να παρακολουθεί τις εξελίξεις στον κλάδο και τον ανταγωνισμό και να δίνει πληροφορίες, ώστε να υπάρχει benchmarking, για να κατανοούν οι διοικούντες της επιχείρησης που βρίσκεται αυτή σε σχέση με τον μέσο όρο του κλάδου, αλλά και τους κύριους ανταγωνιστές σε επιλεγμένα KPIs, και να διαμορφώνονται πλάνα δράσης προς βελτίωση όπου αυτό απαιτείται. Τέλος, η οικονομική διεύθυνση πρέπει να φροντίζει η ίδια να μετασχηματίζεται επενδύοντας στη ψηφιοποίηση, σε σύγχρονα εργαλεία, στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων των στελεχών της και στην προσέλκυση ταλέντων με τα ανάλογα προσόντα και ικανότητες, για να μπορεί να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις απαιτήσεις του μέλλοντος.