Το δεύτερο εξάμηνο του έτους οι επιχειρήσεις προσδοκούν πως θα επανέλθουν σε κανονικούς ρυθμούς και σε αναπτυξιακή τροχιά. Όπως μας λέει ο κύριος Σαββάκης, η «νέα πραγματικότητα» μας συμπεριλαμβάνει όλους: κυβέρνηση, επιχειρήσεις, τράπεζες και νοικοκυριά.

Η οικονομία της χώρας μετά την ύφεση του 2020 προσβλέπει στην επάνοδό της σε αναπτυξιακή τροχιά. Ποια είναι η άποψη σας;

Θεωρώ ότι το σημείο κλειδί για την επανεκκίνηση της οικονομίας και την επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια για τη χώρα μας είναι η προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων και η υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων. Αυτό θα σημάνει πραγματικά την έξοδό της από την κρίση, την έναρξη της πορείας μείωσης της σημερινής υπέρμετρης εξάρτησης της οικονομίας μας από έναν κλάδο της οικονομίας και τη δημιουργία σταθερών και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας.

Πιστεύουμε ότι το δεύτερο εξάμηνο του 2021 θα είναι ο χρόνος που η επιχειρηματική κοινότητα προσδοκά την επαναφορά στην κανονικότητα και την ανάπτυξη. Προς αυτή την κατεύθυνση συνηγορεί το γεγονός ότι το εμβόλιο για τον κορονοϊό είναι πλέον στη διάθεσή μας, άρα για μας έχει ξεκινήσει η «αντίστροφη μέτρηση» για την πλήρη επανεκκίνηση της οικονομίας και την επούλωση των πληγών που άφησε η πανδημία.

Σε κάθε περίπτωση, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος ως εκπρόσωπος της μικρομεσαίας μεταποιητικής επιχείρησης που έχει έδρα την Ελληνική περιφέρεια, υποστηρίζει ότι η αναπτυξιακή κατεύθυνση της χώρας την επόμενη δεκαετία θα πρέπει να έχει δυο στοχεύσεις:

 1. Την ουσιαστική επανεκτίμηση της αναπτυξιακής συνεισφοράς της βιομηχανίας και της μεταποίησης στη χώρα, και την επαναφορά της στην πρώτη θέση της επιχειρηματικής υποστήριξης τα επόμενα χρόνια, και,
 2. Τη θεσμοθέτηση των κατάλληλων πολιτικών για τη μείωση των περιφερειακών και ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, που θα διαφυλάξουν τον κοινωνικό ιστό στην Ελληνική περιφέρεια και θα δημιουργήσουν σταθερές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Υπάρχουν κλάδοι της οικονομίας που έχουν πληγεί σοβαρά από τις επιπτώσεις της πανδημίας. Τι πρέπει να γίνει ώστε να ξεπεράσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν;

Σε έρευνα που υλοποίησε ο ΣΒΕ οι κλάδοι οι οποίοι καταγράφουν τις μεγαλύτερες πτώσεις στον κύκλο εργασιών και την κερδοφορία είναι: Ποτά, μεταποίηση νωπών κτηνοτροφικών προϊόντων, παραγωγή μηχανολογικού εξοπλισμού για τη βιομηχανία, δοµικά υλικά, κλωστοϋφαντουργία, βιομηχανία προϊόντων ξύλου.

Στο πλαίσιο της έρευνας αναδείχθηκαν οι κύριες προσαρμογές για την επόμενη μέρα. Κατά σειρά κρισιμότητας οι προτάσεις για τη βελτίωση του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων είναι:

 1. Ανταγωνιστικότητα – μείωση φορολογίας και έμμεσου κόστους εργασίας
 2. Ανταπόκριση και Προσαρμογή του Τραπεζικού συστήματος
 3. Εμβάθυνση και Παγίωση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 4. Εκσυγχρονισμός και Προσαρμογή της Αγοράς Εργασίας
 5. Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα.

Επιπλέον, από την έρευνα γνώμης προέκυψε ότι τα τέσσερα (4) σπουδαιότερα προβλήματα τα οποία αναμένεται να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις το επόμενο χρονικό διάστημα κατά σειρά σπουδαιότητας είναι:

 1. Ρευστότητα
 2. Μείωση πωλήσεων
 3. Αύξηση Λειτουργικού κόστους (Α΄ύλες, Μεταφορικά, ειδικά μέτρα)
 4. Αδυναμία Υλοποίησης Επενδύσεων

Σε πρόσφατο άρθρο σας υποστηρίξατε πως χρειάζεται ενίσχυση συγκεκριμένων αξόνων πολιτικής προκειμένου να προετοιμαστεί η χώρα για μελλοντικές οικονομικές κρίσεις. Ποιοι άξονες πρέπει να ενισχυθούν;

Στο πλαίσιο ακριβώς της αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της χώρας μας, για την αποτροπή του κινδύνου (περαιτέρω) συρρίκνωσης της παραγωγικής βάσης της χώρας και για την επαναφορά της στο επίκεντρο των αναπτυξιακών πολιτικών την «επόμενη μέρα», κατά τον ΣΒΕ θα πρέπει να ισχύσουν συγκεκριμένοι άξονες πολιτικής:

 1. Η επαναβιομηχάνιση της χώρας, με κίνητρα ανάπτυξης δράσεων διεθνοποίησης και παραγωγής διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων από τις υφιστάμενες υγιείς μεταποιητικές επιχειρήσεις.
 2. Η άνοδος των επενδύσεων, και ειδικά των παραγωγικών επενδύσεων, πρέπει να γίνει πράξη με κίνητρα και ευελιξία στο περιβάλλον υλοποίησης.
 3. Η δημιουργία νέων και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας, σε παραγωγικούς τομείς της οικονομίας.
 4. Η παροχή κινήτρων κάθε είδους, για την ανάπτυξη δράσεων καινοτομίας, μεταφοράς και υιοθέτησης νέων τεχνολογιών.
 5. Η ιδιαίτερη προσοχή στην υιοθέτηση του μοντέλου της πράσινης ανάπτυξης και πράσινης οικονομίας, που ως χώρα και ως επιχειρήσεις έχουμε τη δυνατότητα να εισάγουμε στον στρατηγικό μας σχεδιασμό.

Προφανώς, οι επόμενοι μήνες θα είναι πολύ κρίσιμοι σε σχέση ακριβώς με την προετοιμασία της χώρας μας σε δυο επίπεδα: αφενός να αντιμετωπίσει τη νέα πραγματικότητα ή τη «νέα κανονικότητα» που θα διαμορφωθεί μετά τη λήξη της πανδημίας και αφετέρου στις δράσεις προσαρμογής που θα πρέπει να υλοποιηθούν για μην χάσουμε γι’ ακόμη μια φορά το τραίνο της παγκόσμιας ανάπτυξης.

Απλώς πρέπει να σκεφθούμε ότι η «νέα πραγματικότητα» μας συμπεριλαμβάνει όλους: κυβέρνηση, επιχειρήσεις, τράπεζες και νοικοκυριά, με την έννοια ότι όλοι αυτοί είμαστε συμμέτοχοι και συνυπεύθυνοι για το καλό ή το κακό σενάριο της επόμενης ημέρας.

Η ελληνική οικονομία έχει ανάγκη τις επενδύσεις. Υπάρχει πρόσφορο έδαφος για ξένους αλλά και Έλληνες επενδυτές;

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος υποστηρίζει ότι το θέμα της αύξησης των επενδύσεων αποτελεί τον κρισιμότερο παράγοντα που θα καθορίσει την αναπτυξιακή πορεία της χώρας γενικότερα, αλλά και της Θεσσαλονίκης ειδικότερα. Την επενδυτική άπνοια που επικρατεί σήμερα πρέπει να διαδεχθεί γρήγορα ένα κύμα επενδύσεων για να αρχίσει να αυξάνεται το καθαρό απόθεμα κεφαλαίου και να βελτιωθεί έτσι το βιοτικό επίπεδο του πληθυσμού, που εξαρτάται από την αύξηση του κεφαλαιακού εξοπλισμού με τον οποίο δουλεύουν οι εργαζόμενοι.

Προφανώς γνωρίζετε ότι το θέμα των παραγωγικών επενδύσεων βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας των θεμάτων που προωθεί ο ΣΒΕ προς την πολιτεία στο πλαίσιο της βελτίωσης του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων.

Για το λόγο αυτό, οι επενδύσεις που υλοποιούνται το τελευταίο χρονικό διάστημα ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα δίνουν ένα σημαντικό μήνυμα σε ξένους και εγχώριους επενδυτές και υπογραμμίζουν τις προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής ακόμα και σε περιόδους παγκόσμιων κρίσεων όπως αυτή της προηγούμενης δεκαετίας και η τρέχουσα της πανδημίας.

Σε κάθε περίπτωση είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον διότι πιστεύουμε ότι οι συγκεκριμένες επενδύσεις στην περιοχή μας θα λειτουργήσουν σταδιακά ως πολλαπλασιαστές για την προσέλκυση διεθνών και εγχώριων κεφαλαίων για επενδύσεις στη Βόρεια Ελλάδα, ειδικά μετά τη λήξη της πανδημίας.

Οι πρώτοι πόροι του ταμείου ανάκαμψης θα έρθουν στην χώρα μας το φθινόπωρο του τρέχοντος έτους. Σε τι βαθμό πιστεύτε πως μπορούν να συμβάλουν οι πόροι του ταμείου στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας;

Για την επίτευξη των στόχων της ανάκαμψης της χώρας και την αλλαγής του παραγωγικού μας μοντέλου, είμαστε βέβαιοι ότι θα συμβάλλουν καταλυτικά τα κονδύλια του «Ταμείου Ανάκαμψης.» Με έναν μέσον όρο περίπου 3,2 δις € τα οποία θα διοχετευθούν στην Ελληνική οικονομία μέσω του «Ταμείου Ανάκαμψης» από το 2021 έως και το 2025, είναι βέβαιο ότι η χώρα μας μπορεί να ελπίζει στην «επαναβιομηχάνιση» μέσω της υλοποίησης παραγωγικών επενδύσεων.

Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε την κατά προτεραιότητα χρηματοδότηση παραγωγικών επενδύσεων και ώριμων επιχειρηματικών σχεδίων για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της οικονομίας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Τα συγκεκριμένα κονδύλια μπορούν πράγματι να εξασφαλίσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη στη χώρα την επόμενη δεκαετία. Χρειάζεται όμως σχέδιο, ξεκάθαρες δομές διακυβέρνησης, σαφή και ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα, μετρήσιμα αποτελέσματα, αλλά, πάνω απ’ όλα απαιτείται να επιλεγούν οι κατάλληλοι άνθρωποι που θα κληθούν να διαχειριστούν τα συγκεκριμένα κονδύλια, αποφεύγοντας την επανάληψη των λαθών του παρελθόντος.

Η επόμενη μέρα οδηγεί σε νέα επιχειρηματικά μοντέλα στα οποία η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων θα εξαρτάται από την ενσωμάτωση ή όχι στην στρατηγική τους των χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών δεικτών ESG. Ποια είναι η θέση σας;

Πράγματι, είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί αρκετά χρόνια, αφού είμαστε από τους πρώτους φορείς υποστήριξης της επιχειρηματικότητας που υποστηρίζουμε για παράδειγμα τη μέτρηση και μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος για τις επιχειρήσεις μέλη μας.

Ως εκ τούτου, αποτελεί μονόδρομο για τις επιχειρήσεις μας να προσαρμόσουν τη στρατηγική τους στις μετρήσεις του συστήματος ESG. Άλλωστε, το ίδιο το σύστημα μπορεί να καθοδηγήσει αποτελεσματικά τις επιχειρήσεις στην προσπάθεια προσαρμογής τους στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον που δημιουργήθηκε μετά την πανδημία λόγω του COVID19.

Πιστεύετε πως υπάρχει ανάγκη για ένα διαφορετικό φορολογικό σύστημα σε ό,τι αφορά το επιχειρείν;

Τη φορολογική πραγματικότητα στην Ελλάδα την γνωρίζουμε όλοι. Τις παθογένειες όμως του φορολογικού μας συστήματος θα πρέπει να τις ανατρέψουμε. Μόνο με τολμηρές αποφάσεις θα μπορούμε ως κράτος να εισπράττουμε το πραγματικό ύψος των φόρων που αναλογεί στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας.

Είναι οι αποφάσεις εκείνες που θα μας δώσουν τη δυνατότητα ως κοινωνία να αξιοποιήσουμε το μεγάλο μέρος των φορολογικών εσόδων για αναπτυξιακούς σκοπούς.Το πρώτο θέμα που πρέπει ν΄ αντιμετωπισθεί είναι τα μονίμως χαμηλά φορολογικά έσοδα. Μελέτες, έρευνες, δημόσιες τοποθετήσεις, άρθρα κλπ. συγκλίνουν ότι οι λόγοι γι’ αυτό είναι τέσσερεις:

 1. Η κακή διάρθρωση της σχέσης μεταξύ άμεσων και έμμεσων φόρων, στη δημιουργία δημοσίων εσόδων.
 2. Η χαμηλή φορολογική βάση της χώρας.
 3. Η εκτεταμένη φοροδιαφυγή, η οποία για κάθε κυβέρνηση γίνεται αντικείμενο εξαγγελιών περιορισμού της, αλλά στο τέλος της θητείας της μάλλον διαπιστώνουμε τη διατήρησή της, και,
 4. Η κακή και αναποτελεσματική λειτουργία των φοροεισπρακτικών μηχανισμών.

Σε κάθε περίπτωση, το άλλο μεγάλο πρόβλημα του Ελληνικού φορολογικού συστήματος είναι η πολυπλοκότητά του, η μεγάλη φοροδιαφυγή και η αναποτελεσματικότητα της φορολογικής διοίκησης.