Ο κομβικός ρόλος του CFO στην εφαρμογή των αρχών ESG

Η θέση του Οικονομικού Διευθυντή (CFO) μιας εταιρείας αποτελεί θέση-κλειδί για την ευθυγράμμιση των στρατηγικών της στόχων με τις αρχές του ESG (Environmental-Social- Governance). Ο CFO έχοντας πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα και στοιχεία της εταιρείας, μέσω της άμεσης διασύνδεσης και συνεργασίας του με όλα τα τμήματα και τις λειτουργίες της, καθώς και του ρόλου του στη διαμόρφωση της συνολικής οικονομικής στρατηγικής της εταιρείας είναι το πλέον κατάλληλο άτομο για την ενσωμάτωση της βιωσιμότητας και των τριών κριτηρίων “E, S, G” στο επιχειρηματικό μοντέλο της.

Ο CFO στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, δύναται να λαμβάνει οικονομικές αποφάσεις με όρους βιώσιμης ανάπτυξης και περιβαλλοντικής ενσυναίσθησης, στοχεύοντας στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εταιρείας με την υιοθέτηση βιώσιμων επιχειρηματικών πρακτικών, τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την επαναχρησιμοποίηση προϊόντων, αλλά και τη σωστή διοχέτευση και εξοικονόμηση των πόρων της (κριτήριο “E” – “Environmental”). Περαιτέρω, δύναται να προσανατολίζει την εταιρεία στη λήψη περιβαλλοντικά ωφέλιμων επενδυτικών αποφάσεων, οι οποίες παράλληλα δημιουργούν προστιθέμενη αξία σε αυτήν και μειώνουν το ρίσκο σε επίπεδο συμμόρφωσης με το ESG.

O CFO δεδομένου ότι εμπλέκεται στην κατάρτιση των χρηματοοικονομικών και μη-χρηματοοικονομικών καταστάσεων και στη λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας, δύναται να εντοπίζει και να αξιολογεί πώς μπορεί να ενσωματωθεί επιτυχημένα καθένα από τα κριτήρια ESG και σε αυτό ακριβώς έγκειται η σημασία του ρόλου του. Παρόλο που ο ρόλος του είναι «οικονομικός», η επιρροή του εντοπίζεται και στο κοινωνικό κριτήριο (“S”- “Social”), καθώς με τη δημιουργία εξαιρετικών συνθηκών εργασίας και την προώθηση εν γένει της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η εταιρεία γίνεται ελκυστική τόσο στη διατήρηση των εργαζομένων της, γεγονός που συμβάλλει στην παραγωγικότητας της, όσο και σε καταναλωτές, επενδυτές και εν γένει ενδιαφερόμενα μέρη.

Τέλος, η συμβολή του εντοπίζεται και στο κριτήριο της εταιρικής διακυβέρνησης (“G” -“Governance”) με τη χάραξη στρατηγικής διακυβέρνησης που βασίζεται στην επιχειρηματική ηθική και διαφάνεια, στις υψηλές αμοιβές των στελεχών, στη φορολογική στρατηγική, τη συμμόρφωση και τις σωστές αποδόσεις στους επενδυτές.

Συμπερασματικά, από τα ως άνω μη χρηματοοικονομικά κριτήρια ESG (περιβαλλοντικό – κοινωνικό – εταιρικής διακυβέρνησης) προκύπτουν σημαντικές οικονομικές συνέπειες για μια εταιρεία, καθώς οι ως άνω δείκτες συνδέονται άμεσα με τις μετρήσιμες οικονομικές επιδόσεις της. Τούτο καθιστά κομβικό τον ρόλο του CFO στην εφαρμογή των εν λόγω κριτηρίων, καθώς ο τρόπος διαχείρισης τους ενδέχεται να έχει σοβαρές χρηματοοικονομικές συνέπειες για μια εταιρεία. Συνεπώς, ο ρόλος του CFO μεταβάλλεται και ο τελευταίος καλείται να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, μέσω ανάληψης πρωτοβουλιών με σκοπό την επίτευξη στόχων γενικής βιωσιμότητας στην εταιρεία και τη χάραξη κατάλληλης στρατηγικής από κοινού με τη διοίκηση της.

Lidl Ελλάς: Η Κάρτα Προνομίων Business για επιχειρήσεις επιβραβεύει τους εργαζόμενους

Η καινοτόμα δράση της Lidl Ελλάς δεν σταματά στη Δωροκάρτα Lidl αλλά επεκτείνεται σε ένα ευέλικτο δώρο-προνόμιο που εστιάζει στο πιο σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι των επιχειρήσεων, στο έμψυχο δυναμικό τους. Με το εμπορικό προϊόν των καρτών προνομίων Business για επιχειρήσεις, η Lidl Ελλάς ισχυροποιεί την αγοραστική εμπειρία από τα καταστήματα της, ανοίγοντας ένα παράθυρο νέων εταιρικών επιλογών για τις εταιρείες και το προσωπικό τους. Οι εργαζόμενοι αποκτούν πλέον τη δυνατότητα να επιλέξουν τα δώρα, ανάμεσα στη μεγάλη ποικιλία προϊόντων, τροφίμων και μη, που διαθέτει η Lidl Ελλάς.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της κάρτας προνομίων Business

  • Υπάρχει η δυνατότητα εξαργύρωσης του περιεχομένου της σε όλα τα καταστήματα Lidl στην Ελλάδα
  • Πρόκειται για ποσό μεταβλητό και προσυμφωνημένο, απαλλαγμένο από προμήθειες ή άλλες χρεώσεις
  • Η επαναφόρτωση της κάρτας είναι εφικτή
  • Η κάρτα δεν είναι προσωπική και συνεπώς μεταβιβάζεται χωρίς περιορισμούς
  • Ακριβώς όπως στις κανονικές δωροκάρτες Lidl, παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου χειρισμού, εξαργύρωσης και διαθέσιμου υπολοίπου
  • Η πραγματοποίηση της παραγγελίας γίνεται online ή τηλεφωνικά, μέσω του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών
  • Το διαθέσιμο υπόλοιπο ποσό ελέγχεται online https://www.lidl-hellas.gr/plirofories/cards ενώ το ελάχιστο συνολικό ποσό παραγγελίας ανέρχεται σε 500€

Εύκολη στη χρήση της, απλή στην ενεργοποίηση της
Η μεταβλητής αξίας κάρτα προνομίων Business είναι εύκολη και απλή στη χρήση της, απευθύνεται σε Νομικά Πρόσωπα και αποκτάται με την καταβολή του αντίστοιχου αντιτίμου, χωρίς καμία επιπλέον προμήθεια, λειτουργώντας όπως κάθε κοινή δωροκάρτα. Μέσω του ηλεκτρονικού σκαναρίσματος και της πληρωμής της, ενεργοποιείται και καταχωρείται, ενώ η απόδειξη αγοράς της ισχύει ως απόδειξη της ενεργοποίησής της. Βάσει του σειριακού της αριθμού, η κάρτα προνομίων Business δύναται να επαναφορτιστεί κατόπιν νέας παραγγελίας εντός ενός έτους από την αρχική ενεργοποίησή της.

Τρόπος απόκτησης Καρτών Προνομίων Business
Οι ενδιαφερόμενοι για υποβολή αιτήματος παραγγελίας Καρτών Προνομίων Business αλλά και για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης αυτών, μπορούν να υποβάλουν το αίτημά τους στο τμήμα υποστήριξης πελάτων της Lidl Ελλάς μέσω της φόρμας που θα βρουν στον σύνδεσμο https://exypiretisi-pelaton.lidl-hellas.gr/SelfServiceGR/s/contactsupport. Εναλλακτικά μπορούν να προχωρήσουν σε μια τηλεφωνική παραγγελία στο 800 111 3333 για κλήσεις από σταθερά (χωρίς χρέωση) και στο +30 2311 768 568 για κλήσεις από κινητά (αστική χρέωση). Οι ώρες εξυπηρέτησης είναι από Δευτέρα-Σάββατο 8:00 – 18:00. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες:
https://www.lidl-hellas.gr/plirofories/cards

Το εργατικό μυρμήγκι…

Κάθε μέρα, ένα μικρό μυρμήγκι πήγαινε στη δουλειά του πολύ νωρίς και ξεκίναγε αμέσως να δουλεύει. Ήταν πολύ παραγωγικό και χαρούμενο.

Το αφεντικό, το λιοντάρι, παραξενεύτηκε που το μυρμήγκι δούλευε χωρίς εποπτεία, και σκέφτηκε… Αν το μυρμήγκι είναι τόσο παραγωγικό χωρίς εποπτεία, δεν θα ήταν ακόμη πιο παραγωγικό αν είχε κάποιον να το επιβλέπει;

Έτσι προσέλαβε μια κατσαρίδα, η οποία είχε μεγάλη πείρα σε αυτή τη θέση και μάλιστα έγραφε καταπληκτικές αναφορές.

Η πρώτη απόφαση που πήρε η κατσαρίδα ήταν η δημιουργία ενός συστήματος ελέγχου της προσέλευσης των εργαζομένων. Επίσης, χρειαζόταν έναν υπάλληλο για να τη βοηθάει στη συγγραφή και δακτυλογράφηση των αναφορών της.

Γι’ αυτό προσέλαβε μια αράχνη για να τη βοηθάει με τις αναφορές και για να απαντάει στα τηλεφωνήματα.

Το λιοντάρι ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένο από τις αναφορές της κατσαρίδας, και της ζήτησε να δημιουργήσει γραφήματα που να δείχνουν τον ρυθμό και τις τάσεις παραγωγής, ώστε να τα χρησιμοποιήσει στις συναντήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Έτσι, η κατσαρίδα έπρεπε να αγοράσει έναν νέο ηλεκτρονικό υπολογιστή και εκτυπωτή laser.

…και γι’ αυτό προσέλαβε μια μύγα για να διευθύνει το τμήμα της τεχνολογίας (ΙΤ).

Το μυρμήγκι που ήταν τόσο παραγωγικό και ήρεμο, μισούσε την πληθώρα της γραφειοκρατίας και των συναντήσεων που έτρωγαν τον περισσότερο από τον χρόνο του.

Το λιοντάρι κατέληξε στο συμπέρασμα ότι θα έπρεπε να ορίσει κάποιον υπεύθυνο στο τμήμα όπου εργαζόταν το μυρμήγκι.

Η θέση δόθηκε στον τζίτζικα, η πρώτη απόφαση του οποίου ήταν να αγοράσει καινούργια μοκέτα και καινούργια εργονομική πολυθρόνα για το γραφείο του.

Ο νέος υπεύθυνος του τμήματος, χρειαζόταν επίσης έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή και έναν βοηθό, τον οποίο έφερε από την προηγούμενη θέση του, για να τον βοηθήσει να δημιουργήσει ένα πλάνο εργασίας, στρατηγικού ελέγχου του προϋπολογισμού και βελτιστοποίησης του τμήματος.

Το τμήμα στο οποίο δούλευε το μυρμήγκι ήταν τώρα ένα θλιμμένο μέρος, όπου κανένας δεν γελούσε πια και όλοι ήταν αναστατωμένοι.

Τότε ο τζίτζικας έπεισε το αφεντικό, το λιοντάρι, ότι ήταν απολύτως απαραίτητο να γίνει μια έρευνα για το εργασιακό περιβάλλον του τμήματος.

Κάνοντας μια επισκόπηση των αναφορών σχετικά με το τμήμα στο οποίο δούλευε το μυρμήγκι, το λιοντάρι παρατήρησε ότι η παραγωγικότητα είχε πέσει σε σχέση με παλιότερα.

Έτσι προσέλαβε την κουκουβάγια, μια επιφανή και πεφωτισμένη σύμβουλο, για να κάνει λογιστικό έλεγχο και να προτείνει λύσεις.

Η κουκουβάγια πέρασε τρεις μήνες στο τμήμα και κατέληξε με μια αναφορά πολλών τόμων που κατέληγε στο εξής: το τμήμα έχει υπερβολικό αριθμό προσωπικού.

Μαντέψτε ποιον απέλυσε πρώτο το λιοντάρι… Το μυρμήγκι φυσικά, γιατί «παρουσίαζε έλλειψη κινήτρων και είχε αρνητική συμπεριφορά».

Πολιτικές ενίσχυσης της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας

Ένα από τα βασικά θέματα της ελληνικής οικονομίας είναι η βελτίωση της παραγωγικότητας. Με τη σειρά της, η βελτιωμένη παραγωγικότητα συμβάλλει στην ενίσχυση των εξαγωγών και της ανταγωνιστικότητας. Στο ΚΕΠΕ πραγματοποιήσαμε δημόσια διαβούλευση με τη συμμετοχή περίπου είκοσι οικονομικών και κοινωνικών φορέων της χώρας και καταγράψαμε τις απόψεις τους πάνω στα θέματα αυτά. Απώτερος στόχος ήταν η αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού για αυτά τα ζητήματα, προκειμένου να επιτευχθεί επαρκής κοινωνική συναίνεση για κατάλληλες πρωτοβουλίες πολιτικής. Παράλληλα, επιδιώκεται ο καλύτερος συντονισμός των πολιτικών, λαμβάνοντας υπόψη τις κύριες οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις, όπως η κλιματική κρίση, η τεχνολογική πρόοδος και η γήρανση του πληθυσμού.

Ορισμένες από τις πολιτικές για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, έτσι όπως προτάθηκαν από τους κοινωνικούς εταίρους και ενδιαφερόμενους φορείς, περιλαμβάνουν θεσμικές μεταρρυθμίσεις στον δημόσιο τομέα και τις αγορές, κίνητρα για την ενθάρρυνση ιδιωτικών επενδύσεων σε τομείς υψηλής τεχνολογίας και εξαγωγικού προσανατολισμού, δημόσιες επενδύσεις σε τομείς με υψηλή προστιθέμενη αξία, τη βελτίωση της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, πολιτικές εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων, καθώς και την προώθηση συγχωνεύσεων και συμπράξεων. Εκτός από διάφορα οριζόντια ζητήματα που τέθηκαν και πολιτικές που προτάθηκαν για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας, η διαβούλευση κάλυψε βασικούς τομείς της οικονομικής δραστηριότητας για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, τη δίδυμη (ψηφιακή και πράσινη) μετάβαση της ελληνικής οικονομίας, και τον ρόλο της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων. Τα ευρήματα καταδεικνύουν τη σημαντική ποικιλότητα των αντιλήψεων και τη συνθετότητα των επιλογών πολιτικής που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως κατάλληλες για την αντιμετώπιση σημαντικών προβλημάτων τα οποία αφορούν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της χώρας μας.

Όσον αφορά τις απόψεις για τους βασικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας, τα ευρήματα δείχνουν ότι ένας συνδυασμός βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων πολιτικών, όπως η αύξηση των δημόσιων δαπανών, και η ενίσχυση της παραγωγικότητας στον δευτερογενή τομέα και η προώθηση των εξαγωγών, θα μπορούσε να συμβάλει στην ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας. Επιπρόσθετα με τη στήριξη σημαντικών κλάδων-κλειδιών, όπως διάφορες μεταποιητικές βιομηχανικές δραστηριότητες και υπηρεσίες αποθήκευσης και μεταφορών, η μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές θα μπορούσε να προωθήσει μία πιο βιώσιμη και ανθεκτική ανάπτυξη και να μειώσει την ανεργία. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι οι κοινωνικοί εταίροι και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς χρησιμοποιούν διαφορετικά κριτήρια για την επιλογή των βασικών κλάδων και δεν λαμβάνουν επαρκώς υπόψη την υψηλή εξάρτηση από τις εισαγωγές των περισσότερων κλάδων που ανήκουν στον δευτερογενή και πρωτογενή τομέα.

Όσον αφορά το θέμα της πράσινης μετάβασης, μεταξύ άλλων, οι ενδιαφερόμενοι έθεσαν το ζήτημα της δίκαιης μετάβασης, ενώ οι σημαντικότερες προτεινόμενες πολιτικές αφορούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την κυκλική οικονομία, καθώς και την ανακύκλωση. Τέλος, όσον αφορά τα ζητήματα της εκπαίδευσης, των δεξιοτήτων και της αγοράς εργασίας, περισσότερες από τις μισές απαντήσεις των ενδιαφερομένων επικεντρώθηκαν στον τρόπο με τον οποίο μπορούν να βελτιωθούν τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα και οι επιδόσεις στην αγορά εργασίας μέσω i) της δια βίου μάθησης, ii) των μεταρρυθμίσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, iii) της ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων, iv) της διασύνδεσης μεταξύ της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και των αναγκών της αγοράς εργασίας και v) των μεταρρυθμίσεων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Οφέλη και προκλήσεις από την επενδυτική βαθμίδα

Η επενδυτική βαθμίδα για την Ελλάδα χάθηκε την Άνοιξη του 2010 όταν με το ξέσπασμα της κρίσης χρέους και την είσοδο της χώρας στην εποχή των μνημονίων, τελευταία η Moody’s υποβάθμισε το αξιόχρεο της χώρας κατά τέσσερις βαθμίδες σε μια μέρα. Να σημειωθεί πως η χώρα μας είχε φτάσει στη βαθμίδα Α+ πριν το ξέσπασμα της κρίσης, δηλαδή πέντε βαθμίδες πάνω από την επενδυτική βαθμίδα.

Η αναμενόμενη αναβάθμιση της χώρας στην επενδυτική βαθμίδα από έναν ακόμα αναγνωρισμένο διεθνή οίκο (μετά την αναβάθμιση από την DBRS στις αρχές Σεπτεμβρίου) αναμένεται να έχει σημαντικά οφέλη για την ελληνική οικονομία, τα οποία όμως θα πρέπει να γίνουν εκμεταλλεύσιμα και πρακτικά μέσω της στοιχισμένης προσπάθειας όλων των παικτών και φορέων που ενεργοποιούνται σε αυτή.

Για το Ελληνικό Δημόσιο, η αλλαγή στις αξιολογήσεις των Οίκων Αξιολόγησης θα αποτελέσει το έναυσμα για την έναρξη των τοποθετήσεων θεσμικών επενδυτών (mutual funds, sovereign funds, pension funds, κ.λπ.) σε επενδυτικά προϊόντα της χώρας, καθώς επενδύουν το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό των αποθεματικών τους μόνο σε τίτλους και assets με επενδυτική βαθμίδα. Αυτό σημαίνει πως θα υπάρξει εισροή κεφαλαίων για ελληνικούς τίτλους, αλλά και άμεσες ξένες επενδύσεις.

Η πρόκληση για το Ελληνικό Δημόσιο θα είναι η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων που προεξοφλεί η αναβάθμιση αυτή, όπως η πάταξη της φοροδιαφυγής και η αναδιάρθρωση του συνταξιοδοτικού πλαισίου, ώστε να παραμείνει η χώρα σε αναπτυξιακή πορεία και να μειώσει ακόμα περισσότερο το δανεισμό ως % του ΑΕΠ, βελτιώνοντας συστηματικά την πιστωτική της θέση.

Το χρίσμα της επενδυτικής βαθμίδας αναμένεται να έχει επίσης καταλυτική επίδραση στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, με βασική επίδραση τον φθηνότερο τραπεζικό δανεισμό. Πρακτικά, το χαμηλότερο κόστος δανεισμού σε συνδυασμό με τα διαθέσιμα κεφάλαια μέσω του RRF θα λύσουν τα χέρια στις τράπεζες να χρηματοδοτήσουν την οικονομία και παράλληλα θα ενισχύσουν την κερδοφορία τους. Οι ελληνικές τράπεζες, επίσης, θα ωφεληθούν από τη μεγαλύτερη αξία που θα έχουν τα ενέχυρα που καταθέτουν για δανεισμό από την ΕΚΤ. Η μεγάλη πρόκληση για τις τράπεζες είναι να επιταχύνουν τις διαδικασίες τους και να γίνουν πιο ενεργές, μετακυλίοντας το χαμηλότερο κόστος δανεισμού στην οικονομία. Τέλος, η αναβάθμιση της πιστοληπτικής επιφάνειας της Ελλάδας θα μειώσει το κόστος άντλησης κεφαλαίων για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Ο φθηνότερος δανεισμός για τις τράπεζες θα μετακυληθεί και στις επιχειρήσεις, μειώνοντας και για αυτές το κόστος δανεισμού. Η σημαντική πρόκληση ειδικότερα για τις ΜΜΕ είναι να αναπτύξουν στρατηγικές και projects που θα είναι χρηματοδοτήσιμες και να καλύπτουν τα -ασφαλώς αυστηρότερα- κριτήρια που αναζητούν το κράτος, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι τράπεζες. Ίσως όμως η πιο σημαντική ωφέλεια για τη χώρα μας είναι η σηματοδότηση του τέλους μιας πολύ δύσκολης περιόδου μακροχρόνιας κρίσης και η βελτίωση της αξιοπιστίας και της εμπιστοσύνης που αναμένεται να ενεργοποιήσει το πρόσθετο «αναπτυξιακό απόθεμα» της χώρας.

Σε αυτή την περίοδο ευκαιριών, αλλά και προκλήσεων ο ρόλος των συμβουλευτικών εταιρειών μπορεί να είναι καταλυτικός, τόσο ως διευκολυντές και επιταχυντές των κρατικών μεταρρυθμίσεων, όσο και ως σύμβουλοι των ελληνικών τραπεζών, αλλά και στη διαμόρφωση τεκμηριωμένων και χρηματοδοτήσιμων επιχειρησιακών σχεδίων για τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Μετά την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας, τι;

Για τους περισσότερους οικονομολόγους ο μεγάλος στόχος της ελληνικής οικονομίας για το εγγύς μέλλον είναι η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Τα οφέλη για την οικονομία και την επιχειρηματικότητα από την πολύφερνη αναβάθμιση της οικονομίας έχουν πολλές φορές αναλυθεί και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη μείωση του κόστους δανεισμού του ελληνικού δημοσίου, την πρόσβαση των εγχώριων τραπεζών σε κεφάλαια με καλύτερους όρους και κατ’ επέκταση το φθηνότερο δανεισμό προς την πραγματική οικονομία, την ενίσχυση της εμπιστοσύνης και την αξιολόγηση της χώρας ως ασφαλή επιλογή για επενδύσεις, την είσοδο στο χρηματιστήριο ποιοτικότερων επενδυτών με ορίζοντα την επανένταξή του στα εκείνα των αναπτυγμένων και όχι των αναδυόμενων αγορών κ.ά. Την αρχή έκανε τον Αύγουστο ο γερμανικός οίκος αξιολόγησης Scope Ratings και ακολούθησαν οι αναγνωρισμένοι από την ΕΚΤ οίκοι DBRS και S&P, δίνοντας στην Ελλάδα την επενδυτική βαθμίδα. Πρόσφατα ο οίκος Moody’s κατέταξε τη χώρα σε απόσταση αναπνοής από την επενδυτική βαθμίδα ενώ την 1η Δεκεμβρίου του τρέχοντος αναμένεται η αξιολόγηση του οίκου Fitch.

Όπως είναι φυσικό, οι αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας συνδέονται και με τις θετικές προσδοκίες για τις προοπτικές της, με την εκτιμώμενη οικονομική μεγέθυνση το 2024 (3,0%) να είναι υπερδιπλάσια της αντίστοιχης της Ευρωζώνης (1,3%), καθώς η χώρα αναμένεται να αξιοποιήσει τους ευρωπαϊκούς πόρους (ΕΣΠΑ και ΤΑΑ). Στο πλαίσιο αυτό, οι αποδόσεις του ελληνικού 10ετούς ομολόγου (την ώρα που γραφόταν το κείμενο) κυμαίνονταν στο 4,24%, με spread 138 μ.β. έναντι του αντίστοιχου γερμανικού, και στο 4,84% για το ιταλικό. Ωστόσο, η πολυαναμενόμενη αναβάθμιση του ελληνικού χρέους δεν έγινε δεκτή με της ίδιας έντασης ενθουσιασμό συγκριτικά με το μέγεθος της απογοήτευσης σε κάθε υποβάθμιση της οικονομίας, αρχής γενομένης το 2009. Οι λόγοι για αυτήν την υποδοχή θα πρέπει να αναζητηθούν τόσο στις συσσωρευμένες προκλήσεις της καθημερινότητας όσο και στο γεγονός ότι ο αντίκτυπος της αναβάθμισης χρειάζεται χρόνο για να κεφαλαιοποιηθεί στην πραγματική οικονομία. Ειδικότερα, οι ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις που προηγήθηκαν διόγκωσαν σε εξαιρετικό βαθμό το κόστος ζωής και το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων, ενώ οι γεωπολιτικές εντάσεις και συγκρούσεις συντηρούν την αβεβαιότητα.

Παράλληλα, οι διαδοχικές αυξήσεις των επιτοκίων παρέμβασης από την ΕΚΤ έχουν διευρύνει το κόστος δανεισμού επιχειρήσεων και νοικοκυριών με αποτέλεσμα να υπεραντισταθμίζουν το όφελος από την αναβάθμιση. Η δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης για διατήρηση της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας και διεύρυνσης του πρωτογενούς πλεονάσματος σε 2,1% το 2024, από 1,1% φέτος, μπορεί να λειτουργεί ευεργετικά στην προσπάθεια επανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας αλλά την ίδια στιγμή καθιστά σαφές και στο εσωτερικό πως τα περιθώρια δημοσιονομικών παροχών είναι περιορισμένα. Μάλιστα, οι παραπάνω ανασταλτικοί παράγοντες παραμένουν ενεργοί παρά το δυσθεώρητο μέγεθος των φυσικών καταστροφών που προηγήθηκαν το καλοκαίρι και το Σεπτέμβριο και την αναπόφευκτη ανάγκη για επενδύσεις σε νέες υποδομές αλλά και για δαπάνες αποζημιώσεων.

Γίνεται λοιπόν κατανοητό πως η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, όσο επιθυμητή και αν είναι, δεν συνεπάγεται και αυτομάτως επιστροφή στα προ της κρίσης χρέους επίπεδα, ούτε βέβαια και επίλυση όλων των οικονομικών προκλήσεων. Το δημόσιο χρέος παραμένει εξαιρετικά υψηλό, οι αποκλίσεις βασικών δεικτών από το μέσο όρο της Ε.Ε. δεν έχουν επιστρέψει στο επίπεδο του 2008, ενώ η εντεινόμενη ρευστότητα στο διεθνές περιβάλλον μπορεί εύκολα να ανατρέψει άρδην σχεδιασμούς και εκτιμήσεις. Υπό αυτό το πρίσμα, δεν υπάρχει άλλη επιλογή από τη συνέχιση των προσπαθειών για τη βελτίωση των βασικών μακροοικονομικών επιδόσεων και την πλήρη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών ευκαιριών.

Η πολυπόθητη επενδυτική βαθμίδα, προαπαιτούμενο δυναμικής ανάπτυξης

Η πολυπόθητη και πολυαναμενόμενη επενδυτική βαθμίδα που αναμένεται προς το τέλος του τρίτου τριμήνου 2023, δεδομένης της σταθερής κυβερνησιμότητας και της καλής προοπτικής των βασικών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας θα σημάνει αφενός, την επιστροφή της χώρας στην ομάδα χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θεωρούνται επενδύσιμες για προσέλευση ξένων επενδυτικών κεφαλαίων που θα τοποθετούν τα χρήματά τους “στα σίγουρα” και αφετέρου, ότι τα εγχώρια χρεόγραφα και ομόλογα θα τύχουν αποδοχής από τη διεθνή χρηματοπιστωτική κοινότητα, ως απότοκο εμπιστοσύνης της πορείας της οικονομίας. Η αποκλιμάκωση του κόστους δανεισμού θα είναι δεδομένη και η εισροή κεφαλαίων αναπόφευκτη.

Όσον αφορά τώρα τους δείκτες και τα κριτήρια αξιολόγησης για την απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας συνίστανται, μεταξύ άλλων, στη γενικότερη πορεία της οικονομίας, στα πλεονάσματα του προϋπολογισμού, στο μεταρρυθμιστικό σχέδιο της κυβέρνησης και πρωτίστως στο περιβάλλον πολιτικής σταθερότητας.

Τι σημαίνει όμως με απλά πρακτικά λόγια η ανάκτηση επενδυτικής βαθμίδας τόσο για το κράτος όσο και για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά;

Για μεν το κράτος συνιστά πρώτον, θεμελιώδες προαπαιτούμενο εξασφάλισης εμπιστοσύνης των αγορών κεφαλαίου και χρήματος, δεύτερον, υψηλό δείκτη ελκυστικότητας επενδύσεων με τα spreads και τα επιτόκια να κυμαίνονται σε λογικά πλαίσια και τρίτον, σημαντική συμμετοχή στο εξής στα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για διασφάλιση ρευστότητας στην πραγματική οικονομία.

Για δε τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, η αναβάθμιση αποτελεί ικανή και αναγκαία συνθήκη ώστε να επιστρέψουν επιχειρήσεις και τράπεζες στις διεθνείς αγορές για άντληση κεφαλαίων, καθώς το κόστος δανεισμού θα μειωθεί δραστικά, τα πολλαπλασιαστικά οφέλη για το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας θα γίνουν ορατά, η δε μόχλευση χρήματος στη πραγματική οικονομία θα ευεργετήσει τις εμπορικές συναλλαγές λόγω αυξημένης συμμετοχής του καταναλωτικού κοινού που θα νιώσει ανακούφιση και από πιθανές επιτοκιακές ελαφρύνσεις στην αναζήτηση ρευστότητας από το τραπεζικό σύστημα. Το τελευταίο βέβαια θα εξαρτηθεί και από την εξέλιξη του επίμονου πληθωρισμού που αδυνατίζει το αγοραστικό διαθέσιμο εισόδημα και υποχρεώνει τις κεντρικές τράπεζες ανά τον κόσμο να προβαίνουν σε περιοδικές αυξήσεις επιτοκίων προκειμένου να τον τιθασεύσουν.

Εδώ βεβαίως έχουν επενδυθεί προσδοκίες και απαιτείται σοβαρή στρατηγική με σύνεση και ισορροπίες από πλευράς κυβέρνησης, καθώς θα πρέπει να συνεκτιμηθεί το αρνητικό αντιστάθμισμα από την αύξηση των επιτοκίων στην προοπτική ανάπτυξης της χώρας.

Τα επίπεδα χρηματοοικονομικών δεξιοτήτων των νέων στην Ελλάδα

Χρηματοοικονομική δεξιότητα είναι ο συνδυασμός γνώσεων, αντιλήψεων και συμπεριφορών που συμβάλλει σε υγιείς χρηματοοικονομικές αποφάσεις και τελικά στην προσωπική και οικιακή χρηματοοικονομική ευημερία. Η μελέτη των επιπέδων χρηματοοικονομικών δεξιοτήτων των νέων στην Ελλάδα είναι επίκαιρη για διάφορους λόγους.

Πρώτον, η Ελλάδα βρίσκεται στο στάδιο του σχεδιασμού μιας εθνικής στρατηγικής χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ. Δεύτερον, η Ελλάδα δεν συμμετείχε στην ενότητα χρηματοοικονομικών γνώσεων του Προγράμματος Διεθνούς Αξιολόγησης Σπουδαστών (PISA). Ωστόσο, το 2018, ο δείκτης γνωστικής προσαρμοστικότητας των μαθητών στην Ελλάδα ήταν από τους χαμηλότερους μεταξύ των χωρών που συμμετείχαν στο PISA. Στις 20 υπόλοιπες συμμετέχουσες χώρες, μόνο ένας στους τρεις μαθητές ήταν σε θέση να αξιολογήσει ένα αντίγραφο κίνησης τραπεζικού λογαριασμού. Τρίτον, η Ελλάδα βγήκε από μια μεγάλη οικονομική κρίση, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη επιδείνωση των μακροοικονομικών δεικτών μεταξύ των ανεπτυγμένων χωρών. Πρόσφατη βιβλιογραφία δείχνει ότι το περιφερειακό τοπικό περιβάλλον έχει σημασία για τη χρηματοοικονομική γνώση.

Σε μία πρόσφατη δημοσίευση στο ακαδημαϊκό περιοδικό Economics Letters, η Βασιλική Τζόρα και ο Νικόλαος Φίλιππας από το Πανεπιστήμιο Πειραιά, και ο Γεώργιος Πάνος από το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης διεξήγαγαν την πρώτη εθνικά αντιπροσωπευτική μέτρηση χρηματοοικονομικών δεξιοτήτων 15χρονων μαθητών στην Ελλάδα. Το δείγμα των σχολείων σχεδιάστηκε ώστε να είναι αντιπροσωπευτικό σε εθνικό επίπεδο και σε περιφερειακό διοικητικό επίπεδο μέσω αναλογικής στρωματοποιημένης τυχαίας δειγματοληψίας. Το δείγμα καλύπτει και τις 13 διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας και 41 από τους 55 νομούς. Χρησιμοποιήθηκαν σταθμίσεις δειγματοληψίας πολλαπλών σταδίων που επιτρέπουν προσαρμογές εντός του στρώματος για να ληφθεί υπόψη ο αριθμός των νομών, των σχολείων και των 15χρονων μαθητών του δείγματος σε κάθε ελληνική διοικητική περιφέρεια. Οι σταθμιστές αθροίζουν στο συνολικό πληθυσμό των 105.525 15χρονων στην Ελλάδα κατά το έτος 2016. Πέραν της μέτρησης των κοινωνικοοικονομικών στοιχείων, οι συγγραφείς υιοθέτησαν την προσέγγιση του ΟΟΣΑ συμπεριλαμβάνοντας 7 ερωτήσεις σχετικά με τις χρηματοοικονομικές γνώσεις, 7 ερωτήσεις σχετικά με τη χρηματοοικονομική συμπεριφορά και 3 ερωτήσεις σχετικά με τις χρηματοοικονομικές αντιλήψεις, μεταξύ άλλων.

Το Γράφημα δείχνει το ποσοστό που φτάνει το όριο του 70% στο δείκτη χρηματοοικονομικών δεξιοτήτων στις 13 διοικητικές περιφέρειες. Το 35,7% στην πιο πυκνοκατοικημένη Αττική έφτασε αυτό το όριο. Στη συνέχεια, η Κρήτη (34,6%), το Βόρειο Αιγαίο (34,6%), η Κεντρική Μακεδονία (32,6%), η Θεσσαλία (32,0%), και η Πελοπόννησος (31,5%) είναι μεταξύ των κορυφαίων. Λιγότερο από 30% έπιασε το όριο στη Στερεά Ελλάδα (28,4%), στο Νότιο Αιγαίο (27,9%), στην Ήπειρο (27,4%), στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (26%), στη Δυτική Μακεδονία (25,8%) και στη Δυτική Ελλάδα (25,7%). Ένα ανησυχητικό ποσοστό του 11,1% έφτασε στο κατώφλι στα Ιόνια νησιά.
Ως προς τους νομούς της χώρας, τα Δωδεκάνησα έχουν την υψηλότερη βαθμολογία και ακολουθούν οι δύο πιο πυκνοκατοικημένοι νομοί της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Η Φλώρινα, το Ηράκλειο, η Δυτική Αττική, η Καβάλα, η Καστοριά, η Πέλλα και η Λάρισα έχουν την επόμενη υψηλότερη βαθμολογία. Στο κάτω μέρος της κατανομής βρίσκονται τα Χανιά, η Αργολίδα και η Σάμος. Οι νησιωτικοί νομοί του Ιονίου, όπως Κεφαλληνίας και Λευκάδας σημειώνουν επίσης από τους χαμηλότερους δείκτες, μαζί με την Άρτα, το νομό Πειραιών και Νήσων, την Αχαΐα και την Ξάνθη.

Για να εκπληρωθεί μια εθνική στρατηγική για τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση, είναι απαραίτητο να εντοπιστούν οι ανάγκες και τα κενά μέσω της μέτρησης, ώστε να στοχεύσουμε τις ομάδες που ενδέχεται να υστερούν, ειδικά τους νέους. Οι συγγραφείς βρίσκουν ότι υπάρχει σημαντικό χάσμα μεταξύ αγοριών και κοριτσιών ως προς τις χρηματοοικονομικές δεξιότητες στην Ελλάδα και μεγάλες αποκλίσεις με υψηλότερες βαθμολογίες στον πυρήνα και χαμηλότερες βαθμολογίες στη δυτική και ανατολική Ελλάδα. Οι νομοί και οι διοικητικές περιφέρειες που υστερούν σε οικονομική ανάπτυξη και εκείνοι/ες που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση παρουσιάζουν χαμηλότερα επίπεδα δεξιοτήτων μεταξύ των μαθητών. Ως εκ τούτου, μια εθνική στρατηγική για τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση μπορεί να δώσει προτεραιότητα στην περιφέρεια και στις περιοχές και τους πληθυσμούς που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση.

Το τρέχον πρόγραμμα σπουδών, το οποίο περιλαμβάνει ένα γενικό μάθημα οικιακής οικονομίας για ηλικίες 13-14 και στερείται συνιστώσας προσωπικής χρηματοοικονομικής, δεν φαίνεται να ενισχύει τις χρηματοοικονομικές δεξιότητες, καθώς λιγότεροι από το ένα τρίτο των μαθητών μπορούν να φτάσουν το διεθνές όριο του 70%. Τα ευρήματα είναι επίκαιρα λόγω της απουσίας εθνικά αντιπροσωπευτικής μέτρησης της οικονομικής ικανότητας των 15χρονων μέχρι σήμερα. Επιπλέον, οι προκλήσεις για τη χρηματοοικονομική ευημερία των μαθητών που προκλήθηκαν από την οικονομική κρίση είναι πιθανό να επιδεινωθούν στο παρόν και στο μέλλον από την αβεβαιότητα που προκάλεσαν η πανδημία και η συνεχιζόμενη κρίση κόστους ζωής.

Γράφημα 1: Οι χρηματοοικονομικές δεξιότητες των νέων ανά περιφέρεια

Νέος Οικονομικός Διευθυντής στην Coffee Berry ο Κώστας Παπαϊωάννου

Τον ρόλο του Οικονομικού Διευθυντή στην Coffee Berry του Ομίλου Grand ανέλαβε ο Κώστας Παπαϊωάννου.

Στη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας σημειώνεται ότι ο Κώστας Παπαϊωάννου, με εκτενή εμπειρία σε κομβικές θέσεις της οικονομικής διεύθυνσης, έρχεται να ενισχύσει την αναπτυξιακή τροχιά της εταιρείας.

Στο πλαίσιο της πολυετούς εμπειρίας του έχει διατελέσει Οικονομικός Διευθυντής σε εταιρείες όπως οι Pipelife Hellas, Palirria Souliotis Group και Kelaiditis Farm.

ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε.: Ξεχώρισε στο επενδυτικό συνέδριο «Autumn MidCap Event 2023», στη Φρανκφούρτη

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. είχε αξιοπρόσεκτη παρουσία στο τρίτο road show για τις εισηγμένες εταιρίες μεσαίας κεφαλαιοποίησης, το οποίο συνδιοργανώθηκε από την CF&B Communication – Midcap Events και τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών, στην Φρανκφούρτη, στις 31 Οκτωβρίου.

Μετά την παρουσία της στο Παρίσι και στη Γενεύη, η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών προσέλκυσε στη Φρανκφούρτη το έντονο ενδιαφέρον της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, καθώς οι εκπρόσωποι της εταιρείας, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γιάννης Καράμπελας και ο Υπεύθυνος Επενδυτικών Σχέσεων κ. Γιώργος Ελευθερίου, παράλληλα με τις συναντήσεις που είχαν προγραμματίσει, συναντήθηκαν εκτός προγράμματος με επενδυτές και οικονομικούς παράγοντες, οι οποίοι θέλησαν να ενημερωθούν για την πορεία των έργων του ΑΔΜΗΕ και τις προοπτικές μιας ενδεχόμενης επενδυτικής συμμετοχής στην ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, η οποία κατέχει το 51% του Διαχειριστή.

Επιβεβαιώθηκε το ιδιαίτερα θετικό κλίμα για την ελληνική οικονομία, δεδομένου ότι η Ελλάδα έχει ανακτήσει την Επενδυτική Βαθμίδα, με την πρόσφατη αξιολόγηση του διεθνούς οίκου πιστοληπτικής αξιολόγησης «Standard & Poor’s», ενώ μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται η αναβάθμιση και από τους άλλους οίκους αξιολόγησης.

Την ίδια στιγμή, το Χρηματιστήριο Αθηνών διανύει μια ευνοϊκή περίοδο, καθώς ο Γενικός Δείκτης καταγράφει θετική απόδοση 27% από την αρχή του έτους, όπως στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η μετοχή της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, καταγράφοντας κέρδη 14%, αποτυπώνοντας και τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2023.

Το γεγονός αυτό επαληθεύτηκε και στο περιθώριο της συνάντησης που είχε ο κ. Καράμπελας με τον Επικεφαλή του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, κ. Αλέξη Πατέλη, και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, κ. Γιάννο Κοντόπουλο