Φώτης Κουρμούσης: Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Υπουργείο Οικονομικών

Ποιος είναι ο σκοπός του οργανισμού και πώς πρακτικά μπορεί να βοηθήσει προς την ανάπτυξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας και οικονομίας;

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) του Υπουργείου Οικονομικών ιδρύθηκε το 2016 με στόχο να συμβάλλει στην καταπολέμηση του εθνικού προβλήματος της υπερχρέωσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, που θα έχει ως αποτέλεσμα την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών, καθώς και την ώθηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Σκοπός είναι να μειωθεί το ιδιωτικό χρέος, αλλά να επιτευχθεί με ορθολογικό τρόπο, επιτυγχάνοντας μια ισορροπία μεταξύ των οικονομικών και κοινωνικών παραμέτρων και συνθηκών. Για το σκοπό αυτό η ΕΓΔΙΧ έχει συντάξει και υλοποιεί την Εθνική Στρατηγική για τη Διαχείριση του Ιδιωτικού Χρέους, με συγκεκριμένους στόχους και 15 δράσεις, που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, ως σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Παράλληλα, επί του παρόντος, εκπονεί την Εθνική Στρατηγική για την προαγωγή του Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, σε συνεργασία με DG Reform της Ε.Ε. και ΟΟΣΑ, με σκοπό να προληφθεί η υπερχρέωση σε επίπεδο μάθησης και παιδείας.
Ήδη από την 1η Ιουνίου έχει τεθεί σε εφαρμογή ο νέος νόμος για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή 2ης ευκαιρίας (Ν.4738/2020), ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα σε φυσικά και νομικά πρόσωπα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, ανεξαρτήτως του πως και πότε δημιουργήθηκαν (π.χ. πριν ή κατά την περίοδο της πανδημίας), με τα ακόλουθα 2 εργαλεία:
Α. Οι μικρές επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες, εταίροι και νοικοκυριά μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς το Δημόσιο, τα Ασφαλιστικά Ταμεία, τις Τράπεζες, τους Διαχειριστές Δανείων και λοιπούς ιδιώτες, με το νέο εξωδικαστικό μηχανισμό, μέσω μιας ενιαίας αίτησης.
Β. Οι μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να ρυθμίσουν όλα τα χρέη τους (ληξιπρόθεσμες οφειλές προς δημόσιο τομέα, μη εξυπηρετούμενα δάνεια, προμηθευτές, εργαζόμενοι) με τη διαδικασία της εξυγίανσης.

Σε τι βαθμό επιδείνωσε η πανδημία το ιδιωτικό χρέος;

Στην Ελλάδα το συνολικό ιδιωτικό χρέος το 2019, πριν την πανδημία, ήταν 234 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, της ΑΑΔΕ και του ΕΦΚΑ. Το χρέος προήλθε από τη 10-ετή οικονομική κρίση και περιλαμβάνει:
n 91,7 δισ. ευρώ ή ποσοστό 39,3% μη εξυπηρετούμενα δάνεια που ανήκουν στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα
n 05,6 δισ. ευρώ ή ποσοστό 45,2% οφειλές προς τη φορολογική αρχή
n 36,3 δισ. ευρώ ή ποσοστό 15,5% οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία.
Οι επιχειρήσεις καταλαμβάνουν περίπου τα 2/3 του χρέους, ενώ το υπόλοιπο 1/3 αφορά σε ιδιώτες – νοικοκυριά.
Η πολυετής οικονομική κρίση στην Ελλάδα επιβαρύνθηκε με την υγειονομική κρίση του κορωνοϊού, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την περαιτέρω διόγκωση του ιδιωτικού χρέους, με δυσμενείς οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις. Μετά την πανδημία, το ιδιωτικό χρέος παγκοσμίως εκτιμάται ότι θα αυξηθεί. Στην Ελλάδα, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αναμένεται να αυξηθούν έως 10%, δηλαδή κατά περίπου 10 δισ. ευρώ, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος.

Είστε ευχαριστημένος από την πορεία του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ 2» για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μπορείτε να μας πείτε πόσες επιχειρήσεις έκαναν αίτηση;

Στο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 2» συνολικά υπέβαλαν αίτηση περισσότερες από 42 χιλιάδες επιχειρήσεις σε χρονικό διάστημα 2 μηνών. Εξ΄αυτών:
n 14 χιλ. είναι ατομικές επιχειρήσεις ή ελεύθεροι επαγγελματίες
n 23 χιλ. είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις
n 4 χιλ. είναι μικρές επιχειρήσεις
n 700 είναι μεσαίες επιχειρήσεις.

Με την έναρξη της Κρατικής επιδότησης στα τέλη Ιουνίου, τόσο οι επιχειρήσεις που έχουν εξυπηρετούμενες οφειλές, όσο και οι επιχειρήσεις που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις δανειακές τους υποχρεώσεις και αφού ρυθμίσουν τα δάνειά τους, θα πάρουν σημαντική «ανάσα» ρευστότητας. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 2» προβλέπει την επιδότηση μηνιαίας δόσης επιχειρηματικών δανείων για 8 μήνες, επιδότηση τόσο του κεφαλαίου όσο και των τόκων του δανείου, την επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών, με υψηλά ποσοστά επιδότησης, που φθάνουν μέχρι και το 90% της μηνιαίας δόσης, καθώς και την επιδότηση δόσης μέχρι και το 80% για επιχειρήσεις που έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια προκειμένου να τα ρυθμίσουν και να αποφύγουν κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.
Συγχρόνως, με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση παρέχεται σε όλους τους αιτούντες που έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια τη δυνατότητα για μείωση του επιτοκίου ρύθμισης, διαγραφή τόκων και κεφαλαίου καθώς και επιμήκυνση της περιόδου αποπληρωμής, κατόπιν συνεννόησης με την τράπεζα – διαχειριστή δανείου.
Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός είναι 300 εκατ. ευρώ και πρέπει να σημειωθεί ότι έχουμε εντάξει το πρόγραμμα στο ΕΣΠΑ, έτσι ώστε να μην επιβαρύνουμε τον Κρατικό προϋπολογισμό.

Ποιος είναι ο ρυθμός μεταβολής των υπερχρεωμένων ελεύθερων επαγγελματιών και επιχειρήσεων; Βλέπετε να υπάρχει φως στο βάθος του τούνελ;

Δεν υπάρχει στη χώρα μας ένας κοινός / ενιαίος κατάλογος με όλους τους οφειλέτες, τόσο προς τράπεζες, διαχειριστές δανείων όσο και προς δημόσιο. Συνεπώς είναι αδύνατη η επακριβής καταμέτρηση τους. Ωστόσο εκτιμάται ότι χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα αντιμετωπίσουν προβλήματα υπερχρέωσης, λόγω επιδείνωσης των οικονομικών τους δεδομένων εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι:
n περίπου 720 χιλ. φυσικά και νομικά πρόσωπα ρύθμισαν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς ΑΑΔΕ με το πρόγραμμα των 120 δόσεων το 2019
n περίπου 430 χιλ. φυσικά και νομικά πρόσωπα ρύθμισαν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς ΕΦΚΑ με το πρόγραμμα των 120 δόσεων το 2019
n περίπου 185 χιλ. φυσικά και νομικά πρόσωπα ρύθμισαν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια τους προς τράπεζες και διαχειριστές δανείων με διμερείς ρυθμίσεις κατά το διάστημα Ιούλιος 2019 έως Φεβρουάριος 2020 (δηλ. μέχρι πριν την έναρξη της πανδημίας).
Όλοι αυτοί αντιμετώπιζαν προβλήματα εξαιτίας της 10-ετούς οικονομικής κρίσης και είναι εύλογο ότι αρκετοί εξ αυτών θα αντιμετωπίσουν εκ νέου προβλήματα λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Ωστόσο δεν πρέπει να αθροίζουμε τα ανωτέρω στοιχεία, διότι τις περισσότερες φορές ο ίδιος οφειλέτης χρωστάει σε πολλαπλούς πιστωτές.

Υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για συγκεκριμένους κλάδους της αγοράς
Όχι, δεν υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για συγκεκριμένους κλάδους της αγοράς. Όλες οι επιχειρήσεις, σε οποιονδήποτε κλάδο και αν δραστηριοποιούνται, μπορούν με το νέο θεσμικό πλαίσιο, να ρυθμίσουν τις οφειλές τους.

Τι θα συμβουλεύατε τον οικονομικό διευθυντή μιας υπερχρεωμένης επιχείρησης;

Η συμβουλή μου είναι όλες οι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικό πρόβλημα να προβούν το συντομότερο δυνατό σε μια ρύθμιση των οφειλών τους. Δεν θα πρέπει να αφήνουν το πρόβλημα υπερχρέωσης να διογκώνεται, διότι όσο καθυστερούν να το αντιμετωπίσουν, τόσο λιγότερες δυνατότητες και εναλλακτικές λύσεις έχουν και τελικά οδηγούνται να χάνουν τα πλεονεκτήματα και τα δικαιώματα που τους παρέχει η νομοθεσία.

Η υιοθέτηση κριτηρίων ESG στην επενδυτική διαδικασία αποτελεί διεθνώς μια ταχέως ανερχόμενη τάση. Εσείς ως οργανισμός ποιες καλές πρακτικές έχετε να επιδείξετε;
Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους είναι η πρώτη δημόσια υπηρεσία που υιοθέτησε κριτήρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) και Αειφόρου Ανάπτυξης, δηλαδή κριτήρια για την ορθή διακυβέρνηση οργανισμών, καθώς και τη βελτίωση της επίδοσή τους σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα. Συγκεκριμένα το Σεπτέμβριο 2020 δημοσιεύτηκε ο πρώτος διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας στην ΕΓΔΙΧ, με τα ακόλουθα κριτήρια ΕΚΕ:
n υιοθέτηση πολιτικής για την ΕΚΕ του Αναδόχου
n εφαρμογή δράσεων ΕΚΕ υπέρ των εργαζομένων (π.χ. απασχόληση και υποστήριξη εργαζομένων που εντάσσονται σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως ΑΜΕΑ, εξάλειψη των διακρίσεων, προαγωγή ισότητας φύλων)
n εφαρμογή δράσεων ΕΚΕ υπέρ της κοινωνίας (π.χ. εθελοντισμός, χορηγίες –υποστήριξη ΜΚΟ, υποστήριξη – επιλογή τοπικών προμηθευτών)
n εφαρμογή δράσεων ΕΚΕ υπέρ του περιβάλλοντος (π.χ. ανακύκλωση υλικών, εξοικονόμηση ενέργειας)
n εφαρμογή δράσεων ΕΚΕ υπέρ της ορθής διακυβέρνησης και της διαφάνειας, καθώς και εναντίον της δωροδοκίας και της διαφθοράς.
Έκτοτε, όλοι μας οι διαγωνισμοί για προμήθεια προϊόντων και για παροχή υπηρεσιών ενσωματώνουν τα ανωτέρω κριτήρια ΕΚΕ. Η φιλοσοφία μας είναι ότι όλοι όσοι επιθυμούν να αναλάβουν εργασίες από το δημόσιο και να καταστούν συνεργάτες του, θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι σέβονται και τηρούν τις ελάχιστες υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας και επιπρόσθετα ότι τις ξεπερνούν σχετικά με την προστασία των εργαζομένων και του περιβάλλοντος. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

Η επάνοδος στην κανονικότητα, η μετάλλαξη Δέλτα και η ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων

Όπως αναφέρει η Oxford Economics, η μετάλλαξη Δέλτα αναμένεται να έχει πολύ μικρότερο αντίκτυπο στις ευρωπαϊκές οικονομίες σε σχέση με τα προηγούμενα κύματα, αν και κάποιες θα επηρεαστούν περισσότερο από άλλες. Παρότι οι οικονομικοί δείκτες συνεχίζουν να δείχνουν ότι αυτό το καλοκαίρι θα είναι σημαντικά καλύτερο από το 2020, μια απότομη αύξηση των νοσηλειών θα επηρέαζε τις προβλέψεις για την ανάπτυξη σε πολλές χώρες φέτος, όπως σημειώνει η Oxford Economics, ειδικά στις χώρες της Νότιας Ευρώπης οι οποίες είναι και πιο ευάλωτες αλλά και εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από τον τουρισμό.
Μέσα σε αυτό το ευμετάβλητο κλίμα, η παγκόσμια έρευνα της PwC «Global Crisis Survey» αναφέρει πως η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων αποτελεί το κλειδί της επιτυχίας για το 2021. Στην έρευνα μετείχαν περισσότεροι από 2.800 επιχειρηματικοί ηγέτες που μοιράστηκαν στοιχεία και συμπεράσματα, εκπροσωπώντας οργανισμούς όλων των μεγεθών, από 29 κλάδους και 73 χώρες.
Αξίζει να σημειωθεί πως οι επιχειρήσεις που ανταποκρίθηκαν αποτελεσματικά στην κρίση φαίνεται να βασίστηκαν στην αντιμετώπισή της από εξειδικευμένη ομάδα διαχείρισης κινδύνου.
Η έρευνα αποκαλύπτει επίσης ότι εκτός από μια άρτια δομημένη ομάδα διαχείρισης κρίσεων, οι επιχειρήσεις χρειάζονται ένα ευέλικτο πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα προσαρμογής και αντιμετώπισης διαφορετικών τύπων κρίσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία, μόλις το 35% των επιχειρήσεων διέθεταν σχέδιο αντιμετώπισης κρίσης.
Με βάση τα ευρήματα της έρευνας προκύπτουν τρεις τρόποι με τους οποίους οι εταιρείες μπορούν να προετοιμαστούν καλύτερα για την αντιμετώπιση κρίσεων: κατάρτιση στρατηγικού σχεδίου αντιμετώπισης κρίσης, κατάργηση των στεγανών, οργανωτική ανθεκτικότητα.
Στο 7ο τεύχος του FinancePro προσεγγίζουμε το μεγάλο θέμα της επαγγελματικής εκπαίδευσης των οικονομικών στελεχών και μιλάμε με σημαντικούς παράγοντες της αγοράς οι οποίοι σκιαγραφούν τις τάσεις του χώρου.
Φιλοξενούμε συνέντευξη του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού χρέους Φώτη Κουρμούση, ο οποίος μας μιλά για τις δράσεις της υπηρεσίας του καθώς και για το τι μπορούν να κάνουν επιχειρήσεις και ιδιώτες που έχουν χρέη προς το δημόσιο.
Ανοίγουμε τις κεραίες μας προς τον χώρο του real estate και καταγράφουμε μέσα από ρεπορτάζ και τοποθετήσεις κορυφαίων στελεχών τα όσα συμβαίνουν στον κλάδο.
Ξεχωριστή θέση στο περιοδικό μας έχει το Ταμείο Ανάκαμψης από το οποίο εκταμιεύονται οι πρώτοι πόροι για τη χώρα μας, ενώ μπήκαν σε τροχιά τα πρώτα 12 έργα του Σχεδίου «Ελλάδα 2.0».
Έχουμε επίσης εκτενές αφιέρωμα στο Athens ESG Forum, το οποίο διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία από την Boussias με σημαντική συμμετοχή ομιλητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Τέλος, μπορείτε να διαβάσετε πώς η λειτουργία Record to Report (R2R) συμβάλλει στη λειτουργία των οικονομικών διευθύνσεων Καλή ανάγνωση.

Η StudySmart προσφέρει καινοτόμες υπηρεσίες εκπαίδευσης

Κύριε Κυρίτση θέλετε να μας πείτε δυο λόγια για την StudySmart;

Η StudySmart δραστηριοποιείται στο χώρο της προετοιμασίας στελεχών για την απόκτηση επαγγελματικού τίτλου σπουδών, της επαγγελματικής εκπαίδευσης αλλά και της συμβουλευτικής μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Φέτος κλείσαμε 15 χρόνια και είμαστε πολύ περήφανοι γιατί παρά τις αντίξοες συνθήκες που πέρασε η χώρα μας, ιδίως μετά το 2010, καταφέραμε να έχουμε μία ανοδική πορεία με καινοτόμες υπηρεσίες, προγράμματα εκπαίδευσης για στελέχη και εταιρείες καθώς και σημαντικές διακρίσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η αγορά σας γνωρίζει ως μία εταιρεία με τεχνογνωσία στον τομέα των επαγγελματικών τίτλων σπουδών. Πως προέκυψε αυτό και σε ποια συγκεκριμένα πεδία προσφέρει εκπαιδευτικές υπηρεσίες η εταιρεία σας;

Πράγματι. Ο κόσμος μας γνωρίζει περισσότερο ως εταιρεία που προετοιμάζει στελέχη για επαγγελματικούς τίτλους κάτι που κάνουμε από το 1999 στην Ελλάδα. Ουσιαστικά βλέπαμε ότι η σχέση ακαδημαϊκού πτυχίου και αγοράς εργασίας είχε αρκετά προβλήματα. Οι μεγάλες εταιρείες όπως PwC, Deloitte, Mazars, Coca Cola Hellenic, EY και άλλες ζητούσαν – και ζητούν – νέα στελέχη με πρακτική γνώση και έτσι αποφασίσαμε να επενδύσουμε στους επαγγελματικούς τίτλους. Θεωρώ ότι ήμασταν μπροστά από την εποχή μας αφού ακόμη και σήμερα – 20 χρόνια μετά – ένας επαγγελματικός τίτλος δεν είναι τόσο διαδεδομένος.
Συγκεκριμένα, προσφέρουμε το πρόγραμμα ορκωτών ελεγκτών της Μ. Βρετανίας, το ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) στον τομέα των ορκωτών ελεγκτών, το CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) στον τομέα της διοικητικής λογιστικής, το CIA (Certified Internal Auditor) για τους εσωτερικούς ελεγκτές, το CFA (Chartered Financial Analyst) για τα στελέχη χρηματοοικονομικών συμβούλων και χρηματιστηρίου, το SHRM (Society for Human Resource Management) για τα στελέχη ανθρώπινου δυναμικού το ICA (International Compliance Association) στο χώρο της συμμόρφωσης, το Diploma in International Financial Reporting (IFRS-ACCA) καθώς και προγράμματα του Chartered Governance Institute του Ηνωμένου Βασιλείου.
Θεωρούμε ότι ο επαγγελματικός τίτλος δίνει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις ακαδημαϊκές σπουδές και τα στελέχη επιχειρήσεων, ιδίως στο Finance & Accounting πια το γνωρίζουν αυτό. Την εποχή εκείνη βέβαια που ξεκινήσαμε ήταν πολύ δύσκολο να εκτιμηθεί η αξία αυτών των τίτλων και κάναμε αγώνα για να ενημερώσουμε σωστά το κοινό για τη διαφοροποίησή τους. Αυτή τη στιγμή ένα σημαντικό ποσοστό των Partners των ελεγκτικών εταιρειών στην Ελλάδα καθώς και CFO’s μεγάλων πολυεθνικών υπήρξαν μαθητές μας και αυτό λέει πολλά.

Ποια είναι τα στοιχεία που σας διαφοροποιούν από τον ανταγωνισμό;

Θεωρώ ότι η τεχνογνωσία μας στο χώρο της επαγγελματικής πιστοποίησης είναι ένα σημαντικό στοιχείο διαφοροποίησης. Ξεκινήσαμε τους επαγγελματικούς τίτλους σπουδών στην Ελλάδα πριν από 20 περίπου χρόνια και γνωρίζουμε τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα έτσι ώστε να συμβουλεύουμε σωστά τα τμήματα HR αλλά και τα στελέχη συγκεκριμένα. Εξατομικεύουμε τη συμβουλευτική στα θέματα καριέρας. Η καριέρα του κάθε στελέχους θέλει τρομερή ανάλυση, υπομονή, σκέψη και στρατηγικό πλάνο. Δεν υπάρχει «one size fits all». Για παράδειγμα, όταν μας παίρνει κάποιος τηλέφωνο και ενδιαφέρεται για το CIMA, το ζητούμενο είναι να δούμε αν πραγματικά το CIMA θα βοηθήσει το στέλεχος σχετικά με τις φιλοδοξίες του και αν υπάρχει το «γιατί» πίσω από αυτή την ανάγκη. Το αν το πρόγραμμα έχει 10 ή 15 μαθήματα και διαρκεί 2 χρόνια και κοστίζει τόσο είναι μικρότερης σημασίας. Αυτή η ειλικρίνεια μας διαφοροποιεί θεωρώ και είμαστε περήφανοι για αυτό.
Άλλα στοιχεία διαφοροποίησης έχουν να κάνουν με τις σημαντικές μας συνεργασίες με τα επαγγελματικά σώματα και τις πολυεθνικές, τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας στις παγκόσμιες εξετάσεις, η εξειδικευμένη ομάδα συνεργατών και η ευελιξία μας να ανταποκριθούμε στις εξελίξεις του χώρου κάνουν τη διαφορά.
Η μεθοδολογία που έχουμε αναπτύξει στη StudySmart για συγκεκριμένα μαθήματα έχουν υιοθετηθεί από το ίδιο το ACCA ενώ μάλιστα αποκτήσαμε και το πρώτο βραβείο Gold στα Accounting Awards του 2020 για το μάθημα Strategic Business Leader (Flowcharting methodology) του συγκεκριμένου σώματος. Επίσης, το γεγονός ότι δύο άτομα από την ομάδα των εισηγητών μας έχουν πάρει τον τίτλο του “Turor Guru” από το ίδιο το ACCA δείχνει την ποιότητα της δουλειάς μας.
Το SHRM το ξεκινήσαμε στην Ελλάδα το 2012 σε συνεργασία με την ICAP και αυτή τη στιγμή προσφέρουμε τα μαθήματα σε 6 χώρες όπως Ουκρανία, Αρμενία, Καζακστάν, Ρωσία, εκτός από Ελλάδα και Κύπρο, ενώ η StudySmart αντιπροσωπεύει το πρόγραμμα σε συνολικά 10 χώρες στην Ευρώπη. Το 2017 βραβευτήκαμε από το SHRM για τα αποτελέσματά μας παγκοσμίως.
Το 2019 βραβευτήκαμε για το πρόγραμμα Mini MBA που δημιουργήσαμε και προσφέρουμε από κοινού με την PwC, ένα πρόγραμμα που τρέχει αυτή τη στιγμή σε περισσότερες από 15 χώρες στην Ευρώπη και Μέση Ανατολή μέσα από το δίκτυο ακαδημιών της PwC, ενώ φέτος το 2021 κερδίσαμε το Silver Award στα βραβεία εκπαίδευσης για ένα καινοτόμο πρόγραμμα που δημιουργήσαμε από κοινού με τη Mazars που βασίστηκε σε Microlearning.
Με το ICA – International Compliance Association δουλεύουμε μαζί σε εκπαιδευτικά συμβουλευτικά έργα ενώ κάνουμε και μαθήματα στη Μέση Ανατολή ενώ για το CIMA είμαστε μέσα στις 3 εταιρείες στην Ευρώπη που προσφέρουν το CIMA CFO πρόγραμμα για υψηλόβαθμα στελέχη τα οποία μπορούν με ένα μόνο Case Study και με βάση την προϋπηρεσία τους να αποκτήσουν τον επαγγελματικό τίτλο CIMA.
Το 2020 συνεργαστήκαμε με την CollegeLink για να βοηθήσουμε σε αυτό που λέγεται “last mile training” για απόφοιτους πανεπιστημίου με τη δημιουργία ενός Finance & Accounting Academy με τη στήριξη συμβουλευτικών εταιρειών όπως η Mazars, η Grant Thornton και η Accounting Solutions.
Προσπαθούμε πάντα να διαφοροποιούμαστε, να δοκιμάζουμε νέα πράγματα και να ακούμε τον πελάτη για να δώσουμε πραγματικές ουσιαστικές λύσεις στις ανάγκες εκπαίδευσης όχι με κάτι “off the shelf”.

Όλες αυτς οι συνεργασίες με οργανισμούς του εξωτερικού αλλά και η παρουσία σας στο εξωτερικό, πως προέκυψε;

Καταφέραμε να δημιουργήσουμε σημαντικές συμμαχίες με πολυεθνικούς οργανισμούς με το να παίρνουμε ρίσκα από πολύ νωρίς. Καινοτομήσαμε με το να επενδύσουμε στην πιστοποίηση όταν κανείς δεν το έκανε, ρισκάραμε με την εύρεση συνεργατών και επαγγελματικών σωμάτων στο εξωτερικό και η δουλειά μας, καθώς και η συνέπειά μας εκτιμήθηκε. Το να συνεργάζεσαι με τους ίδιους οργανισμούς για περισσότερο από 15 χρόνια δείχνει συνέπεια. Η παρουσία μας είναι σε περισσότερες από 45 χώρες, ακόμη και στην Κίνα μέσα από μία εξαιρετικά ικανή διεθνή ομάδα συνεργατών και θα ήθελα να αναφέρω μερικούς, όπως τον αδελφό μου Δρ. Δημήτρη Κυρίτση, τον Δρ. Αντώνη Μιχαήλ, το Χρήστο Ραγκαβά, τον Steve Willis, τον Keith Rye, τον Miro Smolovic και πολλούς ακόμη.

Πιστεύετε στην διαρκή εκπαίδευση των στελεχών επιχειρήσεων;

Νομίζω ότι αυτό φαίνεται ξεκάθαρα αφού μέσα από τη στήλη που επιμελούμαι στο περιοδικό σας έχω αναφερθεί εκτενώς. Το γεγονός ότι τα επαγγελματικά σώματα απαιτούν από τα στελέχη να επιμορφώνονται συνεχώς για να μπορούν να διατηρούν τον τίτλο τους επιβεβαιώνει όχι μόνο την ανάγκη αλλά και τη διαδικασία. Η «απαίτηση» για Continuing Professional Development (CPD) είναι όρος για σχεδόν όλους τους επαγγελματικούς τίτλους. Οι υποψήφιοι επαγγελματικού τίτλου γίνονται μέλη των μεγαλύτερων διεθνών οργανισμών του χώρου και αυτό βοηθά στο να γνωρίζουν τις εξελίξεις στον τομέα τους/της, νέες τάσεις, νομοθεσίες, έρευνες, στατιστικά και άλλα, κάτι που βοηθά τις επιχειρήσεις. Τα τμήματα HR γνωρίζουν την αξία των προγραμμάτων αυτών και τα επιδοτούν πολύ περισσότερο από τα ακαδημαϊκά προγράμματα.

Τι πρέπει να διαθέτουν τα στελέχη των οικονομικών τμημάτων προκειμένου να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις των επιχειρήσεων;

Το σημαντικό είναι να εξελίσσονται συνεχώς. Ο χώρος του Finance χρειάζεται ανανέωση γνώσεων και δεξιοτήτων κάθε 14 – 18 μήνες. Τα τελευταία χρόνια είναι σημαντική η ανάγκη κατανόησης του Fintech, του Blockchain, των Data Analytics, του Digital Innovation for Finance, του ESG, ενώ το Accounting & Finance γενικότερα εξειδικεύεται όλο και περισσότερο και καλό θα ήταν να ερευνηθούν πεδία όπως το Public Sector Accounting, Charity Accounting, ειδικευμένα IFRS και άλλα. Αν προστεθεί και ο τομέας της συμμόρφωσης (Compliance) και της εταιρικής διακυβέρνησης που κερδίζουν συνεχώς έδαφος οι επιλογές είναι πολλές, αλλά απαιτείται ‘real time career management’. Όλοι μας θα χρειαστεί να κάνουμε upskilling. Το σημαντικό είναι να υπάρχει ένα πλάνο και η κατανόηση της καριέρας ως Learning & Career journey και να μην γίνεται σπασμωδικά.
Η εταιρεία μας ασχολείται και με in-house εκπαιδευτικά έργα με εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό και συμβούλους για Soft και Hard Skills, ενώ τα τελευταία χρόνια δημιουργούμε και ψηφιακό υλικό για λογαριασμό εταιρειών. Φαίνεται ότι υπάρχει η τάση των εταιρειών – ιδίως μετά την πανδημία – να δημιουργήσουν ψηφιακές εκπαιδευτικές λύσεις για ένα σημαντικό κομμάτι των αναγκών τους. Η πανδημία λειτούργησε ως επιταχυντής εξελίξεων και το ποσοστό αυξήθηκε δραστικά. Η εταιρεία μας επίσης έχει δική της ψηφιακή πλατφόρμα την οποία και ‘νοικιάζουμε’ σε εταιρείες που δεν έχουν δικό τους LMS.

Τι να αναμένουμε στο μέλλον κ. Κυρίτση;

Συνέπεια στην ποιότητά μας, καινοτόμες λύσεις και νέους επαγγελματικούς τίτλους για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και μία νέα συνεργασία με τον Sir Stelio Hadji-ioannou στον τομέα την εκπαίδευσης που θα ανακοινωθεί σύντομα…

ΙΟΒΕ: Ισχυρή άνοδος του δείκτη οικονομικού κλίματος τον Μάιο, σε επίπεδο προ πανδημίας

Σημαντική ήταν η ενίσχυση του δείκτη οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα ο οποίος διαμορφώθηκε στις 108,6 μονάδες, έναντι 97,9 μονάδων τον Απρίλιο.

Όπως προκύπτει από την έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ, πρόκειται για την υψηλότερη επίδοση των τελευταίων 14 μηνών, με το δείκτη να επανέρχεται σε επίπεδα στα οποία κυμαινόταν πριν την πανδημία. Σχεδόν σε όλους τους βασικούς τομείς της οικονομίας οι προσδοκίες βελτιώθηκαν σημαντικά, καθώς η προοπτική της «κανονικότητας» ενισχύθηκε περαιτέρω.

Παράλληλα, βελτιώθηκε σημαντικά η καταναλωτική εμπιστοσύνη, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 14 μηνών. Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, ισχυρή ήταν η άνοδος του δείκτη οικονομικού κλίματος συνολικά στην Ευρώπη.

Η άρση των περιορισμών στις μετακινήσεις, η επανεκκίνηση σε σημαντικά τμήματα της οικονομίας, η προοπτική έναρξης της τουριστικής περιόδου, έστω και αν δεν αποτυπώνεται ακόμη στη διεθνή κίνηση, καθώς και η κλιμακούμενη διαδικασία εμβολιασμού, διαμορφώνουν ένα σαφώς θετικότερο γενικό κλίμα στην χώρα, σε σύγκριση με τους προηγούμενους μήνες. Επιπλέον, δημιουργούν προσδοκίες περαιτέρω καλυτέρευσής του στην καλοκαιρινή περίοδο.

Παρόλα αυτά η βελτίωση, όπως υποστηρίζει με το ΙΟΒΕ, δεν σημαίνει και λήξη της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, για τουλάχιστον τέσσερις λόγους. Η ίδια η πανδημία δεν έχει ακόμη πλήρως τιθασευθεί και στην πορεία εξόδου από αυτήν, ο εφησυχασμός και δυσάρεστες εκπλήξεις μπορεί να έχουν υψηλό κόστος. Οι επιπτώσεις της νέας ύφεσης στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και την απασχόληση ακόμα δεν έχουν εκδηλωθεί, αφού πολλές από τις παρεμβάσεις στήριξης συνεχίζονται – το σχετικό κόστος θα φανεί πιο καθαρά σε λίγους μήνες.

Η ανάγκη σταδιακής αναστροφής των μεγάλων δημοσιονομικών ελλειμμάτων θέτει την οικονομική πολιτική σε δύσκολα διλήμματα, που θα καθορίσουν τις προοπτικές ανάπτυξης μεσοπρόθεσμα. Η αποτελεσματική χρησιμοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και άλλων ευρωπαϊκών, δεν θα γίνει αυτόματα και είναι κρίσιμη όχι μόνο για να καλύψουν μέρος του επενδυτικού κενού αλλά και να σηματοδοτήσουν συνολικά την πορεία της οικονομίας. Αναλυτικότερα:

 • στη βιομηχανία, το αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και τη ζήτηση αμβλύνθηκε αισθητά, οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα αποκλιμακώθηκαν και οι θετικές προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες βελτιώθηκαν αισθητά.
 • στις κατασκευές, οι αρνητικές προβλέψεις για την παραγωγή ενισχύθηκαν έντονα, ενώ παράλληλα οι προβλέψεις για την απασχόληση βελτιώθηκαν σημαντικά.
 • στο λιανικό εμπόριο, οι αρνητικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις αμβλύνονται, με το ύψος των αποθεμάτων να παραμένει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, ενώ οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή των πωλήσεων υποχωρούν.
 • στις υπηρεσίες, οι αρνητικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων και τη ζήτηση υποχωρούν σημαντικά, όμως οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή της ζήτησης είναι ακόμα πιο θετικές
 • στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, οι αρνητικές προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας αμβλύνονται σημαντικά, όπως και οι αντίστοιχες για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους, ενώ παράλληλα βελτιώνονται οι εκτιμήσεις για μείζονες αγορές και ενισχύεται η πρόθεση για αποταμίευση.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Αισθητή βελτίωση προσδοκιών, λόγω ενίσχυσης παραγγελιών και ζήτησης και βελτίωσης των προβλέψεων για την παραγωγή
Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία ενισχύθηκε αισθητά τον Μάιο στις 110,0 (από 99,8 τον Απρίλιο) μονάδες, επίπεδο πολύ υψηλότερο από το αντίστοιχο περυσινό (82,8 μον.). Αυτό το επίπεδο του δείκτη είναι το δεύτερο υψηλότερο από τον Οκτώβριο του 2007. Από τις μεταβλητές του δείκτη, το αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και την τρέχουσα ζήτηση αμβλύνθηκε σημαντικά, το ύψος των αποθεμάτων υποχώρησε ελαφρώς, ενώ το ισοζύγιο προβλέψεων για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες ενισχύθηκε αισθητά.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: Σημαντική βελτίωση των προσδοκιών προερχόμενη αποκλειστικά από τις Ιδιωτικές Κατασκευές
Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στις Κατασκευές ενισχύθηκε περαιτέρω τον Μάιο, στις 125,8 μονάδες (από 111,1 μον. τον Απρίλιο), επίπεδο πολύ υψηλότερο από το αντίστοιχο περυσινό (18,5 μονάδες), που ήταν πλησίον του χαμηλότερου επιπέδου διαχρονικά.

Στους επιμέρους κλάδους, σημειώθηκε βελτίωση στις Ιδιωτικές Κατασκευές, ενώ οι προσδοκίες στα Δημόσια έργα επιδεινώθηκαν ήπια. Από τις βασικές μεταβλητές του δείκτη, οι αρνητικές προβλέψεις για το πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων ενισχύθηκαν αισθητά, ενώ οι ήπια θετικές προβλέψεις για την απασχόληση βελτιώθηκαν έντονα.

ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Μικρή υποχώρηση προσδοκιών λόγω απαισιόδοξων προβλέψεων των πωλήσεων το προσεχές τρίμηνο
Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στο Λιανικό Εμπόριο υποχωρεί ήπια τον Μάιο στις 95,2 (από 97,1) μονάδες. Η υποχώρηση είναι αποτέλεσμα της έντονα πτωτικής τάσης σε κάποιους κλάδους, κυρίως στα Πολυκαταστήματα και ηπιότερα στα Τρόφιμα-Ποτά-Καπνός και στα Οχήματα-ανταλλακτικά. Η παρατεταμένη εκπτωτική περίοδος του Μαΐου λειτούργησε θετικά κυρίως για τον κλάδο Υφασμάτων-Ένδυσης- Υπόδησης ο οποίος είχε ιδιαίτερα επιβαρυνθεί το τελευταίο διάστημα.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Σημαντική βελτίωση στις επιχειρηματικές προσδοκίες, έντονη αισιοδοξία για τη ζήτηση της επόμενης περιόδου
Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στις Υπηρεσίες παρουσιάζει σημαντική ενίσχυση τον Μάιο και διαμορφώνεται στις 103,6 μονάδες, από 77,3 τον Απρίλιο. Από τις επιμέρους μεταβλητές του δείκτη, οι αρνητικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση υποχωρούν έντονα, όπως και εκείνες για τη ζήτηση, ενώ οι θετικές προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή τους βελτιώνονται σημαντικά.

Ενίσχυση καταναλωτικής εμπιστοσύνης στο μέγιστο επίπεδο 14 μηνών, από καλυτέρευση προβλέψεων των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας, αλλά και τη δική τους
Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης ενισχύθηκε σημαντικά τον Μάιο και διαμορφώθηκε στις – 22,2 (από –34,6) μονάδες, επίπεδο αισθητά υψηλότερο εκείνου πριν ένα χρόνο (-33,0 μονάδες)1. Η βελτίωση των προσδοκιών των νοικοκυριών σημειώθηκε σε μια περίοδο στην οποία επιτράπηκε η μετακίνηση μεταξύ νομών, σταμάτησε η αποστολή sms για οποιαδήποτε μετακίνηση, πραγματοποιήθηκε άνοιγμα της εστίασης και του τουρισμού, ενώ διευρύνθηκε η χρήση των ταχύτερων μέσων ανίχνευσης του ιού, περιορίζοντας την αβεβαιότητα.

Ταυτόχρονα, κλιμακώθηκε η διαδικασία του εμβολιασμού, με επέκτασή του σε περισσότερες ηλικιακές ομάδες και τύπους εμβολίων. Οι παραπάνω εξελίξεις εκτιμάται πως ενίσχυσαν περαιτέρω στα νοικοκυριά τις προσδοκίες επιστροφής στην «κανονικότητα» στους επόμενους μήνες.

Ενώ η άρση των μέτρων και οι εμβολιασμοί κλιμακώνονται σταθερά, η εξέλιξη της πανδημίας δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη και απαιτείται προσοχή από τα νοικοκυριά τους επόμενους μήνες, προκειμένου να συνεχιστεί η βελτίωση των επιδημιολογικών δεδομένων, επιτρέποντας την ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας και την περαιτέρω βελτίωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης.

Αθανάσιος Σαββάκης, Προέδρος Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ): Κλειδί για την επανεκκίνηση της οικονομίας οι επενδύσεις

Το δεύτερο εξάμηνο του έτους οι επιχειρήσεις προσδοκούν πως θα επανέλθουν σε κανονικούς ρυθμούς και σε αναπτυξιακή τροχιά. Όπως μας λέει ο κύριος Σαββάκης, η «νέα πραγματικότητα» μας συμπεριλαμβάνει όλους: κυβέρνηση, επιχειρήσεις, τράπεζες και νοικοκυριά.

Η οικονομία της χώρας μετά την ύφεση του 2020 προσβλέπει στην επάνοδό της σε αναπτυξιακή τροχιά. Ποια είναι η άποψη σας;

Θεωρώ ότι το σημείο κλειδί για την επανεκκίνηση της οικονομίας και την επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια για τη χώρα μας είναι η προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων και η υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων. Αυτό θα σημάνει πραγματικά την έξοδό της από την κρίση, την έναρξη της πορείας μείωσης της σημερινής υπέρμετρης εξάρτησης της οικονομίας μας από έναν κλάδο της οικονομίας και τη δημιουργία σταθερών και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας.

Πιστεύουμε ότι το δεύτερο εξάμηνο του 2021 θα είναι ο χρόνος που η επιχειρηματική κοινότητα προσδοκά την επαναφορά στην κανονικότητα και την ανάπτυξη. Προς αυτή την κατεύθυνση συνηγορεί το γεγονός ότι το εμβόλιο για τον κορονοϊό είναι πλέον στη διάθεσή μας, άρα για μας έχει ξεκινήσει η «αντίστροφη μέτρηση» για την πλήρη επανεκκίνηση της οικονομίας και την επούλωση των πληγών που άφησε η πανδημία.

Σε κάθε περίπτωση, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος ως εκπρόσωπος της μικρομεσαίας μεταποιητικής επιχείρησης που έχει έδρα την Ελληνική περιφέρεια, υποστηρίζει ότι η αναπτυξιακή κατεύθυνση της χώρας την επόμενη δεκαετία θα πρέπει να έχει δυο στοχεύσεις:

 1. Την ουσιαστική επανεκτίμηση της αναπτυξιακής συνεισφοράς της βιομηχανίας και της μεταποίησης στη χώρα, και την επαναφορά της στην πρώτη θέση της επιχειρηματικής υποστήριξης τα επόμενα χρόνια, και,
 2. Τη θεσμοθέτηση των κατάλληλων πολιτικών για τη μείωση των περιφερειακών και ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, που θα διαφυλάξουν τον κοινωνικό ιστό στην Ελληνική περιφέρεια και θα δημιουργήσουν σταθερές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Υπάρχουν κλάδοι της οικονομίας που έχουν πληγεί σοβαρά από τις επιπτώσεις της πανδημίας. Τι πρέπει να γίνει ώστε να ξεπεράσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν;

Σε έρευνα που υλοποίησε ο ΣΒΕ οι κλάδοι οι οποίοι καταγράφουν τις μεγαλύτερες πτώσεις στον κύκλο εργασιών και την κερδοφορία είναι: Ποτά, μεταποίηση νωπών κτηνοτροφικών προϊόντων, παραγωγή μηχανολογικού εξοπλισμού για τη βιομηχανία, δοµικά υλικά, κλωστοϋφαντουργία, βιομηχανία προϊόντων ξύλου.

Στο πλαίσιο της έρευνας αναδείχθηκαν οι κύριες προσαρμογές για την επόμενη μέρα. Κατά σειρά κρισιμότητας οι προτάσεις για τη βελτίωση του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων είναι:

 1. Ανταγωνιστικότητα – μείωση φορολογίας και έμμεσου κόστους εργασίας
 2. Ανταπόκριση και Προσαρμογή του Τραπεζικού συστήματος
 3. Εμβάθυνση και Παγίωση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 4. Εκσυγχρονισμός και Προσαρμογή της Αγοράς Εργασίας
 5. Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα.

Επιπλέον, από την έρευνα γνώμης προέκυψε ότι τα τέσσερα (4) σπουδαιότερα προβλήματα τα οποία αναμένεται να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις το επόμενο χρονικό διάστημα κατά σειρά σπουδαιότητας είναι:

 1. Ρευστότητα
 2. Μείωση πωλήσεων
 3. Αύξηση Λειτουργικού κόστους (Α΄ύλες, Μεταφορικά, ειδικά μέτρα)
 4. Αδυναμία Υλοποίησης Επενδύσεων

Σε πρόσφατο άρθρο σας υποστηρίξατε πως χρειάζεται ενίσχυση συγκεκριμένων αξόνων πολιτικής προκειμένου να προετοιμαστεί η χώρα για μελλοντικές οικονομικές κρίσεις. Ποιοι άξονες πρέπει να ενισχυθούν;

Στο πλαίσιο ακριβώς της αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της χώρας μας, για την αποτροπή του κινδύνου (περαιτέρω) συρρίκνωσης της παραγωγικής βάσης της χώρας και για την επαναφορά της στο επίκεντρο των αναπτυξιακών πολιτικών την «επόμενη μέρα», κατά τον ΣΒΕ θα πρέπει να ισχύσουν συγκεκριμένοι άξονες πολιτικής:

 1. Η επαναβιομηχάνιση της χώρας, με κίνητρα ανάπτυξης δράσεων διεθνοποίησης και παραγωγής διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων από τις υφιστάμενες υγιείς μεταποιητικές επιχειρήσεις.
 2. Η άνοδος των επενδύσεων, και ειδικά των παραγωγικών επενδύσεων, πρέπει να γίνει πράξη με κίνητρα και ευελιξία στο περιβάλλον υλοποίησης.
 3. Η δημιουργία νέων και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας, σε παραγωγικούς τομείς της οικονομίας.
 4. Η παροχή κινήτρων κάθε είδους, για την ανάπτυξη δράσεων καινοτομίας, μεταφοράς και υιοθέτησης νέων τεχνολογιών.
 5. Η ιδιαίτερη προσοχή στην υιοθέτηση του μοντέλου της πράσινης ανάπτυξης και πράσινης οικονομίας, που ως χώρα και ως επιχειρήσεις έχουμε τη δυνατότητα να εισάγουμε στον στρατηγικό μας σχεδιασμό.

Προφανώς, οι επόμενοι μήνες θα είναι πολύ κρίσιμοι σε σχέση ακριβώς με την προετοιμασία της χώρας μας σε δυο επίπεδα: αφενός να αντιμετωπίσει τη νέα πραγματικότητα ή τη «νέα κανονικότητα» που θα διαμορφωθεί μετά τη λήξη της πανδημίας και αφετέρου στις δράσεις προσαρμογής που θα πρέπει να υλοποιηθούν για μην χάσουμε γι’ ακόμη μια φορά το τραίνο της παγκόσμιας ανάπτυξης.

Απλώς πρέπει να σκεφθούμε ότι η «νέα πραγματικότητα» μας συμπεριλαμβάνει όλους: κυβέρνηση, επιχειρήσεις, τράπεζες και νοικοκυριά, με την έννοια ότι όλοι αυτοί είμαστε συμμέτοχοι και συνυπεύθυνοι για το καλό ή το κακό σενάριο της επόμενης ημέρας.

Η ελληνική οικονομία έχει ανάγκη τις επενδύσεις. Υπάρχει πρόσφορο έδαφος για ξένους αλλά και Έλληνες επενδυτές;

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος υποστηρίζει ότι το θέμα της αύξησης των επενδύσεων αποτελεί τον κρισιμότερο παράγοντα που θα καθορίσει την αναπτυξιακή πορεία της χώρας γενικότερα, αλλά και της Θεσσαλονίκης ειδικότερα. Την επενδυτική άπνοια που επικρατεί σήμερα πρέπει να διαδεχθεί γρήγορα ένα κύμα επενδύσεων για να αρχίσει να αυξάνεται το καθαρό απόθεμα κεφαλαίου και να βελτιωθεί έτσι το βιοτικό επίπεδο του πληθυσμού, που εξαρτάται από την αύξηση του κεφαλαιακού εξοπλισμού με τον οποίο δουλεύουν οι εργαζόμενοι.

Προφανώς γνωρίζετε ότι το θέμα των παραγωγικών επενδύσεων βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας των θεμάτων που προωθεί ο ΣΒΕ προς την πολιτεία στο πλαίσιο της βελτίωσης του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων.

Για το λόγο αυτό, οι επενδύσεις που υλοποιούνται το τελευταίο χρονικό διάστημα ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα δίνουν ένα σημαντικό μήνυμα σε ξένους και εγχώριους επενδυτές και υπογραμμίζουν τις προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής ακόμα και σε περιόδους παγκόσμιων κρίσεων όπως αυτή της προηγούμενης δεκαετίας και η τρέχουσα της πανδημίας.

Σε κάθε περίπτωση είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον διότι πιστεύουμε ότι οι συγκεκριμένες επενδύσεις στην περιοχή μας θα λειτουργήσουν σταδιακά ως πολλαπλασιαστές για την προσέλκυση διεθνών και εγχώριων κεφαλαίων για επενδύσεις στη Βόρεια Ελλάδα, ειδικά μετά τη λήξη της πανδημίας.

Οι πρώτοι πόροι του ταμείου ανάκαμψης θα έρθουν στην χώρα μας το φθινόπωρο του τρέχοντος έτους. Σε τι βαθμό πιστεύτε πως μπορούν να συμβάλουν οι πόροι του ταμείου στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας;

Για την επίτευξη των στόχων της ανάκαμψης της χώρας και την αλλαγής του παραγωγικού μας μοντέλου, είμαστε βέβαιοι ότι θα συμβάλλουν καταλυτικά τα κονδύλια του «Ταμείου Ανάκαμψης.» Με έναν μέσον όρο περίπου 3,2 δις € τα οποία θα διοχετευθούν στην Ελληνική οικονομία μέσω του «Ταμείου Ανάκαμψης» από το 2021 έως και το 2025, είναι βέβαιο ότι η χώρα μας μπορεί να ελπίζει στην «επαναβιομηχάνιση» μέσω της υλοποίησης παραγωγικών επενδύσεων.

Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε την κατά προτεραιότητα χρηματοδότηση παραγωγικών επενδύσεων και ώριμων επιχειρηματικών σχεδίων για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της οικονομίας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Τα συγκεκριμένα κονδύλια μπορούν πράγματι να εξασφαλίσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη στη χώρα την επόμενη δεκαετία. Χρειάζεται όμως σχέδιο, ξεκάθαρες δομές διακυβέρνησης, σαφή και ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα, μετρήσιμα αποτελέσματα, αλλά, πάνω απ’ όλα απαιτείται να επιλεγούν οι κατάλληλοι άνθρωποι που θα κληθούν να διαχειριστούν τα συγκεκριμένα κονδύλια, αποφεύγοντας την επανάληψη των λαθών του παρελθόντος.

Η επόμενη μέρα οδηγεί σε νέα επιχειρηματικά μοντέλα στα οποία η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων θα εξαρτάται από την ενσωμάτωση ή όχι στην στρατηγική τους των χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών δεικτών ESG. Ποια είναι η θέση σας;

Πράγματι, είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί αρκετά χρόνια, αφού είμαστε από τους πρώτους φορείς υποστήριξης της επιχειρηματικότητας που υποστηρίζουμε για παράδειγμα τη μέτρηση και μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος για τις επιχειρήσεις μέλη μας.

Ως εκ τούτου, αποτελεί μονόδρομο για τις επιχειρήσεις μας να προσαρμόσουν τη στρατηγική τους στις μετρήσεις του συστήματος ESG. Άλλωστε, το ίδιο το σύστημα μπορεί να καθοδηγήσει αποτελεσματικά τις επιχειρήσεις στην προσπάθεια προσαρμογής τους στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον που δημιουργήθηκε μετά την πανδημία λόγω του COVID19.

Πιστεύετε πως υπάρχει ανάγκη για ένα διαφορετικό φορολογικό σύστημα σε ό,τι αφορά το επιχειρείν;

Τη φορολογική πραγματικότητα στην Ελλάδα την γνωρίζουμε όλοι. Τις παθογένειες όμως του φορολογικού μας συστήματος θα πρέπει να τις ανατρέψουμε. Μόνο με τολμηρές αποφάσεις θα μπορούμε ως κράτος να εισπράττουμε το πραγματικό ύψος των φόρων που αναλογεί στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας.

Είναι οι αποφάσεις εκείνες που θα μας δώσουν τη δυνατότητα ως κοινωνία να αξιοποιήσουμε το μεγάλο μέρος των φορολογικών εσόδων για αναπτυξιακούς σκοπούς.Το πρώτο θέμα που πρέπει ν΄ αντιμετωπισθεί είναι τα μονίμως χαμηλά φορολογικά έσοδα. Μελέτες, έρευνες, δημόσιες τοποθετήσεις, άρθρα κλπ. συγκλίνουν ότι οι λόγοι γι’ αυτό είναι τέσσερεις:

 1. Η κακή διάρθρωση της σχέσης μεταξύ άμεσων και έμμεσων φόρων, στη δημιουργία δημοσίων εσόδων.
 2. Η χαμηλή φορολογική βάση της χώρας.
 3. Η εκτεταμένη φοροδιαφυγή, η οποία για κάθε κυβέρνηση γίνεται αντικείμενο εξαγγελιών περιορισμού της, αλλά στο τέλος της θητείας της μάλλον διαπιστώνουμε τη διατήρησή της, και,
 4. Η κακή και αναποτελεσματική λειτουργία των φοροεισπρακτικών μηχανισμών.

Σε κάθε περίπτωση, το άλλο μεγάλο πρόβλημα του Ελληνικού φορολογικού συστήματος είναι η πολυπλοκότητά του, η μεγάλη φοροδιαφυγή και η αναποτελεσματικότητα της φορολογικής διοίκησης.

Δημήτρης Γιαννόπουλος, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ: Μια επιτυχημένη οικονομική διεύθυνση πρέπει να έχει νοοτροπία επιχειρηματία

Σε τέσσερα μόλις χρόνια η εταιρεία πέτυχε τον ριζικό μετασχηματισμό της καθώς εξελίχθηκε από καπνοβιομηχανία σε εταιρεία τεχνολογίας με όραμα το τέλος του τσιγάρου. Όπως μας λέει ο κύριος Γιαννόπουλος, ο ρόλος της οικονομικής διεύθυνσης έχει αλλάξει, από θεματοφύλακας εσωτερικών διαδικασιών και τήρησης των οικονομικών βιβλίων έχει εξελιχθεί σε ένα κομβικό τμήμα που δίνει αξία στην επιχείρηση, τον εσωτερικό πελάτη και τον τελικό καταναλωτή.

Πώς επηρέασε την ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ η πανδημία;

Η κρίση που επήλθε με τον νέο κορονοϊό ήταν κάτι το πρωτόγνωρο για όλους. Για πρώτη φορά ήρθαμε αντιμέτωποι με μία παγκόσμια κρίση πολλαπλών επιπέδων η οποία, αδιαμφισβήτητα, θα μας επηρεάσει για πολλά ακόμα χρόνια, όχι μονάχα οικονομικά αλλά και κοινωνικά.

Στην Παπαστράτος είδαμε το απότομο πέρασμα στη νέα εποχή της τηλεργασίας, σαν μια πρόκληση και, όπως συνήθως διαχειριζόμαστε τις προκλήσεις, βρήκαμε δημιουργικές λύσεις ώστε να διατηρήσουμε την ποιότητα, την παραγωγικότητα αλλά και τους ανθρώπινους δεσμούς. Απομακρυνθήκαμε από τον εργασιακό μας πυρήνα αλλά βρήκαμε νέους τρόπους να εργαστούμε, από μακριά, αλλά πάντα μαζί. Παράλληλα, καθ’ ότι η άμεση επαφή με τον καταναλωτή βρίσκεται στον πυρήνα των δραστηριοτήτων μας μέσω και των καταστημάτων μας επηρεαστήκαμε άμεσα και από το lockdown του λιανεμπορίου.

Αντί να μας «παγώσει», η έντονη πίεση που δεχτήκαμε, μας οδήγησε πολύ γρήγορα σε έναν πλήρη ψηφιακό μετασχηματισμό. Έτσι, μια ακόμα δύσκολη περίοδος για το επιχειρησιακό γίγνεσθαι, έγινε για εμάς στην Παπαστράτος, η αφορμή για να κάνουμε ένα, ακόμη, καθοριστικό βήμα προς το καλύτερο.

Πώς χειριστήκατε ως εταιρεία τα νέα δεδομένα που έφερε η υγειονομική κρίση στη λειτουργία σας;

Πρωταρχικός στόχος και μέλημα ήταν  η διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων, των συνεργατών και των πελατών μας. Προχωρήσαμε, έτσι, από την πρώτη στιγμή σε μια σειρά μέτρων, προκειμένου να ξεπεράσουμε την υγειονομική κρίση όλοι μαζί και με ασφάλεια. Πέρα από τα ισχυρά μέτρα προφύλαξης και ασφάλειας που λάβαμε για τους εργαζόμενούς μας, σε κάθε τμήμα και κατάστημά μας, επιστρατεύσαμε την εξαιρετική ιατρική μας ομάδα εφαρμόζοντας ακόμη αυστηρότερα πρωτόκολλα και κανόνες υγιεινής.

Παράλληλα, όλες οι ευπαθείς ομάδες εργαζομένων της Παπαστράτος πέρασαν σε κατάσταση πλήρους τηλεργασίας, ενισχύσαμε οικονομικά τους εργαζόμενους στη γραμμή παραγωγής, που δεν ήταν δυνατόν να λείπουν από τη φυσική τους θέση εργασίας, και επιδοτήσαμε τη μετακίνηση με ΙΧ για τους εργαζόμενους που χρησιμοποιούσαν τα ΜΜΜ. Επειδή επιδιώκουμε πάντα να βρισκόμαστε ένα βήμα μπροστά, έχουμε συγκροτήσει μία ομάδα που ασχολείται ήδη με την ασφαλή και επιτυχή μετάβασή μας στην μετά-κορωνοϊού εποχή.

Η Παπαστράτος είναι αναγνωρισμένη ευρέως ως εργοδότης επιλογής, χάρη στο κορυφαίο εργασιακό της περιβάλλον, τη συμπεριληπτική κουλτούρα της και τις βαθιά ανθρώπινες αξίες.

Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι το ζητούμενο της εποχής. Ποια είναι η αντίληψη της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ σε αυτό το ζήτημα;

Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι, για εμάς, συνώνυμη με την εταιρική στρατηγική μας. Με φάρο την επιστήμη και οδηγό την τεχνολογία ξεκινήσαμε, πριν από τέσσερα χρόνια, τον ριζικό μετασχηματισμό μας και εξελιχθήκαμε από καπνοβιομηχανία σε εταιρεία τεχνολογίας με όραμα το τέλος του τσιγάρου. Η επένδυση που πραγματοποιήσαμε πριν από 3 χρόνια, όπου μετατρέψαμε το εργοστάσιό μας στον Ασπρόπυργο σε μονάδα αποκλειστικής παραγωγής θερμαινόμενων ράβδων καπνού για το νέο μας καινοτόμο προϊόν, δημιούργησε πολλαπλασιαστικά οφέλη για την εγχώρια οικονομία και απασχόληση και είχε στην καρδιά της τις αρχές της βιωσιμότητας.

Δημιουργήθηκαν περισσότερες από 400 νέες θέσεις εργασίας, ενισχύθηκαν οι εξαγωγές της χώρας, με μόλις 14% της παραγωγής της να προορίζεται για εγχώρια κατανάλωση,  η Ελλάδα τοποθετήθηκε στην καρδιά της καινοτομίας και της τεχνολογίας και δόθηκε ένα ηχηρό μήνυμα-πρόσκληση προς τους διεθνείς επενδυτές.

Η αφοσίωσή μας στη βιωσιμότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τα καινοτόμα προϊόντα μας, και την καθοριστική σημασία που έχουν στην επίτευξη του μεγάλου οράματός μας για ένα μέλλον χωρίς τσιγάρο. Γι’αυτό έχουμε θέσει ως στόχο, μέχρι το 2025, ο αριθμός των καπνιστών στην Ελλάδα να έχει μειωθεί κατά 1,5 εκατομμύριο. Είτε διακόπτοντάς το, είτε στρεφόμενοι σε εναλλακτικά, καλύτερα σε σύγκριση με το τσιγάρο προϊόντα. Σε συνέχεια αυτού, στόχος μας είναι μέχρι το 2023, το 75% των καθαρών εσόδων μας να προέρχεται αποκλειστικά από τα καινοτόμα εναλλακτικά προϊόντα μας.

Μέλημά μας, η υποδειγματική μας λειτουργία και αυτό σημαίνει διαφάνεια και ηθική, υπεύθυνες πρακτικές σε όλο το φάσμα της λειτουργίας μας, από το μάρκετινγκ και τις πωλήσεις, μέχρι τη διαχείριση της παραγωγικής και εφοδιαστικής αλυσίδας. Ενδεικτικά θα αναφέρω ότι στο πλαίσιο της επίτευξης βέλτιστης διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, στόχος μας είναι μέχρι το 2023 να μειώσουμε κατά 30% τη φύρα του καπνού σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.

Ο μετασχηματισμός μας επηρέασε θετικά ολόκληρο το οικοσύστημα της Παπαστράτος βελτιώνοντας όχι μονάχα τη λειτουργία του εργοστασίου μας αλλά και το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα. Έτσι φτάσαμε σήμερα να έχουμε αναγνωριστεί ως μια από τις 20 εταιρείες που αλλάζουν τον κόσμο και αυτό, από μόνο του, σημαίνει πολλά. Μια ακόμα διάκριση ήρθε και επιβεβαίωσε τη συνεχιζόμενη προσπάθεια της Παπαστράτος στον τομέα αυτό – όταν το 2020 τιμήθηκε με το βραβείο του «Βιώσιμου Εργοστασίου της Χρονιάς» στα Manufacturing ExcellenceAwards.

Επιπλέον, είμαστε μια από τις πρώτες εταιρείες στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκε με το AWSStandard 2.0 («Συμμαχία για το Νερό»-Alliance for Water Stewardship-AWS), αποδεικνύοντας την έμπρακτη δέσμευσή μας για την ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων. Υιοθετώντας τους στόχους της Philip Morris International για ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα, μηδενικά απόβλητα στους ΧΥΤΑ, ορθολογική διαχείριση του νερού και των φυσικών πόρων, αναπτύξαμε και εφαρμόζουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Έχουμε δεσμευτεί για την κατάργηση των πλαστικών μιας χρήσης στις εγκαταστάσεις μας εντός του τρέχοντος έτους. Ενώ, μέχρι το 2025, έχουμε δεσμευτεί τη μείωση κατά 20% της κατανάλωσης ενέργειας και κατά 20% της κατανάλωσης νερού.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο θέσατε σε εφαρμογή το πρόγραμμα «Συνεχίζουμε Μαζί» για τη στήριξη των επιχειρήσεων της Μικρής Λιανικής. Πώς εξελίσσεται αυτή η πρωτοβουλία; 

Όλοι εμείς στην Παπαστράτος είμαστε περήφανοι για την επιτυχία του «Συνεχίζουμε Μαζί». Μέσα από το πρόγραμμα αυτό, παρείχαμε ρευστότητα ύψους έως 10 εκατ. ευρώ στις χιλιάδες επιχειρήσεις του κλάδου και, μάλιστα, σε μια εξαιρετικά δυσμενή εποχή. Αυτή τη στιγμή διανύουμε τη δεύτερη φάση του προγράμματος με στόχο την ενίσχυση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που προάγουν την ευημερία του κλάδου τώρα αλλά και στο μέλλον, ενώ φροντίζουμε και για την ψηφιοποίηση της Μικρής Λιανικής μέσω της χρήσης ειδικών εφαρμογών ηλεκτρονικής διαχείρισης πόρων.

Στο πλαίσιο του προγράμματος έχουμε ήδη χρηματοδοτήσει υποτροφίες για τρία μεταπτυχιακά προγράμματα. Επιπλέον έχουμε εξασφαλίσει ειδικές προνομιακές τιμές σε κινητή τηλεφωνία, σταθερό &  internet, ηλεκτρικό ρεύμα και προϊόντα τεχνολογίας.

Γνωρίζοντας από πρώτο χέρι τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι της Μικρής Λιανικής και αναγνωρίζοντας πως εκείνοι αποτελούν έναν από τους πιο βασικούς παράγοντες και της δικής μας επιτυχίας, δεν θα μπορούσαμε παρά να σταθούμε δίπλα τους μέσα από αυτό το πολυπαραγοντικό πρόγραμμα. Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε αυτή μας τη θέση και στο μέλλον, πάντα προσαρμοζόμενοι στις ανάγκες και τους όρους που επιβάλει η εποχή.

Είναι σαφές πως η πανδημία επιτάχυνε τις διαδικασίες ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων. Ισχύει αυτό για την ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ;

Στην Παπαστράτος η ψηφιακή εποχή δεν ήρθε αναπάντεχα και βιαστικά, με την επέλαση της πανδημίας. Συγκεκριμένα, ο δικός μας ψηφιακός μετασχηματισμός έχει ξεκινήσει 4 χρόνια νωρίτερα, έχοντας την ανάπτυξη καινοτομιών και νέων τεχνολογιών στο επίκεντρο.

Είναι ωστόσο γεγονός πως η υγειονομική κρίση λειτούργησε καταλυτικά στην εφαρμογή της τεχνολογίας στο εργασιακό μας περιβάλλον. Αυτό από μόνο του ήταν μία πρόκληση γιατί έπρεπε να αντιμετωπίσουμε την κρίση σε δύο τελείως διαφορετικά εργασιακά περιβάλλοντα – αυτό του γραφείου και αυτό της γραμμής παραγωγής που όφειλε να παραμείνει ενεργή.

Η αλήθεια είναι πως ήταν δύσκολο, όμως, η ψηφιακή εργαλειοθήκη που ήδη είχαμε στα χέρια μας αποδείχθηκε πολύτιμη, ακριβώς επειδή μας έδωσε την ευελιξία και την ταχύτητα που αναζητούσαμε. Κάναμε πολλές δοκιμές, κάποιες απέτυχαν, άλλες όμως πέτυχαν και επιτάχυναν, πέρα από κάθε προσδοκία, το πέρασμά μας στην ψηφιακή εποχή.

Κατά μια έννοια η κρίση αυτή μας βοήθησε να ανακαλύψουμε την πραγματική δυναμική της ψηφιακής τεχνολογίας που είχαμε ήδη στα χέρια μας. Έτσι μπορέσαμε να την αξιοποιήσουμε στο έπακρο συνδέοντας διαφορετικά τμήματα και παρέχοντας τον τρόπο, ακόμα και σε συνεργάτες που δεν είχαν πριν επαφή με την ψηφιακή εργασία, να το κάνουμε και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία.

Πώς βλέπετε τον ρόλο της οικονομικής διεύθυνσης μέσα στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται;

Τα τελευταία χρόνια ο ρόλος της οικονομικής διεύθυνσης έχει αλλάξει πολύ ή δραστικά. Από θεματοφύλακας εσωτερικών διαδικασιών και τήρησης των οικονομικών βιβλίων έχει εξελιχθεί σε ένα κομβικό τμήμα που δίνει αξία στην επιχείρηση, τον εσωτερικό πελάτη και τον τελικό καταναλωτή. Κάθε ενέργεια, είτε εμπορικού είτε εταιρικού χαρακτήρα, έχει οικονομικό αντίκτυπο και η οικονομική διεύθυνση βρίσκεται στη μοναδική θέση να μπορεί να συνδέσει όλες αυτές τις ενέργειες κατά μήκος της οργάνωσης.

Μέσα από αυτό το ρόλο, μπορεί να συμβάλλει στην οικοδόμηση του οράματος, να ορίσει τους τρόπους επίτευξης αυτού και να βοηθήσει στην πραγματοποίησή του. Για να το πετύχουμε αυτό πρέπει να αντιλαμβανόμαστε τους εαυτούς μας σαν κάτι παραπάνω από «εταιρικούς συνεργάτες». Πρέπει να υιοθετήσουμε νοοτροπία «επιχειρηματιών».

Στην Παπαστράτος έχουμε μετασχηματίσει το οικονομικό τμήμα μέσα από μια σειρά ενεργειών που περιλαμβάνει την απλοποίηση και τυποποίηση όλων των διαδικασιών, την αυτοματοποίηση των λειτουργιών μέσω επενδύσεων σε σύγχρονες τεχνολογίες και προγράμματα καθώς και στην επένδυση σε νέες δεξιότητες. Κάθε ειδικότητα μέσα στην οικονομική διεύθυνση λειτουργεί σαν σύμβουλος για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων μέσα από τις διαφορετικές ομάδες εργασίας.

Φέτος γιορτάζουμε 90 χρόνια μιας διαδρομής άρρηκτα συνδεδεμένης με την οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα της Ελλάδας. 90 χρόνια που σηματοδοτούν την είσοδό μας στη νέα εποχή, με επίκεντρο την καινοτομία και όχημα την επιστημονική έρευνα. Μετασχηματίσαμε ριζικά τη λειτουργία μας και εξελιχθήκαμε σε εταιρεία τεχνολογίας, με ένα μόνο στόχο: Το τέλος του τσιγάρου. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε αδιάλειπτα την οικονομία, την κοινωνία, συμβάλλουμε και εργαζόμαστε μαζί προς το καλύτερο.

Καλά μαντάτα αναμένουν οι οικονομικοί διευθυντές

Όσο προχωρά η επάνοδος στην κανονικότητα τόσο μεγαλώνει η αισιοδοξία για τη μετά COVIDπερίοδο. Οι οικονομικοί διευθυντές τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό είναι ιδιαίτερα αισιόδοξοι για την ανάκαμψη της οικονομίας τους επόμενους 12 μήνες, σύμφωνα με την έρευνα European CFO Survey της Deloitte.

Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει πως το 78% των Ελλήνων και το 74% των Ευρωπαίων CFOsαναμένουν άνοδο των εσόδων των εταιρειών τους μέσα στον επόμενο χρόνο. Η βελτίωση δε του αισθήματος αισιοδοξίας είναι διάχυτη σε όλες τις χώρες και σε όλους τους τομείς της οικονομίας, ενώ η επιχειρηματική εμπιστοσύνη βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο από το 2015.

Υπάρχουν επίσης σημαντικές ενδείξεις ότι πολλές ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν γυρίσει σελίδα και είναι πλήρως εστιασμένες στην επόμενη ημέρα, με δύο στους τρεις CFOs στην Ευρώπη να αναφέρουν ότι ήδη προετοιμάζονται για τη διαμόρφωση του μετά την πανδημία επιχειρηματικού τοπίου, μια φάση που τη χαρακτηρίζουν ως «φάση ευημερίας», ενώ μόνο το 14% αισθάνεται ότι είναι ακόμα σε φάση επιβίωσης.

Την αισιοδοξία για τις εξελίξεις στην οικονομία κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους αλλά και για το 2022 συμμερίζεται και η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία αναθεωρεί προς τα πάνω την πρόβλεψή της για την ανάκαμψη το 2022. Στη νέα της πρόβλεψη, η ανάκαμψη το επόμενο έτος θα είναι 5,2% έναντι 4,8% που την τοποθετούσε τον περασμένο Δεκέμβριο. Σε ό,τι αφορά το τρέχον έτος, η πρόβλεψη της Κεντρικής Τράπεζας παραμένει στο 4,2%.

Στην πραγματικότητα της επόμενης μέρας καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων. Τα οικονομικά στελέχη των επιχειρήσεων πρωταγωνιστούν στην νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται προσαρμόζοντας τον ρόλο τους στις νέες αυξανόμενες απαιτήσεις. Οι πρακτικές που μοιράστηκαν μαζί μας στο πρόσφατο συνέδριο της Boussias «Business Finance in Action» μαρτυρούν του λόγου το αληθές. Στο νέο μας τεύχος μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικό ρεπορτάζ από τις καλές πρακτικές που παρουσίασαν στο συνέδριο οι συμμετέχοντες.

Ο Δημήτρης Γιαννόπουλος, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ μας λέει πως στόχος της εταιρείας είναι μέχρι το 2023, το 75% των καθαρών εσόδων της να προέρχεται αποκλειστικά από τα καινοτόμα εναλλακτικά προϊόντα της. Θεωρεί επίσης πως η ανάπτυξη καινοτομιών και νέων τεχνολογιών βρίσκεται στο DNA της εταιρείας.

Ο πρόεδρος της ΣΒΕ Αθανάσιος Σαββάκης θεωρεί ότι το σημείο κλειδί για την επανεκκίνηση της οικονομίας και την επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια για τη χώρα μας είναι η προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων και η υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων.

Στο FinancePro μιλάμε για την αγορά Leasing και τις λύσεις που μπορεί να προσφέρει σε μια οικονομική διεύθυνση. Θα βρείτε επίσης θέματα για τις αλλαγές που συντελούνται στον τομέα της ενέργειας, τις εξαγορές και συγχωνεύσεις εταιρειών, αλλά και τον ρόλο του οικονομικού διευθυντή στη διαχείριση του στρατηγικού ρίσκου. Καλή ανάγνωση.

Μανώλης Καρυδάκης, Chief Financial Officer METRO AEBE: Η οικονομική διεύθυνση είναι Business Partner της εταιρείας

Η πανδημία επέσπευσε τις διαδικασίες του ψηφιακού μετασχηματισμού και συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου. Όπως μας λέει ο κύριος Καρυδάκης, οι σύγχρονες συνθήκες απαιτούν από την οικονομική διεύθυνση έναν αξιόπιστο «Εσωτερικό Σύμβουλο» που θα παρέχει την πρόσθετη ιδιότητα του Business Partner και εξυπηρέτησης του εσωτερικού πελάτη.

Η πανδημία δημιούργησε νέα δεδομένα στη ζωή μας. Πώς αντιμετωπίσατε ως επιχείρηση τη νέα πραγματικότητα;

Σε μηδενικό χρονικό διάστημα, στη METRO έπρεπε να επιδείξουμε υψηλό αίσθημα ευθύνης για τους περισσότερους από 11.000 εργαζομένους, εκ των οποίων οι 9.000 βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή της εξυπηρέτησης. Οι εργαζόμενοί μας στα καταστήματα, τα κέντρα διανομής αλλά και στα κεντρικά γραφεία είχαν την ευθύνη να κρατήσουν ενεργή την εφοδιαστική αλυσίδα εξυπηρετώντας εκατομμύρια συμπολίτες μας.

Έπρεπε, λοιπόν, να αισθανθούν σιγουριά και ασφάλεια στους χώρους εργασίας τους ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτητικές, έκτακτες συνθήκες και τελικά να συμβάλλουν ο καθένας ατομικά αλλά και συλλογικά προς τον κοινό στόχο: την προμήθεια τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης στους πελάτες που επισκέπτονται κάθε μέρα τα καταστήματα My market και τα METRO Cash & Carry σε όλη την Ελλάδα.

Οι εναλλαγές στις συνήθειες των καταναλωτών, τα πρωτόγνωρα μέτρα ασφαλείας σε όλες τις εγκαταστάσεις της METRO, οι αυξημένες ανάγκες των πελατών, η δυσκολία επικοινωνίας, κυρίως στην αρχική εφαρμογή της απομακρυσμένης εργασίας, μας μύησαν πολύ γρήγορα στην έννοια της προσαρμοστικότητας! Κυρίως στο πρώτο lockdown του 2020, δεν υπήρχε η πολυτέλεια του χρόνου, και, ως συνέπεια, σημαντικές αποφάσεις έπρεπε να ληφθούν στη στιγμή ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των πελατών. Το αίσθημα της ομάδας και η ανάληψη πρωτοβουλίας ενισχύθηκαν σημαντικά σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα.

Πώς έκλεισε το 2020 για την ΜΕΤRΟ ΑΕΒΕ; Ήταν τα αποτελέσματα εντός των προβλέψεών σας;

Η METRO το 2020, για το σύνολο της Λιανικής και Χονδρικής είχε ανάπτυξη πωλήσεων 5,6% σε σύγκριση με το 2019, ενώ η κερδοφορία της ανήλθε σε 24,1 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το ποσό των 10,1 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρονιάς. Η ανάπτυξη των My market ήταν ικανοποιητική σε σύγκριση με τον μέσο όρο της αγοράς του οργανωμένου λιανεμπορίου, ενώ οι πωλήσεις του ηλεκτρονικού καταστήματος παρουσίασαν αύξηση της τάξεως του 250%.

Σημειώνεται ότι από την αρχή της πανδημίας ευνοήθηκαν οι μεγάλες σάλες supermarket, οι οποίες δεν αποτελούν το βασικό χαρακτηριστικό του δικτύου των My market. Τέλος, λόγω του εκτεταμένου lockdown, ο κλάδος Cash& Carry επηρεάστηκε αρνητικά από το κλείσιμο της Ho.Re.Ca., ωστόσο αυτές οι απώλειες αντισταθμίστηκαν από την ενίσχυση της μεταπώλησης στη μικρή λιανική.

Κατά τη διάρκεια του 2020, η METRO συνέχισε τη δυναμική ανάπτυξη των προηγούμενων ετών και δαπάνησε πάνω 24 εκατ. ευρώ σε επενδύσεις νέων καταστημάτων και ανακαινίσεων, αύξηση του στόλου στα κέντρα διανομής της αλλά και επενδύσεις με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, η αγορά του οργανωμένου λιανεμπορίου κινήθηκε θετικά σε αξία, στο +1,9% κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021 σε σχέση με πέρσι. Ποια είναι η εκτίμησή σας για τη συνέχεια του έτους;

Υπάρχουν διάφορα σενάρια από τη Nielsen, αλλά και την IRI, για το πώς θα κινηθεί η αγορά του οργανωμένου λιανεμπορίου το 2021. Βάσει των διαφορετικών αυτών σεναρίων, η αγορά μπορεί να κινηθεί από αρνητική ανάπτυξη μέχρι και σε οριακή αύξηση. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που θα επηρεάσουν σε διαφορετικό βαθμό την κάθε αλυσίδα, όπως η ασφάλεια που θα αισθανθούν οι καταναλωτές ώστε να επισκεφθούν ξανά και με κανονική συχνότητα τα καταστήματα μεσαίου μεγέθους. Αυτή η κατηγορία καταστημάτων έχει επηρεαστεί σε μεγαλύτερο βαθμό λόγω των περιοριστικών μέτρων και ως εκ τούτου η επισκεψιμότητά τους ήταν μικρότερη σε σύγκριση με τα hypermarket.

Στο πρώτο τρίμηνο του 2021, σε σύγκριση με την περυσινή χρονιά, υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στα ποσοστά επίτευξης πωλήσεων στις επιμέρους κατηγορίες προϊόντων. Είναι λογικό κατηγορίες όπως Personal Care και Home Care να είναι πτωτικές σε σχέση με τις πολύ αυξημένες πωλήσεων του πρώτου τριμήνου του 2020 όταν είχε ξεσπάσει η πανδημία, ενώ στο 2021 βλέπουμε μεγαλύτερη ανάπτυξη στο Τρόφιμο. Μεγάλο ρόλο θα παίξει και το ποσοστό των προωθητικών ενεργειών των προμηθευτών, που εξαρτώνται από τους δικούς τους στόχους. Στη METRO αναμένουμε μικρή θετική ανάπτυξη στην αγορά του οργανωμένου λιανεμπορίου για το 2021, αλλά θα είναι ασφαλέστερες οι εκτιμήσεις μετά το πέρας του πρώτου εξαμήνου.

Ποια είναι τα σχέδια του ομίλου για το 2021;

Για το 2021 αναμένουμε ότι οι πωλήσεις θα κινηθούν σε θετικό ρυθμό ανάπτυξης, αλλά σε μικρότερο επίπεδο από την επίτευξη του 2020. Με το άνοιγμα της εστίασης αλλά και του τουρισμού, αναμένεται επιστροφή στην κανονικότητα όσον αφορά τη Χονδρική. Στη METRO έχουμε σχεδιάσει και υλοποιούμε ένα φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο που θα υπερβεί τα 30 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει:

 • Άνοιγμα 6-8 νέων My market
 • Επέκταση του Κέντρου Διανομής Γέφυρας, επένδυση που θα υπερβεί τα 10 εκατ. ευρώ και θα δώσει τη δυνατότητα για εξυπηρέτηση επιπλέον 60 καταστημάτων
 • Ανακαινίσεις υφιστάμενων καταστημάτων
 • Νέες τεχνολογίες όπως η ολοκληρωμένη πλατφόρμα B2B E-Shop για επαγγελματίες στο δίκτυο των METRO Cash & Carry.

Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις γνωρίζουν μεγάλη ανάπτυξη. Έχετε κάνει βήματα προσαρμογής σε αυτή την κατεύθυνση;

Οι πωλήσεις του eshop κατά το πρώτο τετράμηνο 2021 διατηρούνται σε ένα σαφώς αυξημένο επίπεδο συγκρινόμενο με το αντίστοιχο περσινό διάστημα που κυμαίνεται στο +200%. Αυτό οφείλεται στη σωστή οργάνωση του στόλου μας, αλλά και του δυναμικού μας και στη βοήθεια της τεχνολογίας. Ενισχύσαμε τον στόλο μας και δοκιμάσαμε συνεργασίες με τρίτους που εξειδικεύονται στον χώρο των υπηρεσιών. Εξελίξαμε την υπηρεσία My Click & Pick με ανέπαφη πληρωμή και παρέχουμε αυτόματη ενημέρωση με SMS στον πελάτη όταν η παραγγελία του ξεκινά προς παράδοση.

Μέσω σωστoύ προγραμματισμού καταφέραμε να παραδίδουμε την ίδια μέρα (για παραγγελίες που καταχωρούνται έως τις 13:00) ή το αργότερο την επόμενη μέρα. Και το πιο σημαντικό, μέσα από την πλατφόρμα μας, αλλά και από την άρτια καταρτισμένη ομάδα του τηλεφωνικού μας κέντρου, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να προσθέσει προϊόντα στην παραγγελία του, στην περίπτωση που έχει ξεχάσει κάτι, ακόμα και όταν την έχει ολοκληρώσει.

Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και φροντίζουμε να προσαρμοζόμαστε στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών μας. Πρωτίστως, μας ενδιαφέρει η διατήρηση των υπαρχόντων πελατών, προσφέροντάς τους τη βέλτιστη εμπειρία ώστε να παραμείνουν πιστοί. Το στοίχημα για την επόμενη μέρα, εκτός από την ουσιαστική αξιοποίηση της τεχνολογίας για αύξηση του convenience, είναι η άμεση και σωστή εξυπηρέτηση ώστε ο πελάτης μας να νιώσει ασφάλεια και σιγουριά. Ότι δεν θα στερηθεί τίποτα από τα καθημερινά ψώνια του supermarket.

Η πανδημία ανέδειξε την τεχνολογία σε βασική συνιστώσα της καθημερινότητάς μας. Πώς αντιμετωπίζετε ως εταιρεία τα νέα δεδομένα;

Στη METRO επενδύουμε ανέκαθεν στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Οι νέες συνθήκες επέσπευσαν τις διαδικασίες, δεν μας βρήκαν όμως ανέτοιμους. Μία από τις πρώτες προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε ήταν η εφαρμογή τηλεργασίας για τους περισσότερους από 400 εργαζόμενους των κεντρικών γραφείων, οι οποίοι έπρεπε ξαφνικά να μεταφέρουν την εργασιακή τους καθημερινότητα στο σπίτι τους. Για να εξυπηρετηθούν οι αυξημένες ανάγκες επενδύθηκαν σημαντικά ποσά σε εξοπλισμό, αλλά και σε αύξηση της ηλεκτρονικής διασύνδεσης (bandwith).

Παράλληλα, δημιουργήθηκε η ανάγκη παροχής σημαντικών πληροφοριών προς τους προμηθευτές μας σε πραγματικό χρόνο. Αναπτύξαμε, έτσι, μία ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας σήμερα περισσότεροι από 100 προμηθευτές μας έχουν πρόσβαση σε πληροφοριακά στοιχεία και KPI’s, όπως τον δείκτη εξυπηρέτησης παραδόσεων στα κέντρα διανομής, τη λογιστική τους καρτέλα, τις τελευταίες πληρωμές, δελτία αποστολής για τα οποία εκκρεμούν τιμολογήσεις και αρκετά ακόμη στοιχεία.

Η πανδημία ανέδειξε την ανάγκη για άμεση και στοχευμένη πληροφόρηση στους Υπεύθυνους Τμημάτων των καταστημάτων. Κατά τη διάρκεια του 2020 αναπτύξαμε την πλατφόρμα My Posto που παρέχει στοχευμένη πληροφόρηση προς τα τμήματα των καταστημάτων που διαχειρίζονται ευαλοίωτα προϊόντα, όπως η Μαναβική και το Κρεοπωλείο. Οι υπεύθυνοι αυτών των τμημάτων λαμβάνουν καθημερινά μέσω tablet σημαντικές πληροφορίες και κατευθύνσεις με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και την ομαλότερη λειτουργία του τμήματος.

Τέλος, δημιουργήθηκε η «Metrolearn», μια ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης για τους εργαζόμενους που προσφέρει ευελιξία στη διαχείριση του εκπαιδευτικού περιεχομένου και επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη ανανέωσή του ώστε να ανταποκρίνεται άμεσα στις διαρκείς αλλαγές και απαιτήσεις του κλάδου.

Πώς βλέπετε τον ρόλο της οικονομικής διεύθυνσης στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον;

Η Οικονομική Διεύθυνση επιβαρύνεται με τον κλασικό, αλλά πολύ σημαντικό ρόλο του θεματοφύλακα (gatekeeper), ώστε η εταιρεία να είναι σύννομη προς τις πολλαπλές της υποχρεώσεις σε καθημερινή βάση προς φορείς όπως δημόσιο, τράπεζες, αλλά και προς τους πελάτες της. Και «ευτυχώς» στην Ελλάδα έχουμε πληθώρα διατάξεων από τις οποίες απορρέουν πολλαπλές υποχρεώσεις και αυξημένη γραφειοκρατία!

Επιπλέον, οι σύγχρονες συνθήκες απαιτούν έναν αξιόπιστο «Εσωτερικό Σύμβουλο» που θα παρέχει την πρόσθετη ιδιότητα του Business Partner και εξυπηρέτησης του Εσωτερικού πελάτη. Η Οικονομική Διεύθυνση πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει γρήγορη, ορθή, στοχευμένη και ποιοτική πληροφόρηση. Έχοντας πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία, καλείται να αναλάβει τον ρόλο της σωστής διαχείρισής τους, και να προβάλλει την ποιοτική πληροφόρηση που χρειάζεται μια εταιρεία στις καθημερινές της αποφάσεις. Η πιο συχνή παγίδα στους περισσότερους μεγάλους οργανισμούς είναι ότι λανθασμένα αντιλαμβάνονται την παροχή στοιχείων (data) ως παροχή ποιοτικής πληροφόρησης (quality information).

Οι εργαζόμενοι της METRO αποτελούν ένα από τα πολυτιμότερα αγαθά της και είναι επιτακτική η περαιτέρω ανάπτυξη και ανάδειξη του ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα σε μεγαλύτερο βαθμό. Δυστυχώς τα τελευταία 10-15 χρόνια, η χώρα έχει χάσει πανέξυπνο και πολύτιμο ανθρώπινο πλούτο προς το εξωτερικό και δεν υπάρχει περιθώριο για άλλες απώλειες. Στα μελλοντικά «αστέρια» που θα καλύψουν τις διευθυντικές θέσεις έχουμε υποχρέωση να κάνουμε συνεχές coaching και mentoring.

Βαρόμετρο ΣΕΣΜΑ: Κάμψη της αισιοδοξίας των συμβούλων μάνατζμεντ

Κάμψη εμφανίζει η αισιοδοξία των συμβούλων μάνατζμεντ ως προς τις προσδοκίες για τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη, αλλά και ως προς τους παραγωγικούς συντελεστές, όπως προκύπτει από τα ευρήματα του βαρόμετρου του Συνδέσμου Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) για την οικονομία κατά το α’ τρίμηνο 2021. Ο Γενικός Δείκτης GRe+1, ο οποίος είναι ο μέσος των δεικτών Οικονομικής Συγκυρίας και Παραγωγικών Συντελεστών, διαμορφώθηκε σε 38,3%, έναντι τιμής 46,1% που είχε στο τέλος του 2020.

Σύμφωνα με την έρευνα παρά τις θετικές προοπτικές που διανοίγονται με το Ταμείο Ανάκαμψης, την ανακοίνωση διαφόρων εμβληματικών επενδύσεων, την πρόβλεψη για ταχεία αύξηση του ΑΕΠ το δεύτερο εξάμηνο και τη συγκράτηση της ανεργίας, η συνεχιζόμενη ύφεση, η διόγκωση του ιδιωτικού χρέους και τα επιδημιολογικά δεδομένα που δεν φαίνεται να βελτιώνονται, ιδίως σε ορισμένες περιοχές της χώρας, συνέβαλαν στην κάμψη της αισιοδοξίας που παρατηρήθηκε.

Όπως επισημαίνεται στο βαρόμετρο η ίδια τάση είχε καταγραφεί και όταν ξέσπασε η πανδημία, στις αρχές του 2020. Τότε, τόσο ο Γενικός Δείκτης GRe+1, όσο και οι δύο συνιστώσες του είχαν υποστεί πολύ μεγαλύτερη κάμψη. Εν συνεχεία, η βελτίωση των επιδημιολογικών δεδομένων οδήγησε στην ανάκαμψη των δεικτών. Το ίδιο αποτέλεσμα είναι πιθανόν να συμβεί και στη συνέχεια του 2021.

Υγειονομική κρίση και αύξηση ιδιωτικού χρέους
Ο δείκτης οικονομικής συγκυρίας παρέμεινε μεν θετικός, αλλά μειώθηκε σε 36,9%, από 47,2% που ήταν στο τέλος του 2020. Σύμφωνα με το βαρόμετρο, η διόγκωση του ιδιωτικού χρέους και τα επιδημιολογικά δεδομένα που δεν φαίνεται να βελτιώνονται, τροφοδότησαν την κάμψη της αισιοδοξίας για την πορεία των βασικών οικονομικών μεγεθών κατά τους επόμενους 12 μήνες.

Η μείωση της αισιοδοξίας καταγράφηκε σε όλες τις συνιστώσες του δείκτη, δηλαδή: ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης, ανεργία, ιδιωτικές επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, εξαγωγές και ποσοστό μεταβολής του γενικού επιπέδου των τιμών. Σε όλες τις κατηγορίες, η διαφορά μεταξύ των ποσοστών «θετικών» και «αρνητικών» απαντήσεων παρέμεινε θετική, αλλά περιορίστηκε. Η δεύτερη μεγαλύτερη μεταβολή μάλιστα καταγράφηκε στο κρίσιμο μέγεθος των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου. Οι προσδοκίες αυτές συνδέονται ασφαλώς και αλληλοτροφοδοτούνται από εκείνες που σχετίζονται με τα υπόλοιπα οικονομικά μεγέθη, καθώς και από τις εκτιμήσεις για τις εξελίξεις στο μέτωπο των παραγωγικών συντελεστών.

Προσδοκίες επενδύσεων 
Σε ό,τι αφορά τις προσδοκίες, ιδιαίτερα αυτές που αφορούν τις επενδύσεις, παρουσιάζουν εκ φύσεως μεγάλο βαθμό μεταβλητότητας. Είναι συνεπώς πιθανό μία βελτίωση των επιδημιολογικών δεδομένων και η επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας να επαναφέρει την αισιοδοξία στα προηγούμενα επίπεδα τα επόμενα τρίμηνα. Αυτό είναι κάτι που είχε συμβεί το 2020.

Κάμψη αισιοδοξίας καταγράφηκε και όσον αφορά τις προσδοκίες των συμβούλων για τους συντελεστές της παραγωγής το πρώτο τρίμηνο του 2021. Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος της διαφοράς «αισιοδοξίας» και «απαισιοδοξίας» για τις μεταβλητές του Δείκτη Παραγωγικών Συντελεστών (ανθρώπινο δυναμικό, συνθήκες χρηματοδότησης, δημόσιες υποδομές, επιχειρηματικότητα και θεσμικό πλαίσιο) μειώθηκε από 44,9% στο τέλος του 2020 στο 39,7% το πρώτο τρίμηνο του 2021.

Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι το ίδιο ισχύει για όλες τις συνιστώσες του δείκτη, εξαιρουμένου του θεσμικού πλαισίου. Προφανώς οι εξελίξεις αυτές σχετίζονται στενά με τις δραματικές αλλαγές των προσδοκιών για τα βασικά οικονομικά μεγέθη, οι οποίες αναλύθηκαν προηγουμένως. Οι δύο κατηγορίες προσδοκιών συνδέονται και αλληλοεπηρεάζονται.

Ανασχετικοί παράγοντες στην επιχειρηματική δράση
Σε ό,τι αφορά τα προσκόμματα στην επιχειρηματική δράση δεν υπάρχει σημαντική μεταβολή στις απόψεις των συμβούλων. Οι δύο σημαντικότερες δυσκολίες παραμένουν η έλλειψη σταθερότητας του φορολογικού συστήματος και η φορολόγηση που εξακολουθεί να παραμένει υψηλή.

Στην ομάδα των σημαντικότερων ανασχετικών παραγόντων στο επιχειρείν περιλαμβάνονται επίσης οι εξής παράγοντες:

 • Οι δυσκολίες στη χρηματοδότηση.
 • Η αναποτελεσματική δημόσια διοίκηση και
 • Το σύστημα απονομής δικαιοσύνης.

ΤΆΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΕΊΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΎ ΚΛΊΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ
Ο Γενικός Δείκτης GRe+1, που δημιούργησε ο ΣΕΣΜΑ καταγράφει τις προσδοκίες των συμβούλων μάνατζμεντ τις οικονομικές εξελίξεις σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα κάθε τρίμηνο από το την αρχή του 2014. Ο δείκτης καταρτίζεται ως ο απλός μέσος όρος των δεικτών Οικονομικής Συγκυρίας και Παραγωγικών Συντελεστών.

Ο πρώτος καταγράφει τις εκτιμήσεις των συμβούλων για την εξέλιξη των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών κατά τους επόμενους 12 μήνες. Τα μεγέθη που εξετάζονται είναι: οικονομική μεγέθυνση, ανεργία, ιδιωτικές επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών και γενικό επίπεδο των τιμών. Ο δεύτερος εξετάζει τις προσδοκίες για την πορεία των βασικών συντελεστών της παραγωγής το επόμενο δωδεκάμηνο, ήτοι: ανθρώπινο δυναμικό, επιχειρηματικότητα, συνθήκες χρηματοδότησης, δημόσιες υποδομές και θεσμικό πλαίσιο.

Ο ΣΕΣΜΑ θεωρεί ότι η παρακολούθηση και αξιολόγηση όχι μόνο της οικονομικής συγκυρίας, αλλά και των μεσοπρόθεσμων τάσεων της οικονομίας είναι πολύ σημαντικές για τη χάραξη στρατηγικής από τις επιχειρήσεις και από το δημόσιο. Οι εκτιμήσεις και προσδοκίες των επιχειρήσεων για την πορεία της οικονομίας αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα οικονομική πραγματικότητα και επηρεάζουν τις ιδιωτικές επενδύσεις.

Η καταγραφή των προσδοκιών των συμβούλων μάνατζμεντ είναι πολύ χρήσιμη για την ανάλυση της οικονομικής συγκυρίας μεσοπροθέσμως, καθώς και για τη χάραξη οικονομικής πολιτικής. Τούτο διότι οι σύμβουλοι μάνατζμεντ του ΣΕΣΜΑ παρέχουν υπηρεσίες σε πολλούς διαφορετικούς κλάδους, συμπεριλαμβανομένου του δημόσιου τομέα. Έχουν δηλαδή εποπτεία μεγάλου τμήματος της οικονομίας. Συνεπώς, οι εκτιμήσεις και προσδοκίες τους απορρέουν και αντικατοπτρίζουν το ευρύτερο οπτικό τους πεδίο και αναφέρονται σε μεγαλύτερο τμήμα του οικονομικού γίγνεσθαι. Προσφέρουν λοιπόν μία διαυγέστερη και μεγαλύτερου βάθους πεδίου εικόνα της οικονομίας.
Κωνσταντίνος Αϊβαλής, Επιστημονικός υπεύθυνος έρευνας

Επιχειρήσεις: Τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους

Η υγειονομική κρίση έχει επηρεάσει σημαντικά την πορεία της ελληνικής οικονομίας με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να αναζητούν χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις πιέσεις που υφίστανται. Ο κύκλος των επιστρεπτέων προκαταβολών έληξε και οι εταιρείες έχουν στη διάθεση τους νέες πηγές χρηματοδότησης τόσο μέσω των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ όσο και από άλλες πηγές. Οι δράσεις που είναι στη διάθεση των επιχειρήσεων είναι οι εξής:

Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών
Η Δράση στοχεύει στην επιχορήγηση ΜμΕ και Μεγάλων Επιχειρήσεων του κλάδου της εστίασης για τη στήριξη μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους, με την προμήθεια πρώτων υλών απαραίτητων για τη λειτουργία τους. Επιδοτούνται αιτήσεις μέχρι 100.000 ευρώ σε κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ ως συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση υπό μορφή κεφαλαίου κίνησης που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 7% του ετησίου κύκλου εργασιών έτους 2019.

Στις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών εντός του 2019 ή εντός του 2020 δίνεται συνολική μη επιστρεπτέα ενίσχυση υπό μορφή Κεφαλαίου Κίνησης που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 7% του ανοιγμένου κύκλου εργασιών του έτους έναρξης εργασιών (2019 ή 2020).

Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 330.000.000 ευρώ ενώ δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις εστίασης, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους ΚΑΔ:

 • 56.10: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης,
 • 56.21: Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις,
 • 56.29.20: Άλλες υπηρεσίες εστίασης,
 • 56.30: Δραστηριότητες παροχής ποτών.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis μέχρι τις 30/07/2021.

Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου COVID-19 (Β’ κύκλος)
Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν ανεπαρκή ρευστότητα και πλήττονται από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, με τη μορφή κάλυψης των τόκων των επιχειρηματικών δανειακών υποχρεώσεών τους για περίοδο 3 μηνών.

Τι χρηματοδοτείται: Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει τους συμβατικούς τόκους καθώς και την αναλογούσα εισφορά του ν. 128/75 των δανείων των επιλέξιμων επιχειρήσεων, και ειδικότερα επιχειρηματικών δανείων τακτής λήξης (όπως ορίζεται στη σχετική δανειακή σύμβαση), ομολογιακών δανείων (όπως ορίζεται στη σχετική δανειακή σύμβαση) και συμβάσεων πίστωσης (ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών).

Τα δάνεια πρέπει να ήταν ενήμερα στις 30/9/2020 (δηλαδή να μην υπερβαίνουν τις 90 ημέρες με σημείο αναφοράς την 30/9/2020). Επιλέξιμα καθίστανται και τα δάνεια που δεν ήταν ενήμερα στις 30/9/2020 αλλά κατέστησαν ενήμερα πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Η ενημερότητα κρίνεται με σημείο αναφοράς την επιδοτούμενη οφειλή.

Δεν καλύπτονται τόκοι υπερημερίας και λοιπά έξοδα καθώς και η παρακράτηση φόρων 15% των ομολογιακών δανείων. Οι σχετικές δανειακές/ πιστωτικές συμβάσεις πρέπει να έχουν συναφθεί πριν την 1/1/2021. Δεν καλύπτονται τόκοι δανείων που έχουν χορηγηθεί με τη συμμετοχή του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ και του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Η δημόσια χρηματοδότηση συνολικά καλύπτει ποσό ίσο με τους συμβατικούς τόκους που δημιουργούνται από 1/1/2021 έως και 31/3/2021 ήτοι για χρονικό διάστημα 3 ή 5 μηνών, σύμφωνα με τις αντίστοιχες δανειακές / πιστωτικές συμβάσεις. Ειδικά για τις Συμβάσεις Πίστωσης (με ανοικτούς αλληλόχρεους λογαριασμούς) καλύπτονται οι τόκοι για το χρεωστικό υπόλοιπο σύμφωνα με το τελευταίο – πριν ή κατά την 31/3/2020 – προσωρινό κλείσιμο του αλληλόχρεου λογαριασμού, καθώς και οι τόκοι που προκύπτουν από τη χρήση του υφιστάμενου κατά την 1/4/2020 πιστωτικού ορίου».

Πέραν των αναφερόμενων τύπων δανειακών συμβάσεων (επιχειρηματικά δάνεια τακτής λήξης και ομολογιακά δάνεια) δεν είναι επιλέξιμος άλλος τύπος δανειακής σύμβασης όπως (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) σύμβαση καταναλωτικού δανείου, σύμβαση στεγαστικού δανείου, σύμβαση δανείου με παρακράτηση κυριότητας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης είναι 200.000.000 ευρώ και οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 9 Ιουνίου 2021 στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis.

Επιδότηση πάγιων δαπανών
Η δράση έχει συνολικό προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ, είναι προγραμματισμένη να μπει σε τροχιά υλοποίησης εντός του Ιουνίου και αναμένεται να ωφεληθούν από 30.000 έως 50.000 επιχειρήσεις.

Κριτήρια: Προκειμένου να καταστεί επιλέξιμη μία επιχείρηση θα πρέπει να πληροί σωρευτικά τα εξής:

 • Να ανήκει σε πληττόμενους κλάδους.
 • Να έχει υποβάλλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και τις δηλώσεις Ε3 για την περίοδο που υποχρεούται.
 • Να απασχολεί τουλάχιστον έναν εργαζόμενο με εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.
 • Να παρουσιάζει ζημιά προ φόρων τουλάχιστον 30% είτε σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδά της είτε σε σχέση με τα συνολικά έξοδα για το 2020.
 • Να εμφανίζει πτώση τζίρου τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με το 2019. Ειδικά για τις νέες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που απέκτησαν πρόσφατα υποκατάστημα θα δίνεται έμφαση στη ζημιά και όχι στη πτώση του τζίρου
 • Να μην ήταν προβληματική το 2019 εκτός κι αν ανήκει στις πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις.

Πάγιες δαπάνες: Οι δαπάνες που θα επιδοτούνται είναι αυτές που κατέβαλε η επιχείρηση το 2020 όπως αποτυπώνονται στο έντυπο Ε3 της φορολογικής δήλωσης και αφορούν: ενέργεια, ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενων, παροχές σε εργαζόμενους, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες, μισθώματα, λοιπά λειτουργικά έξοδα, χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα

Ποσοστό ενίσχυσης: Το ποσοστό της ενίσχυσης θα διαφοροποιείται με βάση τη πτώση του τζίρου και θα είναι υψηλότερο για επιχειρήσεις με πτώση τζίρου άνω του 60%. Υπάρχουν επίσης ανώτατα όρια στο ύψος της ενίσχυσης το οποίο:

 • Δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70% επί των ζημιών προ φόρων για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και το 90% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
 • Δεν μπορεί να υπερβαίνει την απώλεια τζίρου μεταξύ του 2020 και του 2019. Ειδική μέριμνα θα υπάρχει για τις νέες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που άνοιξαν πρόσφατα υποκατάστημα.
 • Δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,5 εκ. ευρώ.

Τέλος οι επιχειρήσεις που θα επιδοτηθούν έχουν υποχρέωση να διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό του προσωπικού που απασχολούν έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Χαμηλότοκα δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με την εγγύηση του νέου Ταμείου Εγγυοδοσίας Επενδύσεων
Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την χορήγηση επιχειρηματικών δανείων εγγυημένων από το νέο Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων, την διαχείριση του όποιου έχει αναθέσει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (European InvestmentFund, EIF).

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων έχει προϋπολογισμό 100 εκ. ευρώ από πόρους ΕΣΠΑ 2014-2020 (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ) και μέσω πέντε χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων θα χορηγηθούν περίπου 500 εκ. ευρώ σε εγγυημένα επενδυτικά δάνεια και δάνεια κεφαλαίου κίνησης αναπτυξιακού σκοπού, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να προβούν σε επενδύσεις που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητα τους στις σύγχρονες οικονομικές συνθήκες.

Με την εγγύηση του Ταμείου, οι συνεργαζόμενες τράπεζες θα παρέχουν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις χαμηλότοκα δάνεια, μειωμένων εξασφαλίσεων και μεγαλύτερης περιόδου αποπληρωμής. Η εγγύηση θα καλύπτει έως και το 80% των ζημιών κάθε δανείου. Επιλέξιμες είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας υπό την προϋπόθεση τήρησης των όρων του Κανονισμού ήσσονος σημασίας (de minimis) EE 1407/2013.

Τα δάνεια θα είναι διαθέσιμα για εκταμίευση μέχρι και τις 31.12.2023. Τα αιτήματα των επιχειρήσεων υποβάλλονται αρχικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.ependyseis.gr και κατόπιν στις συνεργαζόμενες Τράπεζες: Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Attica Bank και ProCredit Bank.

Αυξημένη Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού
Το πρόγραμμα της «Αυξημένης Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού» συνολικού προϋπολογισμού ύψους 130 εκατ. ευρώ θα επιδοτήσει με 1000 έως 4.000 ευρώ περί τις 100.000 επιχειρήσεις που παρέμειναν κλειστές τον Απρίλιο, εκτός του κλάδου της εστίασης.

Σημαντική παράμετρος του προγράμματος είναι ότι η αποζημίωση ύψους 1.000 – 4.000 ευρώ θα δοθεί στις επιχειρήσεις με μόνο κριτήριο να ήταν κλειστές ,ολόκληρο τον Απρίλιο η μέρος του, με κρατική εντολή χωρίς να ληφθούν υπόψη οποιαδήποτε άλλα κριτήρια όπως μείωση τζίρου το προηγούμενο διάστημα κλπ. Η αποζημίωση θα διαμορφώνεται ως εξής:

 • 1.000 ευρώ για επιχειρήσεις που απασχολούν 0 έως 5 εργαζόμενους.
 • 2.000 ευρώ για επιχειρήσεις με 6 έως 20 εργαζόμενους.
 • 4.000 ευρώ για επιχειρήσεις με 21 έως 50 εργαζόμενους.

Για τις επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόστηκαν περιοριστικά μέτρα για λιγότερες από 15 ημέρες, η αποζημίωση θα αναλογεί στο μισό των προαναφερόμενων ποσών, δηλαδή θα κυμαίνεται από 500 έως 2.000 ευρώ. Η “Αυξημένη Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού” θα είναι μη επιστρεπτέα, αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν θα υπόκειται σε οποιοδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το δημόσιο.

Ωφελημένες θα είναι οι επιχειρήσεις στους κλάδους του τουρισμού, του πολιτισμού, του αθλητισμού, τις μεταφορές, τα καταστήματα ΟΠΑΠ, τα γυμναστήρια, τους παιδότοπους, και τους υπόλοιπους κλάδους για τους οποίους είχε ανασταλεί η δραστηριότητά τους.

Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece”
Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία αιτήσεων για τις νεοφυείς καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων (ΕΜΝΕ) “Elevate Greece” και απασχολούν έως 249 εργαζόμενους . Η δράση έχει προϋπολογισμό 60 εκατ. ευρώ και ενισχύει τις επιχειρήσεις με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιδότησης ύψους από 5.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη εξόδων τους.

Τι χρηματοδοτείται:

 • Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης έως 80% των εξόδων της επιχείρησης για το έτος αναφοράς (2019 ή 2020) με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000 ευρώ και μέγιστο τα 100.000 ευρώ.
 • Οι ωφελούμενοι επιλέγουν το έτος που πραγματοποίησαν τις υψηλότερες δαπάνες Κεφαλαίου Κίνησης, συγκεκριμένα το 2019 ή το 2020 επί των οποίων θα υπολογιστεί το αιτούμενο ποσό επιχορήγησης.
 • Η επιδότηση των ωφελούμενων επιχειρήσεων με έξοδα ίσα ή άνω του ποσού των 125.000 ευρώ ανέρχεται σε 100.000 ευρώ.
 • Δεν επιδοτούνται επιχειρήσεις σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του ελέγχου αποδεικνύει άθροισμα εξόδων μικρότερο των 6.250 ευρώ.
 • Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το ακριβές ποσό επιχορήγησης προκύπτουν από το άθροισμα: των αγορών εμπορευμάτων χρήσης, των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης, του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε αγροτικές – βιολογικές δραστηριότητες), των διαφόρων λειτουργικών εξόδων.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων www.ependyseis.gr/mis έως τις 30/09/2021

Επιδότηση έως 55% για τη δημιουργία ή εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων – Επιδοτούμενοι κλάδοι από τον Αναπτυξιακό Νόμο
Αναμένεται η έναρξη του νέου κύκλου υποβολής αιτήσεων. Η δράση αφορά επιδοτήσεις έως 55% και ύψους έως 10 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία ή εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων. Ενδεικτικοί κλάδοι και δραστηριότητες που μπορούν να υπαχθούν στα καθεστώτα επιδοτήσεων έως 55% του Αναπτυξιακού Νόμου: Τουρισμός, Μεταποίηση, Αθλητισμός – Υγεία, Αποθήκευση, Φάρμακα, Βιομηχανία, Πληροφορική, Πρωτογενής Τομέας.

Είδη ενισχύσεων: Φορολογική απαλλαγή, Επιχορήγηση δαπανών του επενδυτικού σχεδίου, Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, Επιδότηση κόστους για νέες θέσεις εργασίας
Μέγιστο ποσό επιδότησης: έως €10.000.000.
Επιλέξιμες δαπάνες ενισχύσεων:

 • Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
 • Αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων, εξοπλισμού, τεχνικών εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων εσωτερικής διακίνησης.
 • Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων μηχανημάτων.
 • Μισθολογικό κόστος
 • Εξοπλισμός και συστήματα μηχανοργάνωσης
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Συστήματα ERP – CRM
 • Συστήματα διασφάλισης ποιότητας, πιστοποιήσεις, προμήθεια και εγκατάσταση -λογισμικού και συστήματα οργάνωσης της επιχείρησης.

Για τη σημασία των χρηματοδοτικών εργαλείων, τα κριτήρια με τα οποία θα πρέπει να επιλέξουν οι επιχειρήσεις την ένταξη τους στις δράσεις που υπάρχουν αλλά και τους αναμενόμενους πόρους του ταμείου ανάκαμψης μιλούν στο FinancePro o Ευστάθιος Λιακόπουλος, Founder-CEO BSS και ο Κωνσταντίνος Βαμβακάς, Διευθύνων Σύμβουλος της VK PREMIUM Σύμβουλοι Επιχειρήσεων.

Πανδημία και χρηματοδοτικά εργαλεία
Η υγειονομική κρίση έχει δημιουργήσει προβλήματα σε αρκετούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία αποτελούν ένα πολύτιμο σύμμαχο στην προσπάθεια των επιχειρήσεων να κερδίσουν το χαμένο έδαφος αλλά και σε ό,τι αφορά την ανάπτυξή τους.

«Παρότι οι επιχειρήσεις αισθάνονται ότι δεν έχουν πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία, θα έλεγα ότι σήμερα υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλία από ποτέ» μας λέει ο κύριος Ευστάθιος Λιακόπουλος, «Ποικιλία τόσο στην πηγή τους, Τράπεζες, Επενδυτικά ταμεία, ιδιώτες επενδυτές όσο και ως προς την μορφή τους, κεφάλαιο κίνησης, τοκοχρεολυτικά, με ή χωρίς εγγύηση του δημοσίου, με ή χωρίς επιδότηση επιτοκίου» προσθέτει.

«Η ίδια η ποικιλία καθιστά απαραίτητη πρώτα από όλα την γνώση των δυνατοτήτων και έπειτα την επιλογή του καταλληλότερου προγράμματος, αφού η ρευστότητα είναι ένα από τα σημαντικότερα ανταγωνιστικά εργαλεία. Εμείς στην BSS, γνωρίζουμε τα διαθέσιμα εργαλεία σε βάθος, έχουμε πληροφόρηση για όσα πρόκειται να ανακοινωθούν και έχοντας και γνώση των ιδιαιτεροτήτων των πελατών μας, επιλέγουμε άμεσα τα πλέον ωφέλιμα προϊόντα. Με αυτό τον τρόπο δημιουργούμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το πελατολόγιο μας» τονίζει ο  κ. Λιακόπουλος.

Από την πλευρά του ο κύριος Κωνσταντίνος Βαμβακάς, πιστεύει πως «η κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώσει πλήθος χρηματοδοτικών εργαλείων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας». Και προσθέτει «όλες οι επιχειρήσεις που έχουν πληγεί, σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό έχουν ήδη λάβει οικονομικές ελαφρύνσεις (επιδοτήσεις τοκοχρεολυσίων δανείων, κεφάλαιο κίνησης, επιδότηση για αγορά παγίων, επιδότηση υφιστάμενου μισθολογικού κόστους κ.α). Αυτή τη στιγμή «τρέχουν» πρόσθετα προγράμματα για την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις πληγείσες επιχειρήσεις καθώς και επιδοτήσεις για αγορά παγίων. Στα περισσότερα από τα προγράμματα αυτά η επιδότηση είναι μη-επιστρεπτέα.

Επιπρόσθετα μέσω του νέου ΕΣΠΑ 2021 -2027, θα προκύψουν εντός του 2021 πολύ περισσότερα προγράμματα τα οποία θα έχουν κύριο στόχο την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Δηλαδή, θα δοθούν κίνητρα κυρίως με τη μορφή επιδοτήσεων για τη κάλυψη μέρους των δαπανών ανάπτυξης της εταιρείας για αγορά νέου εξοπλισμού, δαπανών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων καθώς και για την κάλυψη του μισθολογικού κόστους για νέες προσλήψεις».

Ταμείο ανάκαμψης και ευκαιρίες χρηματοδότησης
Στην ερώτηση μας αν η ενεργοποίηση των διαθέσιμων πόρων του ταμείου ανάκαμψης θα δώσει πρόσθετες ευκαιρίες χρηματοδότησης στις επιχειρήσεις ο κ. Λιακόπουλος θεωρεί «πώς είναι μια από τις μεγαλύτερες ευκαιρίες για το ελληνικό επιχειρείν. Πρόκειται για σημαντικού μεγέθους κεφάλαια ικανά να διαμορφώσουν την μέλλουσα στρατηγική της ελληνικής οικονομίας και να την ωθήσουν σε ένα μέλλον αντάξιο της χώρας. Τα τελευταία 40 χρόνια, έχουμε λάβει από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά προγράμματα €160 δισ., δηλαδή σχεδόν ένα ΑΕΠ».

Η θέση του κ. Βαμβακά είναι πως «το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ένα επιπλέον χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα σε αναπτυσσόμενες κυρίως επιχειρήσεις να καλύψουν μέρος των επενδύσεων τους είτε μέσω επιδοτήσεων ή/και μέσω λήψης δανείων με ευνοϊκούς όρους.

Αφορά τις βιώσιμες επιχειρήσεις όλων των μεγεθών (μικρές, μεσαίες, μεγάλες) που έχουν σαφώς αναπτυξιακό προσανατολισμό, θέλουν να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να προσαρμόσουν κατάλληλα το επιχειρηματικό τους μοντέλο στη νέα εποχή διαθέτοντας ένα αξιόπιστο επιχειρηματικό σχέδιο».

Ποιο είναι το κατάλληλο πρόγραμμα;
Στο ερώτημα μας με ποια κριτήρια πρέπει να αποφασίσει η κάθε εταιρεία το πρόγραμμα που θα επιλέξει να ενταχθεί ο κ. Λιακόπουλος μας λέει πως «θα πρέπει να κάνει τις εξής ενέργειες:

 • Να προσδιορίσει με ακρίβεια τις ανάγκες της. Πόσα είναι τα κεφάλαια που θα χρειαστεί σε ορίζοντα πενταετίας;
 • Ποια θα είναι η απόδοση του επενδυτικού της πλάνου; Απαιτείται σαφής αξιολόγηση των επενδυτικών πλάνων και της απόδοσης αυτών, ώστε να επιλέγουν το κατάλληλο πρόγραμμα.
 • Ποιος ο σκοπός των κεφαλαίων, αφού αυτό θα προσδιορίσει την μορφή του προγράμματος και την επιθυμητή διάρκεια.

Με βάσει τα ανωτέρω, μπορούμε να αξιολογήσουμε τα διαθέσιμα προγράμματα και να καταλήξουμε στο πλέον αποδοτικό. Θέλουμε να αποτελέσουμε πραγματικό αναπτυξιακό μοχλό για το μέλλον των Ελληνικών επιχειρήσεων Στην BSS έχουμε διαμορφώσει ειδικό τμήμα αξιολόγησης επενδυτικών πλάνων και υποστήριξής τους με τα κατάλληλα κεφάλαια» προσθέτει.

Ο κ. Βαμβακάς πιστεύει πώς «οι χρηματοδοτικές ανάγκες επιβίωσης και ανάπτυξης της κάθε επιχείρησης θα κρίνουν ποια χρηματοδοτικά εργαλεία είναι τα πλέον κατάλληλα. Διανύουμε μια περίοδο όπου υπάρχει πληθώρα διαθέσιμων προγραμμάτων ενίσχυσης και διαπιστώνουμε ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν συχνά δυσκολία να επιλέξουν το κατάλληλο πρόγραμμα από αυτά που ανακοινώνονται καθημερινά.

Κάποια από τα προγράμματα υποστηρίζονται από τους λογιστές και τα φοροτεχνικά γραφεία, κάποια άλλα προγράμματα τρέχουν μέσω των τραπεζών ενώ κάποια προγράμματα που παρέχουν επιδοτήσεις μεγαλύτερου κυρίως μεγέθους υποστηρίζονται από εξιδεικευμένα γραφεία όπως η VK PREMIUM Σύμβουλοι Επιχειρήσεων.

Συμπερασματικά, είναι πλέον επιβεβλημένο η κάθε επιχείρηση να συνεργάζεται με ένα πολύ καλό & αξιόπιστο γραφείο Συμβούλων Επιχειρήσεων Ανάπτυξης προκειμένου να υπάρχει άμεση και έγκαιρη καθοδήγηση για την αξιοποίηση των διαφόρων χρηματοδοτικών εργαλείων που θα «τρέξουν» τα επόμενα χρόνια».

Ευστάθιος Λιακόπουλος, Founder – CEO BSS
Η ελληνική οικονομία αλλάζει σε στόχευση και ποιότητα. Όσο πιο γρήγορα κατανοήσουμε τα νέα δεδομένα και προσαρμόσουμε την δική μας «μικρό οικονομία», τόσο πλησιέστερα θα είμαστε στα οφέλη της νέας εποχής. Παραδοσιακά τα χρηματοδοτικά εργαλεία, εν προκειμένω το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης, αποτελούν κορυφαίας σημασίας χρηματοδοτικές πηγές για την ανάπτυξη και την αναβάθμιση της οικονομίας μας.

Κωνσταντίνος Βαμβακάς, Διευθύνων Σύμβουλος της VK PREMIUM Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Η συνεργασία του επιχειρηματία με ένα οργανωμένο και αξιόπιστο γραφείο συμβούλων είναι καίριας σημασίας ώστε να υπάρχει αξιόπιστη ενημέρωση και καθοδήγηση. Ο Σύμβουλος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων καλό θα είναι να γνωρίζει τα πλάνα ανάπτυξης της επιχείρησης, έτσι ώστε μέσα από τα διάφορα προγράμματα που τρέχουν κατά καιρούς να επιλέγονται εκείνα τα οποία είναι τα πλέον κατάλληλα για την επιχείρηση.