Digital CFO: Οδηγεί την ψηφιοποίηση της επιχείρησης

Οι στόχοι του ψηφιακού μετασχηματισμού παραμένουν ψηλά στη λίστα προτεραιοτήτων των CFOs, όπως αναφέρει η έρευνα της Gartner CFO Perspective on the 2022 CEO Survey, στην οποία πήραν μέρος 400 οικονομικοί διευθυντές. Το 94% των ερωτηθέντων αναφέρουν την ανάγκη να διατηρηθεί ή να επιταχυνθεί ο ήδη έντονος ρυθμός των μετασχηματισμού.

Η δέσμευση για αύξηση των επενδύσεων στους τομείς της ψηφιακής τεχνολογίας και της πληροφορικής έχει αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με πέρσι.

Στη φετινή έρευνα, πάνω από το 92% των οικονομικών διευθυντών σχεδιάζουν να αυξήσουν τις εν λόγω επενδύσεις έναντι 70% πέρσι. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη συνεχιζόμενη στροφή προς την cloud-based αρχιτεκτονική, την προσπάθεια αύξησης της αυτοματοποίησης και της υπεραυτοματοποίησης και την οικοδόμηση προηγμένης ανάλυσης, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων AI/ML.

Τα δεδομένα της έρευνας δείχνουν ότι οι CFOs έχουν συσπειρωθεί γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, την ψηφιοποίηση και την ανάλυση, αλλά, σύμφωνα με τη μελέτη Gartner Future of Finance Study, σχεδόν τα δύο τρίτα δεν έχουν ολοκληρωμένη ψηφιακή στρατηγική. Oι τεχνολογικές επενδύσεις συνεχίζουν να αυξάνονται, και οι οικονομικοί διευθυντές θεωρούν σε μεγάλο βαθμό την τεχνολογία ανταγωνιστικό παράγοντα διαφοροποίησης που μπορεί να διευρύνει το χάσμα απόδοσης μεταξύ των δικών τους επιχειρήσεών και των ανταγωνιστών τους.

Στην εποχή της ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης και του ψηφιακού μετασχηματισμού πώς συμβάλλει ο CFO στην ψηφιακή μετάβαση του οικονομικού τμήματος αλλά και της επιχείρησης; Στο ερώτημα του FinancePro απαντούν ανώτατα οικονομικά στελέχη.

Στέλλα Αγγελοπούλου Partner, Head of Technology Intelligence & Performance, Grant Thornton
«Ο ετήσιος προγραμματισμός μιας επιχείρησης καθώς και η διαχείριση των πόρων οφείλουν να μετατοπιστούν σε μεγάλο βαθμό γύρω από την υιοθέτηση τεχνολογικών λύσεων»

Κομβικής σημασίας η κατανόηση των τεχνολογικών εξελίξεων από τον CFO
«Δεδομένου ότι ο οικονομικός διευθυντής αποτελεί ένα από τα βασικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου μίας επιχείρησης, το να κατανοήσει ο ίδιος τις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στον τεχνολογικό κλάδο καθώς και τις ανάγκες που προκύπτουν στο κομμάτι της ψηφιακής καινοτομίας είναι κομβικής σημασίας για τη σωστή ενημέρωση των υπολοίπων μελών της διοίκησης και την εκπόνηση ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου που θα μεγιστοποιεί τις πιθανότητες επιτυχίας», αναφέρει η Στέλλα Αγγελοπούλου, Partner, Head of Technology Intelligence & Performance, Grant Thornton. «Στα πλαίσια ενός αβέβαιου μακρο-περιβάλλοντος, η τεχνολογία έχει καταστεί βασικός πυλώνας επιτυχίας για όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται, καθώς η χρήση των κατάλληλων ψηφιακών εργαλείων συμβάλλει στην πρόβλεψη του μέλλοντος με μεγαλύτερη ακρίβεια και στη λήψη των κατάλληλων στρατηγικών αποφάσεων. Ως εκ τούτου, ο ετήσιος προγραμματισμός μίας επιχείρησης, καθώς και η διαχείριση των πόρων, οφείλουν να μετατοπιστούν σε μεγάλο βαθμό γύρω από την υιοθέτηση τεχνολογικών λύσεων. Και είναι καθήκον όλων των μελών της διοίκησης να γνωρίζουν πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρουν πλέον οι τεχνολογικές λύσεις και να προχωρήσουν στις αντίστοιχες δράσεις, αποκομίζοντας πολυεπίπεδα οφέλη για την επιχείρησή τους», επισημαίνει.

Ιωάννης Αραμπατζής CFO, Timac Agro (Groupe Roullier)
«Ο CFO συμβάλλει ουσιαστικά στην προσπάθεια ψηφιακού μετασχηματισμού. Σε πολλούς οργανισμούς έχει τον ρόλο του Project Leader για την εγκατάσταση νέων συστημάτων»

Ο CFO εστιάζει στην αύξηση αποδοτικότητας της επιχείρησης
«Τις τελευταίες δεκαετίες καθημερινά χρησιμοποιούμε ψηφιακά εργαλεία και συστήματα. Το σύγχρονο οικονομικό τμήμα οφείλει να είναι το πλέον εξοικειωμένο με τις εξελίξεις στην τεχνολογία, όχι μόνο για τις δικές του λειτουργίες αλλά και για ολόκληρη την επιχείρηση», τονίζει ο Ιωάννης Αραμπατζής, CFO, Timac Agro (Groupe Roullier). «Ο CFO συμβάλλει ουσιαστικά στην προσπάθεια ψηφιακού μετασχηματισμού. Σε πολλούς οργανισμούς έχει τον ρόλο του Project Leader για την εγκατάσταση νέων συστημάτων. Αυτό είναι αναμενόμενο, καθώς από τη φύση της η θέση του CFO εστιάζει στα παρακάτω:

Change Management. Κάθε ψηφιακή μετάβαση προϋποθέτει αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας των εργαζομένων. Η δημιουργία νέων διαδικασιών γίνεται απαραίτητη. Ο Οικονομικός Διευθυντής είναι υπεύθυνος για τον καθορισμό αυτών, διότι έχει end to end ορατότητα για τον ρόλο κάθε τμήματος σε όλες τις λειτουργίες. Efficiency. Ο CFO εστιάζει στην αύξηση αποδοτικότητας της επιχείρησης. Αυτό δεν ισχύει μόνο στην περίπτωση των κεφαλαίων αλλά και του κόστους. Τα νέα συστήματα προσφέρουν αποδοτικότητα μειώνοντας τον χρόνο πραγματοποίησης καθημερινών καθηκόντων και, ως συνέπεια, αυξημένη παραγωγικότητα», προσθέτει.

Αριστείδης Ζέρβας KLEEMANN Group CFO
«Η αξιοποίηση των τεχνολογικών εξελίξεων και ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελούν σήμερα τα κύρια μέσα για τη βελτίωση της αποδοτικότητας μιας εταιρείας»

Ο CFO είναι πρεσβευτής της ψηφιακής κουλτούρας
«Η αξιοποίηση των τεχνολογικών εξελίξεων και ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελούν σήμερα τα κύρια μέσα για τη βελτίωση της αποδοτικότητας μιας εταιρείας», εξηγεί στο FinancePro o Αριστείδης Ζέρβας, KLEEMANN Group CFO. «Συνεπώς ο CFO, ο οποίος έχει και τον ρόλο του σύμβουλου, ως προς την αύξηση της κερδοφορίας της εταιρείας μέσω της βελτίωσης της αποδοτικότητας, οφείλει να παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Έχοντας γνώση αυτών, ανακαλύπτει τα ψηφιακά εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν τη μετάβαση του τμήματος, αλλά και του συνόλου της εταιρείας, στην ψηφιακή εποχή. Παράλληλα, καλείται να γίνει ο πρεσβευτής αυτής της ψηφιακής κουλτούρας και μέσω αναλύσεων και σχετικών παρουσιάσεων να πείσει τους διευθυντές των τμημάτων για την υιοθέτηση αυτής της κουλτούρας, καθοδηγώντας τους σε επενδύσεις σε ψηφιακά εργαλεία, τα οποία θα φέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την επιχείρηση», προσθέτει.

Τέσσυ Λάτσου Finance Director Gr. Sarantis SA
«Σημαντικό μέρος των αρμοδιοτήτων μιας σύγχρονης Οικονομικής Διεύθυνσης είναι να ανταποκρίνεται με ταχύτητα, ποιότητα και ευελιξία στις προκλήσεις της επιχείρησης και της αγοράς»

Ο CFO οδηγεί την ψηφιακή μετάβαση
«Σημαντικό μέρος των αρμοδιοτήτων μιας σύγχρονης Οικονομικής Διεύθυνσης είναι να ανταποκρίνεται με ταχύτητα, ποιότητα και ευελιξία στις προκλήσεις της επιχείρησης και της αγοράς προκειμένου να παραμένει ανταγωνιστική», αναφέρει η Τέσσυ Λάτσου, Finance Director Gr. Sarantis SA. «Η επίτευξη αυτών των χαρακτηριστικών πραγματοποιείται με σύμμαχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ο οποίος είναι σήμερα αναμφισβήτητα το βασικότερο μέρος της ατζέντας της Οικονομικής Διεύθυνσης και ταυτόχρονα μέρος της στρατηγικής της επιχείρησης. Ο CFO οδηγεί την ψηφιακή μετάβαση και η λειτουργική αξιοποίησή της μπορεί να διαμορφώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την επιχείρηση καθώς δομείται η ‘άμεση και συνδυαστική πληροφόρηση’. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί επένδυση τα οφέλη της οποίας διαμορφώνουν την έγκαιρη λήψη αποφάσεων και παρακολούθηση των δεικτών απόδοσης της επιχείρησης», εξηγεί.

Θοδωρής Ματσαντώνης Finance Director, CAFETEX SA
«Ο σύγχρονος CFO διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό των εταιρειών, καθώς μέσω του οικονομικού τμήματος διαχειρίζεται άμεσα ή έμμεσα την πλειονότητα των διαδικασιών και των λειτουργιών των επιχειρήσεων»

Κυρίαρχος ρόλος στον ψηφιακό μετασχηματισμό των εταιρειών
«Ο σύγχρονος CFO διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό των εταιρειών, καθώς μέσω του οικονομικού τμήματος διαχειρίζεται είτε άμεσα είτε έμμεσα την πλειονότητα των διαδικασιών και των λειτουργιών των επιχειρήσεων», μας λέει ο Θοδωρής Ματσαντώνης, Finance Director CAFETEX SA. «Η αξιοποίηση στο μέγιστο των δυνατοτήτων και της δυναμικής των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών ως εργαλείο σύγχρονης διακυβέρνησης και μοχλού ανάπτυξης του οικονομικού και επιχειρηματικού μοντέλου λειτουργίας, σε ευέλικτα και διαδραστικά μονοπάτια, είναι ο μόνος δρόμος για τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών και ψηφιακών λύσεων. Ο σύγχρονος CFO αποτελεί τον ενδιάμεσο κρίκο που θα συνδράμει στον ομαλό συνδυασμό των ανωτέρω, με την ταυτόχρονη μετάβαση σε ένα νέο περιβάλλον ψηφιακής κουλτούρας, ώστε να τεθούν οι βάσεις και να ανταποκριθούν οι επιχειρήσεις με αποτελεσματικότητα στις σύγχρονες προκλήσεις της ψηφιακής εποχής», τονίζει.

Παναγιώτης Μητσέας Group Chief Financial Officer, carpo
«Ο σύγχρονος CFO ως επικεφαλής ενός νευραλγικού τμήματος μίας επιχείρησης, οφείλει να παρακολουθεί και να ενημερώνεται στενά για τις ραγδαίες εξελίξεις της τεχνολογίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού»

Ο σκοπός της ψηφιακής μετάβασης είναι η απόκτηση στρατηγικού πλεονεκτήματος
«Ο σύγχρονος CFO, ως επικεφαλής ενός νευραλγικού τμήματος μίας επιχείρησης, αλλά συνάμα ο σημαντικότερος και αειθαλής σύμβουλος των CEOs, οφείλει να παρακολουθεί και να ενημερώνεται στενά για τις ραγδαίες εξελίξεις της τεχνολογίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού», τονίζει ο Παναγιώτης Μητσέας, Group Chief Financial Officer carpo. «Ως εκ τούτου, οφείλει να αντιλαμβάνεται εγκαίρως τις ευκαιρίες που δημιουργούνται ώστε να εφαρμόσει τα νέα ψηφιακά εργαλεία στο τμήμα που διοικεί και ταυτόχρονα με την ιδιότητα του Συμβούλου της Γενικής Διεύθυνσης να συμβάλλει στην ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησης. Ο σκοπός της ψηφιακής μετάβασης είναι η απόκτηση στρατηγικού πλεονεκτήματος έναντι του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος στον κλάδο όπου δραστηριοποιείται. Η επιχείρηση που θα μπορέσει να διαχειριστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον όγκο δεδομένων που λαμβάνει, με βασικότερο κανάλι πλεύσης τους το γενικό τμήμα της οικονομικής διεύθυνσης, είναι αυτή που στη σύγχρονη εποχή θα αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Σε αντιδιαστολή με την εικόνα των προηγούμενων χρόνων κατά την οποία μία μόνο κοστολογική μεταβολή στο παραγόμενο αγαθό ή στην παρεχόμενη υπηρεσία ήταν αρκετή για να το επιτύχει», αναφέρει.

Σωκράτης Νικολαΐδης Strategy & Consulting Services, CFO & Enterprise Value Lead, Accenture
«Ο νέος CFO παραμένει σταθερά ο θεματοφύλακας των οικονομικών μιας επιχείρησης, αλλά παράλληλα δημιουργεί επιχειρηματική αξία και είναι καταλύτης της ψηφιακής στρατηγικής των επιχειρήσεων»

Καταλύτης της ψηφιακής στρατηγικής των επιχειρήσεων
«Η παγκόσμια πανδημία, οι εξελισσόμενες προσδοκίες των καταναλωτών, η εκρηκτική αύξηση του όγκου των δεδομένων και ο ρυθμός αλλαγών στο επιχειρηματικό τοπίο ήταν μερικές από τις προκλήσεις που οδήγησαν στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων και ανάγκασαν τους CFOs να εξελιχθούν και να αποκτήσουν έναν νέο, πολυδιάστατο ρόλο», τονίζει ο Σωκράτης Νικολαΐδης – Strategy & Consulting Services, CFO & Enterprise Value Lead, Accenture. «Σύμφωνα με μελέτη της Accenture, το 72% των ερωτηθέντων CFOs, δηλώνει ότι έχει τον τελικό λόγο σχετικά με την κατάλληλη τεχνολογική κατεύθυνση της επιχείρησης, διαδραματίζοντας ολοένα και πιο κεντρικό ρόλο στη στρατηγική της. Έτσι λοιπόν, ο νέος CFO παραμένει σταθερά ο θεματοφύλακας των οικονομικών μιας επιχείρησης, αλλά παράλληλα δημιουργεί επιχειρηματική αξία και είναι καταλύτης της ψηφιακής στρατηγικής των επιχειρήσεων αξιοποιώντας τη δύναμη της τεχνολογίας και των δεδομένων, θέτοντας σε λειτουργία το «οποτεδήποτε, οπουδήποτε» και βελτιστοποιώντας την αξία σε όλο το εύρος της επιχείρησης. Με τους κατάλληλους πόρους, ανθρώπινους και μη, την κατάλληλη προετοιμασία και τις πληροφορίες, οι CFOs μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις τους να αναδειχθούν ισχυρότερες», αναφέρει.

Νίκος Παππάς Group Chief Financial Officer, ISOMAT
«Ο CFO, κατέχοντας σημαντικό ρόλο μέσα στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης και διαχειριζόμενος ίσως το πιο γραφειοκρατικό κομμάτι αυτής, έχει ρόλο στρατηγικό στη μετάβαση της επιχείρησης σε ένα νέο μοντέλο λειτουργίας»

Στρατηγικός ο ρόλος του CFO στη μετάβαση της επιχείρησης
«Το τελευταίο διάστημα ακούμε όλο και πιο συχνά την έκφραση ‘ψηφιακός μετασχηματισμός’ στην τηλεόραση, σε συνέδρια, από το στόμα υπουργών και όχι μόνο», τονίζει ο Νίκος Παππάς, Group Chief Financial Officer, ISOMAT. «Ο τελευταίος αναπτυξιακός νόμος καθώς και το Ταμείο Ανάκαμψης έχουν για πρώτη φορά διακριτό πυλώνα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ο CFO, κατέχοντας σημαντικό ρόλο μέσα στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης και διαχειριζόμενος ίσως το πιο γραφειοκρατικό κομμάτι αυτής, έχει ρόλο στρατηγικό στη μετάβαση της επιχείρησης σε ένα νέο μοντέλο λειτουργίας. Ένα μοντέλο εστιασμένο στις νέες τεχνολογίες, όπου η προσοχή των ανθρώπων του οικονομικού τμήματος δεν θα εστιάζει στην διαχείριση της γραφειοκρατίας αλλά στην εξάλειψη αυτής. Η ξεκάθαρη στοχοθέτηση στην έναρξη κάθε χρονιάς για τη μείωση της γραφειοκρατίας με τη χρήση νέων τεχνολογιών μπορεί να είναι μια στρατηγική με ξεκάθαρο μετρήσιμο αποτέλεσμα. Η συμμετοχή όλων ανεξαιρέτως των τμημάτων της οικονομικής διεύθυνσης σε αυτή την κατεύθυνση είναι απαραίτητη και πρέπει να συνοδεύεται με παράλληλη αναζήτηση προτάσεων που θα αφορούν συνολικά την λειτουργία της επιχείρησης, εφ’ όσον η οικονομική διεύθυνση έχει ολοκληρωτική εικόνα της καθημερινότητας της επιχείρησης», τονίζει.

Γιώργος Πολίτης Partner, Tax, KPMG, Ελλάδα
«Ο ρόλος που καλείται να αναλάβει ο σημερινός CFO γίνεται πιο απαιτητικός, αλλά παράλληλα και πιο στρατηγικός και άμεσα συνδεδεμένος με την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων»

Ο CFO καλείται να δημιουργήσει ένα νέο λειτουργικό μοντέλο
«Ο ψηφιακός μετασχηματισμός συνδέεται ξεκάθαρα με την αξιοποίηση των δεδομένων για την απλοποίηση πολύπλοκων διαδικασιών και δομών και την επίτευξη ευελιξίας και λειτουργικής αποτελεσματικότητας», μας λέει ο Γιώργος Πολίτης, Partner, Tax, KPMG στην Ελλάδα. «Στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού ο CFO καλείται να δημιουργήσει ένα περιβάλλον και ένα νέο λειτουργικό μοντέλο που επιτρέπει και ενθαρρύνει την επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων για την παρουσίαση ακριβών, συνοπτικών και συναφών οικονομικών αναφορών για την έγκαιρη υποστήριξη των επιχειρηματικών αποφάσεων. Το νέο λειτουργικό μοντέλο δεν έχει να κάνει μόνο με τα διαρκώς αναπτυσσόμενα τεχνολογικά εργαλεία, αλλά και με την ενσωμάτωση ομάδων με τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά, δεξιότητες και ρόλους, την απλοποίηση πολύπλοκων διαδικασιών καθώς και τις συνεργασίες με εξειδικευμένους συμβούλους. Ο ρόλος που καλείται να αναλάβει ο σημερινός CFO γίνεται πιο απαιτητικός, αλλά παράλληλα και πιο στρατηγικός και άμεσα συνδεδεμένος με την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων. Αυτό μεταμορφώνει και τη φύση της συνεργασίας μεταξύ του CFO και του CEO με τρόπο ουσιαστικό», προσθέτει.

Ιωάννης Ποταμίτης Managing Director στο Advisory, PwC Ελλάδας
«Οι Οικονομικές Διευθύνσεις, οι οποίες θέτουν σε προτεραιότητα την ανάγκη για ταχεία αξιολόγηση πολλαπλών σεναρίων, την υποστήριξη της επιχειρηματικής ευελιξίας και της άμεσης αντίδρασης»

Ανάγκη μετασχηματισμού και προσαρμογής των Οικονομικών Διευθύνσεων
«Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πρωτοφανή επίπεδα αναστάτωσης και επιπτώσεις από μια σειρά παγκόσμιων τάσεων», τονίζει ο Ιωάννης Ποταμίτης, Managing Director στο Advisory της PwC Ελλάδας. «Γίνεται πλέον σαφές ότι μια βασική ικανότητα για κάθε επιχείρηση είναι να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε αυτές τις διαταραχές. Αυτή η αναστάτωση έχει επίσης επιταχύνει την αλλαγή των Οικονομικών Διευθύνσεων, οι οποίες θέτουν σε προτεραιότητα την ανάγκη για ταχεία αξιολόγηση πολλαπλών σεναρίων, την υποστήριξη της επιχειρηματικής ευελιξίας και της άμεσης αντίδρασης. Αυτές οι προκλήσεις ενίσχυσαν την ανάγκη μετασχηματισμού και προσαρμογής των Οικονομικών Διευθύνσεων στη νέα πραγματικότητα όπου απαιτούνται νέες δεξιότητες, συμπεριφορές και τρόποι εργασίας. Οι οργανισμοί καλούνται τώρα να σκεφτούν ευρύτερα μια σειρά στόχων απόδοσης και μετρήσιμων αποτελεσμάτων, που δεν είναι μόνο οικονομικοί. Δεν μπορούν πλέον να αγνοούν τον αντίκτυπο του κλίματος και της κατανάλωσης πόρων στους στόχους και στις στρατηγικές τους. Στο επίκεντρο αυτού του αφηγήματος βρίσκεται η Οικονομική Διεύθυνση η οποία καλείται να παίξει το ρόλο του έμπιστου συμβούλου των οργανισμών», δηλώνει.

Βασίλης Χατζηχριστόφας Head of Finance, Εast-Europe Personal Care Unilever
«Η τεχνολογία επαναπροσδιορίζει ήδη σημαντικά τον τρόπο λειτουργίας του τμήματος Finance, ως μια από τις περιοχές με πρακτική εφαρμογή των εργαλείων ψηφιοποίησης και απτά αποτελέσματα»

Κρίσιμος ο ρόλος του CFO στην ψηφιακή μετάβαση
«Η τεχνολογία όχι μόνο παρέχει στους οργανισμούς νέες ευκαιρίες για να επανασχεδιάσουν επιχειρηματικά μοντέλα, αλλά συμβάλλει και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των υφιστάμενων διαδικασιών», σημειώνει ο Βασίλης Χατζηχριστόφας, Head of Finance, East-Europe Personal Care. «Όλες αυτές οι εξελίξεις συντελούν τη νέα πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει το Finance για να προσαρμοστεί σε μια νέα πραγματικότητα. Η απάντηση σε αυτή την πρόκληση απαιτεί την ανάπτυξη τόσο νέων διαδικασιών και συστημάτων όσο και ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Η τεχνολογία επαναπροσδιορίζει ήδη σημαντικά τον τρόπο λειτουργίας του τμήματος Finance, ως μια από τις περιοχές με πρακτική εφαρμογή των εργαλείων ψηφιοποίησης και απτά αποτελέσματα», προσθέτει. «Αναφέρω, επιγραμματικά, τον ριζικό αντίκτυπο στον χρόνο που αφιερώνεται σε παραδοσιακούς ρόλους του τμήματος Οικονομικών, όπως την τήρηση βιβλίων, την έκδοση παραστατικών, την εκτίμηση κινδύνων μέσω ανάλυσης πολλαπλών εσωτερικών και εξωτερικών δεδομένων, καθώς και την ανάπτυξη του επιχειρηματικού πλάνου μέσω της χρήσης Big Data, Analytics και AI. Ενώ η διαδικασία της ψηφιακής μετάβασης έχει ξεκινήσει και έχει επιταχυνθεί – ειδικά την περίοδο της κρίσης του κορονοϊού – εκτιμώ ότι βρισκόμαστε μόλις στην αρχή των εξελίξεων, καθώς τόσο οι οικονομικές διευθύνσεις όσο και οι επιχειρήσεις υπολείπονται σημαντικών βημάτων προς την πλήρη ψηφιοποίηση και τη μεγιστοποίηση της αξίας μέσω αυτής. Ο ρόλος του CFO, ως πρωτοπόρος στη διαδικασία της ψηφιακής μετάβασης είναι εξαιρετικά κρίσιμος, αφού εκείνος-η θα κληθεί να ηγηθεί αυτών των αλλαγών και να καθορίσει μαζί με την ομάδα τη στρατηγική κατεύθυνση του τμήματος αλλά και της εταιρείας», αναφέρει.

Τα νέα ψηφιακά εργαλεία πώς μπορούν να αξιοποιηθούν από την οικονομική διεύθυνση ως προς τη λειτουργία της καθώς και στις επιχειρηματικές αποφάσεις του οργανισμού;
«Πλέον τα στελέχη των επιχειρήσεων διαθέτουν ένα ευρύ φάσμα ψηφιακών εργαλείων, προκειμένου όχι μόνο να βελτιώσουν άμεσα τις επιχειρησιακές λειτουργίες, αλλά και να προβλέψουν με μεγαλύτερη ακρίβεια το μέλλον, λαμβάνοντας αποφάσεις που θα ωφελήσουν την επιχείρηση βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα», μας λέει η Στέλλα Αγγελοπούλου. «Η χρήση εργαλείων Business Intelligence βοηθά την οικονομική διεύθυνση να συλλέξει τα σωστά δεδομένα τη σωστή στιγμή, να τα αναλύσει ενδελεχώς ώστε να λάβει την καλύτερη δυνατή πληροφόρηση για να ενημερώσει ενδελεχώς τη διοίκηση. Μέσα από ενέργειες όπως τον υπολογισμό ρίσκου, τη μέτρηση κόστους και την υλοποίηση των κατάλληλων επενδύσεων, η ίδια η διοίκηση επιτυγχάνει αποτελεσματικότερη διαχείριση των οικονομικών της ροών και προγραμματίζει καλύτερα την επόμενη ημέρα. Βιώνοντας ένα περιβάλλον όπου οι αλλαγές μπορούν να συμβούν ανά πάσα στιγμή, σε αλόγιστη ένταση και σε οποιοδήποτε τομέα, η υιοθέτηση λύσεων Predictive Analytics, βοηθά τους CFOs, και κατ’ επέκταση όλα τα μέλη του ΔΣ, να προβλέψουν δυνητικά προβλήματα του αύριο και να καταλήξουν στους καλύτερους τρόπους αντιμετώπισής τους, ώστε τελικά να εξασφαλίσουν και να θωρακίσουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της επιχείρησής τους», προσθέτει.

Τα ψηφιακά εργαλεία βασικός παράγοντας στην επίτευξη βελτίωσης της κερδοφορίας
«Οι ρυθμοί λειτουργίας των εταιρειών γίνονται ολοένα ταχύτεροι, ενώ ταυτόχρονα οι στόχοι πιο απαιτητικοί», σημειώνει ο Ιωάννης Αραμπατζής. «Τα ψηφιακά εργαλεία είναι κύριος παράγοντας στην επίτευξη βελτίωσης της κερδοφορίας στο συνεχώς ανταγωνιστικότερο περιβάλλον. Οι εσωτερικοί μας πελάτες παίρνουν σημαντικές αποφάσεις για την επιχείρηση κάθε στιγμή. Απαραίτητη προϋπόθεση για μια σωστή απόφαση είναι η γρήγορη εύρεση πληροφοριών για την αγορά αλλά και για την ίδια την εταιρεία. Ένα καλό παράδειγμα είναι η χρήση των Business Intelligence tools. Η αξιοποίησή τους προσφέρει καθοδήγηση σε κάθε ενδιαφερόμενο με τη χρήση πινάκων και διαγραμμάτων. Η ανανέωση των πληροφοριών μπορεί να γίνει άμεσα. Η Οικονομική διεύθυνση πρωταγωνιστεί στην εγκατάσταση και τη συντήρηση τέτοιων εργαλείων, αφού είμαστε υπεύθυνοι για την ακρίβεια των αριθμών. Επίσης, υποστηρίζουμε το agility των επιχειρήσεων και, με αυτό τον τρόπο, δίνουμε σημαντικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών μας», εξηγεί.

Τα ψηφιακά εργαλεία μπορούν να επιτύχουν μείωση του επιχειρηματικού ρίσκου
«Η χρήση των ψηφιακών εργαλείων, που πραγματικά έχουν εντυπωσιακή ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, μπορεί να οδηγήσει σε αυτοματοποιήσεις των καθημερινών και τυποποιημένων εργασιών που δεν προσθέτουν αξία στην εταιρεία», αναφέρει o Αριστείδης Ζέρβας. «Έτσι θα μπορέσει να απελευθερωθεί πολύτιμος χρόνος για το ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να εστιάσει σε αναλύσεις και αποφάσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν την επιχείρηση να βελτιώσει την απόδοσή της. Παράλληλα, τα ψηφιακά εργαλεία μπορούν να βοηθήσουν μέσω της ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων (Big Data Analytics) και τεχνητής νοημοσύνης (Artificial Intelligence) για πιο γρήγορη λήψη αποφάσεων και πιο ακριβείς προβλέψεις, και συνεπώς να επιτύχουν μείωση του επιχειρηματικού ρίσκου. Για τη σωστή εφαρμογή αυτών των εργαλείων χρειάζεται να υπάρχει ιδιαίτερα καλή επικοινωνία, αλλά και εκπαίδευση των ατόμων που θα εμπλακούν στη διαδικασία, τονίζοντας τα οφέλη που θα αποκομίσουν μέσω αυτών των αλλαγών», τονίζει.

Διευκολύνουν τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων
«Η Οικονομική Διεύθυνση στοχεύει στην αυτοματοποίηση εργασιών με τη χρήση των ψηφιακών εργαλείων ώστε οι οικονομικοί δείκτες της επιχείρησης να είναι διαθέσιμοι σε πραγματικό χρόνο για να διευκολυνθεί η λήψη στρατηγικών αποφάσεων», μας λέει η Τέσσυ Λάτσου. «Η ψηφιακή μετάβαση με την κατάλληλη αξιοποίηση οδηγεί στον επανασχεδιασμό και απλοποίηση των διαδικασιών που σκοπό έχει τη βέλτιστη αξιοποίηση του χρόνου του ανθρώπινου δυναμικού σε ποιοτικές-αποδοτικές εργασίες. Σήμερα η επιχείρηση καλείται να διαχειριστεί μεγάλο πλήθος δεδομένων τα οποία είναι απαραίτητο να δομηθούν και να προετοιμαστούν με τη μορφή αναλύσεων. Η ενσωμάτωση των ψηφιακών εργαλείων οδηγεί στην εύκολη διαχείρισή τους και την άμεση εσωτερική και εξωτερική πληροφόρηση . Η παρουσίαση των δεδομένων είναι σύγχρονη και ευέλικτη και διευκολύνει την ανάγνωση των στοιχείων», προσθέτει.

Πρόκληση η επίτευξη του μέγιστου επιπέδου ψηφιακού μετασχηματισμού
«Η πρόκληση της επίτευξης του μέγιστου επιπέδου ψηφιακού μετασχηματισμού και η αποτελεσματική αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η ανάλυση δεδομένων, είναι το μεγάλο στοίχημα των επιχειρήσεων και συνδέεται με δύο πυλώνες», αναφέρει ο Θοδωρής Ματσαντώνης. «Ο πρώτος πυλώνας είναι η ορθή και αποτελεσματική ενσωμάτωση στην επιχείρηση νέων κατάλληλων ψηφιακών εργαλείων που θα στοχεύουν στη διείσδυση και επεξεργασία ψηφιακών δεδομένων με σκοπό την ορθότερη και πληρέστερη κατανόηση των λειτουργιών της επιχείρησης. Ο δεύτερος πυλώνας συνδέεται με τη δημιουργία ανθρώπινου δυναμικού κατάλληλα καταρτισμένου στη χρήση και ανάλυση ψηφιακών εργαλείων για την ορθότερη αξιοποίησή τους. Ο συνδυασμός των ανωτέρω δίνει στην οικονομική διεύθυνση τη δυνατότητα διείσδυσης, ανάλυσης και επεξήγησης δεδομένων της επιχείρησης, ποσοτικά και ποιοτικά, που μπορούν να οδηγήσουν σε νέες βέλτιστες πρακτικές λειτουργίας οδηγώντας την σε αποτελεσματικότερα και αποδοτικότερα μονοπάτια. Δίνει ταυτόχρονα στη διοίκηση τη δυνατότητα ολοκληρωμένης παρουσίασης των επιχειρηματικών λειτουργιών που μπορούν να οδηγήσουν στη χάραξη νέων ή τροποποίηση υφιστάμενων επιχειρηματικών αποφάσεων για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων», προσθέτει.

Σημαντική η σύνδεση των εργαλείων με την στρατηγική της επιχείρησης
«Τα ψηφιακά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας στη σύγχρονη εποχή μάς δίνουν τη δυνατότητα να μεταβάλλουμε τον τεράστιο όγκο δεδομένων, τα οποία αρκετές φορές καταλήγουν στην επιχείρηση αδόμητα, σε δομημένα που είναι εφικτό να αναλυθούν, να μας εμφανίσουν τις τάσεις και να συνδεθούν εν προκειμένω με τη στρατηγική της επιχείρησης και τη λήψη των αποφάσεων», μας λέει ο Παναγιώτης Μητσέας. «Είναι γεγονός ότι τα στελέχη της σύγχρονης οικονομικής διεύθυνσης έχουν στα χέρια τους, με χαμηλότερο κόστος και μειωμένο αισθητά χρόνο σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, μια πληρέστατη εικόνα των δεδομένων που διαθέτουν, η οποία έχει τη δυνατότητα να παρουσιαστεί μπροστά τους άμεσα και σε πλήρη ανάλυση με σκοπό να τα μεταφράσουν προκειμένου να συνδεθούν με τη στρατηγική της επιχείρησης και τη λήψη των αποφάσεων», αναφέρει.

Η τεχνολογία βελτιώνει την απόδοση και την αποδοτικότητα της οικονομικής διεύθυνσης
«Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και τα εξειδικευμένα ψηφιακά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στον χρηματοοικονομικό κλάδο βοηθούν τους CFOs να βελτιώσουν την απόδοση και την αποδοτικότητα της οικονομικής διεύθυνσης», εξηγεί ο Σωκράτης Νικολαΐδης. «Παραδοσιακές μέθοδοι αντικαθίστανται από σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία που εκτείνονται σε όλο το φάσμα υπηρεσιών της οικονομικής διεύθυνσης, έχοντας πάντα ως επίκεντρο τη συλλογή και αξιοποίηση των δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, οι CFOs αξιοποιούν τα οφέλη της μετάβασης στο Cloud και της χρήσης εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης (AI/ML) για να εκσυγχρονίσουν σημαντικούς κόμβους της Οικονομικής Διεύθυνσης όπως το Tax & Accounting, Financial Planning & Analysis (FP&A), Treasury και MIS και να συστήσουν παράλληλα νέες σύγχρονες τεχνικές, όπως το Dynamic Pricing, Scenario based Budgeting & Planning, Autonomous Finance, Treasury Analytics, Cash & Liquidity Prediction & Forecasting», αναφέρει. «Επιπρόσθετα, με την ψηφιακή επανάσταση στην Οικονομική Διεύθυνση, υπογραμμίζεται όλο και περισσότερο ο καταλυτικός ρόλος του CFO στη χάραξη και εφαρμογή της στρατηγικής γύρω από τα ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης (ESG) και συγκεκριμένα στις ενέργειες που κατ’ ελάχιστον απαιτούνται ώστε να λαμβάνονται αποτελεσματικά υπόψη τα θέματα αειφορίας και βιωσιμότητας κατά τη διαδικασία λήψης επενδυτικών και χρηματοοικονομικών αποφάσεων (Sustainable Finance). Κλείνοντας, δεν θα πρέπει να παραγνωρίζει κανείς την επένδυση σε νέες ψηφιακές δεξιότητες (reskilling/upskilling) ως αναγκαία πρόκληση και βασικό προαπαιτούμενο για να μπορέσουν οι Οικονομικές Διευθύνσεις να ανταποκριθούν στις νέες ψηφιακές τάσεις», προσθέτει.

Λύσεις που θα βελτιώνουν τον αυτοματισμό σε πολλές λειτουργίες της επιχείρησης
«Η εγκατάσταση ενός πολυδύναμου ERP φυσικά και πρέπει να είναι προτεραιότητα ενός CFO. Όμως δεν μπορεί να είναι το μόνο εργαλείο», σύμφωνα με τον Νίκο Παππά. «Στην εποχή του IoT δεν επιτρέπεται να μην αναζητηθούν λύσεις που θα βελτιώνουν τον αυτοματισμό σε πολλές λειτουργίες της επιχείρησης. Η διασύνδεση των μηχανημάτων της παραγωγής, ώστε να προκύπτουν περισσότερα δεδομένα προς ανάλυση από τον CFO, νέες τεχνολογίες που θα εστιάζουν στην εξοικονόμηση ενέργειας μέσω διαδικασιών αυτοματισμού και προβλεψιμότητας των αναγκών της επιχείρησης, είναι θέματα που πρέπει να απασχολούν τον CFO, ο οποίος σε συνεργασία με τα άλλα τμήματα της επιχείρησης να αναζητά λύσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Ο σημερινός C(hief)FO είναι ο μελλοντικός D(igitised)FO, αλλά η απόσταση δεν είναι τόσο κοντά όσο στην αλφάβητο!» αναφέρει.

Ο σύγχρονος CFO επωμίζεται τον ρόλο της αξιοποίησης των νέων ψηφιακών εργαλείων
«Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις φέρνουν στη διάθεσή μας νέα ψηφιακά εργαλεία τα οποία αν αξιοποιηθούν θα απελευθερώσουν για τις επιχειρήσεις νέες ανεκμετάλλευτες ευκαιρίες και θα προσδώσουν σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι του ανταγωνισμού», εξηγεί ο Γιώργος Πολίτης. «Ο σύγχρονος CFO επωμίζεται τον ρόλο της αξιοποίησης των νέων ψηφιακών εργαλείων στοχεύοντας αφενός στον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομικής διεύθυνσης και του λογιστηρίου με τον επανασχεδιασμό διαδικασιών και την αυτοματοποίηση χρονοβόρων εργασιών για ένα νέο λειτουργικό μοντέλο. Αφετέρου, ο CFO με τη χρήση των νεών ψηφιακών εργαλείων καλείται να αξιοποιήσει ένα πολύ σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης ,που δεν είναι άλλο από τα δεδομένα που εισρέουν μέσα στον οργανισμό σε μεγάλο βαθμό μέσω της οικονομικής διεύθυνσης μετατρέποντάς τα σε διοικητικές αναφορές συνδεδεμένες με την επιχειρησιακή στρατηγική. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλει στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων», δηλώνει.

Θα απελευθερωθούν πόροι από τα συνήθη διοικητικά καθήκοντα
«Η Οικονομική Διεύθυνση έχει παραδοσιακά το καθήκον να συλλέγει και να αποθηκεύει δεδομένα για τις συναλλαγές των εταιρειών και άλλα σχετικά γεγονότα και να αναφέρει αυτές τις πληροφορίες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς φορείς λήψης αποφάσεων», εξηγεί ο Ιωάννης Ποταμίτης. «Η πληροφορική υποστηρίζει, ασφαλώς, αυτές τις λειτουργίες για πολλά χρόνια. Ένα μεγάλο μέρος των ‘τυπικών’ καθηκόντων των χρηματοοικονομικών λειτουργιών των επιχειρήσεων, όπως η κατάρτιση αναφορών, οι διαδικασίες πληρωμής, η παρακολούθηση των πιστωτικών ορίων και άλλοι κίνδυνοι, στηρίζονται σε κανόνες και κανονισμούς. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να τυποποιηθούν σχετικά εύκολα. Με αυτή την παραδοχή, η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας (π.χ. Robotic Process Automation) θα αναλάβει αυτά τα καθήκοντα τα επόμενα χρόνια, εάν αυτό δεν έχει ήδη συμβεί, ώστε να απελευθερωθούν πόροι από τα συνήθη διοικητικά καθήκοντα. Η έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην ανάπτυξη βελτιωμένων και νέων ικανοτήτων ανάλυσης και πρόβλεψης δεδομένων, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και εφαρμογή επιτυχημένων επιχειρηματικών στρατηγικών. Οι σύγχρονες τεχνολογίες ανάλυσης δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης, συμβάλλουν στην ανάλυση σε μεγαλύτερο βάθος και με περισσότερες διαστάσεις από ό,τι στο παρελθόν», προσθέτει.

Οι ψηφιακές τεχνολογίες αλλάζουν ριζικά το προφίλ της οικονομικής διεύθυνσης
«Οι CFOs έχουν σταθερά στραμμένο το βλέμμα τους στα δεδομένα», μας λέει ο Βασίλης Χατζηχριστόφας. «Ο όγκος αυξάνεται μαζί με την αξία και οι CFOs πρέπει να αναδιαμορφώσουν τον οργανισμό τους για να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που δίνονται από τα δεδομένα. Οι ψηφιακές τεχνολογίες αλλάζουν ριζικά το προφίλ της οικονομικής διεύθυνσης. Τώρα επικεντρώνονται όλο και λιγότερο στην καταχώριση λογιστικών εγγραφών και στην παραγωγή πινάκων ελέγχου και επικεντρώνονται περισσότερο στην ανάλυση για τη δημιουργία πραγματικής αξίας. Πέρα από τα analytics και το data visualization που απαιτούνται από αυτή τη νέα ανάγκη, η τεχνολογική επένδυση επικεντρώνεται ανάλογα σε έναν διπλό στόχο: να καταστούν τα δεδομένα πιο αξιόπιστα, πιο εύκολα προσβάσιμα στους decision makers και να εξαλειφθούν όσο το δυνατόν περισσότερες εργασίες με χαμηλή προστιθέμενη αξία. Η ψηφιοποίηση και η αυτοματοποίηση διαδικασιών έχουν αναδειχθεί ως εργαλεία και μοντέλα επιλογής για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων», εξηγεί.

Worldline Greece: Προσφέρει κορυφαίες λύσεις στις ηλεκτρονικές πληρωμές

Ο Ιωάννης Κιτιξής αναλύει στο FinancePro τα οφέλη που αποκομίζουν οι επιχειρήσεις από τη χρήση των υπηρεσιών της εταιρείας, εξηγεί γιατί είναι απόλυτα ασφαλείς οι συναλλαγές και μιλά για την ανάπτυξη των πωλήσεων μέσω διαδικτύου τα επόμενα χρόνια.

Μέσα στο 2022 ολοκληρώσατε την εξαγορά του Merchant Acquiring της Eurobank. Τι σηματοδοτεί αυτό το βήμα στη στρατηγική της Worldline;

Η Worldline ξεκίνησε πριν από περίπου δυο χρόνια την αξιολόγηση στρατηγικής επένδυσης στην Ελλάδα. Η ραγδαία αύξηση της αγοράς πληρωμών και το σταθερό οικονομικό περιβάλλον αποτέλεσαν το εφαλτήριο γι’ αυτή την απόφαση. Tον Δεκέμβριο του 2021, ανακοινώθηκε η σημαντική εξαγορά της Worldline με την απόκτηση του 80% της μονάδας υπηρεσιών αποδοχής και εκκαθάρισης συναλλαγών καρτών («PayCo») από την Eurobank.

Η Worldline Greece λοιπόν αποτελεί μία εκ των μεγαλύτερων εταιρειών αποδοχής και εκκαθάρισης συναλλαγών με κάρτες πληρωμών στην ελληνική αγορά. Η εταιρεία λειτουργεί από τον Ιούλιο, στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Εurobank και της Worldline.

Η εταιρεία συνδυάζει τα δυνατά σημεία και των δυο εταιρειών, προσφέροντας πρόσβαση σε κορυφαίες λύσεις πληρωμών και καινοτομίες που προσθέτουν αξία σε κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους τους. Ήδη περισσότερες από 130.000 επιχειρήσεις (εκ των οποίων πάνω από το 50% είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σε φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα στην Ελλάδα) απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα των προϊόντων και υπηρεσιών μας.

Λύσεις οι οποίες πιστεύουμε ότι είναι οι πλέον κατάλληλες για να βοηθήσουν την ελληνική αγορά στην περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα των πληρωμών χωρίς μετρητά.

Οι ηλεκτρονικές πληρωμές αποκτούν όλο και μεγαλύτερο μερίδιο στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων. Ποια είναι η θέση της Worldline στη νέα πραγματικότητα;

Η Worldline Greece ανήκει στην ευρύτερη οικογένεια της Worldline παγκοσμίως. Ακολουθούμε όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις ώστε να προσφέρουμε στους πελάτες/συνεργάτες μας νέους τρόπους πληρωμών, που χτίζουν εμπιστοσύνη και επιτρέπουν τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.

 • H Worldline με μια ματιά: #1 στην Ευρώπη, #4 στον κόσμο,
 • 45 έτη+ εμπειρία/εξειδίκευση στον κλάδο των πληρωμών,

20.000+ Worldliners παγκοσμίως. H Worldline αξιολογεί συνεχώς τα δεδομένα και τις τάσεις της αγοράς ώστε να διαγνώσει τις ευκαιρίες στον κόσμο των πληρωμών σε ψηφιακό περιβάλλον.

Επενδύει στην εξέλιξη των υπηρεσιών της, ξοδεύοντας περίπου 15 εκατ. ευρώ κάθε έτος στο τμήμα R&D, αναπτύσσοντας νέες μεθόδους πιστοποίησης του πελάτη και πληρωμής μέσα από φωνητικές εντολές, βιομετρία χεριού κ.α. Θεωρούμε ότι η άνεση, η ευκολία πληρωμών και η ασφάλεια θα καθορίσουν την πορεία του κλάδου και δουλεύουμε ήδη πάνω σε αυτήν την κατεύθυνση.

Ο νέος ψηφιακός κόσμος ενέχει λοιπόν πολλούς κινδύνους. Οι λύσεις που παρέχετε εγγυώνται ασφαλείς πληρωμές και διαχείριση συναλλαγών;

Το θέμα της ασφάλειας είναι για εμάς υψίστης σημασίας. Ακολουθούμε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, τα συστήματά μας είναι αξιόπιστα και πληρούν τις πλέον αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας. Με γνώμονα τις ανάγκες των πελατών μας, αποδεχόμαστε όλες τις κάρτες Visa, Mastercard, Maestro και China Union Pay για πληρωμές με πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες ή ψηφιακό πορτοφόλι. Αυτή την πολιτική ακολουθούμε και σε όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε. Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν τους παρακάτω άξονες:

 • Πληρωμές σε φυσικά καταστήματα: με τη νέα γενιά τερματικών Android POS
 • Worldline Smart POS: Δυνατότητα μετατροπής του κινητού ή του tablet σε POS
 • Ηλεκτρονικές πληρωμές: με αξιόπιστες λύσεις όπως το e-Commerce Gateway, το Payment Link και το Live Pay
 • Υπηρεσία Άμεσης Μετατροπής Νομίσματος (DCC)

Δυνατότητα στους κατόχους πιστωτικών και χρεωστικών καρτών Visa/Mastercard που έχουν εκδοθεί εκτός ευρωζώνης να πληρώσουν στο νόμισμα της κάρτας τους.

Ποια είναι τα οφέλη για τις επιχειρήσεις από τη χρήση του Worldline Smart POS;

Το Worldline Smart POS είναι μια καινοτόμα tap to mobile υπηρεσία, η οποία επιτρέπει σε επιχειρήσεις-πελάτες της να μετατρέπουν το Android κινητό ή το tablet τους σε POS. Αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, προσφέρουμε ένα σύγχρονο τρόπο πληρωμής ανέπαφων συναλλαγών χωρίς κόστος (μόνο με την προβλεπόμενη προμήθεια εκκαθάρισης των συναλλαγών), φέρνοντας κυριολεκτικά μία νέα εποχή στις συναλλαγές μέσω POS. Η υπηρεσία λανσαρίστηκε για πρώτη φορά στην Ελληνική αγορά πριν από ένα χρόνο προκειμένου να δώσει ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία στις ανέπαφες συναλλαγές, που εξαιτίας του COVID αναπτύχθηκαν με ιδιαίτερη ταχύτητα, μετατρέποντας οποιαδήποτε Android συσκευή σε POS. Οπότε μιλάμε για μια λύση που μετατρέπει το κινητό, tablet ακόμα και PDA σε POS για να δεχτεί κανείς εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια συναλλαγές με κάρτες. Η λύση αυτή έτυχε θερμής αποδοχής από τις επιχειρήσεις και γι’ αυτό για εμάς στη Worldline είναι μια λύση που συνεχώς θα εξελίσσουμε προκειμένου να εξυπηρετούμε με το βέλτιστο τρόπο τις ανάγκες κάθε είδους επιχείρησης μικρής ή μεγάλης.
Σήμερα είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω δύο νέες λειτουργικότητες της υπηρεσίας κάνοντας το Smart POS ακόμα πιο ευέλικτο:

 • Φιλοδώρήμα: προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της εστίασης (café – εστιατόρια αλλά και delivery)
 • Άτοκες δόσεις: προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες κλάδων όπως ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εμπορίου, DIY, επίπλων και γενικότερα να προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία στους τρόπους πληρωμής.
 • Και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί το Worldline Smart POS ήρθε να καλύψει και τις ανάγκες του Ψηφιακού Ταχυδρόμου για τα Ελληνικά Ταχυδρομεία. Συγκεκριμένα σύντομα κάποιος θα μπορεί να παραλαμβάνει τις αποστολές του και να πληρώνει ανέπαφα τον ταχυδρόμο του αλλά ακόμα και να πληρώσει τους λογαριασμούς του.
 • Για το 2023 ετοιμάζουμε περισσότερες λειτουργικότητες κάνοντας το Smart POS ακόμα πιο ανταγωνιστικό. Άλλωστε το SMART POS αποτελεί μια πολυβραβευμένη καινοτόμα λύση φέρνοντας την Worldline Greece στις πρώτες εταιρίες της Ευρώπης που προσέφερε στους πελάτες της μια τόσο ευέλικτη εφαρμογή.

Αν κάποια επιχείρηση δεν έχει διαθέσιμο e-shop μπορεί να πραγματοποιήσει Online πωλήσεις μέσω των δικών σας υπηρεσιών;

Είμαστε εδώ για τις ανάγκες της Ελληνικής αγοράς. Οι πωλήσεις μέσω διαδικτύου στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί σημαντικά και αναμένεται αυτή η άνοδος να συνεχιστεί με μια εκτίμηση της τάξης του 8% σε ετήσια βάση για τα επόμενα 5 χρόνια, ξεπερνώντας το μέσο όρο 6% της παγκόσμιας αγοράς (source: ecommerce DB).

Αυτό πρακτικά οδηγεί κάθε επιχείρηση να αναζητήσει τρόπους ανάπτυξης online πωλήσεων. Καθώς αυτή τη στιγμή αρκετές εξ’ αυτών δεν έχουν αναπτύξει e-shop όμως μπορεί να είναι ιδιαίτερα δραστήριες στα social media ή να μπορούν να υποστηρίξουν τις πωλήσεις των προϊόντων που προβάλουν online τηλεφωνικά, ερχόμαστε να προσφέρουμε λύσεις όπως:

Το Payment Link μια υπηρεσία που διευκολύνει τις πληρωμές online με κάρτα. Αρκεί μόνο να δέχεστε από τους πελάτες σας: • Παραγγελίες από το τηλέφωνο. • Παραγγελίες με email ή από άλλο μέσο, π.χ. social media.

Μόλις ο πελάτης σας ενημερώσει για την αγορά που θέλει να κάνει από εσάς, δημιουργείτε και στέλνετε link με αίτημα πληρωμής για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Ιδανική υπηρεσία για συναλλαγές B2C και B2B.

Η υπηρεσία Payment Link επιτρέπει συναλλαγές B2C και B2B για επιχειρήσεις σε σημαντικούς κλάδους. Ενδεικτικά:

 • Ξενοδοχεία
 • Καταλύματα
 • Rent a car
 • Ακτοπλοϊκά εισιτήρια
 • Ασφαλιστικές εταιρείες
 • Eξόφληση λογαριασμών

Το Live Pay είναι ουσιαστικά η πλατφόρμα που λανσαρίστηκε πριν μερικά χρόνια με στόχο να εξυπηρετεί επιχειρήσεις με την μικρότερη πιθανή ψηφιακή εξοικείωση ή την λιγότερη δυνατή διαχείριση της διαδικασίας πληρωμής ή τις επιχειρήσεις που θέλουν να προσφέρουν ακόμα μια δυνατότητα πληρωμής στους πελάτες της. Με την υπηρεσία πληρωμών online Live-Pay η επιχείρηση απευθύνεται σε ένα ακόμα μεγαλύτερο κοινό και λαμβάνει πληρωμές online μέσω της πλατφόρμας μας για όλες τις χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Visa, Mastercard και Maestro. Γρήγορα και εύκολα αποκτά πρόσβαση στην πλατφόρμα, δημιουργεί το εξατομικευμένο προφίλ της επιχείρησης και αμέσως μπορεί να δεχτεί πληρωμές μέσω καρτών online για τις υπηρεσίες και προϊόντα που παρέχει.

Πιστεύουμε ότι και το Live Pay έχει το δικό του κοινό και γι’αυτό αντίστοιχα για το 2023 ετοιμάζουμε το επαναλανσάρισμα της υπηρεσίας παρέχοντας ακόμα περισσότερες δυνατότητες.

Το κόστος προμήθειας για πολλά χρόνια αποτελούσε έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες στην επιλογή του συνεργάτη για την αποδοχή και εκκαθάριση συναλλαγών. θα συνεχίσει να είναι; Θα αλλάξει; Ποιους παράγοντες θα πρέπει να λάβει υπόψη του ένας έμπορος κατά την επιλογή συνεργάτη για την εκκαθάριση συναλλαγών με κάρτες;

Το τερματικό POS αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της επιχείρησης, της αλυσίδας αξίας του εμπόρου, όπως λέγεται, προσφέροντας ολοκληρωμένες – end2end- λύσεις.

Το % προμηθειών είναι ένας σημαντικός παράγοντας αλλά ο έμπορος αξιολογεί τώρα και επιπλέον παραμέτρους όπως η αξιοπιστία, η ασφάλεια, η διαχείριση πιθανών προβλημάτων και η βιωσιμότητα. Οι καταναλωτικές συνήθειες σε παγκόσμιο επίπεδο αλλάζουν. Θεωρούμε ότι οι πληρωμές μέσα από ηλεκτρονικά πορτοφόλια για συναλλαγές F2F σε καταστήματα αναμένεται να ξεπεράσουν τις συναλλαγές των μετρητών και των καρτών. Τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια παγκοσμίως αναμένεται να φτάσουν τα 4,8 δισεκατομμύρια μέχρι το 2025, κοντά στο 60% του παγκόσμιου πληθυσμού.

Για το λόγο αυτό, η επιχείρηση χρειάζεται έναν στρατηγικό συνεργάτη, όπως την Worldline Greece, που θα αξιολογεί τα δεδομένα της αγοράς και θα βρίσκει λύσεις που θα επιτρέπουν την απαραίτητη ρευστότητα και τις υγιείς ταμειακές ροές. Είμαστε δίπλα σε κάθε επιχείρηση με εξειδικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες που θα επιτρέψουν την ανάπτυξή της και θα τη βοηθήσουν να αποκτήσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που χρειάζεται για να λειτουργήσει.

Πως ορίζει η Worldline Greece τη σχέση της με τους πελάτες της;

Στην Worldline Greece στόχος μας είναι να χτίζουμε μακροχρόνιες σχέσεις αμοιβαίου οφέλους με όλους τους συνεργάτες μας, είτε πρόκειται για μια παραδοσιακή επιχείρηση, είτε για πολυεθνικές είτε για high tech start ups που κάνουν τα πρώτα τους βήματα.

Η κουλτούρα της εταιρίας μας προβάλει ως προτεραιότητα την συμβουλευτική υποστήριξη και όχι απλά την γρήγορη πώληση. Μέσα από αυτή την διαδικασία χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης κατανοώντας τις ανάγκες των πελατών μας πέραν της καθημερινότητας, στοχεύοντας στο να τους προσφέρουμε λύσεις που θα αναβαθμίσουν το συναλλακτικό και λειτουργικό τους μοντέλο.
Για παράδειγμα μέσω του Payment Link παρέχουμε στους εμπόρους του τουριστικού κλάδου πέραν από μια λύση είσπραξης απομακρυσμένων πληρωμών, μια ασφαλή λύση που περιορίζει σημαντικά την πιθανότητα αμφισβήτησης και ως επακόλουθο τα λειτουργικά έξοδα της εταιρίας.

Μειώνει ταχύτητα η ελληνική οικονομία

Και φτάσαμε στο τέλος του 2022 το οποίο μας αφήνει με μεγάλες αβεβαιότητες. Ο πόλεμος στην Ουκρανία που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο συνεχίζεται και οι επιπτώσεις του έχουν δημιουργήσει ήδη μεγάλα προβλήματα σε όλη την Ευρώπη. Οι υψηλές τιμές στην ενέργεια έχουν οδηγήσει σε πρωτοφανείς αυξήσεις τιμών των πρώτων υλών αλλά και των αγαθών, ενώ ο πληθωρισμός υπονομεύει σταθερά τα εισοδήματα των πολιτών και αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση της κατανάλωσης το 2023.

Δεν είναι λίγοι αυτοί που προβλέπουν πως είμαστε στα πρόθυρα της «τέλειας καταιγίδας», η οποία μπορεί να συμπαρασύρει τις οικονομίες όλου του πλανήτη. Την ανησυχία τους, άλλωστε, για επιδείνωση της παγκόσμιας οικονομίας εξέφρασαν πρόσφατα οι επικεφαλής του ΔΝΤ, της Παγκόσμιας Τράπεζας και άλλων διεθνών οικονομικών οργανισμών.

Το ΔΝΤ προβλέπει ότι η παγκόσμια ανάπτυξη θα υποχωρήσει στο 2,7% το 2023 από 3,2% φέτος, ενώ ο επικεφαλής της Παγκόσμιας Τράπεζας, Ντέιβιντ Μάλπας, δήλωσε πως είναι βαθιά ανήσυχος για τον κίνδυνο παγκόσμιας ύφεσης.

Σε αποκλειστικό άρθρο του στο FinancePro, ο Πρόεδρος του ΚΕΠΕ καθηγητής Παναγιώτης Λιαργκόβας προβλέπει πως το 2023 θα δούμε την επιβράδυνση της ελληνικής οικονομίας στο 1-2% από περίπου 6% το 2022. «Η εξέλιξη αυτή είναι αναμενόμενη ακριβώς επειδή επιδεινώνεται το διεθνές και ευρωπαϊκό οικονομικό περιβάλλον», τονίζει. «Το έτος 2023 θα είναι έτος-σταθμός για τα δημόσια οικονομικά, καθώς προβλέπεται επιστροφή σε πρωτογενές αποτέλεσμα 0,7% του ΑΕΠ από έλλειμμα 1,6% του ΑΕΠ το 2022 και μια σημαντική αποκλιμάκωση του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ», προσθέτει.

Στο ρεπορτάζ μας για την ελληνική οικονομία παρουσιάζονται όλες οι παράμετροι του Κρατικού Προϋπολογισμού που ψηφίστηκε πριν από λίγες μέρες στη Βουλή. Η συνετή δημοσιονομική διαχείριση προβάλλει από την κυβέρνηση ως το βασικότερο όπλο οικονομικής άμυνας, κατευθύνοντας τους πόρους που είναι διαθέσιμοι στον μετριασμό των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης και του αυξημένου πληθωρισμού.

Στο Cover Story φιλοξενούμε τον Ιωάννη Κιτιξή, CEO της Worldline Greece, ο οποίος μας μιλά για τις λύσεις που προσφέρει η Worldline Greece στις ηλεκτρονικές πληρωμές. Εξηγεί επίσης ποια είναι τα οφέλη που αποκομίζουν οι επιχειρήσεις από τη χρήση των υπηρεσιών της εταιρείας.

Η Βέρρα Μαρμαλίδου και ο Άρης Δημητριάδης, Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος Β της ΙΙΑ Greece αντίστοιχα, μας αναλύουν τα χαρακτηριστικά που επιτρέπουν στον σύγχρονο εσωτερικό ελεγκτή να πλοηγηθεί με ασφάλεια στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της νέας εποχής.

Ο Μιχάλης Σαμωνάς, General Manager, Chief Financial Officer της ΣΙΔΜΑ Α.Ε., μας λέει μεταξύ άλλων πως ο σύγχρονος CFO οφείλει να μετατρέψει την αντίληψη για το οικονομικό τμήμα από απροσπέλαστο και απομονωμένο σε ανοιχτό σε νέες και παραγωγικές ιδέες.

Έχουμε επίσης αφιερώματα στα Sme & Family Business, στον Digital CFO, στα Financial Analytics και στην Υγεία. Καλή χρονιά.

Η οικονομική διεύθυνση αποτελεί την «καρδιά» των επιχειρήσεων

Τα ψηφιακά εργαλεία, όπως αναφέρει παίζουν καθοριστικό ρόλο ενώ όλα τα θέματα διοίκησης, ξεκινούν αλλά και καταλήγουν στην οικονομική διεύθυνση.

Οι αναταράξεις που υπάρχουν στην παγκόσμια οικονομία επηρεάζουν όπως είναι φυσικό τις επιχειρήσεις. Πως αντιμετωπίζετε ως οικονομική διεύθυνση την όλη κατάσταση;

Η παγκόσμια οικονομία πριν προλάβει να βγει από τις επιπτώσεις της πανδημίας μπήκε στον ρυθμό του πολέμου στην Ουκρανία και τις συνέπειες του, οι οποίες όπως είναι φυσικό έχουν ισχυρή επιρροή σε όλες τις επιχειρήσεις. Στην εταιρεία μας, η εκτόξευση των τιμών των πρώτων υλών, η εκτόξευση του ενεργειακού και του μεταφορικού κόστους σε συνδυασμό με την διατάραξη των εφοδιαστικών αλυσίδων δημιούργησαν ένα κλίμα έντονης ρευστότητας.

Μέσα σε αυτό το ευμετάβλητο περιβάλλον καλούμαστε, σαν οικονομική διεύθυνση, να κινηθούμε σε 3 κατευθύνσεις:

Α) Προστασία της ρευστότητας της επιχείρησης.
Δεδομένου ότι δεν φαίνεται το τέλος των οικονομικών αναταράξεων στην παγκόσμια οικονομία, είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις να παραμείνουν φερέγγυες και να είναι σε θέση να διατηρήσουν την οικονομική τους ακεραιότητα. Σε αυτή την κατεύθυνση αξιολογούμε όλα τα διαθέσιμα τραπεζικά εργαλεία και σε συνεργασία με τις τράπεζες αξιοποιήσουμε εργαλεία διαχείρισης και χρηματοδότησης χαρτοφυλακίου μεταχρονολογημένων επιταγών καθώς και διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου μέσω εργαλείων credit insurance.

Η απαίτηση κεφαλαίου κίνησης μας οδήγησε στην ανάλυση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του πελατολογίου ώστε να επαναπροσδιορίσουμε τα πιστωτικά όρια σε συνδυασμό με παροχή κινήτρων έγκαιρης αποπληρωμής. Αυτό βέβαια προϋποθέτει πλέον να προσαρμόζουμε την προσέγγιση μας σε κάθε πελάτη αναλύοντας τα δεδομένα του, ποιοτικά και ποσοτικά ώστε να μπορούμε να εφαρμόσουμε το κατάλληλο εξατομικευμένο μίγμα τιμής, πίστωσης και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, ώστε να διατηρήσουμε υγιείς, ισχυρές συνεχείς επιχειρηματικές σχέσεις. Η επαναδιαπραγμάτευση των όρων πληρωμής με τους προμηθευτές βάσει των δεδομένων και της διαπραγματευτικής δύναμης των μερών, αποδείχθηκε πως θα πρέπει να εξετάζεται με προσοχή και να προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς.

Β) Ανάπτυξη Σεναρίων
Η οικονομική διεύθυνση πρέπει να εξασφαλίζει την συνεχή ροή της πληροφορίας ώστε να είναι σε θέση να διαθέτει επαρκή και έγκαιρα δεδομένα σε άμεση επικοινωνία με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρίας μας για να προλάβει να εντοπίσει τις επιπτώσεις της κρίσης στη ροή των εργασιών. Παράλληλα ηγείται της ανάπτυξης πλαισίων και σεναρίων στον οικονομικό και επιχειρηματικό σχεδιασμό ώστε να ληφθούν αποφάσεις βασισμένες σε μετρήσιμα αποτελέσματα αποδοτικότητας της εταιρίας.

Αυτό βοηθά στην παρακολούθηση του τρόπου με τον οποίο οι αποφάσεις επηρεάζουν την ικανότητα της εταιρείας όχι μόνο απλά να επιβιώνει αλλά πολύ περισσότερο να αναπτύσσεται μέσα σε ένα οικονομικό περιβάλλον έντονων αναταράξεων.

Γ) Διαχείριση Κρίσεων
Η οικονομική διεύθυνση έχει θέσει σαν σκοπό να επικοινωνήσει το σημαντικό ρόλο της οικονομικής υγείας και ακεραιότητας της επιχείρησης στο σύνολο της εταιρίας, να μοιράζεται νέες πληροφορίες που μπορεί να επηρεάσουν την εταιρία και να αξιολογεί τον κίνδυνο και να προτείνει τις ενέργειες για τον έλεγχο της κατάστασης ακόμη και όταν αυτή εξελίσσεται.

Η τεχνολογία βοηθά στον να γίνουν προσαρμογές αλλά και οικονομικές προβλέψεις που θα βοηθήσουν τον οργανισμό να αντιμετωπίσει το ασταθές διεθνές περιβάλλον;

Από το 2020, η εταιρία μας έχει εκσυγχρονίσει το πληροφοριακό της σύστημα, και έχει μεταβεί σε ένα οικονομικό επιχειρηματικό μοντέλο (transactional system). Μέσα από την υψηλή παραμετροποίηση all business and operational activities καταγράφονται και το οικονομικό τους αποτέλεσμα παρουσιάζεται on real time δίνοντας έτσι τη δυνατότητα να γίνεται μία ιχνηλάτηση της αιτίας του κάθε αποτελέσματος.

Πλέον συγκεκριμένα, και ιδιαίτερα με την σημαντική αύξηση των α’ υλών μπορούμε ανά πάσα στιγμή, να κάνουμε ανάλυση ευαισθησίας και προσομοίωση της κάθε συνταγής καθώς και του συνολικού βιομηχανικού κόστους με βάση τις επικείμενες και αναμενόμενες μεταβολές των υλικών και του ενεργειακού κόστους.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός μεταβάλλει το ρόλο της οικονομικής διεύθυνσης;

Είναι αλήθεια ότι τα ψηφιακά εργαλεία παίζουν καθοριστικό ρόλο σε μια σύγχρονη οικονομική διεύθυνση. Με τη χρήση τέτοιων εργαλείων, οι καθημερινές εργασίες της διεύθυνσης πραγματοποιούνται με έναν αυτοματοποιημένο τρόπο (τιμολογήσεις, στατιστικές αναλύσεις, πληρωμές, είσπραξη, εκτέλεση εντολών παραγωγής, κοστολόγηση, credit risk management).

Η εταιρία μας, ως μέλος του ομίλου MAPEI, επενδύει συνεχώς σε πρακτικές βελτιστοποίησης των οικονομικών και χρηματοοικονομικών αναφορών. To αποτέλεσμα αυτών είναι ότι όλος ο λειτουργικός κύκλος από την εντολή αγοράς, την καταχώρηση στα κατάλληλα κέντρα κόστους και λογαριασμούς, την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των παραστατικών, όπως και την πληρωμή των προμηθευτών μέσω επιχειρηματικού εργαλείου, έχει εξασφαλίσει την ταχύτερη εκτέλεση των σχετικών εργασιών με το μικρότερο κίνδυνο σφάλματος καθώς η παραμετροποίηση των συστημάτων έχει ενσωματώσει στα επιμέρους στάδια των διαδικασιών preventive και detective controls.

Ομοίως και για το κύκλωμα από την αίτηση παραγγελίας, που γίνεται μέσω του συστήματος CRM, την εκτέλεση της παραγγελίας, την διαχείριση της διαθεσιμότητας των εμπορευμάτων και την εκτέλεση της παραγγελίας μέχρι και είσπραξη, όλες αυτές οι διαδικασίες είναι πλήρως ενσωματωμένες στο πληροφοριακό σύστημα της εταιρίας.

Η διαχείριση και παρακολούθηση δεδομένων που παρέχουν τα ψηφιακά εργαλεία απλοποιούν τις λογιστικές εργασίες επιτρέποντας στα στελέχη της οικονομικής διεύθυνσης να επικεντρωθούν σε σημαντικά επιχειρησιακά θέματα όσον αφορά το reporting, budgeting, forecasting και Business Planning.

Με ποιο τρόπο συμβάλλει η οικονομική διεύθυνση στη διαμόρφωση της στρατηγικής του οργανισμού;

Η οικονομική διεύθυνση αποτελεί την «καρδιά» των επιχειρήσεων δηλαδή την πλέον ζωτική λειτουργία της. Όλα τα θέματα διοίκησης, ξεκινούν αλλά και καταλήγουν στην οικονομική διεύθυνση.
Έχουμε εξειδικεύσει και παραμετροποίηση τα πληροφοριακά μας συστήματα και πλέον οι δυνατότητες είναι απεριόριστες. Το γεγονός αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να αντιλαμβανόμαστε καλύτερα τις ανάγκες της επιχείρησης και είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε την λήψη ορθότερων αποφάσεων. Αυτή η σύνδεση με τον σκοπό της επιχείρησης είναι νευραλγικής σημασίας για εμάς.

Είστε ικανοποιημένοι από τα μέχρι στιγμής οικονομικά αποτελέσματα για το 2022 και τι περιμένετε για το 2023;

Η εταιρία μας εφαρμόζοντας μια πελατοκεντρική στρατηγική και προκειμένου να ανταπεξέρθει στις πληθωριστικές πιέσεις και τον οικονομικό αντίκτυπο στον οργανισμό έχει επιλέξει να διαχειριστεί εσωτερικά τα υψηλά κόστη με πρακτικές και επιχειρηματικές επιλογές περιορισμού αυτών. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη διαχείριση του βιομηχανικού κόστους και τον περιορισμό των σταθερών εξόδων. Επιπρόσθετα έχει προχωρήσει σε σταδιακές αυξήσεις του τιμοκαταλόγου προκειμένου να διατηρηθεί το επιθυμητό μικτό περιθώριο κέρδους. Τα αποτελέσματα αυτής της στρατηγικής είναι αρκετά ικανοποιητικά καθώς έχουν επιφέρει μια σταθερότητα στο μικτό περιθώριο κέρδους χωρίς να αναταράξουμε τις σχέσεις με τους πελάτες εξασφαλίζοντας μία αξιόλογη ανάπτυξη του κύκλου εργασιών και των καθαρών αποτελεσμάτων για το 2022.

Επιπρόσθετα, η εταιρία έχει αναπτύξει σημαντική επενδυτική δραστηριότητα με την καθετοποίηση της παραγωγής προκειμένου να έχει τον έλεγχο βασικών πρώτων υλών και την βιομηχανοποίηση εμπορευμάτων, ενισχύοντας την κερδοφορία του μίγματος πωλήσεων.

Οι εκτιμήσεις για το 2023 είναι αισιόδοξες καθώς αναμένουμε τα αποτελέσματα των επενδύσεων και της ανάπτυξης της αγοράς και της αντίστοιχης αύξησης των πωλήσεων να ενισχύσουν τα αποτελέσματα και την οικονομική θέση της εταιρίας.

Η ευελιξία και η δυνατότητα της εταιρίας να προσαρμόζεται στο συνεχές ευμετάβλητο μικροοικονομικό και μακροοικονομικό περιβάλλον αποτελεί την κινητήρια δύναμη και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημά της.

*Διευκρινίζουμε πως η συνεργασία της κυρίας Τσώλα με την Mapei Hellas έχει διακοπεί από τις 11 Νοεμβρίου 2022. Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε πριν από την συγκεκριμένη ημερομηνία.

Οι πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν μοχλό ενίσχυσης της βιώσιμης ανάπτυξης

Τα χρήματα από το νέο ΕΣΠΑ, όπως λέει στο Finance Pro η Νίκη Δανδόλου, θα υποστηρίξουν την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν μηχανισμό αποζημίωσης.

Το παλιό ΕΣΠΑ ολοκληρώνεται και το νέο «ΕΣΠΑ 2021-2027» μπαίνει σε εφαρμογή. Με ποιο τρόπο θα συμβάλλει το νέο ΕΣΠΑ στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας;

Στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων που έχει την ευθύνη για το συντονισμό και το μεγαλύτερο μέρος της διαχείρισης των ελληνικών ‘ΕΣΠΑ’, λέμε με αφορμή κάθε νέα προγραμματική περίοδο ότι οι πόροι που έρχονται από την Ε.Ε. καθώς και οι συμπληρωματικοί εθνικοί πόροι δεν πρέπει να αποτελούν μηχανισμό αποζημίωσης. Αλλά μοχλό ενίσχυσης της βιώσιμης ανάπτυξης, ώστε να ενισχύεται αποτελεσματικά η εθνική οικονομία, η αναπτυξιακή μας υπόσταση και η κοινωνική συνοχή. Λέμε ακόμα πως οι επιλογές δεν πρέπει να έχουν αποσπασματικό χαρακτήρα, αλλά να εδράζονται σε πολυετείς εθνικές στρατηγικές σε παραγωγικούς τομείς και με συνέργειες στις παρεμβάσεις και έργα που σχεδιάζονται. Αλλιώς δεν έρχονται τα πολυπόθητα πολλαπλασιαστικά οφέλη. Απλά δεν.

Οι Κοινοτικοί πόροι έχουν συνεισφέρει σε κάθε πεδίο της ζωής των πολιτών και των επιχειρήσεων. Τώρα πλέον στην 6η προγραμματική περίοδο των ΚΠΣ και ΕΣΠΑ, αν όχι 7η αν μετρήσουμε και το πρώτο ‘πακέτο Ντελόρ’, η κοινή μας φιλοδοξία πρέπει να ανέβει. Στην Ελλάδα μας πήγε πίσω η οικονομική κρίση, όπως και η υγειονομική κρίση από την πανδημία του κορονοϊού.

Τώρα έχουμε μπροστά μας μια νέα περίοδο, που αρχικά σημαδεύεται από μία νέα ενεργειακή κρίση, που καλώς ή κακώς όμως εκτιμώ ότι πρόκειται επίσης να λειτουργήσει ως επιταχυντής στις παρεμβάσεις του ΕΣΠΑ και συνεπώς της αναπτυξιακής μας προοπτικής. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ενεργειακή θωράκιση των υποδομών, των επιχειρήσεων, ακόμα και των νοικοκυριών, την εξοικονόμηση ενέργειας, την πράσινη μετάβαση, ή την ψηφιακή μετάβαση που το κύμα του κορονοϊού κατέστησε απολύτως αναγκαία. Τώρα όλοι αναγνωρίζουν για παράδειγμα πως δεν είναι απλό αφήγημα εκμοντερνισμού ο ψηφιακός ή πράσινος εκσυγχρονισμός των επιχειρήσεων, αλλά αναγκαιότητα για την ανάπτυξη, ακόμα και την επιβίωση ή την ανθεκτικότητα των οικονομιών και κοινωνιών μας. Το ΕΣΠΑ καλύπτει και προάγει τα αντικείμενα αυτά ούτως ή άλλως, βεβαίως ο καλύτερος σχεδιασμός των εργαλείων και η αμεσότερη απόδοση των πόρων στους ωφελούμενους είναι το κλειδί. Αλλά και σε αυτό το επίπεδο θεωρώ πως τα αποτελέσματα που έχουμε επιδείξει επιτρέπουν να βλέπουμε το μέλλον θετικά. Και η παρούσα διακυβέρνηση έχει ανεβάσει τον πήχυ. Με αντικειμενικά στοιχεία.

Μπορείτε να μας πείτε με ποια προγράμματα του ΕΣΠΑ σχεδιάζεται να στηρίξετε την επιχειρηματικότητα;

Με τις πρωτοβουλίες ενίσχυσης ειδικά της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας απέναντι στο πλήγμα της πανδημίας του κορονοϊού, όπως: την επιστρεπτέα προκαταβολή I, την επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων επιχειρήσεων, τη χορήγηση κεφαλαίου κίνησης με την έκτακτη εξαίρεση που επέτρεψε το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο και αξιοποιήσαμε στο ΕΣΠΑ, πέραν των χρηματοδοτήσεων επενδυτικών σχεδίων που συνήθως δίνονταν, με τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και Ταμεία εγγυοδοσίας επιχειρήσεων, την αποζημίωση ειδικού σκοπού σε ελεύθερους επαγγελματίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις, αποδείχθηκε ότι μπορούμε να στηρίξουμε την επιχειρηματικότητα πολλαπλά, ακόμα και υπό πρωτοφανείς παγκόσμιες συνθήκες.

Πλέον θα επανέλθουμε σε μια ‘κανονικότητα’ που δεν θα επιτρέπει ξανά την απλή επιδότηση λειτουργικού ή μισθολογικού κόστους, αλλά την επιστροφή και έμφαση σε επενδύσεις πάνω στις επιχειρήσεις. Και αυτό είναι καλό γιατί σκοπός είναι ακριβώς το να αναπτυχθούν δομικά και παραγωγικά.

Τα προγράμματα θα είναι πολλά, όπως μερικά έχουν ήδη προανακοινωθεί, τόσο στο σκέλος της υποστήριξης ή μετασχηματισμού των υφιστάμενων επιχειρήσεων, στην υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων σε τομείς αιχμής, στην υποστήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας ιδιαιτέρως, σε προγράμματα νέων θέσεων εργασίας για ανέργους.

Οι επιχειρήσεις επιζητούν ταχύτερες διαδικασίες προκειμένου να υλοποιήσουν τις επενδύσεις που προγραμματίζουν. Έχετε κάνει αλλαγές στην κατεύθυνση μείωσης της γραφειοκρατίας;

Το ΕΣΠΑ υπήρξε βαρύ και γραφειοκρατικό. Αλλά υπάρχουν και σοβαρά ‘ελαφρυντικά’, με το κυριότερο τη δομική αδυναμία της ελληνικής πολιτείας να έχει απλή νομοθεσία σε κάθε τομέα, καθώς και σύντομες διαδικασίες της δημόσιας διοίκησης, αφού πρόκειται κυρίως για δημόσιες επενδύσεις και έργα (η επιχειρηματικότητα είναι ένα πολύ σημαντικό, αλλά όχι το οικονομικά μεγαλύτερο σκέλος του ΕΣΠΑ).

Στην επιχειρηματικότητα είναι γνωστό πως η γραφειοκρατία προερχόταν κυρίως από τα δικαιολογητικά. Δικαιολογητικά, τα οποία το δημόσιο δεν μπορούσε να αναζητήσει εσωτερικά ή δεν ήταν διαθέσιμα ψηφιακά (με υπογραφή), με αποτέλεσμα ακόμα και το 2019, τα πιστοποιητικά να ζητούνται σε χαρτί και με σφράγιση (ώστε να πιστοποιηθεί πως το ίδιο παραστατικό δεν δηλώνεται αλλού – συνέβαιναν και αυτά).

Να παραθέσω πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις που έγιναν: στο ΕΣΠΑ 2014-2020 υπήρχαν αρχικά περίπου 2 δισεκατομμύρια Ευρώ διαθέσιμα προς την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Όμως οι πληρωμές προς επιχειρήσεις το 2019 ήταν κάτω από 130 εκατομμύρια. Από τον Φεβρουάριο του 2020, εισαγάγαμε «12 μειώσεις» της γραφειοκρατίας για τις επιχειρήσεις, αρχικά με μείωση των δικαιολογητικών για τις εκταμιεύσεις των επιχορηγήσεων, που ήταν πολύ καθυστερημένες, από 8 σε 4 για τις ενδιάμεσες εκταμιεύσεις και από 8 σε 5 για την τελική εκταμίευση. Επίσης εισηγηθήκαμε τον ίδιο καιρό και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου μας αντίστοιχα εισηγήθηκε στη Βουλή και νομοθέτησε τη δυνατότητα επιτέλους να συνδεθούν τα πληροφοριακά συστήματα του ΕΣΠΑ (ΟΠΣ ΕΣΠΑ και ΠΣΚΕ) με την ΕΡΓΑΝΗ. Αυτονόητο; Δεν ήταν.

Το εφαρμόσαμε, με αποτέλεσμα τεράστια ανακούφιση στην προσκόμιση -σε έντυπη μορφή- εκατοντάδων ατομικών δικαιολογητικών εργασιακής απασχόλησης. Με την εφαρμογή της συγκεκριμένης δυνατότητας αφενός εξοικονομήθηκαν ώρες εργασίας για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, αφετέρου ενισχύθηκε το αδιάβλητο των στοιχείων. Όλα αυτά επιτάχυναν τις διαδικασίες, ακόμα και με τον κορονοϊό. Kαι με όλη την προσπάθεια μέχρι σήμερα, δεν υπάρχουν σήμερα σοβαρές εκκρεμότητες απέναντι σε επιχειρήσεις.

Για τις δε επιδοτήσεις του ΕΣΠΑ που δόθηκαν μέσα στην πανδημία, νομίζω εκεί δεν υπάρχει αντίρρηση από κανέναν, τα πράγματα έγιναν σε αστρονομικούς χρόνους. Για τα διεθνή δεδομένα, όχι μόνο τα ελληνικά. Δεν νομίζω ποτέ πριν ο Έλληνας επιχειρηματίας να είχε ποτέ στο παρελθόν υποβάλει μόνο 1 ηλεκτρονική αίτηση (ότι ..υπάρχει) και να βρήκε σε λίγες μέρες τα χρήματα στον τραπεζικό του λογαριασμό. Το δημόσιο έκανε τον υπολογισμό των ποσών ανά επιχείρηση (οριζόντιος αλγόριθμος του Υπουργείου Οικονομικών ανά ΚΑΔ), το ΕΣΠΑ διέθεσε πόρους αφού είχε τροποποιήσει και μετακινήσει ποσά σε 15 Επιχειρησιακά Προγράμματα, έλαβε τις εγκρίσεις της ΕΕ, και η ΑΑΔΕ έκανε τις εκταμιεύσεις μέσα από το Taxisnet προς το IBAN ενός εκάστου.

Αδιανόητα πράγματα, με την καλή έννοια για μια φορά.

Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι βασική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης. Οι πόροι του ΕΣΠΑ με ποιες δράσεις θα στηρίξουν αυτή την προσπάθεια;

Μέσα από το ΕΣΠΑ η Ευρωπαϊκή Ένωση μας αναγκάζει να αποδείξουμε στην πράξη τη δέσμευση σε βιωσιμότητα των επενδύσεων. Το συζητήσαμε και πριν, η λογική είναι πως όλες οι δράσεις, με τον δικό τους τρόπο η καθεμία, συνθέτουν ένα παζλ που οδηγεί σε μια μεγάλη εικόνα. Μια νέα εικόνα χώρας.

Γι’αυτό το λόγο οι ευρείες πολιτικές της ΕΕ, η πράσινη, η ψηφιακή, δίκαιη μετάβαση, αφορούν οριζόντια όλους τους κάθετους τομείς της οικονομίας. Σκοπός είναι η οικονομία, η κοινωνία αλλά και οι επιχειρήσεις να έχουν υγιές υπόβαθρο, ώστε να μπορούν να ανταπεξέρχονται κατά το δυνατόν σε οποιαδήποτε πρόκληση ή κρίση, τα συζητήσαμε και πριν. Αυτό σημαίνει βιωσιμότητα. Υπό αυτήν την έννοια, δεν θα μπορούσα να ξεχωρίσω κάποιες, φυσικά κάποιες είναι πιο γνωστές από άλλες. Αναφέραμε την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, υπάρχουν επίσης τα δημοφιλή προγράμματα ‘Εξοικονομώ’ κ.α. Όμως όλο το ΕΣΠΑ αποσκοπεί στη βιώσιμη ανάπτυξη και έτσι πρέπει να είναι. Από τις χρηματοδοτούμενες δράσεις της απασχόλησης και των δεξιοτήτων, μέχρι τις αφαλατώσεις στα νησιά ή τα μουσεία και τις πολιτιστικές δράσεις.

Οι βιώσιμες και αποδοτικές επενδύσεις συμβάλλουν και στην ουσιαστική αύξηση της απασχόλησης. Είστε αισιόδοξη ως προς την επίτευξη αυτού του στόχου;

Εμείς δεν επιθυμούμε να μεταφέρουμε στις αποσκευές μας προς το νέο ΕΣΠΑ την κατανάλωση πόρων ή την άχαρη επίλυση εκκρεμοτήτων. Επιθυμούμε μια οικονομική ανάπτυξη που οδηγεί με δυναμισμό σε νέες ευκαιρίες δημιουργίας και ευημερίας. Και αυτό γίνεται μέσα από την απασχόληση, την απασχόληση των νέων, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μας.

Είναι γεγονός πως πετύχαμε τα τελευταία χρόνια, μαζί με τη συνδρομή του ΕΣΠΑ, τη συγκράτηση, ακόμα και τη μείωση της ανεργίας. Παρότι βρισκόμασταν εν μέσω μιας πανδημίας που έκλεισε κυριολεκτικά την οικονομική και κοινωνική ζωή για μεγάλα διαστήματα. Βέβαια υπάρχει αγώνας ακόμα.

Αλλά και βέβαια είμαι αισιόδοξη. Όπως έχει ειπωθεί, δεν έχει νόημα να είμαστε οτιδήποτε άλλο. Και όχι μόνο γιατί θα υπάρχει λχ 1 δισεκατομμύριο Ευρώ που πρόκειται να επενδυθεί μέσα από το νέο ΕΣΠΑ αποκλειστικά για την απασχόληση των νέων.

Οι επενδύσεις που γίνονται και θα γίνουν, είτε με το ΕΣΠΑ ή και με το Ταμείο Ανάπτυξης ή άλλα εργαλεία, ειδικά σε τομείς όπου έχουμε ως Ελλάδα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, είναι γεγονός. Μιλάμε πάντα πχ για τη ναυτιλία αλλά τώρα έχουμε επιπλέον επενδύσεις και στην εγχώρια ναυπηγοεπισκευή. Μιλάμε πάντα για τουρισμό, τώρα εξειδικευόμαστε σε ‘πράσινα’ ξενοδοχεία, αγροτουρισμό ή άλλα. Όλα αυτά μπορούν να διασφαλίσουν καινούριους θύλακες απασχόλησης τόσο των νέων, όσο και να δώσουν νέες κατευθύνσεις και σε μεγαλύτερες ηλικίες, ώστε να ζούμε ως πολίτες με επάρκεια και ποιότητα. Χωρίς να αφήνουμε κανέναν πίσω.

Το 5G αλλάζει ταχύτατα το επιχειρείν και τη ζωή μας

H εφαρμογή του 5G θα φέρει μεγαλύτερες ταχύτητες και καλύτερη ποιότητα επικοινωνιών, ενώ αναμένεται να προσθέσει στο ΑΕΠ της Ελλάδας 4,18 δισ. ευρώ ετησίως. Η πανδημία «φρέναρε» σε έναν βαθμό τη δυναμική του 5G ,όπως λέει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας, αλλά ακόμη και υπό αυτήν τη συνθήκη ο ρυθμός υιοθέτησης του 5G ξεπερνά όλες τις προηγούμενες γενιές κινητών επικοινωνιών έως σήμερα. Δεν είναι τυχαίο ότι η πέμπτη γενιά κινητών επικοινωνιών εκτιμάται ότι θα παραγάγει αξία 7 τρισ. δολαρίων στην παγκόσμια οικονομία έως το 2030, προσφέροντας ένα ιδιαίτερα ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα.

Σύμφωνα με την έκθεση των InterDigital και ABI Research, τη μεγαλύτερη οικονομική αξία προσδίδει στο 5G η δυνατότητα του να λειτουργεί ως καταλύτης για τον πολλαπλασιασμό των συνδεδεμένων συσκευών ανά τον πλανήτη, από smartphones έως ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης, αλλά και για μια σειρά καινοτόμων εφαρμογών για επιχειρήσεις και φορείς.

«Η εποχή που ζούμε είναι ένα συναρπαστικό σημείο καμπής για το 5G και τον τρόπο ανάπτυξης και ‘κατανάλωσης’ των τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Καθώς το 5G αναπτύσσεται σε όλο τον κόσμο, βοηθά στην επίλυση θεμελιωδών προβλημάτων και στην αντιμετώπιση σημαντικών προκλήσεων, θέτοντας τα θεμέλια για νέες καινοτόμες εφαρμογές», αναφέρει η μελέτη των InterDigital και ABI Research.

Οι επιχειρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο στρέφονται στην τεχνολογία 5G για να διαχειριστούν καλύτερα τις άμεσες επιχειρηματικές πιέσεις που επιφέρει η πανδημία της COVID-19. Αυτό προκύπτει από την τρίτη έκδοση της έρευνα της EY, “Reimagining Industry Futures Study”, βάσει της οποίας το 85% των ερωτηθέντων αναφέρουν ότι ο αντίκτυπος της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης έχει πυροδοτήσει το ενδιαφέρον τους για το 5G, σε σχέση με 52% στην περσινή αντίστοιχη μελέτη. Όσον αφορά τις προθέσεις για μελλοντικές δαπάνες, το 5G πρωτοστατεί των άλλων αναδυόμενων τεχνολογιών που ερευνά η μελέτη, με το 56% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν να σχεδιάζουν επενδύσεις εντός της επόμενης τριετίας. Η πρόθεση για τρέχουσες και μελλοντικές δαπάνες για 5G αυτήν την περίοδο είναι υψηλότερες στην Ευρώπη σε αντίθεση με πέρυσι (76%, αυξημένες κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες), όταν και υστερούσε σε σχέση με άλλες γεωγραφικές περιοχές.

Ωστόσο, τα ευρήματα προειδοποιούν ότι οι επενδύσεις δεν πρέπει να θεωρούνται δεδομένες, με τις προθέσεις να μειώνονται κατά οκτώ ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση – στο 70% – στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού και στη Μέση Ανατολή.

Τα δίκτυα 5G, λοιπόν, εξαπλώνονται ταχύτατα και στη χώρα μας. Ποιες είναι οι αλλαγές που θα δουν οι επιχειρήσεις στη λειτουργία τους από τη χρήση των εξελιγμένων δικτύων; Σε αυτό το ερώτημα απαντούν στο FinancePro κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών και ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου EVOLVED-5G στον «Δημόκριτο».

Γιώργος Κουκουμέλης Οικονομικός Διευθυντής, Vodafone Ελλάδας
«Η αυξημένη ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και των αλυσίδων αξίας της Ευρώπης στα επόμενα χρόνια θα μπορούσε να συντελέσει σε αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας κατά 18,7%»

Το 5G θα επιταχύνει την ψηφιοποίηση και τον εκσυγχρονισμό της εθνικής οικονομίας
«Στη Vodafone είμαστε ενθουσιασμένοι για την ανάπτυξη του 5G δικτύου μας καθώς θα προσφέρει νέες, απεριόριστες δυνατότητες σε πολίτες και, κυρίως, επιχειρήσεις», μας λέει ο Γιώργος Κουκουμέλης Οικονομικός Διευθυντής της Vodafone Ελλάδας. «Είναι κοινή μας πεποίθηση ότι το 5G θα επιταχύνει την ψηφιοποίηση και τον εκσυγχρονισμό της εθνικής οικονομίας. Ήδη υπάρχουν μελέτες που τεκμηριώνουν τα οφέλη αυτά ως προς το ιδιαίτερα θετικό αποτύπωμα του 5G στο ΑΕΠ και τις θέσεις απασχόλησης. Μάλιστα, μελέτη του ομίλου Vodafone έδειξε ότι η αυξημένη ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και των αλυσίδων αξίας της Ευρώπης στα επόμενα χρόνια θα μπορούσε να συντελέσει σε αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας κατά 18,7% και άνοδο της παραγωγικότητας της χώρας κατά 17,9%, αντίστοιχα.

Ο συνδυασμός του 5G και του Internet of Things, στο οποίο ο όμιλός μας είναι παγκόσμιος ηγέτης, θα συμπαρασύρει τις επιχειρήσεις στην υιοθέτηση υπηρεσιών νέας γενιάς, που με τη σειρά τους θα εκτοξεύσουν την ανταγωνιστικότητά τους, υποστηρίζοντας ‘έξυπνες’ εφαρμογές στη βιομηχανία, τη γεωργία, το εμπόριο, την ενέργεια και άλλους τομείς», προσθέτει.

Χαρίλαος Κουμαράς Επιστημονικός Υπεύθυνος έργου EVOLVED-5G, Ερευνητής ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
«Η συνεισφορά των δικτύων 5G στις επιχειρήσεις αναμένεται να είναι σημαντική, διότι πέρα από απλά δίκτυα πρόσβασης, τα δίκτυα 5G μπορούν να αξιοποιηθούν ως προγραμματιζόμενες πλατφόρμες»

Νέες ευκαιρίες στην ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών
«Η συνεισφορά των δικτύων 5G στις επιχειρήσεις αναμένεται να είναι σημαντική, διότι πέρα από απλά δίκτυα πρόσβασης (access networks), τα δίκτυα 5G μπορούν να αξιοποιηθούν ως προγραμματιζόμενες πλατφόρμες, αναπτύσσοντας και νέα συνεργατικά επιχειρηματικά μοντέλα, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες στην ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών», αναφέρει ο Χαρίλαος Κουμαράς, Επιστημονικός Υπεύθυνος έργου EVOLVED-5G, Ερευνητής ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος. Σε αυτό το πλαίσιο, συνεχίζει, «το Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα EVOLVED-5G αναπτύσσει καινοτόμες εφαρμογές για δίκτυα 5G στα πλαίσια της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης (Industry 4.0), ενώ ταυτόχρονα παρέχει υλικό εκπαίδευσης και πρόγραμμα κατάρτισης (accelerator program) σε startups σχετικά με τις νέες δυνατότητες που προσφέρουν τα δίκτυα 5G στην ανάπτυξη νέων εφαρμογών».

Πλεονέκτημα για την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα της χώρας
«Η έγκαιρη ανάπτυξη δικτύων ινών και 5G θα προσφέρει σημαντικές οικονομικές ευκαιρίες για τα επόμενα χρόνια, ως κρίσιμο πλεονέκτημα για την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα της χώρας και κατ’ επέκταση των επιχειρήσεων», δηλώνει ο Γιώργος Λάμπρο, CFO της Nova. «Τα δίκτυα πέμπτης γενιάς (5G) είναι κάτι πολύ περισσότερο από κινητή τηλεφωνία. Είναι ο πυρήνας ενός νέου ψηφιακού περιβάλλοντος που συνδυάζει την τεχνητή νοημοσύνη και το cloud computing και που θα δημιουργήσει νέες υπηρεσίες και προϊόντα με δυνατότητα άμεσης σύνδεσης στο διαδίκτυο από όπου κι αν βρίσκεται κανείς. Δημιουργείται μια ψηφιακή και διασυνδεόμενη οικονομία, στην οποία το 5G ικανοποιεί την αυξανόμενη ζήτηση για δημιουργία και μετακίνηση δεδομένων και νέων γνώσεων, γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα», αναφέρει.

Τα δίκτυα 5G προφέρουν ύψιστης σημασίας πλεονεκτήματα
«Τα δίκτυα 5G έρχονται προσφέροντας ύψιστης σημασίας πλεονεκτήματα όσον αφορά την αποδοτικότητα, ενώ παράλληλα καλλιεργούν τη δυνατότητα για καινοτομία και ευρηματικότητα σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες στις επιχειρήσεις», τονίζει στο FinancePro ο Πρύτανης του Πανεπιστήμιου Πατρών Χρήστος Μπούρας. «Οι επιχειρήσεις έχουν πλέον τη δυνατότητα να εμπνέονται και να δημιουργούν προϊόντα και υπηρεσίες που μπορούν να υλοποιηθούν μόνο μέσα από τις δυνατότητες των δικτύων 5G, όπως η χαμηλή καθυστέρηση, οι υψηλότερες ταχύτητες για μεταφορά δεδομένων μεγάλου όγκου και η αυξημένη ασφάλεια των δεδομένων. Ειδικότερα, μέσω των αυξημένων ταχυτήτων που προσφέρουν τα συγκεκριμένα δίκτυα (μεγαλύτερων του 1Gbps), παρέχεται μεγαλύτερη ευελιξία στη μεταφορά δεδομένων και την απομακρυσμένη επικοινωνία, γεγονός που καθιστά εφικτή την περαιτέρω ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εργασίας. Παράλληλα, τα δίκτυα 5G αίρουν και αρκετούς περιορισμούς των δικτύων τέταρτης γενιάς, αφού πλέον δίνουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να εξυπηρετούν πολύ μεγαλύτερο αριθμό ταυτόχρονων συσκευών, παρέχοντάς τους με αυτό τον τρόπο τη συνδεσιμότητα που χρειάζονται τόσο στο παρόν αλλά και στο μέλλον».

Δημήτρης Παπαδημητρίου Αντιπρόεδρος και Εμπορικός Διευθυντής, Ericsson Hellas
«Τα 5G δίκτυα προσφέρουν πολύ υψηλές ταχύτητες, εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση στη μετάδοση δεδομένων, αυξημένη ασφάλεια και δυνατότητα ανάπτυξης νέων εφαρμογών»

Είναι ιδανικά για πολλές νέες επιχειρηματικές εφαρμογές
«Τα 5G δίκτυα προσφέρουν πολύ υψηλές ταχύτητες , εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση στη μετάδοση δεδομένων, αυξημένη ασφάλεια και δυνατότητα ανάπτυξης νέων εφαρμογών, χαρακτηριστικά που τα καθιστούν ιδανικά για πολλές νέες επιχειρηματικές εφαρμογές», δηλώνει στο FinancePro ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, Αντιπρόεδρος και Εμπορικός Διευθυντής Ericsson Hellas. «Μέχρι τώρα έχουμε παραδείγματα εφαρμογών στη μεταποίηση, αυτοκινητοβιομηχανία, ενέργεια και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, εξόρυξη, λιμάνια και αεροδρόμια καθώς και σε Υπηρεσίες Δημόσιας Ασφάλειας / Πολιτικής Προστασίας. Η λίστα αυτή μεγαλώνει διαρκώς και η Ericsson εργάζεται και ενθαρρύνει μέσω συνεργασιών, δοκιμών και ποικίλων πρωτοβουλιών την ανάπτυξη νέων εφαρμογών. Η απόκτηση της Vonage από την Ericsson εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο και έχει ως κύριο σκοπό το άνοιγμα της 5G τεχνολογίας προς την κοινότητα των σχεδιαστών νέων εφαρμογών», αναφέρει.

Αλέξανδρος Ταρνάρης Διευθυντής Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, Ομίλος INTRACOM TELECOM
«Τα δίκτυα 5ης γενιάς χτίζονται με μια εντελώς νέα αντίληψη που επικεντρώνεται στη χρήση πάρα στην ταχύτητα»

Επικέντρωση στη χρήση πάρα στην ταχύτητα
«Το 5G σχετίζεται τόσο με τη διασυνδεσιμότητα όσο και με την ολοκληρωτική ψηφιοποίηση», τονίζει o Αλέξανδρος Ταρνάρης, Διευθυντής Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Ομίλου INTRACOM TELECOM. «Τα δίκτυα 5ης γενιάς χτίζονται με μια εντελώς νέα αντίληψη που επικεντρώνεται στη χρήση πάρα στην ταχύτητα. Οι εταιρικοί χρήστες επωφελούνται από εξειδικευμένα δίκτυα, διαφορετικά από αυτά της ευρείας χρήσης κινητής τηλεφωνίας. Το 5G στοχεύει στον εξορθολογισμό και αυτοματισμό των λειτουργιών, στη διευκόλυνση των συνεργιών και ανάπτυξη προστιθέμενης αξίας, τόσο με δημιουργία νέων ροών εσόδων όσο ακόμα σημαντικότερα με παροχή μοναδικών νέων υπηρεσιών προς τους τελικούς πελάτες, καθώς και με βέλτιστη χρήση υποδομών και πόρων», αναφέρει. «Στόχος είναι όχι μόνο η δημιουργία κερδοφορίας και υπεραξίας, αλλά κυρίως η βιωσιμότητα, η ευελιξία και η ελαχιστοποίηση του ενεργειακού και περιβαλλοντολογικού αποτυπώματος αυτών των υποδομών. Πάνω στο τρίπτυχο αυτοματισμού-βελτιστοποίησης-βιωσιμότητας που φέρνει η εξάπλωση του 5G, η Intracom Telecom, με αιχμή τη βαθιά τεχνογνωσία και εμπειρία στις τεχνολογίες του IoT και την ενδυνάμωσή του με τη βοήθεια τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, θα συνδράμει ουσιαστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό τόσο των εταιρειών και των ΔΕΚΟ όσο και των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης», προσθέτει.

Γιώργος Τσώνης Executive Director, Network Development & Operations Ομίλου ΟΤΕ
«Οι δικτυακές υποδομές αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, αλλά και για την προσέλκυση επενδύσεων»

Τα δίκτυα ανοίγουν νέες δυνατότητες
«Τα υπερσύγχρονα δίκτυα 5G και Fiber to the Home είναι προϋπόθεση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, της κοινωνίας και των επιχειρήσεων με αναμφισβήτητη θετική επίδραση στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον», τονίζει ο Γιώργος Τσώνης Executive Director Network Development & Operations Ομίλου ΟΤΕ. «Οι δικτυακές υποδομές αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, αλλά και για την προσέλκυση επενδύσεων, που με τη σειρά τους συμβάλλουν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. O Όμιλος ΟΤΕ ανταποκρίνεται στις ανάγκες της νέας ψηφιακής εποχής, δημιουργώντας τις υποδομές για την Κοινωνία των Gigabit. Το COSMOTE 5G, το μεγαλύτερο 5G δίκτυο της χώρας, πλησιάζει τον στόχο του 80% πανελλαδικής πληθυσμιακής κάλυψης, ενώ ο στόχος για το τέλος του 2023 είναι το 90%. Επιπλέον, στα τέλη της επόμενης χρονιάς θα ξεκινήσει κι η λειτουργία του 5G Stand Alone (SA), του επόμενου σταδίου ανάπτυξης του δικτύου 5ης γενιάς», προσθέτει. «Tο 5G SA θα προσφέρει ακόμη περισσότερες δυνατότητες, όπως τη δυνατότητα δυναμικής διαχείρισης και αποκλειστικής χρήσης δικτυακών πόρων της υποδομής 5G (dynamic network slicing). Ένα network slice είναι ένα εικονικό δίκτυο με εγγυημένη παροχή εξειδικευμένων χαρακτηριστικών (ποιότητα, εύρος ζώνης, απόκριση, ασφάλεια κτλ.). Το κάθε network slice είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των διαφόρων εφαρμογών που χρησιμοποιεί ο χρήστης σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για κάθετες αγορές, καθώς επιτρέπει τη δημιουργία πολλών, παραμετροποιημένων και ανεξάρτητων μεταξύ τους δικτύων που βρίσκονται σε κοινή υποδομή, ανοίγοντας νέους δρόμους σε ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών για τη βιομηχανία, την ψυχαγωγία, την ασφάλεια, τις μεταφορές, τα smart cities, κλπ», επισημαίνει.

Παρά την πρόοδο, ωστόσο, που έχει σημειωθεί έρευνες, εξακολουθούν να επισημαίνουν τη χαμηλή ταχύτητα του ίντερνετ στη χώρα μας. Ρωτήσαμε τους ειδικούς τι νομίζουν πως πρέπει να γίνει ώστε να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση.

Η ψηφιοποίηση των υποδομών της Ελλάδας αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα
«Για εμάς στη Vodafone, η ψηφιοποίηση των υποδομών της Ελλάδας αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα», τονίζει ο Γιώργος Κουκουμέλης. «Προ διετίας επενδύσαμε πάνω από 130 εκ. ευρώ για να αποκτήσουμε φάσμα για την ανάπτυξη του δικτύου 5G και σήμερα υλοποιούμε ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 600 εκ. ευρώ, που έχει ως στόχο να φέρουμε στην Ελλάδα τις σύγχρονες ψηφιακές υποδομές και υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, δημιουργούμε δίκτυο 5G με στόχο πληθυσμιακή κάλυψη 90% στο τέλος του 2025, αλλά και δίκτυα οπτικών ινών που θα καλύψουν 800.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σημαντικές ελληνικές πόλεις. Επίσης, κατασκευάζουμε υποθαλάσσια καλώδια σε Ιόνιο και Αιγαίο, που θα φέρουν νέες δυνατότητες σε 10 ελληνικά νησιά και περίπου ένα εκατομμύριο Έλληνες πολίτες», προσθέτει. «Η περαιτέρω ψηφιοποίηση της οικονομίας, η επίλυση εκκρεμοτήτων στην αδειοδότηση της δημιουργίας ψηφιακών υποδομών και η προσθήκη νέων ψηφιακών δράσεων στο Ταμείο Ανάκαμψης (π.χ. οι καλωδιώσεις κτιρίων, το κουπόνι διασύνδεσης, η χρήση Fixed Wireless Access στην περιφέρεια) μπορούν να επιταχύνουν την ψηφιακή μετάβαση της Ελλάδας», αναφέρει.

Τα δίκτυα θα συμβάλλουν στη βελτίωση των ταχυτήτων πρόσβασης στο διαδίκτυο
«Τα δίκτυα 5ης γενιάς θα συμβάλλουν στη βελτίωση των ταχυτήτων πρόσβασης στο διαδίκτυο, καθώς οι επενδύσεις σε δίκτυα οπτικών ινών αλλά και η διάθεση νέων υπηρεσιών ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (Fixed Wireless Access) μέσω των δικτύων 5G θα συμβάλλουν στη βελτίωση των ταχυτήτων που διαθέτουν σήμερα οι χρήστες μας», λέει ο Χαρίλαος Κουμαράς.

Γιώργος Λάμπρου CFO, Nova
«Δημιουργείται μια ψηφιακή και διασυνδεόμενη οικονομία, στην οποία το 5G ικανοποιεί την αυξανόμενη ζήτηση για δημιουργία και μετακίνηση δεδομένων και νέων γνώσεων γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα»

Η ζήτηση για ψηφιακές υπηρεσίες είναι μεγαλύτερη από την προσφορά
«Αυτή τη στιγμή η ζήτηση για ψηφιακές υπηρεσίες είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη προσφορά», τονίζει ο Γιώργος Λάμπρου. «Όσο οι εφαρμογές γίνονται πιο απλές και προσιτές, η διείσδυσή τους θα είναι ταχύτερη. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε το έλλειμμα στις υποδομές, το οποίο εμποδίζει την ψηφιοποίηση της χώρας μας. Η χώρα για να αλλάξει σελίδα στο θέμα των υποδομών πρέπει να υποστηριχθεί με δυναμικές πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη νέων δικτύων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί αν ο ρυθμός διείσδυσης της οπτικής ίνας ανεβάσει ταχύτητες και το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» ολοκληρωθεί εντός του 2023. Η Nova συμβάλλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, και δημιουργεί υποδομές εθνικής σημασίας μέσω της ανάπτυξης ιδιόκτητου δικτύου FTTH με συνολικές επενδύσεις ύψους δύο δισ. ευρώ έως το 2027», προσθέτει.

Χρήστος Μπούρας Πρύτανης, Πανεπιστημίου Πατρών
«Οι επιχειρήσεις έχουν πλέον τη δυνατότητα να εμπνέονται και να δημιουργούν προϊόντα και υπηρεσίες που μπορούν να υλοποιηθούν μόνο μέσα από τις δυνατότητες των δικτύων 5G»

Πρέπει να γίνουν σημαντικά βήματα για να προσεγγίσουμε τις χώρες της ΕΕ
«Αν και έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση στην κάλυψη δικτύων υψηλής ταχύτητας στη χώρα μας (από 0,4% το 2016 σε 10% το 2020 και σε περίπου 20% το 2021, σύμφωνα με το Eurostat), είναι γεγονός πως η χώρα μας βρίσκεται στην τελευταία θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ στη συγκεκριμένη λίστα, όπου ο μέσος όρος το 2021 ξεπερνούσε το 70%», μας λέει ο Χρήστος Μπούρας. «Θα πρέπει λοιπόν να γίνουν σημαντικά βήματα για να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα, βήματα που θα πρέπει να εστιάσουν κυρίως στην αντικατάσταση του χαλκού με οπτική ίνα, και στην ταυτόχρονη ανάπτυξη κινητών δικτύων πέμπτης γενιάς (5G). Προς αυτή την κατεύθυνση είναι σημαντική η υλοποίηση των έργων που αναφέρονται στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ορισμένα εκ των οποίων – όπως το Superfast Broadband και το Ultra Fast Broadband – είναι ήδη σε εξέλιξη και έχουν οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση των ταχυτήτων και πρόσβασης στο internet», επισημαίνει.

Συντονισμένες δράσεις θα έκαναν το πολύ γρήγορο ίντερνετ προσιτό σε όλους
«Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα (OOKLA Σεπτέμβριος 2022), η Ελλάδα βρίσκεται στην 32η θέση παγκοσμίως όσον αφορά τις ταχύτητες των δικτύων κινητής τηλεφωνίας με 70.64 Mbps αθροιστική ταχύτητα (download και upload), ενώ στην ταχύτητα των δικτύων σταθερής τηλεφωνίας βρίσκεται στην 94η θέση παγκοσμίως με 45.35 Mbps αθροιστική ταχύτητα», τονίζει ο Δημήτρης Παπαϊωάννου. «Συνεπώς, η χαμηλή θέση της χώρας σε ταχύτητες ίντερνετ αφορά κυρίως τα δίκτυα σταθερής τηλεφωνίας και η προσπάθεια για επέκταση των δικτύων οπτικών ινών θα πρέπει να συνεχιστεί και να επιταχυνθεί. Σε αυτή την κατεύθυνση μπορούν να συμβάλλουν οι λύσεις Σταθερής Ασύρματης Πρόσβασης που βασίζονται σε ασύρματες τεχνολογίες (4G/5G) και παρέχουν γρήγορη διασύνδεση σε περιοχές με δύσκολη προσβασιμότητα της οπτικής ίνας», προσθέτει. «Παράλληλα, αν λάβουμε υπόψη πως οι ταχύτητες των δικτύων κινητής 5G σε συνθήκες καλής κάλυψης ξεπερνούν κατά πολύ τα 200 Mbps, γίνεται φανερό πως η επιτάχυνση της επέκτασης των 5G δικτύων κινητής, ιδιαίτερα στη μέση φασματική περιοχή (mid-band), μπορεί να ανεβάσει γρήγορα τη χώρα μας στις πρώτες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης. Συντονισμένες δράσεις, λοιπόν, στην επέκταση των δικτύων υψηλής ταχύτητας σταθερής και κινητής τηλεφωνίας θα βοηθούσε τις ελληνικές επιχειρήσεις να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και καινοτόμες, θα έκανε το πολύ γρήγορο ίντερνετ προσιτό σε όλους, ενώ συγχρόνως θα αναδείκνυε την Ελλάδα σε ακόμη πιο ελκυστικό προορισμό για ψηφιακούς νομάδες», συμπληρώνει.

Η υλοποίηση γρηγορότερων δικτύων θα μπορούσε να επιταχυνθεί
«Η μετάβαση της κοινωνίας σε μια ψηφιακά προηγμένη εποχή και κατ’ επέκταση η υλοποίηση ταχύτερων δικτύων απαιτεί ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης που πρέπει να υιοθετηθεί από όλους, την ηγεσία των τηλεπικοινωνιακών παρόχων, τους υπαλλήλους του κράτους αλλά και από τους απλούς πολίτες», πιστεύει ο Αλέξανδρος Τάρναρης. «Η υλοποίηση γρηγορότερων δικτύων θα μπορούσε να επιταχυνθεί, για παράδειγμα, με κάποιες αναπροσαρμογές του θεσμικού πλαισίου για την αδειοδότηση των κεραιών και με παράλληλες ενημερωτικές εκστρατείες για τα οφέλη αλλά και την ασφάλειά του για την ελληνική κοινωνία» τονίζει. «Στο εξωτερικό, και συγκεκριμένα στην Ιταλία, οι ταχύτητες internet για τους συνδρομητές των πελατών μας στην ιταλική επικράτεια φθάνουν τα 200Mbps ανά συνδρομητή, διότι υπήρξε θέληση για ουσιαστική λύση τόσο από την εταιρεία όσο και από το κράτος. Με λίγα λόγια, η αλλαγή νοοτροπίας και η σωστή αξιοποίηση διαφορετικών τεχνολογιών είναι απαραίτητα συστατικά για τη βελτιστοποίηση των ταχυτήτων των δικτύων σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας», προσθέτει.

Μια μεγάλη επένδυση, με θετική επίδραση
«O Όμιλος ΟΤΕ έχει ανακοινώσει και ήδη υλοποιεί ένα εκτενές επενδυτικό πρόγραμμα άνω των τριών δισ. ευρώ για την αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών της χώρας μας», λέει ο Γιώργος Τσώνης. «Μόνο από τις επενδύσεις του Ομίλου ΟΤΕ θα καλυφθούν με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι μέχρι το 2027 περίπου τα δύο τρίτα των γραμμών της χώρας, δηλαδή σχεδόν τρία εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επένδυση σε τηλεπικοινωνιακές υποδομές που έχει γίνει τις τελευταίες δεκαετίες στη χώρα. Από τον Σεπτέμβριο έχει ξεκινήσει και η εμπορική διάθεση ταχυτήτων internet 1Gbps μέσω FTTH. Ήδη περισσότερα από 730.000 σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα, που αντιστοιχούν σε πάνω από 1.800.000 πολίτες, έχουν πρόσβαση σε ταχύτητες 1Gbps», αναφέρει. «Παράλληλα, μέσα στο 2022 θα ολοκληρωθεί η δωρεάν αναβάθμιση των ταχυτήτων internet που απολαμβάνουν οι οικιακοί και εταιρικοί πελάτες σταθερής COSMOTE. Αφορά περίπου 750.000 πελάτες στις περιοχές όπου δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα, και είναι τεχνολογικά εφικτό. Στόχος της αναβάθμισης είναι η αξιοποίηση των σύγχρονων δυνατοτήτων του δικτύου σταθερής από μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Με τις πρωτοβουλίες του Ομίλου ΟΤΕ, η Ελλάδα αναμένεται να μειώσει την ψηφιακή απόσταση που τη χωρίζει από τα πλέον προηγμένα ευρωπαϊκά κράτη», συμπληρώνει.

Σε τροχιά επιβράδυνσης η παγκόσμια οικονομία

Λίγο πριν από το τέλος του 2022 όλες οι αβεβαιότητες και οι ανησυχίες εξακολουθούν. Η σύρραξη στην Ουκρανία μπήκε στον δέκατο μήνα και, όπως φαίνεται, δεν υπάρχει προοπτική ειρήνευσης στο προσεχές διάστημα. Οι επιπτώσεις της παρατεταμένης σύγκρουσης σε συνδυασμό με τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η πανδημία ωθούν την παγκόσμια οικονομία σε επιβράδυνση. Ο ΟΟΣΑ προβλέπει σημαντική επιβράδυνση της ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας το 2023 στο 2,2% από 3,1% που εκτιμάται εφέτος, λόγω του αντίκτυπου από τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ για το 2024 αναμένεται μια ενίσχυση της ανάπτυξης στο 2,7% καθώς θα αρχίσουν οι πρώτες μειώσεις επιτοκίων σε πολλές χώρες.

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα την Ευρώπη, η οποία πλήττεται περισσότερο λόγω της γειτνίασης με την εστία σύγκρουσης το 2023, θα είναι ένα έτος στασιμότητας. Σύμφωνα με τις πρόσφατες προβλέψεις της Κομισιόν, η οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να είναι υποτονική, με την αύξηση του ΑΕΠ να φτάνει το 0,3% συνολικά τόσο στην ΕΕ, όσο και στη ζώνη του ευρώ.

Για την ελληνική οικονομία, όλα τα σενάρια που έχουν δει το φως της δημοσιότητας δείχνουν πως θα κινηθεί αρκετά υψηλότερα από τον μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ΟΟΣΑ προβλέπει ανάπτυξη 1,6% το 2023, ενώ ο προϋπολογισμός του 2023, ο οποίος κατατέθηκε πρόσφατα στη Βουλή, προβλέπει ανάπτυξη 1,8% για το επόμενο έτος. Για τον πληθωρισμό ο ΟΟΣΑ προβλέπει ότι θα μειωθεί το 2023 στο 4,3% και περαιτέρω στο 2,3% το 2024 από 9,7% εφέτος, εκτιμώντας ότι οι τιμές ενέργειας θα μειωθούν.

Στο νέο μας τεύχος φιλοξενούμε την Πρόεδρο του ΕΒΕΑ Σοφία Κουνενάκη – Εφραίμογλου, η οποία επισημαίνει πως το Επιμελητήριο, με την ιδιότητα του θεσμικού συνομιλητή της πολιτείας, προτείνει μέτρα και πολιτικές για τη στήριξη και την ενδυνάμωση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και για την αντιμετώπιση βασικών εμποδίων, όπως είναι τη δυσχερή πρόσβαση σε δανειακά κεφάλαια. Η χρηματοδότηση, όπως λέει, είναι το σημαντικότερο μέσο για την ενδυνάμωση του επιχειρείν. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκη Δανδόλου, αναφέρεται διεξοδικά στις πρωτοβουλίες ενίσχυσης, ειδικά της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, μέσω των πόρων του νέου ΕΣΠΑ, το οποίο στο σύνολό του αποσκοπεί στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Στο ρεπορτάζ για την ελληνική οικονομία παρουσιάζονται όλα τα στοιχεία που συγκροτούν τον προϋπολογισμό του 2023, τον πρώτο μετά από 12 χρόνια που κατατέθηκε εκτός πλαισίου μνημονιακής επιτήρησης ή ενισχυμένης εποπτείας. Ο προϋπολογισμός θέτει επτά προτεραιότητες με τις βασικότερες να αφορούν στη συνέχιση και ενίσχυση των μέτρων στήριξης της κοινωνίας και αφετέρου στην επίτευξη δημοσιονομικής ισορροπίας και τη διατήρηση της αναπτυξιακής πορείας της χώρας. Η CFO της Mapei Hellas Σπυριδούλα Τσώλα μιλά στο FinancePro για το πώς αντιμετωπίζει ως οικονομική διεύθυνση τις αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία, τον καθοριστικό ρόλο των ψηφιακών εργαλείων, αλλά και για τη συμβολή της οικονομικής διεύθυνσης στη στρατηγική της επιχείρησης. Έχουμε επίσης αφιερώματα στο Risk Management, τις Τηλεπικοινωνίες, το Debt Restructuring & Npl και το Corporate & Investment Banking. Καλή ανάγνωση.

Κρις Αίσωπος: Τα μηνύματα από τις επενδύσεις ξένων κεφαλαίων στην Ελλάδα είναι άκρως ενθαρρυντικά

Αν μάλιστα διατηρηθούν οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης και το επόμενο έτος, όπως λέει στο FinancePro ο Πρόεδρος της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, είναι πιθανή η επιστροφή της Ελλάδας στην κατηγορία αξιόπιστων πιστοληπτικά κρατών (Investment Grade) το 2023.

Πείτε μας δυο λόγια για το επενδυτικό τοπίο που διαμορφώνεται το 2022. Πώς αλλάζουν τα δεδομένα οι πληθωριστικές πιέσεις και η αύξηση των επιτοκίων;

Το επενδυτικό τοπίο χαρακτηρίζεται από έντονη μεταβλητότητα και αβεβαιότητα. Στην περίοδο της πανδημίας οι κυβερνήσεις -με την συνδρομή των Κεντρικών Τραπεζών- υποστήριξαν την οικονομία με υψηλές δόσεις ρευστότητας. Με την λήξη της πανδημίας τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα έδωσαν το έναυσμα για πληθωριστικές τάσεις. Δυστυχώς οι τάσεις αυτές γιγαντώθηκαν με την πολεμική σύρραξη στην Ουκρανία. Σαν αποτέλεσμα οι Κεντρικές Τράπεζες αναγκάστηκαν να καταφύγουν στην αύξηση επιτοκίων, που δυστυχώς δεν προβλέπεται να ανακοπεί στο εγγύς μέλλον.

Είναι γεγονός ότι βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή της μετάδοσης των αυξήσεων στην πραγματική οικονομία. Το κόστος δανεισμού για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά βαίνει αυξανόμενο και αναπόφευκτα θα υπάρξουν προβλήματα ρευστότητας αλλά και φερεγγυότητας. Για το λόγο αυτό απαιτείται συνεχής παρακολούθηση και επιβεβαίωση των επενδυτικών επιλογών καθώς οι κίνδυνοι είναι ιδιαίτερα αυξημένοι. Είναι σκόπιμο πάντως να σημειωθεί ότι οι αγορές, ως συνήθως, προεξοφλούν σημαντικό μέρος των μελλοντικών προβλημάτων.

Ως πρόεδρος της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, ποιες είναι οι προτεραιότητες που έχετε θέσει για το υπόλοιπο του 2022 αλλά και για το επόμενο έτος;

Η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών το 2022 επικεντρώνεται στην αναβάθμιση του θεσμικού πλαισίου όλων των κατηγοριών των μελών της. Ήδη έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες αρχές προτάσεις για την θέσπιση των omnibus accounts των αμοιβαίων κεφαλαίων, πλαίσιο το οποίο υφίσταται σε όλες τις αγορές των χωρών της ΕΕ. Παράλληλα, συντονισμένοι με την κατεύθυνση που έχει δώσει η κυβέρνηση και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, συμβάλλουμε στην ενίσχυση του κανονιστικού πλαισίου της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, έχοντας ήδη καταθέσει τις προτάσεις μας σε σχέδιο νόμου για την αναβίωση του κλάδου των Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ), καθώς είναι πεποίθησή μας ότι μπορεί να στηρίξει την ανάπτυξη του ελληνικού χρηματιστηρίου. Προς την ίδια κατεύθυνση ενίσχυσης της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, αυτόν τον καιρό επεξεργαζόμαστε βελτίωση για την μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα του κλάδου των Εταιριών Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ). Το 2023 προβλέπεται να είναι έτος προκλήσεων προερχόμενες από την διεθνή συγκυρία, στις οποίες θα προστεθεί και εθνική παράμετρος με τις βουλευτικές εκλογές.

Ποια είναι η θέση σας για την πορεία της ελληνικής οικονομίας; Πιστεύετε ότι απειλείται από το υψηλό δημόσιο χρέος ή άλλους παράγοντες;

Η θετική πορεία της Ελληνικής οικονομίας πιστοποιείται από τις εκτιμήσεις επίσημων φορέων και οίκων αξιολόγησης. Συγκεκριμένα για το 2022 αναμένεται ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης για το ΑΕΠ περίπου 5.5% ενώ και για το 2023 υπάρχουν αισιόδοξες ενδείξεις. Είναι γεγονός ότι η Ελληνική οικονομία χρειάζεται περισσότερες μεταρρυθμίσεις αλλά παράλληλα υπάρχει και ένα ευνοϊκό περιβάλλον.

Αυτό οφείλεται αφενός στην θετική στάση των Ευρωπαίων εταίρων μας και αφετέρου στο “μαξιλάρι” ρευστότητας (πάνω από €30 δις) που επιτρέπουν την καλύτερη διαχείριση των δημοσιονομικών διακυμάνσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, η μακρόχρονη ληκτότητα του Ελληνικού χρέους αλλά και το γεγονός ότι ο ρυθμός ανάπτυξης ξεπερνά το κόστος δανεισμού, μας δίνουν μία σχετική αισιοδοξία. Το κρίσιμο μέγεθος όπου οφείλουμε να εστιάσουμε είναι οι μελλοντικοί ρυθμοί ανάπτυξης που θα καθορίσουν και τον δείκτη χρέους προς ΑΕΠ. Σημαντικό ρόλο για αυτό θα παίξει η αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Στη βάση αυτή –και εφόσον διατηρηθούν οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης- στο επόμενο έτος είναι πιθανή η επιστροφή της Ελλάδας στην κατηγορία αξιόπιστων πιστοληπτικά κρατών (Investment Grade).

Ποια είναι η εικόνα σας από την τοποθέτηση ξένων κεφαλαίων στην Ελλάδα. Υπάρχει θετικό momentum για την ελληνική οικονομία;

Τα μηνύματα από τις επενδύσεις ξένων κεφαλαίων στην Ελλάδα είναι άκρως ενθαρρυντικά. Ήδη το πρώτο πεντάμηνο του 2022 οι ξένες άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα ανήλθαν σε 3,5 δις ευρώ σε σχέση με 1,9 δις το ίδιο διάστημα του 2021. Η εξωστρέφεια της Ελληνικής οικονομίας αποτυπώνεται και στο γεγονός ότι χώρες εκτός από την Ευρώπη όπως αρκετές από την Μέση Ανατολή και βεβαίως οι ΗΠΑ εκδηλώνουν έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον. Παραδοσιακά το επίκεντρο των επενδύσεων είναι ο τουρισμός και το real estate, αλλά πλέον και οι τομείς της ενέργειας, της τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών και των υπηρεσιών υγείας και φαρμάκων γίνονται αντικείμενο επενδύσεων από ξένους κολοσσούς (Amazon, Cisco, JPM, Pfizer κοκ). Σταδιακά η Ελλάδα αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιανατολικής Ευρώπης για ένα πλήθος από οικονομικές δραστηριότητες και αυτό μόνο θετικό πρόσημο μπορεί να έχει.

Εκτιμούμε ότι με κεντρικό άξονα το Ταμείο Ανάκαμψης αυτός ο ενάρετος κύκλος θα συνεχιστεί μεσοπρόθεσμα.

Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής. Πώς αντιμετωπίζει ο κλάδος των επενδύσεων και της διαχείρισης κεφαλαίων αυτή την πρόκληση;

Οι παγκόσμιες οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή, οι κοινωνικές ανισότητες, η διαφθορά κα., έχουν οδηγήσει κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς να διατυπώσουν φιλόδοξα σχέδια και αντίστοιχα στόχους για την αντιμετώπισή τους, όπως οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η Συμφωνία του Παρισιού. Ο κλάδος μας διαδραματίζει βασικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, με σκοπό να καταστεί βιώσιμη η οικονομία της ΕΕ. Τα μέλη της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, αναγνωρίζοντας τη σημασία των ουσιωδών περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με την εταιρική διακυβέρνηση θεμάτων, λαμβάνουν υπόψη τους σχετικούς κινδύνους βιωσιμότητας κατά τη διαδικασία έρευνας, ανάλυσης και λήψης των επενδυτικών αποφάσεών τους, ενισχύουν τη διαφάνεια, ενώ παράλληλα αναπτύσσουν επενδυτικά προϊόντα με περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά. Με βάση τα στοιχεία της Βάσης Δεδομένων της Ε.Θ.Ε. (στοιχεία 30.09.2022) τα Αμοιβαία Κεφάλαια που έχουν περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά ανέρχονται πλέον σε 36, με ενεργητικό που αντιστοιχεί στο 8,52% της συνολικής αγοράς Α/Κ. Εκτός από τη συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο, ο κλάδος μας υιοθετεί αρχές και υποστηρίζει πρωτοβουλίες που προωθούν την υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ενδεικτικά, ο αριθμός των ελληνικών εταιρειών επενδύσεων που υποστηρίζει την πρωτοβουλία ΟΗΕ για τις Αρχές των Υπεύθυνων Επενδύσεων, PRI, είναι πλέον 10, αντιπροσωπεύοντας κεφάλαια πάνω από 15 δισ. ευρώ, ως ποσοστό 80% των συνολικών κεφαλαίων υπό διαχείριση. Παράλληλα, ο κλάδος μας παρακολουθεί συστηματικά τις εξελίξεις στα σημαντικά αυτά θέματα, προωθεί δράσεις επικοινωνίας, ενημέρωσης, συνεργασίας και συμμετέχει ενεργά στον δημόσιο διάλογο που διεξάγεται σε σχετικά με τη βιωσιμότητα θέματα.

Η οικονομική συγκυρία είναι εξαιρετικά πολύπλοκη. Τι θα προτείνατε σε έναν οικονομικό διευθυντή ως προς την αξιοποίηση των διαθέσιμων κεφαλαίων της εταιρείας του;

Η αύξηση των επιτοκίων έχει προκαλέσει σημαντική διόρθωση στις τιμές των risk assets φέτος, αλλά παράλληλα έχει δημιουργήσει ευκαιρίες που είχαμε να δούμε εδώ και αρκετά χρόνια. Ένας οικονομικός διευθυντής πρέπει να έχει τη διορατικότητα να εντοπίσει αυτές τις ευκαιρίες και να τις εκμεταλλευτεί προς όφελος της εταιρείας του. Πιο συγκεκριμένα, αυτή τη στιγμή παρατηρείται ότι ναι μεν οι Κεντρικές Τράπεζες αυξάνουν επιτόκια, όμως τα επιτόκια καταθέσεων των εμπορικών τραπεζών παραμένουν σε επίπεδα εξαιρετικά χαμηλά.

Ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος λοιπόν για να αξιοποιηθούν τα διαθέσιμα κεφάλαια μιας εταιρείας στην τρέχουσα συγκυρία είναι να τοποθετηθούν σε αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς, τα οποία προσφέρουν τρία βασικά πλεονεκτήματα: μεγάλη ασφάλεια, υψηλή ρευστότητα και δυνατότητα επίτευξης αποδόσεων υψηλότερων από τις παραδοσιακές τραπεζικές καταθέσεις. Είναι δε αξιοσημείωτο ότι όσο ανεβαίνουν τα επιτόκια, τόσο αποδοτικότερες θα καθίστανται τέτοιου είδους τοποθετήσεις. Είναι μια συζήτηση που έχω κάνει με αρκετούς επιχειρηματίες και οικονομικούς διευθυντές τις τελευταίες εβδομάδες και σας διαβεβαιώ ότι το ποσοστό ανταπόκρισης είναι ιδιαίτερα υψηλό.

Το cloud οδηγός για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων

Οι δυνατότητες του cloud είναι μόνο ένα κομμάτι του ψηφιακού μετασχηματισμού, αναφέρει πρόσφατο άρθρο του Peter Cavallo Managing Director, Technology Consulting, Ernst & Young LLP της EY με τίτλο «What every CFO needs to know about the cloud». Όπως αναφέρει «είναι ένα σημαντικό κομμάτι, αλλά χωρίς να δοθεί προσοχή σε άλλα στοιχεία του χρηματοοικονομικού λειτουργικού μοντέλου, η μετάβαση στο cloud θα υπολείπεται κατά πολύ των προσδοκιών. Το cloud είναι ένας παράγοντας που επιτρέπει τη λειτουργία του, όχι μια τελική κατάσταση. Είναι κρίσιμο για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών και επιτρέπει σημαντικές τεχνολογίες, όπως την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική, οι οποίες πρέπει να συντονιστούν σωστά. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι, αλλά χωρίς να δοθεί προσοχή σε άλλα στοιχεία του χρηματοοικονομικού λειτουργικού μοντέλου, η μετάβαση στο cloud θα υπολείπεται κατά πολύ των προσδοκιών».

Σύμφωνα με τον Peter Cavallo, «υπάρχουν τεράστιες ευκαιρίες για όσους προλάβουν την υιοθέτηση του cloud σε όλα τα τμήματα της επιχείρησής τους. Αντίστοιχα, υπάρχουν τεράστιες προκλήσεις για όσους δεν το κάνουν. Σε κάθε περίπτωση, τα καλά νέα είναι ότι η μετάβαση στο cloud είναι μια διαδικασία γεμάτη επιλογές, όπου μπορείτε να κινηθείτε γρήγορα με πρωτοβουλίες διαχειρίσιμου μεγέθους, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τις επιπτώσεις στον οργανισμό. Στο σημερινό απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον, η μετακίνηση στο cloud είναι σε μεγάλο βαθμό μια περίπτωση όπου η κίνηση προς τα εμπρός, αντί της ακινησίας, είναι σχεδόν πάντα η σωστή επιλογή», προσθέτει.

Οι επικεφαλής των οικονομικών τμημάτων κατανοούν σαφώς την αξία που μπορεί να προσφέρει το cloud στην επιχείρηση, όπως προκύπτει από τη νέα μελέτη Cloud First CFO της Accenture, αλλά η υλοποίηση αυτής της αξίας είναι δύσκολο να επιτευχθεί στην πράξη. Στην έρευνα μετείχαν 740 οικονομικοί ηγέτες από 11 χώρες και σχεδόν δύο στους πέντε (39%) δηλώνουν ότι ο CFO πλέον ηγείται του ταξιδιού στο cloud για ολόκληρη την επιχείρηση. Η μελέτη διαπιστώνει ότι οι οικονομικοί διευθυντές αντιμετωπίζουν μια σειρά από εμπόδια για μεγαλύτερη υιοθέτηση του cloud, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης της πολυπλοκότητας και της προμήθειας των σωστών δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Αλλά το μεγαλύτερο εμπόδιο από όλα είναι η νοοτροπία που υιοθετούν οι ηγέτες στην αρχή του μετασχηματισμού στο cloud.

Οι οικονομικοί διευθυντές που δεσμεύτηκαν πλήρως στο cloud, αναφέρει η Accenture, βλέπουν το ταξίδι τους προς το cloud ως πηγή αξίας 360° σε τομείς όπως εμπειρία πελάτη και εργαζομένων, η βιωσιμότητα, το ταλέντο και η ανάπτυξη, καθώς και η λειτουργική αποδοτικότητα. Αυτοί οι πρώτοι οργανισμοί cloud είναι σημαντικά πιο προχωρημένοι στο ταξίδι τους – και αποκομίζουν πολύ μεγαλύτερη αξία από τον μετασχηματισμό στο cloud – σε σχέση με εκείνους που βλέπουν το cloud καθαρά ως μέσο για να μειώσουν το λειτουργικό κόστος.

Στην πραγματικότητα, οι οργανισμοί που πρωτοπορούν στο cloud έχουν 1,6 φορές περισσότερες πιθανότητες να διαπιστώσουν ισχυρές στρατηγικές και λειτουργική αξία από τη μετάβαση στο cloud σε σχέση με αυτούς που δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει τη διαδικασία. Είναι επίσης 1,7 φορές πιο πιθανό να επιτύχουν υψηλή ταχύτητα και ευελιξία στη σύλληψη και την ανταπόκριση σε πληροφορίες, μεταξύ άλλων πλεονεκτημάτων.

Η έρευνα της Accenture έχει δείξει ότι, καθώς οι CFOs αναλαμβάνουν μεγαλύτερη ευθύνη για στρατηγική και την εκτέλεση, έχουν έναν διευρυνόμενο ρόλο στο να βοηθήσουν τον οργανισμό να χρησιμοποιήσει το cloud για να απελευθερώσει την πρωτοποριακή ταχύτητα που είναι πλέον απαραίτητη.

Το Finance Pro μίλησε με κορυφαία στελέχη πέντε επιχειρήσεων και τους έθεσε το ερώτημα αν τα συστήματα cloud συμβάλλουν στην αναπτυξιακή στρατηγική των οργανισμών.

Γεώργιος Αντύπας, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Revival Consulting Services SA
«Τα συστήματα cloud μπορούν να συμβάλλουν στην αναπτυξιακή στρατηγική των επιχειρήσεων καθώς διαθέτουν σημαντικά και ουσιαστικά οφέλη έναντι των παραδοσιακών IT συστημάτων»

Συμβάλλουν στην αναπτυξιακή στρατηγική των επιχειρήσεων
«Τα συστήματα cloud μπορούν να συμβάλλουν στην αναπτυξιακή στρατηγική των επιχειρήσεων καθώς διαθέτουν σημαντικά και ουσιαστικά οφέλη έναντι των παραδοσιακών IT συστημάτων», μας λέει ο Γεώργιος Αντύπας Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Revival Consulting Services SA. «Τα περισσότερα πλεονεκτήματα που φέρουν τα συστήματα cloud πηγάζουν φυσικά από τη δυνατότητα που έχουν πλέον οι decision makers να έχουν πρόσβαση σε κάθε πληροφορία της επιχείρησης, σε live χρόνο, από όπου και αν βρίσκονται, από όποια συσκευή και αν συνδέονται! Η συγκέντρωση της πληροφορίας είναι πλέον πιο εύκολη και γρήγορη και πιο προσβάσιμη από ποτέ! Ταυτόχρονα, η επιχείρηση απαλλάσσεται από εφάπαξ μεγάλα κόστη, τα κόστη συντήρησης, αναβάθμισης και υποστήριξης μηχανημάτων που φέρουν τα παραδοσιακά ΙΤ συστήματα. Έτσι, με μικρό σχετικά κόστος, η επιχείρηση εισάγει νέες τεχνολογίες στην καθημερινότητά της, ενώ οδηγείται σε ένα πιο αποτελεσματικό, γρήγορο και αποδοτικό μοντέλο λειτουργίας, σε κάθε έκφανσή της», τονίζει.

William Drakos, Managing Director, IMPACT
«Το cloud αποτελεί μια εναλλακτική και πιο οικονομική λύση για τις οικονομικές διευθύνσεις καθώς συνολικά κατεβάζει το κόστος κτήσης και χρήσης των IT υποδομών των επιχειρήσεων»

Το cloud αποτελεί μια εναλλακτική και πιο οικονομική λύση
«Το cloud αποτελεί μια εναλλακτική και πιο οικονομική λύση για τις οικονομικές διευθύνσεις, καθώς συνολικά κατεβάζει το κόστος κτήσης και χρήσης των IT υποδομών των επιχειρήσεων», τονίζει ο William Drakos, Managing Director της IMPACT. «Από την εμπειρία μας, όμως, ως πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης, δίνει πολλά περισσότερα οφέλη συμβάλλοντας στην αναπτυξιακή στρατηγική των επιχειρήσεων. Η ανταλλαγή παραστατικών από τις ηλεκτρονικές παραγγελίες, τα ηλεκτρονικά δελτία αποστολής μέχρι και τα ηλεκτρονικά τιμολόγια γίνεται μέσω cloud υποδομής του παρόχου. Συνεπώς, όταν τα επιχειρηματικά πληροφοριακά συστήματα βρίσκονται στο cloud, η διασύνδεση των επιχειρήσεων για την αυτόματη ανταλλαγή και καταχώρηση των παραστατικών τους γίνεται πιο άμεσα και εύκολα. Πιο συγκεκριμένα, η onboarding διαδικασία, τόσο των προμηθευτών όσο και των πελατών μιας επιχείρησης, αυτοματοποιείται πλήρως, πολύ απλά γιατί βρίσκεται/βρίσκονται στο cloud. Έτσι πλέον η ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων επιταχύνεται σημαντικά με όλα τα οφέλη που προσφέρει η cloud υποδομή, όπως η ασφάλεια, η ευελιξία, η άμεση προσβασιμότητα, πηγαίνοντας πιο κοντά στην λεγόμενη διασυνδεδεμένη οικονομία», προσθέτει.

Χρήστος Μίχας, SAS FSI Sales Lead for Greece, Cyprus and Bulgaria
«Η μετάβαση στο cloud είναι πλέον mainstream επιλογή και επομένως μένει να εκτιμήσουμε ποια από τις προτεινόμενες cloud στρατηγικές, όπως το hybrid cloud ή το multi cloud, είναι πιο κοντά στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης»

Ωφέλιμες για την επιχειρηματική ανάπτυξη οι επενδύσεις στο cloud
«Θα ήταν ενάντια σε κάθε πρόβλεψη να υποθέσουμε ότι οι επενδύσεις στο cloud δεν είναι ωφέλιμες για την επιχειρηματική ανάπτυξη», μας λέει ο Χρήστος Μίχας, SAS FSI Sales Lead for Greece, Cyprus and Bulgaria. «Σύμφωνα με την Gartner, οι επενδύσεις σε cloud θα ξεπεράσουν το 14% των συνολικών επενδύσεων σε τεχνολογία μέχρι το 2024, δηλαδή σε δύο χρόνια από τώρα. Η μετάβαση στο cloud είναι πλέον mainstream επιλογή και επομένως μένει να εκτιμήσουμε ποια από τις προτεινόμενες cloud στρατηγικές, όπως το hybrid cloud ή το multi cloud, είναι πιο κοντά στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης, ώστε η επένδυση να αποδώσει το μέγιστο όφελος.

Στη SAS θεωρούμε ότι η True Economic Value (TEV) διαφορετικών επιλογών, είναι ένας συνδυασμός του Total Cost of Ownership (TCO) των υποδομών, με την καινοτομία και την ευελιξία. Επομένως, μπορεί αρχικά οι επενδύσεις στο cloud να τροφοδοτήθηκαν κυρίως από την ανάγκη μείωσης του λειτουργικού κόστους, αλλά πλέον χρειάζονται πολύ περισσότερα ώστε οι επενδύσεις να συμβάλλουν στην αναπτυξιακή στρατηγική των επιχειρήσεων», προσθέτει.

Νικόλαος Μποτίνης, Chief Commercial Office Greece, Cyprus, Malta Cisco
«Σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται από μια δυναμική διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού και συνδέεται με σημαντικές αλλαγές και ανακατατάξεις, τα συστήματα cloud σσυντελούν στην επιχειρηματική ανάπτυξη»

Συντελούν στην επιχειρηματική ανάπτυξη
«Σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται από μια δυναμική διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού και συνδέεται με σημαντικές αλλαγές και ανακατατάξεις, τα συστήματα cloud συνιστούν μια παράμετρο που συντελεί στην επιχειρηματική ανάπτυξη», όπως δηλώνει ο Νικόλαος Μποτίνης, Chief Commercial Office Greece, Cyprus, Malta Cisco. «Οι επιχειρήσεις αξιοποιούν τις δυνατότητες που τους παρέχει το cloud περιβάλλον σε ένα ευρύτατο φάσμα επιχειρησιακών λειτουργιών και διαδικασιών. Στα δεδομένα που εντάσσονται αλλά και διαμοιράζονται στο cloud στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό η καθημερινή επιχειρησιακή λειτουργία. Καθίσταται λοιπόν σαφές ότι δύο σημαντικοί πυλώνες που είναι άρρηκτα διασυνδεδεμένοι με την αδιάλειπτη επιχειρησιακή λειτουργία είναι η ασφάλεια και η συνεργασιμότητα σε όλο το φάσμα. Συστατικά, δηλαδή, που πέραν της υπολογιστικής ισχύος, θωρακίζουν τα cloud συστήματα, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα στον ανθρώπινο παράγοντα να γίνει αποτελεσματικός και δημιουργικός. Επιπλέον δε, ειδική μνεία πρέπει να γίνει και στο υβριδικό cloud, με βασικό πλεονέκτημα το λεγόμενο cloud bursting, το οποίο επιτρέπει σε μια εφαρμογή τη μετάβαση από ένα ιδιωτικό σε ένα δημόσιο περιβάλλον, διατηρώντας απρόσκοπτη και λειτουργική τη διασυνδεσιμότητα ανάμεσα στους εργαζόμενους σε μια εταιρεία και τους πελάτες ή προμηθευτές».

Κωνσταντίνος Χρονόπουλος, Cloud Business Unit Director Performance Technologies
«Η εκθετική αύξηση της υιοθέτησης του public cloud από όλο το φάσμα των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα οφείλεται ακριβώς στην πεποίθηση ότι η τεχνολογία, και ειδικότερα το cloud, αποτελούν ένα ισχυρό αναπτυξιακό εργαλείο»

Αποτελεί ένα ισχυρό αναπτυξιακό εργαλείο
«Η εκθετική αύξηση της υιοθέτησης του public cloud από όλο το φάσμα των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα οφείλεται ακριβώς στην πεποίθηση ότι η τεχνολογία, και ειδικότερα το cloud, αποτελούν ένα ισχυρό αναπτυξιακό εργαλείο», επισημαίνει στο Finance Pro ο Κωνσταντίνος Χρονόπουλος, Cloud Business Unit Director της Performance. «Οι λόγοι για αυτό είναι πολλοί και σχετίζονται με τα οφέλη που προσφέρει σε περιοχές όπως η ταχύτητα υλοποίησης νέων έργων, η δυνατότητα για καινοτομία με εύκολη πρόσβαση σε εξελιγμένες τεχνολογίες ιδιαίτερα στην περιοχή των Data Analytics του AI & ML, η υψηλότερη ασφάλεια των δεδομένων, η αποφυγή μεγάλων εμπροσθοβαρών επενδύσεων σε υποδομές ΙΤ, η δυνατότητα άμεσης συσχέτισης του κόστους χρήσης τεχνολογικών πόρων με τα αντίστοιχα επιχειρηματικά οφέλη και η ευελιξία προσαρμογής τους ανάλογα με τις συνθήκες (business agility). Για όλους αυτούς τους λόγους, η PERFORMANCE TECHNOLOGIES έχει δημιουργήσει μια εξειδικευμένη ομάδα συμβούλων λύσεων cloud που στόχο έχει να καταστήσει αυτά τα οφέλη “προσβάσιμα” στους πελάτες της», τονίζει.
Ποια είναι όμως τα οφέλη που αποκομίζουν οι οικονομικές διευθύνσεις από τη χρήση συστημάτων cloud;

Μηδενίζεται ο χρόνος ανίχνευσης στοιχείων
«Πέραν της μείωσης των δαπανών που έχει μια επιχείρηση υιοθετώντας τις υπηρεσίες cloud, δημιουργείται πλέον και ένα νέο μοντέλο εργασίας, αφήνοντας πίσω τις πατροπαράδοτες λογιστικές μεθόδους σε κάθε πτυχή των εργασιών της οικονομικής διεύθυνσης», αναφέρει ο Γεώργιος Αντύπας. «Πλέον η δημιουργία και έκδοση των reports, η επεξεργασία αρχείων και δεδομένων, η άντληση επιμέρους πληροφοριών μπορεί να γίνεται σε live χρόνο και το κάθε στέλεχος του οικονομικού επιτελείου να έχει πρόσβαση, ανά πάσα στιγμή, από οπουδήποτε. Μάλιστα με τα σύγχρονα εργαλεία τα οποία έχει στη διάθεσή της, μπορεί άμεσα, εύκολα και όμορφα να έχει οπτικοποιημένα τα επιθυμητά αποτελέσματα, μόνο με μερικά clicks! Αν θυμάστε σε όλες τις εποχές, ακόμα και σήμερα, όλες οι επιχειρήσεις χάνουν πάρα πολύ χρόνο αξιόλογων στελεχών τα οποία διαθέτουν γνώσεις και πείρα, για να μπορέσουν να αλιεύσουν τα δεδομένα που χρειάζονται. Όλος αυτός ο χρόνος, ο οποίος είναι κόστος, όχι μόνο σε μορφή χρόνου αλλά και σε μορφή φαιάς ουσίας, οδηγεί σε στελέχη κουρασμένα, που δεν μπορούν να αποδώσουν στο επίπεδο που μπορούν, και πολλές φορές φαίνεται ότι οι σύμβουλοι δίνουν τη λύση. Μέσω του cloud, υπάρχει πλέον η δυνατότητα να μηδενίζουμε το χρόνο ανεύρεσης των στοιχείων, αλλά και ανάλυσης αυτών, προκειμένου κάθε στέλεχος της οικονομικής διεύθυνσης να έχει εύκολα και γρήγορα κάθε στοιχείο που χρειάζεται ώστε από οπουδήποτε να έχει πρόσβαση στην πληροφορία και να λαμβάνει data driven διοικητικές αποφάσεις ή να μπορεί να παρουσιάσει αποτελέσματα ενός πρότζεκτ σε χρόνο μηδέν. Με real time στοιχεία και με real time αποτελέσματα», προσθέτει.

Μείωση 54% στα συνολικά έξοδα της επιχείρησης
Αναφερόμενος στα οφέλη της οικονομικής διεύθυνσης ο Χρήστος Μίχας μας λέει πως υπάρχουν άμεσα και έμμεσα οφέλη. «Στα άμεσα, το προφανές είναι η μείωση του Capex.
Σε ένα best practice που αξιολογήσαμε στη SAS, διαπιστώσαμε μείωση 54% στα συνολικά έξοδα του πελάτη. Συγκεκριμένα, από ένα συνολικό έξοδο σε βάθος τριετίας για ένα on-site database σύστημα, το συνολικό κόστος μειώθηκε από 307.000 δολάρια στα 140.000 δολάρια», αναφέρει. «Ωστόσο, δεν είναι αυτό το μόνο όφελος. Οι οικονομικές διευθύνσεις συχνά κατηγορούνται ότι δεν είναι αρκετά ευέλικτες για να εγκρίνουν επενδύσεις σε τεχνολογίες. Επομένως, μπορεί μια πάγια επένδυση να χρειάζεται αρκετούς μήνες μέχρι να ολοκληρωθεί, με αποτέλεσμα σε αυτό το διάστημα να υπάρχουν προβλήματα με την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα μιας επιχείρησης. Με το cloud υπάρχει η ευελιξία να γίνει μια αγορά υπηρεσίας που μπορεί να έχει διάρκεια μερικών μηνών ή και μερικών ημερών. Αν, για παράδειγμα, μια εταιρεία χρειάζεται περισσότερη υπολογιστική ισχύ για μια συγκεκριμένη περίοδο, αγοράζει ως υπηρεσία περισσότερη υπολογιστική ισχύ και μνήμη, μόνο για αυτήν την περίοδο», προσθέτει.

Οδηγεί στη καλύτερη αξιοποίηση όλων των assets της επιχείρησης
«Το cloud πέραν της τεχνολογίας αποτελεί εργαλείο για τον μετασχηματισμό της επιχείρησης συνολικά καθώς αλλάζει βασικές διαδικασίες σε όλη την αλυσίδα λειτουργίας της», τονίζει ο Κωνσταντίνος Χρονόπουλος. «Ως εκ τούτου είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για την οικονομική διεύθυνση, όχι μόνο για τις επιλογές που προσφέρει σε θέματα επενδυτικών και χρηματοοικονομικών αποφάσεων (capex vs opex), αλλά γιατί εισάγει δυνατότητες για ένα agile data-driven operational framework που θα οδηγήσει εν τέλει σε καλύτερη αξιοποίηση όλων των assets (human, capital & technical) της επιχείρησης συνολικά.

Παράλληλα, όμως, δημιουργούνται νέες προκλήσεις για αποτελεσματικότερο και διαρκή έλεγχο του κόστους, με μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία στη χρήση των τεχνολογικών πόρων εντός της εταιρείας. Η PERFORMANCE TECHNOLOGIES αξιοποιώντας την εμπειρία από τη μακρόχρονη συνεργασία της με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα προσφέρει λύσεις που απαντούν σε αυτές τις προκλήσεις και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την αποτελεσματική αξιοποίηση του cloud», επισημαίνει.

Αγωνία για την επόμενη μέρα της οικονομίας

Όσο πλησιάζουμε προς τον χειμώνα τόσο μεγαλώνει η ανησυχία για αυτά που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε. Ο πόλεμος στην Ουκρανία σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις από την πανδημική κρίση έχουν δημιουργήσει ένα πρωτόγνωρο σκηνικό που κάποιοι αναλυτές το θεωρούν προάγγελο της τέλειας καταιγίδας.

Με τις τιμές της ενέργειας στα ύψη και τις συνεχείς αυξήσεις των πρώτων υλών οι Ευρωπαϊκές οικονομίες δοκιμάζονται. Σύμφωνα με τη Eurostat, o πληθωρισμός σημειώνει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο στην Ευρωζώνη καθώς έκλεισε στο 9,9% τον Σεπτέμβριο από 9,1% τον Αύγουστο. Στην Ελλάδα ο πληθωρισμός σκαρφάλωσε στο 12,1% από 11,2% τον Αύγουστο.

Από την άλλη, τα νέα για την ανάπτυξη της χώρας μας είναι πιο θετικά από ό,τι είχε προβλεφθεί από τους μηχανισμούς παρακολούθησης της οικονομίας. Το ΙΟΒΕ κατά την πρόσφατη παρουσίαση της τριμηνιαίας έκθεσής του για την Ελληνική Οικονομία αναθεώρησε επί το θετικότερο τις εκτιμήσεις του προβλέποντας ρυθμούς ανάπτυξης 6% το 2022. Η αναθεώρηση αυτή αποδίδεται στην ισχυρότερη διεύρυνση τόσο της ιδιωτικής κατανάλωσης (8,1%) όσο και των εξαγωγών (12,5%).

Σε ό,τι αφορά το 2023, to IOBE προβλέπει στο καλό σενάριο ανάπτυξη 1,6% με κρίσιμη παράμετρο το ύψος των επενδύσεων, ενώ στο δυσμενές σενάριο μπορεί να υπάρξει στασιμότητα. Η εκτίμηση κατά τα λοιπά της Oxford Economics μιλά για ύφεση το 2023, η οποία θα προέλθει από την μείωση κατά 0,40% της ιδιωτικής κατανάλωσης.

Τα μηνύματα πάντως από τις επενδύσεις ξένων κεφαλαίων στην Ελλάδα είναι άκρως ενθαρρυντικά, όπως λέει στη συνέντευξή του στο FinancePro o πρόεδρος της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, Διευθύνων Σύμβουλος της ALPHA TRUST Κρις Αίσωπος. «Ήδη το πρώτο πεντάμηνο του 2022 οι ξένες άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα ανήλθαν σε 3,5 δις ευρώ σε σχέση με 1,9 δις το ίδιο διάστημα του 2021. Η εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας αποτυπώνεται και στο γεγονός ότι χώρες εκτός από την Ευρώπη, όπως αρκετές από τη Μέση Ανατολή και βεβαίως οι ΗΠΑ, εκδηλώνουν έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Έχουμε εκτενές αφιέρωμα στην «ESG Agenda του CFO», στο οποίο μας μιλούν εννέα κορυφαία στελέχη της αγοράς για τον ρόλο του οικονομικού διευθυντή στη δημιουργία κοινωνικού και οικονομικού αντίκτυπου και τη συμβολή του στη βιώσιμη διακυβέρνηση.

Η οικονομική διευθύντρια της IBM σε Ελλάδα και Κύπρο Ελένη Παπαϊωάννου, στη συνέντευξή της επισημαίνει μεταξύ άλλων πως τα κριτήρια ESG μετασχηματίζουν το τοπίο στη χρηματοδότηση βιώσιμων επενδύσεων. Στο αναλυτικό ρεπορτάζ του περιοδικού μας για την ελληνική οικονομία καταγράφονται όλες οι προκλήσεις που υπάρχουν με άξονα την υλοποίηση του πρώτου προϋπολογισμού εκτός μνημονιακής εποπτείας.

Έχουμε επίσης ενδιαφέροντα αφιερώματα στο Accounting Outsourcing & Supervision, την εφοδιαστική αλυσίδα και τις μεταφορές, το cloud ως βασική παράμετρο του ψηφιακού μετασχηματισμού και τα Private Equity Funds ή Venture Capital Funds. Καλή ανάγνωση.