Νικόλαος Βίγκος: Chief financial & administration officer, merck hellas

Η Merck επηρεάστηκε από την υγειονομική κρίση θετικά ή αρνητικά; Πως αντιμετώπισε η οικονομική διεύθυνση την όλη κατάσταση;

Η KGaA ως κατεξοχήν εταιρεία έρευνας και τεχνολογίας, παράγει προϊόντα και υπηρεσίες για την υγεία, πρόοδο και εξέλιξη του ανθρώπου. Η κρίση της πανδημίας αποτέλεσε εφαλτήριο για την ανάπτυξη εφαρμογών υψηλής τεχνολογίας για την έρευνα και παραγωγή αντίστοιχων προϊόντων.

Δεδομένων των συνθηκών που επικράτησαν, η Merck KGaA και ειδικότερα η οικονομική διεύθυνση έθεσαν ως προτεραιότητα τους ασθενείς που έχουν ανάγκη τα φαρμακευτικά σκευάσματα και τους πελάτες που θέλουν να προμηθευτούν προϊόντα χημείας που παράγει η εταιρεία.

Η Merck KGaA ξεπερνώντας τις όποιες δυσκολίες και εμπόδια που δημιουργήθηκαν κατά την διάρκεια της πανδημίας, έθεσε την οικονομική διεύθυνση στο επίκεντρο της λήψης των αποφάσεων, έχοντας καταλυτικό ρόλο στην επίσπευση επιχειρηματικών λύσεων τόσο για τους εργαζόμενους, όσο και για τους συνεργάτες, πελάτες, και όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα.

Είναι κοινή παραδοχή πως η πανδημία αποτέλεσε καταλύτη του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων. Ποιες ενέργειες έχει κάνει ο όμιλος προς αυτή την κατεύθυνση και ειδικά ως προς το Finance transformation;

Η εταιρεία μετασχημάτισε τον κλάδο των υλικών υψηλής τεχνολογίας σε κλάδο electronics με εξέχουσα θέση στο κλάδο των ημιαγωγών, ο οποίος αναμένεται να παρουσιάσει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης στα επόμενα έτη.

Ο κλάδος των ημιαγωγών, ως γνωστόν, είναι ο κατεξοχήν κλάδος που έχει ήδη θέσει υψηλούς στόχους για την ανάπτυξη προϊόντων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν σε πολλούς άλλους κλάδους όπως μεταφορών, ηλεκτρονικής, χρηματοοικονομικών, εφοδιαστικής αλυσίδας κ.α. καθώς και για την ανάπτυξη νέων αγορών και μεθόδων παραγωγής και έρευνας.

Η οικονομική διεύθυνση είναι ο πρωτεργάτης και συντονιστής των επενδύσεων σε αυτούς τους ερευνητικούς και παραγωγικούς τομείς, διασφαλίζοντας την κατάλληλη επιχειρησιακή στρατηγική.
Ταυτόχρονα, αναπτύσσει ψηφιακές λύσεις που βοηθούν στη λήψη αποφάσεων με την ταχύτερη και ακριβέστερη επεξεργασία της πληροφορίας.

Ενδεικτικά τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, Robotics, Blockchain και Quantum θα χρησιμοποιηθούν από την οικονομική διεύθυνση για την ανάλυση δεδομένων και σχεδιασμό επενδυτικών στρατηγικών στο μέλλον.

Η πραγματοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου απαιτεί μία ολιστική οργάνωση σε παγκόσμιο επίπεδο, η οποία θα αναπτύξει πέρα από την στρατηγική και την σχετική εναλλακτική νοοτροπία, που είναι αναγκαία για την επιτυχία στρατηγικών και επενδυτικών σχεδίων της επιχείρησης.

Πως αξιολογείτε τα οικονομικά αποτελέσματα της Merck για το πρώτο εννιάμηνο του έτους και τι προσδοκίες έχετε για το 12μηνο; Ποιες είναι οι προβλέψεις σας για το 2022;

Τα αποτελέσματα της Merck KGaA σε παγκόσμιο επίπεδο στο τέλος του τρίτου τριμήνου ανήλθαν σε επίπεδο πωλήσεων περί τα 14,5 δισ. ευρώ ενώ η κερδοφορία προ φόρων τόκων και αποσβέσεων στο επίπεδο των 1,5 δισ. ευρώ.

Σημαντική είναι η ενίσχυση των ταμειακών ροών από τις λειτουργικές δραστηριότητες άνω του 25,3% σε σχέση με το 9μηνο του 2020, σε απόλυτο ποσό περί των 1,5 δισ. ευρώ το 2021.
Το καθαρό χρηματοοικονομικό ποσό δανεισμού ανήλθε στο επίπεδο των 9,3 δισ. ευρώ.

Για το έτος 2021 τα έσοδα του ομίλου αναμένεται να ξεπεράσουν τα 19,5 δισ. ευρώ, ενώ η κερδοφορία προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αναμένεται άνω των 6 δισ. ευρώ αντίστοιχα.

Η κεφαλαιοποίηση για τους τελευταίους μήνες διακυμαίνεται άνω των 100δις. ευρώ ενώ το ποσοστό ελεύθερων διαπραγματεύσιμων μετοχών είναι λιγότερο του 30% του συνόλου των μετοχών. Η εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης και έχει εισέλθει στο δείκτη DAX.

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις ζητούν από την οικονομική διεύθυνση να συμμετέχει ισότιμα στο όραμα και την χάραξη της στρατηγικής τους. Πως βλέπετε το ρόλο σας και πως αντιμετωπίζετε τις προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες στο σύγχρονο επιχειρηματικό και επαγγελματικό περιβάλλον;

Όπως προανέφερα ο ρόλος του οικονομικού διευθυντή, και της οικονομικής διεύθυνσης εν γένει, είναι πρωταρχικός στην υλοποίηση επενδυτικών, επιχειρηματικών σχεδίων και στρατηγικών.
Οι παγκόσμιες τάσεις καθιστούν άμεση την ανάγκη, ο οικονομικός διευθυντής να έχει διορατικότητα ως προς την ανάλυση δεδομένων και την επιλογή των κατάλληλων στρατηγικών.

Οι στρατηγικές αυτές από τη μία θα μεγιστοποιήσουν τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας και από την άλλη θα ελαχιστοποιήσουν το κόστος λειτουργίας και δανεισμού με παράλληλη διασφάλιση των ταμειακών εισροών.

Οι ευκαιρίες για τους οικονομικούς διευθυντές και τις οικονομικές διευθύνσεις είναι αρκετές. Η τεχνολογία και οι παγκόσμιες τάσεις ως προς την ανάλυση των δεδομένων, τον περιορισμό των κινδύνων και τη διαχείριση των κατάλληλων χρηματοοικονομικών εργαλείων είναι περισσότερο από ποτέ επιτακτικές.

Ο σύγχρονος οικονομικός διευθυντής είναι ο βασικός παράγοντας υλοποίησης του οράματος της εταιρείας και της βιωσιμότητάς της.

Οι κατάλληλες αποφάσεις της οικονομικής διοίκησης θα βελτιώσουν τις τρέχουσες συνθήκες και θα μεγιστοποιήσουν τα οφέλη για κάθε επιχειρηματική μονάδα της εταιρείας και του Ομίλου γενικότερα.

Θετικά μηνύματα για την πορεία της ελληνικής φιλοξενίας το 2022

Η επίδοση αυτή θεωρείται επιτυχία δεδομένου ότι ο αρχικός στόχος που είχε τεθεί τον Μάιο ήταν τα έσοδα να ανέλθουν στα 9 δις ευρώ.
Η ανθεκτικότητα της ελληνικής φιλοξενίας και η επαναφορά του κλάδου σε καλύτερα από τα αναμενόμενα επίπεδα αποτυπώνεται, μεταξύ άλλων, στα αποτελέσματα της πρόσφατης έρευνας «Εβδομαδιαία Εξέλιξη Τιμής και Πληρότητας Περιόδου Ιουνίου – Οκτωβρίου 2021», που διενήργησε το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων για λογαριασμό του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ).

Τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν πως η ανάκαμψη του τουρισμού δεν ήταν οριζόντια και πως η διάρκεια της φετινής τουριστικής σεζόν στην Ελλάδα ήταν βραχύβια.

Η έρευνα κατέγραψε ότι η μέση πληρότητα στα ανοιχτά ξενοδοχεία εποχικής λειτουργίας έφτασε στο peak σε ποσοστό 83,7% την εβδομάδα από τις 9 έως 15 Αυγούστου, με τις συνεχούς λειτουργίας μονάδες το ίδιο διάστημα να σημειώνουν πληρότητα 70,8%.

Παράλληλα, η μέση πληρότητα των ξενοδοχείων (με αναγωγή στο σύνολο του ξενοδοχειακού δυναμικού, δηλαδή λαμβάνοντας υπόψη και τα κλειστά ξενοδοχεία) άγγιξε τον Αύγουστο το 74,8% όταν την αντίστοιχη περίοδο του 2020 η πληρότητα στα ξενοδοχεία της χώρας διαμορφώθηκε στο 29,8%.

Ειδικότερα για τον μήνα Σεπτέμβριο, η πληρότητα διαμορφώθηκε μεσοσταθμικά στο 58,4%. Σημειώνεται ότι η πληρότητα του Σεπτεμβρίου ξεκίνησε από σχετικά υψηλά επίπεδα για να κατέλθει τελικά στο 58% λόγω του σταδιακού κλεισίματος των ξενοδοχείων της περιφέρειας, αλλά και της χαμηλής πληρότητας των μονάδων της Αττικής, οι οποίες είναι ακόμη πολύ μακριά από τις κανονικές επιδόσεις τους τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο καθώς οι αγορές επιχειρηματικών ταξιδιών, συνεδρίων και εκθέσεων δεν έχουν ανακάμψει ακόμη. Μεσοσταθμικά, επίσης, τον Οκτώβριο σε Κρήτη και Νησιά Νοτίου Αιγαίου η πληρότητα ανήλθε στο 58,9% και 55,7% αντίστοιχα, ποσοστό που καταδεικνύει ότι στις περιοχές αυτές καταγράφηκε μετατόπιση της τουριστικής περιόδου, δεδομένου ότι η σεζόν ξεκίνησε ουσιαστικά στις αρχές Ιουλίου.

Με βάση τα στοιχεία της έρευνας, τα 4 και 5 αστέρων ξενοδοχεία παρουσίασαν τις υψηλότερες πληρότητες καθ’ όλη σχεδόν τη διάρκεια της τουριστικής σεζόν. Επισημαίνεται, βέβαια, ότι το 76% των ελληνικών ξενοδοχείων ανήκει στις κατηγορίες 3, 2 και 1 αστεριών.

Ταυτόχρονα διαπιστώθηκε ότι οι υψηλότερες επιδόσεις καταγράφηκαν στις περιφέρειες Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου.

Με δεδομένη, λοιπόν, τη θετική παρακαταθήκη του 2021, η ελληνική φιλοξενία σχεδιάζει ήδη την επόμενη μέρα την ανάκτηση ακόμη μεγαλύτερου χαμένου εδάφους και το 2022. Στη θετική επί του παρόντος διάθεση συνηγορεί και η εκτίμηση του Υπουργείου Οικονομικών που ανεβάζει τα έσοδα στο 80% έως 85% αυτών του 2019, κάτι που αντιστοιχεί σε έσοδα 15 δις ευρώ. Όμως, όπως διαπιστώνει η European Travel Commission (ETC) σε πρόσφατη έκθεσή της, η ουσιαστική ανάκαμψη της αγοράς δεν θα επιτευχθεί πριν το 2024.

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Τουρισμού και Ταξιδιών (WTTC), το οποίο αντιπροσωπεύει τον παγκόσμιο ιδιωτικό τομέα στον κλάδο τουρισμού και ταξιδιών, πιστεύει ότι η ανάκαμψη του τομέα παρεμποδίστηκε από την έλλειψη διεθνούς συντονισμού, τους αυστηρούς ταξιδιωτικούς περιορισμούς και τα βραδύτερα ποσοστά εμβολιασμού σε ορισμένα μέρη του κόσμου, που συνεχίζουν να αποτελούν τροχοπέδη για τα ταξίδια.

Η Τζούλια Σίμπσον, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του WTTC, τόνισε πως εάν οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο θεσπίσουν απλοποιημένους κανόνες που θα επιτρέψουν την ασφαλή επιστροφή των ταξιδιών, τότε θα έχουμε ταχεία ανάκαμψη, θα ενισχυθεί ο οικονομικός πλούτος και θα αυξηθούν οι θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με την έρευνα που έγινε για λογαριασμό του WTTC, η συμβολή του κλάδου στο παγκόσμιο ΑΕΠ και η αύξηση των θέσεων εργασίας θα μπορούσαν να κινηθούν πιο θετικά στο υπόλοιπο του έτους και το 2022, εάν τηρηθούν τα ακόλουθα μέτρα:

  • Να επιτραπεί στους πλήρως εμβολιασμένους ταξιδιώτες να κυκλοφορούν ελεύθερα, ανεξάρτητα από την καταγωγή ή τον τελικό προορισμό τους, αφαιρώντας πολύπλοκα κλιμακωτά συστήματα.
  • Να εφαρμοστούν ψηφιακές λύσεις που επιτρέπουν σε όλους τους ταξιδιώτες να αποδείξουν εύκολα την υγειονομική τους κατάσταση έναντι του COVID, επιταχύνοντας έτσι τη διαδικασία στα σύνορα σε όλο τον κόσμο.
  • Αναγνώριση όλων των εμβολίων που έχουν εγκριθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) ή/και από οποιαδήποτε από τις αυστηρές ρυθμιστικές αρχές (SRA).
  • Συμφωνία από όλες τις αρμόδιες αρχές ότι τα διεθνή ταξίδια είναι ασφαλή με τα ενισχυμένα πρωτόκολλα υγείας και ασφάλειας.
Αλέξανδρος Βασιλικός, Πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΞΕΕ)
«Να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην καλή διεθνή εικόνα της χώρας, ώστε μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες να την κεφαλαιοποιήσουμε σε αυξημένες τουριστικές ροές μέσα στο 2022».

Το 2021 επετεύχθη το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα
Το 2021 κάναμε πραγματικά ό,τι καλύτερο μπορούσαμε, όπως τονίζει στο Finance Pro ο κύριος Αλέξανδρος Βασιλικός Πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΞΕΕ) αποτιμώντας την πορεία του κλάδου. «Με τις συνθήκες και τα δεδομένα που είχαμε πετύχαμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Κι αυτό δεν έγινε τυχαία. Απαίτησε στρατηγική και σκληρή δουλειά ώστε να ανοίξει ο τουρισμός με ασφάλεια. Πρωτίστως η σχολαστική τήρηση των αναβαθμισμένων υγειονομικών ρόλων στα ξενοδοχεία έπαιξε καταλυτικό ρόλο στο να ενισχύει η Ελλάδα την εικόνα της σοβαρότητας και της αξιοπιστίας που εκπέμπει η χώρα μας από την αρχή της μεγάλης περιπέτειας. Κι αυτό δεν το λέμε μόνοι μας. Απ’ όλους τους διεθνείς ομίλους και οργανισμούς στον κλάδο της φιλοξενίας αναγνωρίζεται ο πρωταγωνιστικός ρόλος της χώρας μας στην επανεκκίνηση του παγκόσμιου τουρισμού», προσθέτει. Σε ό,τι αφορά τις προοπτικές του επόμενου έτους, δεν αλλάζει κάτι ως προς τη στρατηγική που υπήρχε το 2021. «Το στοίχημα για το 2022 είναι το ίδιο. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να αλλάξει, εφόσον εξακολουθούμε να λειτουργούμε στο πλαίσιο του COVID και των μετατάξεων του. Τα ζητούμενα, συνεπώς ,και για το 2022 είναι η ασφάλεια και η αξιοπιστία, οπότε στρατηγική που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Με την ίδια ευθύνη και την ίδια αυστηρότητα, η υγεία θα είναι ύψιστη προτεραιότητα. Παράλληλα, όμως, και αυτή είναι η συζήτηση που κάνουμε και με την κυβέρνηση, θα πρέπει να μας απασχολήσει η μεσομακροπρόθεσμη προοπτική της ελληνικής φιλοξενίας. Πού θέλουμε να πάμε, με ποιο προϊόν, με ποιες προδιαγραφές και πώς θα πετύχουμε τους στόχους που πρέπει να θέσουμε ώστε η τουριστική δυναμική της χώρας να συμβάλλει αποφασιστικά στην οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη με όρους βιωσιμότητας, ποιότητας στην καθημερινότητα, αξιοποίησης των έξυπνων τεχνολογιών και αναβάθμισης των δεξιοτήτων και των ευκαιριών για το ανθρώπινο δυναμικό της πατρίδας μας», μας λέει.

Μαρία Γάτσου, Γενική Διευθύντρια ΣΕΤΕ
«Συνολικά για το 2022, με βάση και τα μέχρι στιγμής πρώτα δείγματα κρατήσεων, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αναμένεται να εξελιχθεί θετικά».

Επικράτησε το πλέον θετικό σενάριο
Η πορεία του ελληνικού τουρισμού τη φετινή χρονιά εξελίχθηκε σύμφωνα με το πλέον θετικό σενάριο δικαιώνοντας όλους τους ανθρώπους του τομέα, φορείς, επιχειρήσεις και εργαζομένους που συνεργάστηκαν για το αποτέλεσμα, όπως τονίζει η κυρία Μαρία Γάτσου, Γενική Διευθύντρια ΣΕΤΕ. «Οι συνεχείς ανατροπές το επόμενο διάστημα είναι δεδομένες και αναμενόμενες. Βασικό μέλημα, βραχυπρόθεσμα, πρέπει να είναι η διατήρηση των θετικών τάσεων και τη χειμερινή περίοδο στους αστικούς, ημιορεινούς και ορεινούς προορισμούς, που έχουν επίσης δεχθεί ισχυρό πλήγμα από την πανδημία. Το αίσθημα ασφάλειας θα παραμείνει μείζον ζητούμενο και η χώρα μας έχει αποκτήσει προβάδισμα σε σχέση με τους ανταγωνιστικούς προορισμούς, όπως αποδείχθηκε από τις δύο επιτυχημένες τουριστικά σεζόν εν μέσω υγειονομικής κρίσης», προσθέτει.

Αλέξανδρος Αγγελόπουλος, Διευθύνοντα Συμβούλου του Ομίλου Aldemar Resorts
«Οι προοπτικές για το μέλλον θα πρέπει αυτόματα να φέρνουν στο τραπέζι της συζήτησης και την ανάγκη μεταστροφής του τουρισμού σε ένα νέο μοντέλο όπου πρωταγωνιστούν ο άνθρωπος, το περιβάλλον και η ποιότητα».

Το 2021 ήταν μια θετική χρονιά
Η επανεκκίνηση του Business trip και η αποτίμηση της χρονιάς τέθηκε από το Finance Pro σε κορυφαία στελέχη του κλάδου της φιλοξενίας.

Η σωστή αντιμετώπιση της πανδημίας το καλοκαίρι του 2020 ήταν μια συνθήκη που μας βοήθησε να ξεκινήσουμε με αισιοδοξία και γνώση τη σεζόν του 2021 και όχι με φόβο, μας λέει ο κύριος Αλέξανδρος Αγγελόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Aldemar Resorts. «Είδαμε καθαρά την τάση και την ανάγκη του κόσμου να ταξιδέψει, να ζήσει και να απολαύσει όσα είχε στερηθεί. Δυστυχώς, προς το τέλος της σεζόν προστέθηκαν στον κορονοϊό και πολύ θλιβερά γεγονότα-φυσικά φαινόμενα που έπληξαν την Πελοπόννησο, την Κρήτη και άλλες περιοχές, και ο τουρισμός κάθε άλλο παρά ανεπηρέαστος μένει από τέτοιες καταστάσεις. Συνολικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η χρονιά ήταν καλή συγκριτικά με το 2020. Ωστόσο σημαντικό είναι να κρατήσουμε ότι κάθε περιοχή είναι διαφορετική, με διαφορετικά αποτελέσματα και, ασφαλώς, ότι μέσα σε λίγους μήνες δεν επανέρχεται η ισορροπία και τα μεγέθη που ξέραμε», προσθέτει.

Γεώργιος Κρητικόπουλος, Γενικός Διευθυντής Novotel Athens
«Ο τουριστικός κλάδος σίγουρα υπέστη σημαντικό πλήγμα, αλλά τα μηνύματα είναι αισιόδοξα καθώς έχουμε ήδη αρχίσει να βλέπουμε εγχώριες τάσεις ανάκαμψης».

«Αρχικά, θα ήθελα να αναφέρω ότι το 2021 ήταν μια χρονιά έκπληξη. Παρόλο που ο τουρισμός άργησε να ανοίξει λόγω των lockdown τελικά σημειώθηκε μια μη αναμενόμενη κίνηση κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες», τονίζει ο Γενικός Διευθυντής του Novotel Athens Γεώργιος Κρητικόπουλος. «Η πανδημία είχε συμβάλλει καθοριστικά στη ζήτηση του επαγγελματικού ταξιδιού. Έτσι, και στο Novotel Athens, το οποίο σημειωτέων είναι συνεδριακό ξενοδοχείο, είχε μείωση στο business trip σε επίπεδο άνω του 80%. Ευτυχώς η αντίδραση από τις διάφορες αγορές δεν ήταν η ίδια, αλλά δυστυχώς μία από τις αγορές που επηρεάστηκε κυρίως από την πανδημία ήταν το business market. To Novotel Athens, ωστόσο, πέτυχε τους στόχους του, καλύπτοντας πληρότητα από το leisure market», σημειώνει.

Μανούσος Τσουχλαράκης, CFO, Vice President Zeus International
«Η κίνηση των κρατήσεων είναι ιδιαίτερα αυξημένη για τα παραθεριστικά ξενοδοχεία του ομίλου μας και, ενώ υπάρχει μια υποχώρηση με τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών στο μέτωπο των μεταλλάξεων, η εκτίμηση είναι ιδιαίτερα αισιόδοξη».

To 2021 είχε ανάμεικτο πρόσημο για τα ξενοδοχεία του ομίλου μας, μας λέει ο κύριος Μανούσος Τσουχλαράκης CFO, Vice President Zeus International. «Για τα μεν παραθεριστικά, η επαναλειτουργία στα μέσα του έτους ήταν ιδιαίτερα ελπιδοφόρα με υψηλές πληρότητες και υψηλή μέση τιμή. Αυτό ενισχύθηκε από το άνοιγμα του τουρισμού στην υψηλή περίοδο. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τα έκτακτα μέτρα στήριξης τα οποία εφαρμόσθηκαν από την κυβέρνηση, οδήγησαν σε σημαντική βελτίωση του μεικτού λειτουργικού αποτελέσματος. Έτσι απορροφήθηκε μερικώς το προσαυξημένο λειτουργικό κόστος από την εφαρμογή των πρωτοκόλλων υγείας λόγω COVID 19, αλλά και τη μικρότερη διάρκεια της σεζόν. Για τα δε αστικά ξενοδοχεία, παρά το γεγονός ότι η βελτίωση σε σχέση με το 2020 τόσο σε πληρότητα όσο και σε μέση τιμή ήταν αρκετά πάνω από το μέσο όρο των υπόλοιπων πόλεων της Ευρώπης, συνεχίζουν να υπάρχουν πιέσεις καθώς απουσιάζουν σημαντικά μερίδια της αγοράς, όπως τα συνεδριακά και οι εκδηλώσεις. Όμως σίγουρα τα αποτελέσματα είναι πολύ καλύτερα από ότι διαφαίνονταν το τελευταίο τρίμηνο του προηγούμενου έτους», προσθέτει.

Οι ευρωπαϊκές αγορές στο επίκεντρο και το 2022
Μιλώντας με τον κ. Βασιλικό για τους στόχους που έχουν τεθεί για το 2022, μας λέει πως ο «κύριος όγκος των επισκεπτών μας προήλθε και φέτος από τις κλασικές ευρωπαϊκές αγορές μας. Οπότε, και για λόγους εγγύτητας αλλά και για λόγους ασφάλειας, όσο λειτουργούμε σε συνθήκες COVID θα παραμείνουν οι βασικές αγορές – στόχοι και για το 2022. Ταυτόχρονα θα συνεχίσουμε, δεδομένων των συνθηκών, να δίνουμε ειδική έμφαση και προσοχή σε αγορές με οδική πρόσβαση στην Ελλάδα. Πολύ ενθαρρυντικό είναι επίσης το γεγονός πως εμφανίζεται αυξανόμενη ζήτηση υπερατλαντικών πτήσεων από αγορές που παραδοσιακά είχαν ειδικό ενδιαφέρον για τον ελληνικό τουρισμό, όπως οι ΗΠΑ».

Από την πλευρά της, η κα Γάτσου μάς λέει πως «σχεδιάζοντας την επόμενη μέρα, εκτός του πλαισίου της πανδημίας, έχουμε προσδιορίσει τις προτεραιότητες για τον τουριστικό τομέα εστιάζοντας στη διαχείριση των προορισμών, με έμφαση στην ενίσχυση των υποδομών, στη δημιουργία ποιοτικών προϊόντων βασισμένων σε εμπειρίες καθώς και στη σωστή και σύγχρονη προώθησή τους. Έτσι, θα σηματοδοτηθεί η σταθερή ανάκαμψη και θα συνεχίσει να αποτυπώνεται το θετικό αποτέλεσμα του τουρισμού σε κοινωνία και οικονομία», μας λέει.

Θετικές οι προοπτικές για το 2022
Η World Travel Market μάς μετέφερε έναν δυναμικό παλμό και αυτή τη στιγμή οι προοπτικές για το 2022 διαφαίνονται θετικές, τονίζει ο κ. Αγγελόπουλος. «Ωστόσο, δεν αρκούν οι προοπτικές. Χρειάζονται και πράξεις συγκεκριμένες, συστηματικές και συνεπείς για να γίνουν οι προοπτικές πραγματικότητα. Άλλωστε και πέρσι την ίδια περίοδο είχαμε πολύ υψηλές προκρατήσεις, αλλά η συνέχεια αποδείχτηκε πολύ διαφορετική.

Η Πελοπόννησος και η Κρήτη, που αποτελούν το πεδίο δράσης της Aldemar, φαίνεται και μπορούν να είναι πυλώνες του τουρισμού την επόμενη σεζόν. Η Πελοπόννησος, δε, έχει ιδιαίτερη δυναμική και εκπληκτικές δυνατότητες που αξίζει και πρέπει να ληφθούν υπόψη και δεν μιλάμε μόνο για το 2022, αλλά για μια μακροπρόθεσμη στρατηγική.

Αλλαγή που ήδη συντελείται και παρατηρείται τόσο σε επίπεδο επιχειρήσεων όσο και σε επίπεδο κοινωνίας και πολιτείας. Στα νέα μοντέλα δίνεται ήδη μεγάλο βάρος και σύντομα θα διαφανούν οι προοπτικές για φιλοξενία που θα ξεφεύγει από τον παραδοσιακό τουρισμό και θα δίνει χώρο τόσο στη δεύτερη κατοικία όσο και στον σεβασμό του προορισμού. Επενδυτικά, λοιπόν, όλα τα εργαλεία στρέφονται στον εκσυγχρονισμό, τεχνολογικό και περιβαλλοντικό, όσο και στην προσέλκυση επισκεπτών με περισσότερο μόνιμο χαρακτήρα και όχι μόνο τουριστών, με την κατασκευή ή εκσυγχρονισμό κατοικιών που μέσα στην κρίση του κορονοϊού έδειξαν ιδιαίτερη δυναμική», προσθέτει.

Η θέληση του κόσμου για να ταξιδέψει υπάρχει έντονα και για αυτό εγώ και η ομάδα μου στο Novotel Athens είμαστε ήδη προετοιμασμένοι για να υποδεχθούμε με ασφάλεια τους επισκέπτες μας, τονίζει ο κ. Κρητικόπουλος.

«Το ξενοδοχείο θα ξεκινήσει τη χρονιά με πλήρη λειτουργία και ελπίζουμε σταδιακά αυτό να δώσει ρυθμό στις κρατήσεις και στην ανάπτυξη των αγορών.

Φυσικά δεν πρέπει να ξεχάσουμε και το νέο trend λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, τις last minute κρατήσεις και το μικρό booking window, το οποίο μας δίνει την εικόνα των κρατήσεων μήνα με τον μήνα. Να ευχηθούμε να έχουμε μια καλή νέα χρονιά και κυρίως με υγεία!», σημειώνει.

Σε κάθε κρίση δημιουργούνται ευκαιρίες. Η Ελλάδα έχει σήμερα εξαιρετικά θετική εικόνα και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού για τον τρόπο και τη σοβαρότητα που έχει διαχειριστεί την πανδημία, μας λέει ο κ. Τσουχλαράκης.

«Εκτιμούμε ότι τα αστικά ξενοδοχεία θα συνεχίσουν, αν και με βελτιωμένες αποδόσεις, να υστερούν σε σχέση με τις επιδόσεις του 2019 καθώς αναμένεται σταδιακή ανάκαμψη μετά το 2023. ‘Έχοντας αντιληφθεί τις αλλαγές που συντελούνται στον χώρο της φιλοξενίας και στις ταξιδιωτικές συνήθειες από την επίδραση της πανδημίας, προχωράμε σε εκτεταμένες επενδύσεις στις μονάδες μας στοχεύοντας στην ασφάλεια των επισκεπτών μας, αυξάνοντας την ιδιωτικότητα στη διαμονή τους και αναβαθμίζοντας έτσι τη συνολική τους ταξιδιωτική εμπειρία», προσθέτει.

Η πανδημία εξακολουθεί να παίζει καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις

Την ώρα που γράφουμε αυτές τις γραμμές απέχουμε μια ανάσα από το 2022. Προσπαθώντας, λοιπόν, να δούμε τι άλλαξε σε σχέση με πέρσι στη ζωή μας, οι σκέψεις μας χωρίς να το θέλουμε τρέχουν στα μονοπάτια της υγειονομικής κρίσης η οποία συμπληρώνει δύο χρόνια από τότε που μπήκε στη ζωή μας. Τα μακρόπνοα σχέδια έχουν φύγει από την ημερήσια διάταξη και όλοι μας λίγο ως πολύ βρισκόμαστε σε μια κατάσταση προγραμματισμού του δικού μας εμβολιασμού και των παιδιών μας, την ώρα που η μετάλλαξη Όμικρον γιγαντώνεται και πιθανά να αποτελέσει το πέμπτο κύμα της πανδημίας. Συνηθίσαμε, δυστυχώς, να ακούμε για δεκάδες θανάτους την ημέρα, αλλά και για τη σταθερή άρνηση πολλών συμπολιτών μας να πράξουν το αυτονόητο ώστε να αποκτήσει ο πληθυσμός την πολυπόθητη ανοσία. Οι δε προβλέψεις των ειδικών κάθε άλλο παρά εφησυχασμό δημιουργούν, καθώς ουδείς διακινδυνεύει να πει πότε θα απαλλαγούμε από την πανδημία.

Η ελληνική οικονομία, πάντως, μετά το σοκ της συρρίκνωσης της κατά 9% το 2020, εμφανίζει ισχυρή ανάκαμψη η οποία μπορεί να υπερβεί το 7,9% που έχει προβλέψει το ΚΕΠΕ ή το 8% για το οποίο έχει κάνει λόγο το ΙΟΒΕ. Όπως προβλέπεται στην ίδια έκθεση, το επόμενο έτος υπάρχει προοπτική μεγέθυνσης του ΑΕΠ, με ρυθμό που υπολογίζεται στην περιοχή του 4% αν δεν υπάρχουν δυσάρεστες εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας. Στο τελευταίο τεύχος του έτους παρουσιάζουμε το αφιέρωμα στις μικρομεσαίες και οικογενειακές επιχειρήσεις. Οι ΜμΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, και δύο χρόνια μετά το ξέσπασμα της παγκόσμιας πανδημίας του COVID-19 μπορεί να έχουν βγει λαβωμένες, όμως αντέχουν και ατενίζουν το μέλλον με ανάμικτα συναισθήματα.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος μας μιλούν ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης, ο Πρόεδρος Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Γιώργος Καρανίκας και ο πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Γιώργος Καββαθάς.

Προσεγγίζουμε επίσης το θέμα της ελληνικής φιλοξενίας. Το 2021 έκλεισε αναπάντεχα καλά για τον ελληνικό τουρισμό με έσοδα περί τα 10 δις. ευρώ, ενώ θετικές φαίνεται πως είναι και οι προοπτικές για το 2022. Στο αφιέρωμα μας μιλά ο Πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας Αλέξανδρος Βασιλικός, η Γενική Διευθύντρια του ΣΕΤΕ Μαρία Γάτσου, καθώς και τρία ανώτατα στελέχη μεγάλων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

Παρουσιάζουμε τον φάκελο Υγεία συζητώντας με στελέχη για τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις στην ιδιωτική υγεία σε σχέση με την πανδημία. Έχουμε ρεπορτάζ για τις τελευταίες εξελίξεις και τις προκλήσεις της ελληνικής οικονομίας. Φιλοξενούμε την άποψη του Προέδρου του ΚΕΠΕ Παναγιώτη Λιαργκόβα για την ελληνική οικονομία, του Προέδρου του ΣΕΣΜΑ Γιώργου Ραουνά για τις μεταβολές της δομής της ζήτησης συμβουλευτικών υπηρεσιών την επόμενη πενταετία, αλλά και άλλες ενδιαφέρουσες απόψεις θεσμικών παραγόντων.

Μπορείτε επίσης να διαβάσετε τις ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις του Χαράλαμπου Πηλιτσίδη, CFO της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (Υπερταμείο) και του Νικόλαου Βίγκου CHIEF FINANCIAL & ADMINISTRATION OFFICER, MERCK HELLAS.

Καλή ανάγνωση και καλή χρονιά σε όλους.

Σπύρος Κοκκόλης: Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών Ομίλου, ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ

Κάποιοι κλάδοι έχουν επηρεαστεί αρνητικά από την τρέχουσα υγειονομική κρίση, ενώ άλλοι έχουν επωφεληθεί σημαντικά. Η ELVALHALCOR σε ποια κατηγορία ανήκει και πώς αντιμετώπισε τις προκλήσεις η οικονομική διεύθυνση;

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της εταιρείας είναι ότι δεν απευθύνεται σε έναν κλάδο αλλά σε πολλούς, και ούτε σε μία μόνο γεωγραφική αγορά εφόσον το 90% των πωλήσεών μας είναι σε πάνω από 100 χώρες εκτός Ελλάδας.

Αυτά τα στοιχεία αλλά και η ευελιξία της παραγωγής και της διάθεσης μας έδωσαν την δυνατότητα να έχουμε πολύ μικρή συνολικά αρνητική επίπτωση. Καταφέραμε να αντικαταστήσουμε πωλήσεις σε κλάδους και αγορές που κατάρρευσαν κατά την πανδημία (για παράδειγμα η αυτοκινητοβιομηχανία ως κλάδος ή η Ιταλία ως αγορά) στρεφόμενοι σε άλλα προϊόντα και χώρες. Και το κάναμε με εξαιρετική επιτυχία, χάνοντας ελάχιστο όγκο συνολικά και με ελάχιστη μείωση του (adjusted) Ebitda από τα 140 στα 136 εκατομμύρια. Παράλληλα, η έγκαιρη αντίδραση στην προστασία του προσωπικού και των συνεργατών μας είχε ως αποτέλεσμα να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις εντός εταιρείας, καθώς χαρακτηριστικά καμία από τις 17 παραγωγικές μας μονάδες δεν αναγκάστηκε να σταματήσει την παραγωγή λόγω κρουσμάτων ούτε μία μέρα.

Η οικονομική διεύθυνση έπαιξε καθοριστικό ρόλο στον συντονισμό των προσπαθειών αυτών σε όλα τα επίπεδα.

Η πανδημία επιτάχυνε το βηματισμό των επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Κατά πόσο συμφωνείτε και με ποιον τρόπο συνέβαλε η πανδημία στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού για την ELVALHALCOR;

Αναμφίβολα η πανδημία επιτάχυνε τον ψηφιακό μετασχηματισμό όχι μόνο των επιχειρήσεων αλλά και του κράτους μας, το οποίο προχώρησε μέσα σε ένα έτος σε περισσότερες ενέργειες από ό,τι, ίσως, την τελευταία δεκαετία συνολικά. Και για την ELVALHALCOR επιτάχυνε όχι μόνο τις ενέργειες αλλά και την υιοθέτηση όλων αυτών που είχαν ξεκινήσει από πριν. Για παράδειγμα, οι αίθουσες συμβουλίων ήταν εξοπλισμένες από προ πανδημίας με υπερσύγχρονο εξοπλισμό τηλεδιασκέψεων, που οι περισσότεροι όμως προτιμούσαν να αγνοούν και να διεξάγουν συναντήσεις με τον παραδοσιακό τρόπο με σημαντική απώλεια χρόνου και υψηλό κόστος, όπως ταξίδια στο εξωτερικό σε θυγατρικές ή πελάτες. Ηλεκτρονικό αρχείο για τα παραστατικά, συμβάσεις κ.α. υπήρχαν από χρόνια, αλλά χρειάστηκε η πανδημία για ζητήσουμε από τους προμηθευτές να μας στέλνουν τα παραστατικά ηλεκτρονικά εξαρχής. Επίσης χρειάστηκε να καθιερωθεί η ηλεκτρονική υπογραφή, να αρχίσει να εφαρμόζεται και να γίνεται αποδεκτή παντού για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε όσο το δυνατόν περισσότερο paperless office, αντί να τυπώνουμε και να σκανάρουμε χαρτιά.

Παράλληλα και, παρά τα εμπόδια που δημιούργησε η επιδημία, συνεχίστηκαν ακάθεκτα έργα στις βιομηχανικές μας μονάδες στα πλαίσια του ψηφιακού μετασχηματισμού και της αυτοματοποίησης. Όπως εφαρμογές MES & Scheduling, αλλά και machine learning – δυνατότητα, για παράδειγμα, που διαθέτει το νέο τετραπλό θερμό έλαστρο που εγκαταστήσαμε στα Οινόφυτα.

Τα οικονομικά αποτελέσματα της ELVALHALCOR για το πρώτο εξάμηνο του έτους παρουσιάζουν αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Με ποιες ενέργειες της οικονομικής διεύθυνσης επετεύχθη αυτή η πρόοδος και ποιες είναι οι προβλέψεις σας για το 2022;

Η αύξηση των αποτελεσμάτων δεν είναι αποτέλεσμα μίας ή περισσοτέρων διευθύνσεων, αλλά της συνεργασίας όλων των τμημάτων. Καθοριστικό ρόλο σε αυτό παίζει, φυσικά, και η οικονομική διεύθυνση παρέχοντας την κατάλληλη και έγκαιρη πληροφόρηση για τη λήψη αποφάσεων, τόσο στη διοίκηση όσο και στα επιμέρους τμήματα. Καμία ενέργεια δεν λαμβάνει χώρα χωρίς να αξιολογηθεί και να εγκριθεί από την οικονομική διεύθυνση μεταξύ άλλων. Για το 2022 μακάρι να μπορούσα να κάνω προβλέψεις, αλλά τα σημερινά δεδομένα είναι ίσως ανησυχητικά για την παγκόσμια οικονομία. Παρατηρούμε υπέρογκες αυξήσεις στα κόστη ενέργειας, τα μεταφορικά κόστη παραμένουν υψηλά, τα μέταλλα αλλά και πολλές ύλες και υλικά επίσης ανεβαίνουν. Όλα αυτά δημιουργούν πληθωριστικές πιέσεις και θα πρέπει να βρεθεί τρόπος αντιμετώπισης καθώς υπάρχει και το ρίσκο του στασιμοπληθωρισμού από την οικονομική πολιτική των κεντρικών τραπεζών και των τοπικών κυβερνήσεων. Ας ελπίσουμε, λοιπόν, πως ό,τι μέτρα ληφθούν δεν θα επηρεάσουν την ανάπτυξη της οικονομία. Εμείς ως εταιρεία, ωστόσο, είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε το μέλλον, καθώς έχουμε βασίσει τη στρατηγική μας ανάπτυξη σε προϊόντα με θετικές μακροτάσεις στη ζήτηση, αλλά διατηρούμε και τη σημαντική ευελιξία μας που μας βοήθησε κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Η τηλεργασία έφερε μείωση του λειτουργικού κόστους στις εταιρείες. Πώς βλέπετε τα νέα δεδομένα που δημιουργήθηκαν; Θα εξακολουθήσει να υφίσταται αυτό το μοντέλο εργασίας και μετά την υγειονομική κρίση;

Είναι βέβαιο ότι το μοντέλο της τηλεργασίας θα συνεχίσει να υπάρχει και μετά την εποχή του COVID-19. Εξάλλου προϋπήρχε ως μοντέλο, με υψηλότερη υιοθέτηση σε άλλες χώρες από ό,τι στην Ελλάδα, ασφαλώς, όπου η εφαρμογή ήταν ελάχιστη ως ανύπαρκτη. Η πανδημία ουσιαστικά μας έκανε να το γνωρίσουμε σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, με αναγκαστικό τρόπο, όμως, και χωρίς προετοιμασία κατάλληλη από τους περισσότερους. Μάλιστα δεν κατάφερε να ανταπεξέλθει ούτε η υποδομή των εταιρειών τηλεπικοινωνιών, των δικτύων των εταιρειών, των VPN servers. Μέχρι και πάροχοι συνδρομητικού τηλεοπτικού περιεχομένου έριξαν το bitrate για να αντέξουν στην αυξημένη ζήτηση. Οι φορητοί και όχι μόνο Η/Υ έγιναν ανάρπαστοι, κάμερες δεν έβρισκες και οι τιμές στα ύψη. Όμως το αρχικό αυξημένο κόστος για αγορά εξοπλισμού και τα προβλήματα πέρασαν και άρχισαν να έρχονται τα οφέλη, κυρίως καθώς συνηθίζαμε στα νέα δεδομένα. Μετά, λοιπόν, την ψυχρολουσία του βαπτίσματος, σε κάποιους άρχισε να αρέσει ο νέος αυτός τρόπος εργασίας, κάποιοι άλλοι τον μίσησαν. Ταυτόχρονα, πλέον, και οι εταιρείες είναι έτοιμες να τον δεχτούν, γιατί και αυτές τον έχουν δοκιμάσει. Άρα σίγουρα θα δούμε διατήρηση της τηλεργασίας στις περισσότερες εταιρείες, την καθιέρωσή της ως μια εναλλακτική επιλογή, χωρίς όμως να επανέλθει στα υψηλά, υποχρεωτικά ποσοστά των lockdown. Θα είναι πλέον αναπόσπαστο και φυσικό κομμάτι της λειτουργίας αλλά και της ζωής μας.

Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι το ζητούμενο της εποχής. Πώς προετοιμάζεται η οικονομική διεύθυνση της ELVALHALCOR για τη νέα εποχή; Ποια βήματα έχετε κάνει μέχρι σήμερα ως προς την επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας και τι να περιμένουμε μέσα στην επόμενη πενταετία;

Η εταιρεία έχει κάνει ήδη αρκετά βήματα σε όλους τους τομείς, καθώς πάντα ήμασταν ευαισθητοποιημένοι στο να αφήνουμε όσο το δυνατόν χαμηλότερο αποτύπωμα στο περιβάλλον. Ως εισηγμένη είχαμε πάντα κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης που ήδη αναθεωρήσαμε με βάση τον 4706/2020, ενώ και η προσφορά μας στην τοπική και όχι μόνο κοινωνία είναι πάντα σημαντική. Αξίζει να σημειωθεί πως εδώ και αρκετά έτη εκδίδουμε απολογισμό ΕΚΕ σύμφωνα με τα πρότυπα GRI. Οι λειτουργικές αλλά και επενδυτικές δαπάνες για θέματα ESG είναι αρκετά εκατομμύρια κάθε έτος – χαρακτηριστικά παραδείγματα η μονάδα ZLD (Zero Liquid Discharge) στο εργοστάσιο έλασης Αλουμινίου η οποία λειτουργεί εδώ και αρκετά χρόνια και κόστισε περίπου 5 εκατομμύρια για να εγκατασταθεί, καθώς και όλες οι μονάδες φίλτρανσης που έχουν εγκατασταθεί στα χυτήριά μας. Καθώς η βιώσιμη ανάπτυξη και οι πυλώνες του ESG γίνονται ολοένα σημαντικότεροι, βρισκόμαστε στο στάδιο δημιουργίας ενός οδικού χάρτη με ενέργειες σε όλους τους πυλώνες. Η υποστήριξη της οικονομικής διεύθυνσης είναι απαραίτητη και σε αυτόν τον τομέα. Όλες οι σχετικές ενέργειες πρέπει να αξιολογηθούν, τόσο για την οικονομική βιωσιμότητά τους αλλά και για να προτεραιοποιηθούν, καθώς οι πόροι δεν είναι απεριόριστοι, να παρακολουθηθούν και, τέλος, να αναφερθούν τόσο στους εσωτερικούς όσο και τους εξωτερικούς συμμετόχους (stakeholders). Όσον αφορά τις μελλοντικές μας ενέργειες, θα πρέπει να περιμένετε για την έγκριση από το ΔΣ του οδικού χάρτη, αλλά να είστε σίγουροι πως θα είναι πολλές και αξιόλογες.

Ποια στοιχεία πρέπει να διαθέτει ένας σύγχρονος οικονομικός διευθυντής ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στις αυξημένες απαιτήσεις της νέας ψηφιακής εποχής;

Το βασικό στοιχείο που πρέπει να έχει ένας σύγχρονος οικονομικός διευθυντής δεν είναι μόνο να μην έχει αντίσταση στην αλλαγή, αλλά να είναι ο πρωτεργάτης και ο οδηγός της αλλαγής. Θα πρέπει, φυσικά, να του αρέσει η σύγχρονη τεχνολογία, να είναι ενήμερος για τις εξελίξεις και να έχει τη διάθεση αλλά και τη δύναμη εντός της εταιρείας να προκαλέσει την αλλαγή και τη βελτίωση με το βλέμμα σταμακροχρόνια και όχι μόνο βραχυχρόνια οφέλη. Τέλος, θα πρέπει να έχει κρίση, η οποία διαμορφώνεται με τον χρόνο και τις εμπειρίες οι οποίες δημιουργούνται από μια συνολική και όχι απομονωμένη θεώρηση της επιχείρησης. Για αυτό και οι επιτυχημένες εταιρείες ‘ξεκλειδώνουν’ τον οικονομικό διευθυντή τους από το λογιστήριο, τις εφορίες και τις τράπεζες, και τον θέτουν ως βασικό συμμέτοχο σε όλες τις σημαντικές διεργασίες, συμπεριλαμβανομένου του M&A, καθώς έτσι η αγορά τεχνογνωσίας είναι ένας καλός τρόπος για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Ψηφιακός CFO: Καταλύτης της νέας εποχής των επιχειρήσεων

Μέχρι και πριν από μερικά χρόνια ένας παραδοσιακός οικονομικός διευθυντής είχε ένα σύνολο συμβατικών καθηκόντων χρηματοοικονομικού σχεδιασμού και ανάλυσης. Με την εξελισσόμενη καινοτομία και αυτοματοποίηση σε εξέλιξη, οι επικεφαλής των οικονομικών τμημάτων έχουν στη διάθεσή τους πολλά δεδομένα και ψηφιακά εργαλεία που μπορούν να βελτιώσουν την απόδοση και την αποδοτικότητα της οικονομικής μηχανής του οργανισμού.

Ο παραδοσιακός ρόλος ενός CFO μεταμορφώνεται και γίνεται πιο ψηφιοποιημένος, καθοδηγούμενος από τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στον χρηματοοικονομικό κλάδο, όπως περιβάλλοντα cloud, μηχανική μάθηση και τεχνητή νοημοσύνη. Αυτά τα εργαλεία δίνουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους και τις διαδικασίες να γίνουν πιο γρήγοροι, πιο έξυπνοι και αποτελεσματικοί. Η τεχνολογία και η υιοθέτηση ψηφιακών εργαλείων επέτρεψε στον CFO να μετατραπεί σε «Ψηφιακό CFO». Είναι πλέον στρατηγικός συνεργάτης του Διευθύνοντος Συμβούλου, με μακροπρόθεσμο όραμα που εστιάζει στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου και στην ακριβή πρόβλεψη των ταμειακών ροών. Μετρούν επίσης τον αντίκτυπο των παραγόντων ESG (Οικονομικός, Κοινωνικός, Διακυβέρνηση) σε πραγματικό χρόνο, προβλέπουν τη μελλοντική ταμειακή θέση και αναλύουν πιθανές επιχειρηματικές απειλές. Οι Οικονομικοί Διευθυντές μετακινούνται σταδιακά πέρα από το ρόλο τους ως θεματοφύλακες των οικονομικών μιας επιχείρησης σε δημιουργούς επιχειρηματικής αξίας και καταλύτες ψηφιακής στρατηγικής. Συμπερασματικά, ο CFO της νέας εποχής λειτουργεί ως καταλύτης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τόσο της οικονομικής διεύθυνσης όσο και ολόκληρης της επιχείρησης.

Ψηφιακός μετασχηματισμός και εταιρικές προτεραιότητες
Σύμφωνα με την παγκόσμια διαδικτυακή έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την Dimensional Research στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 1.500 CFOs από 13 χώρες, το 80% των ερωτηθέντων αναφέρει ότι o ψηφιακός μετασχηματισμός βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα της λίστας των προτεραιοτήτων τους. Tο 71% των CFO που συμμετείχαν στην έρευνα πιστεύει ότι οι επενδύσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό είναι κλειδί για την επιτυχία της εταιρείας τους, ενώ το 77% δήλωσε ότι θα βοηθούσε τον CIO να βρει έναν τρόπο να χρηματοδοτήσει ένα νέο έργο ψηφιακού μετασχηματισμού εάν η πρωτοβουλία παρείχε ισχυρή απόδοση επένδυσης (ROI).

Επιπλέον, το 67% των Οικονομικών Διευθυντών λέει ότι «αρνούνται να σπαταλήσουν πολύτιμους πόρους σε επενδύσεις πληροφορικής που δεν επιφέρουν αλλαγές. Προκύπτει επιπρόσθετα πως η πανδημία αύξησε τι επενδύσεις τους στον ψηφιακό μετασχηματισμό, όπως λένε τρεις στους τέσσερις CFOs (73%). Η συντριπτική πλειονότητα, τέλος, των ερωτηθέντων (95%) συμφωνεί ότι οι επενδύσεις στην τεχνολογία είναι το κλειδί για την ανάκαμψη από τις επιχειρηματικές επιπτώσεις της πανδημίας.

Οδηγός του ψηφιακού μετασχηματισμού
O CFO είναι δεδομένο πως λειτουργεί ως καταλύτης του ψηφιακού μετασχηματισμού ολόκληρης της επιχείρησης. Είναι ο θεμέλιος λίθος που διασφαλίζει τη βέλτιστη στροφή της επιχείρησης στον ψηφιακό μετασχηματισμό. «Ο σημερινός CFO πρέπει να είναι σε θέση να οδηγεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό και να συμβάλλει ενεργά στην αλλαγή ενός οργανισμού. Η ψηφιακή ετοιμότητα βοηθά τις εταιρείες να διασφαλίσουν την επιχειρηματική συνέχεια σε δύσκολες επιχειρηματικές καταστάσεις και ασταθείς καταστάσεις της αγοράς», τονίζει στο FinancePro o κύριος Κωνσταντίνος Μάγκουρας CFO, WESTNET DISTRIBUTION (OLYMPIA GROUP).

«Η χρηματοοικονομική λειτουργία οποιουδήποτε συγκεκριμένου οργανισμού επιβλέπει τους προϋπολογισμούς CAPEX και OPEX, και αρκετά τμήματα IT αναφέρονται στις μέρες μας απευθείας στην Οικονομική Διεύθυνση. Οι CFOs σήμερα έχουν ένα σαφές μερίδιο στη στρατηγική διοχέτευση της πληροφορίας και στη διαμόρφωση του τρόπου με τον οποίο ο οργανισμός μπορεί να συνειδητοποιήσει καλύτερα τις επιχειρηματικές λειτουργίες», τονίζει. Καθώς η εργασία του CFO αφορά τελικά την κατανομή των πόρων, οι CFOs μπορούν να δημιουργήσουν μια σαφή οργανωτική κουλτούρα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. «Στη Westnet, μέλος του Olympia Group, δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό, ο οποίος καταλαμβάνει μεγάλο κομμάτι των επενδυτικών προγραμμάτων που τρέχουν», προσθέτει.

Δημοσθένης Μεγαρίτης, CFA / Head Of CFO PMO, National Bank Of Greece
Στη νέα πραγματικότητα, οι Οικονομικοί Διευθυντές θα πρέπει να ηγούνται της επιχειρηματικής αντίδρασης, η οποία αναγνωρίζει τους νέους κινδύνους και ευκαιρίες

Ο καταλυτικός CFO
Ο Οικονομικός Διευθυντής θα πρέπει να διαδραματίσει σημαντικότερο ρόλο στη λήψη αποφάσεων αναφορικά με τις επενδύσεις τεχνολογίας, οι οποίες δεν θα μένουν στον στενό κύκλο των Οικονομικών Υπηρεσιών, αλλά θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες ολόκληρης της εταιρείας, με σκοπό να ξεκλειδώσουν την αποτελεσματικότητα και να ενισχυθεί η ευελιξία.
Έτσι, ο ρόλος του CFO, σύμφωνα με τον κύριο Δημοσθένη Μεγαρίτη, CFA / Head of CFO PMO, NATIONAL BANK OF GREECE, «θα αποκτήσει την προοπτική να εκφέρει άποψη για θέματα πληροφορικής, καθώς θα κληθεί να αξιολογήσει τέτοιου είδους επενδύσεις και να καταλάβει τις αλληλεπιδράσεις που έχουν μεταξύ τους».

Η απαίτηση αυτή θα μετουσιωθεί σε πραγματική ανάγκη κατά τη διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού και κατανομής του κεφαλαίου σε επενδύσεις ανάπτυξης.

Έτσι, λοιπόν, η κατανόηση του τρόπου που λειτουργούν σημαντικές και δαπανηρές τεχνολογίες, εφαρμογές και συστήματα που θα προωθήσουν το στρατηγικό πλάνο της εταιρείας είναι πολύ σημαντική, προσθέτει. «Αν προσθέσουμε και τον παράγοντα ότι οι οικονομικοί πόροι είναι περιορισμένοι θα κατανοήσουμε καλύτερα την ανάγκη αυτή, η οποία αποκτά πλέον ζωτική σημασία για την εταιρεία.

Με την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι νέες εξελίξεις σε συστήματα και αυτοματισμούς ωφελούν τη λειτουργία της εταιρείας, οι Οικονομικοί Διευθυντές μπορούν να βελτιώσουν τις τεχνικές μέτρησης της αποτελεσματικότητας και της απόδοσης των επενδύσεων» προσθέτει.

Ηλίας Παπασταθόπουλος, Group CFO, Printec Group
Ο νέος ρόλος του CFO ως “Business Partner” τον απομακρύνει από καθημερινά ζητήματα όπως την τήρηση βιβλίων ή τον έλεγχο των οικονομικών αποτελεσμάτων

Η δημιουργία στρατηγικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί αδιαμφισβήτητα μία από τις προτεραιότητες των περισσότερων επιχειρήσεων. Με τη σειρά τους, οι CFO οφείλουν να οδηγήσουν τα πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση, να δημιουργήσουν μια στρατηγική γύρω από τον ψηφιακό μετασχηματισμό που να ευθυγραμμίζεται με την ευρύτερη στρατηγική της εταιρεία,ς μας λέει ο κύριος Ηλίας Παπασταθόπουλος, Group CFO, Printec Group.

«Ο νέος ρόλος του CFO ως “Business Partner” τον απομακρύνει από καθημερινά ζητήματα όπως την τήρηση βιβλίων ή τον έλεγχο των οικονομικών αποτελεσμάτων, ενώ τον θέλει να επικεντρώνεται σε πληροφορίες που τρέχουν σε πραγματικό χρόνο και βοηθάνε στις σωστότερες προβλέψεις», προσθέτει.

Ο CFO σε συνεργασία με όλα τα στελέχη πρέπει να προωθήσει ιδιαίτερα την ατζέντα της ψηφιακής αναβάθμισης, υποστηρίζοντας τη δια-τμηματική συνεργασία μεταξύ τεχνολογικών και επιχειρηματικών ομάδων.

«Η εφαρμογή της ψηφιοποίησης στη στρατηγική της εταιρείας είναι μια απαιτητική διαδικασία μετασχηματισμού και απαιτεί ιδιαίτερη προσήλωση στο Change Management και στην ύπαρξη των εργαζομένων που επιθυμούν, υποστηρίζουν και μπορούν να προωθήσουν την αλλαγή αυτή. Οι εργαζόμενοι θα βιώσουν τις αλλαγές εμπράκτως και, ως εκ τούτου, η γρήγορη και συνεχής εκπαίδευση, η ανταλλαγή γνώσεων και η συνεχής υποστήριξη πρέπει να ενσωματωθούν στις καθημερινές διαδικασίες», τονίζει.

«Η ποιότητα των δεδομένων είναι κομβική και ο CFO οφείλει να επισημάνει την σημαντικότητα της χρονικής και ποιοτικής ακρίβειας σε ολόκληρο τον οργανισμό. Τέλος, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται από τη διοίκηση σε θέματα κυβερνοασφάλειας και συμμόρφωσης των δεδομένων και συστημάτων», αναφέρει.

Ιωάννα Σιδέρη, Chief Financial & Administrative Officer, Nitsiakos
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η χρήση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων αποτελούν μονόδρομο για τον σύγχρονο CFO

Ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου του CFO
Οι διεθνείς αλλαγές και η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών έχουν επαναπροσδιορίσει τον ρόλο του CFO στις επιχειρήσεις. Χρειάζεται πολλαπλές δεξιότητες και γνώσεις που δεν περιορίζονται στον έλεγχο και την ανάλυση αριθμών, αλλά τον καθιστούν μέλος της ομάδας χάραξης στρατηγικής της επιχείρησης, της λήψης αποφάσεων, της διαχείρισης αλλαγών και τελικά της διοίκησης αυτής, όπως λέει στο FinancePro η κυρία Ιωάννα Σιδέρη, Chief Financial & Administrative Officer της εταιρείας Νιτσιάκος.

Βασικές του επιδιώξεις θα πρέπει να είναι πρώτον η μέγιστη αξιοποίηση των τεχνολογικών εργαλείων για την άμεση λήψη οικονομικών δεδομένων, η βέλτιστη επικοινωνία τόσο εσωτερικά όσο και με όλους τους εκτός εταιρείας φορείς για την τεκμηρίωση και την ανάλυση των οικονομικών της εταιρείας. Δεύτερον η άμεση συνεργασία με όλες τις διευθύνσεις της επιχείρησης για την υλοποίηση των στόχων αυτής και την εισαγωγή νέων τεχνολογιών. Τρίτον η αλλαγή κουλτούρας του ανθρώπινου δυναμικού για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και προώθησης του ομαδικού πνεύματος και της αξίας της λειτουργίας της ομάδας και, τέλος, η δημιουργία ευκαιριών σε όλα τα στελέχη για αναβάθμιση και λήψη πρωτοβουλιών. «Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η χρήση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων αποτελούν μονόδρομο για τον σύγχρονο CFO προκειμένου να υλοποιήσει τις επιδιώξεις του», προσθέτει.

Αναστασία Κιομουρτζίδου, Chief Financial Officer, Agrophoenix
Η σωστή χρήση των δεδομένων και η αποτύπωση προς όφελος της επιχείρησης είναι πάντα το στοίχημα για την οργάνωση αποφάσεων και μακροπρόθεσμων στόχων

Βελτίωση της οικονομικής διεύθυνσης
Με ποιο τρόπο μπορεί η Οικονομική Διεύθυνση να αξιοποιήσει ψηφιακά εργαλεία για να βελτιώσει τον τρόπο που λειτουργεί, αλλά και για να παρέχει χρήσιμες συμβουλές για τη λήψη εύστοχων αποφάσεων; Σε ένα διοικητικό πλαίσιο, το οποίο αλλάζει δραματικά τα τρία τελευταία χρόνια, κάθε μοντέλο μικρομεσαίας επιχείρησης είναι απαραίτητο να αναπροσαρμόσει τον τρόπο που λειτουργεί και διαμορφώνει αποτέλεσμα. Η επανάσταση της εικόνας και της τεχνολογικής εξάρτησης αιφνιδίασε τους περισσότερους, ενώ, σε συνδυασμό με τη βίαιη προσαρμογή στα δεδομένα της πανδημίας, δεν υπήρχαν τα ανάλογα αντανακλαστικά ώστε να δημιουργηθούν ομαλές συνθήκες μετάβασης σε μια νέα πραγματικότητα, μας λέει η κυρία Αναστασία Κιομουρτζίδου, Chief Financial Officer, Agrophoenix.

«Σε κάθε περίπτωση, η σωστή χρήση των δεδομένων και η αποτύπωση προς όφελος της επιχείρησης είναι πάντα το στοίχημα για την οργάνωση αποφάσεων και μακροπρόθεσμων στόχων. Ζητούμενο πάντα θα είναι αν η εργαλειοποίηση της ψηφιακής εποχής είναι αρκετή, και πώς αυτή μπορεί να δώσει κίνητρο στο ανθρώπινο δυναμικό ώστε η δυαδική συνθήκη να είναι ικανή για σωστά αποτελέσματα. Εμείς λέμε ναι, μπορεί!», προσθέτει.

Όλοι προσπαθούμε μέσω της τράπεζας πληροφοριών που παρέχεται ψηφιακά να εμπνεόμαστε, να βλέπουμε ο καθένας στον τομέα του τον μελλοντικό «καταναλωτή» και να φανταζόμαστε τις ανάγκες του ώστε να βρισκόμαστε ένα βήμα μπροστά. «Σε μια εποχή που τα δεδομένα μοιράζονται σε μια παγκόσμια στιγμή, είναι το απόλυτο challenge να προσπαθείς να είσαι ένα βήμα, έστω μισό, μπροστά. Η ελληνική επιχειρηματικότητα δεν μπορεί πλέον να κρύβεται πίσω από απαρχαιωμένες τακτικές. Οφείλει να εμπνέεται και να εκμεταλλεύεται το πλεονέκτημα της «φιλτραρισμένης» πληροφορίας ώστε να συνεχίσει να πορεύεται προς το μέλλον», αναφέρει.

Η αναγνώριση των αναγκών και η αξιοποίηση των πόρων
Πρωταρχικός σκοπός της Οικονομικής Διεύθυνσης είναι η αναγνώριση των εταιρικών αναγκών, οι οποίες μπορούν να εξυπηρετηθούν αξιοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους όπως μας λέει η κα Σιδέρη. Η ανάπτυξη τεχνολογικών δεξιοτήτων επιτρέπει την ορθή χρήση νέων διαθέσιμων τεχνολογιών και άμεση διαχείριση της επιχείρησης μέσω των Data Analytics. Επιχειρησιακή ανάλυση (Business Analytics) σε συνεργασία με συστήματα Επιχειρησιακής Ευφυΐας (BI). Η εύστοχη δημιουργία αναλυτικών αναφορών που σχετίζονται με την ανάλυση χρηματικών ροών, κοστολόγησης και κερδοφορίας, όταν αυτές παρουσιάζονται με οπτικοποιημένο τρόπο ενισχύουν την ικανότητα της διοικητικής ομάδας ώστε να λάβει έγκαιρες και ενήμερες επιχειρηματικές αποφάσεις.
Τεχνολογίες αυτοματισμών, π.χ. ρομποτική αυτοματοποίηση διεργασιών (RPA/RCA). Η χρήση τεχνολογιών αυτόματης διεκπεραίωσης επαναλαμβανόμενων πληροφοριών, οδηγεί στην απελευθέρωση χρόνου για πολυπλοκότερες εργασίες.

Συστήματα αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων (Data Science) και (ETL/Data Wrangling). H χειρωνακτική προσθήκη πληροφοριών σε βάσεις δεδομένων μπορεί να οδηγήσει σε αποκλίσεις και λάθη που οφείλονται στον όγκο των επεξεργάσιμων πληροφοριών. Η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων (EDI) και η οπτική αναγνώριση χαρακτήρων αποσκοπούν στην αυτοματοποίηση των καταχωρήσεων και συμφωνιών μεταξύ της επιχείρησης και των συνεργατών αυτής. «Οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες εξομαλύνουν τη χρονοβόρα συλλογή πληροφοριών, διευκολύνοντας τον CFO να βασίσει τις σοβαρές εταιρικές στρατηγικές πάνω σε σωστά δομημένα στοιχεία, καθώς και να προσαρμόσει την προσέγγιση της επιχείρησης στα νέα ψηφιακά δεδομένα», προσθέτει.

Τα οφέλη της ψηφιοποίησης
Τα οφέλη της ψηφιοποίησης της οικονομικής διεύθυνσης, τόσο σε βραχύ όσο και σε μεσοπρόθεσμο διάστημα, είναι πλέον εμφανή και αυτό την καθιστά προτεραιότητα. Συστήματα όπως το ERP (σε συνδυασμό RPA κλπ) επιβάλλουν τις βέλτιστες διαδικασίες με αποτέλεσμα τη βελτίωση της αποδοτικότητας και την αυτοματοποίηση καθημερινών διαδικασιών σε πολλά υποτμήματα της Οικονομικής Διεύθυνσης. Διαδικασίες όπως η τιμολόγηση, πληρωμές-εισπράξεις, διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, controlling, & reporting, εγκρίσεις δαπανών, θα γίνονται πλέον γρηγορότερα και με περιορισμένη χειροκίνητη συμμετοχή, αποφεύγοντας λάθη και ελευθερώνοντας πολύτιμο χρόνο, τονίζει ο κος Παπασταθόπουλος.

Δημιουργώντας έναν κεντρικό πυρήνα πληροφοριών, η συμμόρφωση των διαδικασιών και δεδομένων προς τις ανάγκες των ελεγκτών και κανονιστικών αρχών γίνεται πιο εύκολα και με μεγαλύτερη ασφάλεια. Το Οικονομικό Τμήμα θα έχει πλέον τη δυνατότητα να συνδυάσει τα δεδομένα αυτά και να παρέχει σε άλλα τμήματα της εταιρείας λεπτομερή και συστηματική πληροφόρηση, εισάγοντας δείκτες και οικονομικά στοιχεία με στόχο την ευθυγράμμιση όλων των τμημάτων σε μία κοινή επιχειρηματική στρατηγική. «Εργαλεία όπως BI και AI δίνουν πρόσβαση και διαφάνεια των δεδομένων, εξυπηρετώντας τη λήψη αποφάσεων. Με την ψηφιοποίηση, τα συστήματα αρχίζουν να μιλούν την ίδια γλώσσα, συνδυάζουν οικονομικούς με παραγωγικούς και άλλους επιχειρηματικούς δείκτες, με απώτερο σκοπό την βελτίωση των επιχειρηματικών αποφάσεων αλλά και την αναβάθμιση δεξιοτήτων για τους εργαζόμενους», τονίζει.

Η αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων
Τα ψηφιακά εργαλεία που έχει η Οικονομική Διεύθυνση στη διάθεσή της μπορούν να αξιοποιηθούν σε δύο άξονες σύμφωνα με τον κύριο Μεγαρίτη:
(α) Εξωτερικό περιβάλλον: Καθώς η ερμηνεία της αξίας μεταβάλλεται πέρα από έναν αυστηρά οικονομικό προσδιορισμό, οι επιχειρήσεις υιοθετούν έναν ευρύτερο ορισμό για το τι καθορίζει τον σκοπό τους. Σε αυτή την νέα πραγματικότητα, οι Οικονομικοί Διευθυντές θα πρέπει να ηγούνται της επιχειρηματικής αντίδρασης, η οποία αναγνωρίζει τους νέους κινδύνους και ευκαιρίες.
Προς αυτή την κατεύθυνση, η τεχνολογία μπορεί να παίξει έναν κεντρικό ρόλο, καθώς το μεγάλο εύρος και όγκος πληροφοριών που είναι αναγκαία για τις αναλύσεις την καθιστά ζωτικής σημασίας για την αξιοποίησή τους.
(β) Δεδομένα: Ο Οικονομικός Διευθυντής, καθώς έχει όλα τα δεδομένα στα χέρια του, μέσω των νέων εργαλείων και των αναλύσεων μπορεί να αναγνωρίσει καλύτερα νέες πηγές εσόδων, μειώσεις εξόδων, αλλά και τη δημιουργία νέων ροών που βελτιώνουν τη διαδικασία και υποστήριξη λήψης αποφάσεων. Τα προηγμένα αναλυτικά στοιχεία καθώς και τα σενάρια που μπορούν να εξεταστούν, βοηθούν στην καλύτερη κατάρτιση του στρατηγικού σχεδιασμού και της αξιολόγησής του. Καθώς η ταχύτητα πλέον των δεδομένων μπορεί να είναι και σε ζωντανή σχέση με τις βάσεις δεδομένων, η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση μπορούν να κάνουν την έγκαιρη λήψη αποφάσεων ένα συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι άλλων εταιριών.

Κωνσταντίνος Μάγκουρας, CFO, Westnet Distribution (Olympia Group)
Ο σημερινός CFO πρέπει να είναι σε θέση να οδηγεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό και να συμβάλλει ενεργά στην αλλαγή ενός οργανισμού

Ψηφιακή δημιουργία και παρακολούθηση του budget
Η Οικονομική Διεύθυνση μπορεί να διαδραματίσει βασικό ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό μιας εταιρείας. Χρησιμοποιώντας σε καθημερινή βάση ψηφιακά εργαλεία λειτουργίας κατευθύνει καταρχήν το ίδιο το τμήμα, αλλά και στην συνέχεια όλο τον οργανισμό, στον ψηφιακό μετασχηματισμό του. «Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η ψηφιακή δημιουργία και παρακολούθηση του budget μιας επιχείρησης. Καταρτίζοντας τους προϋπολογισμούς ψηφιακά, η Οικονομική Διεύθυνση δημιουργεί γρήγορα κανάλια επικοινωνίας με τον υπόλοιπο οργανισμό, και παρακολουθώντας τα απολογιστικά δεδομένα επικοινωνεί ψηφιακά με τους stakeholders προκειμένου να τους κατευθύνει στην επίτευξη των στόχων τους», μας λέει ο κύριος Μάγκουρας.

Ένα άλλο σημαντικό παράδειγμα ψηφιακού εργαλείου στο λογιστήριο είναι η χρησιμοποίηση της τεχνολογίας EDI για την καταχώρηση των τιμολογίων αγορών εμπορευμάτων και εξόδων. Με αυτή την αυτοματοποίηση επιταχύνονται οι εργασίες του λογιστηρίου, αλλά και αποφεύγονται τα ανθρώπινα λάθη στην καταχώρηση των τιμολογίων. «Κλείνοντας, ένα παράδειγμα ψηφιακού εργαλείου πολύ πετυχημένο στην Westnet είναι το BI σύστημα που χρησιμοποιούμε. Η συγκεκριμένη εφαρμογή έχει υλοποιηθεί εδώ και τρία χρόνια και αποτελεί ένα βασικό εργαλείο που χρησιμοποιεί η εταιρεία για να λαμβάνει αποφάσεις.

Το συγκεκριμένο εργαλείο είναι πολύ φιλικό στους χρήστες και δίνει μεγάλη ελευθερία στην ανάλυση οποιασδήποτε πληροφορίας εσόδων, μεικτού περιθωρίου και εξόδων της περιοχής ευθύνης τους. Επιπλέον αποτυπώνει σε πραγματικούς χρόνους τη μεταβολή των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της επιχείρησης. Με τις άριστες οπτικοποίησεις των δεδομένων, οι χρήστες μπορούν σε πραγματικό χρόνο να εξάγουν τα απαραίτητα δεδομένα προκειμένου να παίρνουν τις βέλτιστες αποφάσεις που χρειάζονται κάθε φορά», τονίζει.

Βασίλης Κορκίδης: Η νέα πραγματικότητα απαιτεί συνενώσεις δυνάμεων και επιχειρησιακές συνέργειες

Μετά από τη δεκαετή οικονομική κρίση ήρθε η υγειονομική κρίση. Παρόλα αυτά, οι προβλέψεις τόσο των διεθνών όσο και των ελληνικών οργανισμών μιλούν για γρήγορη επάνοδο στα δεδομένα του 2019 και για υψηλό ρυθμό ανάπτυξης. Ποια είναι η δική σας άποψη για την εικόνα της οικονομίας;

Το θέμα σήμερα δεν είναι να «πάρουμε το νήμα» από το 2019 και να συνεχίσουμε, αλλά να ισχυροποιήσουμε δομικά αυτό το «νήμα» προκειμένου σε μια ενδεχόμενη κρίση, την οποία όλοι απευχόμαστε να συμβεί, να μην διαρραγεί προκαλώντας εκ νέου προβλήματα που θα απειλήσουν την οικονομία και θα θέσουν σε δοκιμασία την κοινωνική συνοχή. Και στο ερώτημα πώς μπορεί αυτό να επιτευχθεί η απάντηση είναι μία. «Μόνη λύση» για τη μεγέθυνση της οικονομίας και των επιχειρήσεων, άρα και του βαθμού ανθεκτικότητάς τους, είναι οι επενδύσεις παγίων. Πρέπει να κατανοήσουμε, σήμερα που μας δίνεται η ευκαιρία, πως αν δεν λυθεί το πρόβλημα του επενδυτικού κενού κανένα άλλο πρόβλημα που μας ταλανίζει, όπως η ανάπτυξη, η ανεργία, τα εισοδήματα, το δημόσιο και ιδιωτικό χρέος, δεν θα μπορέσει να λυθεί. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το έλλειμμα επενδύσεων συνήθως σημαίνει έλλειψη ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας, λιγότερες θέσεις εργασίας, χαμηλότερους μισθούς, ασθενικές επιχειρήσεις και χρήση παρωχημένων τεχνολογιών. Το στοίχημα της μεγέθυνσης των επιχειρήσεων δεν θα κερδηθεί κλείνοντας τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, αλλά δίνοντας κίνητρα να εξελιχθούν σε μια νέα νομική μορφή «Αστικής Επιχειρηματικής Σύμπραξης» με flat tax, «φθηνή» χρηματοδότηση και επενδυτικό πριμ έναντι άλλων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Όσο για την εικόνα της οικονομίας, εκτιμώ ότι πρέπει να την δούμε από την «αισιόδοξη οπτική γωνία». Οφείλουμε να ανατρέξουμε στα αποκαλυπτήρια του οικονομικού σχεδιασμού της κυβέρνησης από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Ακούσαμε συνετά μέτρα ανακούφισης, με κοινωνική ευαισθησία και οικονομική λογική. Θεωρώ ενθαρρυντικά τα όσα εξαγγέλθηκαν από τον πρωθυπουργό, ωστόσο η πίεση που παρέχει η παρούσα συγκυρία δημιουργεί εδραία άποψη ότι οι μεταρρυθμίσεις, οι ελαφρύνσεις και οι ρυθμίσεις θα πρέπει να συνεχιστούν και το 2022. Με ταχύτερους ρυθμούς, ίσως, αν το τελικό μοντέλο του προϋπολογισμού για το προσεχές έτος, στοιχεία του οποίου είδαμε, το επιτρέψουν. Χρειάζεται ευελιξία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η δυναμική και τα αντανακλαστικά της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει, μέχρι ώρας επιτυχώς, την ασύμμετρη απειλή της πανδημίας, που προκάλεσε και συνεχίζει να προκαλεί και τις ισχυρότερες οικονομίες, επαληθεύεται από την αδιάψευστη “αλήθεια των αριθμών” της οικονομίας. Αριθμών που δικαιώνουν τα μέτρα στήριξης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που ακόμη και σε περίοδο πανδημίας αποφέρουν θετικό πρόσημο. Αριθμών που χρειάζεται η αγορά σε ρευστότητα για να επανεκκινήσει δυναμικά. Αριθμών που έχει ανάγκη η κοινωνία για να πάρει ανάσες ευτυχίας και ευημερίας.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα υπάρχουν μεγάλες αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας και στις πρώτες ύλες οι οποίες επηρεάζουν τις επιχειρήσεις αλλά και τους καταναλωτές. Υπάρχει ελπίδα εξομάλυνσης στον ορίζοντα;

Βασίλης Κορκίδης, Πρόεδρος ΕΒΕΠ

Είμαστε κατά πάσα πιθανότητα ενώπιον της «τέλειας καταιγίδας». Και τούτο γιατί αφ’ ενός η εφοδιαστική σε παγκόσμια κλίμακα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στους ρυθμούς των εμπορευματικών ροών και αφ’ ετέρου το ενεργειακό που προέκυψε ως απότοκο της αυξημένης ζήτησης που προέκυψε μετά τα lockdown με την επαναφορά των οικονομικών δραστηριοτήτων.
Σήμερα οι αρχικές προγνώσεις που έκαναν λόγο για περάτωση της κρίσης στην εφοδιαστική στα τέλη του χρόνου έχουν πέσει ήδη έξω, όπως και νεότερες που έκαναν λόγο για το πρώτο εξάμηνο. Συγκρατημένες νέες προγνώσεις σήμερα κάνουν λόγο για τα τέλη του 2022. Άρα έχουμε μπροστά μας μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο. Το φαινόμενο των ανατιμήσεων έχει ξεκινήσει εδώ και 15 μήνες, αρχικά με μικρές αυξήσεις που ειδικά οι εξωστρεφείς επιχειρήσεις αντιλήφθηκαν αμέσως. Το γεγονός σήμερα των ανατιμήσεων σε πρώτες ύλες και άλλα καταναλωτικά αγαθά έχει αποδοθεί στους ναύλους των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, που έχουν εξακοντιστεί σε δυσθεώρητα ύψη και σε βαθμό που ακόμη και σήμερα δεν έχει προσδιοριστεί το «όριο» που θα λέγαμε ρεκόρ. Όλα δείχνουν ότι το «σύνδρομο της Κίνας» θα μας ταλαιπωρήσει και το 2022. Η προσφορά δεν καλύπτει την ζήτηση. Η κατανάλωση, με βάση τα τελευταία στοιχεία, το τελευταίο τρίμηνο αυξήθηκε κατά μέσο όρο 12% με τις ανατιμήσεις να έχουν περάσει στα ράφια, τα οποία κινδυνεύουμε στις γιορτές να τα δούμε μισοάδεια.

Όσον αφορά στο κόστος της ενέργειας, είναι προφανές ότι όσο το ισοζύγιο προσφοράς προς ζήτηση διατηρεί την ανισορροπία. Η ζήτηση είναι με γεωμετρική πρόοδο αυξανόμενη και το κόστος μεταποίησης θα αυξάνει, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Οι φόβοι του προηγούμενου διαστήματος για ραγδαία άνοδο του κόστους παραγωγής και των μεταφορών δυστυχώς επαληθεύτηκαν, με τις πρώτες ανατιμήσεις να καταγράφονται σε μια μεγάλη γκάμα «ταχυκίνητων» καταναλωτικών προϊόντων. Δικαιολογημένος, λοιπόν, ο συναγερμός για το επερχόμενο κύμα «εισαγόμενων» αυξήσεων, και σωστά η αγορά κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για ένα «τσουνάμι» ανατιμήσεων σε βασικά καταναλωτικά αγαθά που δεν θα μπορεί να απορροφήσει το χονδρικό και λιανικό εμπόριο. Το ζητούμενο τώρα είναι οι ελληνικές επιχειρήσεις να δημιουργήσουμε αποθέματα στις αποθήκες και τα ράφια μας ώστε να αντέξουμε χρονικά και να περιορίσουμε το τσουνάμι των ανατιμήσεων. Η μετάταξη περισσότερων κωδικών τροφίμων και βασικών αγαθών στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6% θα απορροφήσει σημαντικές επιβαρύνσεις στις μηνιαίες δαπάνες των νοικοκυριών.

Οι απώλειες που έφερε στις επιχειρήσεις η υγειονομική κρίση ήταν σημαντικές παρά τα μέτρα στήριξης που πάρθηκαν από την πολιτεία. Με ποιο τρόπο θα μπορέσουν οι επιχειρήσεις και ειδικότερα οι μικρομεσαίες να επανέλθουν στην κανονικότητα;

Πρέπει σήμερα να αναθεωρήσουμε την έννοια του όρου «κανονικότητα» υπό το φως των εξελίξεων που δρομολόγησε η πανδημία. Και τούτο γιατί στην νέα επιχειρηματική πραγματικότητα θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη η εκτίμηση του κινδύνου, άρα και της σχηματοποίησης σχεδίων έκτακτης ανάγκης. Όσες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους είχαν σχεδιασμούς εκτάκτου ανάγκης διήλθαν της κρίσης ευκολότερα εκείνων που είτε δεν διέθεταν είτε δεν είχαν επικαιροποιήσει τέτοιους σχεδιασμούς.

Οι μικρομεσαίοι του εμπορίου έχουν ανάγκη ρυθμιστικών παρεμβάσεων ώστε, από τα μέτρα επιδοματικής στήριξης, να γίνουν αποδέκτες κεφαλαίων βιώσιμης επανεκκίνησης. Δεν πρέπει να διαλάθει της προσοχής μας και να επιτρέψουμε να μεταλλαχθεί η αγορά χωρίς εμάς, αλλά να επιδιώξουμε να μεταρρυθμιστεί με εμάς. Οι ιδεοληψίες, η γραφειοκρατία, η πολυνομία και το δυσδιάκριτο που δημιουργεί η έλλειψη σαφήνειας της εικόνας του ορίζοντα μέσα στον οποίο καλείται μια επιχείρηση να προχωρήσει, να επενδύσει ή ακόμη και να προσελκύσει κεφάλαια από το εξωτερικό, πρέπει να αποτελέσουν σύντομα παρελθόν. Είτε μέσα από μια ψηφιακή προσέγγιση, όπως αυτή που τώρα ξεκινά, είτε μέσα από μια συνολική αναθεώρηση της «οπτικής γωνίας» υπό την οποία βλέπουμε τις παραμέτρους που προσδιορίζουν τις εξελίξεις, θα μπορέσουμε να προσεγγίσουμε με επιτυχία το επιχειρείν του μέλλοντος και το εμπόριο της επόμενης 20ετίας.

Η ανάκαμψη θα απαιτήσει άμεσα τις αλλαγές που δεν έγιναν γιατί, σε διαφορετική περίπτωση, εργοδότες και εργαζόμενοι με μειωμένα εισοδήματα, επιχειρήσεις με μειούμενα έσοδα και κλάδοι που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, είναι προφανές ότι θα στραφούν στην κεντρική εξουσία για ένα μορατόριουμ χρεών.

Οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης αναμένεται να δώσουν αναπτυξιακή ώθηση στην ελληνική οικονομία σε συνδυασμό με τις επενδύσεις. Στα χρήματα αυτά θα έχουν πρόσβαση οι μικρομεσαίες και οι μικρές επιχειρήσεις ή μόνο οι μεγάλες;

Η δημιουργία ευνοϊκού χρηματοδοτικού κλίματος για τη στήριξη των περίπου 820.000 ΜμΕ στην Ελλάδα θα πρέπει να είναι βασικός στόχος κυβέρνησης, τραπεζών και επιχειρηματικότητας. Το Ε.Β.Ε.Π. έχει κοινοποιήσει σχετική έρευνα του Επιμελητηρίου που αφορά στη συμβολή του τραπεζικού συστήματος στην ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπου αναφέρονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς και το κόστος του τραπεζικού δανεισμού σε ΜμΕ, οι οποίες επιχειρούν στα κράτη μέλη της Ευρωζώνης.

Οι ΜμΕ, και στο νέο οικονομικό μοντέλο που διαμορφώνεται, θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο, καθώς εαυτές κατ’ εξοχήν δημιουργούν ανάπτυξη και προσφέρουν δύο στις τρεις θέσεις εργασίας. Αποτελούν το 99% του συνολικού αριθμού επιχειρήσεων της χώρας μας, συμβάλλουν κατά 85% στην ιδιωτική απασχόληση και στο 70% της ετήσιας προστιθέμενης αξίας, ενώ έχουν τη μεγαλύτερη συνεισφορά στο ΑΕΠ σε σύγκριση με τις 27 χώρες της ΕΕ. Ένα όμως από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΜμΕ είναι η μειωμένη διαθεσιμότητα τραπεζικής χρηματοδότησης. Οι επιχειρήσεις που έχουν τις μεγαλύτερες ανάγκες ρευστότητας σήμερα έχουν τη μικρότερη προσβασιμότητα στο τραπεζικό σύστημα, ενώ από το σύνολο των πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δυστυχώς, μόνο οι 40.000 είναι «bankable», ενώ οι υπόλοιπες κινδυνεύουν να συνθλιβούν από τον συνδυασμό έλλειψης ρευστότητας και υψηλού κόστους χρήματος.

Βρισκόμαστε προ μιας νέας πραγματικότητας όπου οι συνενώσεις δυνάμεων και οι επιχειρησιακές συνέργειες μπορεί να δημιουργήσουν καταλληλότερες συνθήκες για πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα. Και φυσικά δεν αρκεί μόνο αυτό. Απαιτείται η ύπαρξη κοστολογημένων ρεαλιστικών σχεδιασμών ανάπτυξης. Το Ταμείο Ανάκαμψης έχει έναν πολύ βασικό κανόνα. Εάν τα λεφτά δεν απορροφηθούν εγκαίρως χάνονται. Και δημιουργούν ζημιά και στην εικόνα της χώρας.

Τι ρόλο θα παίξει η ψηφιακή μετάβαση στο μέλλον του επιχειρείν;

Την υψίστη. Η αντιμετώπιση των γραφειοκρατικών εμποδίων στις επενδύσεις σε θέματα χωροταξικά, πολεοδομικά, αδειοδοτήσεις, καθυστέρησης δικαιοσύνης, πολυνομίας, αλληλοεπικαλύψεων υπηρεσιών, και όχι μόνο, όσο πιο γρήγορα επιτευχθεί μέσα από την ψηφιοποίηση, δηλαδή την ψηφιακή μετάβαση, τόσο πιο γρήγορα θα έρθουν οι επενδύσεις, στις οποίες προσδοκά η οικονομία της χώρας από το εσωτερικό και το εξωτερικό. Σήμερα η ψηφιοποίηση είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση και η ψηφιακή «απλούστευση» αποτελεί ισχυρό ανταγωνιστικό παράγοντα έναντι άλλων. Το ευτυχές είναι ότι η παρούσα κυβέρνηση έχει κατανοήσει πλήρως τη στρατηγική σημασία της και με σταθερά βήματα προωθεί σχεδιασμούς προς την κατεύθυνση της ψηφιοποίησης του κράτους. Αλλά δεν μπορούμε να απαιτούμε από το κράτος να ψηφιοποιηθεί όταν οι επιχειρήσεις δεν εκσυγχρονίζονται ψηφιακά. Η ψηφιακή εποχή απαιτεί ταχύτητες υψηλές και σε τέτοιες θα πρέπει να κινηθούν και οι επιχειρήσεις εφ’ όσον θέλουν να ανταγωνίζονται με ίσους όρους. Διαφορετικά…

Ζούμε ήδη τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Όροι όπως EU taxonomy, ESG και sustainability βρίσκονται στο επίκεντρο της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Πώς βλέπετε τα νέα δεδομένα;

Ο ευρωπαϊκός κανονισμός «EU taxonomy» τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο του 2021, ως μέρος της πρωτοβουλίας για τη στήριξη επενδυτικών στόχων αειφορίας. Το επόμενο διάστημα, λοιπόν, θα ακούμε τακτικά από τις Βρυξέλλες τον νέο όρο EU taxonomy ως σύστημα ταξινόμησης. Η κατάρτιση ενός καταλόγου οικολογικά και οικονομικά βιώσιμων δραστηριοτήτων αναμένεται να βοηθήσει την Ε.Ε .να αυξήσει τις βιώσιμες επενδύσεις και να εφαρμόσει την ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία. Η ταξινόμηση θα παρέχει στις εταιρείες, τους επενδυτές και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής τους κατάλληλους ορισμούς για τους οποίους οι οικονομικές δραστηριότητες μπορούν να θεωρηθούν περιβαλλοντικά βιώσιμες. Το Ε.Β.Ε.Π. έχει επισημάνει ότι η Ε.Ε. θέτει έξι βασικές προϋποθέσεις ώστε μια οικονομική δραστηριότητα να χαρακτηριστεί περιβαλλοντικά βιώσιμη.

Οι εταιρείες πρέπει να γνωστοποιούν το ποσοστό του κύκλου εργασιών που προέρχεται από προϊόντα ή υπηρεσίες που μπορούν να χαρακτηριστούν περιβαλλοντικά βιώσιμα και να συμβάλλουν στον μετριασμό και την προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής, τη βιώσιμη χρήση και προστασία των υδάτων και των θαλάσσιων πόρων, τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης, την προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων. Aυτό σημαίνει ότι οι εταιρείες πρέπει να δημοσιεύσουν μια μη χρηματοοικονομική κατάσταση ή ενοποιημένες πληροφορίες μη οικονομικών καταστάσεων σχετικά με τον τρόπο και τον βαθμό στον οποίο οι δραστηριότητες της επιχείρησης χαρακτηρίζονται περιβαλλοντικά βιώσιμες.

Οι CFOs καταλύτες του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων

Στην εποχή μας ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει καταστεί κορυφαία προτεραιότητα των επιχειρήσεων. Η υγειονομική κρίση επιτάχυνε τους ρυθμούς της ψηφιακής μετάβασης και οι οικονομικές διευθύνσεις συντονίζονται με τη νέα πραγματικότητα. Στο νέο μας τεύχος παρουσιάζουμε εκτενώς την ψηφιακή μετάβαση των οικονομικών διευθυντών, οι οποίοι λειτουργούν ως καταλύτες του ψηφιακού μετασχηματισμού ολόκληρης της επιχείρησης. Δεν είναι υπερβολή αν πούμε πως οι CFOs αποτελούν τον θεμέλιο λίθο που διασφαλίζει τη βέλτιστη στροφή της επιχείρησης στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Το 85% των 1.500 οικονομικών διευθυντών που συμμετείχαν σε πρόσφατη έρευνα της Dimensional Research λέει ότι o ψηφιακός μετασχηματισμός βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα της λίστας προτεραιοτήτων.

Επιπρόσθετα, σχεδόν τρεις στους τέσσερις (73%) CFOs ανέφεραν ότι η παγκόσμια πανδημία αύξησε τις επενδύσεις τους στον ψηφιακό μετασχηματισμό, ενώ η συντριπτική πλειονότητα των ερωτηθέντων (95%) συμφωνεί ότι οι επενδύσεις στην τεχνολογία είναι το κλειδί για την ανάκαμψη από τις επιχειρηματικές επιπτώσεις της πανδημίας.

Για τις αλλαγές στο παγκόσμιο φορολογικό περιβάλλον, αλλά και για το τι πρέπει να κάνουν οι φορολογικές διευθύνσεις προκειμένου να ανταποκριθούν σε αυτές τις αλλαγές, μιλά στο FinancePro ο Στέφανος Μήτσιος, Partner και Επικεφαλής του Φορολογικού Τμήματος της EY Ελλάδος. Δίνει επίσης απαντήσεις για τη διαχείριση των φορολογικών κινδύνων, αλλά και για το πώς η τεχνολογία ενισχύει τις φορολογικές διευθύνσεις.

Ο Βασίλης Κορκίδης, Πρόεδρος του ΕΒΕΠ τονίζει πως «μόνη λύση» για τη μεγέθυνση της οικονομίας και των επιχειρήσεων, άρα και του βαθμού ανθεκτικότητάς τους, είναι οι επενδύσεις παγίων. Δίνει επίσης απαντήσεις ως προς τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν από την πολιτεία για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επισημαίνει πως ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΜμΕ είναι η μειωμένη διαθεσιμότητα τραπεζικής χρηματοδότησης. Οι επιχειρήσεις που έχουν τις μεγαλύτερες ανάγκες ρευστότητας σήμερα έχουν τη μικρότερη προσβασιμότητα στο τραπεζικό σύστημα.

Ο Σπύρος Κοκκόλης, Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών Ομίλου της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, μας μιλά για τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου, την ψηφιακή μετάβαση, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον ρόλο της οικονομικής διεύθυνσης.

Σε μια εποχή που ο ψηφιακός μετασχηματισμός μπαίνει στην κορυφή της ατζέντας των ελληνικών επιχειρήσεων, οι τηλεπικοινωνιακοί όμιλοι ενισχύουν την γκάμα των υπηρεσιών που προσφέρουν στους επιχειρηματικούς τους πελάτες, όπως προκύπτει από το σχετικό θέμα στο περιοδικό.

Μιλάμε επίσης για το πώς ανταποκρίνεται ο τραπεζικός κλάδος στην υγειονομική κρίση και πώς στηρίζει την επιχειρηματικότητα. Επιπλέον, παρουσιάζουμε τους σημαντικότερους παράγοντες επιχειρηματικού ρίσκου και πώς η Οικονομική Διεύθυνση μπορεί να σχεδιάζει προδραστικά έναντι των κινδύνων.

Θα βρείτε επίσης θέματα που αφορούν τον σχεδιασμό του Υπουργείου Οικονομικών με στόχο την έκδοση του πρώτου «πράσινου» ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου, τον τρόπο που η υιοθέτηση της BIM μετατρέπει τα έργα του κατασκευαστικού κλάδου σε ελκυστικές επενδύσεις καθώς και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αρθρογραφία. Καλή ανάγνωση.

Μαρία Θεοδουλίδου: Ηγετικός ο ρόλος του CFO στις επιχειρήσεις

Κάποιοι κλάδοι έχουν επηρεαστεί αρνητικά από την τρέχουσα υγειονοµική κρίση, ενώ άλλοι έχουν επωφεληθεί σηµαντικά. Ο Όµιλος FOURLIS σε ποια κατηγορία ανήκει και πώς αντιµετώπισε τις προκλήσεις η οικονοµική διεύθυνση του οµίλου;

Σίγουρα η πανδηµία δηµιούργησε σοβαρές προκλήσεις σε εταιρείες µε καταστήµατα retail και φυσική παρουσία.

Όσον αφορά την Οικονοµική Διεύθυνση και τον τρόπο που αντιµετώπισε τις προκλήσεις, ας ξεκινήσουµε µε χρονική σειρά, από την ΠΡΙΝ την πανδηµία περίοδο.

Στον Όµιλο FOURLIS από το 2012 Κεντρικοποιήθηκαν οι Υποστηρικτικές του Υπηρεσίες (κυρίως Finance, IT και HR) και δηµιουργήθηκε µέσα στη µητρική εταιρεία, FOURLIS HOLDINGS, ένα SBS (Shared Business Services Center) µε έδρα την Αθήνα. Προϋπόθεση για την επιτυχία αυτής της ριζικής οργανωτικής και λειτουργικής αναδιοργάνωσης του Οµίλου FOURLIS, ήταν η επένδυση σε ανθρώπους µε ηγετικές δεξιότητες, high end τεχνολογία, κοινά πληροφοριακά συστήµατα και διαδικασίες τυποποιηµένες και βέλτιστες.

Μέσα στο SBS, η Κεντρικοποιηµένη Οικονοµική Διεύθυνση (Finance SBS) του Οµίλου, αποτελείται από 2 Divisions το Finance Controlling & Planning, µε 45 εργαζόµενους στο Λογιστήριο, το Φορολογικό και το Planning & Reporting Τµήµα και το Finance Treasury, Risk Mgt and Investor Relations Division µε 3 εργαζόµενους. Συνολικά, στον Όµιλο σε όλες τις Οικονοµικές Διευθύνσεις του (συµπεριλαµβάνοντας και το Finance SBS) απασχολούνται 135 εργαζόµενοι. Ο αριθµός αυτός, από το 2012 έως σήµερα, παρέµεινε σχεδόν αµετάβλητος ενώ, ενδεικτικά, τα φυσικά καταστήµατα του Οµίλου στις 5 χώρες που δραστηριοποιείται, την ίδια περίοδο (2012-σήµερα) αυξήθηκαν κατά 65% (από 95 σε 146).

Πώς επιτεύχθηκαν αυτές οι συνέργειες; Όπως πρόσφατα είπαµε και στη βράβευσή µας στα Accounting Awards, µε δοµές, διαδικασίες, συστήµατα, µεθόδους, εργαλεία, δείκτες, ηγεσία και σίγουρα όχι τυχαία.

Αυτές οι δοµές, οι διαδικασίες, τα συστήµατα, οι µέθοδοι, τα εργαλεία, οι δείκτες και η ηγεσία µας επέτρεψαν να προσαρµοστούµε γρήγορα και αποτελεσµατικά στις ακραίες επιχειρηµατικά συνθήκες που διαµορφώθηκαν λόγω της υγειονοµικής κρίσης.

Η οµάδα της Οικονοµικής Διεύθυνσης το µόνο που άλλαξε ουσιαστικά ήταν το γήπεδο που έπαιζε µπάλα, δηλαδή ο φυσικός χώρος από τον οποίο παρείχε τις υπηρεσίες της και τρόπος που επικοινωνούσε είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά. Οι περισσότεροι εργαζόµενοι της Οικονοµικής Διεύθυνσης ήταν ήδη εξοικειωµένοι και εξοπλισµένοι για την εργασία από το σπίτι και ακριβώς όπως και ΠΡΙΝ την πανδηµία χρησιµοποιούσε την τεχνολογία στο σύνολο των καθηµερινών της διαδικασιών.

Τα πληροφοριακά συστήµατα SAP και BPC, οι επιµέρους εφαρµογές όπως E-Timesheet, E-Archiving, E-Contracts, E-Recognition (OCR), E-Disclosure (Financial Reporting), E-Routines, E-Signing καθώς και τα εργαλεία Data Analytics που είχαν αναπτυχθεί και τεθεί σε καθηµερινή χρήση, επέτρεψαν στην οµάδα της Οικονοµικής Διεύθυνσης να συνεχίσει απρόσκοπτα να εξυπηρετεί τους εσωτερικούς και εξωτερικούς της πελάτες, µε αποτελεσµατικότητα και υψηλή ποιότητα όπως έκανε και πριν το lockdown

Θα µπορούσα να αναφέρω πολλές περιοχές στις οποίες η οµάδα της Οικονοµικής Διεύθυνσης συµµετείχε και παρείχε υποστήριξη στον οργανισµό κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Ενδεικτικά θα αναφέρω τις πιο σηµαντικές:

Καταρχήν, λόγω των κλειστών φυσικών καταστηµάτων οι πωλήσεις µέσω eshop εκτοξεύτηκαν.

Η οµάδα της Οικονοµικής Διεύθυνσης έπρεπε να προσαρµοστεί άµεσα στις νέες συνθήκες της εµπορικής λειτουργίας µέσω eshop και συγκεκριµένα:

  • να υποστηρίξει λογιστικά και φορολογικά τις πωλήσεις, τις εισπράξεις, τις διακινήσεις εµπορευµάτων, τις παραδόσεις παραγγελιών, τις επιστροφές και
  • να αναπτύξει και εφαρµόσει τις κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας (ελέγχους και συµφωνίες) για τις συγκεκριµένες συνθήκες εµπορικής λειτουργίας ώστε να διασφαλίσει την πληρότητα, την ακρίβεια, την ορθότητα και τη συνέπεια µε τις λογιστικές αρχές, της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης.

Επίσης, στην αρχή της πανδηµίας η οµάδα της Οικονοµικής Διεύθυνσης κινήθηκε γρήγορα και αποτελεσµατικά προκειµένου να αυξηθούν τα ταµειακά διαθέσιµα και να ενισχυθούν όσο το δυνατό περισσότερο οι θετικές ταµειακές ροές ώστε να µην τεθεί υπό αµφισβήτηση η ικανότητα του Οµίλου να λειτουργεί βάσει της αρχής της συνεχιζόµενης δραστηριότητας. Η καθηµερινή παρακολούθηση των ταµειακών αναγκών των εταιρειών του Οµίλου αποτέλεσε προτεραιότητα της Οικονοµικής Διεύθυνσης καθόλη τη διάρκεια της πανδηµίας.

Επιπρόσθετα, αξιοποιήθηκαν µε τη σηµαντική συµβολή της οµάδας της Οικονοµικής Διεύθυνσης, τα κρατικά µέτρα στήριξης για την αντιµετώπιση των συνεπειών της πανδηµίας είτε αυτά αφορούσαν µισθολογικό κόστος, είτε κόστος µισθωµάτων, είτε φοροελαφρύνσεις, είτε διευκόλυνση πληρωµών, είτε χρηµατοδότηση.

Συνεχίζοντας, µε τη συµβολή της οµάδας της Οικονοµικής Διεύθυνσης, εξασφαλίστηκαν συµφωνίες παγώµατος πληρωµών ή τροποποίησης των όρων πίστωσης µε βασικούς προµηθευτές και στρατηγικούς συνεργάτες.

Όσον αφορά την κατάρτιση προϋπολογισµών και σεναρίων λειτουργίας που λάµβαναν υπόψη τη συνεχή επιδείνωση του οικονοµικού περιβάλλοντος, η οµάδα της Οικονοµικής Διεύθυνσης ήταν συνεχώς απασχοληµένη δεδοµένου ότι οι υποθέσεις µεταβάλλονταν µε δυναµικό τρόπο.

Σε όλη τη διάρκεια της πανδηµίας όπως και στη διαχείριση οποιαδήποτε κρίσης, η η Οικονοµική Διεύθυνση συµµετείχε στην οµάδα διαχείρισης της κρίσης, συντονισµού των σχετικών ενεργειών µε διευρυµένο ρόλο όσον αφορά τους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους

«Το οικονοµικό στέλεχος της εποχής µας είναι growth driver και όχι crisis manager». Εσείς πώς βλέπετε τον ρόλο σας σε σχέση µε τις απαιτήσεις, τις προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες στο σύγχρονο επιχειρηµατικό και επαγγελµατικό περιβάλλον; Με ποιον τρόπο µένετε επίκαιροι;

Σε έναν κόσµο που µεταβάλλεται συνεχώς, όποιος παραµένει στάσιµος στην πραγµατικότητα πηγαίνει πίσω. Συνεπώς, o CFO είναι υποχρεωµένος να κινηθεί εµπρός.

Ο ρόλος του CFO είναι ένας πολύ διευρυµένος και ηγετικός µέσα στον οργανισµό για δυο λόγους:

  • πρώτον γιατί επηρεάζει πολύ ή πάρα πολύ όλες τις λειτουργίες του οργανισµού, κύριες (εµπορικές, παραγωγικές, εξυπηρέτησης πελατών, εφοδιαστικής αλυσίδας) και υποστηρικτικές (ΙΤ, HR) και
  • δεύτερον, γιατί αποτελεί την τελευταία δικλείδα ασφαλείας της πρώτης γραµµής άµυνας του οργανισµού– είναι δηλαδή ο τερµατοφύλακας της οµάδας.

Για τους λόγους αυτούς, ο CFO απαιτείται να βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση, να έχει καλά αντανακλαστικά, να διαπραγµατεύεται σωστά, να επιλύει σύνθετα προβλήµατα, να σκέφτεται δηµιουργικά µε τη σωστή έννοια, να έχει συναισθηµατική νοηµοσύνη, να έχει ευελιξία, να έχει κριτική σκέψη, να έχει πελατοκεντρική αντίληψη, να συνεργάζεται, να διαχειρίζεται οµάδες και να λαµβάνει τεκµηριωµένες αποφάσεις.

Όλες αυτές είναι οι δεξιότητες που πρέπει να έχει ένας σύγχρονος ηγέτης, στην ψηφιακή εποχή που οι αλλαγές είναι δυναµικές.

Πολύ συχνά όµως και οι ίδιοι οι CFOs δεν τις αναπτύσσουν αλλά και οι CEOs που τους επιλέγουν δεν τις αξιολογούν ως κρίσιµες κατά την πρόσληψη.

Αυτά θεωρώ πως είναι και τα βασικά εµπόδια στη µετάβαση από τον παραδοσιακό στον ψηφιακό ρόλο του CFO.

Ο ρόλος του CFO είναι ιδιαίτερα απαιτητικός και στην ψηφιακή εποχή και υπάρχουν πολλά πράγµατα που µπορεί να τον κρατούν ξύπνιο τα βράδια.

Όσο για µένα, συνήθως µε κρατάνε ξύπνια πράγµατα που βρίσκονται στο δικό µου πεδίο ελέγχου, αυτά που µπορώ να επηρεάσω και να διαχειριστώ. Κυρίως έχουν να κάνουν µε θέµατα επικοινωνίας, συµπεριφοράς, αναγνώρισης και γενικά ανθρώπινων σχέσεων.

Γιατί όταν το µεγαλύτερο µέρος της ηµέρας βρίσκεσαι στον εργασιακό χώρο και συναναστρέφεσαι µε συναδέλφους ή συνεργάτες, υπάρχουν σηµαντικές πιθανότητες κάποια φορά η επικοινωνία να µην ήταν αποτελεσµατική, τα σχόλια να µην ήταν εποικοδοµητικά, η γλώσσα του σώµατος, ο τόνος της φωνής ή οι λέξεις που χρησιµοποιήθηκαν να ήταν λάθος, να µην ειπώθηκε το ευχαριστώ, να µην υπήρχε ενδιαφέρον, να µην αναγνωρίστηκε η επιτυχία, να συµπεριφέρθηκε κάποιος επικριτικά, ελεγκτικά ή πιεστικά.

Στις περιπτώσεις αυτές ο ύπνος έρχεται συνήθως τα ξηµερώµατα µαζί µε την ιδέα για το πως θα επιλυθεί το πρόβληµα που προκάλεσε την αυπνία.

Στις µέρες µας, η κλιµατική αλλαγή είναι πιο εµφανής από ποτέ. Όροι όπως ESG, SDG και sustainability βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Πώς προετοιµάζεται η οικονοµική διεύθυνση του Οµίλου FOURLIS για τη νέα εποχή;

Ήδη στις ετήσιες οικονοµικές εκθέσεις, η µη χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση που είναι υποχρεωµένη να παρέχει µία εισηγµένη εταιρεία στους χρήστες των οικονοµικών εκθέσεων, είναι σχεδόν σε πλήθος σελίδων ίση µε τη χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση.

Για παράδειγµα από τις 200 σελίδες της Οικονοµικής Έκθεσης 2020 του Οµίλου FOURLIS, οι 100 αφορούν τη µη χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση.

Αναφέροµαι συγκεκριµένα στις πρόσθετες απαιτήσεις εκτεταµένων γνωστοποιήσεων για τα θέµατα της εταιρικής διακυβέρνησης και η συµµόρφωση µε τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που οικειοθελώς έχει υιοθετήσει η εταιρεία µέσω της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης στην Έκθεση Διαχείρισης, Επίσης, αναφέροµαι στις απαιτήσεις εκτεταµένων γνωστοποιήσεων για τα θέµατα βιώσιµης ανάπτυξης που καλύπτουν κατ’ ελάχιστον το τρίπτυχο περιβάλλον, κοινωνία, άνθρωπος και παρουσιάζεται η συµµόρφωσή τους µε συγκεκριµένα πρότυπα διεθνή ή και εθνικά και γνωστοποιούνται στην Έκθεση Διαχείρισης.

Προκειµένου να ενθαρρυνθεί η µακροπρόθεσµη ενεργός συµµετοχή των µετόχων σε µία εταιρεία είναι απαραίτητη η διασφάλιση επαρκών και αποτελεσµατικών µηχανισµών επικοινωνίας ώστε να διευκολύνεται η άσκηση των δικαιωµάτων τους και ο ενεργός διάλογος µε αυτούς (shareholder engagement). Ένα σηµαντικό πεδίο εποικοδοµητικού διαλόγου µε τους µετόχους είναι οι µη χρηµατοοικονοµικές επιδόσεις της εταιρείας και ο ρόλος της Οικονοµικής Διεύθυνσης είναι σηµαντικός δεδοµένου ότι έχει την ευθύνη έκδοσης της Οικονοµικής Έκθεσης συνολικά, µέρος της οποίας είναι η µη χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση άρα συντονίζει και την έκδοση της µη χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης.

Εννοείται ότι τα µέλη της Οµάδας που έχουν την ευθύνη έκδοσης των Οικονοµικών Εκθέσεων και γενικότερα της Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης στελεχώνεται εκτός από Λογιστές και µε συναδέλφους που κατανοούν τι σηµαίνει εταιρική διακυβέρνηση, εσωτερικός έλεγχος, συστήµατα εσωτερικού ελέγχου, διοικητικά συµβούλια και επιτροπές διοικητικών συµβουλίων, έκθεση πεπραγµένων της Επιτροπής Ελέγχου, διαχείριση κινδύνων, βιώσιµη ανάπτυξη, δείκτες ESG, ουσιαστικά θέµατα, κοινωνική υπευθυνότητα, δείκτες GRI, µη χρηµατοοικονοµικοί δείκτες επίδοσης κλπ.

Outsourcing: Μια επιτυχημένη «συνταγή» για απαιτητικές εταιρείες

Η εξωτερική ανάθεση εργασιών δίνει σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στις επιχειρήσεις καθώς παρέχονται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες από εξειδικευμένα στελέχη με χαμηλό σχετικά κόστος. Με το outsourcing εξοικονομούνται πολύτιμοι πόροι καθώς μειώνεται τόσο το λειτουργικό κόστος όσο και οι κεφαλαιουχικές δαπάνες των εταιρειών. Αν η επιχείρηση επιλέξει την εξωτερική ανάθεση εργασιών δεν χρειάζεται να προβεί σε αγορές υλικού (hardware) και λογισμικού (software) και αποφεύγει επίσης τις δαπάνες για τη δημιουργία και τη στελέχωση τμημάτων που θα διαχειρίζονται τον εξοπλισμό αυτό.

Πέραν αυτών, το outsourcing προσφέρει ευελιξία ενώ παράλληλα απελευθερώνει παραγωγικές δυνάμεις οι οποίες μπορούν να επικεντρώσουν τις δυνάμεις τους σε σημαντικούς τομείς της επιχείρησης όπως τη λειτουργία και η ανάπτυξή της.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του outsourcing;
Τo outsourcing Λογιστηρίου και Τμήματος Μισθοδοσίας δίνει στην επιχείρηση ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μειώνοντας σημαντικά το κόστος. Σύμφωνα με τον κύριο Χρήστο Τριανταφυλλόπουλο Chief Accounting Officer – Senior Partner της Aegean Consulting, οι επιχειρήσεις που επιλέγουν την εξωτερική ανάθεση υπηρεσιών εξοικονομούν κεφάλαια μειώνοντας έξοδα μισθοδοσίας για το λογιστήριο και αποφεύγοντας αγορά και υποστήριξη Η/Υ και λογισμικού (άδειες χρήσης, release, backup κλπ). Επιπρόσθετα, έχουν αποδέσμευση χώρου, μείωση παγίων, τηλεφώνων και θέσεων εργασίας. Μπορούν επίσης να καλύψουν έκτακτες ανάγκες είτε λόγω εποχικών είτε λόγω πρόσκαιρων απαιτήσεων, όπως την αποχώρηση προσωπικού, άδειες, εγκυμοσύνη.
Επιχειρήσεις στο στάδιο της ανάπτυξης λαμβάνουν συμβουλές υψηλού επιπέδου από λογιστική εταιρεία με γνώσεις και εμπειρία που δεν θα μπορούσαν να πληρώσουν λόγω περιορισμού των υπαρχόντων πόρων. «Στη σημερινή εποχή που η απομακρυσμένη εργασία είναι γεγονός και οι ψηφιακές υπηρεσίες έχουν εξελιχθεί, το outsourcing των λογιστικών υπηρεσιών είναι πολύ εύκολο και επιτυχημένο» προσθέτει.

Το Λογιστήριο σε κάθε επιχείρηση αποτελεί καταλυτικό παράγοντα για την εύρυθμη λειτουργία της, ιδίως στη χώρα μας όπου οι νόμοι είναι ασαφείς και αλλάζουν συνεχώς, με αποτέλεσμα τυχόν λογιστικές ή φορολογικές παραλείψεις να έχουν καθοριστική επίδραση, τονίζει ο κύριος Ευστάθιος Λιακόπουλος Founder – CEO BSS. H ταυτόχρονη επίβλεψη του λογιστηρίου, ο έλεγχος μισθοδοσίας, η διαχείριση του προσωπικού και οι λειτουργικές ανάγκες μιας επιχείρησης είναι δύσκολο καθήκον για τον επιχειρηματία. «Το outsourcing δημιουργεί πολλά οφέλη για τις αναθέτουσες επιχειρήσεις, καθώς πέρα από τη μείωση του λειτουργικού κόστους και των κεφαλαιουχικών δαπανών, απελευθερώνονται παραγωγικές δυνάμεις επιτρέποντας την επικέντρωση στις κρίσιμες για την επιχείρηση δραστηριότητες. Μειώνονται οι χρόνοι ανταπόκρισης σε προκλήσεις, βελτιώνεται η πρόσβαση σε πόρους, τεχνολογία και δεξιότητες, και τελικά αυξάνεται η επιχειρησιακή απόδοση, υπό την καθοδήγηση μιας έμπειρης και καλά στελεχωμένης ομάδας», σημειώνει. «Η ανάγκη ανάθεσης των υπηρεσιών αυτών σε εξωτερικούς λογιστές βασίζεται κυρίως στη μείωση του κόστους, στην επιθυμία εστίασης των βασικών συντελεστών της επιχείρησης στα βασικά επιχειρηματικά τους καθήκοντα, (παραγωγή – πωλήσεις κλπ.), και στη συνεργασία με επαγγελματίες υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών για τον χρόνο που απαιτείται κι όχι αναγκαστικά για πλήρη απασχόληση», τονίζει στο FinancePro ο κύριος Γιάννης Κλεώπας, Διευθύνων Σύμβουλος της Kleopas Alliott.

Τα πλεονεκτήματα, όπως επισημαίνει, είναι πρώτον η υψηλή απόδοση σχέσης κόστους/ποιότητας. Επίσης αποτελεί οικονομική λύση για πρόσβαση σε υψηλή εμπειρία και πρόσβαση σε λογιστικά software, το κόστος των οποίων καλύπτεται από τους εξωτερικούς λογιστές. Η πρόληψη λαθών στην οικονομική πολιτική και η πρόβλεψη επερχόμενων προβλημάτων, όπως προβλήματα με τις δαπάνες ή τις ταμειακές ροές. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις μικρές αλλά και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις. Υπάρχει, τέλος, μειωμένη πιθανότητα απάτης και λαθών, είτε ακούσια είτε εκούσια, από εσωτερικούς λογιστές. Τα πλεονεκτήματα είναι ακόμα πιο εμφανή σε πολυεθνικές επιχειρήσεις, καθώς αναθέτοντας σε έναν πάροχο το σύνολο των λογιστικών και φορολογικών διαδικασιών τους αλλά και των διαδικασιών της μισθοδοσίας ή του HR, διασφαλίζουν την κεντρική παρακολούθηση της λογιστικής, φορολογικής και εργατικής συμμόρφωσης με όλα τα πλεονεκτήματα οικονομιών κλίμακας που αυτό συνεπάγεται, όπως αναφέρει ο κύριος Θέμης Πολύζος Partner, Outsourcing – Mazars Ελλάδος.

«Επενδύουμε διαρκώς σε νέες τεχνολογίες και εξελίσσουμε τη μεθοδολογία μας, χρησιμοποιώντας εργαλεία που επιτρέπουν στις ανά τον κόσμο ομάδες μας, που εργάζονται σε τοπικό επίπεδο, να συνεργάζονται με τους πελάτες μας πάνω σε μια πλατφόρμα, παρέχοντάς τους πλήρη ορατότητα για τηνσυμμόρφωση των ανά των κόσμο θυγατρικών τους με τις τοπικές φορολογικές και συναφείς προθεσμίες», προσθέτει.

Αναστασία Χαλκίδου
Accounting Director, co-founder Quantum BITS
Η ευελιξία, η συνεχής ενημέρωση και η ανταγωνιστικότητα του κόστους αποτελούν πλέον βασικό κριτήριο για την αξιολόγηση των όποιων λογιστικών υπηρεσιών

Η λύση του outsourcing αποδεικνύεται ιδιαίτερα συμφέρουσα για μια σειρά από σημαντικούς λόγους, όπως την πρόσβαση σε εξειδικευμένη τεχνογνωσία, μεγαλύτερο εύρος παρεχόμενων υπηρεσιών όταν χρειάζονται, δυνατότητες συνεργειών, καλύτερο έλεγχο του κόστους. Σύμφωνα με την κυρία Αναστασία Χαλκίδου Accounting Director, co-founder Quantum BITS «για τη συντριπτική πλειοψηφία των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, το outsourcing των λογιστικών υπηρεσιών ήταν και είναι η πραγματικότητα συνήθως από την πρώτη μέρα της λειτουργίας τους. Όμως για αυτές τις επιχειρήσεις η κατανόηση των αναγκών τους και η δυνατότητα προσαρμογής των παροχών των λογιστικών υπηρεσιών στα μεγέθη τους υπήρξε πάντα μια δύσκολη εξίσωση προς επίλυση», προσθέτει.

Κατερίνα Γκογκίδου
Διοικητική Διευθύντρια της Φοβερά Προστασία Α.Ε
Η εξωτερική ανάθεση (outsourcing) των λογιστικών υπηρεσιών αποτελεί μια ενδεδειγμένη στρατηγική απόφαση, που ακολουθούν πολλές επιτυχημένες επιχειρήσεις

Η ανάθεση (outsourcing) των λογιστικών υπηρεσιών αποτελεί μια ενδεδειγμένη στρατηγική απόφαση που υιοθετεί τα οφέλη εξειδικευμένων συνεργατών και εξασφαλίζει μια σειρά από ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Σύμφωνα με την κυρία Κατερίνα Γκογκίδου Διοικητική Διευθύντρια της Φοβερά Προστασία Α.Ε, τα πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις είναι τα εξής. Εξειδίκευση στον κλάδο και πρωτοπορία στη δυναμική εξέλιξη της οικονομίας, διαμορφώνοντας τις συνθήκες λειτουργίας της επιχείρησης και παρέχοντας ένα ασφαλές περιβάλλον, με ταχύτατη ανταπόκριση στις νομοθετικές αλλαγές. Παροχή υψηλού επιπέδου συμβουλευτικών και άλλων υπηρεσιών. Μείωση κόστους μόνιμου προσωπικού και εξοικονόμηση κεφαλαίου από επενδύσεις εξοπλισμού Η/Υ, λογισμικού, συμπεριλαμβανομένου του ετήσιου κόστους συντήρησης αυτών (άδειες χρήσης, αναβαθμίσεις). Διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας με κάλυψη έκτακτων αναγκών των εσωτερικών λογιστηρίων που προκύπτουν λόγω εποχικών απαιτήσεων και προβλημάτων, όπως αποχώρηση προσωπικού, άδειες. Επίλυση κρίσιμων χρονικά εργασιών και αποδέσμευση φόρτου εργασίας ώστε να υπάρχει ουσιαστικός ελεύθερος χρόνος επικέντρωσης του επιχειρηματία στην ανάπτυξή του.

Γιάννης Κλεώπας
Διευθύνων Σύμβουλος της Kleopas Alliott
Το outsourcing μπορεί να επιφέρει μια επαναστατική βελτίωση στα επιχειρηματικά αποτελέσματα κάθε επιχείρησης

Διαλέξτε τους σωστούς συνεργάτες
Υπάρχουν και κάποια μειονεκτήματα που λαμβάνονται υπόψιν από τις επιχειρήσεις που προσανατολίζονται στην επιλογή ή όχι της εξωτερικής ανάθεσης υπηρεσιών. Ένα από αυτά είναι η κατάληξη σε κρυφά κόστη. Η συνεργασία με αξιόπιστους και έμπειρους παρόχους υπηρεσιών βοηθά να αποφευχθούν περιπτώσεις πρόσθετου κόστος εξαιτίας γεγονότων ή αναγκών που οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων δεν γνώριζαν, όπως μας λέει ο κος Κλεώπας. Ένα δεύτερο σημαντικό θέμα είναι η εμπιστοσύνη. «Συνήθως είναι δύσκολο για τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων να παραδώσουν τον έλεγχο των οικονομικών τους στοιχείων σε τρίτους. Όμως οι έμπειροι κι αξιόπιστοι εξωτερικοί συνεργάτες εργάζονται με τρόπο τέτοιο που το αποτέλεσμα είναι η εμπέδωση αμοιβαίας εμπιστοσύνης», προσθέτει. Η εξωτερική ανάθεση των λογιστικών υπηρεσιών πολλές φορές μπορεί να παρουσιάσει κάποια μειονεκτήματα όταν οι υπηρεσίες συνεργατών περιορισμένης εμβέλειας είναι κακής ποιότητας λόγω της έλλειψης απαιτούμενων προσόντων ή αδυναμίας παρακολούθησης των εξελίξεων, με αποτέλεσμα πιθανή απώλεια ελέγχου, όπως υποστηρίζει η κυρία Γκογκίδου. «Οι προαναφερθείσες αδυναμίες μπορούν εύκολα να μετριαστούν με την κατάρτιση μιας σωστής, ποιοτικής πάντα συνεργασίας για υπηρεσίες εξωτερικής ανάθεσης», αναφέρει.

Από crisis manager σε growth facilitator
Ο οικονομικός διευθυντής στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον έχει έναν πολυδιάστατο και καθοριστικό ρόλο καθώς από crisis manager μετατρέπεται σε growth facilitator. Εξακολουθεί να έχει την ευθύνη των οικονομικών υπηρεσιών, αλλά μετέχει παράλληλα στην ηγετική ομάδα της εταιρείας συμβάλλοντας ενεργά τόσο στη χάραξη στρατηγικής όσο και στην ανάπτυξή της. Πώς βλέπουν όμως οι πάροχοι των εξωτερικών υπηρεσιών τον οικονομικό διευθυντή και τι προσδοκίες έχουν από αυτόν;

«Οι προσδοκίες μου για έναν CFO σε μια υπηρεσία outsourcing επικεντρώνονται στις ικανότητές του, τη διορατικότητά του, τον εντοπισμό των επιχειρηματικών ευκαιριών στην αγορά, την αποφυγή των επιχειρηματικών παγίδων, τη διασφάλιση του cash flow της εταιρείας, με συνετή οικονομική διαχείριση», μας λέει η κα Γκογκίδου. «Πρέπει να αξιοποιεί κάθε μορφής επιδότηση, ενισχύοντας τη ρευστότητα της επιχείρησης, να διαθέτει γρήγορα αντανακλαστικά, προβλέποντας τις νέες τάσεις και το μέλλον!»

«Ο CFO έχει ισχυρή προσωπικότητα, οδηγεί, δεν ακολουθεί. Γνωστικά, θα πρέπει να προηγείται της ομάδας του. Θα πρέπει να στηρίζει, να παρέχει συμβουλές, να αναθέτει αρμοδιότητες και να αξιολογεί την πρόοδο ανθρώπων και έργων. Να διέπεται από ισχυρό ομαδικό πνεύμα, να διαχειρίζεται τις προσδοκίες των εργαζομένων, να υποκινεί και να εμπνέει», τονίζει. «Να ηγηθεί, παραθέτοντας προτάσεις από μια διαφορετική οπτική γωνία, συμμετέχοντας ενεργά στη χάραξη της στρατηγική της εταιρείας», προσθέτει. .

Η ανάγκη για αξιόπιστους συνεργάτες
Οι απαιτήσεις από τον σύγχρονο CFO, είναι να έχει δεξιότητες που σχετίζονται με τον στρατηγικό σχεδιασμό, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη διαχείριση των κρίσεων.

Όπως μας λέει η κα Χαλκίδου, δεδομένων των προκλήσεων που καλείται να αντιμετωπίσει ο CFO στην ανάπτυξη αυτών των ικανοτήτων αλλά και στην εφαρμογή των πρακτικών που θα αλλάξουν το day-to-day business της επιχείρησης, θα πρέπει να βασιστεί σε αξιόπιστους συνεργάτες. «Το outsourcing μπορεί να αποτελέσει μια ευέλικτη λύση για την προσέλκυση τεχνογνωσίας σε ανταγωνιστικό κόστος. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του outsourcing είναι η δυνατότητα λήψης συνδυασμένων υπηρεσιών καθώς και υπηρεσιών που ταιριάζουν πλήρως στις ανάγκες και τα μεγέθη μιας επιχείρησης», σημειώνει. «Επίσης ο εκσυγχρονισμός του financial reporting, οι καινοτόμες πρακτικές στην υιοθέτηση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών καθώς και η εποικοδομητική συμβουλευτική σε θέματα επιχειρησιακού σχεδιασμού και λήψης στρατηγικών αποφάσεων αποτελούν σίγουρα προσδοκίες του CFO του μέλλοντος και δημιουργούν προστιθέμενη αξία για την επιχείρηση», προσθέτει.

Θέμης Πολύζος
Partner, Outsourcing – Mazars Ελλάδος
Μέσα από τη λήψη τέτοιων υπηρεσιών οι πελάτες μας αποκτούν πρόσβαση στην τεχνολογία μας και τις δεξιότητες των στελεχών μας, αυξάνοντας με οικονομικά συμφέροντα τρόπο την αποτελεσματικότητα και την τεχνογνωσία της επιχείρησής τους

Εύκολη και γρήγορη πληροφόρηση στον CFO
Όπως τονίζει στο FinancePro o κος Πολύζος, «μέσα από την πολυετή εμπειρία των επαγγελματιών μας είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να καταλάβουν την οικονομική κατάσταση και την αποδοτικότητα της επιχείρησής τους, με την προετοιμασία των κατάλληλων αναφορών διοικητικής πληροφόρησης, με χρήση ιδιαίτερα προηγμένων αλλά σε καμία περίπτωση πολύπλοκων, ακατανόητων ή δαπανηρών τεχνολογιών. Με τον τρόπο αυτό παρέχουμε στον CFO εύκολα και γρήγορα, την πληροφόρηση που χρειάζεται κάθε φορά, η οποία θα στηρίξει τη λήψη αποφάσεων από τη διοίκησης της επιχείρησης.

Αναπόσπαστο μέρος της μεθοδολογίας μας είναι και ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων στις περιοχές που αναλαμβάνουμε. Μέσα από την εμπειρία και γνώση που έχουμε συσσωρεύσει όλα αυτά τα χρόνια για τις απαιτήσεις μιας αποτελεσματικής οικονομικής λειτουργίας για τη σύγχρονη επιχείρηση, ερχόμαστε να προτείνουμε τρόπους οργάνωσης της δουλειάς και εργαλεία που βοηθούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πελατών μας, καταργώντας συχνά περιττές ή άσκοπες διαδικασίες», τονίζει.

Βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων
Ανεξαρτήτως εποχών και συνθηκών, πρωταρχική εργασιακή ευθύνη του CFO είναι να βελτιστοποιήσει τις οικονομικές επιδόσεις μιας επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των αναφορών της (reporting), της ρευστότητας και της απόδοσης της επένδυσης, τονίζει ο κος Κλεώπας. «Οι υπηρεσίες outsourcing που παρέχονται από έμπειρους, αξιόπιστους, εκπαιδευμένους αλλά και καλά καταρτισμένους επαγγελματίες μπορούν να προσδώσουν ανεκτίμητη προστιθέμενη αξία», προσθέτει. Στο Reporting η ομάδα των εξωτερικών συνεργατών προετοιμάζει όλες τις οικονομικές αναφορές της επιχείρησης που απαιτούνται για μετόχους, υπαλλήλους, δανειστές, ερευνητικούς αναλυτές, κυβερνήσεις και ρυθμιστικούς φορείς. Στο πεδίο της ρευστότητας όπου η εταιρεία πρέπει να εκπληρώσει τις οικονομικές της δεσμεύσεις διαχειριζόμενη ανάλογα τις ταμειακές ροές. Οι υψηλής εξειδίκευσης εξωτερικοί συνεργάτες διασφαλίζουν αντικειμενικότητα αλλά και οικονομικότερα αποτελέσματα. Σε ό,τι αφορά, τέλος, την απόδοση των επενδύσεων «η εξωτερική ομάδα χρηματοοικονομικών συμβούλων προγραμματισμού και ανάλυσης βοηθά τον CFO να προβλέψει τις μελλοντικές ταμειακές ροές της επιχείρησης και στη συνέχεια να συγκρίνει τα πραγματικά αποτελέσματα με αυτά που είχαν προϋπολογιστεί», σημειώνει.

Ευστάθιος Λιακόπουλος
Founder – CEO BSS
Ο σωστός σχεδιασμός για την κατάλληλη λογιστική επίβλεψη μιας εταιρείας ανεξαρτήτου μεγέθους, είναι πάντα στρατηγικής σημασίας και άρρηκτα συνδεδεμένος με τη βιωσιμότητα και την οικονομική ευρωστία της

Ο πολυδιάστατος και πολυσύνθετος ρόλος του CFO
Ο ρόλος ενός CFO σαφώς πρέπει να υπάρχει στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον, έχοντας έναν πολυδιάστατο και πολυσύνθετο ρόλο, ακολουθώντας τη διεθνή τάση που υπαγορεύει τον διαχωρισμό του κατά το ήμισυ ως finance expert και το υπόλοιπο ως μια προσωπικότητα manager, o οποίος εξυπηρετεί την εταιρεία στην ανάπτυξη και στην επίτευξη της στρατηγικής της, όπως υποστηρίζει ο κος Λιακόπουλος. «Οι περισσότεροι CFO θα πρέπει να αντικαταστήσουν τις παραδοσιακές προσεγγίσεις στην κατάρτιση προϋπολογισμών και τον προγραμματισμό με μια πιο επιθετική προσέγγιση η οποία θα λαμβάνει υπόψη κυρίως τα μεγέθη της σύγχρονης οικονομίας», τονίζει. «Στην BSS o ρόλος μας ως CFO έχει στρατηγική αντίληψη, δεν είναι ο ρόλος ενός θεατή ο οποίος βλέπει το παιχνίδι να εξελίσσεται μπροστά του. Καλούμαστε να προβλέψουμε τους μη αναμενόμενους μελλοντικούς κινδύνους ή/και να ανακαλύψουμε τα επόμενα συγκριτικά πλεονεκτήματα μεγιστοποίησης των κερδών και διαμόρφωσης ενός βιώσιμου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος» προσθέτει.

Χρήστος Τριανταφυλλόπουλος
Chief Accounting Officer – Senior Partner Aegean Consulting
Στη σημερινή εποχή που η απομακρυσμένη εργασία είναι γεγονός και οι ψηφιακές υπηρεσίες έχουν εξελιχθεί, το outsourcing των λογιστικών υπηρεσιών είναι πολύ εύκολο και επιτυχημένο

Ανάγκη για ευρύτερο δίκτυο εξωτερικών συνεργασιών
Σήμερα περισσότερο από ποτέ αναδεικνύεται η ανάγκη για ευρύτερο δίκτυο εξωτερικών συνεργασιών, καθώς είναι σχεδόν αδύνατο να καλυφθούν οι εξειδικευμένες ανάγκες από το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης, όπως σημειώνει ο κος Τριανταφυλλόπουλος.

Ο επιχειρηματίας πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες με στόχο τη δημιουργία αξίας για την επιχείρηση, διαμορφώνοντας το μέλλον του χρηματοοικονομικού μηχανισμού βασισμένο σε τεχνολογία αιχμής, με εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού για τη σύγχρονη και ψηφιακή επιχείρηση και με προσέγγιση της συναισθηματικής νοημοσύνης ώστε να θέσει τις βάσεις για ανάπτυξη και υπεραξίες», τονίζει.

«Το outsourcing του σχεδιασμού για το μεγαλύτερο ποσοστό των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων είναι μονόδρομος και μπορεί να προσφέρει λύσεις και πρόσβαση σε πόρους που θα οδηγήσουν σε ανάπτυξη. Η δημιουργία business plan και η χάραξη στρατηγικής για την ανάπτυξη μπορεί να αποτελέσουν κλειδί για την επιτυχία», προσθέτει.

Μετ’ εμποδίων η επιστροφή στην κανονικότητα

Οι επιπτώσεις της πανδημίας είναι παρούσες. Οι τεράστιες αυξήσεις σε ενέργεια και πρώτες ύλες, σε συνδυασμό με τα σοβαρά προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, δημιουργούν αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία. Παρόλ’ αυτά, οι οικονομίες δείχνουν να συνέρχονται από το σοκ της υγειονομικής κρίσης και να ανακτούν το χαμένο έδαφος, επιστρέφοντας σταδιακά στα δεδομένα του 2019.

Σε θετική τροχιά κινείται και η ελληνική οικονομία με τον μέσο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ να εκτιμάται στο 8,8% σύμφωνα με το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), ενώ για το σύνολο του έτους προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης στο 7,9%. Το Κέντρο εκτιμά ότι θα επέλθει σημαντική ανάκαμψη της οικονομίας σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αναφέροντας ωστόσο τον υψηλό βαθμό αβεβαιότητας των συνθηκών που συνδέονται με την εξέλιξη της πανδημίας αλλά και τη δυσκολία ποσοστικοποίησης των θετικών μέτρων, όπως της αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Θετικά αποτιμά την πορεία της ελληνικής οικονομίας στην πρόσφατη έκθεσή της και η HSBC. Ο βρετανικός οίκος έχει αναθεωρήσει την πρόβλεψή του για τη φετινή ανάπτυξη στο 7,5% από το 4,5% που βρισκόταν πριν. Η ελληνική οικονομία, κατά την HSBC, έχει επιστρέψει στα προ πανδημίας επίπεδα. Εκφράζονται ωστόσο ανησυχίες για το έλλειμμα αλλά και το χρέος, τα οποία παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, με την HSBC να εκτιμά πως το έλλειμμα φέτος θα ανέλθει στο 10,5% του ΑΕΠ και στο 6,5% το 2022.

Το 2022, κατά τα λοιπά, φέρνει ελαφρύνσεις για επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα. Ο φορολογικός συντελεστής μειώνεται στο 22% για τα κέρδη που θα προκύψουν από τη φετινή χρήση, ενώ έρχονται και επιπλέον μειώσεις στο μη μισθολογικό κόστος της εργασίας.

Για το παρόν και το μέλλον των επιχειρήσεων μετά την πανδημία και τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσουν μας μιλά ο Δημήτρης Δημητρίου, CEO της CPA Auditors & Consultants.
Η κυρία Μαρία Θεοδουλίδου, Finance Director Controlling & Planning της FOURLIS, μας περιγράφει πώς αντιμετώπισε η οικονομική διεύθυνση του ομίλου τις επιπτώσεις της πανδημίας, αλλά και πώς βλέπει τον σύγχρονο ρόλο του CFO.

Το πρώτο Agile Finance Conference της Boussias διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία. Στο συνέδριο τα οικονομικά στελέχη των επιχειρήσεων ανέδειξαν τα πλεονεκτήματα που παρέχει το agile με την εφαρμογή του στο πλαίσιο λειτουργίας της Οικονομικής Διεύθυνσης. Στο νέο τεύχος του FinancePro παρουσιάζουμε εκτενώς το outsourcing. Στελέχη της αγοράς μιλούν για τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι εξωτερικές υπηρεσίες στα οικονομικά τμήματα των επιχειρήσεων. Στο αφιέρωμά μας στα Public Services καταγράφεται η σαφής πρόοδος που έχει σημειώσει το ελληνικό δημόσιο. Η χώρα μας ανέβηκε πέρυσι επτά θέσεις στον παγκόσμιο χάρτη της ψηφιακής ανταγωνιστικότητας, και πλέον σκαρφάλωσε στην 46η θέση της διεθνούς κατάταξης με τις πιο ανταγωνιστικές ψηφιακά οικονομίες.

Θα βρείτε επίσης θέματα για τον προϋπολογισμό του 2022, για τη μετεξέλιξη του Υπερταμείου σε ένα πλήρως λειτουργικό δημόσιο επενδυτικό ταμείο, τις boutique συμβουλευτικές εταιρείες, μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη του καθηγητή Αντώνη Ζαΐρη και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αρθρογραφία. Καλή ανάγνωση.