Leasing: Μοχλός ανάπτυξης και ευελιξίας για τις επιχειρήσεις

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ένωσης Ελληνικών Εταιρειών Χρηματοδοτικής Μίσθωσης, το 2021 κατεγράφη σημαντική άνοδος στις εργασίες.

Ειδικότερα, σημειώθηκε αύξηση κατά 20% των εκταμιεύσεων των Εταιρειών χρηματοδοτικών μισθώσεων συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, γεγονός που δημιουργεί μια θετική προοπτική για την ελληνική αγορά χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Τα μεγέθη και η επαγγελματική δραστηριότητα
Αναλυτικότερα, οι νέες εργασίες των εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης από τα 534,6 εκατ. ευρώ που ήταν το 2020 (+15% από το 2019) έφτασαν το 2021 τα 641,6 εκατ. ευρώ (+20%) ενώ η μείωση των απαιτήσεων των χρηματοδοτικών μισθώσεων κατά 14% (από 3.743,2 εκατ. ευρώ στις 31/12/2020 σε 3.234,9 εκατ. ευρώ στις 31/12/2021) αντικατοπτρίζει την εξυγίανση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων του κλάδου.

Όσον αφορά την Επιχειρηματική Δραστηριότητα, πρωταγωνίστησαν οι κλάδοι των Υπηρεσιών και της Βιομηχανίας με ποσοστά 53,8% και 23,9% αντίστοιχα και ακολούθησε ο κλάδος του Εμπορίου και των Λοιπών Δραστηριοτήτων.

Σχετικά με το είδος των παγίων που χρηματοδοτήθηκαν, τα μεγαλύτερα ποσοστά των νέων εργασιών αφορούν στη χρηματοδότηση μηχανημάτων (36,8%) και ακινήτων (25,7%), ενώ ακολουθούν τα επαγγελματικά οχήματα (16,4%) και τα επιβατικά Ι.Χ. (8,6%). Τέλος, το μικρότερο ποσοστό αφορά στη χρηματοδότηση άλλου είδους εξοπλισμών (8%) και εξοπλισμού γραφείου (4,5%).

Επεκτείνεται ο θεσμός σε ιδιώτες
Καθώς το Leasing επεκτείνεται στην κάλυψη των αναγκών των ιδιωτών, δημιουργεί νέα δεδομένα και προοπτικές. Η αγορά των υπηρεσιών της χρηματοδοτικής μίσθωσης κινητών και ακινήτων δεν αφορά πλέον αποκλειστικά επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες αλλά απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, οι οποίοι επιθυμούν τη χρήση κεφαλαιουχικών αγαθών, κινητών ή ακινήτων, με ολική ή μερική χρηματοδότηση της αξίας τους και χωρίς να δεσμεύσουν τα κεφάλαιά τους ή να καταφύγουν στις κλασικές μορφές δανεισμού. Επιπλέον, οι τρέχουσες οικονομικές συνθήκες, οι σύνθετες ανάγκες των πελατών και τα σύγχρονα εργαλεία ψηφιοποίησης που επηρεάζουν όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές συνηγορούν στη νέα εποχή του leasing, μια εποχή όπου σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών απαιτούνται προσαρμογές σε όλα τα επίπεδα, από τους βασικούς παρόχους (τράπεζες, εταιρείες μίσθωσης οχημάτων), ως και τις άλλες εταιρείες, πελάτες και οντότητες που σχετίζονται με το Leasing.

Ρένια Κυδωνοπούλου
Financial Applications Manager της SingularLogic
«Ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην αγορά, ενώ οι νέες τάσεις στο αυτοκίνητο θα φέρουν και νέα προϊόντα»

Νέες τάσεις στο προσκήνιο
Στο πλαίσιο αυτό συνομιλήσαμε για τις νέες τάσεις με την κα Ρένια Κυδωνοπούλου, Financial Applications Manager, της SingularLogic η οποία εξειδικεύεται στη διαχείριση του Leasing εδώ και 25 χρόνια και έχει υλοποιήσει πολυάριθμα έργα πληροφορικής σε μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου.

«Στη διάρκεια αυτής της πορείας παρακολουθούμε στενά τις τεχνολογικές εξελίξεις και ακούμε προσεκτικά τις απαιτήσεις των πελάτων μας.
Η λύση CFMS Leasing είναι ενσωματωμένη στη σύγχρονη πλατφόρμα Credit Facilities Management System (CFMS), και παρέχει στις επιχειρήσεις του κλάδου τη δυνατότητα να:
1) Ομογενοποιούν, αυτοματοποιούν και αναπτύσσουν με ευελιξία τις επιχειρηματικές διαδικασίες,
2) Παράγουν πολλαπλά σενάρια με ειδικά κριτήρια ανά πελάτη,
3) Παρέχουν αναλυτική πληροφόρηση σε όλα τα επίπεδα και τα μεγέθη, ώστε η εταιρεία να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις όλων των φορέων και ελεγκτικών μηχανισμών,
4) Διαχειρίζονται τους πελάτες σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής των υποχρεώσεών τους,
5) Επικοινωνούν ψηφιακά όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες,
6) Ελέγχουν τους δείκτες απόδοσης των επιχειρηματικών διαδικασιών,
7) Προσφέρουν έγκαιρη και αξιόπιστη συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο που αναπροσαρμόζεται δυναμικά», σημείωσε, περιγράφοντας τα πλεονεκτήματα που διαφοροποιούν την εταιρεία από τον ανταγωνισμό.

Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με την κα Κυδωνοπούλου, ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην αγορά, ενώ οι νέες τάσεις στο αυτοκίνητο θα φέρουν και νέα προϊόντα.

Επιπρόσθετα, οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης καλούνται να προσαρμόσουν τις λειτουργίες τους με φόντο τις νέες ανάγκες των ιδιωτών.

«Διανύουμε μια περίοδο όπου έρχονται μεγάλες αλλαγές στην αγορά στο χώρο του Leasing. Δόθηκε πλέον η δυνατότητα της χρήσης χρηματοδοτικών μισθώσεων και στους ιδιώτες επομένως, οι εταιρείες του χώρου θα χρειαστούν άμεσα αρκετές προσαρμογές στις διαδικασίες των προσφορών, αιτημάτων και λειτουργιών τους. Επίσης, στο χώρο του leasing αυτοκινήτων, με δεδομένη την αλλαγή της τεχνολογίας στα καύσιμα, καθώς και την τάση μείωσης των λειτουργικών δαπανών, διαθέτουν νέα προϊόντα για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών όπως green cars, car sharing, car pooling.

Στη σημερινή εποχή ο ψηφιακός μετασχηματισμός επιβάλλει την παροχή άμεσης πληροφόρησης σε σχέση με τα αιτήματα και τις δραστηριότητες του πελάτη, ενδυναμώνοντας έτσι τη σχέση της εταιρείας μαζί του.

Με τη χρήση των σύγχρονων εργαλείων ψηφιοποίησης, η παρακολούθηση και επομένως η βελτίωση της απόκρισης των διαδικασιών, θα δώσει το μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις εταιρείες του κλάδου. Το ίδιο θα συμβεί και με την ανάπτυξη μοντέλων διεπαφών υψηλής απόκρισης και σταθερότητας, όπως είναι η επικοινωνία με ΑΑΔΕ και με DIAS payments», τονίζει χαρακτηριστικά.

Cross selling και νέες υπηρεσίες από εταιρείες
Σήμερα, και άλλοι οργανισμοί που σχετίζονται με την αγορά Leasing προχωρούν σε προσαρμογές που θα ωφελήσουν τόσο τους ίδιους όσο και τους καταναλωτές.

Για παράδειγμα, η Cityzen που πρωταγωνιστεί στις αυξημένες ανάγκες parking/στάθμευσης έχει εφαρμόσει στην πράξη την έννοια της Βιώσιμης Κινητικότητας, μετατρέποντας σταδιακά τους χώρους στάθμευσης του δικτύου της, σε κόμβους κινητικότητας (mobility hubs).

Πλέον, 12 χώροι στάθμευσης σε 4 πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλο, Χανιά) λειτουργούν και ως κόμβοι κινητικότητας για στόλους αυτοκινήτων εταιρειών leasing.

Νίκος Καρακώστας
Commercial Consultant της Cityzen
«Η Cityzen αναλαμβάνει τη διαδικασία παράδοσης/παραλαβής των αυτοκινήτων και αναβαθμίζει την εμπειρία του πελάτη, προσφέροντας επιπλέον υπηρεσίες»

Όπως αναφέρει ο κ. Νίκος Καρακώστας, Commercial Consultant της εταιρείας, η Cityzen αναλαμβάνει τη διαδικασία παράδοσης/παραλαβής των αυτοκινήτων και αναβαθμίζει την εμπειρία του πελάτη, προσφέροντας επιπλέον υπηρεσίες: Στάθμευση οχημάτων σε θέσεις αποκλειστικής χρήσης, Υπηρεσίες πλυσίματος οχημάτων σε επιλεγμένους σταθμούς εντός Αττικής, Υπηρεσία Valet: μεταφορά ή αντικατάσταση οχημάτων και παραλαβή / παράδοση από τον χώρο των πελατών, Υπηρεσίες ελέγχου/επιθεώρησης οχημάτων, Φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων
«Oι εταιρείες leasing που επιλέγουν τη Cityzen ως συνεργάτη απολαμβάνουν την ευελιξία της να προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις ενώ αναγνωρίζουν ταυτόχρονα τα οφέλη που προσφέρει ένα δίκτυο χώρων στάθμευσης στη διαδικασία παραλαβής-παράδοσης οχημάτων, βελτιώνοντας έτσι την εμπειρία του τελικού πελάτη», τονίζει ο κ. Καρακώστας
Ακίνητα & Leasing: Ένα νέο κεφάλαιο με την είσοδο των ιδιωτών – Λύση για τα «κόκκινα» δάνεια, «ανάχωμα» για τους πλειστηριασμούς και ρευστότητα για την κτηματαγορά
Όπως προαναφέρθηκε, μια εντελώς νέα προοπτική δημιουργείται από το γεγονός το leasing ακινήτων θα αφορά πλέον και τους ιδιώτες, μετά την υπερψήφιση σχετικής τροπολογίας στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο.

Για το λόγο αυτό, συνομιλήσαμε με τον κ. Θεμιστοκλή Μπάκα, Πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates, ο οποίος ανέδειξε τα οφέλη του leasing στην αγορά ενώ σημείωσε, μεταξύ άλλων, πως η εξέλιξη αυτή μπορεί να αποτελέσει «ανάχωμα» ιδιαίτερα στον εκπλειστηριασμό κατοικιών πρώτης κατοικίας.

«Η τροπολογία στοχεύει τόσο να αποτελέσει λύση για τα «κόκκινα» δάνεια όσο και να βοηθήσει τη ρευστότητα στην κτηματαγορά μια εποχή που η ζήτηση για αγορά κατοικίας έχει επανέλθει δυναμικά. Ένα μέτρο πρωτοποριακό για την ελληνική οικονομία, το οποίο το έχουμε πολλάκις τονίσει ήδη από τον Οκτώβριο του 2019 σε σχετικές έρευνές μας ως λύση για τα κόκκινα δάνεια και αύξηση της ρευστότητας στην κτηματαγορά.

Θεμιστοκλής Μπάκας
Πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates
«Η υιοθέτηση του leasing – χρηματοδοτική μίσθωση ως εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης για κατοικίες ιδιωτών θα αποτελέσει καταλυτικό μοχλό ανάπτυξης και ρευστότητας στη κτηματαγορά»

Δίνει τη δυνατότητα στον δανειολήπτη με δάνεια σε καθυστέρηση να μπορεί να μεταβιβάζει την κυριότητα του ακινήτου στο ίδρυμα υπογράφοντας σύμβαση ενοικίασης/χρηματοδοτικής μίσθωσης για ορισμένη ελάχιστη χρονική περίοδο. Η εν λόγω λύση προβλέπεται στον Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ιδιωτικών οφειλών, προσφέροντας περισσότερες εναλλακτικές λύσεις στους δανειολήπτες μη εξυπηρετούμενων δανείων», εξηγεί ο κ. Μπάκας.

Ειδικότερα όπως τονίζει ο ίδιος: «σύμφωνα με δηλώσεις του επικεφαλής εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων, 50.000 ακίνητα θα διατίθενται μέσω πλειστηριασμών κάθε χρόνο για την επόμενη πενταετία σε τιμές μειωμένες ακόμη και 35% από τις τιμές της ελεύθερης αγοράς σύμφωνα με πρόσφατη διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Η άνωθεν τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή τη Παρασκευή, μπορεί να αποτελέσει «ανάχωμα» ή/και λύση ιδιαίτερα στους πλειστηριασμούς στις περιπτώσεις πρώτης κατοικίας, αν φυσικά οι δανειολήπτες επιθυμούν είτε να διαμείνουν στη κατοικία τους, είτε να τους δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία να μην χάσουν το ακίνητο τους εφόσον τους δίνετε η δυνατότητα επαναγοράς στη λήξη της σύμβασης ή και νωρίτερα αυτής.

Κρίσιμα ερωτήματα προς διευκρίνιση
Από την άλλη πλευρά, ο κ. Μπάκας τονίζει πως απαιτούνται διευκρινίσεις για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Συγεκριμένα:
Σε ποια αξία θα καταβάλλεται η δόση του leasing. Στην εμπορική αξία του ακινήτου ή στο υπολειπόμενο ποσό της οφειλής του δανειολήπτη;
Πως θα ορίζεται η αξία του ακινήτου στη περίπτωση επαναγοράς στη λήξη της σύμβασης ή και νωρίτερα αυτής;

Μέτρο ρευστότητας για την κτηματαγορά σε όσους δεν διαθέτουν την ιδία συμμετοχή ύψους 20%-30% που ζητούν τα τραπεζικά ιδρύματα για τη χορήγηση στεγαστικών δανείων.
Σύμφωνα με τον κ. Μπάκα, τα τραπεζικά ιδρύματα ή/και οι εταιρείες leasing , θα μπορούσαν για τους εγχώριους ενδιαφερόμενους αγοραστές κατοικίας που πληρούν τις τραπεζικές προϋποθέσεις χορήγησης στεγαστικού δανείου αλλά δεν διαθέτουν την ιδία συμμετοχή 20%-30% (ελάχιστοι είναι οι ενδιαφερόμενοι εγχώριοι αγοραστές – ιδιαίτερα οι νέοι ηλικιακά που κατάφεραν να προβούν σε αποταμίευση εν μέσω οικονομικής κρίσης 10 ετών), να υιοθετήσουν το leasing – χρηματοδοτική μίσθωση ως εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης για κατοικίες ιδιωτών κυρίως για ακίνητα που διαθέτουν στα χαρτοφυλάκια τους .
Ουσιαστικά το leasing λειτουργεί σε πολλές περιπτώσεις ως μέσο αντιμετώπισης της έλλειψης ρευστότητας του πελάτη που αδυνατεί να δανειστεί ή να καταβάλλει ένα ποσό για αγορά ακινήτου που είναι απαραίτητο (π.χ. ιδία συμμετοχή 20%-25 % στα στεγαστικά δάνεια ιδιωτών).
«Η υιοθέτηση του leasing – χρηματοδοτική μίσθωση ως εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης για κατοικίες ιδιωτών θα αποτελέσει καταλυτικό μοχλό ανάπτυξης και ρευστότητας στη κτηματαγορά, αυξάνοντας την οικοδομική δραστηριότητα, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας, ισορροπώντας τις ζητούμενες τιμές μίσθωσης, και παράλληλα θα βοηθήσει τα νέα ζευγάρια που πληρούν τα τραπεζικά κριτήρια δανειοδότησης και δεν διαθέτουν αποταμιεύσεις, να προβούν σε αγορά κατοικίας», καταλήγει ο κ. Μπάκας.

Ασφαλιστικές Εταιρείες: Πως διαμορφώνεται η εικόνα του κλάδου σήμερα

Οι μεγάλες επιχειρηματικές συμφωνίες των τελευταίων χρόνων έθεσαν τον κλάδο στο προσκήνιο, δημιουργώντας νέες ισορροπίες, συμμαχίες και οικονομικές κλίμακος ενώ οδηγούμαστε σε περαιτέρω συγκέντρωση. Πολυεθνικοί όμιλοι επαναπροσδιορίζουν τη στρατηγική τους στόχευση, εταιρείες δίνουν έμφαση σε συγκεκριμένους κλάδους ασφάλισης ενώ σύμφωνα με ανθρώπους της αγοράς κρίσιμο παράγοντα των εξελίξεων που δρομολογούνται συνιστά και η ανάγκη για μεγάλες επενδύσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό όπως και η απαραίτητη για κάθε εταιρεία, λόγω του αυστηρού εποπτικού πλαισίου Solvency II, υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια. Σήμερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, οι 5 μεγαλύτερες ασφαλιστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα που δραστηριοποιούνται στον κλάδο ζωής και κατά ζημιών κατέχουν μερίδιο 81% της αγοράς σε όρους τεχνικών προβλέψεων, ενώ οι 5 μεγαλύτερες ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις ασφαλίσεις κατά ζημιών, σε όρους ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων, κατέχουν μερίδιο που ανέρχεται σε 46% της αγοράς ιδιωτικής ασφάλισης.

Από την άλλη πλευρά, εστιάζοντας στη πορεία των εργασιών και τις προοπτικές του κλάδου, η αγορά όπως είθισται έρχεται σε ευθεία συνάρτηση με τη πορεία της εγχώριας οικονομίας. Ως εκ τούτου, το 2021 ήταν μια σημαντική χρονιά ανάκαμψης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΑΕΕ, η ασφαλιστική παραγωγή διαμορφώθηκε στα 4,26 δισ ευρώ καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ασφαλιστική παραγωγή της τελευταίας 10ετίας. Οι ασφαλίσεις ζωής σημείωσαν άνοδο 10% και διαμορφώθηκαν στα 2 δις. ευρώ. Οι ασφαλίσεις κατά ζημιών (Γενικές Ασφαλίσεις) διαμορφώθηκαν στα 2,26 δις ευρώ με άνοδο 5,7%. Ξεχώρισε η πολύ μεγάλη άνοδος στα προϊόντα Ζωής συνδεμένα με επενδύσεις (Unit Linked) που αποτελούν μια εναλλακτική λύση για αποδόσεις σε περιόδους μηδενικών επιτοκίων: Κατέγραψαν άνοδο 57,7% το 2021 με συνολική παραγωγή στα 630 εκατ. ευρώ.

Στον αντίποδα, οι «παρενέργειες» της πανδημίας, της ενεργειακής κρίσης, της ανασφάλειας για το μέλλον της οικονομίας και οι επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία είναι στοιχεία ορατά που αποτυπώνονται ήδη στη παραγωγή ασφαλίστρων των πρώτων μηνών. Ενδεικτικά, η συνολική παραγωγή το πρώτο τρίμηνο (Ιανουάριος – Μάρτιος) σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο χάνει έδαφος κατά 1,3%, λόγω των πιέσεων στο κλάδο Ζωής (-9,7%), ενώ αντίθετα με θετικό πρόσημο (+6,5%) κινούνται οι Ασφαλίσεις κατά Ζημιών. Αναφορικά με τις προοπτικές, οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν για τον όγκο των εργασιών είναι αρκετοί, λόγω της έκρηξης του κόστους σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις και της ενδεχόμενης μείωσης στην αγοραστική δαπάνη. Την ίδια ώρα, οι πληθωριστικές πιέσεις ανεβάζουν το κόστος των αποζημιώσεων που καταβάλλουν οι ασφαλιστικές εταιρείες για την αποκατάσταση ζημιών, σύμφωνα με ανθρώπους της αγοράς.

Επίσης, η πιθανή αναβλητικότητα, λόγω της συγκυρίας, σε έργα κατασκευών-υποδομών ή άλλες επενδύσεις μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της ασφαλιστέας ύλης.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός – Βιώσιμη Ανάπτυξη
Από την άλλη πλευρά, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός στο ασφαλιστικό κλάδο, απόρροια των αναγκών που δημιούργησε τόσο η πανδημία όσο και οι ευρύτερες τεχνολογικές εξελίξεις.

Οι αλλαγές εκτείνονται σε όλους τους τομείς: back office διαδικασίες, λειτουργίες που συνδέονται άμεσα με συνεργάτες, πελάτες και καινοτόμα προϊόντα, underwriting, τρόπους και αμεσότητα στη καταβολή αποζημιώσεων κ.α. Την ίδια ώρα, ο ασφαλιστικός κλάδος αποτελεί από τους πιο βασικούς πυλώνες προς μια βιώσιμη χρηματοδότηση και ανάπτυξη, αν αναλογιστεί κανείς πως αποτελεί ένα κορυφαίο θεσμικό επενδυτή, με επενδύσεις άνω των 10 τρις. ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία της Insurance Europe.

Σημειώνεται δε πως, ο ασφαλιστικός κλάδος μπορεί επίσης, πέραν της ιδιότητας του επενδυτή, να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη και με την ιδιότητα του παρόχου προστασία έναντι κινδύνων (κλιματική κρίση, φυσικές καταστροφές κλπ)

Σήμερα, σύμφωνα με τις νέες ευρωπαϊκές νομοθεσίες (SFDR) που σχετίζονται με την Βιώσιμη Ανάπτυξη, οι ασφαλιστικές εταιρείες που διαθέτουν επενδυτικά προϊόντα καλούνται να λειτουργήσουν υπό νέα, αυστηρά και απαιτητικά κριτήρια ESG, δημιουργώντας επενδυτικά χαρτοφυλάκια βασισμένα σε ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες βιωσιμότητας και αειφόρου ανάπτυξης.

Για τις ανάγκες του αφιερώματος στον ασφαλιστικό κλάδο, το Finance Pro παραθέτει την οπτική σημαντικών παραγόντων και στελεχών της αγοράς γύρω από το ψηφιακό μετασχηματισμό, το κανονισμό SFDR και τις προοπτικές εν μέσω των τρεχουσών συνθηκών.


Ιωάννης Παν. Βοτσαρίδης Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.

Παρά τις διεθνείς προκλήσεις ελπίζουμε σε θετικά αποτελέσματα για τον κλάδο το 2022
«Σύμφωνα με το ΔΝΤ, μακροπρόθεσμα ο πόλεμος στην Ουκρανία, ανεξάρτητα από την έκβασή του, αναμένεται να αλλάξει ριζικά την παγκόσμια Οικονομική και Γεωπολιτική τάξη πραγμάτων, ενώ οι κραδασμοί του θα είναι αισθητοί για τα επόμενα 2-3 χρόνια» τονίζει στο Finance Pro ο Ιωάννης Βοτσαρίδης. «Η απειλή του λεγόμενου «στασιμοπληθωρισμού» (συνδυασμός υψηλού Πληθωρισμού και χαμηλής Ανάπτυξης) είναι εδώ. Ας δούμε, όμως, ρεαλιστικά, χωρίς ωραιοποιήσεις, αλλά και χωρίς πανικό και δραματοποιήσεις, πως διαμορφώνεται το τοπίο ειδικότερα για τη χώρα μας.» σημειώνει.
Με δεδομένο ότι τέτοιες γενικευμένες Παγκόσμιες Κρίσεις χτυπούν πιο επώδυνα τις αδύναμες Οικονομίες, η Ελλάδα, έχοντας άμεση έκθεση στην Ενέργεια, τον Τουρισμό, το Εμπόριο και με ένα πολύ επιβαρυμένο – από την Πανδημία – και δυσθεώρητο Δημόσιο Χρέος, θα αισθανθεί πολύ πιο αυξημένη την πίεση. Όσον αφορά τον Ασφαλιστικό Κλάδο, όλοι γνωρίζουμε ότι η πορεία του εξαρτάται άμεσα από την πορεία του ΑΕΠ της χώρας.
Οι μειωμένες εκτιμήσεις για την άνοδο του ΑΕΠ το 2022 αναμένεται να επηρεάσουν μεν την Ασφαλιστική Αγορά, αλλά, εφ’ όσον το πρόσημο παραμένει θετικό, θετικά αποτελέσματα ελπίζουμε και για τον Κλάδο μας.
Ωστόσο, η αύξηση των τιμών της Ενέργειας και ορισμένων κατηγοριών Πρώτων Υλών και Βιομηχανικών Προϊόντων είναι πολύ πιθανόν να αυξήσουν το κόστος Δαπανών για τον Κλάδο των Ασφαλίσεων και κατά συνέπεια το ύψος της Κερδοφορίας των Εταιρειών.
Αντίστοιχα, ανησυχίες εκφράζονται και για την πορεία των Χρηματοοικονομικών Επενδύσεων στη χώρα μας, γεγονός που επηρεάζει άμεσα τις Ασφαλιστικές Εταιρείες, οι οποίες είναι Εταιρείες Χρηματοπιστωτικού Ενδιαφέροντος» προσθέτει.


Νίκος Ζάχος Γενικός Διευθυντής «NP Ασφαλιστική Α.Ε.Α.Ε.»

Η νέα ψηφιακή εποχή αποτελεί το μεγάλο όπλο των εταιρειών
Μιλώντας για τη πορεία του ψηφιακού μετασχηματισμού στον ασφαλιστικό κλάδο ο Νίκος Ζάχος σημειώνει πως είναι ταχύτατη και ουσιαστικά αποτελεί το μεγάλο όπλο των παραδοσιακών ασφαλιστικών επιχειρήσεων, έναντι των νέων μορφών ψηφιακών ασφαλίσεων. «Οι πολύ μεγάλες επενδύσεις που γίνονται στην τεχνολογία, κυρίως αφορούν στην ασφάλεια των συστημάτων και των υποδομών, στην ταχύτητα του δικτύου, στις ηλεκτρονικές πληρωμές για περιορισμό του κόστους, στα παραγωγικά ψηφιακά εργαλεία για την ανάληψη κινδύνων και στα σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης και διεξαγωγής εξετάσεων πιστοποίησης. Η NP Ασφαλιστική είναι μία ταχύτατα αναπτυσσόμενη εταιρία που μέσα στα 19 χρόνια της λειτουργίας της, έχει πολλαπλασιάσει τα αποτελέσματά της και έχει ενσωματώσει την ιδέα του ψηφιακού μετασχηματισμού στις λειτουργίες της Εταιρίας, με στόχο την παροχή χρήσιμων τεχνολογικών εργαλείων, για την μεγιστοποίηση της παραγωγής των συνεργατών της», τονίζει. Αν και η ‘’NP Ασφαλιστική Α.Ε.Α.Ε.’’ δεν υπάγεται στον κανονισμό SFDR, καθώς δεν διαθέτει επενδυτικά προϊόντα ο ίδιος σημειώνει: «Θεωρούμε ότι ο κανονισμός αυτός έχει ως στόχο να αυξήσει την διαφάνεια στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων, με στόχο να επιτυγχάνουν οι ασφαλιστικές την αειφόρο ανάπτυξη τους. Οι μεγάλοι όμιλοι που ασκούν τον κλάδο ζωής και διαθέτουν σύνθετα επενδυτικά προϊόντα, αναμένεται να λειτουργήσουν προς την κατεύθυνση δημιουργίας επενδυτικών χαρτοφυλακίων, βασισμένων σε ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες βιωσιμότητας και αειφόρου ανάπτυξης». Αναφερόμενος στη σημερινή κατάσταση στον κλάδο, υπογραμμίζει: «Η πανδημία επέφερε σοβαρές αλλαγές στην ασφάλιση και δημιούργησε νέα ερωτηματικά πάνω σε ζητήματα ασφάλισης υγείας αλλά και γενικών ασφαλίσεων. Σε ότι αφορά τις γενικές ασφαλίσεις, τέθηκαν στο τραπέζι θέματα που αφορούσαν την διατηρησιμότητα των συμβολαίων και την συνέχιση των εργασιών, καθώς και νέου τύπου ασφαλίσεις έναντι των πανδημιών. Το τράνταγμα που δημιούργησε η πανδημία στην ασφαλιστική αγορά, συνεχίστηκε από την ενεργειακή και πληθωριστική κρίση που δημιούργησε η εισβολή στην Ουκρανία, που σαφέστατα επηρεάζουν άμεσα και έμμεσα τα αποτελέσματα των ασφαλιστικών εταιριών. Στην Ελλάδα, εκτός από τη διπλή κρίση που αντιμετωπίζουμε, ο ασφαλιστικός κλάδος βιώνει την συγκέντρωση εταιριών και η ‘επόμενη ημέρα’ θα έχει τα δικά της ξεχωριστά χαρακτηριστικά» τονίζει.


Φίλιππος Κάσσος Partner, Audit, KPMG στην Ελλάδα

Προβληματίζει τις διοικήσεις ο νέος κανονισμός SFDR
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αλλάζει την εμπειρία του πελάτη, ενώ η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να κυριαρχήσει στο μέλλον στη διαδικασία των αποζημιώσεων, σύμφωνα με τον Φίλιππο Κάσσο.

Μιλώντας για τον κανονισμό SFDR εκτίμησε πως θα δυσκολέψει κάποιες διοικήσεις, ενώ τόνισε πως η αγορά χρειάζεται να ακούσει «καλά νέα» στην οικονομία ώστε να επιτευχθεί η πολυπόθητη μεγέθυνση του κλάδου.

Συγκεκριμένα, επεσήμανε: «Το τελευταίο διάστημα έχουμε αρχίσει να διαβάζουμε ολοένα κα συχνότερα ανακοινώσεις εταιρειών για τις πρωτοβουλίες ή και την πρόοδο τους προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό που αποδεικνύει και την αναγκαιότητα της στρατηγικής αυτής.

Η εμπειρία του πελάτη στις συναλλαγές του θα είναι εντελώς διαφορετική από αυτή που είχαμε συνηθίσει οι παλαιότεροι, ενώ η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται να κυριαρχήσει στην διαδικασία των αποζημιώσεων.

Θεωρώ ωστόσο, ότι ακόμη είμαστε στην αρχή του ταξιδιού, ενώ αποτελεί συνείδηση ότι το συγκριτικό πλεονέκτημα για την επόμενη μέρα κρύβεται στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Οι αλλαγές που επιφέρουν στην λειτουργία των επιχειρήσεων οι κανονισμοί ESG αναμένεται να απασχολήσουν έντονα την αγορά το επόμενο διάστημα, με την συζήτηση να έχει ήδη ξεκινήσει.

Η KPMG στην Ελλάδα είναι στους πρωτοπόρους και στο θέμα αυτό.Ο κανονισμός SFDR που αναφέρεται στην ενίσχυση της διαφάνειας στις επενδύσεις για την εξέταση του κινδύνου βιωσιμότητας στις πολιτικές των εταιρειών, αναμένεται να προβληματίσει σημαντικά μέρος της αγοράς και να φέρει σε «δύσκολη θέση» διοικήσεις και μετόχους όπου οι επενδυτικές πολιτικές έχουν ως αποκλειστικό στόχο την υψηλότερη απόδοση.

Η πορεία της ασφαλιστικής αγοράς και οι προοπτικές της συνδέονται άρρηκτα και με την πορεία της οικονομίας. Οποιοιδήποτε πόροι στερούνται από τον καταναλωτή για κάλυψη βασικών αναγκών, όπως σίτιση, στέγαση και μετακίνηση, αντανακλούν στις προοπτικές άλλων κλάδων, όπως η ιδιωτική ασφάλιση. Αντιστοίχως και σε άλλους τομείς, η Ιδιωτική Ασφάλιση χρειάζεται «καλά νέα» στην οικονομία, οπότε όσο αυτά καθυστερούν, τόσο θα καθυστερεί και οι πολυπόθητη μεγέθυνση».


Ηλίας Ρήγας CFO – Generali Hellas

Ψηφιοποίηση με «Human Touch»
«Ως ένας σύγχρονος και παγκόσμιος ηγετικός ασφαλιστικός οργανισμός, η Generali έθεσε πολύ νωρίς τον ψηφιακό μετασχηματισμό στο επίκεντρο του στρατηγικού της σχεδιασμού» τονίζει ο Ηλίας Ρήγας. «Η προτεραιοποίηση αυτή, μας δίνει σαφές προβάδισμα έναντι του ανταγωνισμού αλλά και μας διαφοροποιεί από αυτόν χάρις στον ανθρώπινο τρόπο αξιοποίησης των ωφελημάτων που προσφέρει η ψηφιοποίηση, αυτό που στην Generali ονομάζουμε “human touch” και βρίσκεται στον πυρήνα του αξιακού μας συστήματος. Καθώς η όλη διαδικασία του μετασχηματισμού σήμερα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να αξιοποιήσουμε το σύνολο των δυνατοτήτων που προσφέρει αναβαθμίζοντας περαιτέρω την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών» σημειώνει.

«Αντίστοιχα, σε ό,τι αφορά την ενσωμάτωση του Κανονισμού Αειφορίας στις δραστηριότητες των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, η Generali παρακολουθώντας στενά τους κινδύνους που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή είχε ήδη προχωρήσει σε μια σειρά προπαρασκευαστικές ενέργειες που καταγράφονται στον σχεδιασμό της εταιρικής της διακυβέρνησης, με αποτέλεσμα η συμμόρφωση με τις οδηγίες SFDR να θεωρηθεί φυσική συνέχεια των όσων είχαν προηγηθεί.

Ασφαλώς, τόσο η συνεχιζόμενη πανδημία όσο και οι εξελίξεις στην Ουκρανία έχουν αλλάξει το μακροοικονομικό περιβάλλον με άμεσες συνέπειες σε οικονομία, κοινωνία και γεωπολιτική.
Ωστόσο, οι εσωτερικές μας διαδικασίες αντιμετώπισης κινδύνων καθώς και το εποπτικό πλαίσιο του ασφαλιστικού τομέα που λειτουργεί διορθωτικά και ταυτόχρονα προστατευτικά για τη λειτουργία του συστήματος, δείχνουν στοιχεία ιδιαίτερης ανθεκτικότητας» προσθέτει.


Γιώργος Γκούσκος Διευθυντής Προϋπολογισμου & Χρημ/Κων Αναφορών, Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.

Έχουμε μεταβεί σε νέα ψηφιακή εποχή
«Τα τελευταία χρόνια, όπως όλα δείχνουν, ο ψηφιακός μετασχηματισμός επιφέρει ριζικές αλλαγές και εισάγει νέες ανάγκες στην εγχώρια Ασφαλιστική πραγματικότητα μας λέει ο Γιώργος Γκούσκος. «Η Ευρωπαϊκή Πίστη, έχει μεταβεί ήδη στη νέα ψηφιακή εποχή, έχοντας ολοκληρώσει μια σειρά σημαντικών έργων ψηφιακού μετασχηματισμού. Το σημαντικότερο εξ αυτών, ήταν η ολοκλήρωση του έργου ψηφιακού μετασχηματισμού του συνόλου των οικονομικών υπηρεσιών της, με την εγκατάσταση και υλοποίηση της εφαρμογής SAP S/4HΑΝΑ» σημειώνει.
Ακόμη, σημαντικές αλλαγές εκτιμάται ότι θα επιφέρει και η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού SFDR, κυρίως ως προς τη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων, καθώς και στην εξέταση των κινδύνων που σχετίζονται με τη Βιωσιμότητα. Η Ευρωπαϊκή Πίστη, επιμετρά τακτικά τους κινδύνους Βιωσιμότητας και αναζητά «Πράσινες» επενδύσεις, έχοντας πάντα ως γνώμονα τη διαρκή προσφορά στην Κοινωνία και το σεβασμό στο Περιβάλλον. «Τέλος, αν και το 2021 ήταν ένα αισιόδοξο έτος για την εγχώρια Ασφαλιστική Αγορά, παρουσιάζοντας ανάπτυξη κοντά στο 7,7%, οι εξελίξεις των τελευταίων ετών, έχουν επηρεάσει πολύεπίπεδα τόσο την εγχώρια οικονομική δραστηριότητα, όσο και την Ασφαλιστική αγορά, εκτιμώντας πως οι συνέπειες θα γίνονται περισσότερο ορατές τα επόμενα χρόνια» προσθέτει.


Βασίλης Μπαρμπαρής Chief Finance & Risk Officer insurancemarket.gr

Οι ασφαλιστικές εταιρείες «τρέχουν» μεγάλα έργα ψηφιοποίησης
«Η ψηφιακή επανάσταση που έχει ξεκινήσει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια γνωρίζει μεγάλη επιτάχυνση, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ψηφιοποίηση είναι πλέον μονόδρομος για όλες τις εταιρίες και όλους του κλάδους», τονίζει ο Βασίλης Μπαρμπαρής, της insurancemarket.gr, της μεγαλύτερης ιστοσελίδας σύγκρισης και αγοράς ασφαλιστικών προϊόντων στην Ελλάδα.

Όπως εξηγεί: «στον ασφαλιστικό κλάδο είδαμε το πρώτο κύμα του ψηφιακού μετασχηματισμού 4 – 5 χρόνια πριν από ελάχιστες εταιρίες, μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού. Οι εταιρείες οι οποίες είχαν ήδη κάνει βήματα και επενδύσεις προς τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό, είδαν αύξηση των εργασιών τους παρ’ όλες τις κοινωνικές δυσκολίες και τις οικονομικές προκλήσεις.
Σήμερα και μετά την πανδημία αν όχι όλες, το 90% των ασφαλιστικών εταιριών τρέχει μεγάλα εσωτερικά έργα ψηφιοποίησης με στόχο γρηγορότερες διαδικασίες αλλά και την αύξηση της παραγωγής και νέων πωλήσεων.

Η γενικότερη οικονομική κρίση αυτής της εποχής επιβάλει νέες ψηφιακές λειτουργίες και υπηρεσίες προς όφελος του καταναλωτή.

Σήμερα, στο insurancemarket.gr προσπαθούμε να καταλάβουμε πιο ουσιαστικά τις ανάγκες των πελατών μας και να τους προσφέρουμε ακόμα καλύτερες επιλογές προϊόντων αλλά και εξοικονόμησης, αξιοποιώντας πολύπλοκα μοντέλα μηχανικής μάθησης» σημειώνει.


 

e-payments: Αλλάζουν το τοπίο οι άμεσες πληρωμές

Ωστόσο, κρίσιμοι παράγοντες έρχονται να ενισχύσουν τα νέα μοντέλα πληρωμών. Καταλύτης σε αυτή την εξέλιξη αποτέλεσαν τα περιοριστικά μέτρα και οι συνέπειες της πανδημίας, ενώ η ραγδαία αύξηση της τεχνολογίας, των ψηφιακών εργαλείων και της εκπαίδευσης των χρηστών σε αυτά συνηγορούν σε μια ακόμη μεγαλύτερη άνοδο των e-payments στο άμεσο μέλλον.

Στο επίκεντρο οι άμεσες πληρωμές
Είναι γεγονός ότι η τεχνολογική εξέλιξη στον χρηματοοικονομικό τομέα έχει αποκτήσει νέα δυναμική τα τελευταία χρόνια.

Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές – πληρωμές μπαίνουν πλέον σε νέα διάσταση, ανταποκρινόμενες στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις για αμεσότητα στις σχετικές διαδικασίες.

Η δυνατότητα να πραγματοποιούμε συναλλαγές σε πραγματικό χρόνο, με ταυτόχρονο και οριστικό διακανονισμό όλες τις ημέρες και ώρες του χρόνου, έρχεται πλέον και στις διατραπεζικές πληρωμές που γίνονται μεταξύ δυο λογαριασμών μέσω των άμεσων πληρωμών.

Σημειώνεται επίσης πως οι άμεσες πληρωμές αφορούν την προσαρμογή των ηλεκτρονικών πληρωμών στη σημερινή ανάγκη των καταναλωτών για ψηφιοποίηση και καινοτομία
Από την άλλη πλευρά, οι λύσεις για άμεσες πληρωμές είναι πολλές και διαφορετικές σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Για παράδειγμα, οι τραπεζικοί όμιλοι εξελίσσουν συνεχώς τα συστήματα e-banking, νέες fintech υπηρεσίες έρχονται στο προσκήνιο ενώ ηλεκτρονικά πορτοφόλια και νέες καινοτόμες υπηρεσίες πληρωμών έρχονται να προστεθούν στις επιλογές των πολιτών.

TIPS η απάντηση στο κατακερματισμένο τοπίο
Από το Δεκέμβρη του 2021 οι ηλεκτρονικές πληρωμές στην Ελλάδα μπήκαν σε μια νέα εποχή καθώς τέθηκε σε λειτουργία το νέο μοντέλο διακανονισμού άμεσων πληρωμών.

Το νέο μοντέλο ΤΑRGET Instant Payment Settlement (TIPS) υποκαθιστά τα διαφορετικά σχήματα άμεσων πληρωμών που είχαν υιοθετηθεί σε επιμέρους χώρες, δημιουργώντας ένα ενιαίο σχήμα με ενιαία χαρακτηριστικά και πλήρη δια-λειτουργικότητα σε όλη την Ευρωζώνη. Η μετάπτωση στο νέο σχήμα, με συμμετοχή σε αυτό των περισσοτέρων ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω του συστήματος πληρωμών λιανικής ΔΙΑΣ, έχει ως αποτέλεσμα τη δυνατότητα πραγματοποίησης άμεσων πληρωμών εγχώρια και διασυνοριακά με ενιαίους κανόνες και διαδικασίες σε όλη την Ευρωζώνη.

Με αυτό το δεδομένο, οι άμεσες πληρωμές γίνονται πολύ φιλικότερες για το χρήστη, δημιουργώντας την προοπτική ευρύτερης υιοθέτησής τους ως μέσου πληρωμών από το κοινό.
Οι άμεσες πληρωμές εντός του σχήματος ΤΙΡS παρέχουν πλέον τη δυνατότητα διενέργειας συναλλαγών από το κοινό σε καθημερινή βάση, κάθε ημέρα του χρόνου και όλο το εικοσιτετράωρο.
Η απλή μεταφορά πιστώσεων μέσω SEPA ως σήμερα διενεργείτο εντός μιας εργάσιμης ημέρας, ενώ πλέον η εκτέλεση πληρωμής στο TIPS ολοκληρώνεται και διακανονίζεται σε μόλις 10 δευτερόλεπτα, είτε αυτή είναι εγχώρια είτε διασυνοριακή.

Σε κάθε περίπτωση οι εν λόγω εξελίξεις, δηλαδή η δυνατότητα διενέργειας άμεσων πληρωμών από το ευρύ κοινό με γρήγορο και ασφαλή τρόπο, αποτελούν σημαντικό μέρος της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωσυστήματος στα θέματα των πληρωμών λιανικής και υποστηρίζεται με ενεργή συμμετοχή και της Τράπεζας της Ελλάδος.

Για τις ανάγκες του θέματος συνομιλήσαμε με τον κ. Γιάννη Παπατσίρο, Business Development and Innovation Advisor της ΔΙΑΣ Α.Ε. ο οποίος τόνισε πως η εξέλιξη της τεχνολογίας, η διαθεσιμότητα των δεδομένων, η εκθετική αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου αλλά και ο COVID επιτάχυναν σημαντικά την εξέλιξη των ηλεκτρονικών πληρωμών έτσι ώστε να γίνονται άμεσα, εύκολα και με ασφάλεια.

Γιάννης Παπατσίρος
Business Development and Innovation Advisor της ΔΙΑΣ Α.Ε
«Οι άμεσες πληρωμές γίνονται φιλικότερες για το χρήστη, δημιουργώντας την προοπτική ευρύτερης υιοθέτησης των Account-to-Account πληρωμών»

Μιλώντας για το μοντέλο TIPS ο κ. Παπατσίρος σημείωσε: «Από τις 10 Δεκεμβρίου του 2021, η ΔΙΑΣ σε πλήρη συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος και το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα έχει συνδεθεί στο TIPS (ΤΑRGET Instant Payment Settlement). Μέσω του TIPS, οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών (ΠΥΠ) προσφέρουν στους πελάτες τους άμεσες πληρωμές με πλήρη δια λειτουργικότητα μέσα από ενιαίους κανόνες και πρότυπα.

Πρακτικά λοιπόν, φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα, μπορούν να μεταφέρουν και να λάβουν χρήματα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα εγχώρια και διασυνοριακά, οποιαδήποτε στιγμή (24/7/365), ανεξάρτητα από τις ώρες λειτουργίας των ΠΥΠ».

Ενώ συμπλήρωσε: «Επιπρόσθετα, οι άμεσες πληρωμές γίνονται φιλικότερες για το χρήστη, δημιουργώντας την προοπτική ευρύτερης υιοθέτησης των Account-to-Account πληρωμών. Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές ενισχύονται και εκτελούνται πλέον διαισθητικά με το σκανάρισμα ενός RF/QR από το κινητό τηλέφωνο. Και αυτό είναι μόνο η αρχή της συναρπαστικής εμπειρίας μετασχηματισμού των υπηρεσιών πληρωμών με τη βοήθεια της τεχνολογίας.»

Γιάννης Κλεώπας
Προέδρος του Δ.Σ. της εταιρείας Kleopas Alliott
«Οι υπάρχουσες δομές ηλεκτρονικών πληρωμών δεν παρέχουν αμεσότητα στις πληρωμές αφού καθιστούν το ποσό της πληρωμής διαθέσιμο σε μεταγενέστερο χρόνο. Αντίθετα το TIPS καθιστά το ποσό άμεσα διαθέσιμο»

Μείωση γραφειοκρατίας – καλύτερη σχέση πολιτών με το Δημόσιο
Από τη πλευρά του ο κ. Γιάννης Κλεώπας, Προέδρος του Δ.Σ. της εταιρείας Kleopas Alliott η οποία έχει μακρά εμπειρία σε φορολογικές – λογιστικές υπηρεσίες ανέδειξε και το γεγονός ότι με τις άμεσες πληρωμές διευκολύνεται η καθημερινότητα των πολιτών και εκσυγχρονίζεται η σχέση τους με το Δημόσιο ενώ ενισχύεται η αποτελεσματικότητα με την μείωση της περιττής γραφειοκρατίας αλλά και της φοροδιαφυγής σε μερικές περιπτώσεις.

Συγκεκριμένα, σημείωσε: «οι άμεσες πληρωμές αυξάνουν θεαματικά την ταχύτητα με την οποία πραγματοποιούνται οι πληρωμές. Πρόκειται για μία χρησιμότατη υπηρεσία για όσους χρειάζονται άμεσα να εξοφλήσουν το δημόσιο ή να αποπληρώσουν ρύθμιση σε αυτό. Με την εφαρμογή του συστήματος αυτού ενισχύεται η εμπιστοσύνη μεταξύ πολίτη και Κράτους, διευκολύνεται η καθημερινότητα των πολιτών και εκσυγχρονίζεται η σχέση τους με το Δημόσιο ενώ ενισχύεται η αποτελεσματικότητα με την μείωση της περιττής γραφειοκρατίας αλλά και της φοροδιαφυγής σε μερικές περιπτώσεις. Σύντομα θα συμβεί και η αποφυγή της ουράς στα ταμεία».

Παράλληλα, σύμφωνα με τον κ. Κλεώπα, με το TIPS αλλάζει η ρουτίνα των πληρωμών.

«Οι υπάρχουσες δομές ηλεκτρονικών πληρωμών δεν παρέχουν αμεσότητα στις πληρωμές αφού καθιστούν το ποσό της πληρωμής διαθέσιμο σε μεταγενέστερο χρόνο. Αντίθετα το TIPS καθιστά το ποσό διαθέσιμο στην κυριολεξία άμεσα κι έτσι ο καταναλωτής, είτε σε παραδοσιακό είτε σε ηλεκτρονικό κατάστημα, θα μπορεί να αγοράσει ένα προϊόν πληρώνοντας άμεσα με σκανάρισμα ενός κωδικού ή απευθείας με το online banking του», τόνισε. Όπως εξηγεί επίσης με τις άμεσες πληρωμές μειώνονται σημαντικοί κίνδυνοι και διευκολύνεται η διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης.
«Οι ηλεκτρονικές πληρωμές πέραν όσων αναφέρθηκαν εκμηδενίζουν τον κίνδυνο διαχείρισης των μετρητών και απάτης που ενέχει μια πληρωμή με κάρτα. Οι πωλητές βλέπουν την πληρωμή τους άμεσα, γεγονός που οδηγεί σε μείωση του κινδύνου μη πληρωμής τους. Τέλος, βλέπουμε την τεράστια διευκόλυνση που δίνει στη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης», σημείωσε.

Χάρης Μαργαρίτης
General Manager, Group Chief Information Officer, Τράπεζα Πειραιώς
«Ο χώρος των πληρωμών αναδιαμορφώνεται διαρκώς, οδηγούμενος από την ανάγκη για γρήγορες, ευέλικτες και φιλικές προς το χρήστη λειτουργικότητες, οι οποίες συνδυάζονται σε ολοκληρωμένες εμπειρίες εξυπηρέτησης»

Η επόμενη μέρα – νέες τάσεις στις πληρωμές
Ένα βήμα παρακάτω πάει ο κ. Χάρης Μαργαρίτης, General Manager, Group Chief Information Officer της Τράπεζας Πειραιώς ο οποίος σημειώνει ότι ο χώρος των πληρωμών αναδιαμορφώνεται διαρκώς, οδηγούμενος από την ανάγκη για γρήγορες, ευέλικτες και φιλικές προς το χρήστη λειτουργικότητες, οι οποίες συνδυάζονται σε ολοκληρωμένες εμπειρίες εξυπηρέτησης.

Όπως εξηγεί, ορισμένες βασικές τάσεις είναι: η μετάβαση σε άμεσες πληρωμές, η εκθετικά αυξανόμενη χρήση ψηφιακών πορτοφολιών και «super apps» και η ανάδυση εξελιγμένων προϊόντων «buy now, pay later».

«Αξίζει να σημειωθεί πως ενώ η αρχική χρήση των άμεσων μεταφορών μεταξύ λογαριασμών στην Ευρώπη επικεντρώνεται έως τώρα σε peer-to-peer συναλλαγές και πληρωμές e-commerce, το ενδιαφέρον αναμένεται σύντομα να μετατοπιστεί στον χώρο του consumer-to-business point-of-sale και των Β2Β πληρωμών», σημειώνει χαρακτηριστικά.

CBDC, Open Banking, Big Data
Κοιτώντας προς το μέλλον, ο κ. Μαργαρίτης σημειώνει πως αξίζει ακόμα να αναφερθεί πως υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για ψηφιακά νομίσματα κεντρικών τραπεζών (central bank digital currencies – CBDCs), η εδραίωση των οποίων θα ενεργοποιήσει πληθώρα νέων δυνατοτήτων και επιχειρηματικών μοντέλων.

«Η Τράπεζα Πειραιώς παραμένει πρωτοπόρος στις εξελίξεις αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες των σύγχρονων τεχνολογιών Cloud, Open Banking και Big Data, συνεργαζόμενη με καινοτόμες Fintech επιχειρήσεις για τη συνεχή εξέλιξη των προϊόντων και υπηρεσιών πληρωμών που παρέχει στους πελάτες της», καταλήγει στο σχόλιο του.

Τηλεργασία: Η νέα τάση που ήρθε για να μείνει

Η παραπάνω εξέλιξη ανέτρεψε τα μέχρι πρότινος δεδομένα με τις επιχειρήσεις κάθε μεγέθους να προσπαθούν να αφομοιώσουν τις νέες συνθήκες, συνδυάζοντας παλιές και νέες καλές πρακτικές και χρησιμοποιώντας σύγχρονα εργαλεία τηλεργασίας με στόχο την αποτελεσματική επικοινωνία, την αποδοτική καθημερινή λειτουργία και την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων. Τα ευρήματα αρκετών ερευνών λειτουργούν ως προπομπός για τις νέες τάσεις στο εργασιακό περιβάλλον, τις προκλήσεις και το όφελος που προκύπτει από την τηλεργασία.

Τα πρώτα συμπεράσματα για την τηλεργασία
Σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε από τη Σχολή Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Barclay για ένα κολοσσό της τεχνολογίας, τη Microsoft, που απασχολεί συνολικά 180 χιλ. υπαλλήλους, το 73% των εργαζομένων που απασχολούνταν εξ’ αποστάσεως εκδήλωσε την επιθυμία να συνεχίσει να εργάζεται από το σπίτι, διεκδικώντας «ευέλικτο ωράριο», όταν κλήθηκε να επιστρέψει σταδιακά στα γραφεία το 2021.

Επιπλέον, όπως επιβεβαιώνουν και άλλα ευρήματα, οι εργαζόμενοι εμφάνισαν την τάση μείωσης της προσωπικής επαφής με τους συναδέλφους τους, κάτι που εκτός των άλλων τους στέρησε τη δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών και απόψεων πάνω στο αντικείμενο της δουλειάς, η οποία οδηγούσε καλύτερα αποτελέσματα τόσο στην παραγωγικότητα όσο και την επινοητικότητα. Από την άλλη πλευρά, υπήρξε μείωση του αριθμού των ανώφελων συσκέψεων. Σύμφωνα με την έρευνα οι τηλεδιασκέψεις αντικατέστησαν εν μέρει τις συσκέψεις αλλά όχι ακόμη σε όλο το εύρος που αυτές κατελάμβαναν στους εργασιακούς χώρους πριν την πανδημία.

Ένα άλλο αξιοσημείωτο συμπέρασμα της έρευνας ήταν ότι η τηλεργασία συνετέλεσε στην αύξηση των ωρών εργασίας σε διάφορα επίπεδα, ένα φαινόμενο που αποδίδεται από τους ερευνητές στο γεγονός ότι όσοι εργάζονται από το σπίτι σκέφτονται ή θυμούνται εκκρεμότητές σχετικές με τη δουλειά τους σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

Επιπλέον, τα στοιχεία της έρευνας πιστοποιούν ότι η τηλεργασία αυξάνει σε αξιοσημείωτο ρυθμό τον αριθμό των απαιτούμενων επαγγελματικών e-mails και των γραπτών μηνυμάτων, καθώς οι εργαζόμενοι προτιμούν αυτούς τους τρόπους επικοινωνίας από το τηλεφώνημα ή την βιντεοκλήση πιστεύοντας λανθασμένα πως έτσι θα εξοικονομήσουν χρόνο. Ακόμα, η χρήση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας και όχι της απευθείας επαφής φαίνεται πως επιτείνει την απομόνωση του εργαζομένου.

Χρήσιμα επίσης συμπεράσματα προκύπτουν και από έρευνα της KPMG (4Ος κύκλος «Βαρόμετρο για τις συνθήκες εργασίας στην εποχή της νόσου COVID-19») που πραγματοποιήθηκε την περσινή χρονιά και στην οποία μόλις το 22% των CEOs δήλωνε πως συμπεριλαμβάνεται στα σχέδια τους η επιστροφή του συνόλου των εργαζομένων στο γραφείο με φυσική παρουσία μετά τη λήξη των κυβερνητικών μέτρων. Οι υπόλοιποι CEOs στόχευαν στην καθιέρωση μοντέλου που θα περιλαμβάνει την εξ αποστάσεως εργασία (ως παροχή ή υβριδικό μοντέλο ή κατ’ αποκλειστικότητα), αποσκοπώντας πρωτίστως στη μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των εργαζομένων.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως νεαρότεροι εργαζόμενοι, κάτω των 40 ετών, εάν διέθεταν τη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής θα προτιμούσαν την εξ αποστάσεως εργασία σε ποσοστό 51%, οι δε γυναίκες της ίδιας ηλικιακής ομάδας σε ποσοστό 57% ενώ το ποσοστό παραμένει ιδιαίτερα υψηλό στο σύνολο των συμμετεχόντων στην έρευνα (42%). Μάλιστα, η ίδια ηλικιακή ομάδα(οι κάτω των 40) φαίνεται πως κατά 56% φιλοδοξεί να απασχοληθεί επαγγελματικά εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων, αξιοποιώντας την τηλεργασία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, κρίσιμο ζητούμενο παραμένει η παραγωγικότητα: Οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να αξιολογούν την παραγωγικότητά τους ελαφρώς πιο θετικά απ’ ότι την αξιολογούν οι προϊστάμενοί τους, των οποίων η αμφισβήτηση ενισχύεται και από το γεγονός ότι οι υπάλληλοι ενδέχεται να ασχολούνται και με αλλότρια θέματα στις ώρες γραφείου (οικιακές εργασίες, πλοήγηση στο διαδίκτυο, online αγορές κ.α).

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την KPMG, oι εταιρείες φαίνεται να στχοεύουν σε πρόσθετες επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό των πληροφοριακών τους συστημάτων, με την τάση αυτή να παρουσιάζεται πιο έντονη στις πολυεθνικές, γεγονός που μεγιστοποιεί τον κίνδυνο διεύρυνσης του χάσματος μεταξύ ελληνικών και πολυεθνικών, εάν ληφθεί μάλιστα υπόψη και το ότι οι υποδομές των πολυεθνικών ήταν πιο σύγχρονες πριν από την πανδημία.

Κατά γενική ομολογία ο ψηφιακός μετασχηματισμός και το υβριδικό μοντέλο εργασίας θα συνεχίζουν να μετασχηματίζουν τη μορφή των οργανισμών, ως μια από τις παγκόσμιες τάσεις που θα κυριαρχήσουν στον κόσμο της εργασίας το 2022, εκτιμά ο Όμιλος Adecco, που διαπίστωσε ότι το 66% των εργαζομένων πιστεύουν ότι πρέπει να αποκτήσουν νέες δεξιότητες για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί τα επόμενα χρόνια ενώ μόνο το 37% των μη διευθυντικών στελεχών θεωρούν πως η εταιρεία τους επενδύει στις δεξιότητες και στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους.

Αναμφισβήτητα, η φηφιοποίηση έχει αντίκτυπο στην κουλτούρα ενός οργανισμού (για παράδειγμα στην εσωτερική επικοινωνία) καθώς στην πράξη η ψηφιακή μετάβαση πρέπει να συνοδευτεί και με μια στροφή σε ευέλικτα μοντέλα εργασίας δίκαια και χωρίς αποκλεισμούς. Οι κατάλληλες πολιτικές θα συμβάλουν στη μετάβαση στην ευέλικτη εργασία ενώ η μακροπρόθεσμη εφαρμογή της θα ενισχύσει την παραγωγικότητα, την καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και την πρόσβαση σε κρυφές δεξαμενές ταλέντων. «Οι εργαζόμενοι αναθεωρούν τι είναι σημαντικό στην επαγγελματική τους ζωή: η υγειονομική περίθαλψη και η ευημερία (wellbeing) θα βρίσκονται στο επίκεντρο καθώς οι εργαζόμενοι απαιτούν περισσότερα και καλύτερα οφέλη με στόχο τη μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής», σύμφωνα με την Adecco.

Για τις ανάγκες του θέματος, το Finance Pro κατέγραψε απόψεις αρμόδιων στελεχών κορυφαίων εταιρειών, οι οποίοι περιγράφουν τις πρωτοβουλίες που έλαβαν αλλά και τις νέες εργασιακές συνθήκες που διαμορφώνονται στον επιχειρηματικό κόσμο.


Ηρώ Μέλλιου, Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού της Vodafone Ελλάδας

Vodafone: Σύγχρονες τεχνολογίες και διαφορετικό mindset
Ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιών, η Vodafone, έχει ήδη εμπειρία ετών στο τομέα της τηλεργασίας και των σύγχρονων διαδικασιών που απαιτούνται. Όπως εξηγεί η κα Ηρώ Μέλλιου, διευθύντρια ανθρωπίνου δυναμικού της Vodafone Ελλάδας: «Στη Vodafone είμαστε στην ευχάριστη θέση να διαθέτουμε ίσως περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση στην Ελλάδα σοβαρή εμπειρία στην τηλεργασία, την οποία εφαρμόζαμε πιλοτικά ήδη από το 2017 και έχει γίνει η κανονικότητά μας εδώ και σχεδόν δύο χρόνια. Μάλιστα, αρκετούς μήνες πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας είχαμε προλάβει να μετουσιώσουμε την εμπειρία αυτή σε εμπορικό προϊόν, το οποίο απευθύνεται – με σημαντική επιτυχία – σε επιχειρήσεις».
«Αυτή η έγκαιρη τοποθέτηση και προετοιμασία μας, όχι μόνο διασφάλισε την επιχειρησιακή μας συνέχεια, αλλά μέσα από την προϊόντοποίηση της εμπειρίας μας, βοήθησε τους εταιρικούς μας πελάτες να συνεχίσουν να λειτουργούν αδιάλειπτα και να παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες στους πελάτες τους», συμπληρώνει.

Δεν είναι μόνο οι σύγχρονες τεχνολογίες για το νέα δεδομένα στον τρόπο εργασίας, σύμφωνα με την κα Μέλλιου η οποία τονίζει: «Τα δίκτυα και οι τεχνολογικές εφαρμογές αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την τηλεργασία. Αλλά δεν είναι οι μόνες. Τηλεργασία σημαίνει πιθανά μικρότερη αλυσίδα ιεραρχίας, περισσότερη πρωτοβουλία και μεγαλύτερη κυριότητα της καθημερινής δουλειάς από πλευράς εργαζομένων. Και συνοδεύεται από ένα διαφορετικό mindset που όχι μόνο ήρθε για να μείνει, αλλά και θα μας συνοδεύει στο υβριδικό μέλλον που έρχεται».

«Εμείς στη Vodafone έχουμε εντοπίσει τις αξίες αυτού του υβριδικού αύριο: Εμπιστοσύνη στον εργαζόμενο, ευελιξία, αυτονομία στην εργασία, αλλά και ομαδική συνεργασία μέσα από σύγχρονα, ψηφιακά εργαλεία, καθώς και ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Και το προγραμματίζουμε, με ενθουσιασμό γύρω από τον τρόπο με τον οποίο που καινοτομούμε και αλλάζουμε την εργασιακή μας καθημερινότητα και ρουτίνα. Ενώ είμαστε σίγουροι ότι θα είμαστε σε θέση να δουλεύουμε τόσο από το σπίτι όσο και από το γραφείο ή οποιοδήποτε άλλο σημείο με παρόμοια επιτυχία, υποστηρίζοντας την ψηφιακή μετάβαση των πελατών μας», καταλήγει.


Βασίλης Λουμίδης, HR Director της Καφεκοπτεία Λουμίδη

Καφεκοπτεία Λουμίδη: Μεγαλύτερη αυτονομία για τους εργαζόμενους
Κατά την οπτική του HR Director της Καφεκοπτεία Λουμίδη, κ. Βασίλη Λουμίδη, η τηλεργασία προσφέρει αυτονομία στους εργαζόμενους, νέες συνήθειες και κουλτούρα στην καθημερινή εργασία. Όπως σχολιάζει:

«Τα 2 τελευταία χρόνια εν μέσω της πανδημίας καλούμαστε να προσαρμοστούμε συνεχώς σε καινούριες συνθήκες, να δημιουργήσουμε νέες συνήθειες και μια από αυτές είναι να προσθέσουμε μια νέα έννοια στην εργασιακή μας κουλτούρα, την τηλεργασία.

Η οργάνωσης και η εκτέλεσης της τηλεργασίας στα Καφεκοπτεία Λουμίδη, είναι δομημένη σύμφωνα με τα θεσμοθετημένα μέτρα και με σκοπό να επιφέρει τα μέγιστα αποτελέσματα της δουλειάς που είναι η ικανοποίηση του πελάτη και η αύξηση των πωλήσεων. Εφαρμόζοντας την τηλεργασία, οι εργαζόμενοι μας απέκτησαν μεγαλύτερη αυτονομία και καλύτερες ισορροπίες μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής.

Με το πέρας της πανδημίας, η σχέση αυτής της εργασίας έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής, γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να εξασφαλίσουμε την υγεία μας σε συνδυασμό με την αποτελεσματικότητα και την ευελιξία στην εργασία μας.

Εκτιμούμε ότι και με την εξέλιξη της τεχνολογίας – ευρυζωνικότητα (με τα όποια της ζητήματα – κόστους και διαθεσιμότητας δικτύου) καταγράφονται νέες περγαμηνές στον εργασιακό χώρο που ωθούν τις εταιρείες να συμπορευτούν με τελικό προορισμό τον ικανοποιημένο πελάτη αλλά και εργαζόμενο».


Νάσια Σκούντζου, Group HR Director του Ομίλου Epsilon Net

Epsilon Net: Ποιοτική εργασία από οποιοδήποτε σημείο
Η κα Νάσια Σκούντζου Group HR Director του Ομίλου Epsilon Net, τονίζει πως η τεχνολογία βοήθησε τον Όμιλο να ανταποκριθεί άμεσα στις νέες συνθήκες εργασίας και να υιοθετήσει από πολύ νωρίς την τηλεργασία, με κύριο γνώμονα την ασφάλεια των εργαζομένων.

«Σήμερα, μετά από δύο χρόνια εφαρμογής, έχουμε υιοθετήσει ένα υβριδικό μοντέλο, έχοντας μεγάλες ομάδες να εργάζονται εξ ’ολοκλήρου με τηλεργασία και άλλες εκ περιτροπής. Δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια και στις ανάγκες των ανθρώπων μας, δίνοντάς τους, παράλληλα, τα κατάλληλα τεχνολογικά εργαλεία, ώστε να μην νιώσουν ότι «χάνουν» από την εργασιακή τους καθημερινότητα.

Τα αποτελέσματα είναι μόνο θετικά. Όχι μόνο δεν έχουν επηρεάσει το κλίμα, την ομαδικότητα, τη δέσμευση και την παραγωγικότητα των εργαζομένων, αλλά έχουμε επιτύχει εξαιρετικά αποτελέσματα και ανάπτυξη.

Η τηλεργασία επιτρέπει ποιοτική εργασία από οποιοδήποτε σημείο, μηδένισε αποστάσεις και μας έδωσε τη δυνατότητα να εντάξουμε στις ομάδες μας, νέους συναδέλφους από όλη την Ελλάδα.
Ταυτόχρονα, μέσα από ατομικές και ομαδικές διαδικτυακές συναντήσεις, συζητήσεις και ευκαιρίες δικτύωσης, επενδύσαμε στο «χτίσιμο» των δεσμών των ομάδων.

Τέλος, είναι πολύ σημαντικός ο χρόνος που εξοικονομεί καθημερινά ο εργαζόμενος από τις μετακινήσεις, χρόνο που μπορεί να τον εκμεταλλευτεί ο εργαζόμενος για τον ίδιο και την οικογένειά του», λέει η κα Σκούντζου για τον Όμιλο που έχει πάνω από 900 εργαζόμενους, ηγείται στην αγορά πληροφορικής και στο ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων στην Ελλάδα.


Γιώργος Σερφιώτης, CFO της Upstream

UPSTREAM: Εμπειρία στο work from home – διατήρηση του υβριδικού μοντέλου
«Στην Upstream ήμασταν ανέκαθεν εξοικειωμένοι με την απομακρυσμένη εργασία, καθώς είμαστε μια διεθνής ομάδα με γραφεία κι εργαζομένους σε κάθε γωνιά του πλανήτη, ενώ δίναμε ήδη τη δυνατότητα του work from home κάποιες ημέρες στις ομάδες μας. Πρώτη μας προτεραιότητα είναι η ασφάλεια των ανθρώπων μας, επομένως η απόφαση να δουλέψουμε όλοι από το σπίτι όταν ξέσπασε η πανδημία, ήταν για εμάς no-brainer. Άλλωστε, τα τελευταία χρόνια έχουμε στη διάθεσή μας όλα τα απαραίτητα εργαλεία που μας επιτρέπουν να «είμαστε εκεί», ακόμη κι αν δεν είμαστε και είχαμε έτοιμες υποδομές για την ανεμπόδιστη παροχή υπηρεσιών στους πελάτες μας και τη μεταξύ μας συνεργασία», υπογραμμίζει ο κ. Γιώργος Σερφιώτης, CFO της εταιρείας, τονίζοντας πως κύριο μέλημα επίσης ήταν η διατήρηση του υψηλού ηθικού της ομάδας, κάνοντας «ό,τι περνάει από το χέρι μας για να στηρίξουμε τους ανθρώπους επαγγελματικά και ψυχολογικά».

«Προχωρώντας στο μέλλον στόχος είναι να διατηρήσουμε ένα υβριδικό μοντέλο εργασίας κατά το οποίο θα εργαζόμαστε σε ένα ποσοστό με τηλεργασία, συνδυάζοντας τα οφέλη από αυτή όπως η ανεξαρτησία κι η μείωση του χρόνου για μετακινήσεις με τα οφέλη από την κοινωνικοποίηση, το δέσιμο και την ομαδική δουλειά που επιτρέπει η δια ζώσης συνεργασία», σημειώνει.


Ιωάννα Ντανάκα, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού, Α.Ε.Γ.Α. Ευρωπαϊκή Πίστη

Ευρωπαϊκή Πίστη: Απόκτηση ευελιξίας και ψηφιακής οπτικής στη καθημερινότητα
Άμεση ήταν η προσαρμογή στις νέες συνθήκες, σύμφωνα με την κα Ιωάννα Ντανάκα, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού, Α.Ε.Γ.Α. Ευρωπαϊκή Πίστη. «Στην Ευρωπαϊκή Πίστη η τηλεργασία δεν είναι απόρροια της πανδημίας, καθώς και πριν την έλευσή της, τμήματά μας εργάζονταν κατά κύριο λόγο εξ αποστάσεως, έχοντας ήδη εξοικειωθεί με τον συγκεκριμένο τρόπο εργασίας και τις απαιτήσεις του. Η πανδημία συνέβαλε στην άμεση υιοθέτηση της τηλεργασίας και από εργαζόμενους που παραδοσιακά δεν εργάζονταν με αυτόν τον τρόπο.

Η Διοίκηση ανταποκρίθηκε άμεσα προσφέροντας σύγχρονες λύσεις και τεχνολογικά εργαλεία, όπως ασφαλής σύνδεση μέσω VPN, VoIP τηλεφωνία, διαδικτυακά εργαλεία συσκέψεων και συζήτησης. Κύριο μέλημά μας είναι πάντα η εξασφάλιση της υγείας των εργαζομένων μας, η προστασία της ασφάλειας των δεδομένων μας, καθώς και η άμεση εξυπηρέτηση του δικτύου συνεργατών και των πελατών μας. Η Ευρωπαϊκή Πίστη έχει υιοθετήσει την τηλεργασία στα σχέδια της επιχειρηματικής της συνέχειας, στοχεύοντας και μέσω αυτής στην συνεχή ανάπτυξη των οικονομικών της μεγεθών και στην συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών της». Η τηλεργασία αποτελεί το παρόν και το μέλλον τονίζει. «Όλοι οι εργαζόμενοί μας ανταποκρίθηκαν με μεγάλη προσαρμοστικότητα στην αλλαγή του τρόπου εργασίας τους, επιδεικνύοντας απόλυτη προσήλωση και επιμονή στην επίτευξη των στόχων τους παρά τα όποια εμπόδια.

Πολύτιμη εξέλιξη στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων μας ήταν η ευελιξία και η ψηφιακή οπτική που ανέπτυξαν στην οργάνωση των καθημερινών τους καθηκόντων. Είναι δεδομένο πλέον ότι η τηλεργασία, είτε μόνιμη είτε σε υβριδικό μοντέλο, αποτελεί το παρόν και το μέλλον, καθώς προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα για τον εργαζόμενο και την επιχείρηση. Κατά την άποψή μου, με το υβριδικό μοντέλο εισπράττεις τα οφέλη της τηλεργασίας, διατηρώντας παράλληλα και την επαφή σου με την ομάδα, την ανταλλαγή απόψεων και την αίσθηση της συνύπαρξης που απολαμβάνεις με την δια ζώσης συνεργασία».

Πως ο ψηφιακός μετασχηματισμός αναβαθμίζει το Record to Report (R2R)

Προς αυτή την κατεύθυνση συμβάλλει σημαντικά η λειτουργία Record to Report (R2R) στην οποία συγκεντρώνονται όλες οι βασικές μετρήσεις, οι επιμέρους δείκτες, τα οικονομικά – λογιστικά δεδομένα κ.α που έχει ανάγκη η διοίκηση ώστε να λάβει αποφάσεις και να χαράξει την πολιτική της.
Η ενσωμάτωση των νέων ψηφιακών εργαλείων σε όλες τις λειτουργίες της οικονομικής διεύθυνσης αναφορικά με τα συστήματα επιχειρησιακού σχεδιασμού (ERP) φέρνει νέα δεδομένα και διευκολύνει τις διαδικασίες του R2R.
Αξίζει να τονισθεί, ωστόσο, πως στοιχείο – κλειδί για την επίτευξη των στόχων της οικονομικής διεύθυνσης παραμένει ο ανθρώπινος παράγοντας. Στο πλαίσιο της «νέας εποχής» είναι απαραίτητη η ύπαρξη στελεχών τόσο με οικονομικές γνώσεις όσο και με κατάρτιση στις νέες τεχνολογίες, στοιχεία που θα βοηθήσουν στην καλύτερη δυνατή διαχείριση των λογιστικών – χρηματοοικονομικών συστημάτων κατά τα πρότυπα του R2R.
Για τα θέματα που προαναφέραμε μιλούν στο «FinancePro» ο κ. Δημοσθένης Μεγαρίτης, CFA – Head of CFO PMO at NBG, ο κ. Χριστόφορος Ντερτιμανής, CFO MAX Media Greece και ο κ. Νικόλαος Βίγκος, Chief Financial & Administration Officer της Merck.

Δημοσθένης Μεγαρίτης, CFA – Head of CFO PMO at NBG

Από απλή καταγραφή συναλλαγών σε πλεονέκτημα της εταιρείας
Στη σημερινή εποχή που τα δεδομένα δίνουν συγκριτικό πλεονέκτημα στον επιχειρηματικό στίβο, η λειτουργία “Record to Report (R2R)” γίνεται πλέον επιτακτική ανάγκη για την ορθή πληροφόρηση της διοίκησης. Στόχος των διευθυντών των οικονομικών υπηρεσιών είναι να συνθέτουν διαδικασίες που να διασφαλίζουν την εγκυρότερη ταχύτερη και ακριβέστερη παραγωγή αναφορών, με σκοπό τη λήψη αποφάσεων. Έτσι, τα δεδομένα μετουσιώνονται από απλή καταγραφή συναλλαγών σε πλεονέκτημα της επιχείρησης έναντι των υπολοίπων καθώς τα «αντανακλαστικά» της δουλεύουν καλύτερα, και αυτό αντικατοπτρίζεται στις αποφάσεις της.
Ανάλογα με το σκοπό και το κοινό που θα διαβάσει την αναφορά, πρέπει οι πληροφορίες που περιέχονται και το βάθος τους να προσαρμόζονται κατάλληλα. Σε γενικές γραμμές η πληροφόρηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για στρατηγικό σχεδιασμό, είτε για λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων είτε για πληροφόρηση της διοίκησης σε κάποιο εξειδικευμένο κομμάτι.
Η τεχνολογία δρα πολύ σημαντικά όχι μόνο στην αξιοποίηση της πληροφορίας αλλά και στον τρόπο που γίνεται η εισαγωγή της στο σύστημα. Έτσι λοιπόν RPAs (robotic process automations) μπορούν να κάνουν από εισαγωγή δεδομένων και επικαιροποίηση έως παραγωγή συγκεκριμένων αναφορών, με αποτέλεσμα όχι μόνο τη γρηγορότερη αλλά και την πιο ασφαλή δημιουργία της βάσης δεδομένων, εκτός της μείωσης τους κόστους.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, η διαχείριση του κύκλου των δεδομένων από την εισαγωγή έως την παραγωγή της αναφοράς, είναι της ίδιας σημαντικότητας με τη δραστηριότητα της επιχείρησης. Όπως είπε και ο Peter Drucker “if you can’t measure it, you can’t manage it”.

Νικόλαος Βίγκος, Chief Financial & Administration Officer

Πως το R2R βοηθά οργανισμούς στην Υγεία
Με την αυτοματοποίηση των ηλεκτρονικών συστημάτων δίνεται η δυνατότητα για άμεση, ταχύτατη και με ακρίβεια καταχώρηση των οικονομικών στοιχείων και σχεδόν ταυτόχρονη τροφοδότηση των συστημάτων πληροφόρησης των στελεχών και των ομάδων διοίκησης. Σε ένα περιβάλλον διαρκώς μεταβαλλόμενων και αβέβαιων συνθηκών, η ανάπτυξη κατάλληλης οικονομικής στρατηγικής διευκολύνεται από τις πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω της παραγωγής οικονομικών εκθέσεων. Η άμεση αξιοποίηση των οικονομικών στοιχείων υποστηρίζει τον ανασχεδιασμό στρατηγικών, την ευελιξία της διοίκησης και την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης της επιχείρησης», σχολιάζει ο κ. Βίγκος αναφερόμενος στο τι είδους feedback δίνει το R2R στη διοίκηση.
Μιλώντας για τις ιδιαιτερότητες σε τομείς Υγείας και Βιοεπιστημών ο κ. Βίγκος τονίζει: «Η συνεισφορά της καινοτομίας προς όφελος των ασθενών και η αδιάκοπη πρόσβαση τους σε θεραπείες υψηλής τεχνολογίας είναι η βασική προτεραιότητα της διοίκησης φαρμακευτικών εταιρειών. Ποιοτικά χαρακτηριστικά και ποσοτικές μετρήσεις, που σχετίζονται με την ανταπόκριση των ασθενών, την απόδοση των σκευασμάτων, καθώς και η επίδραση κανονιστικών και νομοθετικών ρυθμίσεων, λαμβάνονται υπόψη από τη διοίκηση για τη λήψη κατάλληλων αποφάσεων στο τομέα της έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων και θεραπευτικών λύσεων». «Εξασφαλίζοντας την ακρίβεια της πληροφόρησης μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού, επιτυγχάνεται η απλοποίηση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών οπότε ο χρόνος των στελεχών χρησιμοποιείται εποικοδομητικά για ποιοτικότερη επικοινωνία, διαφάνεια, ανάπτυξη εταιρικής κουλτούρας, εκμάθηση και ανάπτυξη ικανοτήτων των ομάδων εργασίας για την αποτελεσματικότερη διαχείριση εταιρικών θεμάτων, πολιτικών και υιοθέτησης νέων μοντέλων προώθησης της επιχειρηματικότητας», σημειώνει, αναφερόμενος στον ψηφιακό μετασχηματισμό και τις πρακτικές στο R2R.
Τέλος, αναδεικνύει τις καινοτομίες στο R2R όπως η ρομποτική: «Οι λύσεις προηγμένης ανάλυσης και ρομποτικής, ενισχύουν την αυτοματοποίηση, την ασφάλεια και προωθούν τη δημιουργικότητα και καινοτομία. Ταυτόχρονα τα στελέχη της εταιρείας επεξεργάζονται ποιοτικότερα και με ευκολία μεγάλο όγκο δεδομένων με σκοπό την αντιμετώπιση και διαχείριση προκλήσεων και τη μετατροπή τους σε επιχειρηματικές ευκαιρίες».

Χριστόφορος Ντερτιμανής, CFO MAX Media Greece

Αναγκαία η κουλτούρα αυτοματοποίησης και μετασχηματισμού των εργασιών
Τα οφέλη που προσφέρει το Record to Report (R2R) στο πλαίσιο της οικονομικής στρατηγικής και λειτουργίας μια επιχείρησης σημειώνει ο κ. Ντερτιμανής, αναδεικνύοντας το τι έχει ανάγκη να δει μια επιχείρηση.
«Η διαδικασία ή το σύνολο των processes που οδηγούν σε μία εσωτερική δομή R2R σε μία επιχείρηση συνεισφέρουν στην ποσοτική και πoιοτική παρακολούθηση του business και των σχετικών με αυτό KPIs, όντας το εργαλείο μέσω του οποίου η διοίκηση παρακολουθεί τα ιστορικά στοιχεία (απολογιστικά), ελέγχει την πορεία του budget (προυπολογιστικά) και το διαμορφώνει αναλόγως στην πορεία του χρόνου (forecast).
Από το πρώτο (λογιστική εγγραφή) ως το τελευταίο βήμα και την ολοκλήρωση του κυκλώματος (reporting) οι επιχειρήσεις παραδοσιακά παρακολουθούν το κύκλωμα υβριδικά μέσω ERP συστημάτων και υπολογιστικών φύλλων.
Η παραδοσιακή πρακτική μας έχει οδηγήσει σε ένα manual R2R κύκλωμα το οποίο απαιτεί πολύ χρόνο υλοποίησης, κόπο δημιουργίας υπολογιστικών φύλλων που καλούνται να διαχειρίζονται ακόμη και big data με αποτέλεσμα όλων των παραπάνω την αναποτελεσματικότητα δεδομένου ότι το λάθος είναι δεδομένο και η πληροφόρηση που αντλείται από το αυτό να καθίσταται ορισμένες φορές η ανακριβής.
Αυτό καλείται πλέον να καλύψει η νέα τεχνολογία με καινοτομίες τεχνικής νοημοσύνης που ενσωματώνονται στα υπάρχοντα ERP συστήματα και διευκολύνουν το έργο του R2R».
Μιλώντας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και το R2R ο κ. Ντερτιμανής σημειώνει:
«Εδώ λοιπόν έρχεται το πολυσυζητημένο digital transformation το οποίο δεν είναι τίποτε άλλο από την αλλαγή στρατηγικής της σύγχρονης επιχείρησης, όχι μόνο στο οικονομικό/λογιστικό αλλά στο ευρύτερο λειτουργικό πλαίσιό της. Οι διαδικασίες και οι πρακτικές απαιτούν πλέον μία κουλτούρα αυτοματοποίησης και μετασχηματισμού εργασιών, από εντάσεως εργασίας σε εντάσεως «τεχνολογίας», όπου το εξειδικευμένο προσωπικό καλείται να συνεισφέρει με την παραδοσιακή γνώση του στα ζητήματα του R2R αλλά και να εκπαιδευτεί σε νέες τεχνολογίες που θα το καταστήσουν ανταγωνιστικό στην αγορά εργασίας συνεισφέροντας και στην επιχείρηση εν όλω, με στόχο την ψηφιακή μετάβαση και τον εκσυγχρονισμό της»
Από την άλλη πλευρά, τονίζει την ανάγκη για νέα καταρτισμένα στελέχη τόσο με οικονομικές όσο και τεχνολογικές γνώσεις:
«Είναι πλέον πιο επίκαιρο από ποτέ να τονιστεί ότι υπάρχει τεράστια ανάγκη στην αγορά εργασίας για ανθρώπινο δυναμικό με οικονομικές γνώσεις που συνοδεύονται από μία σημαντική κατάρτιση στην πληροφορική και τις νέες τεχνολογίες. Το ανθρώπινο κεφάλαιο αναδεικνύεται για άλλη μία φορά ο καταλύτης του μετασχηματισμού της οικονομίας και του επιχειρείν».

Strategic Risk: Τι καλούνται να διαχειριστούν οι σύγχρονοι CFOs;

Η μεγάλη αβεβαιότητα στις επιχειρήσεις στην εν εξελίξει περίοδο της πανδημίας είναι αδιαμφισβήτητη.

Την ίδια ώρα όμως στελέχη όπως οι Οικονομικοί Διευθυντές (CFOs) έχουν την ευκαιρία να επιδείξουν τον κρίσιμο στρατηγικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν στην αναδιαμόρφωση του μέλλοντος της επιχείρησης. Ωστόσο, αυτό απαιτεί σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο δρουν και σκέπτονται.

Ιδιαίτερα τώρα καθώς καλούνται, μεταξύ άλλων, να αναγνωρίσουν τους οικονομικούς κινδύνους που προέκυψαν από την πανδημία σε μια επιχείρηση, να συνδράμουν αποφασιστικά στην διαχείριση του στρατηγικού ρίσκου και να συμβάλλουν στις προσπάθειες ανάκαμψης μετά το «πανδημικό σοκ».

Παρακάτω, παραθέτουμε σημαντικά στοιχεία και παραμέτρους που συνδιαμορφώνουν την «μεγάλη εικόνα» για το στρατηγικό ρίσκο και την ορθή λήψη αποφάσεων: Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της PwC στις ΗΠΑ, κρίσιμα θέματα απασχολούν τους Οικονομικούς Διευθυντές για το υπόλοιπο του 2021. Ζητήματα που σχετίζονται άμεσα με τις αποφάσεις και το στρατηγικό ρίσκο που εμπεριέχουν για το σύνολο των πρωτοβουλιών μιας εταιρείας.

Επιστροφή στην Ανάπτυξη:  Ένα χρόνο μετά το ξέσπασμα της πανδημίας οι προοπτικές των CFOsγια επιστροφή στην ανάκαμψη και κερδοφορία έχουν βελτιωθεί αισθητά. Στρατηγικές αποφάσεις τους πρώτους μήνες της πανδημίας που είχαν στόχο τις νέες ροές εσόδων απομάκρυναν το ρίσκο της επιβίωσης σ’ ένα βαθμό. Ενδεικτικά τον περασμένο Οκτώβριο 3 στους 10 CFOs ανέμεναν αύξηση των εσόδων το επόμενο 12μηνο. Στα τέλη Μαρτίου 2021, το ποσοστό ανήλθε στο 87% για το ερχόμενο 12μηνο, αντίστοιχα.

Οι CFOs συνεχίζουν όλο το επόμενο διάστημα στην στήριξη των εσόδων, στην χάραξη στρατηγικής για πελάτες θέτοντας επί τάπητος ρίσκα και σενάρια. Θα συνεχίσουν να κάνουν αλλαγές σε προϊόντα και υπηρεσίες, σε στρατηγικές τιμολόγησης. Επιπλέον, συνεχίζονται οι επενδύσεις σε dataanalytics, τεχνολογίες cloud και αυτοματισμούς που θα βοηθήσουν την ανάπτυξη και την αποδοτικότητα.

Φορολογία, ρίσκο και Κανονιστικό Πλαίσιο: Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των Οικονομικών Διευθυντών βρίσκονται πάντα οι εξελίξεις γύρω από τις αλλαγές στην φορολογία, το κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο. Και αν στις ΗΠΑ αρκετοί εξ’ αυτών εστιάζουν την προσοχή τους στην νέα διακυβέρνηση Μπάιντεν (αύξηση εταιρικού φόρου κ.α), στην Ε.Ε έντονο είναι το ενδιαφέρον γύρω από το Ταμείο Ανάκαμψης, τις κατευθυντήριες γραμμές από την Κομισιόν και τα κράτη – μέλη για την «επόμενη μέρα» της πανδημίας στην οικονομία και τις επιχειρήσεις.

Διαφορετικότητα υπαλλήλων – στήριξη εργατικού δυναμικού: Η στήριξη στην διαφορετικότητα αλλά και στις ανάγκες των υπαλλήλων, μετά το ξέσπασμα της πανδημίας ή των κοινωνικών ανακατατάξεων αφορά το σύνολο της επιχείρησης. Στο ίδιο μοτίβο κινούνται και οι Οικονομικές Διευθύνσεις. Επικεφαλής εταιρειών και CFOs εστιάζουν την προσοχή τους πλέον σε μεγαλύτερο βαθμό στην οικοδόμηση της εμπιστοσύνης με τους υπαλλήλους, την διαφάνεια για την βελτίωση της παραγωγικότητας και της καινοτομίας.

Παράλληλα, όλο αυτό το διάστημα της πανδημίας, η πίεση και το στρες προς το εργατικό δυναμικό αυξήθηκαν, η (τηλ)εργασία εντάθηκε και οι παράγοντες αυτοί πρέπει να εξεταστούν σοβαρά από τις Οικονομικές Διευθύνσεις πρικειμλένου να  εκπονηθεί η κατάλληλη πολιτική.

Στο επίκεντρο τα κριτήρια ESG: Μεγαλύτερη αναμένεται η πίεση προς τους CFOs αναφορικά με τους δείκτες ESG καθώς θα κληθούν να δείξουν και φέτος περαιτέρω πρόοδο. Κατά πόσο δηλαδή έχουν υιοθετήσει την φιλοσοφία των κριτηρίων ESG με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη.

Έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό: Κορυφαία προτεραιότητα για τους CFOs παραμένει και το 2021 η επένδυση στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Με τα σύγχρονα «εργαλεία» καλούνται να χαράξουν στρατηγικές εσόδων και να μετριάσουν πιθανά ρίσκα και κινδύνους. Πως αυτές οι τεχνολογικές δαπάνες θα φέρουν υπεραξία; με ταχύτερα αποτελέσματα (σ’ ένα τρίμηνο αντί 12μηνου π.χ), με την καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών καθιστώντας της εταιρείας πιο ανθεκτικές σε προκλήσεις, εκτιμά η PwC.

ESG: «Κλειδί» για την δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας η Βιώσιμη Ανάπτυξη
Στο ίδιο πλαίσιο, από την πλευρά της, η Deloitte εστιάζει στην αειφόρο ανάπτυξη ως παράγοντα – «κλειδί» που μειώνει το στρατηγικό ρίσκο και προσφέρει μακροπρόθεσμη αξία στην εταιρεία. Ειδικότερα, σε πρόσφατη έκθεση της εξετάζει τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν οι CFOs – και -σε ζητήματα όπως:

 1. Ευθυγράμμιση της Εσωτερικής Οργάνωσης με τις προτεραιότητες των κριτηρίων ESG,
 2. Έμφαση σε απαιτούμενες γνωστοποιήσεις, αν μιλάμε για συγκεκριμένους τομείς της βιομηχανίας κλπ,
 3. Δημιουργία ολοκληρωμένου σχεδίου για μια βιώσιμη ανάπτυξη

Πλέον τα κριτήρια ESG (περιβαλλοντικά, κοινωνικά κριτήρια και εταιρική διακυβέρνηση) απαιτούν όλο και περισσότερο την προσοχή των διευθυντών οικονομικών υπηρεσιών (CFOs). Οι εταιρείες που δεν αντιμετωπίζουν τα ζητήματα αυτά ενδέχεται τελικά να βρεθούν μπροστά σε σοβαρούς κινδύνους. Σε αυτό το πλαίσιο, όπως εξηγεί η Deloitte, κάθε επιχειρηματικό ρίσκο συνδέεται με κινδύνους βιωσιμότητας.
Για παράδειγμα:

 • Μια εταιρεία στον τομέα εστίασης, τροφίμων & ποτών δεν έχει πρόσβαση σε νερό λόγω τοπικής διακοπής ή λειψυδρίας
 • Μια τεχνολογική εταιρεία δεν αφουγκράζεται τις ανάγκες και την οπτική υψηλά καταρτισμένων στελεχών. Μεγάλο μέρος ταλαντούχου εργατικού δυναμικού αποχωρεί και η εταιρεία χάνει συγκριτικό πλεονέκτημα στον ανταγωνισμό.
 • Μια εταιρεία στο δέχεται σοβαρό πλήγμα στην φήμη της, γεγονός που φέρνει ανάλογες αντιδράσεις και στους καταναλωτές, λόγω αντεργατικής συμπεριφοράς ή παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην αλυσίδα εφοδιασμού.

«Μπορεί πολλοί να θεωρούν ότι τα παραπάνω παραδείγματα πως είναι απλοί επιχειρηματικοί κίνδυνοι, είναι κρίσιμο να επισημανθεί πως το ρίσκο που ελλοχεύει και οι πιθανές επιπτώσεις επηρεάζουν την μακροπρόθεσμη οικονομική απόδοση…ως την βιωσιμότητα μιας επιχείρησης. Για τον λόγο αυτό, οι CFOs καλούνται να υποστηρίζουν βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές που διατηρήσουν την αξία της επιχείρησης σε βάθος χρόνου», σημειώνει χαρακτηριστικά η Deloitte.

Πανδημία και Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Νέες μεταβλητές για το στρατηγικό ρίσκο
Τις νέες αρμοδιότητες που καλείται να αναλάβει ο σύγχρονος CFO αναδεικνύει σε τελευταία της μελέτη η Accenture, απόρροια της πανδημίας και του εν εξελίξει ψηφιακού μετασχηματισμού, που δημιουργούν νέα δεδομένα στις προσκλήσεις, στα ρίσκα και στην ανάληψη στρατηγικών πρωτοβουλιών.

Ο ρόλος του CFO διευρύνεται πέρα από τη λογική του «θεματοφύλακα των οικονομικών» μιας επιχείρησης σε «δημιουργό επιχειρηματικής αξίας» και «καταλύτη ψηφιακής στρατηγικής». Ειδικότερα, ιδιαίτερης σημασίας είναι το γεγονός ότι το 72% των CFOs έχει τον τελικό λόγο σχετικά με την τεχνολογική κατεύθυνση μιας επιχείρησης!

Στην μελέτη διαπιστώνεται ότι πέρα από την πανδημία, άλλες εξωτερικές προκλήσεις, όπως η ψηφιοποίηση, η δυναμική της αγοράς και οι ταχέως εξελισσόμενες προσδοκίες των καταναλωτών έχουν ωθήσει τους CFOs να διευρύνουν και να μετασχηματίσουν το ρόλο τους.

Οι CFOs καλούνται πλέον να διασφαλίσουν ότι η επιχείρησή τους διαμοιράζει και μειώνει τον κίνδυνο με κατάλληλο τρόπο, απαντώντας σε θέματα αναφορικά με το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση (ESG), αλλά και σε θέματα ασφάλειας που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις τους.

Οι σύγχρονοι ρόλοι ενός CFO για τις σωστές στρατηγικές αποφάσεις: Σύμφωνα με την Accenture, οι CFOs που ανταποκρίνονται πλήρως στα νέα δεδομένα και λειτουργούν αποτελεσματικά και με ταχύτητα θα μπορούσαν σχεδόν να διπλασιάσουν τα κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) των επιχειρήσεών τους, από 3,8% σε 6,9% την επόμενη τριετία και να αυξήσουν τα καθαρά τους έσοδα σε ετήσια βάση (CAGR) από 2,7% σε 3,0%.

Υιοθετώντας τους εξής τρεις ρόλους: «Θεματοφύλακες των Οικονομικών» – οι CFOs μπορούν να ξεκλειδώσουν τα πλήρη οφέλη του ψηφιακού μετασχηματισμού, ενισχύοντας τη συνεργασία τους με τη διοικητική ομάδα προκειμένου να δώσουν μεγαλύτερο βάθος και ποιότητα προγνώσεων και να εντοπίσουν νέες πηγές αξίας σε επίπεδο πελατών, καναλιών και προϊόντων.

Το 60% των παραδοσιακών χρηματοοικονομικών αρμοδιοτήτων είναι πλέον αυτοματοποιημένο. Αυτό ξεπερνά τις προβλέψεις των CFOs το 2018, όπου εκτιμούσαν ότι το 45% των παραδοσιακών αρμοδιοτήτων θα αυτοματοποιηθεί έως το 2021.

Παρόλη την πρόοδο του ψηφιακού μετασχηματισμού, μόλις το 43% των CFOs έχει χρησιμοποιήσει προηγμένα χρηματοοικονομικά μοντέλα τα τελευταία δύο χρόνια για να εντοπίσει μελλοντικούς κινδύνους και ευκαιρίες. Παράλληλα, μόνο το 23% χρησιμοποιεί το cloud για την παροχή νέων πληροφοριών και μόνο το 16% για να εντοπίσει νέες πηγές αξίας.

«Δημιουργοί επιχειρηματικής αξίας» – οι επιτυχημένοι CFOs χρησιμοποιούν την τεχνολογία και τα δεδομένα για να συγχρονίσουν τις πληροφορίες σε όλο το εύρος της διοικητικής ομάδας, προσφέροντας ολοκληρωμένα συμπεράσματα σε πραγματικό χρόνο, μέσω δεδομένων και μοντέλων.

Το 86% των CFOs αύξησε τη συχνότητα και το εύρος της συνεργασίας τους με τα στελέχη της διοικητικής ομάδας, αξιοποιώντας έτσι τα αναλυτικά στοιχεία και την πρόσβαση σε δεδομένα και πληροφορίες για τον επιχειρηματικό κίνδυνο. Το 88% των CFOs έχει εισαγάγει νέες μετρήσεις για την αύξηση της απόδοσης συνεργασίας του τμήματος Finance και της επιρροής του στην επιχείρηση.

«Καταλύτες ψηφιακής στρατηγικής» – όλο και περισσότερο, οι εταιρείες αναζητούν CFOs να ηγηθούν των μελλοντικών λειτουργικών μοντέλων και της τεχνολογικής ατζέντας με έμφαση στην ασφάλεια και το ESG. Στην πραγματικότητα, το 68% των ερωτηθέντων CFOs δηλώνει ότι το τμήμα χρηματοοικονομικών αναλαμβάνει την απόλυτη ευθύνη για την απόδοση ESG στην εταιρεία τους.

Οι Οικονομικές Διευθύνσεις πρέπει να λειτουργούν «οποτεδήποτε, οπουδήποτε»
Ο κ. Σωκράτης Νικολαϊδης, Επικεφαλής CFO & Enterprise Value στον τομέα Strategy & Consulting της Accenture στην Ελλάδα μιλά για τους κινδύνους που προέκυψαν από την πανδημία, την έντονη μεταβλητότητα της νέας πραγματικότητας και τις παραμέτρους που πρέπει να έχει κατά νου μια Οικονομική Διεύθυνση στο πλαίσιο του στρατηγικού ρίσκου για την ανάκτηση δυνάμεων για την «επόμενη μέρα».

Η πανδημία άλλαξε άρδην τον τρόπο που ζούμε και εργαζόμαστε. Και ενώ αποτελεί έναν σημαντικό επιχειρηματικό κίνδυνο ως μεμονωμένο φαινόμενο, το σημαντικότερο ίσως είναι ότι ισχυροποιεί και αναδιαμορφώνει τους κινδύνους που οι εταιρείες αντιμετωπίζουν διαχρονικά. Οι γεωπολιτικές εντάσεις εντείνονται, ενώ η τηλεργασία και η χρήση νέων εργαλείων συνεργασίας δημιουργούν νέες προκλήσεις στον κυβερνοχώρο.

Οι τεράστιες μεταβολές στις χρηματοπιστωτικές αγορές επιδεινώνουν τον πιστωτικό κίνδυνο καθώς και τον κίνδυνο ρευστότητας, αφήνοντας τις επιχειρήσεις – ανεξαρτήτως μεγέθους – να απειλούνται σε πολλαπλά επίπεδα. Η πανδημία κάποια στιγμή σίγουρα θα υποχωρήσει, αλλά η μεταβλητότητα θα αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της νέας πραγματικότητας.

Οι συνθήκες αυτές επιτάσσουν την οικοδόμηση ενός Χρηματοοικονομικού Τμήματος που αξιοποιεί τη δύναμη της τεχνολογίας και των δεδομένων και μπορεί να λειτουργεί «οποτεδήποτε, οπουδήποτε», βελτιστοποιώντας την αξία σε όλο το εύρος της επιχείρησης. Με τους κατάλληλους πόρους, ανθρώπινους και μη, προετοιμασία και πληροφορίες, οι CFOs μπορούν να βοηθήσουν τις εταιρείες τους να πλοηγηθούν σε αχαρτογράφητα νερά και να αναδειχθούν ισχυρότερες.
Σωκράτης Νικολαΐδης, Επικεφαλής CFO & Enterprise Value στον τομέα Strategy & Consulting της Accenture στην Ελλάδα

Η αγορά Leasing είναι σύμμαχος της οικονομικής διεύθυνσης

Τις μέγιστες δυνατές λύσεις – ποιοτικά και ποσοτικά – καλείται να έχει στη διάθεση του ο CFO μιας επιχείρησης. Πόσο μάλλον, όταν μιλάμε για τις προσπάθειες ανάκαμψης που συντελούνται σε επιχειρήσεις και οικονομία, μετά το ξέσπασμα της πανδημίας.

Ένα χρήσιμο «εργαλείο» αποτελεί διαχρονικά, μεταξύ άλλων, το leasing. Πρόκειται για την εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και των ιδιωτών για την απόκτηση παγίων στοιχείων που όμως διαφοροποιείται από τον τραπεζικό δανεισμό, την πίστωση των προμηθευτών και την χρήση ιδίων κεφαλαίων.

Με αυτό τον τρόπο οι επιχειρήσεις μπορούν έχουν στη διάθεση τους επαγγελματική στέγη, εταιρικά οχήματα και άλλα χρήσιμα εφόδια σε επίπεδο εξοπλισμού δίχως να απωλέσουν ρευστότητα ή να συνάψουν μακροχρόνιες δεσμεύσεις – υποχρεώσεις.

Το FinancePro καταγράφει τις απόψεις αρμόδιων στελεχών της αγοράς Leasing οι οποίοι περιγράφουν από τη δική τους σκοπιά τις λύσεις που μπορεί να προσφέρει σε μια Οικονομική Διεύθυνση. Αποτυπώνουν την διαμορφωθείσα κατάσταση ελέω των επιπτώσεων της πανδημίας. Σκιαγραφούν, μεταξύ άλλων, το μέλλον της αγοράς συναρτήσει του ψηφιακού μετασχηματισμού και των ευρύτερων προσπαθειών για μια αειφόρο ανάπτυξη.

Μιλούν ο κ. Ανδρέας Δημητριάδης, CEO της Πειραιώς Leasing, η κα Γιούλη Καλογήρου, Οικονομική Διευθύντρια, Μέλος ΔΣ της LeasePlan Hellas και ο κ. Δημήτρης Μαγγιώρος, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Autohellas Hertz.

Οδικός Χάρτης για CFOs: Βασικές μορφές leasing
Direct Leasing:
Αποτελεί την πιο απλή μορφή χρηματοδοτικής μίσθωση για μια επιχείρηση και αφορά τη μίσθωση οχημάτων, επαγγελματικού εξοπλισμού ή ακινήτων. Απευθύνεται αποκλειστικά σε εταιρείες και ελεύθερους επαγγελματίες. Η επιχείρηση επιλέγει τον εξοπλισμό που θέλει από τον προμηθευτή, διαπραγματεύεται την τιμή αγοράς και τους όρους πληρωμής και ενημερώνει την εταιρεία leasing. Αφού εγκριθεί η σχετική χρηματοδότησή, η εταιρεία leasing αγοράζει τον εξοπλισμό από τον προμηθευτή, χωρίς καμία εμπλοκή του ενδιαφερόμενου στην παραπάνω αγορά.

Μόλις λήξει η μίσθωση, η επιχείρηση αγοράζει τον εν λόγω εξοπλισμό, καταβάλλοντας ένα προσυμφωνημένο ποσό. Το μηνιαία μίσθωμα περιλαμβάνει κεφάλαιο, τόκους και την σχετική επιβάρυνση του ΦΠΑ. Η επιχείρηση πρέπει να πληρώσει απευθείας την ασφάλεια και γενικότερα τα έξοδα χρήσης.

Sale & leaseback: Αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο ώστε μια επιχείρηση να εξασφαλίζει άμεση ρευστότητα που μπορεί να αξιοποιήσει σε άλλες δραστηριότητες. Είναι μια χρηματοδοτική μίσθωση που αφορά επαγγελματικό εξοπλισμό ή ακίνητα και απευθύνεται αποκλειστικά σε εταιρείες.

Πρακτικά, μέσω sale & leaseback μια επιχείρηση που έχει στην κατοχή της ένα ακίνητο πουλάει το ακίνητο στην εταιρεία leasing (τράπεζα), συνεχίζοντας να κάνει χρήση, μισθώνοντας το για μια καθορισμένη χρονική διάρκεια. Με την λήξη της μίσθωσης η επιχείρηση παίρνει πίσω (αγοράζει ξανά) το ακίνητο, βάσει των συμφωνηθέντων.

Operating Leasing: Σε αυτή την περίπτωση, εταιρείες και ελεύθεροι επαγγελματίες μισθώνουν οχήματα. Το μίσθωμα καλύπτει κόστος χρήσης και έξοδα όπως ασφάλεια και συντήρηση (π.χ. σέρβις, αλλαγή ελαστικών) και επιβαρύνεται με ΦΠΑ. Επί της ουσίας, ο ενδιαφερόμενος μισθώνει το όχημα από την εταιρεία leasing για καθορισμένη χρονική διάρκεια, χωρίς να δεσμεύει κεφάλαια. Μόλις λήξει η μίσθωση, επιστρέφει το όχημα στην εταιρεία leasing.

Vendor leasing: Είναι μορφή χρηματοδοτικής μίσθωσης μεταξύ εταιρειών leasing και προμηθευτών εξοπλισμού: φορτηγά, λεωφορεία ή ιατρικά μηχανήματα και άλλες μορφές εξοπλισμού. Πως λειτουργεί;

Ένας προμηθευτής επαγγελματικού εξοπλισμού προτείνει το vendor leasing ως εναλλακτική επιλογή στον πελάτη που ενδιαφέρεται να αγοράσει τον εξοπλισμό του. Ο πελάτης υποβάλει αίτηση για leasing στην τράπεζα. Ο προμηθευτής πουλά ουσιαστικά τον εξοπλισμό στην τράπεζα, όταν εγκριθεί το αίτημα του πελάτη. Η τράπεζα εξοφλεί το τιμολόγιο και αναλαμβάνει την είσπραξη των μισθωμάτων από τον πελάτη.

Το μέλλον της κινητικότητας είναι πράσινο και ψηφιακό
Δραστικά έχει αλλάξει ο τρόπους που μετακινούμαστε, απόρροια της πανδημίας, σύμφωνα με την κ. Γιούλη Καλογήρου, Οικονομική Διευθύντρια, Μέλος ΔΣ της LeasePlan Hellas.

«Στροφή στα οχήματα ιδιωτικής χρήσης έναντι των μέσων μαζικής μεταφοράς, αύξηση του όγκου των online αγορών και κατά συνέπεια αύξηση των μεταφορών αγαθών ήταν μόνο μερικά από τα φαινόμενα που παρατηρήθηκαν κατά την περίοδο της πανδημίας», σημειώνει χαρακτηριστικά.

«Αυτές οι τάσεις επηρέασαν και την αγορά leasing, ενισχύοντας το ενδιαφέρον για τη μίσθωση τόσο ιδιωτικών όσο και εταιρικών, επιβατικών και επαγγελματικών, οχημάτων. Ιδιαίτερα στον τομέα των επαγγελματικών οχημάτων, το leasing αποδείχθηκε ιδανική λύση για τις επιχειρήσεις που κλήθηκαν να ανταποκριθούν άμεσα στις νέες αυτές συνθήκες», τονίζει.

Για την LeasePlan, η ψηφιοποίηση ήταν ήδη στην καρδιά της στρατηγικής ανάπτυξής. «Προσφέρουμε συνεχώς νέες λύσεις στις επιχειρήσεις ώστε να βελτιώνουν τη διαχείριση των στόλων τους, παρέχοντάς με συνέπεια υπηρεσίες συμβουλευτικής και ανάλυσης. Οι πελάτες μας επωφελούνται από ένα μεγάλο εύρος καινοτόμων υπηρεσιών, από τον τομέα της οδικής ασφάλειας (με την πρωτοποριακή προσέγγιση 4 βημάτων SafePlan Zero) μέχρι εργαλεία όπως η νέα onlineπλατφόρμα “Car Policy Configurator”, με την οποία δημιουργούμε μαζί τις επιχειρήσεις, μέσα σε μόλις μία ώρα, την πολιτική στόλου αυτοκινήτων που ταιριάζει στις ανάγκες τους», σημειώνει.

Στην Ελλάδα, δημιουργήσαμε το πρώτο e-Shop για leasing, δίνοντας τη δυνατότητα στους πελάτες μας να έχουν μια άνετη και απρόσκοπτη εμπειρία online.

Σχολιάζοντας την «επόμενη μέρα» η κ. Καλογήρου τονίζει πως ο ψηφιακός μετασχηματισμός δίνει σε όσους ενδιαφέρονται για τη λειτουργική μίσθωση ενός οχήματος τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε αυτήν γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά, κάνοντας την επιλογή που τους ταιριάζει και έχοντας όλη την υποστήριξη που χρειάζονται σε κάθε βήμα. Η νέα ψηφιακή πραγματικότητα προσφέρει σε όσους στρέφονται στο leasing πληθώρα επιλογών σε «έξυπνα» οχήματα που αξιοποιούν τεχνολογίες αιχμής για μεγαλύτερη ασφάλεια, καλύτερη οδηγική εμπειρία και, φυσικά, για φιλικές προς το περιβάλλον μετακινήσεις.

«Σε αυτή τη συνθήκη, άλλωστε, η LeasePlan έχει δεσμευτεί για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης με μία σειρά από ενέργειες, σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο. Στρατηγική προτεραιότητά μας είναι να προσφέρουμε ολοκληρωμένες, βιώσιμες λύσεις οι οποίες καθιστούν τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση μια εύκολη, αλλά και συμφέρουσα επιλογή για τους πελάτες της», τονίζει.
Γιούλη Καλογήρου, Οικονομική Διευθύντρια, Μέλος ΔΣ της LeasePlan Hellas

Γιατί η αγορά Leasing θα ενισχυθεί τα επόμενα χρόνια
Η κρίση της πανδημίας λειτούργησε ως ψηφιακός επιταχυντής. Πιο συγκεκριμένα ο ψηφιακός μετασχηματισμός που έχει συντελεστεί τον τελευταίο χρόνο, υπό κανονικές συνθήκες θα απαιτούσε μια πολύ μεγαλύτερη χρονική περίοδο, αρκετών ετών. Τα θέματα που θα μας απασχολήσουν σε βραχύ ορίζοντα, όσον αφορά το οικοσύστημα banking-leasing, πολύ επιγραμματικά θα είναι: Portal – Platforms και κατ’ επέκταση το Omni Channeling, Τηλε-εργασία – Hot Desks V.D.I, Customer on Boarding και Cloud Technology», σημειώνει ο κ. Δημητριάδης.

Όπως εξηγεί, ένας CFO μιας επιχείρησης σήμερα θα πρέπει να γνωρίζει πως υπάρχει ευελιξία προγραμμάτων Leasing τα οποία με την κατάλληλη παραμετροποίηση είναι συμβατά με τις λειτουργικές ταμειακές ροές κάθε επιχείρησης. Δηλαδή δεν δεσμεύεται κεφάλαιο για ακαθάριστες επενδύσεις παγίου εξοπλισμού, ενώ μέσω του σχήματος του lease back δίνεται η δυνατότητα για απόκτηση κεφαλαίου μακροπρόθεσμου χαρακτήρα.

Πλέον, η Πειραιώς Leasing προσφέρει Λειτουργικές Μισθώσεις εξοπλισμού σε συνεργασία με established vendors, πλήρες πακέτο Λειτουργικών Χρηματοδοτικών Μισθώσεων για ηλεκτρικά plug inΙ.Χ. με την επωνυμία ev-lease και γενικότερα tailor made λύσεις που ανταποκρίνονται στις λειτουργικές ανάγκες των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τον κ. Δημητριάδη, το Leasing αναμένεται να συμβάλλει θετικά στο πλαίσιο της μετάβασης στην οικονομία χαμηλών ρύπων μέσω:

 • της ανανέωσης του στόλου των μεταφορών, επισπεύδοντας την ηλεκτροκίνηση καθώς και τις μεταφορές με πρώτη ύλη το υδρογόνο.
 • των λειτουργικών μισθώσεων για εξοπλισμούς καθώς και για μεταφορικά μέσα θα αποτελέσει τον front runner της κυκλικής οικονομίας.
 • της επέκτασης του θεσμού και στους ιδιώτες με την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου.
 • Της ενίσχυσης του ρόλου του και της διεύρυνσης της χρήσης τους, καθώς με βάση στατιστικά στοιχεία της Ευρωζώνης το 15% των ιδιωτικών επενδύσεων κατευθύνεται στο Leasing. Αντίστοιχα στη χώρα μας το ποσοστό αυτό είναι της τάξης του 3% και αναμένεται να διευρυνθεί μέσω των επενδύσεων στα πλαίσια του Ταμείου Ανάκαμψης και προγραμμάτων του Αναπτυξιακού Νόμου.

«Συνάγεται λοιπόν το συμπέρασμα ότι υφίσταται δυνάμει αναπτυξιακό δυναμικό, το οποίο θα συμβάλλει αποφασιστικά στην διεύρυνση του Leasing ως χρηματοδοτικό εργαλείο στα επόμενα χρόνια», καταλήγει ο κ. Δημητριάδης.
Ανδρέας Δημητριάδης, CEO Πειραιώς Leasing

Συνεχείς επενδύσεις στην ηλεκτροκίνηση – τι συνέβη στην πανδημία
Το μέλλον της αυτοκίνησης περνά μέσα από ένα δρόμο που οδηγεί στην βιώσιμη ανάπτυξη σύμφωνα με τον κ. Δημήτρη Μαγγιώρο, Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της Autohellas Hertz η οποία συνεχίζει τις επενδύσεις για την αναβάθμιση του υπάρχοντος ηλεκτροκίνητου στόλου, συμβάλλοντας στη μετάβαση στην πράσινη τεχνολογία.

«Σε επιχειρησιακό επίπεδο επενδύσαμε στην περαιτέρω ανάπτυξη των ψηφιακών υπηρεσιών μας ανταποκρινόμενοι πλήρως στις νέες και διαφοροποιημένες ανάγκες των πελάτων μας. Ταυτόχρονα, φέτος εντείνουμε τις επενδύσεις μας στην ηλεκτροκίνηση, τοποθετώντας κεφάλαια 13 εκατ. ευρώ με στόχο να ξεπεράσουμε τα 200 ηλεκτροκίνητα οχήματα σε ορίζοντα έτους. Πρόκειται για μία πολύ μεγάλη επένδυση, που ξεκίνησε το 2019 και ολοκληρώθηκε επιτυχώς παρά τις ιδιόμορφες συνθήκες που έχει προκαλέσει η πανδημία και καθιστά την εταιρεία μας ως την πρώτη ελληνική εταιρεία μίσθωσης αυτοκινήτων που προχωρά σε μία τέτοια κίνηση», σημειώνει.

Από την άλλη πλευρά, το 2020 ήταν μία χρονιά που χαρακτηρίστηκε από συνεχείς ανατροπές και αλλαγές εν μέσω ενός ομιχλώδους τοπίου.

«Στην Autohellas Hertz, με μία μεγάλη και πρωτίστως ομαδική προσπάθεια, καταφέραμε να διατηρήσουμε σημαντική κερδοφορία παρά τις δυσκολίες και τις αβεβαιότητες, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα της προσαρμογής μας σε πρωτόγνωρες συνθήκες κρίσης. Συνολικά, η αγορά της βραχυχρόνιας ενοικίασης αυτοκινήτων αλλά και στις επτά χώρες δραστηριοποίησής μας (Κύπρο, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Μαυροβούνιο, Ουκρανία και Κροατία), επηρεάστηκε καταλυτικά από την πανδημία και τους περιορισμούς στην μετακίνηση που επέφεραν δραματική μείωση στις τουριστικές αφίξεις ανά χώρα, κυρίως αν αναλογιστεί κανείς ότι η τουριστική αγορά λειτούργησε μόνο 3 μήνες μέσα στο 2020», σημείωσε.

Κατά τα άλλα, οι μακροχρόνιες μισθώσεις διατήρησαν την ανοδική τους πορεία, σημειώνοντας ανάπτυξη της τάξεως του 9%, δημιουργώντας παράλληλα νέες ευκαιρίες, δεδομένου ότι η τεράστια ζήτηση για διανομές παντός είδους, τετραπλασίασε σχεδόν την ανάγκη για ενοικίαση ελαφρών φορτηγών αλλά και τη ζήτηση για μίσθωση αυτοκινήτων.

Ευνόητα, κομβικό παράγοντα στην ετήσια εικόνα αναμένεται να αποτελέσει το φετινό καλοκαίρι, ωστόσο ήδη το 2021 ξεκίνησε με θετική δυναμική και βελτιωμένα μεγέθη – παρά τους περιορισμούς στις μετακινήσεις- σε σχέση με το επιβαρυμένο από την πανδημία 2020, όπως αναφέρει ο κ. Μαγγιώρος.
Δημήτρης Μαγγιώρος, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Autohellas Hertz

Ο κρίσιμος ρόλος του Accounting & Financial Reporting

Στον ευμετάβλητο κόσμο του «επιχειρείν», κάθε πληροφορία και λεπτομέρεια μπορεί να αποτελέσει κρίσιμο στοιχείο για την λήψη αποφάσεων σε ένα διοικητικό συμβούλιο. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για εξιδεικευμένα οικονομικά στοιχεία, χρηματοοικονομικούς στόχους και σύνθετες διαδικασίες που αφορούν το Accounting & Financial Reporting.

Τι έχει ανάγκη τελικά να δει μια ηγετική ομάδα ώστε να λάβει τις σωστές επιχειρηματικές αποφάσεις με το λιγότερο δυνατό ρίσκο; Πώς αλλάζουν τα δεδομένα οι σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις, οι τελευταίες εξελίξεις στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ή άλλοι παράγοντες;

Όλες οι επιχειρήσεις διαθέτουν λογιστήριο (οικονομική διεύθυνση), όμως οι σύγχρονες απαιτήσεις έχουν προ πολλού ξεπεράσει τις παραδοσιακές λειτουργίες. Το σύγχρονο λογιστήριο δεν συλλέγει απλώς και καταγράφει στοιχεία. Είναι εργαλείο του management, παρέχοντας πληροφορίες μέσω οικονομικών αναφορών (reports), που βοηθούν στη λήψη διοικητικών αποφάσεων.

Αξίζει να αναφερθεί πάντως πως το περασμένο έτος αναδείχθηκε, ευνόητα, ως πρώτη προτεραιότητα η ανάγκη για διαφάνεια για τις επιπτώσεις από την πανδημία, η καταγραφή των σχετικών δεικτών και ορθή επικοινωνία τους προς τα ενδιαφερόμενα μέρη, στο πλαίσιο των εταιρικών – χρηματοοικονομικών αναφορών. Οι συνέπειες της πανδημίας έχουν αντίκτυπο στις βασικές περιοχές της χρηματοοικονομικής αναφοράς των επιχειρήσεων, στην οικονομική τους θέση, στα αποτελέσματα, και στις γνωστοποιήσεις των οικονομικών τους καταστάσεων.

Epsilon Net: Ολοκληρωμένες λύσεις
Financial reporting
Τις ανάγκες που ανέδειξε η πανδημία επισημαίνει ο Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου EpsilonNet, κ. Γιάννης Κουτκουδάκης, περιγράφοντας επίσης τις σύγχρονες υπηρεσίες financial reporting.

«Οι διαδικασίες κατάρτισης προϋπολογισμού και προβλέψεων σε επίπεδο εσόδων-εξόδων και ταμειακών ροών, καθώς επίσης και η δυνατότητα παρακολούθησης και ανάλυσης του τεράστιου όγκου δεδομένων που διατίθενται καθημερινά για την αποτύπωση της εταιρικής απόδοσης και τη σύνδεση του απολογισμού των μεγεθών με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς, πρέπει να είναι ταχύτατες, ακριβείς και ευέλικτες σε διορθωτικές κινήσεις».

«Η περίοδος της πανδημίας και η ανάγκη εργασίας από απόσταση αποτέλεσε μια επιπλέον ανάγκη το financial reporting να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος ενός σύγχρονου μηχανογραφικού συστήματος για μια επιχείρηση που εκτός της ευελιξίας, της ταχύτητας και της ακρίβειας, να προσφέρει τη δυνατότητα να λειτουργεί μέσω web και cloud από οποιοδήποτε σημείο και αν βρίσκεται ο χρήστης», σημειώνει.

Ο Όμιλος Epsilon Net, αξιοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες αιχμής και τη διευρυμένη εμπειρία του στις ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης για ολοκληρωμένη οικονομική πληροφόρηση, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις που διαθέτουν όλες τις σύγχρονες δυνατότητες financial reporting με:

 • Πλήρη εικόνα των οικονομικών μεγεθών της επιχείρησης μέσα από ένα κεντρικό – ενιαίο σύστημα,
 • πλήρη και συνεχή εναρμόνιση με το διαρκώς μεταβαλλόμενο νομοθετικό περιβάλλον,
 • δυνατότητα πλήρους λειτουργίας μέσω web και cloud, καθώς και
 • απόλυτη ασφάλεια και ευχρηστία από κάθε χρήστη.

Τι έχει ανάγκη να δει ένα management board
Η διοίκηση μιας επιχείρησης χρειάζεται όσο το δυνατό πιο συμπυκνωμένη αλλά ταυτόχρονα περιεκτική εικόνα της οικονομικής της θέσης, των δυνατοτήτων που έχει αλλά και των αδυναμιών που πρέπει να διορθώσει. Μια ολοκληρωμένη εικόνα παρακολούθησης της πορείας των προϋπολογιστικών της μεγεθών και της διαμόρφωσης των χρηματοοικονομικών της μεγεθών από περίοδο σε περίοδο, είναι απολύτως αναγκαία για τη διοίκηση, σύμφωνα µε τον κ. Κουτκουδάκη.

Από εκεί και πέρα αναλόγως με το αντικείμενο δραστηριότητας της κάθε επιχείρησης, το reportingπου βασίζεται σε σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα μπορεί να δώσει σε ελάχιστα λεπτά της ώρας περαιτέρω ανάλυση σε μεγέθη που χρειάζεται να εστιάσει το management board για να λάβει τις αποφάσεις του.

Μιλώντας για τα Διεθνή Πρότυπα (IFRS)…
Τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς εξελίσσονται παράλληλα με τις συνθήκες που διαμορφώνονται παγκοσμίως στο Οικονομικό περιβάλλον Δεδομένων των συνθηκών που έχει δημιουργήσει η πανδημία, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις Παραχωρήσεις ενοικίου που σχετίζονται με το COVID-19 (Τροποποίηση στο Δ.Π.Χ.Α. 16) για τις λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1/6/2020.

Επίσης, από τον Ιανουάριο του 2022 τίθενται σε εφαρμογή τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 16 αναφορικά με τα έσοδα πριν από την προβλεπόμενη χρήση, καθώς και στις επαχθείς συμβάσεις και το κόστος εκπλήρωσης συμβολαίου του ΔΛΠ 37. Τέλος, από την 1/1/2023 τίθεται σε εφαρμογή το ΔΠΧΑ 17 που αφορά τα Ασφαλιστήρια συμβόλαια έπειτα από πολλά έτη συζητήσεων και προσχεδίων, καθώς και τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 που αφορούν την Ταξινόμηση των περιουσιακών στοιχείων ως κυκλοφορούν ή μη κυκλοφορούν.
Γιαννης Κουτκουδάκης , Οικονομικός Διευθυντής, Epsilon Net

ΣΎΓΧΡΟΝΕΣ ΛΎΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΗΝ SOFTONE
Ένα εύρος οικονομικών αναφορών και εργαλείων για τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε οργανισμού προσφέρει η SoftOne. «Ξεκινώντας από βασικές αναφορές όπως P&L, Cash Flow, Balance Sheet, Aging Reports, και επεκτεινόμενες σε δυναμικές, συγκριτικές αναφορές για σημαντικούς δείκτες απόδοσης καθώς και σύνθετες αναλύσεις προβλέψεων που υποστηρίζονται από AI και Machine Learning τεχνολογίες, με πολλές επιλογές μοντελοποίησης», σημειώνει η CFO της SoftOne κα Πεδουλάκη.

«Αξιόπιστες αναφορές με τα πλέον εξελιγμένα BI εργαλεία και τα κατάλληλα insights», τονίζει. «Την ίδια στιγμή, μέσω πρωτοποριακών cloud τεχνολογιών και λειτουργιών τραπεζικής διασύνδεσης (Soft1 FinTech), επιτυγχάνεται η σε πραγματικό χρόνο ενημέρωση δεδομένων από όλες τις κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών, εμπλουτίζοντας περαιτέρω την ποιότητα της πληροφορίας όλων των οικονομικών αναφορών των εφαρμογών μας», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Για την σωστή απόφαση του Δ.Σ
«Οι ανάγκες reporting της Διοίκησης ενός οργανισμού, διαφοροποιούνται σε αρκετά σημεία σε σχέση με τις βασικές χρηματοοικονομικές αναφορές που παρακολουθεί μία επιμέρους διεύθυνση. Οι βασικές διαφορές εντοπίζονται στο επίπεδο ανάλυσης των πληροφοριών και στους παρακολουθούμενους δείκτες επιχειρηματικής απόδοσης. Το management board έχει -καταρχήν- ανάγκη από συνοπτικές αναφορές που απεικονίζουν με σαφήνεια την αποδοτικότητα της επιχείρησης βάσει των KPIs, τόσο σε σχέση με το P&L όσο και με τις χρηματοροές και το BalanceSheet», τονίζει.

«Προφανώς, απαιτούνται πιο αναλυτικές αναφορές που θα πρέπει να περιλαμβάνονται απολογιστικά στοιχεία, ετήσιος στόχος ή και το rolling forecast δωδεκαμήνου, καθώς επίσης και αιτιολογήσεις αποκλίσεων, τυχόν ρίσκα ή μελλοντικές ευκαιρίες. Επιπρόσθετα, πρέπει να είναι διαθέσιμες εξατομικευμένες συγκριτικές αναφορές μεγαλύτερης ανάλυσης (π.χ. ανά business unit, κατηγορία προϊόντος, χώρα δραστηριοποίησης κα.), οι οποίες βοηθούν γενικότερα τον οργανισμό στη διαχείριση του ρίσκου και τη λήψη ενημερωμένων αποφάσεων».

Αλλάζουν οι καταστάσεις…τα ΔΠΧΑ εξελίσσονται
«Ποιος θα μπορούσε αλήθεια να γνωρίζει πριν από 1,5 χρόνο για την πανδημία και πώς αυτή θα επηρεάσει την απόδοση των εταιρειών; Ποιος θα μπορούσε να γνωρίζει πώς να απεικονίσει όλες αυτές τις ζημιές και τις μειώσεις λόγω της κατάστασης ώστε να μην δώσει λάθος εικόνα για την πορεία της επιχείρησης; Οι καταστάσεις αλλάζουν και τα πρότυπα εξελίσσονται. Είναι απαραίτητο να γίνεται αυτό, έστω και αν κάποιες φορές δημιουργεί έξτρα κόπο», καταλήγει η κα Πεδουλάκη.

ΟΙ ΣΤΌΧΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΣΎΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΑΝΑΦΟΡΆΣ
Του Γιάννη Κοττίνη, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, Ελεγκτικό Τμήμα, KPMG

Σε ένα δυναμικό και ραγδαία μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον, όπως αυτό που εξελίσσεται στις μέρες μας, οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να διαθέτουν έγκαιρα, όσον το δυνατόν περισσότερες και αξιόπιστες πληροφορίες, σχετικά με την οικονομική τους θέση στον επιχειρηματικό τους κλάδο. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να κάνουν ασφαλέστερες προβλέψεις για το μέλλον και να λαμβάνουν επιχειρηματικές αποφάσεις υπολογισμένου ρίσκου, με σκοπό να αναπτυχθούν και να ενισχύσουν την θέση τους έναντι του ανταγωνισμού.

Στα πλαίσια αυτά, οι επιχειρήσεις οφείλουν να χρησιμοποιούν σύγχρονα εργαλεία χρηματοοικονομικής αναφοράς (financial reporting) για την εσωτερική πληροφόρηση της Διοίκησης, αυτοματοποιώντας κουραστικές χειροκίνητες εργασίες του παρελθόντος. Τα διαδικτυακά εργαλεία αναφοράς (online reporting engines) έχουν γίνει μερικά από τα πιο σημαντικά κομμάτια λογισμικού στα οποία επενδύουν σήμερα οι επιχειρήσεις, καθώς οι τεράστιες ποσότητες δεδομένων, αυξάνουν την ανάγκη για ένα έξυπνο λογισμικό, το οποίο έχει τις παρακάτω δυνατότητες:

 • Μετατρέπει τα δεδομένα σε στρατηγικές πληροφορίες με ισχυρές δυνατότητες ανάλυσής τους.
 • Βοηθά στην καλύτερη κατανόηση των στατιστικών της αγοράς.
 • Διευκολύνει την πρόσβαση σε ιστορικά δεδομένα.
 • Διαθέτει δυνατότητες χρήσης έξυπνων ειδοποιήσεων ενημερώνοντας για θετικές και / ή αρνητικές επιχειρηματικές ανωμαλίες.
 • Αξιολογεί με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τους βασικούς δείκτες επίδοσης (KPIs) μίας επιχείρησης.

Ως αποτέλεσμα, η χρηματοοικονομική αναφορά προς τη Διοίκηση, παρέχει έγκυρες απαντήσεις σε πραγματικό χρόνο σε κρίσιμα ερωτήματα, όπως ενδεικτικά:

 • Ποιοι είναι οι πιο κερδοφόροι τομείς δραστηριοτήτων της επιχείρησης και ποιοι τομείς παρουσιάζουν μεγαλύτερες πιθανότητες ανάπτυξης;
 • Ποιο είναι το μέγεθος των πωλήσεων ανά τομέα δραστηριότητας που επιτυγχάνεται το νεκρό σημείο της επιχείρησης και ποιο σημείο θα μεγιστοποιούσε τα κέρδη;
 • Αποδίδει η επιχείρηση σύμφωνα με τους στόχους και το επιχειρηματικό της σχέδιο και που οφείλονται οι αποκλίσεις;
 • Είναι επαρκής η ρευστότητα της επιχείρησης για τις κατάλληλες επενδύσεις που θα αναπτύξουν περαιτέρω την επιχείρηση;

Τέλος, σχετικά με την χρηματοοικονομική αναφορά προς τρίτους, η υιοθέτηση σημαντικών νέων Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) τα τελευταία χρόνια όπως το  ΔΠΧΑ 15 – Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες, ΔΠΧΑ 9 – Χρηματοοικονομικά μέσα και ΔΠΧΑ 16- Μισθώσεις, οδήγησαν σε σημαντική αναμόρφωση οικονομικών μεγεθών στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις κάποιων κλάδων επιχειρήσεων, επηρεάζοντας σε ένα βαθμό, την λήψη των αποφάσεων των επενδυτών και των χρηματοοικονομικών οργανισμών, οι οποίοι είναι βασικές πηγές άντλησης σημαντικών κεφαλαίων για τις επιχειρήσεις.

Το προφίλ του σύγχρονου CFO: Ποιες ικανότητες και δεξιότητες πρέπει να διαθέτουν

Αυτό που σίγουρα έμαθαν οι οικονομικοί διευθυντές τον περασμένο χρόνο είναι ότι πρέπει να είναι ευέλικτοι, καινοτόμοι και παράλληλα εξοικειωμένοι να σχεδιάζουν και να προβλέπουν την επόμενη μέρα σ’ ένα αβέβαιο μέλλον.

Οι ηγετικές ικανότητες ενός CFO δεν περιορίζονται, πλέον, απλά στα – θεμελιώδη – βασικά οικονομικά, στην υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών ή ακόμα και στο να γνωρίζουν τι σκέφτεται ο CEO! Οι κρίσιμοι παράγοντες που καθιστούν έναν CFO αποδοτικό είναι πολλοί περισσότεροι. Για παράδειγμα, η ικανότητα παροχής στρατηγικών επιχειρηματικών συμβουλών, η αποτελεσματική επικοινωνία με νέους τρόπους και σε περισσότερα ακροατήρια, όπως επίσης και η συμβολή στην ανάπτυξη των τελευταίων τεχνολογιών σε μια επιχείρηση, με μέγιστη απόδοση και ελάχιστο κίνδυνο έρχονται να συνθέσουν το σύγχρονο προφίλ ενός Οικονομικού Διευθυντή.

1 Στρατηγική Σκέψη
Η εποχή που ένας οικονομικός διευθυντής απλά «ακολουθούσε» έναν «one man show» CEO ανήκει στο παρελθόν. Σήμερα, τα διοικητικά συμβούλια έχουν ανάγκη έναν CFO «δεξί χέρι» της διοίκησης: με ικανότητες πέραν των λογιστικών – χρηματοοικονομικών γνώσεων και τεχνικές δεξιότητες σε όλα τα επίπεδα για την λήψη στρατηγικών αποφάσεων. Είναι γεγονός πως η τρέχουσα κρίση δεν είναι μόνο υγειονομική αλλά και οικονομική. Οι εταιρείες αλλάζουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα και ο σύγχρονος CFO αποτελεί ένα στρατηγικό σύμβουλο με επίκεντρο την αξία και την ανάπτυξη και όχι μόνο τη διαχείριση κρίσεων.

2 Περαιτέρω εξειδίκευση για όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης
Η απλή γνώση για τις βασικές λειτουργίες στα επιμέρους τμήματα μιας επιχείρησης δεν είναι αρκετή. Είναι κρίσιμη η κατανόηση των αναγκών και των πρακτικών σε άλλους τομείς, εκτός χρηματοοικονομικού πεδίου. Από το τμήμα marketing ως την εφοδιαστική αλυσίδα. Βγείτε έξω μ’ έναν πωλητή για να δείτε τι προκλήσεις αντιμετωπίζει και ακούστε τι λένε οι πελάτες δια ζώσης. Αν η εταιρεία παράγει προϊόντα, ελέγξτε την γραμμή παραγωγής και μάθετε περισσότερα για τις προκλήσεις των logistics.

3 Η ιστορία πίσω από τους αριθμούς
Σημαντικό χαρακτηριστικό για έναν σύγχρονο CFO είναι να μπορεί να μεταδώσει το μήνυμα και την ιστορία που κρύβεται πίσω από τους αριθμούς και τους δυσνόητους χρηματοοικονομικούς πίνακες. Δίχως περιστροφές ή στοιχεία υπερβολής που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το τμήμα marketing ή πωλήσεων, αλλά με σαφήνεια ώστε οι άνθρωποι που θα λάβουν αποφάσεις στην εταιρεία να μπορέσουν να κατανοήσουν τις επιπτώσεις και τα δεδομένα για την «επόμενη μέρα» της επιχείρησης.

4 Γρήγορη και Ακριβής ανάλυση
Οι CEOs και τα διοικητικά συμβούλια αναζητούν πια μια γρήγορη και εμπεριστατωμένη ανάλυση, από έναν οικονομικό διευθυντή, καθώς οι εξελίξεις «τρέχουν» σε όλα τα επίπεδα. Η εποχή που θα ζητήσει κανείς μόνο μεσο – μακροπρόθεσμες προβλέψεις από έναν CFO έχουν περάσει ανεπιστρεπτί

5 Με έμφαση στα big data
Η ψηφιακή μετάβαση, η χρήση σύγχρονων εργαλείων με έμφαση την συλλογή και ανάλυση δεδομένων αποτελούν στοιχείο – «κλειδί» για την σύγχρονη οικονομική διεύθυνση μιας εταιρείας. Οι επενδύσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό και κατ’ επέκταση στην υιοθέτηση αυτοματοποιημένων διαδικασιών είναι κάτι που ένας CFO πρέπει να προωθήσει. Την ίδια ώρα, θα πρέπει να είναι κατάλληλα ενημερωμένος για τις νέες τεχνολογίες και πως αυτές θα βελτιώσουν την επιχείρηση συνολικά. Παράλληλα, πρέπει να έχει κατά νου τους κινδύνους στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και τις οικονομικές συνέπειες που μπορεί να επιφέρει μια ενδεχόμενη απειλή.

6 Δεν θα γίνει «γκουρού» της τεχνολογίας, αλλά θα καταλάβει τι υπηρεσίες προσφέρει
Σε συνέχεια των παραπάνω, ένας CFO πρέπει να επενδύσει ποιοτικό χρόνο και πόρους για την ανάδειξη τεχνολογικών λύσεων. Μιλήστε με συναδέλφους σε άλλες εταιρείες για το τι εφαρμόζουν. Δεν αποτελεί στόχο για έναν οικονομικό διευθυντή να μετατραπεί σε «γκουρού» της τεχνολογίας, αλλά να κατανοήσει τις λύσεις που προσφέρονται και θα συμβάλουν στις προσπάθειες των εργασιών του (μείωση λειτουργικού κόστους, χρηματοροές, απόδοση επενδύσεων κλπ)

7 Ευελιξία και προσαρμοστικότητα
Όπως συνέβη το προηγούμενο διάστημα, δεν χρειάστηκε πολύς χρόνος ώστε οι Οικονομικές Διευθύνσεις να στραφούν άμεσα στις ανάγκες και τις επιπτώσεις που προκάλεσε η πανδημία. Κανείς, λοιπόν, δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον, ωστόσο αυτό που αναδείχθηκε είναι το γεγονός ότι ένας CFO πρέπει να είναι ευέλικτος και προσαρμοστικός, κομίζοντας στο διοικητικό συμβούλιο εναλλακτικές και βιώσιμες προτάσεις σ’ ένα ρευστό επιχειρηματικό περιβάλλον.

8 Ηγεσία και Δημιουργία Ομάδας
Μπορεί το τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού να είναι υπεύθυνο για τις προσλήψεις σε μια εταιρεία, αρκετοί CFOs όμως διαδραματίζουν ενεργό ρόλο σε αυτό αναφορικά με την στελέχωση μιας Οικονομικής Διεύθυνσης. Δεν είναι μόνο το βιογραφικό ή οι δεξιότητες ενός υποψηφίου αλλά το κατά πόσο θα αφομοιώσει τις αξίες και θα υιοθετήσει την εταιρική κουλτούρα.

9 Αναγκαία -και- τα soft skills
Είναι αλήθεια πως αρκετοί CFOs έχουν εντυπωσιακό υπόβαθρό με άρτιες χρηματοοικονομικές – λογιστικές γνώσεις. Αρκεί αυτό; Κρίσιμος παράγοντας για έναν σύγχρονο οικονομικό διευθυντή είναι να κατέχει κοινωνικές δεξιότητες (soft skills). Ενσυναίσθηση, κατανόηση και αλληλεγγύη είναι λίγα μόνο από τα στοιχεία που έρχονται να συμπληρώσουν το «προφίλ» του πετυχημένου CFO τόσο στις σχέσεις του με τους συνεργάτες όσο και με τους πελάτες. Πόσες φορές δεν θα χρειάστηκε να επαναδιαπραγματευτεί μια συμφωνία ή να κατανοήσει την αδυναμία πληρωμής ενός πελάτη ελέω πανδημίας;

10 Με άριστη επικοινωνιακή ικανότητα
Δεν ήταν ποτέ πιο σημαντικό για έναν οικονομικό διευθυντή να είναι χαρισματικός στην επικοινωνία. Στο παρελθόν, η πιο συχνή επικοινωνία ήταν αυτή με επενδυτές και μετόχους. Πλέον, μοιράζεται μηνύματα, προβληματισμούς και πληροφορίες με υπαλλήλους της εταιρείες, πελάτες και προμηθευτές πιο συχνά. Κάθε εταιρεία, λοιπόν που διαθέτει έναν οικονομικό διευθυντή με ικανότητα στην επικοινωνία διαθέτει ένα χρήσιμο «όπλο στη φαρέτρα της»

Χρήσιμα στοιχεία – Τι επικρατεί σήμερα στην διεθνή επιχειρηματική σκηνή
Όπως αναφέρει το CFO.com:

 • Το 14% των στελεχών έγιναν CFOs από Ορκωτοί Ελεγκτές ή Επικεφαλής Λογιστές
 • Ο μέσος όρος ηλικίας ενός CFO σήμερα είναι τα 56 έτη
 • Το 43% των Οικονομικών Διευθυντών είναι στελέχη που προσελήφθησαν από την αγορά εργασίας (εκτός εταιρίας – εξωτερική πρόσληψη)
 • Ο μέσος όρος θητείας ενός CFO σε μια εταιρεία είναι 4,86 έτη
 • Η μέση ηλικία πρόσληψης είναι τα 49,2 έτη

Εν κατακλείδι…
Τι αναζητά κανείς όταν προσλαμβάνει έναν Οικονομικό Διευθυντή εν τέλει; Στρατηγική Σκέψη και Ολιστική Προσέγγιση. Γιατί είναι άλλο να «βλέπεις αριθμούς» και διαφορετικό να μπορείς να τους αξιοποιήσεις κατάλληλα…

E-payments: Η νέα «κανονικότητα» έφτασε…

Ένα νέο τοπίο διαμορφώνεται γύρω από τις ηλεκτρονικές πληρωμές, εξέλιξη στην οποία συνέβαλε αισθητά, μεταξύ άλλων, η πανδημία. Η σταδιακή υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και οι συνέπειες των περιοριστικών μέτρων δημιουργούν νέα δεδομένα και συνθήκες «win – win» για καταναλωτές, επιχειρήσεις και έσοδα για το κράτος. Στο επίκεντρο έρχονται συνεχώς νέες υπηρεσίες, ενώ κρίσιμος παράγοντας σε όλα αυτά παραμένει η ασφάλεια των διαδικτυακών συναλλαγών. Το μέλλον δείχνει ευοίωνο, ωστόσο απαιτούνται ακόμα σημαντικά βήματα ώστε να προσελκύσουμε ως αγορά τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους. Προς αυτή την κατεύθυνση, σε πρόσφατη έκθεση του ο ΙΟΒΕ προτείνει -μεταξύ άλλων- την θέσπιση κινήτρων προς όφελος των καταναλωτών:

 1. Επιστροφή χρημάτων σε καταναλωτές που πληρώνουν ηλεκτρονικά σε στοχευμένους κλάδους ή γεωγραφικές περιοχές,
 2. Έκπτωση φόρου εισοδήματος που χορηγείται σε περίπτωση μεγάλης χρήσης ηλεκτρονικών πληρωμών σε συγκεκριμένους κλάδους,
 3. Εφαρμογή ενός πιο στοχευμένου προγράμματος λοταρίας, τόσο ως προς το πεδίο εφαρμογής όσο και ως προς τη δημοσιότητα.

Στο ίδιο πνεύμα, για τις επιχειρήσεις:

 1. Λοταρία για αυτοαπασχολουμένους που επιτυγχάνουν στόχους διείσδυσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών,
 2. Πίστωση ή έκπτωση φόρου σε πωλητές αγαθών και παρόχων υπηρεσιών που επιτυγχάνουν στόχους διείσδυσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών τόσο σε σχέση με το επίπεδο χρήσης όσο και με την ετήσια αύξησή τους.

Εστιάζοντας περαιτέρω στα οφέλη που μπορεί να έχει μια επιχείρηση με τις ηλεκτρονικές πληρωμές:

 • Εξαλείφονται καθυστερήσεις την ώρα που οι ηλεκτρονικές πληρωμές υποστηρίζουν το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών
 • Παράλληλα, προσφέρουν πολύ υψηλότερο επίπεδο ακρίβειας στα καταβληθέντα ποσά, μειώνοντας παράλληλα τον αριθμό των καθυστερημένων πληρωμών, των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, των διπλών πληρωμών, των σφαλμάτων και των αποκλίσεων
 • Με την προβολή της κατάστασης της ηλεκτρονικής πληρωμής, οι προμηθευτές μπορούν να βελτιώσουν τις προβλέψεις των ταμειακών ροών τους, χωρίς να καλέσουν τους πελάτες τους σχετικά με την κατάσταση πληρωμών
 • Επίσης, οι οργανισμοί επεκτείνουν τα κέρδη αποδοτικότητας από την αυτοματοποίηση τιμολογίων στο τελευταίο βήμα της διαδικασίας προμηθειών.

Επιπλέον, υποστηρίζουν τα προγράμματα εκπτώσεων πρόωρης πληρωμής που διατηρούν ή επεκτείνουν τις εκκρεμείς ημέρες, προσφέροντας στους προμηθευτές μια πολύτιμη πηγή ρευστότητας, όπως απαιτείται. Από την άλλη πλευρά, η πανδημία επηρέασε σημαντικά τη χρήση καρτών στην Ελλάδα. Με την επιβολή των πρώτων περιοριστικών μέτρων, ο αριθμός πληρωμών με κάρτα μειώθηκε (σε σύγκριση με ένα έτος πριν) κατά 7% τον Μάρτιο του 2020 και κατά 19% τον Απρίλιο, αλλά επανήλθε σε διψήφιους ρυθμούς ανόδου (13%-14%) με το άνοιγμα της οικονομίας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Η αύξηση της συχνότητας στη διάρκεια της πανδημίας αφορούσε κυρίως συναλλαγές μικρότερης αξίας, ενώ η αξία των συναλλαγών με φυσική παρουσία υποχώρησε σημαντικά. Ως αποτέλεσμα, παρά τη μεγάλη άνοδο των διαδικτυακών πληρωμών με κάρτα (άνω του 20% σε αριθμό και άνω του 30% σε αξία, το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του 2020), η αξία συναλλαγών στο σύνολο της αγοράς κατέγραψε υψηλούς ρυθμούς συρρίκνωσης (22%-25%) το 2020.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως η αυξανόμενη χρήση καρτών και ο τελευταίος νόμος του 2016 για τα κίνητρα πληρωμής μέσω «πλαστικού χρήματος» συνέβαλε στην αύξηση κατά 17% των εσόδων από ΦΠΑ το 2019. Όπως προβλέπει ο ΙΟΒΕ, αν η χρήση καρτών φτάσει στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τα έσοδα από ΦΠΑ θα αυξηθούν κατά 1,1 δισ. ευρώ σε μια χρονιά! Γνωστά στελέχη της αγοράς, από διαφορετικούς κλάδους, παρέθεσαν την δική τους οπτική στο «FinancePro» για τις τελευταίες εξελίξεις:

Ανδριάνα Παππά, Επικεφαλής της Visa στην Ελλάδα
Έκρηξη συναλλαγών κατά 90% το 2020
«Πολλοί παράγοντες συνέβαλαν στην εξέλιξη των ψηφιακών πληρωμών στη χώρα μας κατά τη διάρκεια του 2020, με την επιδημία του Covid-19 να επιταχύνει την αλλαγή. Σημειώθηκε ισχυρή ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου ως αποτέλεσμα των περιοριστικών μέτρων μετακίνησης και του προσωρινού κλεισίματος των μη κρίσιμων καταστημάτων λιανικής πώλησης. Το ηλεκτρονικό εμπόριο κατέστη έτσι σωτήριο για πολλές παραδοσιακές επιχειρήσεις που έπρεπε να κλείσουν, επιτρέποντάς τους να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους online. Ως αποτέλεσμα, οι συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου στη χώρα σημείωσαν εντυπωσιακή αύξηση κατά 90% τον Δεκέμβριο του 2020 (έναντι Δεκεμβρίου 2019).

Επιπλέον, υπάρχει σημαντική αύξηση των ανέπαφων πληρωμών, καθώς και των πληρωμών με ψηφιακά πορτοφόλια. Το μερίδιο ανέπαφων συναλλαγών με Visa αυξήθηκε κατά 20% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Στην Ελλάδα, οι πληρωμές με ψηφιακά πορτοφόλια έγιναν πραγματικότητα με την υποστήριξη της Visa το 2019 και έκτοτε η χρήση τους αυξάνεται. Είναι ένας γρήγορος, βολικός και ασφαλής τρόπος πληρωμής που δίνει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να πληρώνουν με τον τρόπο και την εφαρμογή που επιλέγουν, στο κατάστημα ή στο διαδίκτυο. Ο ρόλος μας ως Visa είναι να διευκολύνουμε αυτές τις καινοτόμες μεθόδους πληρωμών χάρη στην υπηρεσία Visa Token Service, τη θεμελιώδη τεχνολογία που αναπτύχθηκε από τη Visa και η οποία επιτρέπει ασφαλείς συναλλαγές».

Νίκου Γεωργόπουλου, Cyber Privacy Risks Insurance Advisor, Cromar Insurance Brokers
«C level Fraud»
«Εκτός από την ασφάλεια των συναλλαγών για την οποία προσφέρουν αξιοπιστία τα συστήματα πληρωμών υπάρχουν και οι περιπτώσεις στις οποίες γίνονται πληρωμές μετά από λήψη παραπλανητικών emails και παραποιημένων εγγράφων. Για την έγκαιρη ανακάλυψη αυτών των περιστατικών τα οποία είναι πολύ συχνά διεθνώς και στις Ελληνικές επιχειρήσεις, τα οποία σε ετήσια ανέρχονται σε αρκετές χιλιάδες ετησίως, απαιτείται εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού και δημιουργία κατάλληλων διαδικασιών. Οι κυβερνοεγληματίες αρχικά επιλέγουν την επιχείρηση που θα στοχοποιήσουν, συλλέγουν πληροφορίες από διάφορες πηγές όπως πχ το LinkedIn και τα άλλα social media για τα υψηλόβαθμα στελέχη της επιχείρησης οι οποίοι αποφασίζουν ή συμμετέχουν σε σημαντικές τραπεζικές συναλλαγές της, για το πελατολόγιο της και τους προμηθευτές της.

Στη συνέχεια αποφασίζουν για το ποιος θα είναι ο στόχος τους, επιλέγουν το σενάριο της επίθεσης και το άνθρωπο κλειδί από το οικονομικό τμήμα της επιχείρησης ή κάποιο βασικό προμηθευτή της και στέλνουν το κατάλληλα διαμορφωμένο παραπλανητικό email. Tο email το οποίο υπογράφεται από τον CEO ή τον CFO της εταιρείας-στόχου, στην προσπάθεια να πείσει τον υπάλληλο που διαχειρίζεται τις συναλλαγές, να προχωρήσει σε κατάθεση σε κάποιον λογαριασμό των κυβερνοεγκληματιών. Αν η επιχείρηση αντιληφθεί έγκαιρα το πρόβλημα τότε υπάρχει ενδεχόμενο να μπλοκαριστεί η πληρωμή. Τις περισσότερες φορές τα χρήματα χάνονται γιατί όταν ανακαλύπτεται η απάτη είναι πλέον αργά. Για να αυξήσουν τις πιθανότητες επιτυχίας οι κυβερνοεγκληματίες προσπαθούν να αποκτήσουν απομακρυσμένη πρόσβαση στον λογαριασμό email του εκάστοτε θύματος.

Αν τα καταφέρουν έχουν πρόσβαση στην εταιρική επικοινωνία και γνωρίζουν πως απευθύνεται ο CEO ή ο CFO στον υπάλληλο-στόχο. Για να επιταχύνουν τη διαδικασία της κατάθεσης και λόγω της θέσης του ατόμου που το ζητά, CEO ή CFO, τονίζουν στο email ότι πρόκειται για κατεπείγουσα κατάθεση η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα. Επιπροσθέτως για να δικαιολογηθούν τυχόν ορθογραφικά λάθη και να τονιστεί το επείγον της εκτέλεσης της συναλλαγής στο τέλος του email της υπάρχουν φράσεις όπως “Sent from my iPhone” ή “Sent from my iPad”.

Για την αποφυγή αυτών των περιπτώσεων εκτός από την εκπαίδευση των υπαλλήλων θα πρέπει να έχουν δημιουργηθεί κατάλληλες διαδικασίες και δικλείδες ασφαλείας είναι απαραίτητο να υπάρχει διαδικασία αυθεντικοποίησης πολλών παραγόντων (MFA) για κάθε τραπεζική συναλλαγή, ή ύπαρξη φακέλου προμηθευτή ο οποίος θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία τα οποία αφορούν τον τρόπο συναλλαγής μαζί του, τους λογαριασμούς που θα χρησιμοποιούνται και τους υπαλλήλους του που τις χειρίζονται, επίσης πριν από κάθε συναλλαγή είναι απαραίτητη η επικοινωνία μαζί τους αν κατά τον έλεγχο που πρέπει να γίνει πριν, έχουν αλλάξει κάποια από τα στοιχεία που έχουν συμφωνηθεί με τον προμηθευτή έχουν αλλάξει στην ζητούμενη πληρωμή. Οι οικονομικές συνέπειες αυτών των περιστατικών μπορούν να ασφαλιστούν με την χρήση ασφάλισης Cyber Insurance».

Θάνος Μαύρος, Εταίρος στο Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της EY Ελλάδος και Επικεφαλής του Τομέα Καταναλωτικών Προϊόντων και Λιανεμπορίου της EY για τον Νότιο Τομέα της περιοχής Κεντρικής, Ανατολικής, Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας (CESA)
Τάσεις και προκλήσεις που ανέδειξε η πανδημία
«Οι προκλήσεις που επέφερε η πανδημία είναι άμεσες και έχουν μακροπρόσθεσμες επιπτώσεις στις συναλλαγές, που είναι φανερές τόσο στην παγκόσμια, όσο και στις περιφερειακές και τοπικές οικονομίες. Οι πιο μεγάλες από αυτές, είναι οι ακόλουθες:

 • Ο εξορθολογισμός της χρήσης των μετρητών. Η Ελλάδα παρέμενε πίσω από τις υπόλοιπες ανεπτυγμένες οικονομίες της ΕΕ στον τομέα αυτό, κάνοντας σημαντική χρήση μετρητών, με την πανδημία, εντούτοις, να προάγει σημαντικά τις ηλεκτρονικές πληρωμές όλων των τύπων.
 • Η σημαντική αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου, ακόμα και σε τομείς που ήταν σημαντικά πίσω, όπως ο κλάδος των super markets, έδωσε σημαντική ώθηση στις ηλεκτρονικές πληρωμές.
 • Οι ανέπαφες συναλλαγές ήρθαν για να μείνουν, μιας και ο φόβος για τη χρήση μετρητών διεύρυνε σημαντικά τη χρήση τους.
 • Η αξιοποίηση των ψηφιακών πορτοφολιών (digital wallets) έχει αυξηθεί σημαντικά και φαίνεται ότι οικοδομείται ολοένα και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στη χρήση τους.

Οι αλλαγές στους τρόπους που συναλλάσσονται οι καταναλωτές έχουν και άμεση επίδραση και στα λειτουργικά μοντέλα των συναλλασσόμενων μερών, ενώ παρουσιάζονται, επίσης, περιορισμοί και δυσκολίες σε ορισμένες ομάδες του πληθυσμού (π.χ. στις μεγαλύτερες ηλικίες και όσους κατοικούν σε απομακρυσμένες γεωγραφίες, κ.α.), όσον αφορά την αξιοποίηση των ηλεκτρονικών πληρωμών. Τέλος, η ασφάλεια των διαδικτυακών συναλλαγών έχει αναδειχθεί σε πρώτη προτεραιότητα για τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις και πραγματοποιούνται ήδη σημαντικές επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό των μοντέλων λειτουργίας, των διαδικασιών και των συστημάτων, με στόχο τον περιορισμό των σχετιζόμενων κινδύνων».

Μάκη Κριμιζή, Γενικός Διευθυντής, Consulting, KPMG
PFM και Instant Payment στο επίκεντρο
«H εποχή της πανδημίας αναδεικνύεται σε επιταχυντή των εξελίξεων στο χώρο των ηλεκτρονικών πληρωμών. Κατά τη διάρκεια της, τα δεδομένα του όγκου ψηφιακών πληρωμών αυξήθηκαν σημαντικά ακόμα και σε χώρες υψηλής «ψηφιακής ωριμότητας», οι οποίες είχαν υιοθετήσει τους εν λόγω τρόπους πληρωμής για παραπάνω εδώ και μία δεκαετία. Το ζητούμενο πλέον για τους συμμετέχοντας στην αγορά δεν είναι απλά η παροχή υπηρεσιών πληρωμών αλλά ο τρόπος που θα μπορέσουν να διαφοροποιηθούν και αυτό αφορά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, Fintech αλλά και τους τεχνολογικούς κολοσσούς που αυξανόμενα διεκδικούν μερίδιο.

Το στοιχείο διαφοροποίησης είναι η ποιότητα των δεδομένων, όπου με την αποτελεσματική χρήση νέων τεχνολογιών μπορούν να βελτιώσουν την εμπειρία του καταναλωτή. Στο πλαίσιο αυτό αυξήθηκε η παροχή υπηρεσιών PFM (Personal Finance Management) αλλά και η δεκτικότητα των χρηστών λόγω της συνεχούς ψηφιακής τους ωρίμανσης. Επιπλέον, αυξάνονται συνεχώς οι απαιτήσεις για άμεσες πληρωμές (instant payments), ακόμα και διασυνοριακά, με την μικρότερη δυνατή όχληση του χρήστη (seamless)».

Νικόλας Λουμίδης, Υπεύθυνος Ανάπτυξης & Καινοτομίας ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΑ ΛΟΥΜΙΔΗ
Τα πολλαπλά οφέλη…και ένα αρνητικό trend στην Ελλάδα
«Από την οπτική των εμπόρων η τάση των τελευταίων ετών είναι ότι οι χρεώσεις για ηλεκτρονικές πληρωμές μειώνονται σταθερά και για αυτό το λόγο γίνονται πλέον βιώσιμες. Η αξιοπιστία των συστημάτων (internet και συσκευές) έχει βελτιωθεί πολύ και δεν προκύπτουν συχνά προβλήματα στην εμπειρία του πελάτη. Στο ecommerce υπάρχουν πολλές λύσεις για λήψη πληρωμών με ασφάλεια. Το σημαντικότερο στην επιλογή υπηρεσίας είναι η ταχύτητα και η ευκολία χρήσης από τον πελάτη. Για τον καταναλωτή οι ηλεκτρονικές πληρωμές είναι πολύ εύκολες, γρήγορες και ασφαλείς οπότε και ο ρυθμός του adoption είναι πολύ μεγάλος.

Με την έλευση ανέπαφων πληρωμών από το κινητό γίνεται ακόμα πιο εύκολο και ασφαλές, και πλέον αναρωτιέται κανείς πότε θα σταματήσουμε να κουβαλάμε πορτοφόλι καθώς δεν θα θέλουμε ούτε μετρητά ούτε κάρτες. Οφέλη από το γρήγορο adoption προκύπτουν και για το κράτος, καθώς βοηθά στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Φυσικά τα επιπλέον κίνητρα (λαχνοί, αφορολόγητο από ηλεκτρονικές πληρωμές) συμβάλλουν θετικά στην επιτάχυνση του adoption. Φυσικά, η πανδημία του COVID-19 επιτάχυνε τις ηλεκτρονικές πληρωμές καθώς οι πελάτες προτιμούν τις ανέπαφες συναλλαγές για να νιώθουν ασφαλείς.

Ενώ τα παραπάνω είναι εξαιρετικά θετικά, κλείνω με ένα αρνητικό trend που παρατηρώ στην Ελλάδα και αυτό είναι ότι στις αγορές online ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των πελατών προτιμά ακόμα να πληρώνει με αντικαταβολή (για τα ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΑ ΛΟΥΜΙΔΗ οι αντικαταβολές είναι 72% των εισπράξεων). Στο εξωτερικό το Cash on Delivery είναι εξαιρετικά σπάνιο, ως και μη υπαρκτό, οπότε θα πρέπει και εμείς εδώ να «πάμε μπροστά». Το πρόβλημα με την αντικαταβολή είναι ότι ο πελάτης πρέπει να έχει μετρητά και ο διανομέας τα ρέστα, είναι πιο «ακριβή» υπηρεσία για τον πελάτη (χρεώνεται έξτρα χωρίς λόγο), ενώ και ο έμπορος αφενός χρεώνεται για την υπηρεσία, αφετέρου αντιμετωπίζει καθυστερήσεις στις ταμειακές ροές του».

Γιάννης Κλεώπας, Διευθύνων Σύμβουλος της Kleopas Alliott
«Τα πλεονεκτήματα για μια επιχείρηση είναι πλέον φανερά»
«Είναι πλέον σαφές πως η πανδημία, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες που έφερε στην καθημερινότητα όλων, έδωσε την δυνατότητα να αντιληφθούμε με αμεσότητα την δύναμη της ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Επικοινωνία σε όλα τα επίπεδα μεταξύ των οποίων κι οι ηλεκτρονική πληρωμή, η οποία δεν είναι τίποτε άλλο από την μεταφορά κεφαλαίων μεταξύ συναλλασσόμενων με τρόπο άμεσο και αναμφισβήτητο. Είναι μια στροφή της αγοράς που ήρθε και θα μείνει αφού τα πλεονεκτήματα της όπως ο έλεγχος κι η αποτελεσματική διαχείριση τους cash flow μιας επιχείρησης είναι πλέον φανερά.

Μαζί με την πλεονεκτήματα όμως ανακύπτει περισσότερο από ποτέ η ανάγκη της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Ο όγκος κι η αξία τους, χρηματικά ποσά, και προσωπικά δεδομένα που μπορούν να αξιοποιηθούν για εγκληματικές πράξεις, αποτελούν πόλο έλξης. Η ασφάλεια των συναλλαγών αποτελεί πια προτεραιότητα των επιχειρήσεων που θέλουν να επωφεληθούν από την εκρηκτική αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Οι επιχειρήσεις αυτές αποτελούν μια νέα μεγάλη αγορά. Αυτή της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συστημάτων και των συναλλαγών. Μια πραγματικότητα που προϋπήρχε αόρατη αναδύθηκε για τα καλά».

QUOTES

 • Υπάρχει σημαντική αύξηση των ανέπαφων πληρωμών, καθώς και των πληρωμών με ψηφιακά πορτοφόλια
 • Μαζί με την πλεονεκτήματα όμως ανακύπτει περισσότερο από ποτέ η ανάγκη της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών
 • H εποχή της πανδημίας αναδεικνύεται σε επιταχυντή των εξελίξεων στο χώρο των ηλεκτρονικών πληρωμών
 • Για τον καταναλωτή οι ηλεκτρονικές πληρωμές είναι πολύ εύκολες, γρήγορες και ασφαλείς
 • Οι αλλαγές στους τρόπους που συναλλάσσονται οι καταναλωτές έχουν άμεση επίδραση και στα λειτουργικά μοντέλα των συναλλασσόμενων μερών