Δρ. Αντώνης Ζαΐρης: «Οι ελληνικές επιχειρήσεις θα γίνουν πιο ανταγωνιστικές μέσα από συγχωνεύσεις και συνεργασίες»

Σύμφωνα με τις πρόσφατες προβλέψεις, οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης εκτιμούν ότι η χώρα μας θα κινηθεί με ρυθμό ανάπτυξης πάνω από 7%, ιδιαίτερα μετά την επαναξιολόγηση των προβλέψεων ένεκα του 16,2% του β΄ τριμήνου.

Τι σημαίνει αυτό για την πραγματική οικονομία και πώς χρειάζεται να προετοιμαστούν οι επιχειρήσεις για την ανάπτυξη που έρχεται;

Οι ενδείξεις είναι ενθαρρυντικές και αποκαλυπτικές θα έλεγα τόσο για την πορεία της Ελληνικής οικονομίας όσο και της αγοράς.
Οι επιδόσεις του ΑΕΠ του 2ου τριμήνου +16,2% είναι κατ’ αρχάς μεγαλύτερη του μέσου όρου στην ευρωζώνη +14,3% σε ετήσια βάση. Με τη συνδρομή του τουρισμού που αναμένεται να είναι εντυπωσιακή αλλά και της λειτουργίας της αγοράς όπου θα υπάρξει αποσυμπίεση της ζήτησης, αυτό θα οδηγήσει σε έναν πραγματικό ρυθμό μεγέθυνσης στα τέλη του 2021 που θα υπερβεί τη συγκρατημένη εκτίμηση του αρχικού 3,6% του Υπουργείου Οικονομικών και με βάση αναθεωρημένες εκτιμήσεις είναι δυνατό να ανέλθει στο 7,5% αφού πρόκειται να ενισχυθεί το ΑΕΠ κατά 12% το 3ο τρίμηνο και κατά 5,5% το 4ο τρίμηνο. Αλλά και με βάση έγκυρες προβλέψεις διεθνών οίκων αξιολόγησης που μιλούν για αύξηση άνω του 6%.

Για να μιλήσουμε με νούμερα η συνολική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε το 2ο τρίμηνο του 2021 κατά 12,1% σε σχέση με το αντίστοιχο του 2020. Η μεγάλη αύξηση προήλθε από την ιδιωτική κατανάλωση (13,2%) και τη δημόσια κατανάλωση (6,1%). Επίσης η αύξηση των ακαθάριστων Επενδύσεων παγίου κεφαλαίου κατά 12,9%, των εξαγωγών 22,6% συγκρινόμενα πάντα με το 2ο τρίμηνο του 2020.

Όσον αφορά την προετοιμασία των επιχειρήσεων επειδή αναμένεται, και λογικό είναι μετά από κάθε κρίση, να συμβεί αναδιάταξη του τοπίου της πραγματικής οικονομίας. Όσον αφορά μερίδα και κερδοφορία συνιστώνται τα εξής: Πρώτον, σχεδίαση στρατηγικού πλάνου ανάπτυξης πενταετίας με έμφαση στην καινοτομία και διαφοροποίηση Δεύτερον, αναβάθμιση δεξιοτήτων των εργαζομένων με πραγματική διαρκή κατάρτιση μέσω συγκεκριμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης Τρίτον, ενσωμάτωση ψηφιακού μετασχηματισμού στις καθημερινές δράσεις της Επιχείρησης και κυρίως στην κουλτούρα τους και Τέταρτον, αναζήτηση τρόπων καλύτερης προσέγγισης και γεφυροποίησης σχέσεων επιχειρήσεων και κοινωνίας.

Ένα από τα βασικά προβλήματα που έχει ανακύψει από την πανδημία στην οικονομία, όπως άλλωστε και κάθε κρίση, είναι η ανασφάλεια. Οι διοικήσεις των επιχειρήσεων και οι οικονομικές διευθύνσεις είναι διστακτικές και στην πλειονότητά τους ακόμα αναζητούν το κατάλληλο επιχειρηματικό πλάνο προς την ανάπτυξη και την κερδοφορία, μέσα σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας.
Τι χρειάζεται να πράξει η πολιτεία κατά τη γνώμη σας για να ανατραπεί αυτό το κλίμα;

Το ζήτημα της ανασφάλειας των εργαζομένων είναι κεφαλαιώδες και πολυεπίπεδο. Ανασφάλεια που σχετίζεται με την προσαρμογή στις νέες απαιτούμενες δεξιότητες εργασίας που χρειάζονται υψηλού βαθμού εξειδίκευση αλλά και ανασφάλεια που σχετίζεται με τις ίδιες τις θέσεις εργασίας.

Σε αυτή ακριβώς τη φάση είναι ευθύνη της επιχειρηματικής κοινότητας της χώρας να αντιμετωπίσει το ζήτημα μέσα από ειδικά προγράμματα ενθάρρυνσης που θα καθησυχάσουν σε ένα βαθμό τη φοβία και ανασφάλεια των εργαζομένων καθώς και την επενδυτική στήριξη σε προγράμματα ένταξης στο νέο απαιτητικό ψηφιακό περιβάλλον εργασίας.

Η διστακτικότητα των επιχειρήσεων και των Οικονομικών Διευθύνσεων προς το πλάνο ανάπτυξης και κερδοφορίας σε περιβάλλον αβεβαιότητας, που μην κρυβόμαστε θα εξακολουθήσει να υπάρχει, είναι δυνατόν να αρθεί με δύο τρόπους: αφενός, με αντικειμενική ανάγνωση, ερμηνεία και επεξεργασία της υπάρχουσας κατάστασης, διατύπωσης υποθέσεων και στρατηγικών σεναρίων όπου θα επικρατήσει το σενάριο εκείνο που θα ανταποκρίνεται με ρεαλισμό στα νέα δεδομένα του κλάδου και της αγοράς αφετέρου, με σχεδίαση και προώθηση προϊόντων που δεν διαθέτουν απλά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αλλά διαθέτουν και το στοιχείο της ικανής ανταγωνιστικής εμπορευσιμότητας στο πεδίο της διεθνούς αγοράς , καθώς μόνον έτσι θα διασφαλισθεί ικανοποιητική διείσδυση και αξιοσημείωτα επίπεδα κερδοφορίας που θα επιτρέψουν ανάληψη νέων επενδυτικών πρωτοβουλιών που αφορούν το «χτίσιμο» του έξυπνου εθνικού branding.

Αν θελήσουμε να αναφερθούμε στην εμπλοκή της Πολιτείας αυτή θα ήταν σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα που αφορούν την άρση της γραφειοκρατίας στο ζήτημα ίδρυσης και λειτουργίας των Επιχειρήσεων ή ακόμα στην υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που η κατάσταση είναι ανυπόφορη. Επίσης στο ζήτημα απονομής δικαιοσύνης που σχετίζεται άμεσα με τις νέες επενδύσεις. Όλα αυτά βεβαίως τα συζητούμε δυστυχώς τα τελευταία 40 χρόνια.

Ποιο είναι το μεσοπρόθεσμο outlook της Ελληνικής οικονομίας; Τι θα πρέπει να έχουμε καταφέρει ως χώρα μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια και τι θα σημαίνει αυτό για τις επιχειρήσεις;

Αυτό που θα πρέπει να έχουμε καταφέρει σε μεσοπρόθεσμη βάση δηλαδή τα αμέσως επόμενα χρόνια είναι η επίλυση των διαρθρωτικών προβλημάτων της Οικονομίας που έχουν άμεση σχέση, αντανακλούν και επηρεάζουν τη λειτουργία των Επιχειρήσεων. Όσον αφορά λοιπόν τα διαρθρωτικά προβλήματα έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής: Πρώτον, οι εξαγωγές μας εστιάζονται σε τομείς που είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς σε κλιματικές μεταβολές, πανδημικές κρίσεις π.χ. ο τουρισμός, η ναυτιλία, οι κρουαζιέρες κ.ά. Η μονοθεματική αυτή προσέγγιση πρέπει να αλλάξει και να γίνει στροφή και στον αγροτοδιατροφικό τομέα αλλά και στους τομείς υψηλής τεχνολογίας με συμμετοχή έξυπνων startup επιχειρήσεων. Σημειωτέων ότι οι καθαρές εξαγωγές είχαν αρνητική συνεισφορά 1,2 ποσοστιαίες μονάδες στη μεταβολή του ΑΕΠ 2ου τριμήνου του 2021 λόγω αύξησης των εισαγωγών. Συγκεντρωτικά το πρώτο εξάμηνο οι εξαγωγές άγγιξαν τα 22,11 δις ευρώ, οι εισαγωγές τα 34,5 δις με αποτέλεσμα το έλλειμμα να διαμορφωθεί στα 12,38 δις ευρώ.

Δεύτερον, το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων που όμως χαρακτηρίζει όλους τους κλάδους της οικονομίας όπως την μεταποίηση, το εμπόριο και τον τουρισμό, συνιστά κατακερματισμό του παραγωγικού ιστού της οικονομίας και πολλαπλά εμπόδια στη σύναψη μεταξύ τους συνεργασιών, κάτι που έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Το νέο πανδημικό περιβάλλον με την ενίσχυση του προστατευτισμού, τη δυσκολία πρόσβασης στο τραπεζικό σύστημα για εξασφάλιση ρευστότητας αλλά και την αλλαγή στο εργασιακό περιβάλλον προκαλεί επιπλέον εμπόδια στη μικρή επιχειρηματικότητα. Αυτό που χρειάζεται στην πράξη είναι η χρηματοδότηση επενδύσεων τεχνολογικής αναβάθμισης σε όλη την αλυσίδα αξίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η ενθάρρυνση μεταξύ τους συγχωνεύσεων και συνεργασιών ώστε να έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν με αξιώσεις τις προκλήσεις της επόμενης μέρας.

Σημειωτέων ότι το 90% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων απασχολεί μέχρι 10 εργαζόμενους, ενώ αριθμητικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι το 99,9 του συνόλου των επιχειρήσεων.
Τρίτον, παρά την αναμενόμενη έκρηξη της ανάπτυξης τα δίδυμα ελλείμματα όπως το δημοσιονομικό και το εμπορικό συνεχίζουν να απειλούν την οικονομική ευταξία καθώς διογκώνουν το δημόσιο χρέος, το οποίο παραμένει ανυπέρβλητο στο 205% του ΑΕΠ. Η επιχειρηματολογία δε του τύπου ότι το 75% διακρατείται από θεσμούς και δεν υπόκειται στις συναλλαγές των αγορών είναι ισχυρή καθώς τα ελληνικά ομόλογα λόγω διακράτησης από τους θεσμούς να επιστραφούν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ως εκ τούτου η έμφαση πρέπει να δοθεί στις μεταρρυθμίσεις, στις εξαγωγές μέσω ενίσχυσης της εξωστρέφειας και στις έξυπνες επενδύσεις μέσω διευκόλυνσης του περιβάλλοντος, που θα συνδράμουν στην αντιμετώπιση των ελλειμμάτων και στην αναγέννηση της οικονομίας και Τέταρτον, το παγκόσμια αναμενόμενο ποσοστό ανάπτυξης μετά την πανδημία σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ αναμένεται να διαμορφωθεί στο 5,6% έως 5,8% αλλά με μεγάλα ρήγματα ανισοτήτων καθώς είναι βέβαιο ότι ένα μεγάλο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού δεν θα επιστρέψει στα προ κρίσης επίπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Με πιθανές νέες μεταλλάξεις του ιού είναι δυνατόν να τρωθεί η αυτοπεποίθηση των αγορών με συνέπεια το κλείσιμο πολλών επιχειρήσεων, το δε ρίσκο του πληθωρισμού με συνεχιζόμενη μειωμένη προσφορά εντείνει περαιτέρω τις ανησυχίες.

Σχετικά με τις ανισότητες είδαμε ότι η Οικονομίες του Νότου στην Ε.Ε λόγω εξάρτησής τους από τουρισμό αλλά και του πληθωρισμό μικρών επιχειρήσεων, υπέστησαν βαρύτερο πλήγμα κατακρήμνισης του ΑΕΠ τους το 2020. Αλλά επίσης και ο μεγάλος αριθμός εργαζομένων στην εστίαση λόγω υψηλής ανειδίκευτης εργασίας θα οδηγήσει σε περαιτέρω διεύρυνση εισοδηματικών ανισοτήτων, φτώχειας και ανισοκατανομής πλούτου.

Όλα αυτά βεβαίως αγγίζουν και θα επηρεάσουν άμεσα και τη χώρα μας που θα πρέπει να λειτουργήσει συμπεριληπτικά ως προς το μίγμα της κοινωνικής πολιτικής που θα εφαρμόσει και κυρίως πώς αυτό θα το συνδέσει με την οικονομική πολιτική.

Τι είδους επενδύσεις θα προτείνατε σε έναν Οικονομικό Διευθυντή για τα επόμενα χρόνια; Είναι το Ταμείο Ανάκαμψης πανάκεια για τις επιχειρήσεις; Σε τι χρειάζεται να επενδύσουν για να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν στη εποχή του covid και του digital;

Η ορθολογική αξιοποίηση των πόρων του πακέτου του Ταμείου Ανάπτυξης θα αποδειχθεί εξαιρετικά ωφέλιμη για την πραγματική οικονομία. Η κατανομή των 32 δις προβλέπει επιχορηγήσεις της τάξης των 19,4 δις ευρώ που δαπανά ύψους 12,4 δις που θα προσελκύσουν επιπλέον 12,5 δις ιδιωτικές επενδύσεις. Στο ερώτημα σας θα πρότεινα επενδύσεις που σχετίζονται με την πράσινη μετάβαση αφού εκεί θα διατεθούν 6,2 δις (το 38% των επιχορηγήσεων) ή την ψηφιακή μετάβαση που θα διατεθούν 2,1 δις (13% των επιχορηγήσεων). Επιπρόσθετα για απασχόληση, δεξιότητες, κοινωνική συνοχή θα διατεθούν 4,1 δις, για δε ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμό της οικονομίας προβλέπονται 4 δις ευρώ. Στα ποσά αυτά προστίθενται και άλλα 3 δις του React EU αλλά και του προγράμματος Αγροτικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Με την πρώτη εκταμίευση των 4 δις ευρώ η Κυβέρνηση θα πρέπει να επιταχύνει και να προτεραιοποιήσει την απορρόφηση των πόρων που αφορούν συγκεκριμένα έργα προς υλοποίηση.

Όσον αφορά τέλος το θέμα των digital προκλήσεων της εποχής μας αυτές υπήρχαν απλά επιταχύνθηκαν λόγω covid και δημιούργησαν προφανώς νέα δεδομένα φέρνοντας επαναστατικές αλλαγές και ανατροπές σε ένα νέο παράδειγμα επιχειρηματικότητας που θα ανακύψει και που πηγή υπεραξίας δεν θα είναι ούτε η διαδικασία και χρονική διάρκεια παραγωγής ενός προϊόντος ούτε η συμμετοχή των συντελεστών παραγωγής, αλλά η αποτίμηση του δημιουργικού χρόνου ενασχόλησης για τη σύλληψη μιας καινοτομίας.

Αυτό λοιπόν που έχει στη νέα ψηφιακή εποχή αξία είναι η έξυπνη διαφοροποιημένη καινοτόμα ιδέα, το άυλο και ευφυές στοιχείο που δημιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αυτό οφείλουν να αναζητήσουν οι επιχειρηματίες νέας γενιάς και εκεί θα πρέπει να κατευθύνουν πόρους και να σχεδιάσουν στρατηγικές.

Business Finance in Action: Ευελιξία, Καινοτομία και Ανθεκτικότητα, τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά μιας σύγχρονης Οικονομικής Διεύθυνσης

Με το ξέσπασμα της πανδημίας, μέσα σε μια βραδιά σκίστηκαν όλα τα business plan και κάθε επιχείρηση χρειάστηκε αμέσως να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Οι Οικονομικές Διευθύνσεις κλήθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα να εκπονήσουν διαφορετικά σενάρια και να αναζητήσουν βιώσιμες λύσεις για να ξεπεράσουν τους κινδύνους και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες.

Μερικές από τις καλύτερες πρακτικές παρουσιάστηκαν την Τετάρτη 26 Μαΐου, στο πρώτο συνέδριο «BusinessFinance in Action!» που διεξήχθη ψηφιακά, υπό την αιγίδα του ΣΕΣΜΑ.

Τα περισσότερα από 30 case studies που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο αφορούν σε έργα ψηφιακού μετασχηματισμού (accounting automation, RPA, Business Intelligence, κεντρικοποιημένα λογιστήρια, shared services centers, cloud κ.λπ.), πρωτοβουλίες βελτίωσης του cashflow, συμβολή της οικονομικής διεύθυνσης σε επιτυχημένα M&A, επίκαιρες πρακτικές business continuity και risk management στο πλαίσιο της πανδημίας, καθώς και πρακτικές λύσεις procurement, cost modeling και outsourcing, ενώ αναδείχθηκε η ευεργετική επίδραση του diversity στην κερδοφορία.

Οι ομιλητές στην πλειοψηφία τους ήταν Οικονομικοί Διευθυντές μεγάλων και μεσαίων επιχειρήσεων που ηγούνται στους κλάδους που δραστηριοποιούνται. Χορηγοί ήταν οι εταιρείες Accenture, Deloitte και DIS. Υποστηρικτής του συνεδρίου ήταν η Citrix. Οι παρουσιάσεις θα διατεθούν στο κοινό μέσω του www.financeinaction.gr, ενώ στις σελίδες που ακολουθούν παρουσιάζονται εν συντομία οι τοποθετήσεις των ομιλητών του συνεδρίου.

Γεώργιος Ραουνάς, Πρόεδρος ΣΕΣΜΑ
Ο πρόεδρος του ΣΕΣΜΑ στο χαιρετισμό του στην έναρξη του συνεδρίου αναφέρθηκε στην περίεργη κατάσταση που υπάρχει τους τελευταίους 14 μήνες. «Οι εταιρείες με τη συμμετοχή των οικονομικών διευθυντών έχουν κληθεί να κάνουν σημαντικές αλλαγές» επισήμανε «μην ξεχνάμε ότι οι οικονομικές διευθύνσεις ασχολήθηκαν και με την αναθεώρηση του προϋπολογισμού της κάθε επιχείρησης. Αρχίσαμε να κοιτάμε στις εταιρείες μας αν μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας, τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να αλλάξουμε κι αν χρειάζεται να αναθεωρήσουμε στόχους» σημείωσε.

«Το σημερινό event έτσι όπως έχει δομηθεί θα δώσει τη δυνατότητα μέσα από τη διαφάνεια να ανταλλαγούν απόψεις, να ακουστούν καλές πρακτικές, να υπάρξει δικτύωση καθώς μέσα από τη διαφάνεια μόνο καλό μπορεί να γίνει. Προσδοκώ πως αυτή η κατάθεση των εμπειριών από όλους τους συμμετέχοντες θα δώσει τη δυνατότητα να αποτελέσει ένα χρήσιμο συνέδριο το οποίο μπορεί να γίνει θεσμός» πρόσθεσε.

1η ενότητα Retail

Μαρία Θεοδουλίδου, Finance Director Controlling & Planning, ΟΜΙΛΟΣ FOURLIS
«Το ταξίδι μας στο κεντρικοποιημένο λογιστήριο του ομίλου FOURLIS ξεκίνησε το 2012 όταν και αποφασίστηκε να κεντρικοποιηθούν οι υποστηρικτικές του διαδικασίες κυρίως Finance it και Ηr» τόνισε η κυρία Θεοδουλίδπου.

«Δημιουργήθηκε έτσι ένα service Business Center με έδρα την Αθήνα. Ήταν ένας ριζικός μετασχηματισμός, μία οργανωτική και διοικητική αναδιοργάνωση και για να πετύχει υπήρχαν κάποιες προϋποθέσεις. Έπρεπε να γίνει η επένδυση σε ανθρώπους με ηγετικές δεξιότητες με κοινά πληροφοριακά συστήματα σε όλο τον όμιλο, με διαδικασίες που να είναι τυποποιημένες απλές και βέλτιστες Και βέβαια με χρήση της τεχνολογίας και των αυτοματισμών οριζοντίως» σημείωσε.

Δημήτρης Δημαρέλης, CFO, FAIS GROUP
Ο κύριος Δημαρέλης αναφέρθηκε στη διαδικασία που εφαρμόστηκε για τη βελτίωση είσπραξης υπολοίπων. «Το αποτέλεσμα ήταν η αύξηση της ρευστότητας για την εταιρεία το οποίο το πετύχαμε μέσω της διαδικασίας για τις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις. Ενοχλώντας και ενημερώνοντας όλους τους πελάτες σταθερά ανά μήνα.

Αυτό συνέβαλε σε μία αύξηση της ρευστότητας 3% έως 5% κάθε μήνα. Σε ετήσια βάση υπήρξε μία μείωση των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων πάνω από 20% σε σύγκριση με προηγούμενα χρόνια. Αυτό επέφερε την μείωση των επισφαλών απαιτήσεων στο τέλος του έτους» σημείωσε.

Χρήστος Γεωργόπουλος, CFO, GALERIE DE BEAUTE
Το βασικό ζητούμενο μιας σύγχρονης οικονομικής διεύθυνσης, όπως τόνισε ο κύριος Γεωργόπουλος «είναι η γρήγορη πρόσβαση σε ακριβή οικονομικά στοιχεία. Με γνώμονα την αρχή αυτή γεννήθηκε η ανάγκη να γνωρίζουμε άμεσα και έγκαιρα το οικονομικό αποτέλεσμα κάθε καταστήματος ημερησίως.

Με τη νέα διαδικασία βελτιώσαμε όλο τον καθημερινό τρόπο λειτουργίας της οικονομικής διεύθυνσης. Είχαμε έτσι online καταγραφή των ημερήσιων συναλλαγών των καταστημάτων, άμεση ενημέρωση πωλήσεων, διαχωρίσαμε από το πρωτογενές παραστατικό είσπραξης τον τρόπο πληρωμής και είχαμε άμεση ενημέρωση των παραλαβών των εμπορευμάτων» τόνισε.

Άγγελος Καλλίας, Οικονομικός Διευθυντής, LIDL HELLAS
Στην υπηρεσία Dynamic discounting αναφέρθηκε ο κύριος Καλλίας ο οποίος τόνισε πως «παρέχει στους προμηθευτές μας μία εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης μέσω της δυνατότητας προεξόφλησης των τιμολογίων τους έναντι μιας πολύ μικρής επιβάρυνσης. Παράλληλα λειτουργεί και ως μία εναλλακτική πηγή εσόδων για την Lidl Hellas.

Μέσω της πλατφόρμας ο προμηθευτής έχει τη δυνατότητα να δει τα καταχωρημένα τιμολόγια του, την κατάσταση πληρωμών αυτών και να επιλέξει την προεξόφληση που επιθυμεί» πρόσθεσε.

2η ενότητα FMCG

Αντώνης Σεγρέδος, Financial Controller, COCA COLA 3E
Στον τρόπο που η COCA COLA 3E αντιμετώπισε τις προκλήσεις της πανδημίας αναφέρθηκε ο κύριος Σεγρέδος. «Το πρώτο πράγμα που κάναμε ως όμιλος ως απάντηση στην πανδημία ήταν η αλλαγή προτεραιοτήτων και στοχοθέτησης.

Οι τρεις στόχοι που θέσαμε ήταν οι ταμειακές ροές, το λειτουργικό αποτέλεσμα, η διατήρηση ενός μεριδίου σε υψηλά επίπεδα και τη διατήρηση σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας. Να είμαστε δηλαδή όσο πιο κοντά γίνεται με στοχευμένες δράσεις ειδικά σε πελάτες οι οποίοι έχουν θιγεί από την οικονομική κρίση» πρόσθεσε.

Βασίλης Χατζηχριστόφας, Finance Director South-East Europe, ΕΛΑΪΣ-UNILEVER HELLAS
«Ή Πανδημία έχει επιφέρει μια επιτάχυνση στη χρήση νέων τεχνολογιών οι οποίες όπως βλέπουμε συνεχώς εξελίσσονται δίνοντας έτσι ευκαιρία σε κάθε εταιρεία να έχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και μικρότερο κόστος» είπε ο κύριος Χατζηχριστόφας.

«Στα πλαίσια ενός διευρυμένου προγράμματος ψηφιακού μετασχηματισμού της ομάδας του Finance. θέλουμε να απλοποιήσουμε τον τρόπο με τον οποίο η πληροφορία σερβίρετε στους εσωτερικούς συνεργάτες μέσω σύγχρονων εργαλείων αλλά και τη μετατροπή αυτών των δεδομένων σε πληροφορία για το business. Η αμεσότητα αυτή θα βοηθήσει στη χάραξη της στρατηγικής σε πολύ πιο δυναμικό χρόνο καθώς και στην αύξηση της παραγωγικότητας και των εσόδων της εταιρείας» σημείωσε.

Γιάννης Παπαδόπουλος, Group CFO, ELBISCO
«Η εξελικτική πορεία στα δρώμενα της εταιρείας μας δεν είναι απλά υιοθέτηση νέων τεχνολογιών αλλά μία εντελώς νέα οπτική για τη χρήση των ψηφιακών εργαλείων με πελατοκεντρική θεώρηση» ανέφερε ο κύριος Παπαδόπουλος.

«Στοχεύει στη δημιουργία ενός ευέλικτου τρόπου εργασίας που θα συνεισφέρει στην τελική αξία της επιχείρησης. Η εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού αλλάζει τον κόσμο που ζούμε, επιχειρηματικά μοντέλα που έχουν καθιερωθεί εδώ και αρκετές δεκαετίες απλώς εξαφανίζονται» συμπλήρωσε.

«Κάθε εταιρεία που δεν ενεργεί άμεσα ουσιαστικά απειλεί την ίδια της την ύπαρξη. Σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον στη χώρα μας η εταιρεία μας έχει πίστη ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι μία εξελικτική πορεία που ξεκινά από την ψηφιοποίηση περνά στην ψηφιακοποίηση και καταλήγει στον ψηφιακό μετασχηματισμό» πρόσθεσε.

Παναγιώτης Λώλης, Group CFO, GREEN COLA
Στις τριγωνικές συναλλαγές αναφέρθηκε ο κύριος Λώλης. «Υπήρχαν πολλά προβλήματα στο χειροκίνητο τρόπο λειτουργίας σε ότι αφορά τις τριγωνικές συναλλαγές, υπήρχαν καθυστερήσεις και απώλειες παραστατικών που διόρθωσε ο νέος ψηφιακός τρόπος που εφαρμόσαμε τα τελευταία χρόνια» σημείωσε.

«Είναι ένα σύστημα με ελάχιστο κόστος μέσω του οποίου καθημερινά παραλαμβάνουμε ηλεκτρονικό αρχείο από τον πάροχο με τα δελτία αποστολής του συνεργάτη χονδρεμπόρου προς τα super market τα οποία ανεβαίνουν στο μηχανογραφικό σύστημα. Το ηλεκτρονικό αρχείο μετασχηματίζεται αυτόματα μέσα στο σύστημα σε πιστωτικό τιμολόγιο προς τον συνεργάτη και τιμολόγιο πώλησης στο super market» πρόσθεσε.

3η ενότητα Health

Νικόλαος Βίγκος, CFO, MERCK HELLAS
Στις πρακτικές λύσεις που υιοθετήθηκαν από την εταιρεία μετά το ξέσπασμα της πανδημίας αναφέρθηκε ο κύριος Βίγκος. «Για τον ψηφιακό μετασχηματισμό χρειάστηκε να αναβαθμίσουμε το erp γιατί όλες αυτές οι λειτουργίες γίνονται πλέον αυτόματα. Έχουμε αναπτύξει μία ενιαία πλατφόρμα στην οποία έχουμε πρόσβαση όλο το management team και τα μεσαία στελέχη της εταιρείας.

Οι πωλήσεις αναρτώνται σε καθημερινή βάση, τα στοιχεία των οικονομικών και των λογιστικών καταστάσεων καθώς και των ταμειακών ροών αναρτώνται σε μηνιαία βάση. Υπάρχουν επίσης δείκτες αποδοτικότητας και αξιολόγησης. Το όφελος είναι ότι υπάρχει διαφάνεια και υπευθυνότητα» σημείωσε.

Θάλεια Αγγελίδη, Head of Marketing and Communications, METLIFE GREECE / Iδρυτικό μέλος κύκλου metLifeGreece-Lean in (Lean in Network Greece)
«Παρότι οι γυναίκες έχουν καταφέρει αρκετά πράγματα στον εργασιακό στίβο τα ποσοστά αυτά είναι ακόμη πολύ μικρά. Η χώρα μας παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια βρίσκεται ακόμη στις τελευταίες θέσεις του ευρωπαϊκού δείκτη ισότητας» τόνισε η κυρία Αγγελίδη.

«Οι ανισότητες στον εργασιακό χώρο είναι ακόμη μεγάλες και οι έρευνες που έχουν παρουσιαστεί μέσα στην πανδημία δείχνουν πώς οι γυναίκες υφίστανται τις επιπτώσεις της πανδημίας πολύ περισσότερο από τους άνδρες. Η ενθάρρυνση της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης στις εταιρείες εκτός του ότι θα ενισχύσει την εικόνα και την καλή τους εταιρική φήμη μπορεί να τις ωφελήσει και στα αποτελέσματά τους» σημείωσε.

Νίκος Λεκάκης, CFO, METROPOLITAN GENERAL HOSPITAL
«Οι οικονομικές υπηρεσίες στον τομέα της υγείας διακρίνονται από πολύ μεγάλη συλλογή δεδομένων. Η σωστή επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων δίνει αποτέλεσμα και οδηγεί σε γρήγορες και σωστές αποφάσεις» είπε ο κύριος Λεκάκης. «Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι η νέα εποχή και η πανδημία πέραν των αρνητικών μας έδωσε την ευκαιρία να πάμε λίγο πιο γρήγορα. Στον κλάδο μας επειδή τα δεδομένα και η μεταβλητότητα είναι πολύ έντονη υπάρχει ανάγκη η συλλογή της πληροφορίας να γίνεται έγκαιρα και σωστά όπως και η διανομή της» τόνισε.

Διονύσιος Παπαδόπουλος, Αντιπρόεδρος και Οικονομικός Διευθυντής, SIEMENS HEALTHINEERS
«Πιστεύουμε στη σύμπραξη των οικονομικών και των μη οικονομικών και στις κοινές αποφάσεις είτε αφορά πελάτες, είτε αφορά προμηθευτές, είτε αφορά λειτουργίες» τόνισε ο κύριος Παπδόπουλος. “Υπάρχει ανάπτυξη 28% από το 2017 έως το 2020 ενώ και για φέτος τα στοιχεία δείχνουν μια περαιτέρω ανάπτυξη.

Η καλή πορεία των μεγεθών υποστηρίχθηκε από στρατηγικές εστίασης σε μεγάλους πελάτες μη παραμελώντας βέβαια και τους μεσαίους υγιείς πελάτες που είχαν καινοτόμες λύσεις και αναπτυξιακή τάση. Μία άλλη στρατηγική που εφαρμόσαμε είναι η άνοδος των μεριδίων αγοράς στον τομέα της υγείας, δεν θέλαμε να έχουμε εξάρτηση από λίγους πελάτες» πρόσθεσε.

4η ενότητα Services

Σάσα Ηλιαδάκη, CFO, BRINK’S HELLAS
Στην εμπειρία που αφορά στην εξαγορά μιας οικογενειακής επιχείρησης στην Ρουμανία αναφέρθηκε η κυρία Ηλιαδάκη μιλώντας συγκεκριμένα για το πλάνο των πρώτων ενενήντα ημερών και τον ρόλο της οικονομικής διεύθυνσης στο σχηματισμό αυτού του πλάνου. «Το πλάνο των πρώτων ενενήντα ημερών θα πρέπει να έχει σχεδιαστεί πριν από την έναρξη της διαδικασίας της συγχώνευσης ή της εξαγοράς.

Ο ρόλος της οικονομικής διεύθυνσης και του Finance στο σχεδιασμό του πλάνου αυτού είναι πρωταρχικός» τόνισε. «Το Finance καλείται να μελετήσει τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας που εξαγοράζεται και να κάνει την ανάλυση τους. Έτσι έγινε και στην περίπτωση της εταιρείας στη Ρουμανία. Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του πλάνου εστιάσαμε σε τρεις βασικούς πυλώνες: Στον πυλώνα του business, στον πυλώνα των διαδικασιών και στον πυλώνα των ανθρώπων» σημείωσε.

 Στράτος Αμπανός, Business Analysis | Presales Manager, DIS
«Μέσα στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί ο CFO μιας επιχείρησης βρίσκεται ανάμεσα σε δυο προτεραιότητες τόνισε ο κύριος Αμπανός. “Η μία είναι οι συνεχείς αναβαθμίσεις προσαρμογές συστημάτων και διαδικασιών στο ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο .Η δεύτερη είναι να συνεχίσει να επιτελεί τον κύριο ρόλο του ο οποίος είναι να φροντίζει για την οικονομική ευρωστία της επιχείρησης και βέβαια να μπορεί μέσα από αυτές τις δύσκολες καταστάσεις να σχεδιάζει το μέλλον και τις επενδύσεις του οργανισμού» συμπλήρωσε.

«Αυτές οι προτεραιότητες με τη σειρά τους αναδεικνύουν την ανάγκη για ευελιξία σε προσαρμογές του συστήματος. Αυτό που προωθούμε μέσα από τις εφαρμογές Microsoft Dynamic 365 είναι μία σουίτα εφαρμογών οι οποίες έρχονται να ενοποιήσουν δύο ξεχωριστούς μέχρι τώρα χώρους. Αυτόν του crm από τη μία πλευρά και των erporiented συστημάτων από την άλλη» πρόσθεσε.

Σπύρος Τσιτσώνης, ex Group CFO ISS Hellas – Founder & Director ‘My-Cfo’ SME outsourced financial services
Στο νέο σύστημα παραγγελιοληψίας που δημιούργησε η εταιρεία αναφέρθηκε ο κύριος Τσιτσώνης. «Κρατώντας κάποια στοιχεία από το παλιό σύστημα όπως είναι η εμφάνιση της νέας πλατφόρμας ο χρήστης μπαίνοντας για να κάνει μία παραγγελία σε υλικά βλέπει ακριβώς την ίδια εικόνα με αυτή που υπήρχε πριν. Ουσιαστικά δημιουργήσαμε ένα tailor-made σύστημα πάνω στις ανάγκες μας» τόνισε.

«Αποκτήσαμε μεγαλύτερη ευελιξία, έρχονται αποθηκευμένες σταθερές παραγγελίες κάθε αρχή του μήνα και ο χρήστης βλέπει μόνο τα δικά του κέντρα κόστους, υπάρχει διασύνδεση με Navision και ταχύτερη καταχώρηση στη γενική λογιστική . Ο χρήστης έχει εικόνα της διαθεσιμότητας αποθεμάτων στην αποθήκη οπότε σύμφωνα με το χρόνο παράδοσης στον πελάτη έχει τη δυνατότητα να ρυθμίσει την παραγγελία του. Υπάρχει επίσης real-time ενημέρωση εισηγμένων προμηθευτών και κεντρική διαχείριση του τμήματος προμηθειών σε προϊόντα ή προμηθευτές» σημείωσε.

Γιάννης Παπασταθόπουλος, CFO, ΔΑΕΜ – Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Μηχανογράφησης & Επιχειρησιακών Μονάδων ΟΤΑ του Δήμου Αθηναίων
«Αυτοματοποιήσαμε λογιστικές διαδικασίες και δουλέψαμε πάρα πολύ από απόσταση χωρίς να αλλάξει τίποτα στην καθημερινότητα της εταιρείας» τόνισε ο κύριος Παπασταθόπουλος. «Και εδώ έρχεται το ολλανδικό ποδόσφαιρο το γνωστό ως Total football το οποίο χάρισε μεγάλες διακρίσεις στον Άγιαξ και στην Εθνική Ολλανδίας.

Βάζοντας ως οικονομική διεύθυνση στη θέση του αντιπάλου τον Covid η στοχευμένη πίεση στον αντίπαλο ήταν ο τρόπος με τον οποίο εμείς αντιδράσαμε σε όλη αυτή την κατάσταση. Σε επίπεδο εταιρείας αυτό εκφράστηκε με την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του Δήμου. Δημιουργήθηκε η δυνατότητα να μπορέσουμε να περάσουμε μέσα από τις υπηρεσίες τις οποίες υποστήριζε η ΔΑΕΜ όλα όσα αφορούν την σχέση του πολίτη με τον Δήμο» πρόσθεσε.

Γρηγόρης Τζαβελόπουλος, Senior Expert in Database Systems, sdbs GmbH
«Δεν έχει πολύ μεγάλο νόημα να υπεραναλύουμε τα δεδομένα, περισσότερο έχει νόημα να παίρνουμε αποφάσεις για να βελτιώνουμε τον οργανισμό. Όταν έχουμε ένα Financial informationσύστημα έχουμε πάρα πολλές διαδικασίες που τρέχουν εντός του συστήματος και ακόμη περισσότερες που τρέχουν εκτός. Σε ότι αφορά τις διαδικασίες που τρέχουν εκτός συνήθως τις τρέχουν άνθρωποι, εκεί λοιπόν υπάρχει τεράστια δυνατότητα» τόνισε ο κύριος Τζαβελόπουλος.

«Δεν μπαίνουμε στη λογική να αλλάξουμε το σύστημα εντός του erp αλλά θα μπούμε στη λογική να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε πριν μπουν τα δεδομένα μέσα στο σύστημα και τι μπορούμε να κάνουμε αφού τα βγάλουμε από το σύστημα μέχρι να λάβουμε αποφάσεις. Σε όλο το εύρος των Financial διαδικασιών υπάρχουν πολύ μεγάλες δυνατότητες αυτοματισμού οι οποίες θα απελευθερώσουν πόρους από τις ομάδες για να επικεντρωθούν σε διαδικασίες και δραστηριότητες όπως είναι η πραγματική χρηματοοικονομική ανάλυση» σημείωσε

5η ενότητα Techit

Κωνσταντίνος Μοτσάκος, Tax, BPS Principal, Deloitte Greece
«Η Deloitte έχει δημιουργήσει ένα technological hub σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη όπου άνθρωποι και μηχανές παρέχουν Hybrid services. Έχουμε κάνει πολύ μεγάλη επένδυση σε ανθρώπους με διαφορετικά skills Και σε τεχνολογικές λύσεις όπου μετασχηματίζουμε και υποστηρίζουμε τις οικονομικές διευθύνσεις για τις αυτοματοποιημένες τεχνολογικές λύσεις που παρέχουμε» τόνισε ο κύριος Μοτσάκος.

«Οι άνθρωποι θα πρέπει να αποφασίζουν ,να αναλύουν και να σκέφτονται. Οι μηχανές από την πλευρά τους θα πρέπει να δημιουργούν το περιβάλλον τα Data, την ταχύτητα την ποιότητα για να παίρνονται οι σωστές αποφάσεις από τους οικονομικούς διευθυντές. Μία από τις δεκάδες τεχνολογικές λύσεις που έχουμε υλοποιήσει είναι και η αυτοματοποίηση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Ένας βραχνάς δηλαδή της οικονομικής διεύθυνσης σε επίπεδο ομίλων έχει επιλυθεί» πρόσθεσε.

Δημήτρης Αναστασίου, Finance Director, SOFTOMOTIVE, A MICROSOFT COMPANY
Στην εξαγορά της Softomotive από την Microsoft αναφέρθηκε ο κύριος Αναστασίου την οποία χαρακτήρισε ως κάτι μοναδικό για τα ελληνικά χρονικά. «Όταν σε ένα acquisition εμπλέκεται ένας γίγαντας όπως είναι η Microsoft και ενδιαφέρεται να αγοράσει μία εταιρεία ελληνικών συμφερόντων είναι κάτι που δεν συμβαίνει κάθε μέρα» τόνισε.

«Το οικονομικό τμήμα της εταιρείας εργάστηκε σκληρά και είμαστε πολύ περήφανοι επειδή έκλεισε πολύ επιτυχημένα το deal, είναι η πρώτη μεγάλη εξαγορά που κάνει στην Ελλάδα η Microsoft» συμπλήρωσε. «Μετά την εξαγορά έπρεπε να εναρμονιστούμε πολύ γρήγορα στις διαδικασίες της Microsoft, έπρεπε να αλλάξουμε εντελώς τον τρόπο που σκεφτόμαστε και ενεργούσαμε και το πετύχαμε» συμπλήρωσε.

Γεώργιος Κουκουμέλης, CFO, VODAFONE GREECE
Στην εταιρεία Vantage Towers του ομίλου Vodafone, αναφέρθηκε ο κύριος Κουκουμέλης. «Στην Ελλάδα το έργο αυτό υλοποιήθηκε παρότι είχε κάποιες σημαντικές ιδιομορφίες. Είμαστε η μοναδική χώρα στην οποία η Vodafone το εκτέλεσε μαζί με κάποιον ανταγωνιστή της την WIND Hellas εν προκειμένω.

Το έργο αυτό περιλαμβάνει 5.200 κεραίες που ανήκουν και στη Vodafone Ελλάς αλλά και στη Wind Ελλάς» τόνισε. «Η Ελλάδα ήταν από τις λίγες χώρες στην Ευρώπη στις οποίες ήδη οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι είχαν μία συμφωνία ανάπτυξης και συντήρησης του τηλεπικοινωνιακού τους δικτύου από κοινού μέσω μιας εταιρείας που έχουν φτιάξει εδώ και πέντε χρόνια, Αυτό έκανε το project αρκετά πιο πολύπλοκο γιατί είχε και θέματα ανταγωνισμού». πρόσθεσε.

Κωνσταντίνος Μάγκουρας, CFO, WESTNET DISTRIBUTION (OLYMPIA GROUP)
Στον ρόλο του οικονομικού διευθυντή μέσα στην πανδημία αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο κύριος Μάγκουρας. «Ο CFO πρέπει να είναι ο πρώτος responder στη χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας, δεν υπάρχει πιο κατάλληλος άνθρωπος για να βγει μπροστά ώστε να δει τι γίνεται, η επιχείρηση άλλωστε ζητά από αυτόν την χρηματοοικονομική του ανταπόκριση.

Το αμέσως επόμενο βήμα είναι να δημιουργήσει ένα recovery plan με βάση τα νέα δεδομένα ώστε να ξαναπάει η επιχείρηση εκεί που ήταν και πριν κι ακόμη καλύτερα. Και βέβαια ο οικονομικός διευθυντής πρέπει να είναι ο συνήγορος της καινοτομίας» ανέφερε. «Πρέπει επίσης να βγει μπροστά να δημιουργήσει μία στρατηγική επικοινωνίας, να ασχοληθεί με την ρευστότητα της επιχείρησης την περίοδο της κρίσης και να κάνει διάφορα σενάρια σε ότι αφορά τις επιπτώσεις από τον κορονοϊό» πρόσθεσε.

6η ενότητα Financial Services

Σωκράτης Νικολαΐδης, Επικεφαλής CFO & Enterprise Value | Strategy & Consulting, ACCENTURE
Στην πρόσφατη μελέτη της Accenture αναφορικά με τον σύγχρονο ρόλο του CFO αναφέρθηκε ο κύριος Νικολαΐδης. «Από την μελέτη αναδείχθηκαν τρεις διαφορετικοί άξονες: Ο πρώτος είναι αυτός του θεματοφύλακα των οικονομικών, ο δεύτερος του αρχιτέκτονα της δημιουργίας επιχειρηματικής αξίας και ο τρίτος του καταλύτη της ψηφιακής στρατηγικής.

Σε ότι αφορά τον πρώτο άξονα τα συμπεράσματα είναι ανάμεικτα, από τη μία οι οικονομικές διευθύνσεις προτάσσουν την αυτοματοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών τους κι από την άλλη παρά τη σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία μόλις το 23% των CFOs υιοθετούν σύγχρονες τεχνολογίες.

Σε ότι αφορά τον δεύτερο άξονα από την μελέτη προκύπτουν δύο αντίρροπες δράσεις, από τη μία βλέπουμε το σύγχρονο CFOνα αναλαμβάνει έναν πιο εξωστρεφές ρόλο κι από την άλλη το 75% περίπου των CFOs έχουν αναγνωρίσει την εσωτερική αντίσταση σαν το βασικό εμπόδιο της ανάπτυξης της σύγχρονης οικοwσμός τυγχάνει καθολικής αποδοχής και πως η πανδημία έχει επιταχύνει σημαντικά την μετάβαση στην σύγχρονη ψηφιακή εποχή» σημείωσε.

Ιωάννα Γαγάρα, Structured Finance Division Commercial Real Estate, ALPHA BANK / Lean In Athens Women in Finance circle member
Παρότι έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος τα τελευταία χρόνια υπάρχει ακόμη αρκετά υψηλό έμφυλο χάσμα τόνισε στην τοποθέτησή της η κυρία Γαγάρα. «Οι γυναίκες αν και διαθέτουν υψηλό μορφωτικό επίπεδο έχουν περιορισμένη παρουσία σε ηγετικές θέσεις αλλά και σε διοικητικά συμβούλια επιχειρήσεων» είπε. «Αξίζει επίσης να αναφέρουμε ότι με βάση μία έρευνα της Mckinseyμία στις τέσσερις γυναίκες σκέφτηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας να εγκαταλείψει την εργασία της ή να περιορίσει τις ώρες απασχόλησης .

Όμως θα ήμασταν αρκετά άδικοι αν δεν αναγνωρίζαμε πως φαίνεται να υπάρχει μία στροφή προς την αναγνώριση της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης. Υπάρχουν αρκετές έρευνες οι οποίες αναφέρουν πως οι εταιρείες που επιλέγουν περισσότερες γυναίκες σε θέσεις ευθύνης φαίνεται να έχουν και καλύτερα αποτελέσματα τόσο σε επίπεδο κερδοφορίας όσο και σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας» πρόσθεσε.

Δημοσθένης Μεγαρίτης, CFA / Head of CFO PMO, NATIONAL BANK OF GREECE
Στο Transformation Program της Εθνικής Τράπεζας αναφέρθηκε ο κύριος Μεγαρίτης ο οποίος επισήμανε πως στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον που ζούμε η ευελιξία και προσαρμοστικότητα είναι χαρακτηριστικά των επιτυχημένων επιχειρήσεων.

«Το πρόγραμμα μετασχηματισμού της Εθνικής Τράπεζας είχε έξι άξονες και για την πραγματοποίηση του προγράμματος δημιουργήθηκε ένα delivery engine που δεν είναι τίποτε άλλο από το TransformationProgram Office. Οι βασικές του λειτουργίες είναι η εξασφάλιση της ευθυγράμμισης μεταξύ των στόχων και των δράσεων, η προτεραιοποίηση και παρακολούθηση των έργων, η προμήθεια βέλτιστων πρακτικών αλλά και η ομοιόμορφη πρακτική διαχείρισης έργων και η ανάπτυξη ενός μηχανισμού που προλαμβάνει τα προβλήματα και τους κινδύνους του προγράμματος» σημείωσε.

7η ενότητα Industry

Χριστόφορος Ντερτιμάνης, IRA/MAX MEDIA GROUP, Chief Financial Officer
Ένα σύστημα artificial Intelligence μπορεί να οδηγήσει σε μια αποτελεσματική διαχείριση του cash flowκαι του working capital τόνισε ο κύριος Ντερτιμάνης ο οποίος αναφέρθηκε στην ίδρυση το 2016 μιας εμπορικής εταιρείας από έναν μεγάλο όμιλο. «Η εμπορική εταιρεία ξεκίνησε το 2017 να συγκεντρώνει ένα μεγάλο μέρος των receivables της εταιρείας, ήταν το κέντρο της εμπορικής δραστηριότητας παίρνοντας το κόστος από τα εργοστάσια και διοχετεύοντας με τιμολόγια πώλησης προς τους τελικούς πελάτες» είπε.

«Για να γίνει αυτό έπρεπε να στηθεί ένα AI tool για την παρακολούθηση των big data και τη συλλογή τους καθώς και το cross reference μεταξύ διαφορετικών συστημάτων» πρόσθεσε «Εκεί ήταν η μεγάλη πρόκληση διότι μιλάμε για διαφορετικά συστήματα, σε διαφορετικές εταιρείες με διαφορετικό κόσμο και διαφορετική κουλτούρα παρότι αναφερόμαστε στον ίδιο όμιλο» συμπλήρωσε.

Ιωακείμ Καμπασακάλης, Shared Services Center Director, IMERYS SERVICES GREECE
Στις προκλήσεις που αντιμετώπισε ο όμιλος ο οποίος απασχολεί πάνω από 400 άτομα στο Financeαναφέρθηκε ο κύριος Καμπασακάλης . Όπως είπε το επίπεδο των κοινών διαδικασιών ήταν χαμηλό «είχαμε μικρές διάσπαρτες ομάδες οι οποίες δούλευαν διαφορετικά, πολλές νομικές οντότητες ανά χώρα, διαφορετικά erps χωρίς να υπάρχει ομοιογένεια και γενικώς υπήρχε περιορισμένη χρήση προηγμένης τεχνολογίας.

O όμιλος αποφάσισε να στήσει το Shares Service Center πρώτα από όλα για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών. Έπρεπε να φτιάξουμε, την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε στα κατά τόπους λογιστήρια και να έχουμε και μια αύξηση της προσρμοστικότητας» σημείωσε.

«Επειδή είμαστε ένας όμιλος που θα ενσωματώσει και άλλους στο μέλλον ουσιαστικά δημιουργούμε ένα μοντέλο που μας δίνει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα σε μελλοντικές εξαγορές ώστε να γίνεται πιο γρήγορα η ενσωμάτωση στα συστήματα μας» πρόσθεσε.

Αριστείδης Ζέρβας, Group CFO, KLEEMANN HELLAS
Ο κύριος Ζέρβας αναφέρθηκε στο οικονομικό μοντέλο με εναλλακτικά σενάρια που δημιούργησαν στην εταιρεία προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις αβεβαιότητες που προκάλεσε η Πανδημία. «Χτίζοντας αυτό το μοντέλο κάναμε πέντε βήματα. Στο πρώτο βήμα δημιουργήσαμε τέσσερα διαφορετικά σενάρια πτώσης τζίρου σε σχέση με το budget, στο δεύτερο βήμα αποφασίσαμε τη δημιουργία και την παρακολούθηση εβδομαδιαίως κάποιων KPIs.

Στο τρίτο βήμα ετοιμάσαμε μια λίστα με ενέργειες που θα μπορούσαμε να κάνουμε αναλόγως με ποιο από τα σενάρια που επεξεργαστήκαμε θα έβγαινε πιο κοντά στην πραγματικότητα. Στο τέταρτο βήμα ορίσαμε μηνιαίες συναντήσεις και δημιουργήσαμε μία task force Spot που παρακολουθούσαμε τα KPIs και στο πέμπτο βήμα κάναμε ενέργειες αναλόγως με το πως πήγαινε η πραγματικότητα και τη συνδέαμε με τα σενάρια που είχαμε επεξεργαστεί» σημείωσε.

Σπυριδούλα Τσώλα, CFO, MAPEI HELLAS
Η κυρία Τσώλα αναφέρθηκε στον σύγχρονο ρόλο της οικονομικής διεύθυνσης ο οποίος, όπως είπε «βρίσκεται στο κέντρο των επαγγελματικών και επιχειρηματικών σχεδιασμών και εξελίξεων λειτουργώντας ως συνδετικός κρίκος όλων των πληροφοριών και λειτουργιών του οργανισμού. Όλο αυτό απαιτεί την υιοθέτηση ενός οικονομικού μοντέλου με εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων, τον ψηφιακό μετασχηματισμό με την οικονομική διεύθυνση να λειτουργεί ως ο καταλύτης όλων αυτών των πληροφοριών¨.

«Αυτό απαιτεί ένα οικονομικό μοντέλο σύγχρονο διαδραστικό και δυναμικό» στη συνέχεια αναφέρθηκε στο οικονομικό μοντέλο της MAPEI το οποίο «είναι ένα transactional model πάνω στο οποίο έχει χτίσει το industrial cost model. Το στρατηγικό μοντέλο που έχει εφαρμόσει η εταιρεία έχει ενσωματώσει στο πληροφοριακό της σύστημα και στο οικονομικό της μοντέλο ένα industrial model μέσα από τον προσδιορισμό και τον υπολογισμό tariffs.

Η διασύνδεση όλων των λειτουργιών της επιχείρησης δίνουν τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να αποτυπώνουμε τη λειτουργία της, να κάνουμε control όλες τις διαδικασίες και να μπορούμε να βελτιώσουμε το profitability analysis μέσα από financial dimensions» πρόσθεσε.

Ozge Okay, CFO της Volvo Car Hellas
H κυρία Ozge Okay,, αναφέρθηκε στον νέο τρόπο λειτουργίας της οικονομικής διεύθυνση που θα εστιάζει στο performance, με την εφαρμογή του ΑΙ και του RPA να επιτρέπουν έναν πιο στρατηγικό ρόλο στο finance με συμβολή στην κερδοφορία. Η αλλαγή αυτή έρχεται ως απάντηση της εταιρείας στον νέο αναδυόμενο καταναλωτή και τις προσδοκίες για διαφανείς και απλοποιημένες διαδικασίες στην αγορά, καθώς και ασφάλεια και ευκολία στη χρήση του οχήματος.

Μάλιστα υιοθετώντας το CXκαι την πελατοκεντρικότητα ως βασικά συστατικά της νέας εμπορικής στρατηγικής, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η εταιρεία πλέον «δεν θα πουλάει αυτοκίνητα, άλλα άνεση (convenience)». Οι τρεις πυλώνες που θα στηρίξουν αυτή τη νέα στρατηγική είναι η διαρκής ανάπτυξη, η μετατροπή όλων των οχημάτων σε ηλεκτροκίνητα και η αξιοποίηση του online ώστε μέχρι το 2025 το 50% των πωλήσεων να αφορούν σε διαδικτυακές πωλήσεις ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

Αλέξανδρος Μαντζούκης, CFO & Director of Strategic Planning, ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ
Ο κύριος Μαντζούκης αναφέρθηκε σε μια μεγάλη επένδυση που ξεκίνησε η εταιρεία το 2016 η οποία περιλάμβανε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό, δημιουργία καινούργιου εργοστασίου και αποθήκες. Περιέγραψε δυο ενέργειες που έκανε η επιχείρηση και είχαν σαν αποτέλεσμα την βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της, Η πρώτη αφορούσε την ενοικίαση μιας αποθήκης που είχε στην κατοχή της η εταιρεία η χρήση της οποίας κόστιζε 180.000 ευρώ το χρόνο.

Με την ενοικίαση η εταιρεία διατήρησε στην κατοχή της αυτό το περιουσιακό στοιχείο το οποίο συνέτεινε στην αύξηση του EBITDA κατά 14%. Η δεύτερη κίνηση αφορούσε το outsourcing. Η εταιρεία ανέθεσε σε ένα μικρό προμηθευτή να παράξει ένα μέρος της παραγωγής.

«Είδαμε λοιπόν ότι στο κομμάτι της τιμής δεν υπήρχε διαφορά σε σχέση με το κόστος της δικής μας παραγωγής. Η παραγωγικότητα ωστόσο της εταιρείας έχει αυξηθεί περίπου 5%, το logistic cost έχει μειωθεί, έχουν επίσης μειωθεί τα διοικητικά κόστη ενώ έχει μειωθεί η πολυπλοκότητα στην παραγωγή» πρόσθεσε.

Μιχάλης Σαμωνάς, Group CFO, ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ
Ο κύριος Σαμωνάς αναφέρθηκε στη συγχώνευση της ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ με την ΜΠΗΤΡΟΣ η οποία είχε σκοπό την εξυγίανση του δανεισμού τους και την αναδιάρθρωση τους έτσι ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους. «Η διαδικασία αφορούσε τις δύο από τις τέσσερις εισηγμένες εταιρείες και όλες οι συστημικές τράπεζες και παρότι στην αρχή φαινόταν μία απλή διαδικασία αυτό ήταν μόνο η κορυφή του παγόβουνου.

Η συναλλαγή αφορούσε ποσό 200 εκατομμυρίων ευρώ σε δανεισμό προς αναδιάρθρωση και σε αυτό είχαν εμπλοκή πάνω από δέκα τμήματα τραπεζών. Η συναλλαγή κράτησε πάνω από έξι χρόνια με αποτέλεσμα η αναχρηματοδότηση των δανείων να γίνει το Φεβρουάριο του 2021» σημείωσε.

«Το αποτέλεσμα όλης αυτής της διαδικασίας ήταν η βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της νέας εταιρείας. Τα κεφάλαια κίνησης από αρνητικά γύρισαν θετικά όπως επίσης και τα ίδια κεφάλαια. Υπήρξε εξορθολογισμός της αγοράς, πολύ μεγάλες συνέργειες ενώ την ίδια στιγμή διασφαλίστηκαν πολλές θέσεις εργασίας» συμπλήρωσε.

Τα κριτήρια ESG έρχονται για να αλλάξουν τα πάντα στην επιχειρηματικότητα

Στο -διαδικτυακό- 1o Athens ESG Forum, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 5 Ιουλίου, η BOUSSIAS ανοίγει τη συζήτηση για τις επαναστατικές αλλαγές που φέρνει η εφαρμογή των κριτηρίων ESG στην επιχειρηματικότητα, τις επενδύσεις και τη χρηματοδότηση, σε ένα συνέδριο που πραγματοποιείται με την επιστημονική συνεργασία του CSR Hellas και τελεί υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών (ΣΕΒ), της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών (ΕΘΕ) και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ).

Οι αλλαγές που έπονται της εφαρμογής των κριτηρίων ESG αρχικά θα επηρεάσουν κυρίως τις εισηγμένες επιχειρήσεις, αλλά σε συνδυασμό με την εγχώρια και κοινοτική νομοθεσία, σταδιακά αναμένεται να επιδράσουν ακόμα και στον τρόπο λειτουργίας και χρηματοδότησης των μη εισηγμένων εταιρειών και ιδιαίτερα των οικογενειακών επιχειρήσεων.

Βασικό ζητούμενο των ESG είναι η εναρμόνιση της επιχειρηματικότητας στους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς δείκτες, καθώς και στους δείκτες εταιρικής διακυβέρνησης, με απώτερο στόχο τη επίτευξη της βιωσιμότητας ήτοι, την προστασία του περιβάλλοντος και την απόδοση προστιθέμενης αξίας στην κοινωνία στο πλαίσιο της διάφανης και χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης. Μάλιστα κατά τη χρονιά που μας πέρασε, η οποία χαρακτηρίστηκε από το ξέσπασμα της πανδημίας του Covid-19, εντάθηκε δραματικά η απαίτηση για βιώσιμη χρηματοδότηση, αφού πλέον ολοένα και περισσότερα επενδυτικά σχήματα επιλέγουν να χρηματοδοτούν επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια ESG.

Τα κριτήρια ESG αρχίζουν να κινούν τον τροχό της παγκόσμιας οικονομίας

 • Τα νέα κεφάλαια των ESG funds για το 2020 ανήλθαν παγκοσμίως στα 1,7 τρισ. δολάρια ΗΠΑ, αυξημένα κατά 50% έναντι του 2019.
 • Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία MiFID, μέσα στα επόμενα τρία χρόνια το 50% των επενδυτικών κεφαλαίων θα συνδεθούν με τα κριτήρια ESG.
 • Στον δείκτη χρηματιστηριακών επενδύσεων FTSE4Good συμμετέχουν μόλις επτά ελληνικές εταιρείες.
 • To Χρηματιστήριο Αθηνών θα παρουσιάσει το φθινόπωρο Δείκτη Βιωσιμότητας με τα κριτήρια ESG.

Σημαντικοί διεθνείς ομιλητές, διακεκριμένοι πανεπιστημιακοί, εκπρόσωποι φορέων και επιχειρήσεων θα συζητήσουν στο συνέδριο (σε αλφαβητική σειρά):

 • Sudip Hazra, Head of ESG Research, Kepler Cheuvreux
 • prof. Ioannis Ioannou, Associate Professor of Strategy and Entrepreneurship, London Business School
 • Caterina Occhio, CSR & Sustainability Advisor
 • Onic Palandjian, Partner, Group RMC
 • Hatuna Pokrovskaia-Verkuyl, Senior ESG Business Development Manager, S&P Global Market Intelligence
 • Μπάμπης Αγγελετόπουλος, CEO, Whitetip
 • Μαρία Αλεξίου, Πρόεδρος CSR Hellas | ESG Senior Advisor, TITAN Group
 • Χαρούλα Απαλαγάκη, Γενική Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών
 • Ελπίδα Βασιλειάδου, International Advisor for EBRD, KVP Law
 • Σίσσυ Ηλιοπούλου, Διευθύντριας Εταιρικών Σχέσεων, Επικοινωνίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης για τη Βόρεια Ευρώπη, Coca-Cola
 • Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Γενικός Διευθυντής Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
 • Σταύρος Μήτσης, Διευθύνων Σύμβουλος, Mitsis Hotels
 • Άγγελος Μοχλούλης, Founding partner, Zerynthia ESG Transormation Fund | Managing partner, Bottom Up Suntainability
 • Φωτεινή Μπαμπανάρα, Επικεφαλής Επικοινωνίας & Patient Engagement, Όμιλος Novartis
 • καθ. Νικόλαος Μυλωνάς, Πρόεδρος και Καθηγητής στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΕΚΠΑ
 • Φάνης Μυλωνάς, Πρόεδρος Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών | Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ
 • Μιχάλης Σπανός, Managing Director, Global Sustain
 • καθ. Νικόλαος Φίλιππας, Καθηγητής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πειραιώς

Οι διοικητικές ομάδες και τα ανώτατα στελέχη των επιχειρήσεων είναι εκείνοι, οι οποίοι θα κληθούν να οδηγήσουν τις εταιρείες τους στη νέα εποχή των ESG και το συνέδριο της 5ης Ιουλίου είναι μια καλή αφορμή για να ενημερωθούν για το πώς θα προετοιμαστούν κατάλληλα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στο www.Athens-ESG-Forum.gr

1o συνέδριο «Business Finance in Action!» στις 26 Μαΐου

Η κοινότητα των οικονομικών στελεχών των επιχειρήσεων θα συνέλθει την Τετάρτη 26 Μαΐου, με αφορμή το ψηφιακό συνέδριο «Business Finance in Action!», που διοργανώνει για πρώτη φορά το περιοδικό FinancePro και η BOUSSIAS, ηγέτιδα εταιρεία επιχειρηματικής επικοινωνίας.

To συνέδριο, μέσα από την παρουσίαση καλών πρακτικών που προέρχονται από το έργο, τη διοίκηση, τη διάρθρωση και τη λειτουργία της οικονομικής διεύθυνσης, θα επιχειρήσει να αναδείξει σημαντικές πτυχές, όπως η συμβολή του οικονομικού διευθυντή στο business strategy της επιχείρησης και η αναβάθμιση του ρόλου του στο πλαίσιο αλλαγών που φέρνει ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η νέα εταιρική διακυβέρνηση και τα ESG, αλλά και η πανδημία. Τα case studies που θα παρουσιαστούν αφορούν σε επίκαιρα θέματα και σε πραγματικά έργα, πρωτοβουλίες και συνεργασίες της οικονομικής διεύθυνσης με συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Πώς ολοκληρώθηκε με επιτυχία μια συγχώνευση, οι διαδικασίες της οποίας διήρκησαν σχεδόν μια πενταετία. Πώς ένας παγκόσμιος κολοσσός εξαγόρασε μια ελληνική τεχνολογική εταιρεία. Πώς αξιοποιώντας ένα σύστημα άμεσης ανταλλαγής δεδομένων εξοικονομήθηκαν σημαντικοί πόροι και χρόνος, ενώ αποφεύχθηκαν λάθη. Πώς ανταποκρίθηκε η οικονομική διεύθυνση στις συνθήκες που επέβαλε η πανδημία. Πώς δημιουργείται προστιθέμενη αξία στην περιοχή του λογιστηρίου μέσω της χρήσης robotic process automation.

Μεγάλες επιχειρήσεις που ηγούνται στους κλάδους που δραστηριοποιούνται, θα εκπροσωπηθούν από υψηλόβαθμα στελέχη (CFOs, Finance Directors κ.λπ.) που θα μιλήσουν στο συνέδριο και θα παρουσιάσουν case studies, μεταξύ των οποίων:

 • Δημήτρης Αναστασίου, SOFTOMOTIVE, A MICROSOFT COMPANY Finance Director
 • Νικόλαος Βίγκος, MERCK HELLAS CFO
 • Ιωάννα Γαγάρα, Alpha Bank, Wholesale Banking Lending Οfficer 
 • Χρήστος Γεωργόπουλος, GALERIE DE BEAUTE CFO 
 • Δημήτρης Δημαρέλης, FAIS GROUP CFO 
 • Αριστείδης Ζέρβας, KLEEMANN HELLAS Group CFO 
 • Σάσα Ηλιαδάκη, BRINK’S HELLAS CFO
 • Μαρία Θεοδουλίδου, ΟΜΙΛΟΣ FOURLIS Finance Director Controlling & Planning
 • Άγγελος Καλλίας, LIDL HELLAS Financial Manager
 • Ιωακείμ Καμπασακάλης, IMERYS SERVICES GREECE Shared Services Center Director
 • Αρχίλοχος Κανέλλος, L’OREAL CFO 
 • Χρήστος Κεχρής, AEGEAN SHIPPING MANAGEMENT CFO
 • Γεώργιος Κουκουμέλης, VODAFONE CFO
 • Νίκος Λεκάκης, Metropolitan General Hospital CFO 
 • Παναγιώτης Λώλης, Green Cola Group CFO 
 • Κωνσταντίνος Μάγκουρας, WESTNET DISTRIBUTION (OLYMPIA GROUP) CFO 
 • Αλέξανδρος Μαντζούκης, ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ CFO & Director of Strategic Planning
 • Δημοσθένης Μεγαρίτης, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ CFA / Head of CFO PMO
 • Σωκράτης Νικολαΐδης, ACCENTURE Επικεφαλής CFO & Enterprise Value | Strategy & Consulting
 • Χριστόφορος Ντερτιμάνης, IMCG GROUP CFO 
 • Ozge Okay, VOLVO CAR HELLAS CFO 
 • Γιάννης Παπαδόπουλος, ELBISCO Group CFO
 • Διονύσιος Παπαδόπουλος, SIEMENS HEALTHINEERS Αντιπρόεδρος και Οικονομικός Διευθυντής 
 • Μιχάλης Σαμωνάς, ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Group CFO 
 • Αντώνης Σεγρέδος, COCA COLA 3E Financial Controller 
 • Σπύρος Τσιτσώνης, UNISON – FACILITY & HUMAN SOLUTIONS Group CFO 
 • Σπυριδούλα Τσώλα, MAPEI HELLAS CFO 
 • Ελένη Χαλιώτη, CARDLINK CFO
 • Θωμάς Χασιώτης, PFS Food Services CFO
 • Βασίλης Χατζηχριστόφας, ELAIS-UNILEVER Finance Director South-East Europe

Σκοπός του συνεδρίου είναι να καθιερωθεί ως μια ζωντανή κοινότητα ανταλλαγής καλών πρακτικών, που θα βοηθήσει τα στελέχη της οικονομικής διεύθυνσης να εξελίξουν και να εκσυγχρονίσουν τη δουλειά τους και τις επιχειρήσεις τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά μέσω της ιστοσελίδας www.financeinaction.gr

CFO & Gender Βalance: Οι γυναίκες θέλουν, οι επιχειρήσεις ακόμα αντιστέκονται

Επτά γυναίκες που κατάφεραν να αναρριχηθούν στην κορυφή της Οικονομικής Διεύθυνσης των επιχειρήσεων όπου εργάζονται, μίλησαν στο FinancePro για τις πολλαπλές προκλήσεις που έπρεπε να αντιμετωπίσουν στο ταξίδι τους προς την επαγγελματική καταξίωση. Γιατί οι ελληνικές επιχειρήσεις ακόμα και σήμερα δυσκολεύονται να αποδεχτούν τις γυναίκες που κοιτάζουν πιο ψηλά από τις μεσαίες θέσεις; Πότε θα γίνει πράξη το Gender Balance στην Ελλάδα;

 

Ομολογουμένως, το πρόσφατο Gender Equality Index που δημοσιεύθηκε μόλις πέρσι από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων, σίγουρα δεν μας κάνει να νιώσουμε εθνικά υπερήφανοι, με τη χώρα μας να βρίσκεται ουραγός μεταξύ των 28 κρατών-μελών της ΕΕ. Για να λέμε την αλήθεια, δεν πέφτουμε και από τα σύννεφα στην ανάγνωση των ευρημάτων.

 

Ειδικά στον δείκτη που αφορά στην Εργασία, μόνο η Ιταλία σκοράρει χαμηλότερα από την Ελλάδα, ενώ στην κορυφή συναντά κανείς χώρες όπως η Σουηδία, η Δανία και η Ολλανδία. Για αυτό τον λόγο, αν την επόμενη φορά που θα συμμετέχετε σε κάποιο executive board κοιτάξετε γύρω σας και αντικρίσετε μόνο άνδρες, τότε να είστε βέβαιοι ότι η εταιρεία σας δεν λαμβάνει υπόψη το Gender Balance και ότι σας αναλογεί ευθύνη για την ανισορροπία εις βάρος των γυναικών.

 

Ευτυχώς, εκεί έξω υπάρχουν γυναίκες που επιμένουν, παλεύουν και στο τέλος δικαιώνονται, ακόμα και σε έναν χώρο όπως η Οικονομική Διεύθυνση, όπου στην κορυφή του οργανογράμματος δύσκολα θα δει κανείς μια γυναίκα.

 

Εμείς συναντήσαμε επτά κυρίες, οι οποίες δέχτηκαν να μοιραστούν μαζί μας την εμπειρία και τα διδάγματα που αποκόμισαν από αυτό το δύσκολο ταξίδι προς την κορυφή, με την ελπίδα να εμπνεύσουν αλλά και να κινητοποιήσουν. Πρόκειται για τις κυρίες Κατερίνα Βασιλάκη, Σάσσα Ηλιαδάκη, Θεοδώρα Μπενετάτου, Ozge Okay, Μάρα Σαμαρά, Αφροδίτη Τσέζου και Σπυριδούλα Τσόλα.

 

ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ & ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

 • 12% Γυναίκες στα ΔΣ επιχειρήσεων
 • 31% Γυναίκες με πλήρη απασχόληση (Άνδρες 50%)
 • 29 έτη η διάρκεια του εργασιακού βίου (Άνδρες 36)
 • 23% εργασιακός αποκλεισμός (Άνδρες 8%)

 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗ

Παρότι οι περισσότερες επιχειρήσεις ισχυρίζονται ότι ενθαρρύνουν την εργασιακή ισότητα και ότι προσφέρουν ίσιες ευκαιρίες σε όλους για να ανελιχθούν στη στελεχιακή κλίμακα, η πραγματικότητα για τις γυναίκες είναι διαφορετική: όσο ψηλότερα ανεβαίνουν, τόσο περισσότερα εμπόδια καλούνται να ξεπεράσουν. Ένα από τα κύρια εμπόδια, είναι η προκατάληψη.

 

Ευτυχώς, με την ηγετική συμβολή των εταιρειών που πρωτοπορούν στο diversity, αυτή η νοοτροπία αλλάζει, καθώς όλο και περισσότεροι οργανισμοί συνειδητοποιούν τη σημασία της ποικιλομορφίας, αλλά και την αξία και το ταλέντο των γυναικών. «Νιώθω περήφανη που η Volvo Car Corporation έχει ξεκάθαρη HR πολιτική για τον διορισμό γυναικών στις ηγετικές θέσεις των εταιρειών της. Στη Volvo Cars προωθούμε πολιτικές και θεσμούς που προάγουν την ισότητα και την ποικιλομορφία.

 

Άλλωστε, και σε προϊοντικό επίπεδο, η Volvo είναι η εταιρεία που δίνει έμφαση στην ασφάλεια όλων των ανθρώπων, όπως δείχνει και η σχετικά πρόσφατη πρωτοβουλία E.V.A., Equal Vehicles for All» σχολιάζει η κυρία Okay, η οποία μάλιστα είχε βιώσει από πρώτο χέρι την εργασιακή ανισότητα, όταν συνεργάτης πολυεθνικού γραφείου εύρεσης στελεχών τη ρώτησε αν κατά τη γνώμη της η αγορά του αυτοκινήτου ήταν έτοιμη να αποδεχθεί μία γυναίκα ως υψηλόβαθμο εταιρικό στέλεχος. Παρόμοια παραδείγματα δείχνουν πως απέχουμε αρκετά από το να γίνει καθολική συνείδηση ότι οι επιχειρήσεις δεν έχουν φύλο και ότι οι γυναίκες έχουν ακριβώς τα ίδια δικαιώματα με τους άνδρες στην εργασία αλλά και στην επιτυχία.

 

Καθώς η καταξίωση είναι θέμα πρωτίστως προσωπικότητας, οποιαδήποτε διαφοροποίηση των στελεχών με βάση τα χαρακτηριστικά του βιολογικού τους φύλου, είναι άστοχη. Αντιθέτως, οι επιχειρήσεις οφείλουν να σέβονται βαθιά την μοναδικότητα κάθε ατόμου και να παρέχουν ίσιες ευκαιρίες σε όλους. Κάπως έτσι πράττει το Πλαίσιο, όπως μας ενημερώνει η κυρία Βασιλάκη. «Εργαζόμενη σε ένα ασφαλές περιβάλλον, στην Πλαίσιο περίπου το 30% των διευθυντικών στελεχών είναι γυναίκες, το φύλο μου δε στάθηκε εμπόδιο στην εξέλιξη μου.

 

Όμως, ο χώρος των διευθυντικών στελεχών στην Ελλάδα είναι σε μεγάλο ποσοστό ανδροκρατούμενος και σίγουρα έχω αντιμετωπίσει σε συνεργασίες ανθρώπους που όταν βλέπουν μία γυναίκα σε υψηλόβαθμη θέση και ιδίως σε νεαρή ηλικία να μπαίνει στην αίθουσα συναντήσεων θεωρούν ότι έχουν το πλεονέκτημα στην συζήτηση που θα ακολουθήσει. Θεωρώ ότι πρέπει να θέτεις τα όρια από νωρίς για να αντιμετωπίσεις την προκατάληψη που υπάρχει στον συνομιλητή σου για να μπορέσεις να κάτσεις στο ίδιο τραπέζι και να συνεργαστείς μαζί του.»

 

Ωστόσο πριν φτάσουμε στη σημερινή βελτιωμένη κατάσταση, τα πράγματα ήταν πολύ χειρότερα, όπως αναφέρει με τη μαρτυρία της η κυρία Τσέζου. «Όταν το 1975 έδινα εισαγωγικές στο Πανεπιστήμιο, έξω από το εξεταστικό κέντρο υπήρχαν μητέρες αγοριών  που φώναζαν  και ζητούσαν από τα κορίτσια που θα έδιναν εισαγωγικές, να φύγουν και να πάνε στα σπίτια τους γιατί παίρνουν τις θέσεις των αγοριών.

 

Πίστευαν ότι  τα κορίτσια που θα εισαχθούν, τελικά λόγω συνθηκών θα καταλήξουν να μην εργάζονται. Πόσο λάθος ήταν αυτές οι θέσεις το ήξερα από τότε, αλλά τώρα που έχω πάνω από τριανταπέντε χρόνια εμπειρίας, συνειδητοποιώ πόσο διαφορετικά προβλήματα αντιμετωπίζει κάθε νέα γενιά γυναικών και πόσο κάθε προηγούμενη γενιά έχει συνδράμει στην βελτίωση της θέσης των γυναικών στον επαγγελματικό τομέα.»

 

Από την άλλη, η κυρία Μπενετάτου υπενθυμίζει ότι υπάρχει σχετική κοινοτική οδηγία για την ισότιμη πρόσβαση σε υψηλές διοικητικές θέσεις κάθε επιχείρησης, η οποία δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα. «Το mentality των ανθρώπων που κρατούν θέσεις ευθύνης σε όλα τα επίπεδα μιας κοινωνίας είναι καθοριστικό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο η επί έτη άρνηση κρατών μελών της ευρωπαϊκής ένωσης, μεταξύ αυτών και της Ελλάδας, για την εφαρμογή οδηγίας που ορίζει υποχρεωτική κατά 40% την παρουσία γυναικών ως μέλη ΔΣ ιδιωτικών επιχειρήσεων. Η οδηγία βρίσκεται σε εκκρεμότητα από τον Νοέμβριο του 2013 και έχει εφαρμοστεί μόνο από 5 κράτη μέλη.»

 

CFO ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ

Οι φιλοδοξίες στην επαγγελματική ζωή δεν πρέπει να είναι εμπόδιο στη δημιουργία οικογένειας και στο ρόλο του γονέα. Ο καθένας μας βρίσκει μια διαφορετική ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική του ζωή, καθώς δεν υπάρχει σωστό και λάθος.

 

«Από όταν αποφοίτησα από το πανεπιστήμιο, ήμουν αφοσιωμένη στην καριέρα μου. Με τον ερχομό της κόρης μου, φυσικά, έπρεπε να αναδιατάξω τη ζωή μου. Δεν ήμουν σε θέση να προσφέρω στην κόρη μου άπλετο χρόνο, πιστεύω όμως ότι κατάφερα να της προσφέρω ποιοτικό χρόνο και να τη βοηθήσω να γίνει ανεξάρτητη προσωπικότητα, με αυτοπεποίθηση και αξίες.» λέει η κυρία Okay και η κυρία Μπενετάτου επιβεβαιώνει λέγοντας πως «έρχεται πάντα η στιγμή που το γυναικείο επαγγελματικό «θέλω» καλείται να ισορροπήσει ή να επιλέξει μεταξύ οικογένειας και καριέρας.

 

Ο προβληματισμός περιστρέφεται κυρίως γύρω από τον πρώτο χρόνο της ζωής του παιδιού, όπου η παρουσία της μητέρας είναι αναντικατάστατη. Έναν χρόνο που στον ιδιωτικό τομέα δεν τον έχουμε διαθέσιμο. Δυστυχώς απέχουμε πάρα πολύ από μια στρατηγική διαχείριση του θέματος μέσω νομοθέτησης. Δικαίωμα 16-18 μηνών αδείας αθροιστικά και για τους δύο γονείς στα πρότυπα της Σουηδίας.»

 

Στο ίδιο πνεύμα κινείται και η κυρία Βασιλάκη λέγοντας ότι «Η νομοθεσία και οι υποδομές στην Ελλάδα δεν υποστηρίζουν ουσιαστικά τις γυναίκες με καριέρα να κάνουν οικογένεια. Η συμφιλίωση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής αποτελεί ζήτημα πρωταρχικής σημασίας και παρότι το δίλημμα καριέρα ή οικογένεια απασχολεί μόνο τις γυναίκες,  θεωρώ ότι το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να προσφέρει μια μητέρα στα παιδιά της είναι να είναι η ίδια ολοκληρωμένη και να κυνηγάει τα όνειρα της.»

 

Ωστόσο, ακόμα και κάτω από τις παρούσες συνθήκες, η κυρία Ηλιαδάκη θεωρεί ότι μια μητέρα όταν στηρίζεται από ένα ισχυρό κοινωνικό δίκτυο, μπορεί κάλλιστα να πετύχει κάθε επαγγελματικό στόχο.

 

«Ως μητέρες, μιλήστε για τις επαγγελματικές σας φιλοδοξίες στους δικούς σας ανθρώπους και βρείτε τους συμμάχους που υποστηρίζουν το όνειρό σας -οικογένεια, σύζυγος, γονείς, φίλοι. Κοιτάξτε τις προκλήσεις ως ευκαιρίες. Στην πραγματικότητα μπορεί να μην υπάρχει απόλυτη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, αυτό όμως δεν θα πρέπει να αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για να αναλάβετε ανώτερους ρόλους. Σήμερα πολλές εταιρίες προωθούν μοντέλα εργασίας σεβόμενες και τους δύο γονείς, όπως άδειες πατρότητας, δουλειά από το σπίτι κ.λπ.»

 

Φυσικά, ως μητέρα, μια γυναίκα ενδέχεται να αναγκαστεί να προσπεράσει κάποιες ευκαιρίες, όπως αφηγείται η κυρία Σαμαρά. «Σε όλη την πορεία μου υπήρχαν στιγμές που έπρεπε να πάρω αποφάσεις που θα επηρέαζαν είτε την επαγγελματική είτε την προσωπική μου ζωή. Όταν δέχτηκα την καλύτερη δουλειά, ήξερα ότι θα είχα λιγότερο χρόνο για την οικογένειά μου. Όταν απέρριψα την καλύτερη θέση εκτός Ελλάδας, ήξερα ότι πατούσα για λίγο φρένο επαγγελματικά, άλλα έδινα προτεραιότητα στο γιό μου που ήταν στην τελική ευθεία για το Πανεπιστήμιο.»

 

Στον αντίποδα δε του ισχυρισμού ότι μια γυναίκα δεν μπορεί να ανταπεξέλθει ως μητέρα σε όσα καθήκοντα και υποχρεώσεις αντιστοιχούν στα στελέχη του C-suite, η κυρία Τσέζου απαντά μέσω της προσωπικής εμπειρίας της, λέγοντας ότι «σήμερα έχοντας παιδιά, εγγόνια και πολλά χρόνια εμπειρίας ως Οικονομική Διευθύντρια μπορώ με σιγουριά να πω ότι έχουμε ως γυναίκες όλες τις δυνατότητες να εξελιχθούμε ισάξια και ισότιμα με τους άνδρες συναδέλφους μας σε κάθε κλάδο.»

 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ, ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ;

Το 2020 ήταν μια δύσκολη χρονιά εξαιτίας της πανδημίας, που διατάραξε τη λειτουργία των επιχειρήσεων σε όλους τους κλάδους. Οι πρωτόγνωρες συνθήκες αναδεικνύουν παγκοσμίως τον ρόλο των CFOs. Η σωστή εκτίμηση της πορείας των οικονομικών μεγεθών, η διαχείριση των χρηματικών διαθεσίμων και η γνώση της οικονομικής επίδρασης της κάθε απόφασης συνιστούν στη βιωσιμότητα και τη γρήγορη προσαρμογή των επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες. Στη χώρα μας οι CFOs κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν δύο πρωτόγνωρες καταστάσεις την τελευταία δεκαετία.

 

Μετά την επιβολή των capital controls, ήρθε η πανδημία της COVID-19 να τονίσει τον ρόλο των CFOs ως την πηγή σταθερότητας και οργάνωσης μέσα σε μία επιχείρηση. Όπως σχολιάζει η κυρία Βασιλάκη, «η πανδημία και η εισαγωγή της τηλεργασίας στη ζωή μας σίγουρα αποτελεί πρόκληση, μας έδωσε όμως και την ευκαιρία να απενοχοποιήσουμε το γεγονός ότι έχουμε διαφορετικούς ρόλους και να δούμε τους εαυτούς μας και τους συναδέλφους μας από μία πιο ανθρώπινη σκοπιά. Θυμάμαι ότι τις πρώτες μέρες της τηλεργασίας επικρατούσε αμηχανία όταν ακούγονταν παιδικές φωνές στο βάθος, ενώ γρήγορα έγινε μέρος της νέας μας πραγματικότητας. Σήμερα, καταφέραμε να δουλεύουμε σχεδόν το ίδιο αποτελεσματικά και εξ αποστάσεως.»

 

Η κυρία Σαμαρά διακρίνει τις νέες δυνατότητες που ανοίγονται με την πανδημία, λέγοντας ότι «ακόμη και αυτήν τη κατάσταση που βιώνουμε σήμερα, θα πρέπει να τη δούμε ως ευκαιρία ανασχεδιασμού και εξέλιξης γιατί ένα χρόνο μετά, μπορώ να πω με σιγουριά ότι οδηγούμαστε πλέον σε ένα νέο μοντέλο εργασίας. Γιατί η εργασία από το σπίτι που εγώ ως υπάλληλος πολυεθνικών εταιριών όλα αυτά τα χρόνια το θεωρούσα “προνόμιο”, βλέπω ότι έγινε πλέον το βασικό μοντέλο εργασίας. Αρκετές πολυεθνικές έχουν ήδη πάρει την απόφαση να καθιερώσουν την τηλεργασία και μετά εποχής κορονοϊού.»

 

Η δε κυρία Μπενετάτου, συνδέοντας τα οφέλη της τηλεργασίας και με τη μητρότητα, επισημαίνει τη θετική πλευρά της πανδημίας, σχολιάζοντας πως «έβαλε υποχρεωτικά την τηλεργασία στην ζωή μας και ανέδειξε τα οφέλη που προκύπτουν και για τις δύο πλευρές του τραπεζιού, εργαζόμενους και εργοδότες.

 

Η φυσική παρουσία της μητέρας στο σπίτι, ακόμα και όταν εργάζεται, προσφέρει στο παιδί την ασφάλεια και την ηρεμία που χρειάζεται. Η ευθύνη της οικονομικής διεύθυνσης είναι απαιτητική σε χρόνο και ενέργεια, ειδικά σε projects που συνδέονται με οικονομική αναδιάρθρωση και πώληση, όπως ήταν αυτό που διαχειρίστηκα όταν ανέλαβα τον αντίστοιχο ρόλο το 2018. Δεν πρόκειται για μια καθημερινότητα, καλείσαι να ανταπεξέλθεις σε πολύ απαιτητικές συνθήκες με συνεχώς νέες μεταβλητές και πρωταρχικό στόχο την διασφάλιση της βιωσιμότητας της εταιρίας. Αυτό, σε μια εποχή όπου η ταμιακή διαχείριση έχει μετατραπεί στην μεγάλη πρόκληση παγκοσμίως.»

 

Αναφορικά με τον ρόλο του CFO εν μέσω πανδημίας αλλά και τη συμβολή της τεχνολογίας, η κυρία Ηλιαδάκη αναφέρει ότι «ως CFOs πρέπει να προσαρμοστούμε γρήγορα στη “νέα” πραγματικότητα που αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς. Σήμερα, ο ρόλος της εταιρικής –συνεργατικής- σχέσης των CFOs με τον CEO και με τους Directors αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα για την υποστήριξη της επιχείρησης και των πελατών της. Η τεχνολογία και ο νέος τρόπος ηλεκτρονικής επικοινωνίας είναι ζωτικής σημασίας, ώστε να καταστεί δυνατή η συνέχεια των δραστηριοτήτων της εταιρίας και να υποστηριχθούν οι νέοι τρόποι της εξ αποστάσεως εργασίας.»

 

Η κυρία Okay επικαλείται την δημιουργικότητα ως κινητήρια δύναμη για να ξεπεράσουμε τις επιπτώσεις της πανδημίας, λέγοντας πως «χρειάζεται να συνεχίσουμε να σκεφτόμαστε δημιουργικά, να εστιάζουμε στη δημιουργία και την αξιοποίηση κάθε δυνατής ευκαιρίας και να επενδύουμε στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων μας. Είναι ο μόνος τρόπος να φθάσουμε στην επιτυχία!»

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΣ ΝΕΑΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Η κυρία Τσόλα προτρέπει τις γυναίκες που μόλις μπήκαν ή προετοιμάζονται για να μπουν στον εργασιακό στίβο, «να αναζητήσουν χώρους και συνεργασίες που θα τις ωθήσουν να μάθουν και να επενδύσουν. Να υποδέχονται τις προκλήσεις και τις αλλαγές. Αυτές είναι και οι μεγαλύτερες ευκαιρίες. Η διαρκής περιέργεια να μαθαίνεις ή προσήλωση και η προσωπική δέσμευση στην επίτευξη των στόχων, το θάρρος και η ακεραιότητα είναι μερικές από τις δεξιότητες και τα χαρακτηριστικά που συνοδεύουν μία ανοδική και βιώσιμη πορεία ενός CFO.»

 

Από την πλευρά της, η κυρία Ηλιαδάκη διακρίνει στην επίτευξη της ισορροπίας μεταξύ της επαγγελματικής και της προσωπικής ζωής, μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στη σταδιοδρομία μιας γυναίκας και τις παροτρύνει «να ακολουθήσουν το όνειρό τους ως ηγέτες και ως εμπνευστές ώστε να είναι σε θέση να οδηγήσουν ομάδες με διαφορετικά χαρακτηριστικά και ικανότητες. Το έργο της ηγεσίας είναι ιδιόμορφο, μαγικό αλλά και παραγωγικό και χρειάζεται εν-συναίσθηση και ευαισθησία, χαρακτηριστικά που οι περισσότερες γυναίκες έχουν.» Συνεχίζει δίνοντας τρεις πολύτιμες συμβουλές:

 • Να έχουν θάρρος και αυτοπεποίθηση για τις ικανότητές τους. Να εμπλουτίζουν πάντα τις γνώσεις τους, ως «μαθητές μακράς διάρκειας». Η καλή γνώση του αντικειμένου τους θα βοηθήσει να καθιερώσουν τη γνωστική τους βάση, ώστε να είναι σίγουρες για τις προτάσεις τους ως ηγέτες.
 • Να επενδύσουν στην επικοινωνία για να συνεχίσουν να παρακινούν την ομάδα τους με αξιοπιστία και συνοχή, ως βασική γραμμή για την διαχείριση της επιτυχίας αλλά και της αποτυχίας. Πολύ σημαντικό είναι να κρατούν τον αληθινό εαυτό τους.
 • Να μην φοβούνται να ονειρεύονται! Η στάση «ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ;» είναι σημαντική. Να δουλέψουν σωστά, με ακεραιότητα και υπευθυνότητα σε όποια βαθμίδα της ιεραρχίας και αν βρίσκονται.

 

Η κυρία Τσέζου καλεί τις νέες γυναίκες «να αντιμετωπίζουν με δυναμισμό την δουλειά τους, να μην φοβούνται λάθη ή κριτικές γνωρίζοντας ότι στον δρόμο θα υπάρχουν εμπόδια και μισαλλοδοξία αλλά πάντα η αισιόδοξη και δυναμική αντιμετώπιση τα υπερνικά.»

 

Στις νέες γυναίκες που αποφοιτούν από οικονομικές ή άλλες σχολές, η κυρία Okay προτείνει:

 • Να ξεκινήσουν στη «σωστή» εταιρεία και να επιλέξουν την αφετηρία τους χωρίς βιασύνη, καθώς τα πρώτα βήματά τους είναι αυτά που θα θεμελιώσουν την πορεία τους.
 • Να είναι φιλοπερίεργες, πρόθυμες να εκπαιδευτούν στο επιχειρηματικό περιβάλλον και να το κατανοήσουν, όχι μόνο ως προς τα οικονομικά δεδομένα, και να αναπτύξουν τα προσόντα που απαιτούνται γι’ αυτό.
 • Να είναι ενθουσιώδεις και σίγουρες για τον εαυτό τους. Το κίνητρο που δίνει ο ενθουσιασμός, αλλά και η αυτοπεποίθηση, είναι ουσιώδη συστατικά της επιτυχίας.
 • Να έχουν θάρρος και να στέκονται με τόλμη απέναντι στις προκλήσεις, στην αβεβαιότητα και στο ευμετάβλητο περιβάλλον. Έτσι, θα κάνουν τη διαφορά.

 

Κλείνοντας, η κυρία Βασιλάκη υπογραμμίζει ότι «είναι σημαντικό να καταφέρουμε εμείς οι ίδιες και οι νέες γυναίκες που ακολουθούν μετά από εμάς να αποενοχοποιηθούμε από το φύλο μας. Οι γυναίκες είναι τρομερά ανθεκτικά πλάσματα, με την ικανότητα να εργάζονται ακούραστα, αποτελεσματικά και παράλληλα σε πολλούς στίβους της ζωής και έχουν την προοπτική να γίνουν εξαιρετικοί ηγέτες.»

 

Κατερίνα Βασιλάκη, CFO στην Πλαίσιο Computers

«Ξεκινώντας την επαγγελματική μου σταδιοδρομία στην Πλαίσιο το 2005, μόλις είχα ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές μου σπουδές, δεν φανταζόμουν ότι θα είχα τόσο γρήγορη εξέλιξη. Τα εφόδια μου ήταν μία καλή μόρφωση, μία δυναμική προσωπικότητα και μία οικογένεια που με έμαθε να μη σταματάω μπροστά στα εμπόδια. Στάθηκα τυχερή καθώς ξεκίνησα σε έναν οργανισμό ο οποίος επενδύει στην εκπαίδευση και στην εξέλιξη των νέων ανθρώπων χωρίς προκαταλήψεις και στεγανά. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η Πλαίσιο δραστηριοποιείται στο δυναμικό κόσμο του retail, μου έδωσαν την ευκαιρία να έρθω αντιμέτωπη με πολλές προκλήσεις.»

 

Σάσσα Ηλιαδάκη, CFO & Administration Officer στην Euler Hermes

«Κατά την διάρκεια της επαγγελματικής μου πορείας ως CFO, υπήρξαν πολλές προκλήσεις. Το κλειδί για να ξεπεραστεί οποιαδήποτε πρόκληση είναι η σκληρή δουλειά, η συνεργασία, η έγκαιρη επικοινωνία με αξιοπιστία και οι συμβουλές από ειδικούς όποτε αυτό υπήρξε απαραίτητο. «Όλα θα πάνε καλά στο τέλος και αν δεν είναι έτσι, τότε δεν είναι το τέλος». Είμαι πραγματικά ευγνώμων για όλες τις επαγγελματικές εμπειρίες και τις ευκαιρίες που είχα, για τις οποίες αφιέρωσα πολλές ώρες εργασίας. Στα νεότερα χρόνια μπορεί συχνά να ήμουν η μόνη γυναίκα σε μια συνεδρίαση Ανώτερων Διοικητικών Συμβουλίων, αλλά αυτό δεν ήταν εκφοβιστικό.»

 

Θεοδώρα Μπενετάτου, Group CFO στη SingularLogic

«Υπήρξα τυχερή, μεγάλωσα σε μία οικογένεια που με γέμισε φιλοδοξίες και πίστη στον εαυτό μου. Ανέλαβα θέση ευθύνης σε αρκετά νεαρή ηλικία και ο συνδυασμός ηλικίας-φύλου, με έφερε συχνά αντιμέτωπη με αμφισβήτηση και δύσκολες καταστάσεις. Όταν πιστεύεις στον εαυτό σου και αυτό αποτελεί βαθιά πεποίθηση, δεν εγκαταλείπεις, διαχειρίζεσαι την απογοήτευση και τίποτα δεν σου αλλάζει ρότα. Το 2007, ανέλαβα την ευθύνη να δημιουργήσω μια νέα διεύθυνση σε έναν από του μεγαλύτερους επενδυτικούς ομίλους που δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα. Το πλήθος των κλάδων  που κατείχε και έπρεπε να διαχειριστώ, με οδήγησε στην βαθιά κατανόηση της οικονομικής επιστήμης ως κοινωνική επιστήμη.»

 

Ozge Okay, CFO & Board Member στην Volvo Car Hellas

«Δραστηριοποιούμαι επαγγελματικά στον κλάδο του αυτοκινήτου για περίπου 20 χρόνια, ως οικονομική διευθύντρια της Volvo Car Hellas από το 2008. Θεωρώ ότι ο χώρος της αυτοκίνησης λειτουργεί όπως ένα ανθεκτικό μικρόβιο: από τη στιγμή που θα σε προσβάλει, δύσκολα εκριζώνεται. Γίνεται εθισμός και, ευτυχώς, ένα δημιουργικό πάθος! Αισθάνομαι τυχερή που ξεκίνησα και συνεχίζω την καριέρα μου σε μεγάλες εταιρείες με τη φήμη της Ford Motor Company και της Volvo Car Corporation, αλλά και γιατί είχα την ευκαιρία να δουλέψω για ηγετικές φυσιογνωμίες, που μου παρείχαν γνώση σε επιχειρηματικό επίπεδο και συνέβαλαν στη διαμόρφωση της αντίληψής μου για την κουλτούρα και τις αξίες μιας εταιρείας.»

 

Μάρα Σαμαρά, CFO στην Opel Hellas του Ομίλου PSA

«Δυο προτάσεις θυμάμαι να με συνοδεύουν από την εφηβεία. “If you can dream it then you can do it” & “Sky is the limit”. Με αυτές ξεκίνησα πριν από 30 χρόνια, νέα, γένους θηλυκού, επαρχιώτισσα που η λέξη “Finance” με γοήτευσε, απλά επειδή δεν την καταλάβαινα.

 

Σήμερα μετά από πάνω από 20 χρόνια σε διευθυντικές θέσεις μπορώ να πω με σιγουριά πως ο,τι ονειρεύτηκα το πέτυχα. Με φανταζόμουν σε διευθυντική θέση από τα 18 και συγκεκριμένα στη θέση του CFO από τα 25, όταν κατάλαβα το πόσο σημαντικό ρόλο παίζει αυτή η θέση σε μια εταιρεία. Κάθε κίνηση που έκανα από τότε, θέσεις που δεχόμουν ή απέρριπτα, πτυχία, σεμινάρια, βιβλία, άρθρα, με οδηγούσαν προς αυτόν το στόχο.»

 

Αφροδίτη Τσέζου, Σύμβουλος Επιχειρήσεων σε θέματα Οικονομικής Διαχείρισης, διατελέσασα CFO σε μεγάλες επιχειρήσεις

«Δεν ξεκίνησα την εργασία μου με όνειρο να γίνω Οικονομική Διευθύντρια, ήθελα πάνω από όλα να αποκτήσω γνώσεις ώστε να μην μπορεί κανείς να με μειώσει ή να με αμφισβητήσει. Η γνώση ήρθε με προσπάθειες, ξενύχτια και συνεχή αγώνα. Πέρασα όλα τα στάδια του Οικονομικού επαγγέλματος, από βοηθός Λογιστή και Προϊστάμενη Λογιστηρίου μέχρι Διοικητική και Οικονομική Διευθύντρια, μέχρι να φτάσω να γνωρίζω καλά όλο το φάσμα της Οικονομικής Διεύθυνσης. Για εμένα να συνεχίζω τον αγώνα ήταν κανόνας ζωής, ώστε να καταφέρω να δω τα όνειρά μου να ολοκληρώνονται.»

 

Σπυριδούλα Τσώλα, CFO στη Mapei Hellas

«Ξεκινώντας την επαγγελματική μου πορεία στον χώρο των Big 4, ζήσαμε τις εξελίξεις, τις διαφορετικές δυναμικές των εταιρειών και τις οικονομικές συγκυρίες να οδηγούν σε μία εποχή όπου οι επιχειρήσεις δεν έχουν πλέον την ανάγκη αυστηρών, συντηρητικών οικονομικών διευθυντών και επαγγελματικών στελεχών. Είναι ένας διευρυμένος ρόλος με πολλαπλά καθήκοντα όπου εξέλιξη δεν καθορίζεται από το φύλο. Άλλωστε οι επιχειρήσεις μπορούν να ωφεληθούν από την διαφορετικότητα μεταξύ των επαγγελματιών οικονομικών διευθυντών και στελεχών. Είχα την τύχη να εργάζομαι να βρίσκομαι σε ανάλογους οργανισμούς αλλά και με ικανούς συνεργάτες.»

The Accounting Awards 2020: Οι ηγέτες των συμβουλευτικών και λογιστικών υπηρεσιών δείχνουν το λαμπρό μέλλον του κλάδου

Σε μια ιδιαίτερα βεβαρημένη χρονιά για την επιχειρηματικότητα και την οικονομία, και παρά τις αντιξοότητες, η Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου ήταν μια ξεχωριστή μέρα για τον κλάδο της λογιστικής. Ήταν η μέρα που ανακοινώθηκαν οι νικητές της πρώτης διοργάνωσης των Accounting Awards όπου ξεχώρισαν Deloitte, Φοβερά Προστασία, BSS, Data Communication, Epsilon Net, Fourlis και Kleemann.

 

Οι εταιρείες συμβουλευτικών και λογιστικών υπηρεσιών, αλλά και οι οικονομικές διευθύνσεις των επιχειρήσεων, οι οποίες συμμετείχαν και διακρίθηκαν στην πρώτη διοργάνωση των Accounting Awards, τα βραβεία της Boussias Communications για τον κλάδο του accounting και του corporate finance, έδειξαν με τις καλές πρακτικές τους όχι μόνο ότι το επίπεδο των υπηρεσιών παραμένει υψηλό, αλλά και ότι το μέλλον του κλάδου στη χώρα μας είναι λαμπρό. Κι αυτό διότι οι υποψηφιότητες, κατά γενική ομολογία της κριτικής επιτροπής που κλήθηκε να τις αξιολογήσει, παρουσίασαν το εύρος, την καινοτομία και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τις ελληνικές επιχειρήσεις και τις οικονομικές διευθύνσεις τους.

 

Ο Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής, κύριος Γιώργος Βενιέρης (τ. Πρόεδρος ΕΛΤΕ, τ. Πρύτανης ΟΠΑ), με αφορμή τη βράβευση, μεταξύ άλλων είπε:

«[…] σε μια δύσκολη χρονιά γεμάτη προκλήσεις και δυσκολίες, τα Accounting Awards κατάφεραν να συγκεντρώσουν τις καλύτερες πρακτικές και να αποτυπώσουν τα κυρίαρχα ρεύματα στη λογιστική, φορολογική και συμβουλευτική, σήμερα. Από τις μεγάλες συμβουλευτικές μέχρι τα περιφερειακά λογιστικά γραφεία, από τις οικονομικές διευθύνσεις των επιχειρήσεων μέχρι τους συμβούλους τεχνολογίας, οι συντελεστές του λεγόμενου corporate finance βρήκαν στα βραβεία ένα σημαντικό μέσο έκφρασης. Η διάκριση στα Accounting Awards, αν μη τι άλλο, αποτελεί μια μικρή νίκη και μια στοιχειώδης αναγνώριση του έργου εκείνων που μοχθούν καθημερινά με στόχο την Οικονομική Αριστεία. Ειδικά σε μια χρονιά όπως το 2020, η βράβευση έρχεται ως μια ένεση αισιοδοξίας, από αυτή που χρειαζόμαστε όλοι μας.»

 

Τέλος, έκλεισε τη δήλωσή του με μια ευχή: «Ελπίζω η επόμενη χρονιά να μας βρει διαφορετικούς μεν, δυνατότερους δε, ενώ τα βραβεία να καθιερωθούν ως το benchmark του κλάδου.»

 

Τέσσερα αντιπροσωπευτικά μέλη της κριτικής επιτροπής, εκφέροντας θετικά σχόλια για τον θεσμό και το επίπεδο των διαγωνιζομένων, δήλωσαν:

 

Ο κύριος Δημήτριος Ζιγκερίδης (Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, ΣΟΛ CROWE)
«Θα ήθελα να ευχαριστήσω την διοίκηση και τα στελέχη της Boussias Communications για την καθιέρωση ενός τόσο σημαντικού θεσμού, που προάγει την επιχειρηματικότητα, την τεχνογνωσία, καθώς και την καθιέρωση επαγγελματικών και εργασιακών καινοτομιών στον κλάδο των λογιστικών και ελεγκτικών υπηρεσιών.»

 

Ο κύριος Βασίλειος Καμπάνης (Οικονομολόγος Α.Ι.Α, Λογιστής Φοροτεχνικός Ά , IFRS, AUDIT, Πρόεδρος Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

«Ο θεσμός αυτός ήρθε σε μια κομβική στιγμή για το ελληνικό επιχειρείν, με σκοπό την ανάδειξη και επιβράβευση των βέλτιστων πρακτικών των οικονομολόγων και των φοροτεχνικών συμβούλων. Η συνεχής προσπάθεια των επαγγελματιών του κλάδου αυτού θωρακίζει τις Ελληνικές επιχειρήσεις απέναντι σε κάθε είδους πρόκληση και προσφέρει τα μέγιστα στην Ελληνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα. Πόσο μάλλον σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία, όπου όλοι καλούνται να ανταπεξέλθουν σε πρωτόγνωρες συνθήκες και ταυτόχρονα να παρέχουν στήριξη και ώθηση σε κάθε Επιχειρηματία. Και τα καταφέρνουν. Είμαι βέβαια ότι ο θεσμός αυτός θα καθιερωθεί και θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την αριστεία στον κλάδο. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους νικητές.»

 

Ο κύριος Κώστας Σφακάκης (Σύμβουλος Διοίκησης-Φορολογική πολιτική, ΣΕΒ)

«Με την καθιέρωση του θεσμού των Accounting Awards επιτυγχάνεται, πέραν της επιβράβευσης των εταιρειών με τις άριστες πρακτικές και την καινοτομία στο χώρο της Λογιστικής, και η ανάδειξη της συμβολής της Οικονομικής Διεύθυνσης στην Επιχειρηματική και την ευρύτερη χρηματοπιστωτική και δημοσιονομική λειτουργία στη χώρα μας.»

 

Η κυρία Μαίρη Ψύλλα (Partner, Tax Leader, PwC Greece)
«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που συμμετείχα ως μέλος της κριτικής επιτροπής των πρώτων Accounting Awards. Ήταν μια άψογα οργανωμένη διαδικασία που στόχο είχε να αναδείξει βέλτιστες πρακτικές πάντα βασισμένη στην ακεραιότητα και διαφάνεια. Τέτοιες πρωτοβουλίες αναδεικνύουν το επάγγελμά μας και ελπίζω τα Accounting Awards να συνεχίσουν δυναμικά και να γίνουν θεσμός.»

 

Στα highlights της βράβευσης για το 2020:

H Kleemann Hellas αναδεικνύεται ως «Οικονομική Διεύθυνση της Χρονιάς».

Platinum βραβεία κερδίζουν αντίστοιχα:

 • Η Deloitte στον πυλώνα «Λογιστικές και Ελεγκτικές Εταιρείες»
 • Η Data Communication στον πυλώνα «Προμηθευτές Υπηρεσιών και Υποδομών»
 • Η Fourlis AE Συμμετοχών στον πυλώνα «Οικονομικές Διευθύνσεις Εταιρειών»

Αξιοσημείωτες είναι οι επιδόσεις των εταιρειών Epsilon Net, BSS και Φοβερά Προστασία, οι οποίες απέσπασαν κορυφαίες βραβεύσεις στις κατηγορίες όπου διαγωνίστηκαν.

 

Χρυσά βραβεία κατέκτησαν επίσης οι εταιρείες: Β ΜΠΟΥΡΝΑΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ – B&S ACCOUNTING CONSULTING, Quantum BITS, Stirixis SΑ, tgs Hellas, Taxblock – Οικονομικοί Σύμβουλοι Κατοίκων Εξωτερικού- Διανέλλου και Συνεργάτες, ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ, SOFTOMOTIVE ΕΠΕ, Imerys Services Greece, StudySmart.

 

Ο θεσμός πρωτοτύπησε έφερε για πρώτη φορά στο προσκήνιο λογιστικά γραφεία της περιφέρειας, που αποτελούν αξιόπιστο συνεργάτη και σύμβουλο για επαγγελματίες και επιχειρηματίες στις περιοχές όπου δραστηριοποιούνται.

 

Συγκεκριμένα, για το 2020 διακρίθηκαν τα εξής γραφεία:

 

 • n Αττική: Λογιστικό Γραφείο Μαρία Λιαράκου-
 • More Than Tax
 • n Θεσσαλονίκη: Atlas Consulting IKE
 • n Μακεδονία: DILOS ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Α.Ε.
 • n Ιόνιοι Νήσοι: Γεράσιμος Ε. Φωτεινάτος
 • n Δυτική Ελλάδα: Stirixis SA
 • n Βόρειο Αιγαίο: ΒΕΡΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 • n Δωδεκάνησα: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Π. ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Α. Ο.Ε.

 

Τα βραβεία πραγματοποιήθηκαν με την πολύτιμη υποστήριξη των ακόλουθων χορηγών και φορέων. Χρυσός Χορηγός των βραβείων είναι η Epsilon Net. Τα βραβεία υποστήριξαν η εταιρεία Athens Financial Services και το Κέντρο Λογιστικών Εφαρμογών. Χορηγοί επικοινωνίας, το e-forologia.gr και η Ναυτεμπορική. Χορηγός διαδικτυακής επικοινωνίας, η naftemporiki.gr.

 

ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ ΕΙΠΑΝ

 

«Οι σύγχρονες οικονομικές διευθύνσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στις επιχειρηματικές αποφάσεις»

«Ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ την επιτροπή αλλά και τους διοργανωτές για το βραβείο «Οικονομική Διεύθυνση της Χρονιάς». Δεν το περίμενα, όμως είμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτό. Το βραβείο αυτό ανήκει σε όλους τους ανθρώπους της οικονομικής διεύθυνσης της KLEEMANN, οι οποίοι αγωνίζονται κάθε μέρα για να πετυχαίνουν αυτά τα εξαιρετικά αποτελέσματα και τους ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου. Συγχαρητήρια πολλά αξίζουν στους διοργανωτές που πήραν την πρωτοβουλία για πρώτη φορά στην Ελλάδα να θεσμοθετήσουν βραβεία για τις οικονομικές διευθύνσεις και σε όλες τις εταιρείες που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό, είτε βραβεύτηκαν, είτε όχι. Οι σύγχρονες οικονομικές διευθύνσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στις επιχειρηματικές αποφάσεις και μπορούν μέσα από τις επαγγελματικές τους συμβουλές να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να εξελιχθούν, αλλά και να αποφύγουν σημαντικούς κινδύνους. Τέλος, θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους υγεία, καλές γιορτές και η νέα χρονιά να είναι πολύ καλύτερη από την προηγούμενη.»

 

 • Αριστείδης Ζέρβας, CFO, KLEEMANN Group

 

«Μας δίνετε δύναμη να συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις ως ευκαιρίες αλλαγών»

«Το κεντρικοποιημένο λογιστήριο του ομίλου FOURLIS SBS Accounting δημιουργήθηκε το 2012, από τη συγχώνευση των λογιστηρίων όλων των ελληνικών εταιρειών του ομίλου. Στόχος της δημιουργίας του ήταν η βελτίωση της απόδοσης της λογιστικής λειτουργίας μέσω επίτευξης συνεργιών και της ποιότητας των λογιστικών διαδικασιών μέσω της τυποποίησης και της βελτιστοποίησης. Οι 43 εργαζόμενοι που απασχολούνται σήμερα, χρησιμοποιούν την τεχνολογία σχεδόν στο σύνολο των καθημερινών εργασιών τους. Τα πληροφοριακά συστήματα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης SAP και BPC, οι επιμέρους εφαρμογές όπως e-Timesheet, e-Archiving, e-Routines, e-Contracts, e-Recognition, e-FinancialReporting, καθώς και τα εργαλεία data analytics που έχουν αναπτυχθεί και χρησιμοποιούνται, επιτρέπουν το SBS Accounting να εξυπηρετεί τους εσωτερικούς και εξωτερικούς του πελάτες, με ακεραιότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Αυτές είναι και οι αρχές που διέπουν τη λειτουργία του ομίλου FOURLIS στις πέντε χώρες που δραστηριοποιείται. Γνωρίζουμε ότι η βέλτιστη απόδοση επιτυγχάνεται με δομές, διαδικασίες, συστήματα, μεθόδους, εργαλεία, δείκτες, ηγεσία

και σίγουρα, όχι τυχαία.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη βράβευση.

Μας δίνετε δύναμη να συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις ως ευκαιρίες αλλαγών.»

 • Κεντρικοποιημένο Λογιστήριο, Όμιλος FOURLIS

 

«Σκοπός μας ο μετασχηματισμός της Οικονομικής Διεύθυνσης προς  έναν στρατηγικό ρόλο μέσα στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον»

«Είμαστε χαρούμενοι για τις διακρίσεις μας στα φετινά «Accounting Awards». Η στρατηγική μας να επενδύσουμε σε νέες τεχνολογίες, αλλά και σε έμπειρα στελέχη που έχουν το όραμα και τις ικανότητες να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν καινοτόμες και ευέλικτες τεχνολογικές λύσεις στα πλαίσια του μετασχηματισμού της Οικονομικής Διεύθυνσης, αρχίζει να αναγνωρίζεται από την αγορά και να δημιουργεί αξία για τους πελάτες μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά τον Κωνσταντίνο Μοτσάκο, επικεφαλής των CFO Services, τον Γιώργο Πολίτη, επικεφαλής του Στρατηγικού Outsourcing και τον Στέφανο Τεντολούρη, επικεφαλής των Digital Tax Products, οι οποίοι πέτυχαν σε σύντομο χρονικό διάστημα να αναπτύξουν μία ευρεία γκάμα από καινοτόμες λύσεις που σκοπό έχουν το μετασχηματισμό της Οικονομικής Διεύθυνσης προς  έναν στρατηγικό ρόλο μέσα στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον.»

 

 • Μαρία Τρακάδη, Partner, Tax Leader, Deloitte Greece

 

«Με τη βράβευση επιβεβαιώνονται 33 χρόνια τεχνογνωσίας, καινοτομίας και υψηλού επιπέδου ποιότητας»

«Ο θεσμός των Accounting Awards ήρθε σε μια κομβική στιγμή για το ελληνικό επιχειρείν. Για την Data Communication ήταν χρέος να στηρίξει συμμετέχοντας έναν νέο θεσμό που επιβραβεύει την αριστεία σε έναν κλάδο αρωγό για την πρόοδο και την ανάπτυξη της οικονομίας. Η ύψιστη διάκρισή μας στα φετινά Accounting Awards με τα βραβεία Gold και Platinum για την υπηρεσία DC Scan είναι μια ιδιαίτερη τιμή για την Data Communication, μέλος του ομίλου εταιρειών Epsilon Net. Επιβεβαιώνει την τεχνογνωσία, την καινοτομία και το υψηλό επίπεδο ποιότητας των λύσεων που προσφέρουμε 33 χρόνια τώρα στον κλάδο των λογιστών.»

 

 • Πέτρος Κοραλής, DC Solutions Division Manager, Data Communication

 

«Συνεχίζουμε με όραμα να αποτελούμε τον αξιόπιστο σύμβουλο για κάθε επιχείρηση»

«Η βράβευσή μας αποτελεί μια σημαντική αναγνώριση του έργου της εταιρείας ως σύνολο, αλλά παράλληλα και μία πρόκληση για συνεχή εξέλιξη και ανάπτυξη. Η τετραπλή διάκριση στο θεσμό των “The Accounting Awards” αναδεικνύει δυναμικά χαρακτηριστικά όπως η ισχυρή τεχνογνωσία, η διαφοροποίηση, η εγρήγορση και η ευελιξία, τα οποία καθιστούν την Φοβερά Προστασία Α.Ε. μοναδική στην παροχή των λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

 

Όλα αυτά τα χρόνια, γνώμονας της εταιρείας ήταν και είναι η παροχή αξιόπιστων και καινοτόμων υπηρεσιών, δημιουργώντας σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες της.

 

Το όραμα αυτό παραμένει πάντα ζωντανό και κατευθύνει τις προσπάθειες των ανθρώπων μας, που συμβάλλουν καθημερινά στο να αποτελέσει η Φοβερά Προστασία Α.Ε. τον αξιόπιστο σύμβουλο για κάθε επιχείρηση.»

 

 • Βασίλειος Μίτσης, Head of Management Consulting, Φοβερά Προστασία Α.Ε.

 

«32 χρόνια δημιουργούμε επαγγελματίες λογιστές, φοροτεχνικούς και στελέχη επιχειρήσεων»

«Με μεγάλη μας χαρά και τιμή θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τη βράβευση που λάβαμε στα πρώτα βραβεία για τον κλάδο της λογιστικής που με επιτυχία διοργανώνει η Boussias Communications, λαμβάνοντας το βραβείο καινοτομίας στην πρακτική εκπαίδευση λογιστικών εφαρμογών. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους ανθρώπους που μας έφεραν σε αυτή τη θέση, το διοικητικό μας προσωπικό, τους καθηγητές μας και φυσικά όλους τους σπουδαστές που εδώ και 32 χρόνια μας στηρίζουν στο να δημιουργούμε επαγγελματίες λογιστές, φοροτεχνικούς και στελέχη επιχειρήσεων, ακόμα και στη δύσκολη εποχή που διανύουμε. Σας ευχαριστώ θερμά όλους.»

 

 • Νικόλαος Γκούντας, Γενικός Διευθυντής, Κέντρο Λογιστικών Εφαρμογών

 

«Έρχεται ένα καλύτερο μέλλον με μεγαλύτερες προοπτικές»

«Τα Accounting Awards αποτελούν ένα βήμα προς την αναγνώριση των επιτευγμάτων των ανθρώπων & των εταιρειών που χάραξαν τη δική τους πορεία στο χώρο και ήρθε για πρώτη φορά το ιδιαίτερο και διαφορετικό 2020.  Η Athens Financial Services, πρωτοπόρος και υποστηρικτής τέτοιων πρωτοβουλιών, στηρίζει και θα συνεχίζει να στηρίζει τις προσπάθειες και πρωτοβουλίες που φέρνουν στο προσκήνιο τους μέχρι τώρα αφανείς ήρωες των Οικονομικών και των παρεμφερών κλάδων. Ένα καλύτερο μέλλον με μεγαλύτερες προοπτικές έρχεται σε εκείνους που προσπαθούν συνεχώς για το βέλτιστο και δεν σταματούν να καινοτομούν και να δημιουργούν υπηρεσίες και εργαλεία που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τη ζωή των ανθρώπων. Αυτή είναι και θα συνεχίσει να είναι η φιλοσοφία της δικής μας εταιρείας και να συγχαίρουμε πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν τις αξίες του κλάδου μας.»

 

 • Νίκος Καραμάνος, Οικονομολόγος-Φοροτεχνικός Α’ Τάξης, Founder & CFO, Athens Financial Services

 

«Είμαστε περήφανοι για τη βράβευση του Epsilon Digital ως την κορυφαία λύση ηλεκτρονικής τιμολόγησης»
«Ο θεσμός των Accounting Awards ήρθε σε μια κομβική στιγμή για το ελληνικό επιχειρείν, με σκοπό την επιβράβευση των επαγγελματιών της λογιστικής, της ελεγκτικής και της οικονομικής διοίκησης. Έναν κλάδο δηλαδή που αποτελεί αρωγό για την πρόοδο και την ανάπτυξη.

 

Στη συγκυρία που βιώνουμε, ο κλάδος καλείται να ανταπεξέλθει σε πρωτόγνωρες συνθήκες, θωρακίζοντας παράλληλα τον Έλληνα επιχειρηματία. Επομένως είναι χρέος και τιμή του ομίλου εταιρειών της EPSILON NET να στηρίξει αυτό τον θεσμό, όπως στηρίζει και όλους τους επαγγελματίες του κλάδου επί εικοσαετίας. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους νικητές. Συγχαρητήρια στη Boussias Communications που έφερε αυτό τον θεσμό, ο οποίος ήρθε για να καθιερωθεί και να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την αριστεία στον κλάδο.

 

Εκπροσωπώντας τον όμιλο εταιρειών EPSILON NET, σας ευχαριστώ θερμά για τη σπουδαία διάκριση, για το κορυφαίο σύστημα ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Μια βράβευσης υψίστης σημασίας. Καθώς η ηλεκτρονική τιμολόγηση αποτελεί το κύριο θέμα συζήτησης στο ελληνικό επιχειρείν. Αποτελεί άλλωστε και το πρώτο βήμα σε αυτό που αποκαλούμε ψηφιακό μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων. Η EPSILON NET είχε από καιρού αντιληφθεί τη σημασία της και ήταν άλλωστε από τις πρώτες εταιρείες που πιστοποιήθηκαν από την ΑΑΔΕ ως πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης με την αδειοδότηση του Epsilon Digital, μια ολοκληρωμένη εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Μια εφαρμογή που πραγματοποιεί τη διαβίβαση και την αυθεντικοποίηση των παραστατικών προς την ΑΑΔΕ. Είμαι πολύ περήφανος που το Epsilon Digital βραβεύεται με Gold βραβείο αποτελώντας την κορυφαία λύση ηλεκτρονικής τιμολόγησης.»

 

 • Βασίλης Πρασσάς, CCO, Epsilon Net Group of Companies

 

ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΜΑΤΙΑ…

«Μια πρωτοβουλία που μπορεί να αναδείξει την καινοτομία και τη δημιουργικότητα όλων όσοι εργάζονται στο Finance & το Accounting»

 

 • Δημήτρης Αναστασίου, Finance Director Softomotive, A Microsoft company

«Ήταν Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020, εν μέσω πανδημίας (ή μάλλον διαλείμματος μεταξύ πρώτου και δεύτερου κύματος), όπου βυθισμένος στον ωκεανό των emails και των βιντεοσυσκέψεων  (“you are on mute”, “do you see my screen?” κ.λπ.) αναρωτιόμουν τι διαφορετικό θα μπορούσε να συμβεί, τι καινούργιο και τι ελπιδοφόρο;

Το ίδιο απόγευμα, έλαβα ένα email από την Boussias Communications με την τιμητική πρόσκληση, να συμμετάσχω στην κριτική επιτροπή του διαγωνισμού Accounting Awards 2020. Με ιδιαίτερη χαρά, απάντησα  άμεσα θετικά και ανέμενα περισσότερες οδηγίες. Το καινούργιο και το ελπιδοφόρο ήταν εδώ!

Καθώς περνούσαν οι εβδομάδες, ο διαγωνισμός άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά, και η ανυπομονησία μου να ξεκινήσουμε στο κατακόρυφο. Μετά από την βιντεοκλήση γνωριμίας με όλα τα εξαίρετα μέλη της επιτροπής τον Σεπτέμβρη, ήμουν σίγουρος ότι όλα θα πάνε καλά.

Όταν ξεκίνησε η αξιολόγηση, εξεπλάγην ευχάριστα από το εύρος των υποψηφιοτήτων και των διαφορετικών πρακτικών που παρουσιάστηκαν, καθώς επίσης και από το πως οργανώθηκε από τo Accounting Awards 2020 το αδιάβλητο και το απόρρητο της όλης διαδικασίας και η άμεση ανταπόκριση των διοργανωτών σε κάθε μου σχόλιο και ερώτηση.

Συμπερασματικά, θα ήθελα να επισημάνω ότι ο διαγωνισμός Accounting Awards είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία πολύ υψηλού επιπέδου από την Boussias Communications, η οποία μπορεί να αναδείξει την καινοτομία και τη δημιουργικότητα όλων των συναδέλφων που εργάζονται σε ολόκληρο το φάσμα του Finance, συμπεριλαμβανομένου του Accounting. Οι νέες ιδέες , η δημιουργικότητα και η σκληρή δουλειά μπορούν να αναγνωριστούν και να αναδειχθούν μέσα από το νεότευκτο διαγωνισμό, σε ένα πνεύμα άμιλλας και συνεργασίας. Ήταν μεγάλη τιμή να συμμετέχω στην κριτική επιτροπή που απαρτίζεται από εξέχοντα μέλη στο ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό στερέωμα.

Τέλος, εύχομαι  να συνεχιστεί  η συγκεκριμένη δράση με την ίδια επιτυχία και τα επόμενα χρόνια και να μπορέσουμε, ξεπερνώντας την υγειονομική λαίλαπα που όλοι βιώνουμε, να βρεθούμε όλοι μαζί και από κοντά στο μέλλον, σε μια λαμπρή τελετή απονομής, όπου η δημιουργικότητα, το πάθος για βέλτιστα αποτελέσματα και η επιβράβευση της καινοτομίας θα έχουν τον πρωταγωνιστικό λόγο.»