Αντιστοιχώντας σε ένα σημαντικό τμήμα της ελληνικής και διεθνούς συμβουλευτικής αγοράς, οι εξειδικευμένες εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών υπόσχονται τη βελτίωση της λειτουργίας και την αναβάθμιση της στρατηγικής μιας επιχείρησης αποδεικνύοντας, παρά το μικρό τους μέγεθος, πως όταν η εξειδίκευση συναντά την καινοτομία ο Δαβίδ κερδίζει τη μάχη με τον Γολιάθ στα σημεία.

Εξειδικεύεσαι σε κάτι, μέχρι που μια μέρα συνειδητοποιείς ότι αυτό εξειδικεύεται σ’ εσένα, είχε πει κάποτε ο Αμερικανός θεατρικός συγγραφέας Arthur Miller και αναμφισβήτητα οι εταιρείες συμβούλων boutique χαρακτηρίζονται από τις υπηρεσίες υψηλής εξειδίκευσης που προσφέρουν και οι οποίες επιδρούν καθοριστικά στην ευημερία της συνεργαζόμενης επιχείρησης, ενισχύοντας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αυτής και διευρύνοντας τις προοπτικές της για ανάπτυξη.

Μικρότερες από τις μεγάλες εταιρείες συμβούλων και εστιασμένες σε ένα σχετικά τοπικό πελατολόγιο, οι εταιρείες συμβούλων boutique διακρίνονται για τη βαθιά κατανόηση της αγοράς ή του τομέα που έχουν επιλέξει αλλά και για την ευελιξία και την υψηλή τους τεχνογνωσία. Αναπτύσσοντας προσωπικές σχέσεις με τους πελάτες και παρέχοντας υπηρεσίες μεγάλης προστιθέμενης αξίας καθιερώνονται, παρά το μικρό τους μέγεθος, ως μια ελκυστική επιλογή για όσους οργανισμούς αναζητούν εξειδικευμένους συμβούλους ενώ αποδεικνύονται εξαιρετικά αποδοτικές στον μετασχηματισμό της λειτουργίας και της στρατηγικής μιας επιχείρησης.

Υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και ευελιξίας
Ο όρος «μπουτίκ» επιστρατεύεται για την περιγραφή εκείνων των εξειδικευμένων εταιρειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών που αντιστοιχούν σε ένα σημαντικό τμήμα της ελληνικής και διεθνούς συμβουλευτικής αγοράς. Στις πλέον συνηθισμένες υπηρεσίες τους συγκαταλέγονται η οργάνωση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, οι στρατηγικές επιχειρηματικές και επιχειρησιακές συμβουλές, ο σχεδιασμός και η υποστήριξη υλοποίησης αναπτυξιακών–επιχειρησιακών προγραμμάτων. Καθώς στοχεύουν σε κάποια συγκεκριμένα αντικείμενα ή σε ορισμένο τμήμα της αγοράς, επενδύουν προς αυτήν την κατεύθυνση αναπτύσσοντας μια πολύ καλή κατανόηση του αντικειμένου τους. Η βαθιά τους γνώση τους επιτρέπει να εντοπίζουν ευκολότερα συγκεκριμένους περιορισμούς, αξιολογώντας εύστοχα μια κατάσταση και προχωρώντας στην εύρεση αποτελεσματικών λύσεων για έναν οργανισμό. Με υψηλότερο επίπεδο τεχνογνωσίας και ευελιξίας από μια μεγαλύτερη εταιρεία, προσαρμόζονται ευκολότερα στις αλλαγές της αγοράς, αφουγκράζονται τις ανάγκες των πελατών και μέσα από τις ισχυρές σχέσεις που αναπτύσσουν μαζί τους ενισχύουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα.

Όντας μικρές σε μέγεθος, βασίζονται περισσότερο σε ομάδες, γεγονός που εκτινάσσει στα ύψη την καινοτομία, τη δημιουργικότητα και την ποικιλομορφία της σκέψης τους ενώ χάρη στο μικρότερο πελατολόγιο τους ολοκληρώνουν σε συντομότερο χρονικό διάστημα από τις μεγάλες εταιρείες τα έργα που αναλαμβάνουν. Διαθέτοντας μια σφαιρική εικόνα του ζητήματος και διεισδύοντας επιτυχώς στις απαιτήσεις και την κουλτούρα της επιχείρησης, ο εξειδικευμένος σύμβουλος, με τις ποσοστικοποιημένες και τεκμηριωμένες λύσεις που προτείνει, συμβάλλει στη βελτίωση της λειτουργίας και την αναβάθμιση της στρατηγικής κατεύθυνσης μίας επιχείρησης ενώ πέρα από τις πολύτιμες γνώσεις και την εμπειρία του διακρίνεται για ικανότητες που συγκαταλέγονται στα soft skills, όπως είναι η ενσυναίσθηση, η ηθική ακεραιότητα, η αναλυτική σκέψη, η υψηλή στοχοθέτηση και το όραμα. Συμμετέχοντας σε σχήματα των οποίων ηγούνται μεγαλύτερου μεγέθους εταιρείες, οι εταιρείες boutique διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιτυχή υλοποίηση έργων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα ενώ η υψηλή εξειδίκευσή τους τους επιτρέπει να συμμετέχουν και σε μεγάλα έργα στο εξωτερικό.

Κώστας Βαμβακάς, Διευθύνων Σύμβουλος, VK PREMIUM Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων
«Η VK PREMIUM βρίσκεται δίπλα στην επιχείρηση,προτείνοντας τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία ή συνδυασμό τους ή άλλες υπηρεσίες όσον αφορά την ανάπτυξη και δικτύωση της, που θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία της»

Ειδικά για τα αναπτυξιακά προγράμματα επιχειρήσεων, μία συμβουλευτική εταιρεία με πολυετή εμπειρία, όπως η VK PREMIUM, μπορεί να διερευνήσει σε βάθος τις ανάγκες της επιχείρησης, να την καθοδηγήσει στη μέγιστη αξιοποίηση του κατάλληλου αναπτυξιακού προγράμματος και στην επιτυχή έγκριση της σχετικής αίτησης, μας λέει ο Κώστας Βαμβακάς, Διευθύνων Σύμβουλος στη VK PREMIUM Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, σημειώνοντας πως η VK PREMIUM είναι μια ταχέως αναπτυσσόμενη συμβουλευτική εταιρεία, η οποία στα 15 έτη δραστηριοποίησής της έχει υποστηρίξει πλήθος εταιρειών με σχεδόν 100% επιτυχία στις εγκρίσεις και παράλληλα, έχει διαχειριστεί επενδύσεις άνω του €1,5δις.

Ενισχυμένη η δημοτικότητα των εταιρειών boutique
Αν και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι Big Four έχουν το πλεονέκτημα ενός παγκόσμιου δικτύου και ενός τεράστιου αριθμού εργαζομένων στη διάθεσή τους, το μεγαλύτερο δεν είναι πάντα και το καλύτερο, ειδικά όταν πρόκειται για έναν κλάδο παροχής υπηρεσιών όπως η λογιστική – συμβουλευτική, μας λέει η Γαρυφαλιά Στεργίου, Managing Partner της Quality Business Consultants. Στον επιχειρηματικό κόσμο διεθνώς, αποτελεί ξεπερασμένη αντίληψη το ότι μόνο μια μεγάλου μεγέθους εταιρεία μπορεί να παρέχει boutique υπηρεσίες, αφού στην πράξη έχει διαπιστωθεί ότι και οι μικρότερες σε μέγεθος εταιρείες διαθέτουν τη δυνατότητα παροχής αυτού του επιπέδου των υπηρεσιών, βασιζόμενες στην υψηλή τεχνογνωσία, την ευελιξία στη λήψη αποφάσεων, την αμεσότητα στην εξεύρεση και υλοποίηση λύσεων αλλά κυρίως την άμεση και διαπροσωπική επαφή που αναπτύσσουν με τον πελάτη, σημειώνει ο Λάμπρος Νάσης, Managing Partner στη Define Solutions Ltd.

Δημήτρης Δημητρίου CEO, CPA
«Στελεχωμένη με εξειδικευμένους συμβούλους που κατέχουν πολυετή εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία αλλά και με μια κουλτούρα ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων, μια boutique consulting συνεργάζεται στενά με τον πελάτη»

Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί η δημοτικότητα των μικρότερων εταιρειών συμβούλων στην αγορά, γεγονός που επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα που υπόσχονται, αναφέρει ο Δημήτρης Δημητρίου, CEO της εταιρίας CPA, εξηγώντας πως αυτό που ουσιαστικά συμβαίνει είναι ότι μια εταιρία boutique, λόγω του μικρού και ευέλικτου μεγέθους και σχήματος της, προσφέρει πιο γρήγορα, πιο εξατομικευμένα και πιο προσαρμοσμένα τις συμβουλευτικές υπηρεσίες της στους πελάτες, όντας στελεχωμένη με εξειδικευμένους συμβούλους που κατέχουν πολυετή εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία αλλά και έχοντας καλλιεργήσει μια κουλτούρα ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων που της επιτρέπει να συνεργάζεται στενά με τον πελάτη, αποκτώντας βαθιά γνώση των αναγκών του και, συνεπώς παρέχοντάς του στοχευμένες και ποιοτικότερες υπηρεσίες.

Τα υψηλά επίπεδα ποιότητας και μέριμνας που απολαμβάνουν οι πελάτες των μικρών συμβουλευτικών εταιριών αλλά και η εξειδίκευση των στελεχών συνιστά τον λόγο που ολοένα και περισσότερες εταιρίες συνεργάζονται με boutique consulting firms, τονίζει η Γαρυφαλιά Στεργίου. Στο διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον η βιώσιμη ανάπτυξη των Ελληνικών επιχειρήσεων είναι μονόδρομος, δηλώνει στο Finance Pro o Κώστας Βαμβακάς, σημειώνοντας πως το πλεονέκτημα ενός bοutique consulting γραφείου, όπως η VK PREMIUM Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, είναι ότι βρίσκεται συνεχώς δίπλα στην επιχείρηση, προτείνοντας τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία ή συνδυασμό τους ή άλλες υπηρεσίες όσον αφορά την ανάπτυξη και δικτύωση της, που θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία της.

Μαρία Λιαράκου, Ιδιοκτήτρια, More Than Tax
«Η επιτυχία μας συνδέεται άμεσα με την επιτυχία του πελάτη και πάντα θα προβούμε στην επιπλέον ενέργεια που απαιτείται, ανεξαρτήτως κόπου ή χρόνου. Οι πελάτες μας, είναι οι φίλοι μας, οι συνεργάτες μας, οι άνθρωποι με τους οποίους συμπορευόμαστε για πολλά χρόνια και θα κάνουμε τα πάντα για να πετύχουν»

Ποιότητα υπηρεσιών που εγγυάται το αποτέλεσμα
Στο πολύ σημαντικό ερώτημα γιατί να συνεργαστείς με μια εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων, βιωματικά και αυθόρμητα θα απαντήσω ότι με αυτόν τον τρόπο έχεις τη δυνατότητα να δουλέψεις σε προσωπικό επίπεδο με τον πελάτη, μας λέει η Μαρία Λιαράκου, ιδιοκτήτρια της More Than Tax, υπογραμμίζοντας πως εκείνοι που επιλέγουν boutique συμβουλευτικές λαμβάνουν εξατομικευμένη υποστήριξη στα θέματα τους, αφού η σχέση πελάτη – συμβούλου είναι προσωπική. Ο πελάτης μιλάει με ανθρώπους εξειδικευμένους και έμπειρους, που έχουν αντιμετωπίσει πολλές φορές την ίδια κατάσταση και ξέρουν πως να χειριστούν κάθε περίπτωση γρήγορα και ευέλικτα, συμπληρώνει.

Οι συμβουλευτικές εταιρίες μικρού μεγέθους δεν προσφέρουν τυποποιημένες λύσεις αλλά παρέχουν ευελιξία υπηρεσιών και καλύπτοντας ξεχωριστά την κάθε ανάγκη των πελατών τους, μέσω ειδικής υποστήριξης, απαντούν στις προκλήσεις που αυτοί αντιμετωπίζουν, επιβεβαιώνει η Γαρυφαλιά Στεργίου, σημειώνοντας πως η εξατομικευμένη αντιμετώπιση που απολαμβάνει ο πελάτης σε ένα boutique consulting firm αντιστοιχεί στο κυριότερο πλεονέκτημα της συγκεκριμένης επιλογής. Στη Define Solutions Ltd για κάθε εταιρεία που επιθυμεί να προσφέρει boutique υπηρεσίες ο πελάτης είναι ο σημαντικός συνεργάτης της και όχι απλά ένας λογιστικός αριθμός μητρώου τον οποίο εξυπηρετεί, μας αποκαλύπτει ο Λάμπρος Νάσης. Στην εταιρεία μας η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών εστιάζει στην παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες – συνεργάτες μας, όπου η δημιουργία συνδυασμένη με την υψηλή ποιότητα και το εγγυημένο αποτέλεσμα μας καθιστά “Premium Partner of Choice” για οποιονδήποτε οργανισμό, προσθέτει.

Χρήστος Τριανταφυλλόπουλος, Managing Director and Chief Accounting Officer, Aegean Consulting
«Ο επιχειρηματίας λαμβάνει εξειδικευμένη συμβουλή, προσαρμοσμένη σε συγκεκριμένες ανάγκες της επιχείρησης και του ίδιου ενώ έχει άμεση πρόσβαση στους ανθρώπους της Aegean Consulting, που διεκπεραιώνουν τα αιτήματά του άμεσα και κυρίως έγκυρα»

Στην Aegean Consulting ο επιχειρηματίας λαμβάνει εξειδικευμένη συμβουλή η οποία είναι προσαρμοσμένη σε συγκεκριμένες ανάγκες της επιχείρησης και κυρίως του επιχειρηματία, κι αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα που έχουμε, μας λέει ο Χρήστος Τριανταφυλλόπουλος, Managing Director and Chief Accounting Officer στη Aegean Consulting, αναδεικνύοντας το σημαντικό πλεονέκτημα της άμεσης πρόσβασης του επιχειρηματία στους ανθρώπους της Aegean Consulting, οι οποίοι διεκπεραιώνουν τα αιτήματά του άμεσα και κυρίως έγκυρα. Στην πρότυπη boutique εταιρία CPA Auditors & Consulting διαθέτουμε μηχανισμό έγκαιρης διάγνωσης και επίλυσης προβλημάτων των πελατών, ανταποκρινόμενοι γρήγορα σε προκύπτουσες αλλαγές ή μεταρρυθμίσεις, κάτι εξαιρετικά απαραίτητο σήμερα, μας αποκαλύπτει ο Δημήτρης Δημητρίου, τονίζοντας πως η στοχευμένη και ταχύτερη λήψη αποφάσεων σημαίνει τελικά εξοικονόμηση χρόνου, χρήματος και ανάπτυξη για τον πελάτη, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Γαρυφαλιά Στεργίου, Managing Partner, Quality Business Consultants
«Τα υψηλά επίπεδα ποιότητας και μέριμνας, που απολαμβάνουν οι πελάτες των μικρών συμβουλευτικών εταιριών αλλά και η εξειδίκευση των στελεχών αποτελούν τους λόγους που ολοένα και περισσότερες εταιρίες συνεργάζονται με boutique consulting firms»

Προσαρμογή στα ειδικά χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του πελάτη
Εκτός από τη γνήσια και συνεχή επαγγελματική σχέση, επιπρόσθετα πλεονεκτήματα της συνεργασίας με μια boutique consulting firm είναι οι καινοτόμες ιδέες, η άμεση επαφή με ειδικούς σύμβουλους, η συνεχής ενημέρωση και επικοινωνία μεταξύ της εταιρίας/πελάτη και της ομάδας της συμβουλευτικής και η συμβολή στην βιώσιμη επιχειρηματική ανάπτυξη των πελατών τους, μας εξηγεί η Γαρυφαλιά Στεργίου, υπενθυμίζοντάς μας ότι η μικρότερη συμβουλευτική εταιρεία προσφέρει ένα καλύτερο περιβάλλον εργασίας, πιστεύοντας βαθιά ότι μόνο οι ευχαριστημένοι εργαζόμενοι μπορούν να φέρουν ικανοποιημένους πελάτες! Τα έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη της VK PREMIUM μπορούν να προσφέρουν κορυφαία τεχνογνωσία και υψηλής ποιότητας συμβουλευτικές υπηρεσίες που είναι προσαρμοσμένες στα ειδικά χαρακτηριστικά και ανάγκες της κάθε επιχείρησης, αναφέρει ο Κώστας Βαμβακάς, τονίζοντας το επιπλέον πλεονέκτημα της μεγάλης ευελιξίας, επαγρύπνησης, άμεσης ανταπόκρισης στις τυχόν αλλαγές ή προσαρμογές που ζητούνται, τη συνεχή παρακολούθηση των αναπτυξιακών έργων και την πλήρη τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.

Λάμπρος Νάσης, Managing Partner, Managing Partner, Define Solutions Ltd.
«Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών εστιάζει στις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες μας, όπου η δημιουργία, η υψηλή ποιότητα και το εγγυημένο αποτέλεσμα μας καθιστά τον “Premium Partner of Choice” για οποιονδήποτε οργανισμό»

Η δομή και η λειτουργία της Aegean Consulting διακρίνεται σε τρία επίπεδα : στο πρώτο επίπεδο είναι οι βοηθοί, στο δεύτερο επίπεδο είναι οι συνεργάτες λογιστές, δικηγόροι, οικονομολόγοι και στο τρίτο -υψηλότερο επίπεδο- βρίσκομαι εγώ, που ηγούμαι της επιχείρησης, μας αποκαλύπτει ο Χρήστος Τριανταφυλλόπουλος σημειώνοντας πως επειδή κάθε επιχείρηση έχει συγκεκριμένο συνεργάτη που συνεργάζεται απευθείας, καλύπτει πολύ μεγάλο εύρος των αναγκών της σε πολύ σύντομο χρόνο και με πολύ λογικό κόστος, επιτυγχάνοντας έτσι αμεσότητα και ευελιξία αλλά και πολύ καλά αποτελέσματα σε λογιστήρια, μισθοδοσίες, ελέγχους, επιδοτήσεις και χρηματοδοτήσεις. Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε καθημερινά στην ανάπτυξη και επιτυχή λειτουργία των ελληνικών επιχειρήσεων, καταλήγει. Κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, σύνηθες κυρίως στις μικρότερες επιχειρήσεις που στηρίζονται στη σχέση και την ποιότητα προς τον πελάτη, είναι ότι η δική μας επιτυχία συνδέεται άμεσα με την επιτυχία του πελάτη και κατά συνέπεια, πάντα θα προβούμε στην επιπλέον ενέργεια που απαιτείται να γίνει, ανεξαρτήτως κόπου ή χρόνου, σημειώνει η Μαρία Λιαράκου.

Οι πελάτες μας, είναι οι φίλοι μας, οι συνεργάτες μας, οι άνθρωποι με τους οποίους συμπορευόμαστε για πολλά χρόνια και θα κάνουμε τα πάντα για να πετύχουν, μας λέει χαρακτηριστικά. Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και η δυνατότητα άμεσης εξυπηρέτησης και ευέλικτης υποστήριξης των αναγκών ενός οργανισμού – πελάτη, καθιστά μια εταιρεία δυνατή και ευέλικτη, κατατάσσοντάς την στην κατηγορία των boutique consulting firms, επισημαίνει ο Λάμπρος Νάσης.