Εξειδικευμένες συμβουλευτικές εταιρείες που μετασχηματίζουν τη λειτουργία και τη στρατηγική μιας επιχείρησης, συμβάλλοντας στην ανάπτυξή της

Κομβικός για την πορεία μίας επιχείρησης μπορεί να αποδειχθεί ο ρόλος του συμβούλου επιχειρήσεων. Ο εξειδικευμένος σύμβουλος επιλύει προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, προτείνοντας λύσεις είτε για θέματα λειτουργίας είτε για θέματα στρατηγικής κατεύθυνσης. Προαπαιτούμενο της παραπάνω διαδικασίας είναι ο σύμβουλος να έχει αποκτήσει μία εικόνα του ζητήματος, κατανοώντας τις απαιτήσεις και την κουλτούρα της επιχείρησης, ώστε να προτείνει μια λύση ποσοτικοποιημένη και πάντα τεκμηριωμένη.

Καθίσταται σαφές πως τα καθήκοντα του συμβούλου επιχειρήσεων συνοψίζονται στο εξής: Προτείνει λύσεις με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας μίας επιχείρησης και την αναβάθμιση της στρατηγικής της.

Εάν υλοποιήσει την αποστολή του επιτυχώς, τότε η επιχείρηση θα καταφέρει να αυξήσει την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστική της δύναμη στην αγορά.

Στην αγορά της συμβουλευτικής υπάρχουν διάφορες κατηγορίες συμβούλων επιχειρήσεων: H κατηγορία των συμβούλων στρατηγικού σχεδιασμού, μία άλλη κατηγορία μεγάλων λογιστικών εταιρειών που έχουν επεκταθεί παρέχοντας και υπηρεσίες συμβουλευτικής και τέλος, οι εξειδικευμένες μικρές επιχειρήσεις συμβουλευτικής.

Οι εξειδικευμένες συμβουλευτικές επιχειρήσεις στοχεύουν σε συγκεκριμένα αντικείμενα όπως είναι η ενέργεια, οι πιστοποιήσεις, το project management και επενδύουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Το πλεονέκτημα των συγκεκριμένων εταιρειών είναι η πολύ καλή γνώση του αντικειμένου, κάτι που αυξάνει το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα στην αγορά.

Λόγω της εξειδίκευσης τους στο αντικείμενο ή σε μία γεωγραφική περιοχή διατηρούν τη δυνατότητα συμμετοχής σε μεγάλα έργα στο εξωτερικό.

Στοιχεία ΣΕΣΜΑ: Αναρριχώνται συνεχώς οι συμβουλευτικές υπηρεσίες
Σύμφωνα τα στοιχεία του ΣΕΣΜΑ, μέλους της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνδέσμων Συμβούλων Μάνατζμεντ και του Συνδέσμου Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος που αποτελεί και τον Επαγγελματικό Συλλογικό Φορέα των οργανωμένων εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα με 48 εταιρείες μέλη, η αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα τα τελευταία οκτώ χρόνια διευρύνεται. Συγκεκριμένα από τα 194,3 εκατομμύρια ευρώ το 2012, αναρριχήθηκε στα 282 εκατομμύρια ευρώ το 2020.

Στα πλαίσια της έρευνας για τις Βoutique (εξειδικευμένες) Συμβουλευτικές Επιχειρήσεις στην Ελλάδα, το Finance Pro συνομίλησε με τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΣΜΑ, τον κ. Γεώργιο Ραουνά και στη συνέχεια με τους κ.κ. Δημήτρη Μπακόλα, Πρόεδρο ΔΣ & Διευθύνοντα Σύμβουλο της European Profiles ΑΕ και Bασίλη Νταουσάνη, τον διευθύνοντα σύμβουλο της συμβουλευτικής ΙΕΑΠΕΤΟΣ. Και οι δύο εξειδικευμένες Boutique συμβουλευτικές αποτελούν μέλη του ΣΕΣΜΑ.


Γιώργος Ραουνάς, Πρόεδρος ΔΣ ΣΕΣΜΑ

Οι εξειδικευμένες συμβουλευτικές καλύπτουν όλο το φάσμα των υπηρεσιών
«Οι εξειδικευμένες εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα της ελληνικής και διεθνούς συμβουλευτικής αγοράς. Διαθέτουν σημαντική τεχνογνωσία και εξειδίκευση σε κλάδο της οικονομίας ή σε συγκεκριμένη υπηρεσία ή σε γεωγραφική περιοχή και βέβαια στον συνδυασμό αυτών» τονίζει ο κ. Ραουνάς.

Παρέχουν προστιθέμενη αξία παρά το μικρό τους μέγεθος
Όπως επισημαίνει ο κ. Ραούνας: «Οι υπηρεσίες τις οποίες συνήθως παρέχουν είναι οι στρατηγικές επιχειρηματικές και επιχειρησιακές συμβουλές, η οργάνωση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, ο σχεδιασμός και η υποστήριξη υλοποίησης αναπτυξιακών–επιχειρησιακών προγραμμάτων και έργων, αλλά και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες». Καλύπτουν δε, διευκρινίζει «το σύνολο των κλάδων της οικονομίας, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να παρέχουν υπηρεσίες μεγάλης προστιθέμενης αξίας, παρά το μικρό τους μέγεθος». Επιπλέον, ο κ. Ραούνας σημειώνει: «Σημαντική είναι η συμβολή τους στην επιτυχή υλοποίηση έργων, τόσο προς τον δημόσιο όσο και προς τον ιδιωτικό τομέα, συμμετέχοντας σε σχήματα των οποίων ηγούνται μεγαλύτερου μεγέθους εταιρείες. Επίσης, λόγω της υψηλής εξειδίκευσής τους, συμμετέχουν και σε μεγάλα έργα στο εξωτερικό».


Κατερίνα Θεοφανίδου, Managing Director, projectyou

Οι απαραίτητες δεξιότητες του Συμβούλου
«Δεν αρκεί ο αυτοπροσδιορισμός «είμαι Σύμβουλος». Πέρα από τις γνώσεις και την εμπειρία χρειάζεται ο Σύμβουλος να διαθέτει και συγκεκριμένες ήπιες δεξιότητες (soft skills», εξηγεί η κ. Θεοφανίδου, παραθέτοντας δεξιότητες όπως:

  • Aναλυτική και Συνθετική Σκέψη: να αναλύει τις καταστάσεις και τα δεδομένα και να συνθέτει λύσεις
  • Ενσυναίσθηση: να μπαίνει στη θέση του άλλου
  • Καινοτομική, δημιουργική και κριτική σκέψη: να μπορεί να βρίσκει καινοτόμες λύσεις και να αξιολογεί ποια ταιριάζει καλύτερα
  • Δεκτικότητα σε άλλες απόψεις
  • Επικοινωνία: να μπορεί να μεταφέρει αποτελεσματικά τις προτάσεις του
  • Πειστικότητα: να τις υποστηρίζει με πειστικά επιχειρήματα
  • Παρακίνηση: να ενθαρρύνει τον πελάτη του να προχωρήσει στην υλοποίηση
  • Στοχοθέτηση: να τον κατευθύνει να βάζει στόχους για την υλοποίηση του έργου
  • Ηθική: να μην ενδιαφέρεται μόνο για την αμοιβή του, αλλά πρωτίστως για το όφελος του συγκεκριμένου πελάτη

Η κ. Θεοφανίδου προσθέτει πως «όσο καλύτερα κάνει τα παραπάνω, μπορεί να πλησιάσει την έννοια του Μέντορα. Όποιος θέλει να είναι χρήσιμος Σύμβουλος, θα πρέπει να αυτοαξιολογηθεί – ή να αξιολογηθεί από πελάτες – κατά πόσο διαθέτει τις δεξιότητες αυτές και να βελτιώσει όσες είναι αδύνατες. Ομοίως, και ο ενδιαφερόμενος για να επιλέξει ένα Σύμβουλο θα πρέπει να κάνει την αντίστοιχη αξιολόγηση».


Δημήτρης Μπακόλας, Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος, European Profiles ΑΕ

Η αγορά διατηρήθηκε από τα συγχρηματοδοτούμενα ή 100% χρηματοδοτούμενα έργα

Η αγορά αυτή, γενικά διατηρήθηκε τα τελευταία χρόνια στο τμήμα που αφορά στην υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων ή 100% χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ έργων και προγραμμάτων ενώ το υπόλοιπο τμήμα περιορίστηκε όπως μας λέει ο κύριος Μπακόλας.

«Το πρώτο τμήμα της αγοράς αφορά κυρίως τα κράτη μέλη της ΕΕ, του ΕΟΧ (Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) αλλά και χώρες που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Europaid (είναι ο οργανισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπεύθυνος για τον σχεδιασμό της ευρωπαϊκής πολιτικής διεθνούς συνεργασίας και ανάπτυξης και για την παροχή βοήθειας σε όλο τον κόσμο). Στο δεύτερο τμήμα διατηρήθηκαν σε κάποιο βαθμό οι υπηρεσίες που αφορούσαν κυρίως έργα πληροφορικής του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα μη ενταγμένα σε κάποιο πρόγραμμα χρηματοδότησης» τονίζει. Η εξειδικευμένη συμβουλευτική επιχείρηση στοχεύει σε κάποια συγκεκριμένα αντικείμενα (π.χ. ενέργεια, πιστοποίηση κτλ.) η σε κάποιο τμήμα της αγοράς (π.χ. νησιά, χώρες Αφρικής κτλ) και επενδύει προς αυτήν την κατεύθυνση. Τα πλεονεκτήματα της εξειδίκευσης είναι η βαθιά γνώση του αντικειμένου ή χώρου που κάνουν την επιχείρηση πολύ ανταγωνιστική, εξηγεί ο κ.Μπακόλας.

Γεωγραφική περιοχή, κοινωνία και γεωπολιτικά παίζουν ρόλο
Οι παράγοντες περιοχή, κοινωνία και τα γεωπολιτικά παίζουν σημαντικό ρόλο στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς μία επιχείρηση επειδή προσδιορίζουν το είδος και το μέγεθος των κλάδων που είναι οι εν δυνάμει χρήστες συμβουλευτικών υπηρεσιών προσθέτει.

«Η υλοποίηση Προγραμμάτων Τεχνικής βοήθειας προς τις Αναπτυσσόμενες χώρες, που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ ή την Παγκόσμια Τράπεζα, είναι η βασική ενασχόληση της εταιρίας ενώ συνεργάζεται με σχεδόν το σύνολο των εταιριών Συμβούλων της Ευρώπης που δουλεύουν σ’ αυτόν τον χώρο» προσθέτει.

Εξειδικευμένες συμβουλές χρειάζονται «όλοι οι κλάδοι που είναι επιλέξιμοι προς χρηματοδότηση από προγράμματα της ΕΕ αλλά και άλλων φορέων (π.χ. Παγκόσμια Τράπεζα). Οι υποδομές αποτελούν βεβαίως έναν από αυτούς τους κλάδους» τονίζει ο κος Μπακόλας.

«Τα Προγράμματα τεχνικής βοήθειας προς τις Αναπτυσσόμενες χώρες, που είναι το βασικό πεδίο ενασχόλησης της European Profiles, χρηματοδοτούνται κυρίως από την ΕΕ και την Παγκόσμια Τράπεζα. Δυστυχώς καμία Ελληνική εταιρία- δε μπορεί να συμμετάσχει στη διεκδίκηση Προγραμμάτων που χρηματοδοτούν η Αφρικανική και η Ασιατική Αναπτυξιακή Τράπεζα, διότι η χώρα μας δε συμμετέχει σ’ αυτές τις Τράπεζες» προσθέτει.


Bασίλης Νταουσάνης, Διευθύνων Σύμβουλος ΙΑΠΕΤΟΣ

Ο σύμβουλος για να προσφέρει προστιθέμενη αξία πρέπει να έχει πλήρη γνώση του θέματος
«Η αγορά των συμβουλευτικών υπηρεσιών είναι συνεχώς ανοδική, το προηγούμενο έτος έκλεισε με αυξητικό ρυθμό, το ίδιο αναμένεται και για το τρέχον έτος. Ο ρόλος του συμβούλου σε μια επιχείρηση είναι ο πλέον σημαντικός. Η υποβοήθησή του σε θέματα οργάνωσης, επιχειρησιακής και επιχειρηματικής στρατηγικής, σε θέματα χρηματοδοτήσεων μέσω εργαλείων, στην ενσωμάτωση απαιτήσεων διεθνών προτύπων και κανονισμών είναι πολύτιμη για την ανάπτυξη και την επίτευξη των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων. Δίχως αυτή είναι δύσκολο να επιτευχθούν στόχοι και να αναπτυχθεί η επιχειρηματική προοπτική» τονίζει ο κ. Νταουσάνης, συζητώντας για την εικόνα της αγοράς συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και το ρόλο του συμβούλου σε μία επιχείρηση.

Αναφερόμενος στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μίας boutique συμβουλευτικής επιχείρησης και πως από αυτά τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες μπορούν να ωφεληθούν οι πελάτες ή οι εν δυνάμει πελάτες εξηγεί ότι «λόγω της εξειδίκευσης και της δραστηριοποίησης σε συγκεκριμένα σημεία γεωγραφικά, μια τέτοια συμβουλευτική επιχείρηση μπορεί να βοηθήσει ιδιαίτερα. Πολλές φορές δεν επιτυγχάνεται η προσθετική αξία όταν ο σύμβουλος δεν έχει πλήρη γνώση του θέματος για το οποίο έχει κληθεί να συμβουλεύσει ή όταν δε γνωρίζει θέματα τοπικής ανάπτυξης ή προτεραιοτήτων. Οι πελάτες μπορούν να ωφεληθούν, από τη συνεργασία τους αφού η εμπειρία, η εξειδίκευση, η γνώση και η άμεση κατανόηση των αναγκών τους είναι το ζητούμενο».

Ο κ. Νταουσάνης δηλώνει στο Finance Pro: «Στους τομείς των επιχειρησιακών και στρατηγικών συμβουλών καθώς και στην οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων και οργανισμών, στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, στο σχεδιασμό και την υποστήριξη αναπτυξιακών Προγραμμάτων, στο σχεδιασμό και την εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων και στις χρηµατο-οικονοµικές υπηρεσίες διακρίνονται κυρίως οι boutique συμβουλευτικές». Όπως επισημαίνει η ΙEΑΠΕΤΟΣ «έχει εστιάσει στους τομείς που αφορούν τις στρατηγικές και επιχειρησιακές συμβουλές και στην οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων και οργανισμών καθώς και στην υποστήριξη των αναπτυξιακών προγραμμάτων».

Η γεωγραφική περιοχή διαφοροποιεί το επίπεδο των συμβουλών που παρέχει η επιχείρηση
Συμφωνεί και ο ίδιος ο κ. Νταουσάνης από την πλευρά του ότι «ο γεωγραφικός χώρος διαφοροποιεί το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχει μία επιχείρηση. Είναι προφανές καθώς σε άλλες περιοχές υπάρχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον για υποστήριξη αναπτυξιακών προγραμμάτων λόγω πλήθους επιχειρήσεων, σε άλλες το ενδιαφέρον εστιάζεται στην οργάνωση και λειτουργία λόγω αναγκών για ανάπτυξη σε εξωστρεφείς αγορές, σε άλλες υπάρχει η ανάγκη για χρηματοδοτήσεις σε τομείς με υψηλή προσθετική αξία (τουρισμός, τρόφιμα κ.ά.), σε άλλες παρουσιάζεται περισσότερο ενδιαφέρον λόγω καινοτομίας».

Κύρια ανάγκη των επιχειρήσεων η πρόσβαση τους σε εργαλεία χρηματοδότησης
Μιλώντας για τις ανάγκες των επιχειρήσεων αναγνωρίζει ότι «οι ανάγκες των επιχειρήσεων σήμερα ποικίλουν αναλόγως της στρατηγικής τους. Κύριο όμως σημείο είναι η πρόσβαση σε εργαλεία χρηματοδότησης. Η εξειδίκευση διαδραματίζει τον πλέον σημαντικό ρόλο στην κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων».
Κλείνοντας τη συνέντευξη, ο κ. Νταουσάνης συμβουλεύει τις Ελληνικές Επιχειρήσεις «να μη διστάζουν να εμπιστεύονται οργανωμένα νομικά σχήματα συμβούλων επιχειρήσεων».