Στην εποχή μας το σύγχρονο επιχειρείν αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς, οι νέες τεχνολογίες επηρεάζουν καθοριστικά αρκετές πτυχές του, το ρυθμιστικό πλαίσιο συνεχώς αναμορφώνεται και η ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση των οικονομικών στελεχών είναι μεγαλύτερη από ποτέ.

Το βασικό συμπέρασμα όλων των ερευνών των μεγάλων εταιρειών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού είναι πως έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί ο καιρός που ένα πτυχίο, μεταπτυχιακό ή MBA επαρκούσε. Στη σημερινή σύνθετη πραγματικότητα των επιχειρήσεων οι δεξιότητες πρέπει να ανανεώνονται συνεχώς και το βάρος πλέον πέφτει στην αναβάθμιση δεξιοτήτων (upskilling) και τη συνεχόμενη ανανέωση της γνώσης (reskilling).

Όπως δείχνει έρευνα του «The US Chamber Foundations», το 78% των ερωτηθέντων αναγνώρισε πως τα στελέχη πρέπει να εστιάσουν στις ικανότητες και τις δεξιότητες και όχι στα πτυχία. Ως εκ τούτου, η απόκτηση και η διατήρηση των κατάλληλων δεξιοτήτων για μια θέση θα μπορούσε να είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για τους υφιστάμενους και τους μελλοντικούς εργαζόμενους.

Η αναβάθμιση των δεξιοτήτων επιτρέπει στους εργαζόμενους να προσαρμόζονται στα μεταβαλλόμενα επιχειρηματικά περιβάλλοντα, να αξιοποιούν δυνητικά τις δυνατότητές τους σε υψηλότερα αμειβόμενες θέσεις και να προοδεύουν σε εκπαιδευτικό επίπεδο. Επιπροσθέτως, επιτρέπει στους εργοδότες να επενδύσουν περισσότερο στους υφιστάμενους υπαλλήλους τους, αντί να προσλαμβάνουν νέους υπαλλήλους, κάτι που συχνά απαιτεί περισσότερο χρόνο και πόρους. Αυτό μπορεί επίσης να δημιουργήσει ένα πιο θετικό και παραγωγικό εργασιακό περιβάλλον. Οι επαγγελματικοί τίτλοι είναι το αναγκαίο πια «must have» για μια επιτυχημένη καριέρα στον διοικητικό και οικονομικό κλάδο στην Ελλάδα και διεθνώς, εφόσον είναι αναγνωρισμένοι παγκόσμια. Επιπρόσθετα οι απαιτήσεις του σημερινού επαγγελματικού στίβου προσδιορίζονται από το έντονα μεταβαλλόμενο περιβάλλον που απαιτεί ταχεία προσαρμογή, με αποτέλεσμα οι επαγγελματικές πιστοποιήσεις να αποτελούν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς επικεντρώνονται στην εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών και της γνώσης.

Το FinancePro στο αφιέρωμα του στα Accounting & Finance Certifications φιλοξενεί τις απόψεις των μεγαλύτερων φορέων εκπαίδευσης και παροχής πιστοποιήσεων στα οικονομικά στελέχη στην Ελλάδα, οι οποίοι μας λένε γιατί είναι απαραίτητες οι πιστοποιήσεις.

Andreia Stanciu Head of ACCA – Southern Europe
«Οι επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα αποτελούν το κλειδί για την διατήρηση υγιών εταιρειών και κατ’ επέκταση υγιών οικονομιών σε μακροεπίπεδο»

Απαραίτητες οι πιστοποιήσεις για τους επαγγελματίες
Ζούμε σε έναν κόσμο όπου έχουμε εύκολη πρόσβαση σε περισσότερες δωρεάν πληροφορίες από ποτέ μας λέει η Andreia Stanciu, Head of ACCA – Southern Europe. «Ωστόσο, δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε την εγκυρότητα και την ορθότητα τους. Γι’ αυτό το λόγο λοιπόν, όταν οι εταιρείες θέλουν να προσλάβουν τους καλύτερους επαγγελματίες σε οποιονδήποτε τομέα, αναζητούν ανθρώπους που έχουν αποκτήσει και στη συνέχεια πιστοποιήσει τις γνώσεις τους σε αξιόπιστες επαγγελματικές ενώσεις στις οποίες παράλληλα είναι και μέλη. Στον τομέα των χρηματοοικονομικών και της λογιστικής, το ACCA, αποτελεί την καλύτερη διεθνή πιστοποίηση. Απόδειξη είναι ότι έχουμε τον μεγαλύτερο αριθμό μελών και σπουδαστών σε όλο τον κόσμο ενώ στην Ελλάδα διατηρούμε συνεργασία με το ΣΟΕΛ (Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος) αναφέρει. «Τέτοιες πιστοποιήσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τους επαγγελματίες του χρηματοπιστωτικού τομέα, καθώς πρόκειται, πρώτα απ’ όλα, για ένα επάγγελμα που έχει ως στόχο να εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον παρέχοντας μια ακριβή εικόνα της κατάστασης και της σταθερότητας μιας εταιρείας που πρέπει να έχει έναν αυστηρά ρυθμιζόμενο και πολύ ισχυρό ηθικό πυρήνα. Οι επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα αποτελούν το κλειδί για τη διατήρηση υγιών εταιρειών και κατ’ επέκταση υγιών οικονομιών σε μακροεπίπεδο. Ως εκ τούτου είναι λογικό να χρειάζονται τις πιο σύγχρονες και εξειδικευμένες γνώσεις» προσθέτει.

Νικόλαος Γκούντας Διευθυντής Σπουδών ΚΕΛΕ
«Οι πιστοποιήσεις είναι σημαντικές καθώς επικυρώνουν ότι οι σπουδαστές μας είναι έτοιμοι και κατάλληλα προετοιμασμένοι για την πρακτική εφαρμογή όσων έμαθαν στα πρακτικά σεμινάρια»

Διαβατήριο για επιτυχημένη σταδιοδρομία
Οι πιστοποιήσεις είναι σημαντικές καθώς επικυρώνουν ότι οι σπουδαστές μας είναι έτοιμοι και κατάλληλα προετοιμασμένοι για την πρακτική εφαρμογή όσων έμαθαν στα πρακτικά σεμινάρια για να εργαστούν πάνω στο αντικείμενο στο οποίο εκπαιδεύτηκαν από την επόμενη κιόλας ημέρα τονίζει ο Νικόλαος Γκούντας, Διευθυντής Σπουδών ΚΕΛΕ. «Αυτός ήταν και ο λόγος συνεργασίας μας με το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Πειραιώς για την παροχή δυνατότητας πιστοποίησης των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων.

Για εμάς η πιστοποίηση είναι αυτό το οποίο διασφαλίζει τον εργοδότη ότι από την πρώτη μέρα ο σπουδαστής θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της επιχείρησης και σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Οι επαγγελματικές πιστοποιήσεις μπορεί να έχουν ισχύ τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο, όπως οι πιστοποιήσεις του ACCA. Η πιστοποίηση του ACCA αποτελεί την κορυφαία διεθνή πιστοποίηση λογιστικής που παρέχει στους σπουδαστές, τις δεξιότητες, τις γνώσεις και τις αξίες για να έχουν επιτυχημένη σταδιοδρομία και να προετοιμαστούν κατάλληλα ώστε να εργαστούν σε κορυφαίες εταιρείες και ομίλους στο μέλλον» εξηγεί.

Κύρος Δασκαλάκης Marketing Director, BCA
«Τα Οικονομικά έχουν ένα τόσο ευρύ πεδίο εφαρμογής, που ένα απλό πτυχίο, ακόμα και στο καλύτερο πανεπιστήμιο, δεν εξασφαλίζει εξειδικευμένη γνώση πάνω στο Financial Risk Management ή στο Financial Modeling & Valuation»

Απαραίτητη η εξειδίκευση
Τα Οικονομικά έχουν ένα τόσο ευρύ πεδίο εφαρμογής, που ένα απλό πτυχίο, ακόμα και στο καλύτερο πανεπιστήμιο, δεν εξασφαλίζει εξειδικευμένη γνώση πάνω στο Financial Risk Management ή στο Financial Modeling & Valuation Analysis για παράδειγμα αναφέρει ο Κύρος Δασκαλάκης, Marketing Director,BCA. «Επομένως, η εξειδίκευση είναι απαραίτητη. Εξοπλίζει τον επαγγελματία με επιπλέον γνώσεις και ικανότητες και εξασφαλίζει στην εταιρεία του ή στους πελάτες του προστιθέμενη αξία. Από εκεί κι ύστερα, υπάρχουν πολλά που μπορούμε να συζητήσουμε για την «αγορά» των Certifications. Σε κάποιους τομείς, όπως της διαχείρισης επενδυτικών προϊόντων, υπάρχει θεσμικό πλαίσιο και εξετάσεις που διενεργεί η Τράπεζα της Ελλάδος. Σε άλλους όμως, διαφημίζονται πιστοποιήσεις από άγνωστους φορείς, με ασαφές περιεχόμενο και με πολύ σύντομη χρονική διάρκεια σεμιναρίων. Το ερώτημα επομένως είναι «ποιος πιστοποιεί τους πιστοποιητές»; Ο Όμιλος BCA, ο πρώτος που εισήγαγε στην Ελλάδα τις επιχειρησιακές σπουδές, απαντάει υπεύθυνα: κορυφαία ευρωπαϊκά πανεπιστήμια» εξηγεί.

Γιώργος Λαμπερτίδης Director, Globaltraining Greece
«Ο αριθμός των πιστοποιημένων και υποψηφίων προς πιστοποίηση, σε επαγγελματικούς φορείς, αυξάνεται εντυπωσιακά στην Ελλάδα, τα τελευταία 15 χρόνια»

Οι επαγγελματικοί τίτλοι, κλειδί για επιτυχημένη καριέρα
Οι επαγγελματικές πιστοποιήσεις στους τομείς της Λογιστικής, Ελεγκτικής, Χρηματοοικονομικής, Τραπεζικής, Επενδύσεων & Διαχείρισης Κινδύνου, Φορολογίας κ.α. εκτός από την εξειδίκευση που προσφέρουν, τεκμηριώνουν όχι μόνο τις τεχνικές και θεωρητικές γνώσεις, αλλά και την επαγγελματική ηθική, που απαιτείται το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον μας λέει ο Γιώργος Λαμπερτίδης Director, Globaltraining Greece.

«Ο αριθμός των πιστοποιημένων και υποψηφίων προς πιστοποίηση, σε επαγγελματικούς φορείς, αυξάνεται εντυπωσιακά στην Ελλάδα, τα τελευταία 15 χρόνια. Τα στελέχη αναγνωρίζουν την ανάγκη διαφοροποίησης τους, ώστε να είναι ανταγωνιστικοί στο παρόν και το μέλλον της αγοράς εργασίας. Η επιπλέον αξία των επαγγελματικών πιστοποιήσεων, που τις διαφοροποιούν από τις ακαδημαϊκές και άλλες σπουδές, πέρα από τις σύγχρονες γνώσεις και τις επαγγελματικές δεξιότητες που αναπτύσσονται κατά την διάρκεια της προετοιμασίας, είναι η απόδειξη της προϋπηρεσίας στο επαγγελματικό αντικείμενο για τη τελική τους πιστοποίηση, αλλά και η ανάγκη κατάθεσης από τα μέλη των επαγγελματικών φορέων, της διαρκούς επαγγελματικής τους ανάπτυξης (CPD) των μελών και μετά την απόκτηση της πιστοποίησης. Έτσι αποδεικνύουν την επικαιροποίηση και εγκυρότητα των γνώσεων τους, ώστε να παραμένουν μέλη στον επαγγελματικό φορέα. Οι Επαγγελματικοί τίτλοι είναι το αναγκαίο πιά ‘’must have’’ για μια επιτυχημένη καριέρα στον Διοικητικό και Οικονομικό κλάδο, στην Ελλάδα και διεθνώς, αφοί είναι αναγνωρισμένοι παγκόσμια» τονίζει.

Δημοσθένης Μεγαρίτης Αντιπρόεδρος CFA Society Greece
«Καθώς πλέον υπάρχει πληθώρα πιστοποιήσεων, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος και οι επιχειρήσεις να αναγνωρίσουν την ανάγκη που θέλουν να καλύψουν και να την ταιριάξουν αξιολογώντας τις διαθέσιμες πιστοποιήσεις»

Η επαγγελματική πιστοποίηση προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις
Τα οικονομικά είναι μία κοινωνική επιστήμη με πολλές προεκτάσεις σε διαφορετικά εξειδικευμένα πεδία γνώσης αναφέρει ο Δημοσθένης Μεγαρίτης, Αντιπρόεδρος CFA Society Greece. «Με αυτό το δεδομένο, η εξειδικευμένη αυτή γνώση δεν μπορεί να αποκτηθεί αποκλειστικά μέσω της εμπειρίας, διότι τότε λείπει το θεωρητικό υπόβαθρο, καθώς απαιτείται μελέτη και εμβάθυνση. Η επαγγελματική πιστοποίηση προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες για την αντιμετώπιση των πρακτικών προβλημάτων στην εφαρμογή της επιστήμης, ενώ ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει μεγαλύτερη ευρύτητα και μικρότερο βάθος. Οι απαιτήσεις του σημερινού επαγγελματικού στίβου προσδιορίζονται από το έντονα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, που απαιτεί ταχεία προσαρμογή με αποτέλεσμα οι επαγγελματικές πιστοποιήσεις ν’ αποτελούν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς επικεντρώνονται στην εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών και της γνώσης. Καθώς πλέον υπάρχει πληθώρα πιστοποιήσεων, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος και οι επιχειρήσεις να αναγνωρίσουν την ανάγκη που θέλουν να καλύψουν και να την ταιριάξουν αξιολογώντας τις διαθέσιμες πιστοποιήσεις» προσθέτει.

Αντώνης Μιχαήλ Marketing Director, StudySmart
«Σήμερα, η αυξανόμενη ψηφιοποίηση (digitisation) και ο γρήγορος ρυθμός της τεχνολογικής καινοτομίας σημαίνουν ότι ο χρόνος χρησιμότητας των ικανοτήτων που έχουμε αποκτήσει έχει μειωθεί πλέον σε λιγότερο από πέντε χρόνια»

Αναγκαία η διαρκής επαγγελματική εκπαίδευση
Κάποτε ήταν αρκετό για τα στελέχη στον χρηματοοικονομικό κλάδο (και όχι μόνο) να αποκτήσουν όλες τις απαραίτητες δεξιότητες με την απόκτηση ενός πτυχίου τονίζει ο Αντώνης Μιχαήλ, Marketing Director, StudySmart. “Σήμερα, η αυξανόμενη ψηφιοποίηση (digitisation) και ο γρήγορος ρυθμός της τεχνολογικής καινοτομίας σημαίνουν ότι ο χρόνος χρησιμότητας των ικανοτήτων που έχουμε αποκτήσει έχει μειωθεί πλέον σε λιγότερο από πέντε χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι, μετά από πέντε χρόνια, οι μισές δεξιότητες που έχουν ήδη αποκτηθεί θα είναι πλέον ακατάλληλες. Η ανάγκη για διαρκή επαγγελματική εκπαίδευση και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων επηρεάζεται επίσης από την αλλαγή του αντικειμένου εργασίας ορισμένων εργαζομένων, που επιβάλλεται για να προσαρμοσθεί καλύτερα το είδος των γνώσεων και εμπειριών τους στις ανάγκες της επιχείρησης και τις νεότερες εξελίξεις της επιστήμης/τεχνολογίας και με τις αλλαγές που συντελούνται στο μικροοικονομικό, μακροοικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον» προσθέτει.

Βασίλης Ξενάκης ACCA Tutor στην Altium Training
«Μέσα από ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών επιτυγχάνεται η άμεση κατάρτιση του στελέχους σε γνωστικά αντικείμενα όπως η λογιστική, τα χρηματοοικονομικά, η φορολογία επιχειρήσεων και η στρατηγική επιχειρήσεων»

Απαραίτητη η πιστοποίηση των οικονομικών στελεχών
Η πιστοποίηση ενός οικονομικού στελέχους είναι απαραίτητη καθώς από την πρώτη κιόλας μέρα που θα καθίσει πίσω από ένα θρανίο ή μπροστά από την οθόνη του υπολογιστή του θα αποκτήσει πρόσβαση σε μαθήματα με σύγχρονο περιεχόμενο προσαρμοσμένα στις τάσεις κάθε εποχής που σκοπό θα έχουν να συν διαμορφώσουν το DNA του σύγχρονου στελέχους της Οικονομικής Διεύθυνσης μας λέει ο Βασίλης Ξενάκης ACCA Tutor στην Altium Training. «Μέσα από ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών επιτυγχάνεται η άμεση κατάρτιση του στελέχους σε γνωστικά αντικείμενα όπως η λογιστική, τα χρηματοοικονομικά, η φορολογία επιχειρήσεων και η στρατηγική επιχειρήσεων. Πολύ περισσότερο το στέλεχος γίνεται μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας επαγγελματιών με κοινές ηθικές αρχές και άμεση πρόσβαση σε ενημέρωση, ειδήσεις και σεμινάρια δια βίου μάθησης που επιτρέπουν την διατήρηση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει το στέλεχος εντός του Οργανισμού που εργάζεται» εξηγεί.

«Το στέλεχος μέσω της πιστοποίησης θα έχει την ευκαιρία να εφαρμόσει τις γνώσεις του σε πραγματικά σενάρια καθημερινής εργασίας, να διαμορφώσει αποτελεσματικούς τρόπους σκέψης προσαρμοσμένες σε κάθε περίσταση και να αναπτύξει ένα πλήρες σετ δεξιοτήτων μέσω του εκτενούς εύρους μαθημάτων που προσφέρονται.

Επιπλέον η πιστοποίηση συνήθως είναι διεθνώς αναγνωρισμένη και έτσι επιτρέπει εύκολα σε στελέχη που θα επιλέξουν καριέρα στο εξωτερικό να αξιολογηθούν και να επιλεγούν άμεσα από τις εκάστοτε τοπικές εταιρείες» προσθέτει.

Μάκης Σολομών Aντιπρόεδρος του IIA Greece
«Οι συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς και η διαχείριση των αυξημένων κινδύνων δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστούν με γνώσεις που έχουν αποκτηθεί πριν αρκετά χρόνια»

Οι διεθνείς πιστοποιήσεις προσφέρουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα
Οι διεθνείς πιστοποιήσεις προσφέρουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και αποτελούν αναγνώριση σε διεθνές επίπεδο της επαγγελματικής αξιοπιστίας του κατόχου τους τονίζει ο Μάκης Σολομών, Αντιπρόεδρος του IIA Greece και Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου της Elpedison. «Ειδικότερα η διεθνής πιστοποίηση του εσωτερικού ελεγκτή (CIA – Certified Internal Auditor) του ΙΙΑ -Institute of Internal Auditors, προσδίδει διεθνή διαβεβαίωση ότι τα συγκεκριμένα στελέχη γνωρίζουν τα διεθνή πρότυπα εσωτερικού ελέγχου και τις ορθές πρακτικές εφαρμογής τους. Το γεγονός ότι απαιτείται η ετήσια επικαιροποίηση των γνώσεων, μέσω της συγκέντρωσης των μονάδων εκπαίδευσης (CPEs), είναι ένα από τα δυνατά σημεία της συγκεκριμένης πιστοποίησης. Οι συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς και η διαχείριση των αυξημένων κινδύνων δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστούν με γνώσεις που έχουν αποκτηθεί πριν αρκετά χρόνια» προσθέτει.

Ποια είναι η προστιθέμενη αξία που αποκομίζουν οι επιχειρήσεις από την ενδυνάμωση των γνώσεων των οικονομικών στελεχών;

Συμβάλλει στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων
Καθώς τα πρότυπα των οικονομικών καταστάσεων γίνονται πιο συγκρίσιμα σε διεθνές επίπεδο, τα πλεονεκτήματα απόκτησης μιας παγκοσμίως αναγνωρισμένης λογιστικής πιστοποίησης είναι μεγαλύτερα από ποτέ μας εξηγεί η Andreia Stanciu. «Οι εταιρείες που βρίσκονται σε ρυθμό ανάπτυξης και που επιθυμούν να αυξήσουν την επιρροή τους τόσο στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό είναι απαραίτητο να διαθέτουν επαρκή λογιστική εξειδίκευση. Μια πιστοποίηση της οποίας το πεδίο εφαρμογής είναι διεθνές και γνωστό παγκοσμίως, προσφέρει ένα σαφές επαγγελματικό προβάδισμα. Τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους σπουδαστές, η επένδυση που απαιτείται για την απόκτηση μια πιστοποίησης κάνει απόσβεση και με το παραπάνω μέσω των οφελών που προσφέρει η επαγγελματική γνώση για πολλά χρόνια αλλά και της ευκαιρίας που δίνει στους εργαζομένους να προοδεύσουν με πιο γοργούς ρυθμούς από τους υπόλοιπους» τονίζει.

«Η διεθνής επαγγελματική πιστοποίηση του ACCA προσφέρει ένα εμπεριστατωμένο γνωστικό πεδίο των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), διαθέτοντας επίσης την δυνατότητα ξεχωριστής πιστοποίησης αλλά και απόκτηση διπλώματος.

Επίσης, το ACCA βρίσκεται στην πρώτη γραμμή όσον αφορά την προσφορά των νεότερων πληροφοριών στον ψηφιακό τομέα και τη βιωσιμότητα, δύο τάσεις – τομείς που πιστεύουμε ότι μπορούν να βοηθήσουν τον επαγγελματία των οικονομικών να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επιχείρηση στην οποία ανήκει.

Κατά συνέπεια, οι πτυχιούχοι λογιστές του ACCA και οι εργοδότες τους επωφελούνται από δεξιότητες που μπορούν να αξιοποιηθούν διασυνοριακά, καθώς και στη χώρα τους και ιδίως στην Ελλάδα όπου μπορούν να έχουν πρόσβαση στο επάγγελμα και μέσω του πλαισίου συνεργασίας μας με το ΣΟΕΛ» αναφέρει.

«Κλείνοντας θέλω να αναφέρω ότι ενώ η λογιστική αποτελεί τον πυρήνα της δραστηριότητας μας, το ACCA δεν αποτελεί απλώς μια πιστοποίηση λογιστικών γνώσεων, αλλά ένα επιχειρηματικό γνωστικό προνόμιο – asset.

Εξαρτάται από τους σπουδαστές και τα μέλη μας για το πόσο ευρεία ή στοχευμένη καριέρα αποφασίζουν να ακολουθήσουν. Σε κάθε περίπτωση η γνώση και τα επαγγελματικά προσόντα που θα αποκτήσουν μέσω του ACCA θα τους δώσει την ευκαιρία να εξερευνήσουν πολλούς τομείς πριν κάνουν οποιαδήποτε επιλογή» προσθέτει.

H εγκυρότερη πιστοποίηση εξειδίκευσης λέγεται Master’s
H εγκυρότερη πιστοποίηση εξειδίκευσης λέγεται Master’s σύμφωνα με τον Κύρο Δασκαλάκη. «Σε συνεργασία με το πολυβραβευμένο για τις επιδόσεις του University of West London (πρώτο στην κατάταξη ανάμεσα στα “modern universities” του Λονδίνου) το BCA προσφέρει Master’s (με δυνατότητα e-learning) σε πολλούς τομείς εξειδίκευσης των οικονομικών σπουδών, από το project management και τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, μέχρι την εφοδιαστική αλυσίδα και το digital marketing.

Όμως προσφέρουμε και Πιστοποιήσεις, προσθέτοντας στην εγκυρότητα ενός κολλεγίου με μισό αιώνα ζωής την εγκυρότητα του φορέα με τον οποίο συνεργαζόμαστε. Για παράδειγμα, σε συνεργασία με την Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών – Αττικής και Αργοσαρωνικού (ΕΞΑΑΑ) και την Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηναίων, προσφέρουμε πιστοποιητικό εξειδίκευσης στο Front Office ενός ξενοδοχείου, σε συνεργασία με το CSI Institute, που διευθύνει ο πρώην Επικεφαλής της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Αστυνομίας αντιστράτηγος ε.α. Μανώλης Σφακιανάκης, προσφέρουμε τα Cyber Security Diploma & Cybercrime Diploma για ειδικούς σε θέματα ασφαλείας του διαδικτύου».

Κλειδί για την αύξηση της παραγωγικότητας
Στην σημερινή εποχή παρατηρείται έλλειψη υποψηφίων με πρακτικές επαγγελματικές γνώσεις, ικανούς να ανταπεξέλθουν στην αγορά εργασίας μας εξηγεί ο Νικόλαος Γκούντας . «Δημιουργώντας σύγχρονες επαγγελματικές πιστοποιήσεις εξειδικευμένες στις θέσεις εργασίας λογιστικών γραφείων ή οικονομικών διευθύνσεων εξοικονομείται χρόνος και χρήμα που θα έπρεπε να διαθέσει η επιχείρηση για την εκπαίδευση και προετοιμασία των στελεχών για την θέση εργασίας.

Παρέχοντας εξειδικευμένα στελέχη στις επιχειρήσεις ελαχιστοποιείται το ποσοστό ρίσκου και λάθους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αποφεύγοντας έτσι κόστη διορθώσεων ή πρόστιμων.

Η διαρκής ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών αποτελεί το κλειδί για την αύξηση της παραγωγικότητας, καθώς και την πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης και των πελατών. Τα οικονομικά στελέχη οφείλουν να είναι προετοιμασμένα για τις διαρκείς εξελίξεις και η καλλιέργεια των ικανοτήτων τους όπως και η παροχή νέων γνώσεων μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι σημαντικά εφόδια ώστε να βρίσκονται πάντα ένα βήμα μπροστά» τονίζει.

Η πιστοποίηση στελεχών μονόδρομος για τις επιχειρήσεις
Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει ανάγκη στελέχωσης των Ελληνικών επιχειρήσεων με τεχνικά καταρτισμένο δυναμικό, που να αντεπεξέρχεται και να προσαρμόζεται στις αλλαγές, οι οποίες είναι ραγδαίες τα τελευταία χρόνια, και λόγω της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης τονίζει ο Γιώργος Λαμπερτίδης.

«H απασχόληση και η ανάπτυξη, είναι έννοιες αλληλένδετες. Η απασχόληση καταρτισμένων στελεχών με σύγχρονες, έγκυρες και επικαιροποιημένες γνωσιακές και τεχνικές δεξιότητες αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης, ώστε να μπορέσει μια επιχείρηση να παραμείνει ανταγωνιστική στο σύγχρονο περιβάλλον.

Η επένδυση έτσι στη εκπαίδευση και πιστοποίηση του υφιστάμενού προσωπικού της και η ένταξη στο ανθρώπινο δυναμικό της, πιστοποιημένων στελεχών αποτελεί το σύγχρονο «μονόδρομο», για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα» προσθέτει.

Βοηθούν την εδραίωση της επιχείρησης στο ανταγωνιστικό περιβάλλον
Οι επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν στελέχη με επαγγελματική πιστοποίηση ή τα εξελίσσουν μέσα από αυτή, προσανατολίζονται στην ταχεία προσαρμογή και κάλυψη αναγκών μέσα στο εξαιρετικά γρήγορα μεταβαλλόμενο περιβάλλον τονίζει ο Δημοσθένης Μεγαρίτης.

«Τα στελέχη μπορούν να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για την εδραίωση της επιχείρησης στο ανταγωνιστικό περιβάλλον και να τις θέσουν άμεσα σε εφαρμογή. Για να αξιοποιηθεί όμως το εργαλείο αυτό απαιτείται τα στελέχη να διαθέτουν στέρεη επιστημονική γνώση που θα επιτρέψει την κατά μέγιστο αξιοποίηση του γνωστικού αντικειμένου των πιστοποιήσεων.

Επίσης, η επιδίωξη μίας πιστοποίησης, αντικατοπτρίζει τη δέσμευση του στελέχους να εξελιχθεί στο πεδίο ενδιαφέροντος του, αλλά και στην διεύρυνση των οριζόντων του με προφανή οφέλη για το ίδιο αλλά και την επιχείρηση.

Έτσι, το μονοπάτι καριέρας του στελέχους είναι αναγνωρίσιμο και ο οργανισμός μπορεί να κάνει καλύτερη διαχείριση του προσωπικού.

Τέλος, η διαρκής ενημέρωση των πιστοποιημένων επαγγελματιών στα πεδία των πιστοποιήσεων είναι σε αρκετές περιπτώσεις προαπαιτούμενο για τη διακράτηση του τίτλου, με αποτέλεσμα να είναι μονίμως ενημερωμένοι με τις τελευταίες εξελίξεις του πεδίου ενδιαφέροντος τους, πράγμα που διαχωρίζει την ποιότητα των πιστοποιήσεων» εξηγεί.

Οι επιχειρήσεις αδιαμφισβήτητα αποκομίζουν αρκετά οφέλη
Οι επιχειρήσεις αδιαμφισβήτητα αποκομίζουν αρκετά οφέλη από την ενδυνάμωση των γνώσεων των οικονομικών στελεχών τους αναφέρει ο Αντώνης Μιχαήλ. «Πρώτα από όλα, τα στελέχη προσαρμόζονται καλύτερα στις νέες και απαραίτητες δεξιότητες που επιβάλλουν οι νέες τεχνολογίες, κανονισμοί, νομοθεσίες, κοκ.

Επιπρόσθετα, τα κατάλληλα καταρτισμένα στελέχη συνδράμουν στην αύξηση της παραγωγικότητας τόσο σε ποσότητα όσο και στην ποιότητα του παραγόμενου έργου τους, καθώς και στη μείωση των λαθών, των παρεξηγήσεων αλλά και των καθυστερήσεων. Μην ξεχνάμε επίσης ότι η παροχή των απαιτούμενων δεξιοτήτων για ανταπόκριση στις απαιτήσεις κάθε θέσης είναι επίσης απαραίτητη για την ικανοποίηση των βασικών ανθρώπινων αναγκών των εργαζομένων. Σωστά εκπαιδευμένα στελέχη νιώθουν ότι μπορούν να αποδώσουν κάτι το οποίο οδηγεί και στην ανύψωση του ηθικού τους. Με την εκπαίδευση μια επιχείρηση μπορεί να αυξήσει την αφοσίωση και την υποκίνηση των εργαζομένων ενθαρρύνοντας τους να ταυτιστούν με την αποστολή και τους στόχους της επιχείρησης» προσθέτει.

Η ενδυνάμωση της γνώσης βοηθά στη διαμόρφωση της στρατηγικής
Με την ενδυνάμωση της γνώσης, το οικονομικό στέλεχος μπορεί και βλέπει πιο καθαρά την μεγάλη εικόνα σε έργα και γεγονότα εντός του οργανισμού που εργάζεται, μπορεί και αναλύει πληρέστερα τις πληροφορίες που του δίνονται διαμορφώνοντας έτσι την κατάλληλη στρατηγική που απαιτεί κάθε περίσταση τονίζει ο Βασίλης Ξενάκης. «Τα οφέλη πολλές φορές είναι μεγαλύτερα για τις επιχειρήσεις στο επίπεδο των συμπεριφορών των στελεχών τους. Εκτός από τις τεχνικές γνώσεις, το στέλεχος έρχεται σε επαφή με ένα οικοσύστημα αξιών που διαμορφώνει το DNA του ως ηγέτη, ενθαρρύνει την ανάληψη πρωτοβουλιών, καλλιεργεί τις δεξιότητες της επικοινωνίας, της διαπραγμάτευσης και της διοίκησης μικρών ή μεγαλύτερων ομάδων που τελικά οδηγεί στην ενδυνάμωσή της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών εντός του της επιχείρησης.

Αν ο στόχος ενός εταιρικού οργανισμού είναι η δια κράτηση των στελεχών του μέσω προγραμματισμού και υλοποίησης του κατάλληλου σχεδίου ανάπτυξης και αξιοποίησης τους τότε η ενδυνάμωση των γνώσεων μέσω των ποικίλων καναλιών που σήμερα υπάρχουν πρέπει να αποτελεί βασική στρατηγική αυτού του σχεδίου» αναφέρει.

Η ανάπτυξη των γνώσεων βοηθά τόσο το στέλεχος όσο και την επιχείρηση
Η ανάπτυξη των γνώσεων των στελεχών μιας επιχείρησης μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης έχει σημαντικές επιπτώσεις στην παραγωγικότητα και στο ηθικό τους. Βοηθάει την επιχείρηση να προσαρμοστεί στις συνεχείς αλλαγές της επιχειρηματικής ανάπτυξης καθώς και στην προσέλκυση και διατήρηση κορυφαίων ταλέντων. Επίσης, δίνεται ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι άλλων ομοειδών επιχειρήσεων και δημιουργείται μια θετική εταιρική κουλτούρα. ‘Ένα καλά εκπαιδευμένο στελεχιακό δυναμικό μπορεί να προβλέψει και να διαχειριστεί πιο αποτελεσματικά τυχόν έκτακτες καταστάσεις.
Το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών – ΙΙΑ Greece, υποστηρίζει τους υποψηφίους για τις εξετάσεις CIA τόσο με εκπαιδευτικό υλικό (CIA Learning Kit) όσο και με ειδικά σεμινάρια που στοχεύουν στην ουσία της καθημερινής εργασίας ενός εσωτερικού ελεγκτή και στην απόκτηση και στη βελτίωση των δεξιοτήτων του.