Στη νέα έκθεση της Microsoft Dynamics 365, με τίτλο «2023 Future of Finance Trends Report», οι CFOs χαρακτηρίζονται μεν φρουροί της οικονομίας του μέλλοντος, αλλά παράλληλα τονίζεται το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια, ιδίως μετά την πανδημία, ο ρόλος τους έχει εμπλουτιστεί με καθήκοντα μετασχηματισμού και καινοτομίας, με τη χρήση της τεχνολογίας.

Η έρευνα έδειξε ότι τα στελέχη του finance καλούνται πλέον να βρουν την ισορροπία ανάμεσα στην επιτάχυνση της στρατηγικής καινοτομίας και τη διαφύλαξη της μακροπρόθεσμης χρηματοοικονομικής ευρωστίας του οργανισμού και, μάλιστα, σε συνθήκες οικονομικής αβεβαιότητας.

Ασκήσεις ισορροπίας
Ωστόσο, παρά τις αυξημένες ευθύνες, δεν έχουν ανάλογα αυξημένους πόρους για εργαλεία αυτοματισμού, τα οποία θα μπορούσαν να τούς απελευθερώσουν από επαναληπτικές εργασίες, ώστε να εξασφαλίσουν χρόνο για πιο ουσιώδη εργασία, στρατηγική και εκσυγχρονιστική. Σε ποσοστό 88%, θεωρούν ότι βαρύνονται πρωτίστως με ευθύνες συναλλαγών και όχι με στρατηγικές ευθύνες εταιρικής διοίκησης.

Οι περισσότεροι πιστεύουν δε, ότι οι συνάδελφοί τους θα ήθελαν να διατηρηθεί αυτή η κατάσταση, με το 88% των ηγετικών στελεχών του finance να νιώθει ότι η ομάδα του μένει πίσω, αντί να συμμετέχει περισσότερο στην προώθηση του εκσυγχρονισμού. Ωστόσο, υιοθετώντας έξυπνα εργαλεία, αμφισβητώντας παγιωμένες αντιλήψεις και συμμαχώντας με τους συναδέλφους τους στην ανώτατη διοίκηση, οι finance leaders μπορούν να στηρίξουν τον εταιρικό μετασχηματισμό, οδηγώντας στην ανάπτυξη και επιτρέποντας να δημιουργηθεί αξία και πέρα από το bottom line. Σύμφωνα με την έκθεση, για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και να αναβαθμίσουν τον ρόλο τους, οι οικονομικοί διευθυντές πρέπει να εξισορροπήσουν τα παρακάτω:

  • Την ταχύτητα της επιχείρησης με τον μετριασμό των κινδύνων, επιστρατεύοντας ικανότητες που στηρίζουν την ευκινησία και την καινοτομία
  • Τη μείωση του κόστους με την επιτάχυνση της ανάπτυξης, βελτιστοποιώντας τις διαδικασίες αυτοματοποίησης και επεξεργασίας της πληροφορίας, για ταχύτερη και σοφότερη λήψη αποφάσεων
  • Την ανθρώπινη εφευρετικότητα με την τεχνητή νοημοσύνη, χρησιμοποιώντας την ΤΝ για τη διοχέτευση των εργαζομένων προς πιο ουσιώδη δουλειά, με σημαντικότερο αντίκτυπο.

Ταλέντο και τεχνολογία, τα κλειδιά για την ευκινησία
Η επιχειρηματική ευκινησία είναι απαραίτητη για την επιβίωση σε συνθήκες παγκόσμιας οικονομικής πίεσης και πληθωρισμού και οι ομάδες finance εντείνουν τις προσπάθειές τους για να συμβαδίσουν με όλο και πιο ασταθείς συνθήκες αγοράς, που απαιτούν πιο ευκίνητα λειτουργικά μοντέλα.

Εντούτοις, είναι δύσκολο να είναι κανείς ευκίνητος όταν κουβαλά ευθύνες όπως του CFO και της ομάδας του: 84% των finance leaders δηλώνει ότι η ομάδα finance αγωνίζεται να προσελκύσει επαρκές ταλέντο για να καλυφθούν μελλοντικές απαιτήσεις, ενώ 80% δηλώνει ότι οι ίδιοι και οι ομάδες τους καλούνται περισσότερο από ποτέ να δημιουργήσουν αξία πέρα από τον παραδοσιακό ρόλο τους. Με την ευρωστία του οργανισμού να εξαρτάται όλο και περισσότερο από δεδομένα και διαδικασίες, η διεύρυνση του ρόλου του CFO προς πιο στρατηγική κατεύθυνση είναι αναγκαία, αν και στους ίδιους μοιάζει με απροσπέλαστο στόχο. Η τεχνητή νοημοσύνη και οι αυτοματισμοί μπορούν να απελευθερώσουν πολύτιμο χρόνο, ώστε το finance να εστιάσει σε εργασία που στηρίζει τη στρατηγική και την καινοτομία, καθώς το 82% των finance leaders θεωρεί ότι και τα δύο είναι πολύ σημαντικά στο να μπορεί να στηρίζει το finance τους στόχους της εταιρείας.

Μολονότι το 88% των finance leaders νιώθει πως δεν έχει τα εργαλεία που χρειάζεται για να αυτοματοποιήσει τις επαναληπτικές εργασίες, η αυξανόμενη διάθεση για καινοτομία που να εκπορεύεται από το finance αποτελεί αδιαμφισβήτητο σημάδι ότι υπάρχει ανάγκη αλλαγής νοοτροπίας. Στην έκθεση σημειώνεται ότι η τεχνητή νοημοσύνη και τα εργαλεία αυτοματισμού προσφέρουν σημαντική απόδοση στην επένδυση για τον καθημερινό φόρτο εργασίας των οικονομικών διευθυντών, αλλά η πρόσβαση σε αυτά τα εργαλεία μπορεί να είναι περιορισμένη λόγω φόρτου εργασίας του IT.

Φρουρός και Εκσυγχρονιστής: η διπλή δυναμική του CFO
Παρά τη σπουδαιότητα του ρόλου τους και την ικανότητά τους να στηρίξουν την αλλαγή, οι CFOs που ερωτήθηκαν, σε ποσοστό 88%, δηλώνουν ότι τα άλλα τμήματα του οργανισμού τούς θεωρούν εμπόδια στην καινοτομία, αντίληψη η οποία μπορεί να οφείλεται σε παράγοντες όπως η υπερεξειδίκευσή τους ή η προσήλωση στο bottom line. Μάλιστα, το 89% των finance leaders δηλώνει ότι έχει βιώσει πίεση από άλλα τμήματα να μην ξεφύγει από τον παραδοσιακό του ρόλο. Η τάση αυτή ενισχύεται περαιτέρω από δομές που τούς περιορίζουν σε διεκπεραιωτικές εργασίες, σε συνδυασμό με την έλλειψη πόρων για αυτοματισμούς. Το 86% των ανώτατων χρηματοοικονομικών στελεχών πιστεύει ότι η ομάδα του θέλει να επιδιώξει στρατηγική εργασία, αλλά τα ισχύοντα KPIs δεν τούς ανταμείβουν για τέτοια εργασία. Παρά τη φήμη τους ότι είναι εχθροί της δημιουργικότητας, το 79% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις μελλοντικές ανάγκες, είναι σημαντικό οι οικονομικοί διευθυντές να έχουν καίριο ρόλο στον εκσυγχρονισμό του επιχειρηματικού μοντέλου και να προωθούν τον μετασχηματισμό σε όλο τον οργανισμό.

Οι συνεργατικές ομάδες finance θα λύσουν το πρόβλημα
Το 85% των οικονομικών διευθυντών πιστεύει ότι είναι σημαντικό οι άλλοι τομείς του οργανισμού να προσεγγίσουν με δική τους πρωτοβουλία το finance για συνεργασία σε θέματα εκσυγχρονισμού και το 86% θεωρεί σημαντικό η ανώτατη διοίκηση να επισημοποιήσει τη μετατόπιση του ρόλου του finance ώστε να περιλάβει στρατηγικές καινοτομίες που στηρίζουν την εταιρική ανάπτυξη. Ιδιαίτερα αποτελεσματική συνεργασία μπορεί να αναπτυχθεί μεταξύ CFOs και CHROs, οι οποίοι μπορούν από κοινού να αυξήσουν την ευκινησία και την παραγωγικότητα και να χτίσουν πιο ανταγωνιστικό εργατικό δυναμικό.

Συνεργαζόμενοι, μπορούν να θέσουν νέες προσδοκίες και να βρουν ταλέντο με τα αναγκαία soft skills για τη στήριξη του εκσυγχρονισμού. Στην έρευνα, το 83% των finance leaders δηλώνει ότι θα προτιμούσε να προσλάβει άτομο πιο δυνατό σε soft skills παρά σε hard skills, δεδομένου ότι τα hard skills μπορούν να αποκτηθούν με εκπαίδευση. Επιπλέον, εκτιμάται ότι η νέα γενιά οικονομικών ηγετών θα φέρει νέα soft skills στον ρόλο. Το 81% των finance leaders δίνει υψηλή προτεραιότητα στην πρόκληση αλλαγής εντός της εταιρείας, μέσω μακροπρόθεσμων KPIs, όπως η επένδυση στα κατάλληλα εργαλεία, η προτεραιοποίηση της επένδυσης στον εταιρικό σκοπό και η αύξηση της ικανοποίησης των εργαζομένων.

Τα αναθεωρημένα KPIs με κίνητρο τον εταιρικό σκοπό αναμένεται να βοηθήσουν τους CFOs να βρουν τον ρόλο τους στους στόχους ESG/CSR. Η έρευνα διενεργήθηκε από την Edelman Data x Intelligence, σε 500 ανώτατα ηγετικά χρηματοοικονομικά στελέχη, από διάφορους κλάδους και μεγέθη εταιρειών, στις ΗΠΑ, το διάστημα 9 ως 17 Νοεμβρίου, 2022.