Το Κέντρο Λογιστικών Εφαρμογών (www.kele.gr), όπως μας λέει ο κύριος Γκούντας, ιδρύθηκε το 1988 αναγνωρίζοντας την επείγουσα ανάγκη της αγοράς εργασίας να συνδεθεί με τους αποφοίτους των Ελληνικών Οικονομικών Σχολών προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των λογιστηρίων των ελληνικών επιχειρήσεων.

FP:Τα οικονομικά στελέχη των επιχειρήσεων επιζητούν την επιμόρφωση καθώς το φορολογικό πλαίσιο στη χώρα μας αλλάζει διαρκώς. Πώς ανταποκρίνεστε εσείς σε αυτήν την ανάγκη;

Η πολυετής εμπειρία της ιδρυτικής ομάδας του «ΚΕΛΕ» τους επέτρεψε να γνωρίζουν ακριβώς τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του προφίλ των οικονομικών στελεχών που είχαν και έχουν ανάγκη οι Ελληνικές Επιχειρήσεις. Συνεπώς οι άνθρωποι μας, διαμορφώνουν διαρκώς εξειδικευμένα σεμινάρια δίνοντας την δυνατότητα ανάλογα με το γνωστικό επίπεδο και το βαθμό εμπειρίας, ο εκπαιδευόμενος, να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των λογιστηρίων σε ένα «πραγματικό περιβάλλον».
Ο σπουδαστής διαχειρίζεται πραγματικά λογιστικά παραστατικά (έσοδα, φόρους κλπ) και πραγματικά λογιστικά, φορολογικά, μισθολογικά-εργατικά, χρηματοοικονομικά γεγονότα (χρηματοδοτήσεις, ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μισθοδοσίες, εργατικά, ΦΠΑ κλπ).
Οι εισηγητές μας είναι καταξιωμένοι και καταρτισμένοι γνώστες του αντικειμένου έχοντας ως γνώμονα την μετάδοση των γνώσεων τους. Οι ίδιοι κατέχουν θέσεις σε μεγάλες επιχειρήσεις είτε ως διευθυντές-προϊστάμενοι λογιστηρίων είτε ως οικονομικοί διευθυντές μεταδίδοντας στους σπουδαστές την απαραίτητη γνώση αλλά κυρίως την πολύτιμη καθημερινή εμπειρία.
Πρόκειται για μια καινοτόμα διαδικασία δίνοντας τη δυνατότητα στους σπουδαστές να λάβουν υπηρεσίες “on the job training” από το Κέντρο που εφηύρε αυτόν τον τρόπο εκπαίδευσης, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ των επιθυμητών προσόντων που απαιτούνται από την αγορά εργασίας και των διαθέσιμων ακαδημαϊκών προσόντων των αποφοίτων.

FP: Το ΚΕΛΕ προσφέρει στους ενδιαφερόμενους εκπαίδευση εξ αποστάσεως;

Το ΚΕΛΕ επενδύοντας σε υψηλής ποιότητας πλατφόρμα ανταποκρίθηκε δυναμικά και άμεσα στις ανάγκες των σπουδαστών του κατά την διάρκεια του Covid -19. Αφομοιώνοντας εγκαίρως τις δυνατότητες της τεχνολογίας. Ανέπτυξε μια εκπαιδευτική πλατφόρμα μέσω της οποίας μεταφέραμε το πραγματικό περιβάλλον λογιστηρίου της εκπαιδευτικής μας αίθουσας σε μια εικονική αίθουσα της πλατφόρμας όπου ο εισηγητής του σεμιναρίου ζωντανά “Kele live webinar” έρχεται σε επαφή με τους σπουδαστές μας. Ο σωστός σχεδιασμός της, την καθιστά άμεση και αποτελεσματική, αναδεικνύοντας εκπαιδευτικές ευκαιρίες πρόσβασης σε σπουδαστές απομακρυσμένων περιοχών.

FP: Για ποιους λόγους να επιλέξουν τον οργανισμό σας τα οικονομικά στελέχη, ποια είναι τα στοιχεία που σας διαφοροποιούν από τον ανταγωνισμό;

Η εκπαίδευσή μας, 33 χρόνια γίνεται με Πρακτικές Εφαρμογές στην καθημερινή λειτουργία των εταιριών, των λογιστικών και φοροτεχνικών γραφείων.
Από το 2017 το ΚΕΛΕ είναι “Gold Learning Partner” του ACCA, παρέχοντας στους σπουδαστές προγράμματα εκπαίδευσης πάντα με το στοιχείο καινοτομίας που το διακρίνει και την εκπαίδευση στην πράξη. Με καθολικά ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις. Από το 2019 συνεργάζεται με το Κέντρο Δια βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) Πανεπιστημίου Πειραιώς, πιστοποιώντας τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα κατόπιν γραπτών εξετάσεων. Τέλος, πιστοποιήθηκε ως επαγγελματικός εκπαιδευτικός φορέας από την αρμόδια Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων (ΕΛΤΕ).

FP: Οι οικονομικές αρχές προχωρούν στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Έχετε προγράμματα επιμόρφωσης σε αυτόν τον τομέα;

Στο πλαίσιο της εξατομικευμένης παροχής υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης, το ΚΕΛΕ με μεγάλη απήχηση πραγματοποιεί ήδη ένα χρόνο με επιτυχία εκπαιδευτικά σεμινάρια τα οποία ανταποκρίνονται στις αλλαγές του φορολογικού συστήματος και στην εφαρμογή my DATA (ηλεκτρονική τιμολόγηση).
Όλα τα τρέχοντα σεμινάρια προσαρμόστηκαν στο μάθημα της μηχανογράφησης στην ηλεκτρονική τιμολόγηση και διδάσκεται πρακτική εφαρμογή σε όλα τα software (ERP) της αγοράς.