Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των οικονομικών διευθύνσεων είναι μονόδρομος. Όπως μας λέει ο κύριος Αλτιπαρμάκης το σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον επιτάσσει έναν πολυδιάστατο και πολυσύνθετο ρόλο για τον CFO.

Έχει τη δυνατότητα ο ψηφιακός μετασχηματισμός να αυξήσει την απόδοση της ομάδας της οικονομικής διεύθυνσης;

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των οικονομικών διευθύνσεων είναι μονόδρομος, καθώς έρχεται να προσφέρει σημαντικά οφέλη στη λειτουργία τους, όπως η επιτάχυνση των διαδικασιών και βέβαια η βελτίωση του κόστους. Η τεχνολογία και τα εταιρικά δεδομένα παρέχουν στους οικονομικούς διευθυντές τα όπλα για να πρωταγωνιστήσουν. Όπλα, που με τη σειρά τους δημιουργούν απτή επιχειρηματική αξία.
Μήπως, όμως είμαστε ψηφιακά αναλφάβητοι και δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες αυτές; Μήπως, αυτό είναι κάτι που φοβίζει τις οικονομικές διευθύνσεις;
Το κόστος και η έλλειψη ρευστότητας αποτελούν τα σημαντικότερα εμπόδια για την ενσωμάτωση της τεχνολογίας και την υιοθέτηση ψηφιακών λύσεων ενώ η περιορισμένη επενδυτική δραστηριότητα δυσχεραίνει τη σύγκλιση με την αναδυόμενη διεθνή τεχνολογική και παραγωγική πραγματικότητα, αναδεικνύοντας μεσοπρόθεσμα τον κίνδυνο της τεχνολογικής υστέρησης.
Οι οικονομικές διευθύνσεις θα πρέπει να προσαρμοστούν και να επιδιώξουν την τεχνολογική εξέλιξη, καθώς αποτελεί μονόδρομο στην αντιμετώπιση των τρεχουσών αναγκών.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα ενός οικονομικού διευθυντή που έχει εξοικείωση με την ψηφιακή τεχνολογία, πώς αυτή η εξοικείωση με την τεχνολογία μπορεί να επιλύσει τα προβλήματα μίας οικονομικής διεύθυνσης;

Η ραγδαία διάδοση πληροφοριών, ο αυξανόμενος ανταγωνισμός, οι τεχνολογικές εξελίξεις, οι διάφοροι έλεγχοι νομικής και φορολογικής συμμόρφωσης, η αντιμετώπιση κινδύνων, η εφαρμογή αναθεωρημένων Διεθνών Λογιστικών Προτύπων καθώς και άλλες προκλήσεις, επιβάλλουν σήμερα ένα πιο διευρυμένο ρόλο για τον Οικονομικό Διευθυντή (Chief Financial Officer – CFO), από αυτόν που ίσχυε στο παρελθόν.
O ρόλος του Οικονομικού Διευθυντή στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον επιτάσσει έναν πολυδιάστατο και πολυσύνθετο ρόλο, ακολουθώντας τη διεθνή τάση που υπαγορεύει τον διαχωρισμό του κατά το ήμισυ ως λογιστή και το υπόλοιπο ως μιας προσωπικότητας η οποία εξυπηρετεί την εταιρεία στην ανάπτυξη και επίτευξη της στρατηγικής της.
Οι σύγχρονες απαιτήσεις προϋποθέτουν όχι μόνο γνώσεις αλλά κυρίως ικανότητες διαχείρισης του ενδεχόμενου ρίσκου, της ρευστότητας των χρεών αλλά και των διαφόρων δράσεων της επιχείρησης, με απώτερο σκοπό την κερδοφορία. Επίσης, επειδή ο συγκεκριμένος ρόλος είναι ένας συνδετικός κρίκος των διαφόρων τμημάτων μεταξύ τους, γι’ αυτό και εκτός από πρωταγωνιστικής σημασίας ρόλος, καθίσταται και ηγετικός, καθώς κατευθύνει, κινητοποιεί, εμπνέει και συνάμα εποπτεύει.

Τι ικανότητες απαιτούνται για το ρόλο αυτό;

Οι σημαντικότερες ικανότητες που απαιτούνται γι’ αυτόν τον ρόλο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν:
Το επίπεδο γνωστικής ικανότητας για τον σημερινό Οικονομικό Διευθυντή πρέπει να είναι αρκετά υψηλό και να καλύπτει διαφορετικά αντικείμενα, όπως για παράδειγμα φορολογικά, χρηματοοικονομικά, νομικά, λογιστικά και άλλα. Αναμφισβήτητα, οι υψηλού επιπέδου γνώσεις λογιστικής, που απαιτούνται, βοηθάνε στον αποτελεσματικότερο έλεγχο της οικονομικής διεύθυνσης αλλά και της γενικότερης αντίληψης των αναγκών του reporting μιας επιχείρησης.
Σε τεχνικό όμως επίπεδο, θα πρέπει να τοποθετείται υψηλότερα από την ομάδα της Οικονομικής του Διεύθυνσης, καθώς ο ρόλος του Διευθυντή πρέπει είναι κυρίως εποπτικός και όχι διεκπεραιωτικά λειτουργικός, έτσι ώστε να είναι σε θέση να έχει μια συνολική εικόνα της εκάστοτε κατάστασης. Τέλος, η εξοικείωση της ανάλυσης δεδομένων θα πρέπει να είναι συνυφασμένη με την ικανότητα εκείνου του Οικονομικού Διευθυντή, ο οποίος χειρίζεται με ευκολία την τεχνολογία και προσαρμόζεται παράλληλα με αυτήν.

Η τεχνολογία εξελίσσεται και αλλάζει διαρκώς. Πρέπει συνεχώς και εμείς να βρισκόμαστε σε μία κατάσταση διαρκούς προσαρμογής και ενημέρωσης;

Οι επιχειρήσεις λειτουργούν πολύ πιο αποτελεσματικά όταν χρησιμοποιούν σωστά την τεχνολογία. Με την ψηφιοποίηση των αρχείων διευκολύνεται η προσαρμογή εγγράφων, οι συμφωνίες χρηστών όπως και τα πρότυπα των συμβάσεων. Σημαντική βοήθεια έρχεται από την τεχνολογία και στην επικοινωνία με το πελατειακό κοινό. Η επικοινωνία πλέον γίνεται άμεση με την χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την δυνατότητα αποστολής εγγράφων εκατέρωθεν. Επίσης, οι πελάτες μπορούν να λαμβάνουν τις πληροφορίες που επιθυμούν από την ιστοσελίδα της εταιρείας οποιαδήποτε στιγμή μέσα στην ημέρα χρησιμοποιόντας την εκάστοτε ηλεκτρονική φόρμα.
Μια άλλη σημαντική εξέλιξη μέσω της τεχνολογίας είναι αυτή των προγραμμάτων λογισμικού. Τα προγράμματα λογισμικού συνεχίζουν να βελτιώνονται και κάνουν αυτομάτως την συλλογή και διερμηνεία των δεδομένων πιο ισχυρή. Το λογισμικό διαχείρισης πελατειακών σχέσεων καταγράφει τα πάντα, από τις πληροφορίες των πελατών μέχρι το ιστορικό αγοράς και τα πρότυπα των προτιμήσεων. Αυτές οι πληροφορίες είναι εξαιρετικά σημαντικές για την επιχείρηση καθώς παρέχεται η δυνατότητα προσαρμογής των παροχών πάνω στις ανάγκες του πελατολογίου.
Αυτονόητο είναι ότι για να είμαστε σε θέση να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις και να αυξήσουμε την αποδοτικότητά μας, θα πρέπει να ενημερωνόμαστε διαρκώς με τα νέα τεχνολογικά επιτεύγματα.

Τι θα είχατε να προτείνατε μιλώντας σε ένα φόρουμ για την ψηφιακή τεχνολογία από την οπτική του οικονομικού διευθυντή;

Στο δυναμικό επιχειρηματικό περιβάλλον οι απαιτήσεις για τους οικονομικούς διευθυντές είναι εξίσου δυναμικές. Οι CFOs δεν καλούνται μόνο να συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις και να «κρατάνε τα βιβλία», αλλά να συμμετέχουν ισότιμα στο όραμα και την χάραξη στρατηγικής των επιχειρήσεων.
Στενά περιθώρια κερδοφορίας, μεγαλύτερος ανταγωνισμός, αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο είναι μόνο μερικές μόνο από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες επιχειρήσεις.
Σε ένα δυναμικό περιβάλλον, που διαμορφώνει και διαμορφώνεται από την τεχνολογία, παραδοσιακές πρακτικές και παλαιότερα συστήματα δεν μπορούν να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις, που λειτουργούν σε πραγματικό χρόνο. Σε ένα κόσμο, που κάθε εκατοστιαία μονάδα μετράει και ο ανταγωνισμός συνεχώς προοδεύει, οι οικονομικοί διευθυντές (CFOs) δεν μπορούν να αγνοήσουν την ανάγκη για το «ψηφιακό άλμα» του ρόλου τους: να κατευθύνουν οι ίδιοι τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων.