Η σύγχρονη οικονομική διεύθυνση καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στις θεσμικές επιταγές, την εξωστρέφεια και την επιχειρηματικότητα. Απαιτείται επίσης, όπως μας λέει ο κύριος Γεωργόπουλος, να είναι συμμέτοχη στη διαμόρφωση των στρατηγικών αποφάσεων της εταιρείας.

Συμπληρώθηκε ένας χρόνος από τότε που ξεκίνησε η πανδημία. Σε τι βαθμό έχει επηρεαστεί τη λειτουργία σας;

Αναμφίβολα, η κρίση που προκλήθηκε από την παγκόσμια πανδημία (COVID-19) δημιούργησε ένα εξαιρετικά δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, το λιανεμπόριο στο οποίο δραστηριοποιείται η GdB και ειδικότερα στο τμήμα της αγοράς των καλλυντικών, βιώνει εδώ και ένα χρόνο πρωτόγνωρα δύσκολες στιγμές. Οι δυο βασικές αισθήσεις, όσφρηση & αφή, λόγω της πανδημίας ακυρώθηκαν, καθώς και η προσωπική επαφή, οπότε, όπως είναι κατανοητό, η λειτουργία άλλαξε κατά 180 μοίρες. Ένα δίκτυο 43 καταστημάτων αδρανοποιήθηκε για διάστημα πάνω από τέσσερις μήνες το 2020 και όλο το επιχειρείν στράφηκε στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Πώς αντιμετωπίζετε το θέμα των προβλέψεων και των οικονομικών δεικτών και μεγεθών της εταιρείας μέσα σε αυτό το οικονομικό κλίμα;

Το πιο δύσκολο κομμάτι για μία οικονομική διεύθυνση την περίοδο αυτή είναι να θέσει την περίοδο αναφοράς για τη σύγκριση, αλλά και για την πρόβλεψη των οικονομικών μεγεθών της. Είναι αναγκαία η προσαρμογή αλλά και η μετατροπή της περιόδου αναφοράς με τιμές συγκρίσιμες και αποδεκτές, ώστε να καταστεί δυνατή η εξαγωγή ασφαλών και ρεαλιστικών αποτελεσμάτων. Με γνώμονα το παραπάνω, η οικονομική διεύθυνση πρέπει να καινοτομήσει και πρωτοπορήσει με οξυδέρκεια στην αποτύπωση της περιόδου αναφοράς. Στην GdB εφαρμόζουμε ένα μοντέλο με πολλές παραμέτρους με τις οποίες τροφοδοτούμε τη βάση δεδομένων, με αποτέλεσμα να απεικονίζει και να υπολογίζει τα μεγέθη όπως αποτελέσματα μήνα/έτους, ταμειακές ροές και διάφορους χρηματοοικονομικούς δείκτες με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Ποια είναι η εικόνα σας για το πρώτο τρίμηνο του 2021;

Τα μηνύματα και τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου, αφού αφαιρεθεί το διάστημα που η αγορά ήταν σε lockdown, δεν είναι και τα πλέον αισιόδοξα. Το οικονομικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούμαστε είναι πληγωμένο. Η μείωση αγγίζει το ποσοστό του 25%. Με το νέο άνοιγμα της αγοράς από τον Απρίλιο και μετά το λιανεμπόριο ευελπιστεί να επουλώσει μέρος των οικονομικών πληγών του προηγουμένου διαστήματος, αλλά και να θέσει εκ νέου και το υπόβαθρο για ισοσκελισμένο ισοζύγιο για το επόμενο διάστημα. Παρακολουθώντας και τις παγκόσμιες εξελίξεις, φαίνεται να συνηγορούν υπέρ μιαs συγκρατημένηs αισιοδοξίαs για ανάκαμψη της κατάστασης στα επόμενα τρίμηνα.

Το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Πόσο έχει επηρεάσει την εταιρεία σας αυτή η αύξηση;

Η GdB δεν θα μπορούσε να μείνει εκτός των εξελίξεων. Έχουμε επενδύσει στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου eshop με σκοπό τη μέγιστη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας. Η μετάβαση στον ψηφιακό κόσμο πρέπει να αφορά το σύνολο της οργάνωσης μιας επιχείρησης από τη βιτρίνα, το λογιστήριο μέχρι και την αποθήκη, o σεβασμός και η ευθύνη στον ψηφιακό καταναλωτή αποτελούν σημαντικό παράγοντα για τη δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης με διάρκεια. Φυσικά, σε αυτό το στάδιο δεν μπορεί το ηλεκτρονικό εμπόριο να καλύψει τη δυναμική και την οικονομική απόδοση 43 καταστημάτων, άλλα αποτελεί πια ένα σημαντικό πυλώνα της εταιρίας, καθώς στην περίοδο του lockdown ήταν η μοναδική πηγή ταμειακής ρευστότητας.

Λένε πώς η πανδημία λειτούργησε ως επιταχυντής του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων. Συμμερίζεστε αυτή την άποψη;

Φυσικά, μεσούσης της πανδημίας, η Ελλάδα κατάφερε και υλοποίησε την ψηφιακή μεταρρύθμιση σε όλο σχεδόν το φάσμα του δημόσιου τομέα. Επαληθεύεται ότι η έξαρση της πανδημίας αποτέλεσε έναν επιταχυντή επιχειρησιακού και ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων, καθώς οι βίαιες προσαρμογές που επιβάλλει το νέο περιβάλλον αναγκάζουν, -έστω και ετεροχρονισμένα- τις εταιρείες να προβούν σε ενέργειες και στρατηγικές αποφάσεις, ώστε να διασφαλίσουν τη λειτουργικότητα και βιωσιμότητα τους. Όλοι οι οργανισμοί έχουν προβεί σε αλλαγές και προσαρμογές ως αποτέλεσμα της πανδημίας, με πολλούς να το αντιλαμβάνονται ως πρόκληση, αλλά επίσης και ως αναγκαιότητα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του οργανισμού και τον επανασχεδιασμό περισσότερο αποτελεσματικών διαδικασιών.

Ποια χαρακτηριστικά πιστεύετε πώς πρέπει να έχει μια σύγχρονη οικονομική διεύθυνση;

Όπως τα περισσότερα πράγματα αλλάζουν, έτσι και το πλαίσιο που πρέπει να διέπει, αλλά και τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει μια σύγχρονη οικονομική διεύθυνση έχουν επαναπροσδιοριστεί.Oι επιχειρήσεις δεν έχουν πλέον την ανάγκη αυστηρών/συντηρητικών οικονομικών διευθύνσεων που περιορίζουν τις προσπάθειες επέκτασης, προτάσσοντας τους κινδύνους σε βάρος των ευκαιριών. Καλείται η σύγχρονη οικονομική διεύθυνση να ισορροπήσει ανάμεσα στις θεσμικές επιταγές, την εξωστρέφεια και την επιχειρηματικότητα. Απαιτείται να είναι συμμέτοχη στη διαμόρφωση των στρατηγικών αποφάσεων της εταιρείας, αξιολογώντας τη βιωσιμότητα των διαφορετικών επιλογών που προτείνονται από τα άλλα ηγετικά στελέχη της εταιρείας.

Επίσης, το ευρύτερο περιβάλλον της επιχείρησης οφείλει να είναι το κατάλληλο, ώστε τα νεότερα στελέχη να αναπτύξουν την κρίση τους και να μπορούν να παράσχουν στο μέλλον την απαραίτητη υποστήριξη στις νέες αρμοδιότητες με τις οποίες συνέχεια επιφορτίζεται η οικονομική διεύθυνση. Επιπρόσθετα, η ίδια η διεύθυνση οφείλει να επενδύει στην ανάπτυξη και την εκπαίδευση των ανθρώπων της ομάδας και με εφόδια την τεχνολογική πρόοδο να στοχεύει στη μεγιστοποίηση του αποτελέσματος μέσα από τη διαδικασία σχεδια-σμού και ελέγχου (planning and control). Εν κατακλείδι, να εφαρμόζει τις αρχές στη οικονομικής επιστήμης αξιολογώντας τα μηνύματα έξω και μέσα στην επιχείρηση και με πνεύμα ομαδικότητας, ευελιξίας και οργάνωσης να επιτυγχάνονται οι αντικειμενικοί στόχοι της επιχείρησης. Συνοψίζοντας, η σύγχρονη Οικονομική Διεύθυνση αποτελεί το μοχλό ανάπτυξης και προόδου.