Το τοπίο του επιχειρείν αλλάζει ταχύτατα με τη βοήθεια της τεχνολογίας κι ο σύγχρονος CFO αναδεικνύεται ηγέτιδα μορφή του νέου ψηφιοποιημένου κόσμου επιτελώντας παράλληλα έναν πολυσύνθετο ρόλο. Παραμένει θεματοφύλακας των οικονομικών της επιχείρησης και ταυτόχρονα είναι συνοδηγός στην ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησης.

Οι στόχοι του ψηφιακού μετασχηματισμού παραμένουν ψηλά στη λίστα προτεραιοτήτων των CFOs, όπως αναφέρει η έρευνα της Gartner CFO Perspective on the 2022 CEO Survey, στην οποία πήραν μέρος 400 οικονομικοί διευθυντές. Το 94% των ερωτηθέντων αναφέρουν την ανάγκη να διατηρηθεί ή να επιταχυνθεί ο ήδη έντονος ρυθμός των μετασχηματισμού.

Η δέσμευση για αύξηση των επενδύσεων στους τομείς της ψηφιακής τεχνολογίας και της πληροφορικής έχει αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με πέρσι.

Στη φετινή έρευνα, πάνω από το 92% των οικονομικών διευθυντών σχεδιάζουν να αυξήσουν τις εν λόγω επενδύσεις έναντι 70% πέρσι. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη συνεχιζόμενη στροφή προς την cloud-based αρχιτεκτονική, την προσπάθεια αύξησης της αυτοματοποίησης και της υπεραυτοματοποίησης και την οικοδόμηση προηγμένης ανάλυσης, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων AI/ML.

Τα δεδομένα της έρευνας δείχνουν ότι οι CFOs έχουν συσπειρωθεί γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, την ψηφιοποίηση και την ανάλυση, αλλά, σύμφωνα με τη μελέτη Gartner Future of Finance Study, σχεδόν τα δύο τρίτα δεν έχουν ολοκληρωμένη ψηφιακή στρατηγική. Oι τεχνολογικές επενδύσεις συνεχίζουν να αυξάνονται, και οι οικονομικοί διευθυντές θεωρούν σε μεγάλο βαθμό την τεχνολογία ανταγωνιστικό παράγοντα διαφοροποίησης που μπορεί να διευρύνει το χάσμα απόδοσης μεταξύ των δικών τους επιχειρήσεών και των ανταγωνιστών τους.

Στην εποχή της ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης και του ψηφιακού μετασχηματισμού πώς συμβάλλει ο CFO στην ψηφιακή μετάβαση του οικονομικού τμήματος αλλά και της επιχείρησης; Στο ερώτημα του FinancePro απαντούν ανώτατα οικονομικά στελέχη.

Στέλλα Αγγελοπούλου Partner, Head of Technology Intelligence & Performance, Grant Thornton
«Ο ετήσιος προγραμματισμός μιας επιχείρησης καθώς και η διαχείριση των πόρων οφείλουν να μετατοπιστούν σε μεγάλο βαθμό γύρω από την υιοθέτηση τεχνολογικών λύσεων»

Κομβικής σημασίας η κατανόηση των τεχνολογικών εξελίξεων από τον CFO
«Δεδομένου ότι ο οικονομικός διευθυντής αποτελεί ένα από τα βασικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου μίας επιχείρησης, το να κατανοήσει ο ίδιος τις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στον τεχνολογικό κλάδο καθώς και τις ανάγκες που προκύπτουν στο κομμάτι της ψηφιακής καινοτομίας είναι κομβικής σημασίας για τη σωστή ενημέρωση των υπολοίπων μελών της διοίκησης και την εκπόνηση ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου που θα μεγιστοποιεί τις πιθανότητες επιτυχίας», αναφέρει η Στέλλα Αγγελοπούλου, Partner, Head of Technology Intelligence & Performance, Grant Thornton. «Στα πλαίσια ενός αβέβαιου μακρο-περιβάλλοντος, η τεχνολογία έχει καταστεί βασικός πυλώνας επιτυχίας για όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται, καθώς η χρήση των κατάλληλων ψηφιακών εργαλείων συμβάλλει στην πρόβλεψη του μέλλοντος με μεγαλύτερη ακρίβεια και στη λήψη των κατάλληλων στρατηγικών αποφάσεων. Ως εκ τούτου, ο ετήσιος προγραμματισμός μίας επιχείρησης, καθώς και η διαχείριση των πόρων, οφείλουν να μετατοπιστούν σε μεγάλο βαθμό γύρω από την υιοθέτηση τεχνολογικών λύσεων. Και είναι καθήκον όλων των μελών της διοίκησης να γνωρίζουν πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρουν πλέον οι τεχνολογικές λύσεις και να προχωρήσουν στις αντίστοιχες δράσεις, αποκομίζοντας πολυεπίπεδα οφέλη για την επιχείρησή τους», επισημαίνει.

Ιωάννης Αραμπατζής CFO, Timac Agro (Groupe Roullier)
«Ο CFO συμβάλλει ουσιαστικά στην προσπάθεια ψηφιακού μετασχηματισμού. Σε πολλούς οργανισμούς έχει τον ρόλο του Project Leader για την εγκατάσταση νέων συστημάτων»

Ο CFO εστιάζει στην αύξηση αποδοτικότητας της επιχείρησης
«Τις τελευταίες δεκαετίες καθημερινά χρησιμοποιούμε ψηφιακά εργαλεία και συστήματα. Το σύγχρονο οικονομικό τμήμα οφείλει να είναι το πλέον εξοικειωμένο με τις εξελίξεις στην τεχνολογία, όχι μόνο για τις δικές του λειτουργίες αλλά και για ολόκληρη την επιχείρηση», τονίζει ο Ιωάννης Αραμπατζής, CFO, Timac Agro (Groupe Roullier). «Ο CFO συμβάλλει ουσιαστικά στην προσπάθεια ψηφιακού μετασχηματισμού. Σε πολλούς οργανισμούς έχει τον ρόλο του Project Leader για την εγκατάσταση νέων συστημάτων. Αυτό είναι αναμενόμενο, καθώς από τη φύση της η θέση του CFO εστιάζει στα παρακάτω:

Change Management. Κάθε ψηφιακή μετάβαση προϋποθέτει αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας των εργαζομένων. Η δημιουργία νέων διαδικασιών γίνεται απαραίτητη. Ο Οικονομικός Διευθυντής είναι υπεύθυνος για τον καθορισμό αυτών, διότι έχει end to end ορατότητα για τον ρόλο κάθε τμήματος σε όλες τις λειτουργίες. Efficiency. Ο CFO εστιάζει στην αύξηση αποδοτικότητας της επιχείρησης. Αυτό δεν ισχύει μόνο στην περίπτωση των κεφαλαίων αλλά και του κόστους. Τα νέα συστήματα προσφέρουν αποδοτικότητα μειώνοντας τον χρόνο πραγματοποίησης καθημερινών καθηκόντων και, ως συνέπεια, αυξημένη παραγωγικότητα», προσθέτει.

Αριστείδης Ζέρβας KLEEMANN Group CFO
«Η αξιοποίηση των τεχνολογικών εξελίξεων και ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελούν σήμερα τα κύρια μέσα για τη βελτίωση της αποδοτικότητας μιας εταιρείας»

Ο CFO είναι πρεσβευτής της ψηφιακής κουλτούρας
«Η αξιοποίηση των τεχνολογικών εξελίξεων και ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελούν σήμερα τα κύρια μέσα για τη βελτίωση της αποδοτικότητας μιας εταιρείας», εξηγεί στο FinancePro o Αριστείδης Ζέρβας, KLEEMANN Group CFO. «Συνεπώς ο CFO, ο οποίος έχει και τον ρόλο του σύμβουλου, ως προς την αύξηση της κερδοφορίας της εταιρείας μέσω της βελτίωσης της αποδοτικότητας, οφείλει να παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Έχοντας γνώση αυτών, ανακαλύπτει τα ψηφιακά εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν τη μετάβαση του τμήματος, αλλά και του συνόλου της εταιρείας, στην ψηφιακή εποχή. Παράλληλα, καλείται να γίνει ο πρεσβευτής αυτής της ψηφιακής κουλτούρας και μέσω αναλύσεων και σχετικών παρουσιάσεων να πείσει τους διευθυντές των τμημάτων για την υιοθέτηση αυτής της κουλτούρας, καθοδηγώντας τους σε επενδύσεις σε ψηφιακά εργαλεία, τα οποία θα φέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την επιχείρηση», προσθέτει.

Τέσσυ Λάτσου Finance Director Gr. Sarantis SA
«Σημαντικό μέρος των αρμοδιοτήτων μιας σύγχρονης Οικονομικής Διεύθυνσης είναι να ανταποκρίνεται με ταχύτητα, ποιότητα και ευελιξία στις προκλήσεις της επιχείρησης και της αγοράς»

Ο CFO οδηγεί την ψηφιακή μετάβαση
«Σημαντικό μέρος των αρμοδιοτήτων μιας σύγχρονης Οικονομικής Διεύθυνσης είναι να ανταποκρίνεται με ταχύτητα, ποιότητα και ευελιξία στις προκλήσεις της επιχείρησης και της αγοράς προκειμένου να παραμένει ανταγωνιστική», αναφέρει η Τέσσυ Λάτσου, Finance Director Gr. Sarantis SA. «Η επίτευξη αυτών των χαρακτηριστικών πραγματοποιείται με σύμμαχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ο οποίος είναι σήμερα αναμφισβήτητα το βασικότερο μέρος της ατζέντας της Οικονομικής Διεύθυνσης και ταυτόχρονα μέρος της στρατηγικής της επιχείρησης. Ο CFO οδηγεί την ψηφιακή μετάβαση και η λειτουργική αξιοποίησή της μπορεί να διαμορφώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την επιχείρηση καθώς δομείται η ‘άμεση και συνδυαστική πληροφόρηση’. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί επένδυση τα οφέλη της οποίας διαμορφώνουν την έγκαιρη λήψη αποφάσεων και παρακολούθηση των δεικτών απόδοσης της επιχείρησης», εξηγεί.

Θοδωρής Ματσαντώνης Finance Director, CAFETEX SA
«Ο σύγχρονος CFO διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό των εταιρειών, καθώς μέσω του οικονομικού τμήματος διαχειρίζεται άμεσα ή έμμεσα την πλειονότητα των διαδικασιών και των λειτουργιών των επιχειρήσεων»

Κυρίαρχος ρόλος στον ψηφιακό μετασχηματισμό των εταιρειών
«Ο σύγχρονος CFO διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό των εταιρειών, καθώς μέσω του οικονομικού τμήματος διαχειρίζεται είτε άμεσα είτε έμμεσα την πλειονότητα των διαδικασιών και των λειτουργιών των επιχειρήσεων», μας λέει ο Θοδωρής Ματσαντώνης, Finance Director CAFETEX SA. «Η αξιοποίηση στο μέγιστο των δυνατοτήτων και της δυναμικής των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών ως εργαλείο σύγχρονης διακυβέρνησης και μοχλού ανάπτυξης του οικονομικού και επιχειρηματικού μοντέλου λειτουργίας, σε ευέλικτα και διαδραστικά μονοπάτια, είναι ο μόνος δρόμος για τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών και ψηφιακών λύσεων. Ο σύγχρονος CFO αποτελεί τον ενδιάμεσο κρίκο που θα συνδράμει στον ομαλό συνδυασμό των ανωτέρω, με την ταυτόχρονη μετάβαση σε ένα νέο περιβάλλον ψηφιακής κουλτούρας, ώστε να τεθούν οι βάσεις και να ανταποκριθούν οι επιχειρήσεις με αποτελεσματικότητα στις σύγχρονες προκλήσεις της ψηφιακής εποχής», τονίζει.

Παναγιώτης Μητσέας Group Chief Financial Officer, carpo
«Ο σύγχρονος CFO ως επικεφαλής ενός νευραλγικού τμήματος μίας επιχείρησης, οφείλει να παρακολουθεί και να ενημερώνεται στενά για τις ραγδαίες εξελίξεις της τεχνολογίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού»

Ο σκοπός της ψηφιακής μετάβασης είναι η απόκτηση στρατηγικού πλεονεκτήματος
«Ο σύγχρονος CFO, ως επικεφαλής ενός νευραλγικού τμήματος μίας επιχείρησης, αλλά συνάμα ο σημαντικότερος και αειθαλής σύμβουλος των CEOs, οφείλει να παρακολουθεί και να ενημερώνεται στενά για τις ραγδαίες εξελίξεις της τεχνολογίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού», τονίζει ο Παναγιώτης Μητσέας, Group Chief Financial Officer carpo. «Ως εκ τούτου, οφείλει να αντιλαμβάνεται εγκαίρως τις ευκαιρίες που δημιουργούνται ώστε να εφαρμόσει τα νέα ψηφιακά εργαλεία στο τμήμα που διοικεί και ταυτόχρονα με την ιδιότητα του Συμβούλου της Γενικής Διεύθυνσης να συμβάλλει στην ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησης. Ο σκοπός της ψηφιακής μετάβασης είναι η απόκτηση στρατηγικού πλεονεκτήματος έναντι του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος στον κλάδο όπου δραστηριοποιείται. Η επιχείρηση που θα μπορέσει να διαχειριστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον όγκο δεδομένων που λαμβάνει, με βασικότερο κανάλι πλεύσης τους το γενικό τμήμα της οικονομικής διεύθυνσης, είναι αυτή που στη σύγχρονη εποχή θα αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Σε αντιδιαστολή με την εικόνα των προηγούμενων χρόνων κατά την οποία μία μόνο κοστολογική μεταβολή στο παραγόμενο αγαθό ή στην παρεχόμενη υπηρεσία ήταν αρκετή για να το επιτύχει», αναφέρει.

Σωκράτης Νικολαΐδης Strategy & Consulting Services, CFO & Enterprise Value Lead, Accenture
«Ο νέος CFO παραμένει σταθερά ο θεματοφύλακας των οικονομικών μιας επιχείρησης, αλλά παράλληλα δημιουργεί επιχειρηματική αξία και είναι καταλύτης της ψηφιακής στρατηγικής των επιχειρήσεων»

Καταλύτης της ψηφιακής στρατηγικής των επιχειρήσεων
«Η παγκόσμια πανδημία, οι εξελισσόμενες προσδοκίες των καταναλωτών, η εκρηκτική αύξηση του όγκου των δεδομένων και ο ρυθμός αλλαγών στο επιχειρηματικό τοπίο ήταν μερικές από τις προκλήσεις που οδήγησαν στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων και ανάγκασαν τους CFOs να εξελιχθούν και να αποκτήσουν έναν νέο, πολυδιάστατο ρόλο», τονίζει ο Σωκράτης Νικολαΐδης – Strategy & Consulting Services, CFO & Enterprise Value Lead, Accenture. «Σύμφωνα με μελέτη της Accenture, το 72% των ερωτηθέντων CFOs, δηλώνει ότι έχει τον τελικό λόγο σχετικά με την κατάλληλη τεχνολογική κατεύθυνση της επιχείρησης, διαδραματίζοντας ολοένα και πιο κεντρικό ρόλο στη στρατηγική της. Έτσι λοιπόν, ο νέος CFO παραμένει σταθερά ο θεματοφύλακας των οικονομικών μιας επιχείρησης, αλλά παράλληλα δημιουργεί επιχειρηματική αξία και είναι καταλύτης της ψηφιακής στρατηγικής των επιχειρήσεων αξιοποιώντας τη δύναμη της τεχνολογίας και των δεδομένων, θέτοντας σε λειτουργία το «οποτεδήποτε, οπουδήποτε» και βελτιστοποιώντας την αξία σε όλο το εύρος της επιχείρησης. Με τους κατάλληλους πόρους, ανθρώπινους και μη, την κατάλληλη προετοιμασία και τις πληροφορίες, οι CFOs μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις τους να αναδειχθούν ισχυρότερες», αναφέρει.

Νίκος Παππάς Group Chief Financial Officer, ISOMAT
«Ο CFO, κατέχοντας σημαντικό ρόλο μέσα στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης και διαχειριζόμενος ίσως το πιο γραφειοκρατικό κομμάτι αυτής, έχει ρόλο στρατηγικό στη μετάβαση της επιχείρησης σε ένα νέο μοντέλο λειτουργίας»

Στρατηγικός ο ρόλος του CFO στη μετάβαση της επιχείρησης
«Το τελευταίο διάστημα ακούμε όλο και πιο συχνά την έκφραση ‘ψηφιακός μετασχηματισμός’ στην τηλεόραση, σε συνέδρια, από το στόμα υπουργών και όχι μόνο», τονίζει ο Νίκος Παππάς, Group Chief Financial Officer, ISOMAT. «Ο τελευταίος αναπτυξιακός νόμος καθώς και το Ταμείο Ανάκαμψης έχουν για πρώτη φορά διακριτό πυλώνα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ο CFO, κατέχοντας σημαντικό ρόλο μέσα στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης και διαχειριζόμενος ίσως το πιο γραφειοκρατικό κομμάτι αυτής, έχει ρόλο στρατηγικό στη μετάβαση της επιχείρησης σε ένα νέο μοντέλο λειτουργίας. Ένα μοντέλο εστιασμένο στις νέες τεχνολογίες, όπου η προσοχή των ανθρώπων του οικονομικού τμήματος δεν θα εστιάζει στην διαχείριση της γραφειοκρατίας αλλά στην εξάλειψη αυτής. Η ξεκάθαρη στοχοθέτηση στην έναρξη κάθε χρονιάς για τη μείωση της γραφειοκρατίας με τη χρήση νέων τεχνολογιών μπορεί να είναι μια στρατηγική με ξεκάθαρο μετρήσιμο αποτέλεσμα. Η συμμετοχή όλων ανεξαιρέτως των τμημάτων της οικονομικής διεύθυνσης σε αυτή την κατεύθυνση είναι απαραίτητη και πρέπει να συνοδεύεται με παράλληλη αναζήτηση προτάσεων που θα αφορούν συνολικά την λειτουργία της επιχείρησης, εφ’ όσον η οικονομική διεύθυνση έχει ολοκληρωτική εικόνα της καθημερινότητας της επιχείρησης», τονίζει.

Γιώργος Πολίτης Partner, Tax, KPMG, Ελλάδα
«Ο ρόλος που καλείται να αναλάβει ο σημερινός CFO γίνεται πιο απαιτητικός, αλλά παράλληλα και πιο στρατηγικός και άμεσα συνδεδεμένος με την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων»

Ο CFO καλείται να δημιουργήσει ένα νέο λειτουργικό μοντέλο
«Ο ψηφιακός μετασχηματισμός συνδέεται ξεκάθαρα με την αξιοποίηση των δεδομένων για την απλοποίηση πολύπλοκων διαδικασιών και δομών και την επίτευξη ευελιξίας και λειτουργικής αποτελεσματικότητας», μας λέει ο Γιώργος Πολίτης, Partner, Tax, KPMG στην Ελλάδα. «Στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού ο CFO καλείται να δημιουργήσει ένα περιβάλλον και ένα νέο λειτουργικό μοντέλο που επιτρέπει και ενθαρρύνει την επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων για την παρουσίαση ακριβών, συνοπτικών και συναφών οικονομικών αναφορών για την έγκαιρη υποστήριξη των επιχειρηματικών αποφάσεων. Το νέο λειτουργικό μοντέλο δεν έχει να κάνει μόνο με τα διαρκώς αναπτυσσόμενα τεχνολογικά εργαλεία, αλλά και με την ενσωμάτωση ομάδων με τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά, δεξιότητες και ρόλους, την απλοποίηση πολύπλοκων διαδικασιών καθώς και τις συνεργασίες με εξειδικευμένους συμβούλους. Ο ρόλος που καλείται να αναλάβει ο σημερινός CFO γίνεται πιο απαιτητικός, αλλά παράλληλα και πιο στρατηγικός και άμεσα συνδεδεμένος με την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων. Αυτό μεταμορφώνει και τη φύση της συνεργασίας μεταξύ του CFO και του CEO με τρόπο ουσιαστικό», προσθέτει.

Ιωάννης Ποταμίτης Managing Director στο Advisory, PwC Ελλάδας
«Οι Οικονομικές Διευθύνσεις, οι οποίες θέτουν σε προτεραιότητα την ανάγκη για ταχεία αξιολόγηση πολλαπλών σεναρίων, την υποστήριξη της επιχειρηματικής ευελιξίας και της άμεσης αντίδρασης»

Ανάγκη μετασχηματισμού και προσαρμογής των Οικονομικών Διευθύνσεων
«Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πρωτοφανή επίπεδα αναστάτωσης και επιπτώσεις από μια σειρά παγκόσμιων τάσεων», τονίζει ο Ιωάννης Ποταμίτης, Managing Director στο Advisory της PwC Ελλάδας. «Γίνεται πλέον σαφές ότι μια βασική ικανότητα για κάθε επιχείρηση είναι να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε αυτές τις διαταραχές. Αυτή η αναστάτωση έχει επίσης επιταχύνει την αλλαγή των Οικονομικών Διευθύνσεων, οι οποίες θέτουν σε προτεραιότητα την ανάγκη για ταχεία αξιολόγηση πολλαπλών σεναρίων, την υποστήριξη της επιχειρηματικής ευελιξίας και της άμεσης αντίδρασης. Αυτές οι προκλήσεις ενίσχυσαν την ανάγκη μετασχηματισμού και προσαρμογής των Οικονομικών Διευθύνσεων στη νέα πραγματικότητα όπου απαιτούνται νέες δεξιότητες, συμπεριφορές και τρόποι εργασίας. Οι οργανισμοί καλούνται τώρα να σκεφτούν ευρύτερα μια σειρά στόχων απόδοσης και μετρήσιμων αποτελεσμάτων, που δεν είναι μόνο οικονομικοί. Δεν μπορούν πλέον να αγνοούν τον αντίκτυπο του κλίματος και της κατανάλωσης πόρων στους στόχους και στις στρατηγικές τους. Στο επίκεντρο αυτού του αφηγήματος βρίσκεται η Οικονομική Διεύθυνση η οποία καλείται να παίξει το ρόλο του έμπιστου συμβούλου των οργανισμών», δηλώνει.

Βασίλης Χατζηχριστόφας Head of Finance, Εast-Europe Personal Care Unilever
«Η τεχνολογία επαναπροσδιορίζει ήδη σημαντικά τον τρόπο λειτουργίας του τμήματος Finance, ως μια από τις περιοχές με πρακτική εφαρμογή των εργαλείων ψηφιοποίησης και απτά αποτελέσματα»

Κρίσιμος ο ρόλος του CFO στην ψηφιακή μετάβαση
«Η τεχνολογία όχι μόνο παρέχει στους οργανισμούς νέες ευκαιρίες για να επανασχεδιάσουν επιχειρηματικά μοντέλα, αλλά συμβάλλει και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των υφιστάμενων διαδικασιών», σημειώνει ο Βασίλης Χατζηχριστόφας, Head of Finance, East-Europe Personal Care. «Όλες αυτές οι εξελίξεις συντελούν τη νέα πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει το Finance για να προσαρμοστεί σε μια νέα πραγματικότητα. Η απάντηση σε αυτή την πρόκληση απαιτεί την ανάπτυξη τόσο νέων διαδικασιών και συστημάτων όσο και ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Η τεχνολογία επαναπροσδιορίζει ήδη σημαντικά τον τρόπο λειτουργίας του τμήματος Finance, ως μια από τις περιοχές με πρακτική εφαρμογή των εργαλείων ψηφιοποίησης και απτά αποτελέσματα», προσθέτει. «Αναφέρω, επιγραμματικά, τον ριζικό αντίκτυπο στον χρόνο που αφιερώνεται σε παραδοσιακούς ρόλους του τμήματος Οικονομικών, όπως την τήρηση βιβλίων, την έκδοση παραστατικών, την εκτίμηση κινδύνων μέσω ανάλυσης πολλαπλών εσωτερικών και εξωτερικών δεδομένων, καθώς και την ανάπτυξη του επιχειρηματικού πλάνου μέσω της χρήσης Big Data, Analytics και AI. Ενώ η διαδικασία της ψηφιακής μετάβασης έχει ξεκινήσει και έχει επιταχυνθεί – ειδικά την περίοδο της κρίσης του κορονοϊού – εκτιμώ ότι βρισκόμαστε μόλις στην αρχή των εξελίξεων, καθώς τόσο οι οικονομικές διευθύνσεις όσο και οι επιχειρήσεις υπολείπονται σημαντικών βημάτων προς την πλήρη ψηφιοποίηση και τη μεγιστοποίηση της αξίας μέσω αυτής. Ο ρόλος του CFO, ως πρωτοπόρος στη διαδικασία της ψηφιακής μετάβασης είναι εξαιρετικά κρίσιμος, αφού εκείνος-η θα κληθεί να ηγηθεί αυτών των αλλαγών και να καθορίσει μαζί με την ομάδα τη στρατηγική κατεύθυνση του τμήματος αλλά και της εταιρείας», αναφέρει.

Τα νέα ψηφιακά εργαλεία πώς μπορούν να αξιοποιηθούν από την οικονομική διεύθυνση ως προς τη λειτουργία της καθώς και στις επιχειρηματικές αποφάσεις του οργανισμού;
«Πλέον τα στελέχη των επιχειρήσεων διαθέτουν ένα ευρύ φάσμα ψηφιακών εργαλείων, προκειμένου όχι μόνο να βελτιώσουν άμεσα τις επιχειρησιακές λειτουργίες, αλλά και να προβλέψουν με μεγαλύτερη ακρίβεια το μέλλον, λαμβάνοντας αποφάσεις που θα ωφελήσουν την επιχείρηση βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα», μας λέει η Στέλλα Αγγελοπούλου. «Η χρήση εργαλείων Business Intelligence βοηθά την οικονομική διεύθυνση να συλλέξει τα σωστά δεδομένα τη σωστή στιγμή, να τα αναλύσει ενδελεχώς ώστε να λάβει την καλύτερη δυνατή πληροφόρηση για να ενημερώσει ενδελεχώς τη διοίκηση. Μέσα από ενέργειες όπως τον υπολογισμό ρίσκου, τη μέτρηση κόστους και την υλοποίηση των κατάλληλων επενδύσεων, η ίδια η διοίκηση επιτυγχάνει αποτελεσματικότερη διαχείριση των οικονομικών της ροών και προγραμματίζει καλύτερα την επόμενη ημέρα. Βιώνοντας ένα περιβάλλον όπου οι αλλαγές μπορούν να συμβούν ανά πάσα στιγμή, σε αλόγιστη ένταση και σε οποιοδήποτε τομέα, η υιοθέτηση λύσεων Predictive Analytics, βοηθά τους CFOs, και κατ’ επέκταση όλα τα μέλη του ΔΣ, να προβλέψουν δυνητικά προβλήματα του αύριο και να καταλήξουν στους καλύτερους τρόπους αντιμετώπισής τους, ώστε τελικά να εξασφαλίσουν και να θωρακίσουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της επιχείρησής τους», προσθέτει.

Τα ψηφιακά εργαλεία βασικός παράγοντας στην επίτευξη βελτίωσης της κερδοφορίας
«Οι ρυθμοί λειτουργίας των εταιρειών γίνονται ολοένα ταχύτεροι, ενώ ταυτόχρονα οι στόχοι πιο απαιτητικοί», σημειώνει ο Ιωάννης Αραμπατζής. «Τα ψηφιακά εργαλεία είναι κύριος παράγοντας στην επίτευξη βελτίωσης της κερδοφορίας στο συνεχώς ανταγωνιστικότερο περιβάλλον. Οι εσωτερικοί μας πελάτες παίρνουν σημαντικές αποφάσεις για την επιχείρηση κάθε στιγμή. Απαραίτητη προϋπόθεση για μια σωστή απόφαση είναι η γρήγορη εύρεση πληροφοριών για την αγορά αλλά και για την ίδια την εταιρεία. Ένα καλό παράδειγμα είναι η χρήση των Business Intelligence tools. Η αξιοποίησή τους προσφέρει καθοδήγηση σε κάθε ενδιαφερόμενο με τη χρήση πινάκων και διαγραμμάτων. Η ανανέωση των πληροφοριών μπορεί να γίνει άμεσα. Η Οικονομική διεύθυνση πρωταγωνιστεί στην εγκατάσταση και τη συντήρηση τέτοιων εργαλείων, αφού είμαστε υπεύθυνοι για την ακρίβεια των αριθμών. Επίσης, υποστηρίζουμε το agility των επιχειρήσεων και, με αυτό τον τρόπο, δίνουμε σημαντικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών μας», εξηγεί.

Τα ψηφιακά εργαλεία μπορούν να επιτύχουν μείωση του επιχειρηματικού ρίσκου
«Η χρήση των ψηφιακών εργαλείων, που πραγματικά έχουν εντυπωσιακή ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, μπορεί να οδηγήσει σε αυτοματοποιήσεις των καθημερινών και τυποποιημένων εργασιών που δεν προσθέτουν αξία στην εταιρεία», αναφέρει o Αριστείδης Ζέρβας. «Έτσι θα μπορέσει να απελευθερωθεί πολύτιμος χρόνος για το ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να εστιάσει σε αναλύσεις και αποφάσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν την επιχείρηση να βελτιώσει την απόδοσή της. Παράλληλα, τα ψηφιακά εργαλεία μπορούν να βοηθήσουν μέσω της ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων (Big Data Analytics) και τεχνητής νοημοσύνης (Artificial Intelligence) για πιο γρήγορη λήψη αποφάσεων και πιο ακριβείς προβλέψεις, και συνεπώς να επιτύχουν μείωση του επιχειρηματικού ρίσκου. Για τη σωστή εφαρμογή αυτών των εργαλείων χρειάζεται να υπάρχει ιδιαίτερα καλή επικοινωνία, αλλά και εκπαίδευση των ατόμων που θα εμπλακούν στη διαδικασία, τονίζοντας τα οφέλη που θα αποκομίσουν μέσω αυτών των αλλαγών», τονίζει.

Διευκολύνουν τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων
«Η Οικονομική Διεύθυνση στοχεύει στην αυτοματοποίηση εργασιών με τη χρήση των ψηφιακών εργαλείων ώστε οι οικονομικοί δείκτες της επιχείρησης να είναι διαθέσιμοι σε πραγματικό χρόνο για να διευκολυνθεί η λήψη στρατηγικών αποφάσεων», μας λέει η Τέσσυ Λάτσου. «Η ψηφιακή μετάβαση με την κατάλληλη αξιοποίηση οδηγεί στον επανασχεδιασμό και απλοποίηση των διαδικασιών που σκοπό έχει τη βέλτιστη αξιοποίηση του χρόνου του ανθρώπινου δυναμικού σε ποιοτικές-αποδοτικές εργασίες. Σήμερα η επιχείρηση καλείται να διαχειριστεί μεγάλο πλήθος δεδομένων τα οποία είναι απαραίτητο να δομηθούν και να προετοιμαστούν με τη μορφή αναλύσεων. Η ενσωμάτωση των ψηφιακών εργαλείων οδηγεί στην εύκολη διαχείρισή τους και την άμεση εσωτερική και εξωτερική πληροφόρηση . Η παρουσίαση των δεδομένων είναι σύγχρονη και ευέλικτη και διευκολύνει την ανάγνωση των στοιχείων», προσθέτει.

Πρόκληση η επίτευξη του μέγιστου επιπέδου ψηφιακού μετασχηματισμού
«Η πρόκληση της επίτευξης του μέγιστου επιπέδου ψηφιακού μετασχηματισμού και η αποτελεσματική αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η ανάλυση δεδομένων, είναι το μεγάλο στοίχημα των επιχειρήσεων και συνδέεται με δύο πυλώνες», αναφέρει ο Θοδωρής Ματσαντώνης. «Ο πρώτος πυλώνας είναι η ορθή και αποτελεσματική ενσωμάτωση στην επιχείρηση νέων κατάλληλων ψηφιακών εργαλείων που θα στοχεύουν στη διείσδυση και επεξεργασία ψηφιακών δεδομένων με σκοπό την ορθότερη και πληρέστερη κατανόηση των λειτουργιών της επιχείρησης. Ο δεύτερος πυλώνας συνδέεται με τη δημιουργία ανθρώπινου δυναμικού κατάλληλα καταρτισμένου στη χρήση και ανάλυση ψηφιακών εργαλείων για την ορθότερη αξιοποίησή τους. Ο συνδυασμός των ανωτέρω δίνει στην οικονομική διεύθυνση τη δυνατότητα διείσδυσης, ανάλυσης και επεξήγησης δεδομένων της επιχείρησης, ποσοτικά και ποιοτικά, που μπορούν να οδηγήσουν σε νέες βέλτιστες πρακτικές λειτουργίας οδηγώντας την σε αποτελεσματικότερα και αποδοτικότερα μονοπάτια. Δίνει ταυτόχρονα στη διοίκηση τη δυνατότητα ολοκληρωμένης παρουσίασης των επιχειρηματικών λειτουργιών που μπορούν να οδηγήσουν στη χάραξη νέων ή τροποποίηση υφιστάμενων επιχειρηματικών αποφάσεων για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων», προσθέτει.

Σημαντική η σύνδεση των εργαλείων με την στρατηγική της επιχείρησης
«Τα ψηφιακά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας στη σύγχρονη εποχή μάς δίνουν τη δυνατότητα να μεταβάλλουμε τον τεράστιο όγκο δεδομένων, τα οποία αρκετές φορές καταλήγουν στην επιχείρηση αδόμητα, σε δομημένα που είναι εφικτό να αναλυθούν, να μας εμφανίσουν τις τάσεις και να συνδεθούν εν προκειμένω με τη στρατηγική της επιχείρησης και τη λήψη των αποφάσεων», μας λέει ο Παναγιώτης Μητσέας. «Είναι γεγονός ότι τα στελέχη της σύγχρονης οικονομικής διεύθυνσης έχουν στα χέρια τους, με χαμηλότερο κόστος και μειωμένο αισθητά χρόνο σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, μια πληρέστατη εικόνα των δεδομένων που διαθέτουν, η οποία έχει τη δυνατότητα να παρουσιαστεί μπροστά τους άμεσα και σε πλήρη ανάλυση με σκοπό να τα μεταφράσουν προκειμένου να συνδεθούν με τη στρατηγική της επιχείρησης και τη λήψη των αποφάσεων», αναφέρει.

Η τεχνολογία βελτιώνει την απόδοση και την αποδοτικότητα της οικονομικής διεύθυνσης
«Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και τα εξειδικευμένα ψηφιακά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στον χρηματοοικονομικό κλάδο βοηθούν τους CFOs να βελτιώσουν την απόδοση και την αποδοτικότητα της οικονομικής διεύθυνσης», εξηγεί ο Σωκράτης Νικολαΐδης. «Παραδοσιακές μέθοδοι αντικαθίστανται από σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία που εκτείνονται σε όλο το φάσμα υπηρεσιών της οικονομικής διεύθυνσης, έχοντας πάντα ως επίκεντρο τη συλλογή και αξιοποίηση των δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, οι CFOs αξιοποιούν τα οφέλη της μετάβασης στο Cloud και της χρήσης εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης (AI/ML) για να εκσυγχρονίσουν σημαντικούς κόμβους της Οικονομικής Διεύθυνσης όπως το Tax & Accounting, Financial Planning & Analysis (FP&A), Treasury και MIS και να συστήσουν παράλληλα νέες σύγχρονες τεχνικές, όπως το Dynamic Pricing, Scenario based Budgeting & Planning, Autonomous Finance, Treasury Analytics, Cash & Liquidity Prediction & Forecasting», αναφέρει. «Επιπρόσθετα, με την ψηφιακή επανάσταση στην Οικονομική Διεύθυνση, υπογραμμίζεται όλο και περισσότερο ο καταλυτικός ρόλος του CFO στη χάραξη και εφαρμογή της στρατηγικής γύρω από τα ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης (ESG) και συγκεκριμένα στις ενέργειες που κατ’ ελάχιστον απαιτούνται ώστε να λαμβάνονται αποτελεσματικά υπόψη τα θέματα αειφορίας και βιωσιμότητας κατά τη διαδικασία λήψης επενδυτικών και χρηματοοικονομικών αποφάσεων (Sustainable Finance). Κλείνοντας, δεν θα πρέπει να παραγνωρίζει κανείς την επένδυση σε νέες ψηφιακές δεξιότητες (reskilling/upskilling) ως αναγκαία πρόκληση και βασικό προαπαιτούμενο για να μπορέσουν οι Οικονομικές Διευθύνσεις να ανταποκριθούν στις νέες ψηφιακές τάσεις», προσθέτει.

Λύσεις που θα βελτιώνουν τον αυτοματισμό σε πολλές λειτουργίες της επιχείρησης
«Η εγκατάσταση ενός πολυδύναμου ERP φυσικά και πρέπει να είναι προτεραιότητα ενός CFO. Όμως δεν μπορεί να είναι το μόνο εργαλείο», σύμφωνα με τον Νίκο Παππά. «Στην εποχή του IoT δεν επιτρέπεται να μην αναζητηθούν λύσεις που θα βελτιώνουν τον αυτοματισμό σε πολλές λειτουργίες της επιχείρησης. Η διασύνδεση των μηχανημάτων της παραγωγής, ώστε να προκύπτουν περισσότερα δεδομένα προς ανάλυση από τον CFO, νέες τεχνολογίες που θα εστιάζουν στην εξοικονόμηση ενέργειας μέσω διαδικασιών αυτοματισμού και προβλεψιμότητας των αναγκών της επιχείρησης, είναι θέματα που πρέπει να απασχολούν τον CFO, ο οποίος σε συνεργασία με τα άλλα τμήματα της επιχείρησης να αναζητά λύσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Ο σημερινός C(hief)FO είναι ο μελλοντικός D(igitised)FO, αλλά η απόσταση δεν είναι τόσο κοντά όσο στην αλφάβητο!» αναφέρει.

Ο σύγχρονος CFO επωμίζεται τον ρόλο της αξιοποίησης των νέων ψηφιακών εργαλείων
«Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις φέρνουν στη διάθεσή μας νέα ψηφιακά εργαλεία τα οποία αν αξιοποιηθούν θα απελευθερώσουν για τις επιχειρήσεις νέες ανεκμετάλλευτες ευκαιρίες και θα προσδώσουν σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι του ανταγωνισμού», εξηγεί ο Γιώργος Πολίτης. «Ο σύγχρονος CFO επωμίζεται τον ρόλο της αξιοποίησης των νέων ψηφιακών εργαλείων στοχεύοντας αφενός στον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομικής διεύθυνσης και του λογιστηρίου με τον επανασχεδιασμό διαδικασιών και την αυτοματοποίηση χρονοβόρων εργασιών για ένα νέο λειτουργικό μοντέλο. Αφετέρου, ο CFO με τη χρήση των νεών ψηφιακών εργαλείων καλείται να αξιοποιήσει ένα πολύ σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης ,που δεν είναι άλλο από τα δεδομένα που εισρέουν μέσα στον οργανισμό σε μεγάλο βαθμό μέσω της οικονομικής διεύθυνσης μετατρέποντάς τα σε διοικητικές αναφορές συνδεδεμένες με την επιχειρησιακή στρατηγική. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλει στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων», δηλώνει.

Θα απελευθερωθούν πόροι από τα συνήθη διοικητικά καθήκοντα
«Η Οικονομική Διεύθυνση έχει παραδοσιακά το καθήκον να συλλέγει και να αποθηκεύει δεδομένα για τις συναλλαγές των εταιρειών και άλλα σχετικά γεγονότα και να αναφέρει αυτές τις πληροφορίες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς φορείς λήψης αποφάσεων», εξηγεί ο Ιωάννης Ποταμίτης. «Η πληροφορική υποστηρίζει, ασφαλώς, αυτές τις λειτουργίες για πολλά χρόνια. Ένα μεγάλο μέρος των ‘τυπικών’ καθηκόντων των χρηματοοικονομικών λειτουργιών των επιχειρήσεων, όπως η κατάρτιση αναφορών, οι διαδικασίες πληρωμής, η παρακολούθηση των πιστωτικών ορίων και άλλοι κίνδυνοι, στηρίζονται σε κανόνες και κανονισμούς. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να τυποποιηθούν σχετικά εύκολα. Με αυτή την παραδοχή, η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας (π.χ. Robotic Process Automation) θα αναλάβει αυτά τα καθήκοντα τα επόμενα χρόνια, εάν αυτό δεν έχει ήδη συμβεί, ώστε να απελευθερωθούν πόροι από τα συνήθη διοικητικά καθήκοντα. Η έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην ανάπτυξη βελτιωμένων και νέων ικανοτήτων ανάλυσης και πρόβλεψης δεδομένων, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και εφαρμογή επιτυχημένων επιχειρηματικών στρατηγικών. Οι σύγχρονες τεχνολογίες ανάλυσης δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης, συμβάλλουν στην ανάλυση σε μεγαλύτερο βάθος και με περισσότερες διαστάσεις από ό,τι στο παρελθόν», προσθέτει.

Οι ψηφιακές τεχνολογίες αλλάζουν ριζικά το προφίλ της οικονομικής διεύθυνσης
«Οι CFOs έχουν σταθερά στραμμένο το βλέμμα τους στα δεδομένα», μας λέει ο Βασίλης Χατζηχριστόφας. «Ο όγκος αυξάνεται μαζί με την αξία και οι CFOs πρέπει να αναδιαμορφώσουν τον οργανισμό τους για να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που δίνονται από τα δεδομένα. Οι ψηφιακές τεχνολογίες αλλάζουν ριζικά το προφίλ της οικονομικής διεύθυνσης. Τώρα επικεντρώνονται όλο και λιγότερο στην καταχώριση λογιστικών εγγραφών και στην παραγωγή πινάκων ελέγχου και επικεντρώνονται περισσότερο στην ανάλυση για τη δημιουργία πραγματικής αξίας. Πέρα από τα analytics και το data visualization που απαιτούνται από αυτή τη νέα ανάγκη, η τεχνολογική επένδυση επικεντρώνεται ανάλογα σε έναν διπλό στόχο: να καταστούν τα δεδομένα πιο αξιόπιστα, πιο εύκολα προσβάσιμα στους decision makers και να εξαλειφθούν όσο το δυνατόν περισσότερες εργασίες με χαμηλή προστιθέμενη αξία. Η ψηφιοποίηση και η αυτοματοποίηση διαδικασιών έχουν αναδειχθεί ως εργαλεία και μοντέλα επιλογής για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων», εξηγεί.