Για το παρόν και το μέλλον των επιχειρήσεων μετά την πανδημία και τη στρατηγική που πρέπει ν’ ακολουθήσουν μίλησε στο Finance Pro ο Δημήτρης Δημητρίου, CEO της CPA Auditors & Consultants, αναλύοντας παράλληλα τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες που προσφέρονται σήμερα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.

H CPA είναι νεοφυής Εταιρία Ορκωτών Λογιστών, Ελεγκτών και Συμβούλων. Πείτε μας περισσότερο για τις υπηρεσίες της και κυρίως τι την κάνει να ξεχωρίζει.

Η CPA είναι μια νεοφυής εταιρία που αποτελείται από εξειδικευμένα στελέχη στην παροχή Ελεγκτικών, Λογιστικών, Φορολογικών και Χρηματοοικονομικών Συμβουλών, τόσο για μεγάλους ομίλους επιχειρήσεων, εισηγμένων ή μη, όσο και για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα οποία διαθέτουν εξειδίκευση και βαθιά γνώση του διεθνούς και εγχώριου οικονομικού περιβάλλοντος. Η πολυετής εμπειρία μας σε Ελέγχους, καθώς και η τεχνογνωσία μας σε Εξαγορές, Συγχωνεύσεις, Μετατροπές, Due Diligence, Evaluation, Χρηματοδοτήσεις, Αναδιαρθρώσεις και Φορολογικούς Σχεδιασμούς Εταιρειών, μας καθιστούν leader στον τομέα! Με εξειδικευμένα τμήματα και πακέτα έξυπνων λύσεων, είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε την ομαλή λειτουργία και ανάπτυξη των εταιρειών.

Αναφέρατε τον όρο νεοφυής. Πείτε μας γι’ αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο. Πιστεύετε ότι οι εταιρίες που έχουν τέτοια βάση έχουν περισσότερες προοπτικές επιτυχίας και ανάπτυξης σήμερα;
Όπως κάθε νεοφυής επιχείρηση, έτσι και η CPA, έχει ως βασικό και θεμελιώδες χαρακτηριστικό τη χρήση ψηφιακής τεχνολογίας και τη μεγάλη δυναμική ανάπτυξης, με διάθεση εξωστρέφειας. Διεξάγουμε έρευνες, αξιολογούμε αναλυτικά και προσπαθούμε διαρκώς να κατανοήσουμε τις βαθύτερες ανάγκες της αγοράς στην οποία αναπτυσσόμαστε, με φρέσκιες ιδέες και προτάσεις τόσο για τη λειτουργία της εταιρίας μας, όσο και των πελατών μας. Αυτή η βάση εκκίνησης είναι που δίνει στις νεοφυείς εταιρίες πλεονέκτημα: υψηλή τεχνολογία, έρευνα και ευελιξία είναι τα κλειδιά επιτυχίας μιας σύγχρονης εταιρίας και φυσικά, οι σωστοί συνεργάτες και οι σωστές αποφάσεις. Η CPA εκπροσωπεί όλα τα παραπάνω! Εξού και η φιλοσοφία μας: “Help Yourself Today. Win Your Future Tomorrow!”.

Ένας από τους πυλώνες υπηρεσιών τις εταιρίας σας είναι το Finance Consulting. Πώς μπορεί λοιπόν μια εταιρία να θωρακιστεί απέναντι σε σοβαρές κρίσεις όπως του Covid-19, βγαίνοντας όσο πιο αλώβητη γίνεται;

Η πανδημία αλλά και οι προηγούμενες οικονομικές κρίσεις μας έδειξαν ξεκάθαρα ότι oι επιχειρήσεις που θέλουν να ανταποκριθούν στις μελλοντικές προκλήσεις, έχουν την ανάγκη της διαρκούς αναδιοργάνωσης των στόχων τους, της έγκαιρης επίλυσης των προβλημάτων τους και της απόλυτης υποστήριξης σε καθημερινές και έκτακτες απαιτήσεις. Με λίγα λόγια χρειάζονται διαρκή αξιολόγηση και πρόληψη πιθανών κινδύνων, χρειάζονται γρήγορα αντανακλαστικά! Για κάθε επιχείρηση αυτό μεταφράζεται σε κάτι διαφορετικό βέβαια, ανάλογα με τα ιδιαιτέρα χαρακτηριστικά, τη δομή και το αντικείμενο της. Έχοντας το σαν γνώμονα, στη CPA σχεδιάζουμε καινοτόμες δράσεις και εφαρμογές, προκειμένου να πετύχουμε την άμεση στοιχειοθέτηση και επίλυση αναγκών των πελατών μας. Επιπλέον, καθώς λόγω των τωρινών συνθηκών δημιουργείται αυξημένη ανάγκη για εταιρική χρηματοδότηση, συμβουλεύουμε εξατομικευμένα κάθε επιχείρηση για το ποια είναι η ιδανικότερη στρατηγική για την κερδοφορία της ή τη λήψη χρηματοδότησης. Σταθερή πρόκληση μας είναι η διαφύλαξη της βιωσιμότητας μιας επιχείρησης, η συνέχιση των δραστηριοτήτων της (going concern) και η συνεχής αναπτυξιακή της πορεία.

Μιας και αναφερθήκατε στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, ως ειδικός στον τομέα, πείτε μας λίγα λόγια για τις προϋποθέσεις ένταξης των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα του Ταμείου Ανάπτυξης.

Το Ταμείο Ανάκαμψης παρέχει μια μεγάλη ευκαιρία για στήριξη των επιχειρήσεων κάθε μεγέθους, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν με ευρωπαϊκά επιτόκια και θα αντλήσουν φθηνά κεφάλαια μετά από 15 χρόνια κρίσης. Ειδικά δε για τις ΜμΕ, η ευκαιρία κρύβεται στον επενδυτικό πυλώνα που στηρίζει συγχωνεύσεις και εξαγορές. Είναι το κλειδί εκείνο που θα βοηθήσει να μεγαλώσει το μέγεθος των επιχειρήσεων, έτσι ώστε τελικά να επιτρέψει την πρόσβαση τους στους πόρους του προγράμματος! Σημαντικό πολύ, καθώς τα μεγέθη των επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι τα μικρότερα παγκοσμίως. Οι αστικές επιχειρηματικές συμπράξεις είναι το εργαλείο που θα οδηγήσει τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη συμμετοχή στο πρόγραμμα. Έτσι, εκείνες θα έχουν κίνητρο για τη σύμπραξη την πρόσβαση τους στον δανεισμό, ενώ οι μεγάλες εταιρίες θα έχουν ως κίνητρο τις φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις!

Αναφερθήκατε στις ευκαιρίες που δίνει το ΤΑΑ. Δεν κρύβει καμιά παγίδα για τις εταιρίες;

Φυσικά και κρύβει και εμείς στη CPA, όντας Πιστοποιημένοι Ανεξάρτητοι Ελεγκτές σε Αναπτυξιακά Επενδυτικά Προγράμματα, γνωρίζουμε καλά ποιες είναι! Τις αναφέρω όσο πιο σαφώς και επιγραμματικά μπορώ. Κάθε επένδυση που υποβάλλεται για δάνειο ΤΑΑ, θα πρέπει: να αποτυπώνει με ακρίβεια το ποσοστό του προϋπολογισμού που θα διατεθεί σε δαπάνες Πράσινης μετάβασης και Ψηφιακού μετασχηματισμού, να μην προσκρούει στον όρο για τη μη υπέρβαση του ορίου των κρατικών ενισχύσεων (de minimis) και να αξιολογηθεί τόσο κερδοφόρα, όσο και βιώσιμα. Αυτός μάλιστα ο τελευταίος όρος, ενδέχεται να δημιουργήσει ασάφειες και αδικίες ως προς την εφαρμογή του, κυρίως επειδή κάθε τράπεζα θα αξιολογεί με δικά της κριτήρια. Όπως και να ‘χει όμως, αξίζει να αξιοποιήσουμε στο έπακρο την ευκαιρία, δίνοντας αναλυτική πληροφόρηση, ξεκάθαρες διαδικασίες και ταχείες εγκριτικές διαδικασίες στις επιχειρήσεις. Η CPA πάντως, και εγώ προσωπικά, θέτουμε τις υπηρεσίες μας στη διάθεσή των επιχειρήσεων, με την υπόσχεση παροχής υψηλής συμβουλευτικής υπηρεσίας και ολοκληρωμένου τεχνικού σχεδιασμού σε κάθε στάδιο της εταιρικής τους υπόθεσης.

Ειρήνη Τσεσμελή, Accounting & Tax Partner, CPA

Accounting Outsourcing σημαίνει
Χρόνος και Χώρος για Εταιρική Ανάπτυξη
Η κα Ειρήνη Τσεσμελή, Accounting & Tax Partner στην εταιρία CPA, αναλύει τα οφέλη του Accounting Outsourcing, τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής MYDATA και πως συνδέεται σήμερα ο αυτοματισμός με την ανάπτυξη των εταιριών!

Κα Τσεσμελή, γιατί ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις προσφεύγουν στο Accounting Outsourcing;

Οι επιχειρήσεις σήμερα αντιμετωπίζουν ένα δύσκολο περιβάλλον, στο οποίο θα πρέπει να ανταποκρίνονται με ταχύτητα και προσαρμοστικότητα και φυσικά εντός των πλαισίων που ορίζει η εκάστοτε νομοθεσία. Το μεταβαλλόμενο αυτό περιβάλλον αυξάνει την πολυπλοκότητα των φορολογικών και λογιστικών κανόνων, ενώ και η συχνότητα τροποποιήσεων τους είναι τρομακτικά μεγάλη! Έτσι, οι εταιρίες δεν έχουν ούτε το χρόνο ούτε το εξειδικευμένο προσωπικό για να καταγράψουν και να αντιμετωπίσουν εγκαίρως τα ζητήματα αυτά, εφαρμόζοντας τα σωστά πάνω στα οικονομικά στοιχεία τους. Η ανάγκη αντιμετώπισης τέτοιων ζητημάτων από καταρτισμένο και αξιόπιστο προσωπικό καθίσταται λοιπόν όχι απλά αναγκαία, αλλά επιτακτική! Η CPA έχει έμπειρη ομάδα λογιστικών και φοροτεχνικών συμβούλων, οι οποίοι παρέχουν εξατομικευμένες υπηρεσίες, ώστε η κάθε οντότητα να εμφανίζει τη σωστή λογιστική, φορολογική και συνολική επιχειρηματική εικόνα, ανά πάσα στιγμή.

Η υποχρεωτικότητα της εφαρμογής MYDATA τι πλεονεκτήματα και τι μειονεκτήματα έχει κατά τη γνώμη σας;

Στην ψηφιακή εποχή και αν θέλουμε να έχουμε το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, δε γίνεται να μην προχωρήσουμε στην τυποποίηση και κατηγοριοποίηση των συναλλαγών μας. Τα πλεονεκτήματα είναι πολλά: κατάργηση των συγκεντρωτικών δηλώσεων προμηθευτών-πελατών, φορολογικών εντύπων όπως το τέλος χαρτοσήμου, γρήγορη επιστροφή φόρων και ΦΠΑ, ασφαλής παρακολούθηση και έλεγχος των εσόδων και εξόδων μιας οντότητας και βεβαίως, ηλεκτρονική τήρηση βιβλίων, που σημαίνει ολοκληρωμένη άποψη, σε οποιοδήποτε χρόνο, για την εικόνα της εκάστοτε εταιρείας. Τα μειονεκτήματα, θα έλεγα ότι προκύπτουν πιο πολύ από το γεγονός ότι η ίδια η ΑΑΔΕ, δεν έχει ολοκληρώσει το στάδιο τυποποίησης όλων των συναλλαγών. Στο προσεχές μέλλον μάλιστα, αναμένουμε τις διορθωτικές κινήσεις της. Όπως και να χει όμως, θέλω να πιστεύω ότι θα αποδώσει αυτό το εγχείρημα, γι’ αυτό και με αφορμή την ερώτησή σας, συμβουλεύω τις εταιρίες να είναι πλέον πολύ προσεχτικές, αφού θα είναι εύκολες οι διασταυρώσεις και οι εφαρμογές έμμεσων τεχνικών, που όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, θα οδηγούν αυτόματα σε ελέγχους. Στο σημείο αυτό, επιτρέψτε μου να πω σαν εκπρόσωπος του σχετικού τμήματος της CPA, ότι το πλαίσιο πάνω στον οποίο σταθερά εργαζόμαστε όλοι είναι: “Be proactive in identifying and preventing potential problems”.

Η CPA έχει τον αυτοματισμό ως βάση στους πυλώνες των υπηρεσιών που προσφέρει. Τι κερδίζει μια εταιρία σήμερα από τον αυτοματισμό συγκεκριμένα στις υπηρεσίες Tax and Accounting;

Τα πάντα! Με την αυτοματοποίηση χρονοβόρων εργασιών, βελτιώνεται η καθημερινότητα και η λειτουργία της επιχείρησης, δηλαδή η παραγωγικότητα και η κερδοφορία της στο ακριβώς επόμενο στάδιο! Μέσα από την οικονομία χρόνου και πόρων, πχ από μια καταχώρηση παραστατικών ή την ενημέρωση φορολογικών και ασφαλιστικών φορέων, μειώνεται σημαντικά ο φόρτος εργασίας, αφήνοντας χώρο για φρέσκιες ιδέες και δραστηριότητες που έχουν στρατηγικά μεγαλύτερη αξία και δίνουν διακριτό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μια εταιρία. Άρα, μένει πολύτιμος χρόνος και χώρος για την ίδια την ανάπτυξη της!

Κώστας Κουτρουλός, Auditor & Finance Partner, CPA

Συγχωνεύσεις και Εξαγορές:
η Μεγάλη Ευκαιρία του Αύριο
Πώς συνδέονται οι συγχωνεύσεις και εξαγορές με την κερδοφορία και το αύριο μιας επιχείρησης και γιατί πρέπει να εντάξουν οπωσδήποτε οι εταιρίες τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην κουλτούρα τους; Ο κος Κώστας Κουτρουλός, Auditor & Finance Partner της CPA, μας εξηγεί!

Ποια είναι για εσάς η μεγαλύτερη πρόκληση, αλλά και ο μεγαλύτερος κίνδυνος που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σήμερα;

Ο σύγχρονος επιχειρηματικός στίβος, είναι πιο δύσκολος και απαιτητικός από ποτέ, ενώ αιφνίδιες κρίσεις όπως του Covid-19, δυσχεραίνουν την κατάσταση. Αναδεικνύεται ξεκάθαρα η ανάγκη για ψηφιακό μετασχηματισμό και παροχή χρηματοδότησης στις εταιρίες ως ανάχωμα στις αναταράξεις, εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να συνεχίσουν τη στρατηγική τους, όντας ταυτόχρονα σύγχρονες και ανταγωνιστικές. Η πρόκληση συνεπώς, είναι να βρίσκουν διαρκώς έξυπνους τρόπους ώστε να υποστηριχθούν, να εξελιχθούν ψηφιακά, να καινοτομήσουν, να ενταχθούν σε αλυσίδες αξίας και να ενισχύσουν την εξωστρέφειά τους, στοιχεία που αποτελούν άλλωστε το κλειδί της επιχειρηματικής προόδου!

Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης δίνει τη δυνατότητα για συγχωνεύσεις και εξαγορές. Είναι αυτή πέρα από τρέχουσα ευκαιρία, γενικότερα μια καλή στρατηγική για τις επιχειρήσεις;

Φυσικά! Όποιος αναζητά σοβαρά νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, πρέπει πάντα να εξετάζει το ενδεχόμενο συγχώνευσης ή εξαγοράς, είναι η μεγάλη ευκαιρία του αύριο. Αποτελεί όχι μόνο μια αποτελεσματική επιχειρηματική κίνηση αλλά και μια αναγκαιότητα για τη βελτίωση οικονομικών μεγεθών, αφού οδηγεί σε σημαντικές οικονομίες κλίμακας και μεγαλύτερη κεφαλαιακή επάρκεια. Επιπλέον και πολύ σημαντικό, οι μετατροπές ή οι συγχωνεύσεις, συνοδεύονται πλέον από ελκυστικότατα φορολογικά κίνητρα. Αυτή τη στιγμή, βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ που προβλέπει 3ετή έκπτωση φόρου τάξεως 30% για συγχωνεύσεις και μετασχηματισμούς μικρών επιχειρήσεων και έκπτωση του συνόλου των δαπανών για εξαγορές! Πρέπει να σημειώσω βέβαια ότι οι εν λόγω διαδικασίες είναι άκρως απαιτητικές στην προετοιμασία και τον έλεγχό τους, γι’ αυτό και ο ρόλος ενός εξειδικευμένου συμβούλου/ελεγκτή είναι απαραίτητος, προκειμένου να υποστηρίξει το σύνολο των ζητούμενων ενεργειών. Μια καλά σχεδιασμένη και δομημένη μελέτη από εμπειρογνώμονες συντομεύει πάντα τη διαδικασία διαπραγματεύσεων και αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχίας τέτοιων project. Η σχετική ομάδα εμπειρογνωμόνων της CPA αποτελείται από συνεργάτες όλων των ειδικοτήτων, όπως Ορκωτοί Ελεγκτές και Λογιστές, Φοροτεχνικοί Λογιστές, Δικηγόροι, Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι. Προσφέρουμε ολοκληρωμένες μελέτες αποτίμησης και ρίσκου και αναλαμβάνουμε ειδικούς ελέγχους ποιότητας και αξιολόγησης, γνωστούς και ως Due Diligence.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός που αναφέρατε, πέρα από τον εκσυγχρονισμό, συμβάλλει και στην αύξηση της κερδοφορίας;

Οι επιχειρήσεις που καινοτομούν είναι πιο παραγωγικές, πιο κερδοφόρες και έχουν αποδεδειγμένα μεγαλύτερα πεδία ανάπτυξης και εξέλιξης. Η ψηφιοποίηση επιταχύνει τη διάχυση της γνώσης και ευνοεί τη μεγέθυνση επιχειρήσεων, ακόμη και με μικρό κεφάλαιο. Τη CPA διαπνέουν εσωτερικά και τα 2 αυτά χαρακτηριστικά, είναι θεμελιακό κομμάτι στην κουλτούρα της εταιρικής μας διακυβέρνησης. Το ίδιο συμβουλεύουμε σταθερά και τους πελάτες μας, βοηθώντας τους με την υψηλή τεχνογνωσία και εμπειρία μας να το επιτύχουν!