Σε πρόσφατο άρθρο της συμβουλευτικής Kearney στο Harvard Business Review, τίθεται το ερώτημα αν η έννοια του μετασχηματισμού είναι πλέον παρωχημένη, με το σκεπτικό ότι οι μετασχηματισμοί είναι ατέρμονοι και, στην πλειοψηφία τους, αποτυγχάνουν.

Η απάντηση, σύμφωνα με το άρθρο, πρέπει να αναζητηθεί στον Δαρβίνο και την προσαρμοστικότητα των ειδών, η οποία δεν είναι σπασμωδική αλλά εξελικτική, και σε αρμονία με το ευρύτερο οικοσύστημα.

Δεν πρόκειται για ανθεκτικότητα, υποστηρίζουν οι σύμβουλοι, αλλά για αναγέννηση.

Αν εφαρμόσει κανείς την ιδέα αυτή στον επιχειρηματικό κόσμο, μπορεί να δει ότι ο «αναγεννητικός μετασχηματισμός» συνδέει πιο αρμονικά τις λειτουργίες και επιδόσεις της σύγχρονης επιχείρησης με τα ευρύτερα οικοσυστήματα μέσα στα οποία δραστηριοποιείται. Αντιμετωπίζει τα προβλήματα με ολιστική νοοτροπία, δημιουργώντας έτσι βιώσιμη επιχειρηματική αξία. Στις αναγεννητικές επιχειρήσεις, ο μετασχηματισμός δεν γίνεται «μια κι έξω» και δεν αφορά ένα μόνο πεδίο, παρά συνδέει σε αλληλουχία όλες τις αναγκαίες αλλαγές, σε διαδικασία διαρκούς προσαρμογής.

Προκρίνονται κάποια βασικά βήματα προς τον αναγεννητικό μετασχηματισμό, όπως προέκυψαν σε αληθινές συνθήκες επιχειρήσεων, οι οποίες υιοθέτησαν αναγεννητικές πρακτικές.

Αποτελεσματική διαχείριση αλλαγής
Οι πιο επιτυχημένοι μετασχηματισμοί υλοποιούνται σταδιακά, με σαφή πρόθεση για αλλαγή. Οι πιο αναγεννητικοί ηγέτες είναι και οι πιο οξυδερκείς στη διαχείριση αλλαγής. Δημιουργούν τις συνθήκες για αλλαγή, δέχονται feedback και βελτιώνουν συνεχώς τον τρόπο με τον οποίο προετοιμάζουν την επόμενη αλλαγή.

Σε περιπτώσεις όπου απαιτούνται πολλές αλλαγές, συστήνεται να μπαίνουν προτεραιότητες, κατά σειρά κρισιμότητας και σπουδαιότητας, και ταυτόχρονα να επικοινωνούνται ξεκάθαρα οι σχετικές διαδικασίες, ώστε το προσωπικό να προλαβαίνει να τις αφομοιώνει ομαλά. Έπειτα από την ολοκλήρωση κάθε κύματος αλλαγών, μπορεί να ξεκινήσει το επόμενο κύμα. Καθώς το προσωπικό θα προσαρμόζεται στον νέο τρόπο εργασίας, θα γίνεται πιο δεκτικό σε περαιτέρω αλλαγές, με αποτέλεσμα αυτές να υλοποιούνται ευκολότερα.

Αναθεώρηση της αλυσίδας αξίας
Οι εφοδιαστικές αλυσίδες προσφέρουν αναρίθμητες ευκαιρίες για αναθεώρηση και «αναγέννηση», καθώς οι αλυσίδες του 20ού αιώνα δεν είναι φτιαγμένες για τον σύγχρονο κόσμο. Για παράδειγμα, αν δεν επιτυγχάνονται οι στόχοι κερδοφορίας, ενδέχεται να φταίει ότι τα επιμέρους τμήματα της εταιρείας λειτουργούν απομονωμένα το ένα από το άλλο.

Η αναδιάρθρωση της αλυσίδας αξίας, με τη δημιουργία business unit ανά προϊόν, με κάθετη παρακολούθηση όλης της διαδικασίας παραγωγής, επιτρέπει ταχύτερη και ορθότερη λήψη αποφάσεων, καλύτερη κατανόηση των επιπτώσεων των αποφάσεων, καθώς και στενότερη παρακολούθηση της διαδρομής του προϊόντος ως τον τελικό καταναλωτή. Παράλληλα, ενισχύονται η συνεργασία και η λογοδοσία.

Έμφαση στην κουλτούρα
Η κουλτούρα αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο κάθε μείζονος αλλαγής και οι αναγεννητικοί μετασχηματισμοί λειτουργούν μόνο όταν κινητήριος δύναμη είναι η κουλτούρα. Προκειμένου να αξιολογήσει μια εταιρεία αν η κουλτούρα της είναι αναγεννητική, οφείλει να αναρωτηθεί:

  • Επικοινωνούν μεταξύ τους οι ομάδες; Καταλαβαίνουν τις επιπτώσεις των αποφάσεών τους στους συναδέλφους τους από τα άλλα τμήματα; Γνωρίζουν πότε επιβαρύνουν με δαπανηρές αλλαγές την υπόλοιπη επιχείρηση;
  • Έχουν οι εργαζόμενοι τη διάθεση για δια βίου εκπαίδευση όπως απαιτεί το upskilling; Εκπαιδεύεται το προσωπικό να είναι πιο ευπροσάρμοστο εν όψει συνεχών μεταβολών στην τεχνολογία;
  • Έχουν όλοι πρόσβαση στη διαθέσιμη πληροφορία για τον πελάτη; Καταλαβαίνουν όλοι τον ρόλο τους στη στήριξη της πελατοκεντρικής κουλτούρας και πώς αυτή μπορεί να ενισχύσει τις επιδόσεις της επιχείρησης;