Για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το οικονομικό τμήμα μιας startup επιχείρησης, τον ψηφιακό μετασχηματισμό αλλά και το ρόλο της σύγχρονης οικονομικής διεύθυνσης μιλά στο FinancePro η Έλενα Μπαρδούνια.

Ποιες είναι οι δυσκολίες αλλά και οι προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει το οικονομικό τμήμα σε ότι αφορά την νεοφυή επιχειρηματικότητα;

Πολύ καλή ερώτηση, γιατί γνωρίζετε ότι οι δυσκολίες και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένα Οικονομικό Τμήμα σε μια startup επιχείρηση είναι σημαντικές και πολλές φορές καθορίζουν το μέλλον της εταιρείας.

Πρώτη μεγάλη πρόκληση είναι η εξασφάλιση κεφαλαίων για την ανάπτυξη της επιχείρησης.

Μία σωστή και επαρκής χρηματοδότηση είναι ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση της τεχνολογίας, την έναρξη της στρατηγικής μάρκετινγκ και την πρόσληψη των κατάλληλων ταλέντων για την ανάπτυξη της νεοφυούς επιχείρησης.

Η διαχείριση των ταμειακών ροών και οι ακριβείς προβλέψεις αποτελούν μία ακόμα πρόκληση, άλλωστε είναι γνωστό ότι πολλές επιχειρήσεις αποτυγχάνουν λόγω της αναποτελεσματικής διαχείρισης του cash.

Ανεξάρτητα από το μέγεθος της εταιρείας αλλά ειδικότερα σε μια startup πρέπει οι πόροι να κατανέμονται επαρκώς και αποτελεσματικά με διαρκή και συχνή εποπτεία από το management.

Οι προβλέψεις μας φέρνουν αντιμέτωπους με μία ακόμα δυσκολία/πρόκληση το Data processing. Τα δεδομένα είναι πλέον βασικός πόρος. Όχι μόνο βοηθούν στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων, αλλά βοηθούν επίσης στον έλεγχο άλλων προβλημάτων.

Οι startup επιχειρήσεις πρέπει να είναι προσεκτικές σε αυτή την πτυχή, καθώς τα ανεπαρκή στοιχεία, η εσφαλμένη καταχώριση δεδομένων στα βιβλία και το λανθασμένο reporting επηρεάζουν τους οικονομικούς πόρους όπως επίσης έχουν αρνητικές συνέπειες στην αποτελεσματικότητα, την παραγωγικότητα και την αξιοπιστία.

Τέλος, και ίσως από τις πιο ουσιαστικές προκλήσεις είναι η επικοινωνία της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης στους μετόχους. Ένας Finance Director σε μία νεοφυή επιχείρηση θα πρέπει να διατηρεί ένα υγιές σύνολο οικονομικών καταστάσεων που δεν θα είναι μόνο το κλειδί για την εξασφάλιση κεφαλαίων, αλλά θα αποτελέσει σημαντική βάση για την αξιολόγηση της κατάστασης της επιχείρησης. Οι μέτοχοι θέλουν να γνωρίζουν την πορεία της επιχείρησης, θέλουν πληροφορίες για τις αποδόσεις που δημιουργούνται από την επένδυσή τους. Η δημιουργία οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές συνθέτουν τη σωστή εικόνα προσελκύοντας επενδυτές και πιστωτές για μελλοντικές επενδύσεις.

Ποιο είναι το κλειδί της επιτυχίας μιας νεοφυούς επιχείρησης;

Η Antenna Digital Ventures, έχοντας ήδη λανσάρει στην Ελληνική αγορά 4 startup εταιρείες, το Pricefox, το Stargram, το Jukebooks και τη Thrive, έχει αναπτύξει τεχνογνωσία για τις καλύτερες πρακτικές οι οποίες είναι και το κλειδί της επιτυχίας.

1) Επίβλεψη των εξόδων και αποφυγή περιττού κόστους. ‘Όλες οι εταιρίες startup θα πρέπει να αξιολογούν τα έξοδα, τι είναι σημαντικό και αναγκαίο. Για παράδειγμα, για τους πρώτους μήνες μπορεί να είναι οικονομικά πιο ωφέλιμο η εταιρία να συνεργάζεται με εξωτερικούς συμβούλους (δικηγόρους, φοροτεχνικούς) οι οποίοι θα χρεώνουν την εταιρία ανά έργο και να κριθεί απαραίτητο η πρόσληψη ενός εσωτερικού νομικού η φοροτεχνικού σε αργότερο χρόνο που το κόστος θα μπορεί να υποστηριχθεί μηνιαίως.

2) Επαρκής άντληση αρχικού κεφαλαίου. Ένας από τους πιο συνηθισμένους λόγους για τους οποίους μια startup αποτυγχάνει τα πρώτα χρόνια είναι η έλλειψη κεφαλαίων. Τα επαρκή χρήματα στην τράπεζα κατά την έναρξη συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των εμποδίων που μπορεί να εμφανιστούν καθώς επίσης μειώνουν την εξάρτηση από τους επενδυτές εφόσον η επιχείρηση λειτουργεί ομαλά. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι χρηματοδότησης μιας startup, από εισφορές μετοχικού κεφαλαίου, τραπεζικά δάνεια έως Συμφωνίες Κοινοπραξίας.

3) Εmergency fund. Η τακτική κατάθεση μετρητών σε ένα ταμείο έκτακτης ανάγκης θα εξυπηρετήσει σημαντικά τα πρώτα χρόνια της οικονομικής ανάπτυξης μιας startup. Αυτό το buffer θα πρέπει να χρησιμοποιείται για κόστη όπως πληρωμές ΦΠΑ, εταιρικός φόρος, καθώς και τυχόν απρόβλεπτες οικονομικές ανάγκες, αυξήσεις τιμών κλπ.

4) Λογιστικές λύσεις Cloud. Πολλές επιχειρήσεις προσπαθούν να αρκεστούν στη χρήση του Excel για τις εργασίες τους κάτι το οποίο δεν αποτελεί σίγουρα μια καλή μακροπρόθεσμη λύση. Μια λύση cloud εξοικονομεί χρόνο και λόγω των δυνατοτήτων της αυτοματοποίησης, είναι σε θέση να παρέχει ενημερωμένες πληροφορίες πολύ πιο γρήγορα από ένα έγγραφο Excel.

Θεωρούμε πως αυτές οι πρακτικές έχουν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία δυναμικής και εξασφαλίζουν την οικονομική ανάπτυξη και επιτυχία.

Σε τι βαθμό βοηθούν την λειτουργία της οικονομικής διεύθυνσης τα ψηφιακά εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια;

‘Όπως αναφέρθηκα και προηγουμένως, τα ψηφιακά εργαλεία και τα Cloud Systems έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο στη σύγχρονη οικονομική διεύθυνση. Η ευελιξία, το χαμηλότερο κόστος, η καλύτερη διαχείριση και παρακολούθηση δεδομένων που παρέχουν τα ψηφιακά εργαλεία δημιουργούν ευκαιρίες για ριζική απλοποίηση των διαδικασιών. Σύμφωνα με τον παραδοσιακό τρόπο οι άνθρωποι ήταν «δεσμευμένοι» με το γραφείο και οι «χειρωνακτικές» διαδικασίες κάλυπταν το μεγαλύτερο μέρος μιας εργάσιμης μέρας.

Η χρήση ψηφιακών εργαλείων μετατρέπει το οικονομικό τμήμα σε ένα τμήμα του οποίου οι καθημερινές λειτουργίες πραγματοποιούνται πλέον αυτόματα (τιμολογήσεις, προμήθεια προς πληρωμή, λογιστική συναλλαγών κ.λπ.) επιτρέποντας στους εργαζόμενους της οικονομικής διεύθυνσης να επικεντρωθούν σε σημαντικά επιχειρηματικά θέματα όπως η αναζήτηση business partners, budgeting, reporting, forecasting και σε εξειδικευμένα αντικείμενα όπως taxation, treasury.

Η σύγχρονη οικονομική διεύθυνση πρέπει να είναι μέρος της επιχειρηματικής στρατηγικής;

Η σύγχρονη οικονομική διεύθυνση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της επιχειρηματικής στρατηγικής. Το Strategic financial management είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία κέρδους για την επιχείρηση και τη διασφάλιση απόδοσης της επένδυσης (ROI). Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της σύνταξης επιχειρηματικών οικονομικών σχεδίων, της πραγματοποίησης οικονομικών ελέγχων και της λήψης οικονομικών αποφάσεων.

Για να καταφέρει μια εταιρεία να λάβει στρατηγικές αποφάσεις, πρέπει πρώτα να καθορίσει με ακρίβεια τους στόχους της, να προσδιορίσει και να ποσοτικοποιήσει τους διαθέσιμους και πιθανούς πόρους της και να σχεδιάσει ένα συγκεκριμένο σχέδιο για τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων κεφαλαίων της. Η οικονομική διεύθυνση οφείλει να εκτελεί συνεχή αξιολόγηση και έλεγχο ώστε η εταιρεία να παραμένει συγκεντρωμένη στο στόχο και το σκοπό της αρχικά σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο και ταυτόχρονα να αποτρέπει κάποιο πιθανό εκτροχιασμό από το μακροπρόθεσμο όραμα.

Πώς βλέπετε τη θέση σας σε ένα μελλοντικό ψηφιοποιημένο κόσμο;

Στην ψηφιακή εποχή, ο ρόλος του Finance Director και ολόκληρης της οικονομικής λειτουργίας επαναπροσδιορίζεται. Τα δεδομένα είναι πεμπτουσία αυτού του επαναπροσδιορισμού και ο κάθε Οικονομικός Διευθυντής είναι ο επιβλέπων για ένα από τα πιο πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας – τα δεδομένα της.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει να κάνει με το πώς αξιοποιούνται τα δεδομένα για να γίνει η επιχείρηση ευέλικτη. Η θέση ενός Finance Director έχει να κάνει με τη δημιουργία του περιβάλλοντος που μπορεί να επιτρέψει την επεξεργασία δεδομένων που απαιτούνται για την παρουσίαση ακριβών, συνοπτικών και συναφών οικονομικών δεδομένων για την έγκαιρη υποστήριξη των επιχειρηματικών αποφάσεων.

Ο στόχος δεν είναι μόνο η βελτίωση των καθημερινών λειτουργιών, αλλά και η εύρεση νέων τρόπων για να δούμε πώς αυτές οι αποφάσεις συμβάλλουν στο μακροπρόθεσμο στρατηγικό όραμα της εταιρείας. Πρόκειται για την κατοχή των σωστών πληροφοριών την κατάλληλη στιγμή για την εκτέλεση των καλύτερων επιχειρηματικών αποφάσεων όσο το δυνατόν πιο κοντά στον πραγματικό χρόνο. H νέα αυτή εποχή απαιτεί μια διαφορετική οπτική για τις αλλαγές των διαδικασιών και της αυτοματοποίησης κάτι το οποίο με τη σειρά του μεταμορφώνει τη φύση της σχέσης μεταξύ της λειτουργίας του οικονομικού τμήματος και της υπόλοιπης επιχείρησης.