Μία σημαντική ανησυχία στα τέλη του 21 – αρχές του 22 είναι η εκπαίδευση επαγγελματιών σχετικά με το ESG – το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Εταιρική Διακυβέρνηση – για την ανάπτυξη ESG mindset. Αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει γρήγορα και δεν είναι δυνατόν να αφεθεί απλώς σε μερικές εκπαιδευτικές συνεδρίες. Είναι ένα σοβαρό θέμα. Είναι επιβεβλημένη η ενασχόληση με το ESG με ένα ολιστικό τρόπο, ένα τρόπο που καλύπτει όλες τις πλευρές ενός οργανισμού και που εμβαθύνει καθώς οι εργαζόμενοι χρειάζεται να αντιληφθούν τους κινδύνους, τις ιδιαιτερότητες και το γεγονός ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη όλη η εφοδιαστική αλυσίδα. Κάθε τμήμα ενός οργανισμού μπορεί να επηρεαστεί και εάν οι επαγγελματίες δεν έχουν την ικανότητα να αντιληφθούν και να κατανοήσουν με ποιο τρόπο και τους ενεχόμενους κινδύνους, ο οργανισμός μπορεί να εκτεθεί σημαντικά. Αλήθεια, πόσοι από μας γνωρίζουν το αποτύπωμα του οργανισμού μας;…

Από την CSR στο ESG
Στις περισσότερες περιπτώσεις στη διάρκεια των προηγούμενων ετών όταν ο όρος ” Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη” (CSR) ήταν πιο δημοφιλής, δεν καλύπτονταν τομείς ως αντικείμενο εκπαίδευσης για τη δημιουργία mindset για επαγγελματίες. Ήταν κάτι με το οποίο λίγοι μόνο ασχολούνταν, μερικές φορές κατευθυνόμενοι από το τμήμα HR και δεν αποτελούσε σημαντικό τομέα εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος. Η δημιουργία mindset μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με ένα προσεκτικά καταρτισμένο σχέδιο εκπαίδευσης για ESG που καλύπτει κάθε άτομο και τμήμα ενός οργανισμού και με ειδικούς του χώρου. Κατανοώντας τις ιδιαιτερότητες της εφοδιαστικής αλυσίδας, ο ρόλος μας στην κατανόηση των σημείων που τα πράγματα μπορούν να πάνε λάθος και τι “εμείς μπορούμε να κάνουμε” ως επαγγελματίες στους τομείς του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της διακυβέρνησης είναι υψίστης σημασίας. Σκεφθείτε την αξιακή αλυσίδα μιας εταιρείας όπου όλα τα τμήματα χρειάζεται να συντονιστούν και να προστατέψουν το ένα το άλλο (δηλ. προμήθειες, επιχειρηματικές δραστηριότητες, HR, μάρκετινγκ κλπ).

Δίνοντας τον τόνο στα ανώτερα στελέχη
Ο ρόλος του διοικητικού συμβουλίου είναι επίσης κρίσιμης σημασίας για να γίνει αυτό. Δίνοντας τον τόνο στα ανώτερα στελέχη, ειδικά σε τομείς Διακυβέρνησης είναι υψίστης σημασίας. Παραθέτοντας απόσπασμα από μία έκθεση της PwC (2021), περιβαλλοντικά θέματα όπως η κλιματική αλλαγή και κοινωνικά θέματα όπως η φυλετική αδικία και ανισότητα μπορούν να επηρεάσουν το κόστος κεφαλαίου μιας εταιρείας, μακροπρόθεσμες προσδοκίες ανάπτυξης, και τελικά, τη βιωσιμότητά της. Το γεγονός ότι το ESG αναμένεται να επεκταθεί και σε μη εισηγμένες εταιρείες καθιστά το θέμα σημαντικότερο για όλους. Η αυξημένη δημοσιοποίηση θεμάτων ESG είναι μια τάση που πρόκειται να ενταθεί τα επόμενα χρόνια καθώς οι ρυθμιστικοί φορείς ανταποκρίνονται σε αυξανόμενες ανησυχίες σχετικά με την επίπτωση περιβαλλοντικών και κοινωνικών θεμάτων στις δραστηριότητες και την απόδοση επιχειρήσεων. Ποιοι τομείς είναι οι πιο σημαντικοί; Η κλιματική αλλαγή; Οι κοινωνικές επιπτώσεις; Θέματα οικονομικού εγκλήματος; Όλοι είναι εξίσου σημαντικοί και αυτό ενισχύει το επιχείρημα για μια ολιστική προσέγγιση στην εκπαίδευση επαγγελματιών και τη δημιουργία mindset για ESG.

Το ESG mindset απαιτεί μια αλλαγή κουλτούρας στην εταιρεία και άμεσης κατανόησης του αποτυπώματός μας με μετρήσιμο τρόπο σε όλους τους τομείς της εφοδιαστικής αλυσίδας μας. Αλήθεια, πόσο έτοιμοι νιώθετε στο θέμα του ESG;