Ηβελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος και η χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης δημιουργούν ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις, ωστόσο φαίνεται πως εκείνες παρουσιάζονται απρόθυμες να προχωρήσουν σε επενδυτικές πρωτοβουλίες το προσεχές διάστημα.

Η ετήσια έρευνα της Grant Thornton, που πραγματοποιήθηκε σε 400 επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους και παρουσιάστηκε στην ετήσια απονομή των Business Award που διοργανώνεται κάθε χρόνο σε συνεργασία με τη Eurobank, ανέδειξε αυτή τη διστακτικότητα των επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις.

Περισσότερες από τις μισές ελληνικές επιχειρήσεις –και συγκεκριμένα 6 στις 10– αποκαλύπτουν ότι δε συγκαταλέγεται στα μελλοντικά τους σχέδια η επένδυση σε νέες εγκαταστάσεις, μηχανολογικό εξοπλισμό ή έρευνα.

Στο πεδίο της τεχνολογίας, η εικόνα αλλάζει λίγο αφού η μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων αναγνωρίζει τον ψηφιακό μετασχηματισμό ως σημαντική ευκαιρία ανάπτυξης, με 6 στις 10 να εκδηλώνουν την πρόθεσή τους για επενδύσεις στον συγκεκριμένο τομέα.

Απρόθυμες για χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης οι ελληνικές επιχειρήσεις
Οι ελληνικές επιχειρήσεις βλέπουν διστακτικά και τις νέες προοπτικές ανάπτυξης που διαφαίνονται από κεφάλαια του Ταμείο Ανάκαμψης. Συγκεκριμένα, παρά το γεγονός ότι 7 στις 10 αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα του Ταμείου Ανάκαμψης για την ελληνική οικονομία μόνο 4 στις 10 πιστεύουν πως θα μπορούσε να λειτουργήσει ευνοϊκά στην επιχείρησή τους και συγχρόνως μόνο το ίδιο ποσοστό ενδέχεται να κάνει χρήση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Αξιοσημείωτο είναι πως από τις 4 επιχειρήσεις που σκέφτονται να αξιοποιήσουν το Ταμείο Ανάκαμψης μόνο η 1 στις 10 διαθέτει ένα πλήρες στρατηγικό σχέδιο, ενώ οι υπόλοιπες βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας (40%) ή στο στάδιο της αρχικής αξιολόγησης της ευκαιρίας (50%).