Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, όπως λέει στο FinancePro ο Ευάγγελος Σανιάνος, κατάφερε μέσα σε οκτώ μήνες να δημιουργήσει μέσω του τραπεζικού συστήματος πραγματική ρευστότητα 8,6 δις ευρώ για τις εταιρείες. Θεωρεί πως η οικονομική διεύθυνση είναι ο αναμφισβήτητος πρωταγωνιστής των επιχειρήσεων.

 

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα κατά τους δυο κύκλους του Tαμείου Eγγυοδοσίας επιχειρήσεων CoViD-19 συντόνισε να λάβουν οι ελληνικές επιχειρήσεις από τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ρευστότητα ύψους 8,6 δις ευρώ. Είστε ευχαριστημένος από την πορεία των προγραμμάτων;

 

Βρίσκομαι στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB) (πρώην ΕΤΕΑΝ ΑΕ / ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ) και ειδικότερα στη θέση του Οικονομικού Διευθυντή, από την ίδρυση της (2004).

 

Αυτό που έγινε τους τελευταίους 8 μήνες στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα είναι χωρίς προηγούμενο. Μέσα σε εξαιρετικά μικρό χρονικό διάστημα, με όλους τους περιορισμούς και τις δυσκολίες που προκάλεσε η πανδημία, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αξιοποίησε για πρώτη φορά με τόσο γρήγορους ρυθμούς και αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα, τους διαθέσιμους πόρους και τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά εργαλεία. Η HDB κατάφερε να μοχλεύσει 2,78 δις ευρώ από τους δημόσιους πόρους που της χορηγήθηκαν -σας επαναλαμβάνω μέσα σε 240 μέρες- ώστε με δύο υφιστάμενα προγράμματα, το ΤΕΠΙΧ και το Εγγυοδοτικό CoViD-19,  να δημιουργήσει μέσω του τραπεζικού συστήματος, πραγματική ρευστότητα ύψους  8,6 δις ευρώ. Χωρίς αμφιβολία, υπάρχουν πολλά ακόμη που πρέπει να γίνουν για να ομαλοποιηθεί η ρευστότητα των επιχειρήσεων, μετά την υπερδεκαετή κρίση, αλλά δεν πρέπει να παραγνωρίζετε το γεγονός ότι η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα υλοποίησε την υψηλότερη μόχλευση κεφαλαίων στην ιστορία της.

 

Οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν πληγεί από την πανδημία πως σχεδιάζει να τις στηρίξει περαιτέρω η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα;

 

Η ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων αποτελεί κεντρικό στόχο της κυβέρνησης, του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων ειδικότερα, για να χρησιμοποιηθεί ως εφαλτήριο για την επιστροφή στη νέα κανονικότητα, την οικονομική ανάκαμψη, την αύξηση της απασχόλησης και τη δημιουργία νέων προοπτικών, μετά από τον εφιάλτη της πανδημίας.

 

Στον βαθμό που είμαι σε θέση να γνωρίζω, η κυβέρνηση σχεδιάζει διαρκώς και θέτει σε εφαρμογή νέα στοχευμένα προγράμματα χρηματοδότησης επιχειρήσεων επικεντρωμένα στην προσπάθεια διατήρησης και αύξησης των θέσεων εργασίας. Η νέα στρατηγική που διαμορφώνει το οικονομικό επιτελείο για την επόμενη φάση προς το τέλος της πανδημίας είναι η στήριξη των επιχειρήσεων που λόγω της πανδημίας κινδυνεύουν με λουκέτο ώστε να διατηρηθούν -αν όχι να αυξηθούν-  οι θέσεις εργασίας.

 

Από τα μέχρι σήμερα πεπραγμένα, διαπιστώνεται ότι στην πρώτη φάση της πανδημίας όταν δεν ήξερε κανείς τι θα συμβεί και πόσο θα διαρκέσει η κρίση, πρώτη προτεραιότητα ήταν n παροχή ρευστότητας ενώ στη δεύτερη φάση το επίκεντρο ήταν n διατήρηση των θέσεων εργασίας. Εκτιμώ ότι στην τρίτη φάση στόχος είναι να εντοπιστούν αυτοί που κινδυνεύουν περισσότερο προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η ζημία τους, να ξαναβρούν τη δυναμική τους και να μην προχωρήσουν σε απολύσεις.

 

Στο σύγχρονο εταιρικό περιβάλλον η οικονομική διεύθυνση διαδραματίζει έναν πολυσύνθετο ρόλο. Πως αντιμετωπίζετε τις αυξημένες απαιτήσεις;

 

Κάθε επιχειρηματική απόφαση έχει ένα συγκεκριμένο οικονομικό αποτέλεσμα. Κάθε λειτουργία της επιχείρησης έχει διοικητικό κόστος. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι όλες οι επιχειρήσεις δεν είναι ίδιες. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές, στη μέθοδο οργάνωσης, τα οργανογράμματα, κλπ. Όλες ωστόσο οι επιχειρήσεις έχουν κοινό σημείο αναφοράς: Την Οικονομική Διεύθυνση. Η Οικονομική Διεύθυνση, με οποιαδήποτε ονομασία κι αν λειτουργεί (λογιστήριο, κλπ) είναι ο αναμφισβήτητος πρωταγωνιστής αφού καλείται να διαδραματίσει ένα πολύ πιο σύνθετο ρόλο απ΄ ότι στο παρελθόν. Δεν είναι πια το  book keeping η βασική δραστηριότητα μιας οικονομικής διεύθυνσης. Πρέπει να συμμετέχει στον σχεδιασμό των αποφάσεων, να διαθέτει και να αναλύει σωστά τα οικονομικά δεδομένα, τα στοιχεία των πωλήσεων, τα ποιοτικά δεδομένα του πελατολογίου ώστε να συμβουλεύει σωστά τη διοίκηση. Η πολυετής οικονομική κρίση προκάλεσε αλλαγές σε πολλούς τομείς. Συνήθειες του παρελθόντος και πρακτικές πολλών ετών , αναθεωρήθηκαν.

 

Οι επιχειρήσεις υποχρεώθηκαν σε μια βίαιη προσαρμογή σε εντελώς νέες συνθήκες και καταστάσεις. Μείωση πωλήσεων, έλλειψη ρευστότητας, πάγωμα δημοσίων επενδύσεων, έλλειψη χρηματοδότησης από τις Τράπεζες, απολύσεις, απουσία αγοραστικής δύναμης. Αυτά ήταν μερικά μόνο χαρακτηριστικά γεγονότα που οδήγησαν σε αλλαγή της φιλοσοφίας των επιχειρήσεων για το ρόλο των Οικονομικών Διευθύνσεων. Η ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των περιορισμένων χρηματοοικονομικών πόρων είναι ο κανόνας. Οι αρμοδιότητες αλλά και οι υποχρεώσεις μιας οικονομικής διεύθυνσης αυξήθηκαν θεαματικά. Αντίστοιχα και οι ευθύνες. Δουλειά μιας οικονομικής διεύθυνσης είναι να «διαβάζει», να εμβαθύνει και να αξιοποιεί σωστά τις αλλεπάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις και οδηγίες (που σε κάποιες περιπτώσεις είναι αδύνατον να τις παρακολουθήσεις όλες) και να εισηγείται στην Διοίκηση λύσεις και προτάσεις που μειώνουν τη σύγχυση, την αγωνία,

 

Ποια είναι λοιπόν τα στοιχεία που πρέπει να έχει μια οικονομική Διεύθυνση;

 

Τώρα πια ο Οικονομικός Διευθυντής έχει αναδειχθεί σε απαραίτητο σύμβουλο, καθημερινό συνομιλητή των Διοικήσεων. Η Οικονομική Διεύθυνση αποδείχθηκε ότι όντως αποτελεί την «καρδιά» των επιχειρήσεων δηλαδή την πλέον ζωτική λειτουργία της. Τώρα πια το γνωρίζουν όλοι. Όλα τα θέματα διοίκησης, στο τέλος της ημέρας, εκεί καταλήγουν και από εκεί πάλι διοχετεύονται περαιτέρω.

Η Οικονομική Διεύθυνση διαχειρίζεται θέματα όπως λογιστικά , φορολογικά, εργατικά, ελεγκτικούς μηχανισμούς, Δ.Π.Χ.Α., διαχείριση διαθεσίμων, αναφορές, προϋπολογισμός και κυρίως τη διαρκή αναθεώρηση των στόχων με σύγχρονα εργαλεία όπως το B.I. Για αυτό άλλωστε είναι η μοναδική λειτουργία της επιχείρησης που δέχεται διαρκώς ελέγχους (Ορκωτοί Λογιστές, Εσωτερικοί Ελεγκτές, Εφορία,  ΕΦΚΑ, Επιθεώρηση εργασίας, κλπ).

 

Όλα αυτά είναι πλέον δεδομένα. Είναι γνωστά κι έχουν γίνει συνείδηση σε κάθε επιχείρηση. Για να ανταποκριθούν οι Οικονομικές Διευθύνσεις στις νέες αυξημένες απαιτήσεις, χρειάζονται ικανά στελέχη. Συστατικό στοιχείο μιας πετυχημένης Οικονομικής Διεύθυνσης είναι ο ανθρώπινος  παράγοντας. Υπευθυνότητα, οργάνωση & συνέπεια όταν συνδυαστούν με μόρφωση και ενδιαφέρον για δουλειά τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά. Χωρίς αμφιβολία, στην σύγχρονη εποχή, τα εξελιγμένα πληροφοριακά συστήματα διαδραματίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο.

Υπάρχει τόσο μεγάλη εξειδίκευση και παραμετροποίηση των πληροφοριακών συστημάτων, που οι δυνατότητες πλέον είναι απεριόριστες.

 

Άρα τι χρειαζόμαστε; Έναν ιδανικό συνδυασμό ανθρώπων, μηχανών και λογισμικού. Το ποιος είναι αυτός ο ιδανικός συνδυασμός ανθρώπινου δυναμικού και πληροφορικών συστημάτων διαφέρει από επιχείρηση σε επιχείρηση ανάλογα με το μέγεθος, τις δραστηριότητες, το είδος και τη φιλοσοφία κάθε επιχείρησης.

Δουλειά ενός Οικονομικού Διευθυντή είναι να οργανώσει σωστά τους ανθρώπους του και τα συστήματα, με σαφείς διαδικασίες, χρονοδιαγράμματα, κατανομές ρόλων και εργασιών, εκπαίδευση και ανάπτυξη συστημάτων εσωτερικού ελέγχου.

Το μείγμα είναι τέλειο όταν και οι Διοικήσεις των Επιχειρήσεων / Οργανισμών αντιλαμβάνονται την κρισιμότητα και τον νέο ρόλο των Οικονομικών Διευθύνσεων, ως τον βασικό και αξιόπιστο «εταίρο» για την επεξεργασία στρατηγικών και τη λήψη αποφάσεων σε μία εποχή όπου τα πάντα αλλάζουν.