Για τη στρατηγική που υιοθέτησε ο όμιλος Γρηγόρης ως προς την αντιμετώπιση της πανδημίας, τα οικονομικά αποτελέσματα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό μιλά στο Finance Pro η Ευγενία Μωραΐτου.

Η Γρηγόρης επηρεάστηκε από την υγειονομική κρίση θετικά ή αρνητικά. Πως αντιμετώπισε η οικονομική διεύθυνση τα νέα δεδομένα;

Στις αρχές του 2020, τόσο σε ομιλικό όσο και σε εταιρικό επίπεδο, κατεγράφη αξιοσημείωτη αύξηση των πωλήσεων σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, ως αποτέλεσμα προσεκτικού και στοχευμένου σχεδιασμού, παράλληλα με την ευνοϊκή οικονομική συγκυρία. Στη συνέχεια, λόγω της πανδημίας του covid-19 και των αναγκαστικών μέτρων αναστολής της οικονομικής δραστηριότητας, οι δραστηριότητες του Ομίλου επλήγησαν σε ένα βαθμό. Ωστόσο, το δίκτυο καταστημάτων της εταιρίας παρέμεινε ανοικτό και συνέχισε να εξυπηρετεί τους καταναλωτές μέσω delivery και take-away. Ως αποτέλεσμα σημειώθηκαν σημαντικές απώλειες στον κύκλο εργασιών του ομίλου.

Η σταδιακή άρση των περιορισμών εξασφάλισε σε μεγάλο βαθμό την εξομάλυνση των πωλήσεων, σε επίπεδα όμως που παρέμειναν κατώτερα του 2019. Η θυγατρική εταιρία Air Canteen με δραστηριότητα στις κλειστές αγορές των αεροδρομίων υπέστη κατά το πρώτο διάστημα της πανδημίας εμφανώς μεγαλύτερη κάμψη πωλήσεων, με τα καταστήματά της να παραμένουν κλειστά για όσο διάστημα είχαν ανασταλεί οι αεροπορικές πτήσεις τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού. Από αυτή την εξέλιξη προήλθε η σημαντικότερη αρνητική επίπτωση στα συνολικά αποτελέσματα του Ομίλου.

Ο Όμιλος αντέδρασε άμεσα και κάθε διεύθυνση συμμετείχε ενεργά στην χάραξη αποτελεσματικής στρατηγικής με σκοπό την ανάσχεση του αντικτύπου των ανωτέρω αρνητικών τάσεων στην κερδοφορία και στη ρευστότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, η οικονομική διεύθυνση πρότεινε από την πρώτη στιγμή ένα ισορροπημένο μίγμα πρωτοβουλιών για το μετριασμό των εξόδων και δαπανών λειτουργίας. Επίσης, αξιοποίησε όλες τις ευνοϊκές ρυθμίσεις που ανακοινώθηκαν από την πολιτεία σε σχέση με την αγορά εργασίας, τα μισθώματα, τις αναστολές πληρωμών φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, τις επιστρεπτέες προκαταβολές και την παροχή δανειοδοτήσεων με ελκυστικότερους όρους.

Τα αποτελέσματα δεν άργησαν να φανούν στα ικανοποιητικά επίπεδα πωλήσεων και λειτουργικής κερδοφορίας.

Πώς αξιολογείτε τα οικονομικά αποτελέσματα της Γρηγόρης για το 2021 και ποιες είναι οι προσδοκίες για το 2022;

Για το 2021 ο κύκλος εργασιών σε επίπεδο Ομίλου αυξήθηκε σε σχέση με το 2020 κατά 28%, και εκτιμάται ότι η εν λόγω αύξηση θα οδηγήσει τα λειτουργικά της αποτελέσματα σε διπλασιασμό. Αναφορικά με τη θυγατρική εταιρία που δραστηριοποιείται στα αεροδρόμια και είχε πληγεί περισσότερο στην περίοδο της πανδημίας, στη χρήση 2021 κατάφερε να επαναφέρει τον κύκλο εργασιών της στα επίπεδα του 2019 και να βελτιώσει σημαντικά την κερδοφορία της.

Οι πρώτοι μήνες του 2022 δεν αποδείχθηκαν λιγότερο απρόβλεπτοι και περιπετειώδεις από τα δύο προηγούμενα χρόνια. Μπροστά μας έχουμε μια σειρά προκλήσεων που είτε είναι καινοφανείς είτε αποτελούν επιδείνωση προγενέστερων παθογενειών. Ενδεικτικά να αναφέρω τις πιο σημαντικές, που είναι οι επιπτώσεις του πολέμου, η εκτόξευση του ενεργειακού κόστους, η διάρρηξη των εφοδιαστικών αλυσίδων, η αύξηση του κόστους των πρώτων υλών, και κατά συνέπεια η αύξηση του πληθωρισμού. Με όλα τα παραπάνω, ο τουρισμός, που είναι και η βαριά βιομηχανία της χώρας μας, αποκλείεται να μείνει ανεπηρέαστος. Όλοι γνωρίζουμε άλλωστε ότι η οικονομία είναι και θέμα ψυχολογίας.

Δοθέντων των παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψιν τα μέχρι σήμερα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου, η εκτίμησή μας είναι ότι τόσο η εταιρία όσο και η θυγατρική της θα καταφέρουν μέσα στο 2022 να ξεπεράσουν τα επίπεδα λειτουργικής κερδοφορίας του 2019. Ο στόχος μας για το τρέχον έτος, που γιορτάζουμε τα 50 έτη επιτυχούς λειτουργίας μας, είναι να αυξήσουμε τον κύκλο εργασιών κατά 20% σε σχέση με το 2021!

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις ζητούν από την οικονομική διεύθυνση να συμμετέχει ισότιμα στο όραμα και την χάραξη της στρατηγικής τους. Πως βλέπετε το ρόλο σας και πως αντιμετωπίζετε τις προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες στο σύγχρονο επιχειρηματικό και επαγγελματικό περιβάλλον;

Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή της οικονομικής διεύθυνσης στην εταιρική στρατηγική, στο Γρηγόρη δεν υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές μεταξύ τμημάτων και διευθύνσεων. Ο στόχος είναι κοινός και συνεργαζόμαστε όλοι αρμονικά, ουσιαστικά και με κατανόηση για να τον πετύχουμε. Ανταλλάσσουμε εμπειρίες, πληροφορίες και καλές πρακτικές και προσαρμόζουμε τις διαδικασίες, όταν και όπου χρειάζεται, για να είμαστε ευέλικτοι και να πετυχαίνουμε την εταιρική στοχοθεσία. Όσον αφορά στην οικονομική διεύθυνση, η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η σωστή & διαφανής διαχείριση όλων των πληροφοριών που αφορούν τόσο τη διοίκηση όσο και τα επιμέρους τμήματα της εταιρίας.

Ευρύτερα, μέσα από το ρόλο της οικονομικής διευθύντριας καλούμαι να καθοδηγήσω τους συνεργάτες μου προκειμένου να ανταπεξέρχονται, να εμπνέονται και να καινοτομούν σε ένα περιβάλλον ρέον και πολυεπίπεδο, που περιλαμβάνει από τη φορολογική συμμόρφωση και την ακριβή λογιστική αποτύπωση μέχρι την τραπεζική διαχείριση, κ.α. Η δυσκολία, κατά τη γνώμη μου, έγκειται στην ικανότητα της διεύθυνσης από την μια να διεκπεραιώνει στην εντέλεια τις καθημερινές της υποχρεώσεις και από την άλλη να συμβάλλει δημιουργικά στο όραμα της εταιρίας. Αυτή όμως είναι και η γοητεία της θέσης του CFO!

Η πανδημία αποτέλεσε καταλύτη του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων. Ποιες ενέργειες έχει κάνει ο επιχείρηση προς αυτή την κατεύθυνση και ειδικά ως προς το finance transformation;

Η άποψή μου είναι ότι ο ταχύτατος εν εξελίξει ψηφιακός μετασχηματισμός επιβάλλει σε κάθε εταιρία, ανεξαρτήτως του κλάδου δραστηριοποίησής της, να εξελιχθεί σε εταιρεία…λογισμικού. Εννοώ, ότι πρέπει να αναπτύξει και να προσαρμόσει τόσο εντατικά και εξατομικευμένα το πληροφοριακό της τμήμα ώστε να καινοτομεί διαρκώς και να είναι πάντα ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό, τις απαιτήσεις των πελατών και το κανονιστικό περιβάλλον (φορολογία, κ.λπ.).

Ο Γρηγόρης, εδώ και αρκετά χρόνια έχει δημιουργήσει το δικό του online κανάλι παραγγελιών, μέσω του gregorys.gr και του gregorys eorder app. Ταυτόχρονα συνεργάζεται και με aggregators έτσι ώστε να εξυπηρετεί όλους τους καταναλωτές, όπου και αν βρίσκονται, ανοίγοντας έτσι ένα νέο κανάλι επικοινωνίας με το κοινό. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό και θα ήθελα να το επισημάνω είναι ότι ο Γρηγόρης είναι η πρώτη εταιρία που το 2020 ενοποίησε πλήρως τα συστήματά της με τις οnline πλατφόρμες delivery, έτσι ώστε κατάλογοι, διαθεσιμότητες και παραγγελίες να ενημερώνονται αυτοματοποιημένα και σε πραγματικό χρόνο, με στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Αυτό αποδεικνύει έμπρακτα πόσο μεγάλη έμφαση δίνει η εταιρία στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Όσον αφορά στο finance transformation, το 2021, ολοκληρώσαμε την αντικατάσταση ενός παλαιότερου SAP ERP, με ένα τεχνολογικά μοντέρνο web ERP που μπορεί να υποστηρίξει τις νέες τεχνολογίες όπως Cloud, Mobility και Real Time Integrations με άλλα πληροφορικά συστήματα.

Με τη web based αρχιτεκτονική το νέο ERP δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες της επιχείρησης είτε από την Οικονομική Διεύθυνση, είτε από οποιαδήποτε άλλη Διεύθυνση χρειάζεται, να έχουν την επιθυμητή πρόσβαση είτε από το γραφείο τους στην εταιρία, είτε απομακρυσμένα από το σπίτι τους, αλλά και από οποιαδήποτε συσκευή desktop, laptop, tablet ή ακόμη και από το κινητό για κάποιες απλούστερες ενέργειες.

Επιπλέον και η ασφάλεια πρόσβασης των απομακρυσμένων χρηστών έχει αναβαθμιστεί λόγω της Cloud αρχιτεκτονικής του νέου ERP σε συνδυασμό με την αναβαθμισμένη endpoint security υποδομή που έχει υιοθετηθεί στο πλαίσιο του Cybersecurity της επιχείρησης.

Επίσης, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εκατοντάδων συνεργατών μας franchisee , έχουμε καταφέρει μία επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο με το Online Portal παραγγελιοληψίας “WEG” για την καταχώρηση των παραγγελιών τους και την ενημέρωση της οικονομικής τους καρτέλας, χρηματικών υπολοίπων και άμεση ενημέρωση πληρωμών τους μέσω σύνδεσης με τις συνεργαζόμενες τράπεζες.

Επιπλέον, στο Γρηγόρη έχουμε υιοθετήσει την άυλη τιμολόγηση των πελατών μας και την διασύνδεση του ERP με το myData. Η εγκατάσταση του νέου ERP της Microsoft μας έχει επιτρέψει την καλύτερη ενσωμάτωση στο MS 365 περιβάλλον εργασίας των χρηστών, τον αυτοματισμό ενημέρωσης μέσω e-mails και sms, και την μηχανογράφηση περισσότερων διαδικασιών και workflows μέσω Sharepoint κ.α.

Τέλος εκτός από την απαιτούμενη ευελιξία που έχει αποκτήσει η επιχείρηση, έχει επίσης καταγράψει σημαντική μείωση στα λειτουργικά κόστη υποστήριξης του ERP της τάξης του 55%. Επίσης, μείωση του φόρτου εργασίας των χρηστών καθώς πολλές χειροκίνητες εργασίες έχουν πλέον ενσωματωθεί και αυτοματοποιηθεί από το νέο σύστημα.