Την 1/3/2021 ενεργοποιήθηκε η διαδικασία της εξυγίανσης – ρύθμισης οφειλών ή 2ης ευκαιρίας – πτώχευσης των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων. Στις 1/6/2021 ενεργοποιήθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού, μέσω της οποίας παρέχεται η νέα ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών, με μακροχρόνιο πλάνο αποπληρωμής.

Η λειτουργία μπορεί να ξεκίνησε τότε, όμως τελευταία άρχισε να δίνει αποτελέσματα γιατί όπως κάθε νέα πλατφόρμα, βελτιώνεται με την χρήση της.

Ηδη πλέον η πλατφόρμα λειτουργεί με εξαιρετικό τρόπο , το help desk δίνει άμεση εξυπηρέτηση , η δε κεντρική ομάδα υποστήριξης της Ε.Γ.Ι. δίνει άμεσες λύσεις στα θέματα που προκύπτουν.

Η πορεία του εξωδικαστικού πλέον έχει μπει σε μία πολύ σωστή τροχιά λειτουργίας και αναμένουμε σημαντικά αποτελέσματα και ρυθμίσεις μέσα στο 2022.

Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να προσέχουμε είναι την διάκριση μεταξύ εξωδικαστικού της πρότασης εξυγίανσης και της διαδικασίας πτώχευσης

Ποια τα μέχρι τώρα στατιστικά στοιχεία

 • Η Ελλάδα έχει εισπράξει την εύσημα από την ΕΕ λόγω της εξαιρετικής δημιουργίας του θεσμικού πλαισίου του εξωδικαστικού
 • Υπάρχει μεγάλη αύξηση στην συμμετοχή στον εξωδικαστικό από τον Δεκέμβριο του 2021 και μετά αφού έχουν υποβληθεί 4451 αιτήσεις
 • Έχουν εγκριθεί μέχρι τις αρχές Μαίου 468 προτάσεις ρυθμίσεων όπου οι 205 οφειλέτες έχουν αποδεχθεί την ρύθμιση
 • Το μεγαλύτερο μέρος των αιτημάτων προέρχεται από νοικοκυριά κυρίως για τραπεζικές οφειλές
 • Το 91% των αιτημάτων περιλαμβάνει νοικοκυριά
 • Ο μέσος όρος των κουρεμάτων είναι 28%
 • Δεν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία στην υποβολή αιτημάτων αλλά η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήματα χωρίς χρονικό όριο
 • Η ρύθμιση τελευταίας ευκαιρίας, ήρθε για να μείνει και σίγουρα θα μας απασχολήσει για πολύ καιρό τα επόμενα χρόνια. Η βασική της λογική είναι ότι με κάποια κριτήρια μπορεί να υπάρξει μια πρόταση απο το κράτος σε Φυσικά και Νομικά πρόσωπα για να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε Δημόσιο και τράπεζες, ώστε να μπορέσουν να τα αποπληρώσουν σε βάθος χρόνου.
 • Σε περίπτωση που το Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο δεν μπορέσει να ανταποκριθεί τότε υπάρχει η “ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ”, στην οποία μετά από ρευστοποίηση της ακίνητης και κινητής περιουσίας, μπορεί κάτω από προϋποθέσεις να διαγραφούν όλα τα χρέη.

Τι προβλέπει η διαδικασία-Ποιες οι προυποθέσεις ένταξης-Τι πρέπει να προσέξουμε

Α) Tι προβλέπει η διαδικασία
Μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού, μπορεί κάποιος να ρυθμίσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του προς το δημόσιο σε έως 240 δόσεις, καθώς και να ρυθμίσει τα δάνεια του προς τράπεζες – διαχειριστές δανείων σε έως 420 δόσεις.

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης είναι 50 ευρώ. Οι δόσεις επιβαρύνονται με επιτόκιο (δημόσιο 5% και τράπεζες 3,75% ετησίως).

Παράλληλα παρέχεται μερική διαγραφή χρέους, υπό προϋποθέσεις (π.χ. η αξίας της περιουσίας να είναι μικρότερη από το ύψος των οφειλών, και δεν υπάρχει διαθέσιμο εισόδημα μετά την κάλυψη των εύλογων δαπανών διαβίωσης).

Το «κούρεμα» χρέους προς το δημόσιο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 95% για τα πρόστιμα, 85% για προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής και 75% για το κεφάλαιο. Δεν γίνεται καθόλου «κούρεμα» κεφαλαίου σε παρακρατούμενους φόρους και ασφαλιστικές εισφορές (όπως ΦΠΑ, ΦΜΥ). Το «κούρεμα» χρέους προς τράπεζες δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 80% του κεφαλαίου, ενώ δεν υπάρχει όριο μέγιστου κουρέματος για τόκους .

Β) Ποιές οι προυποθέσεις επιλεξιμότητας:

 • Πρέπει να υπάρχουν συνολικά χρέη προς όλους τους πιστωτές, πάνω από 10000 ευρώ
 • Δεν πρέπει να υπάρχει οφειλή μόνο σε 1 τράπεζα, η οποία να κατέχει πάνω από 90% του συνολικού χρέους
 • Υπάρχει η δυνατότητα, αν υπάρχουν οφειλές μόνο στο δημόσιο (πχ μόνο ΑΑΔΕ ή ΕΦΚΑ) να ρυθμισθούν οι οφειλές
 • Οι μεγάλες επιχειρήσεις (με ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από 2,5 εκατ. ευρώ ή που οφείλουν περισσότερο από 5 εκατ. ευρώ) απαιτείται να υποβάλουν και ένα επιχειρηματικό σχέδιο (business plan)

Γ) Τι πρέπει να προσέξουμε

 • Υπάρχει δυνατότητα ένταξης και μόνο των οφειλών προς το δημόσιο (ΕΦΟΡΙΑ-ΕΦΚΑ)
 • Ρυθμίζονται όλες οι οφειλές μέχρι και την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος
 • Δεν είναι υποχρεωμένες οι τράπεζες να δεχθούν την ρύθμιση
 • Δεν μπορούν να ενταχθούν τα νομικά πρόσωπα που έχουν τεθεί σε λύση και εκκαθάριση και εκείνα που δεν έχουν δραστηριότητα
 • Η πρόταση ρύθμισης της πλατφόρμας δεν είναι δεσμευτική και η μη αποδοχής της δεν οδηγεί αυτόματα σε πτώχευση
 • Ο εξωδικαστικός μηχανισμός αποτελεί μια πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών προς δημόσιο και τράπεζες, για νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις
 • Η εξυγίανση αποτελεί μια διαδικασία ρύθμισης οφειλών προς όλους τους πιστωτές, για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις
 • Η πτώχευση αποτελεί μια διαδικασία για όλους τους οφειλέτες που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν μια ρύθμιση οφειλών, με σκοπό να διαγράψουν όλα τα χρέη τους και να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα (2η ευκαιρία)
 • Ο αλγόριθμος υπολογίζει τα δεδομένα όπως ακριβώς στο παρελθόν έκανε ο δικαστής σύμφωνα με την εφαρμογή του νόμου, με αποτέλεσμα η διαδικασία να είναι ταχύτερη και διαφανής
 • ν κάποιος δεν έχει ακίνητη περιουσία φαίνεται να τον συμφέρει η δεύτερη ευκαιρία
 • Για να μπορέσουν τα φυσικά πρόσωπα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε τράπεζες σε 420 δόσεις, υπάρχει ηλικιακός κόφτης στα 85 έτη εκτός και αν ο οφειλέτης φέρει εγγυητή νεώτερο
 • Στα νομικά πρόσωπα οι μέγιστες δόσεις σε τράπεζες είναι 180 δόσεις.
 • Δεν ρυθμίζονται τα χρέη από ανάσχεση κρατικών επενδύσεων
 • Η πρώτη κατοικία σε περίπτωση δεύτερης ευκαιρίας εκποιείται, όμως ο οφειλέτης έχει δικαίωμα να την μισθώσει για 12 έτη (κάτι που είναι απόλυτη προτεραιότητα και στην συνέχεια να την αγοράσει ξανά .Θα πρέπει να προσθέσουμε ότι για χαμηλά εισοδήματα προβλέπεται και κρατική επιδότηση για το ενοίκιο
 • Αν χάσουμε δύο δόσεις τότε χάνουμε την ρύθμιση