Ο ΣΕΣΜΑ, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ενώσεων Συμβούλων Μάνατζμεντ (Feaco), συμμετέχει στην ετήσια έρευνα για την ευρωπαϊκή συμβουλευτική αγορά που πραγματοποιεί η Feaco.

Μετά τη μείωση του ευρωπαϊκού κύκλου εργασιών που σημειώθηκε το 2020, λόγω της πανδημίας Covid19 και τη σημαντική ανάκαμψη το 2021, για το 2022 εκτιμάται ότι η αύξηση θα φτάσει το 12,2%. Η Μ. Βρετανία και η Ελλάδα, καθώς και η Αυστρία και η Δανία οδηγούν την ανοδική αυτή τάση, ενώ και η Γαλλία, η Ιταλία και η Γερμανία σημειώνουν διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης.

Ως προς την απασχόληση στον συμβουλευτικό κλάδο, εκτιμάται αύξηση με μέσο όρο 8,9% σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το 2022, μετά τη σταθερότητα για το 2020 και τη σημαντική αύξηση για το 2021.

Η ελληνική αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών εκτιμήθηκε για το 2021 στα 336 εκ. ευρώ, ενώ για το 2022 προβλέπεται αύξηση του 17,5%. Για το 2023 εκτιμάται αύξηση της τάξης του 15,0%.

Ως προς τις υπηρεσίες, στην ευρωπαϊκή συμβουλευτική αγορά το 2021, τα περισσότερα έσοδα προήλθαν από τον χώρο της τεχνολογίας, με 23,7%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η οργάνωση δομών και λειτουργιών με 20,9% και ακολουθεί η στρατηγική με 19,9%. Στην ελληνική αγορά κυριαρχεί η ανάγκη για έργα ψηφιακού μετασχηματισμού, στρατηγικής και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, με τον τομέα της τεχνολογίας να βρίσκεται στην πρώτη θέση με 25,0%, ενώ στη δεύτερη θέση ισοψηφούν με 16,0% η στρατηγική και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Η τάση αυτή αναμένεται να συνεχίσει και το 2022, με τις αυξημένες απαιτήσεις σε επενδυτικά έργα, ειδικά με την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027.

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία της έρευνας προέρχονται από 11 χώρες που συνεισφέρουν το 77% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας είναι διαθέσιμα στο www.feaco.org.

Πηγή: Survey of the EUROPEAN MANAGEMENT CONSULTANCY 2021 | 2022