Ο ΣΕΣΜΑ, ως μέλος της FEACO (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Συμβούλων Μάνατζμεντ) συμμετέχει κάθε τρίμηνο στο Feaco Business Climate Index, μαζί με την Αυστρία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ισπανία, τη Ρουμανία και τη Σλοβενία. Το Feaco Business Climate Index αποτελεί ένα εργαλείο που καθιστά εφικτή την πρόβλεψη των βραχυπρόθεσμων και των μεσοπρόθεσμων εξελίξεων στον κλάδο των συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Στην πρόσφατη έκθεση για το πρώτο τρίμηνο του 2022, καταγράφεται μια σημαντική μείωση του Δείκτη του Βαρομέτρου της Feaco από το 44,3 του τελευταίου τριμήνου 2022 στο 37,4.

Ειδικότερα, η Γαλλία και η Γερμανία σημειώνουν μεγάλη μείωση, ενώ η Αυστρία μια μικρή αύξηση. Η Ελλάδα και η Ισπανία καταγράφουν τη μεγαλύτερη αύξηση το τρίμηνο αυτό σε σύγκριση με το προηγούμενο.

Τα αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα αβέβαιη και απρόβλεπτη κατάσταση της οικονομίας. Τόσο ο πόλεμος όσο και οι περαιτέρω επιπτώσεις από την πανδημία δεν προμηνύουν μια θετική εξέλιξη για τη συμβουλευτική αγορά.

Ως προς την πορεία των συμβουλευτικών επιχειρήσεων το επόμενο εξάμηνο, τη θετικότερη άποψη έχουν οι Έλληνες, που σε ποσοστό 71% θεωρούν ότι θα βελτιωθεί η απόδοση των επιχειρήσεων, ενώ ακολουθούν με ποσοστό 70% οι Γάλλοι και 67% οι Ισπανοί, ενώ οι Ρουμάνοι σύμβουλοι μάνατζμεντ είναι οι λιγότερο αισιόδοξοι για την αγορά το επόμενο διάστημα.

Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι διαθέσιμα στο www.feaco.org.