Ο ΣΕΣΜΑ, ως μέλος της FEACO (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Συμβούλων Μάνατζμεντ) συμμετέχει κάθε τρίμηνο στο Feaco Business Climate Index, το οποίο αποτελεί ένα εργαλείο που καθιστά εφικτή την πρόβλεψη των βραχυπρόθεσμων και των μεσοπρόθεσμων εξελίξεων στον κλάδο των συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Στην πρόσφατη έκθεση για το τρίτο τρίμηνο του 2022, στην οποία συμμετείχαν επίσης η Γαλλία, η Γερμανία, η Ισπανία και η Ιταλία, καταγράφεται μια πολύ μικρή μείωση του Δείκτη του Βαρομέτρου της Feaco από το 37,4 στο 37,2. Φαίνεται ότι οι ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται σε στάση αναμονής ως προς τις εξελίξεις. Ειδικότερα, μόνο η Ελλάδα κατέγραψε μια μικρή αύξηση από το 56,9 στο 61 σε σύγκριση με την προηγούμενη έκθεση, ενώ η Γερμανία και η Ισπανία σημείωσαν σημαντική μείωση.

Τα αποτελέσματα αυτά αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα αβέβαιη αγορά και την αναταραχή της Ευρώπης που προκλήθηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία και την ενεργειακή κρίση. Ωστόσο, η συμβουλευτική αγορά φαίνεται ότι αξιολογεί θετικά την κατάσταση τους επόμενους μήνες, εκτιμώντας ότι θα υπάρξει σημαντική βελτίωση.

Οι Ιταλοί σύμβουλοι επιχειρήσεων βρίσκονται στην πρώτη θέση των θετικών προσδοκιών για την πορεία των συμβουλευτικών επιχειρήσεων το επόμενο εξάμηνο με ποσοστό 71,4%. Ακολουθούν οι Έλληνες σύμβουλοι επιχειρήσεων με ποσοστό 66,7% και οι Γάλλοι με 44,1%, ενώ οι Ισπανοί σύμβουλοι μάνατζμεντ είναι οι λιγότερο αισιόδοξοι για την αγορά το επόμενο διάστημα. Τα αναλυτικά αποτελέσματα της έρευνας είναι διαθέσιμα στο www.feaco.org.