Τα τελευταία χρόνια, η αβεβαιότητα από τον πληθωρισμό, τη μακροοικονομική αστάθεια, τις γεωπολιτικές εντάσεις και την κλιματική κρίση είναι το κύριο θέμα συζήτησης της κοινωνίας, των κυβερνήσεων και του επιχειρηματικού κόσμου. Παράλληλα, όμως, με την πολλαπλή κρίση, αναπτύσσονται και εφαρμόζονται τάσεις στον τομέα του Finance & Accounting, που φαίνεται να ανασχηματίζουν τη λειτουργία των οικονομικών τμημάτων.

Το αποτέλεσμα είναι η μεγαλύτερη ασφάλεια και η επιτάχυνση στη ροή των εργασιών των επιχειρήσεων. Το Finance & Accounting Automation αποδεικνύει πως η τεχνολογική στρατηγική θα αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και πως το οικονομικό τμήμα θα λειτουργεί όλο και περισσότερο ως συντελεστής για τη δημιουργία αξίας στην επιχείρηση.

Σε έρευνα του Oxford Economics, το 73% των ηγετών στον τομέα των οικονομικών και των τραπεζών συμφώνησε ότι η αυτοματοποίηση βελτίωσε την αποδοτικότητα και παρείχε στο εκτελεστικό προσωπικό μεγαλύτερη δυνατότητα να επικεντρωθεί σε στρατηγικές εργασίες υψηλότερης αξίας. Επιπρόσθετα, σχεδόν το 90% των διευθυντικών συμβούλων είπε ότι χρειάζεται μια πιο ευέλικτη προσέγγιση στην ανάλυση δεδομένων.

Ο ρόλος της αυτοματοποίησης διαδικασιών του λογιστηρίου και της οικονομικής διοίκησης είναι, αδιαμφισβήτητα, επιτυχημένος. Ποια είναι, λοιπόν, τα πιο σημαντικά οφέλη της νέας τεχνολογικής αναδιαμόρφωσης;

«Μερικά από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν αυξημένη ακρίβεια, καθώς η αυτοματοποίηση εξαλείφει ανθρώπινα λάθη κατά την εισαγωγή δεδομένων και τους υπολογισμούς, βελτιώνοντας την αξιοπιστία των οικονομικών αρχείων και των εκθέσεων. Επιπλέον, οδηγεί σε αύξηση παραγωγικότητας, απελευθερώνοντας το προσωπικό από χρονοβόρες εργασίες και επιτρέποντάς του να επικεντρωθεί σε στρατηγικές δραστηριότητες. Ταυτόχρονα, η ταχύτερη διαθεσιμότητα οικονομικών δεδομένων και αναφορών πραγματικού χρόνου επιτρέπει ταχύτερη λήψη αποφάσεων και καλύτερη κατανόηση της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας. Η αυτοματοποίηση συντελεί στην ταχύτερη τιμολόγηση και επεξεργασία πληρωμών, βελτιώνοντας τη διαχείριση των ταμειακών ροών και ενισχύοντας τις σχέσεις με τους προμηθευτές. Τέλος, συμβάλλει στη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της επιχείρησης, μειώνοντας τις εκπομπές CO2 και δημιουργώντας ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Συνολικά, προσφέρει ευελιξία, ακρίβεια και αποτελεσματικότητα στις επιχειρήσεις, προάγοντας την καλύτερη λήψη αποφάσεων και επιτυγχάνοντας την οικονομική πρόοδο», λέει ο κ. Δημήτρης Κωστούλας, Commercial Director της Impact.

Κωνσταντίνος Αγαλιανός, Presales Specialist, SAP Hellas
«Το μόνο «μειονέκτημα» της αυτοματοποίησης είναι η απαιτούμενη αρχική επένδυση, η οποία όμως πρέπει να σημειώσουμε ότι σύντομα αποσβένεται»

Ιδιαίτερα για σύνθετους και πολυεπίπεδους οργανισμούς, η ύπαρξη συγκεκριμένων διαδικασιών είναι σημαντική και επωφελής, εξηγεί ο κ. Κωνσταντίνος Αγαλιανός, Presales Specialist στη SAP Hellas. «Μεγάλο μέρος των διαδικασιών του λογιστηρίου και της οικονομικής διοίκησης διέπεται από επαναληψιμότητα. Σε αυτά τα διακριτά τμήματα των δομημένων διαδικασιών, η SAP έρχεται να απαντήσει μέσα από την αυτοματοποίηση. Έτσι, αρχικά, όχι μόνο δεν δαπανάται ο χρόνος των εργαζομένων, αλλά μειώνεται και δραστικά ο χρόνος εκτέλεσης των διαδικασιών. Έχουμε ταχύτερη κατάρτιση αναφορών και συνεπώς ταχύτερη λήψη αποφάσεων. Δημιουργείται λοιπόν μια αλυσίδα αλλαγών, που ξεκινά από τη βελτίωση της καθημερινότητας των εργαζομένων, περνά από τη βελτίωση της αλληλεπίδρασης με τους συναλλασσόμενους του οργανισμού και εν τέλει καταλήγει στη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών του οργανισμού».

Σοφία Γιαννοπούλου, Applications Account Executive, Oracle (Ελλάδα, Κύπρος, Μάλτα)
«Τα δεδομένα υπάρχουν παντού σήμερα, αλλά η χρησιμότητά τους εξακολουθεί να εξαρτάται από το ότι οι άνθρωποι κάνουν έξυπνες κρίσεις σχετικά με την αξία και τη συνάφειά τους»

Η κα Σοφία Γιαννοπούλου, Applications Account Executive της Oracle (Ελλάδα, Κύπρος, Μάλτα) πιστεύει ότι οι δυνατότητες της αυτοματοποίησης διαδικασιών υπερβαίνουν την απλή αντικατάσταση της ανθρώπινης προσπάθειας και αναθεωρούν τον τρόπο που μπορεί να γίνει η εργασία, καθιστώντας τους ανθρώπους πολύτιμους. Περισσότερη ευφυΐα και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα είναι ανάμεσα στα σημαντικά οφέλη που κερδίζουν τα στελέχη. «Οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί συνδυάζουν τη δύναμη του ρομποτικού αυτοματισμού διεργασιών μαζί με τη μηχανική μάθηση (ML) και την τεχνητή νοημοσύνη (AI) για να εκτελέσουν βασικές εργασίες που είχαν προηγουμένως εκτελεσθεί από στελέχη. Οι πιο ώριμοι οργανισμοί χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να αυξήσουν την ικανότητα του εργατικού δυναμικού. Ο αυτοματισμός απελευθερώνει χρόνο στα στελέχη, ώστε να μπορούν να εργάζονται σε κρίσιμες δραστηριότητες όπως η ερμηνεία δεδομένων, η αντιμετώπιση προβλημάτων και η αλληλεπίδραση με άλλα άτομα. Η αυτοματοποίηση διεργασιών αποδεικνύει ήδη την αξία της με: Γρήγορο οικονομικό κλείσιμο από εβδομάδες σε μέρες ή και ώρες, βελτιωμένη εμπιστοσύνη δεδομένων και μεγαλύτερη ασφάλεια, εξυπνότερη μετατροπή δεδομένων ώστε να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα στο νέο περιβάλλον είναι πανομοιότυπα με τα δεδομένα στο προηγούμενο».

Ozge Okay, CFO, Volvo Car Ελλάδας
«Όταν ο αυτοματισμός και η τεχνητή νοημοσύνη βελτιώνονται γρήγορα, το ανθρώπινο δυναμικό κάθε οργανισμού οφείλει να βελτιώνεται ακόμη γρηγορότερα»

«Οι Οικονομικοί Διευθυντές εξετάζουν τώρα την αυτοματοποίηση για να προωθήσουν ένα νέο κύμα αποτελεσματικότητας και βελτίωσης της αποδοτικότητας της εταιρείας. Ο χρόνος αντίδρασης, η προσπάθεια και η ακρίβεια της ανάλυσης είναι οι βασικοί παράγοντες για την αποτελεσματικότητα και τη βελτίωση της αποδοτικότητας της εταιρείας. Τα επίπεδα αυτοματισμού, φυσικά, ποικίλλουν μεταξύ των υπολειτουργιών της οικονομικής διεύθυνσης και απαιτείται το κατάλληλο χαρτοφυλάκιο τεχνολογιών για να ξεκλειδώσει την πλήρη ευκαιρία. Οι Οικονομικοί Διευθυντές αγωνίζονται να δώσουν προτεραιότητα και να εφαρμόσουν διαδικασίες αυτοματοποίησης προκειμένου να επιτύχουν αυτούς τους στόχους. Για παράδειγμα, οι ευκαιρίες μπορούν να αξιοποιηθούν χρησιμοποιώντας αυτοματισμό ρομποτικής διαδικασίας (RPA). Το RPA και οι συμπληρωματικές τεχνολογίες, όπως το BPO και τα εργαλεία οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων, έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία στον χρηματοοικονομικό τομέα», δηλώνει η κα Ozge Okay, CFO της Volvo Car Ελλάδας, τονίζοντας πως «η αυτοματοποίηση είναι η σημερινή φθηνότερη, καλύτερη και ταχύτερη τεχνολογία και φαίνεται ότι είναι προορισμένη να αναδιαμορφώσει τη λειτουργία της οικονομικής διεύθυνσης».

Τα δεδομένα από την έρευνα της Prophix για τους CFOs, που διεξήχθη σε 700 εκτελεστικούς του χώρου στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη, έδειξαν ότι το 65% των ηγετών στον τομέα των οικονομικών προτίθεται να αυτοματοποιήσει το μισό των καθηκόντων του μέχρι το τέλος του 2023, γεγονός που αποδεικνύει ότι η ενσωμάτωση της τεχνολογίας συνεχίζει να αποτελεί κομβικό σημείο στις δυτικές αγορές.

Ιωάννης Αραμπατζής, CFO, Timac Agro
«Με την αυτοματοποίηση αυξάνεται η πιθανότητα κυβερνοεπίθεσης, οπότε όλοι οι οργανισμοί θα πρέπει να έχουν έτοιμο πλάνο αντίδρασης»

«Η τεχνολογία εξελίσσεται συνεχώς. Πρόσφατο παράδειγμα είναι το ChatGPT (πλατφόρμα AI), το οποίο έφτασε τους 1 εκατομμύριο χρήστες σε μόλις πέντε μέρες. Το Οικονομικό τμήμα ήταν πάντοτε κινητήριος δύναμη στις τεχνολογικές αλλαγές των Οργανισμών. Λόγω της φύσης των διαδικασιών του λογιστηρίου, υπάρχουν τεράστια περιθώρια για αυτοματοποίηση. Εργαλεία όπως τα Robotic Process Automation (RPA), Optical Character Recognition (OCR) και Artificial Intelligence (AI) έχουν κατακλύσει την αγορά σε διάφορες εκδοχές και υπόσχονται σημαντικές βελτιώσεις στην καθημερινότητά μας. Τα οφέλη τους είναι η ταχύτητα επεξεργασίας δεδομένων και εγγραφών και ο ευκολότερος έλεγχος της ποιότητας της εργασίας μας για την αποφυγή λαθών. Το πρώτο οδηγεί στην αύξηση της παραγωγικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, που καλούνται να γίνουν ανταγωνιστικότερες στην παγκόσμια αγορά. Το δεύτερο μειώνει τα λάθη καθώς και τυχόν απάτες, που στοιχίζουν ακριβά σε μία εταιρεία», αναφέρει ο κ. Ιωάννης Αραμπατζής, CFO της Timac Agro.

Νικόλαος Καραμάνος, Tax Advisor & Owner, AFS
«Το κυριότερο πλεονέκτημα είναι ότι έχουμε real-time αποτελέσματα, άρα οι αποφάσεις που λαμβάνονται είναι πιο ρεαλιστικές και το tax planning μιας επιχείρησης μπορεί να είναι σε μεγαλύτερο βαθμό πιο κοντά στην πραγματικότητα»

Υπέρ της αυτοματοποίησης τοποθετείται και ο κ. Νικόλαος Καραμάνος, Tax Advisor & Owner της AFS, χαρακτηρίζοντας τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις «ευεργετικές» ως προς τη λειτουργία της διοίκησης μιας εταιρείας.
«Ένα από τα κύρια οφέλη είναι η μείωση του micro-management το οποίο είναι η ‘‘μάστιγα’’ των σύγχρονων διοικήσεων για τις μεγάλες και τις μικρές επιχειρήσεις. Σε μια fast forward εποχή, σαν αυτή που ζούμε, η αυτοματοποίηση βοηθά στις γρήγορες ανταποκρίσεις και αποφάσεις από τις διοικήσεις. Η δυνατότητα της τεχνολογίας να βοηθήσει στην εξάλειψη του ανθρώπινου λάθους σε multitasking περιβάλλον, αποφέρει μείωση κόστους με ένα πιο υγιές και αποδοτικό περιβάλλον. Ταυτόχρονα εξασφαλίζει άμεσα στη διοίκηση την πληροφορία φιλτραρισμένη ώστε αυτό που, ίσως, ήθελε ένα μήνα για να ληφθεί μια απόφαση, πλέον, είναι ζήτημα ακόμη και ολίγων λεπτών».

Ελένη Παπαϊωάννου, Οικονομική Διευθύντρια, ΙΒΜ Ελλάδα & Κύπρος
«Τεχνολογίες όπως το Generative AI, θα βοηθήσουν στη βελτίωση της αποδοτικότητας της χρηματοοικονομικής λειτουργίας μιας επιχείρησης καθώς η χρήση τους διευκολύνει τη διεπαφή του οικονομικού τμήματος με συστήματα, αναφορές και εργαλεία ώστε η αλληλεπίδραση να είναι πιο «ανθρώπινη»

Για την κα Ελένη Παπαϊωάννου, Οικονομική Διευθύντρια της ΙΒΜ για Ελλάδα και Κύπρο, η μετάβαση των οικονομικών διοικήσεων και των λογιστηρίων στην επόμενη μέρα του μετασχηματισμού τους σε μονάδες παροχής υψηλής προστιθέμενης αξίας είναι μονόδρομος. «Η αυτοματοποίηση των διαδικασιών, η χρήση της ρομποτικής, η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης συνεισφέρουν σε βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης, αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων και εν τέλει, σε βελτιστοποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων της επιχείρησης. Αξίζει να αναφερθεί η πρόσφατη μελέτη του Institute of Business Value της ΙΒΜ (Modernize record to report-Μάιος 2023), στην οποία επισημαίνεται ότι η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, σε οργανισμούς με επεξεργασία 1,5 εκ. εγγραφών ετησίως, αποτελεί κορυφαίο δείκτη πρόγνωσης του μηνιαίου κύκλου κλεισίματος. Επιπλέον, η ρομποτική αυτοματοποίηση διεργασιών στη γενική λογιστική έχει εξασφαλίσει μείωση κατά 25% του χρόνου μηνιαίου κύκλου κλεισίματος και 38% χαμηλότερο κόστος, ενώ ο χρόνος μειώνεται σε 66% για οργανισμούς που υιοθετούν τεχνητή νοημοσύνη».

Πώς αλλάζει, όμως, ο ρόλος του Λογιστή ή του CFO, στο πλαίσιο μιας τόσο νευραλγικής αναδιαμόρφωσης; «Οι CFO καθοδηγούν τους οργανισμούς τους, αξιοποιώντας με επιτυχία τη στρατηγική ευφυΐα που συγκεντρώνουν από όλη την εταιρεία και πέρα από αυτήν. Οι κορυφαίες χρηματοοικονομικές ομάδες βασίζονται σε τρεις πυλώνες: λειτουργική αριστεία, ψηφιακή νοημοσύνη και επιχειρηματική επιρροή. Έτσι, ο ρόλος περιλαμβάνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τους ανθρώπινους πόρους και την επιχειρηματική καινοτομία – συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης χρήσης αυτοματισμού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι Οικονομικοί Διευθυντές εξετάζουν κριτικά τα υπάρχοντα συστήματά τους, και φροντίζουν ώστε οι νέες τεχνολογίες να συνδυάζουν τη δύναμη του αυτοματισμού διεργασιών μαζί με τη μηχανική μάθηση (ML) και την τεχνητή νοημοσύνη (AI), για να παρέχουν δεδομένα και πληροφορίες γρηγορότερα και πιο αποτελεσματικά από ποτέ. Τα δεδομένα υπάρχουν παντού σήμερα, αλλά η χρησιμότητά τους εξακολουθεί να εξαρτάται από το ότι οι άνθρωποι κάνουν έξυπνες κρίσεις σχετικά με την αξία και τη συνάφειά τους», υποστηρίζει η κα Σοφία Γιαννοπούλου.

Ο κ. Ιωάννης Αραμπατζής θέτει τον Οικονομικό Διευθυντή στη θέση του ηγέτη για τις διαδικασίες αυτοματοποίησης, καθώς ο CFO έχει πλήρη κατανόηση της στρατηγικής μιας εταιρείας και καθημερινή τριβή με τις επιχειρησιακές διαδικασίες. «Η αυτοματοποίηση πρέπει να είναι μέσο για την επίτευξη του εταιρικού οράματος και όχι αυτοσκοπός, και ο ρόλος της Οικονομικής Διοίκησης είναι ουσιώδης για την επιτυχία των διοικητικών στόχων. Οι αυτοματοποιήσεις μπορούν να επιφέρουν σημαντική μείωση των λειτουργικών εξόδων και κατά συνέπεια αύξηση της κερδοφορίας. Ταυτόχρονα, απελευθερώνουν χρόνο από τους υπαλλήλους, οι οποίοι εστιάζουν στη δημιουργία υπεραξίας μέσα από την κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης. Οι CFOs, ως κύριοι ενορχηστρωτές της διαχείρισης ρίσκου, θα πρέπει να αντιμετωπίσουν και τα μειονεκτήματα τέτοιων τεχνολογιών. Η αυτοματοποίηση επιφέρει απώλεια τεχνογνωσίας, καθώς οι υπάλληλοι χάνουν την επαφή με βασικές διαδικασίες. Τέλος, αυξάνεται η πιθανότητα κυβερνοεπίθεσης, οπότε όλοι οι oργανισμοί θα πρέπει να έχουν έτοιμο πλάνο αντίδρασης».

«Ο ρόλος του λογιστή, και εν γένει του οικονομικού τμήματος, μετεξελίσσεται σε ρόλο αμιγώς συμβουλευτικό, καθώς τα σημεία ρουτίνας (καταχωρίσεις παραστατικών, δηλωτικά) μπαίνουν σε ημιαυτόματο τρόπο λειτουργίας», σχολιάζει ο κ. Νικόλαος Καραμάνος, εστιάζοντας στα real-time αποτελέσματα, στις νέες δυνατότητες ακόμα και των μικρότερων επιχειρήσεων, αλλά και στην έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού. «Το κυριότερο πλεονέκτημα είναι ότι έχουμε real-time δεδομένα, οπότε έχουμε και real-time αποτελέσματα, άρα οι αποφάσεις που λαμβάνονται είναι πιο ρεαλιστικές και το tax planning μιας επιχείρησης μπορεί να είναι σε μεγαλύτερο βαθμό πιο κοντά στην πραγματικότητα. Εργασίες, που πλέον γίνονται σε λίγα λεπτά, συμβάλλουν στην απόδοση των επιχειρηματικών αποφάσεων. Μέσα από τη συνεργασία των τμημάτων (inhouse or outsourcing) HR, Finance, Corporate, και τη χρήση της τεχνολογίας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έννοιες όπως budgeting, HR planning, tax planning και στις μικρές εταιρείες, κάτι που μέχρι πρότινος δεν τολμούσαμε. Σαν μειονέκτημα μπορεί να θεωρηθεί ότι αυτή την ευχάριστη ψηφιακή επανάσταση που έφερε η κυβέρνηση στον τόπο μας, την είχαμε προβλέψει λίγοι και σίγουρα όχι με τέτοια ένταση και ταχύτητα. Αυτό συνεπάγεται ότι δεν είναι προετοιμασμένοι όλοι οι κλάδοι, με αποτέλεσμα να υπάρχει έλλειμμα εξειδικευμένου προσωπικού. Τουλάχιστον στον οικονομικό κλάδο έχουμε μια σχετικά γρήγορη προσαρμογή λόγω του taxisnet των προηγουμένων χρόνων».

Σύμφωνα με την Deloitte, το 82,4% των υπευθύνων πρόσληψης για τις ομάδες οικονομικών αναφέρει ότι η διατήρηση του ταλέντου είναι μεγάλη πρόκληση. Η επένδυση σε τεχνολογίες που αυτοματοποιούν τις βασικές διαδικασίες και βελτιστοποιούν την εμπειρία του χρήστη θα είναι καίρια για τη δημιουργία -και διατήρηση- μιας εξειδικευμένης και ευέλικτης ομάδας.

«Πράγματι, η στροφή σε δραστηριότητες αυξημένης προστιθέμενης αξίας, με την παράλληλη διασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας, αξιοπιστίας, ταχύτητας και ευελιξίας αποτελούν τον στόχο της σύγχρονης οικονομικής διεύθυνσης, που εκτός από θεματοφύλακας της σταθερότητας, θα καθοδηγεί τις δράσεις του μετασχηματισμού και θα έχει καθοριστικό ρόλο στην εκτέλεση της στρατηγικής. Τεχνολογίες όπως το Generative AI, θα βοηθήσουν στη βελτίωση της αποδοτικότητας της χρηματοοικονομικής λειτουργίας μιας επιχείρησης, καθώς η χρήση τους διευκολύνει τη διεπαφή του οικονομικού τμήματος με συστήματα, αναφορές και εργαλεία, ώστε η αλληλεπίδραση να είναι πιο “ανθρώπινη’’», υπογραμμίζει η κα Ελένη Παπαϊωάννου, διαβλέποντας πως η εξέλιξη αυτή οδηγεί στη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων δυνατοτήτων των ομάδων και στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων.

Δημήτρης Κωστούλας, Commercial Director, Impact
«Το Finance & Accounting Automation συμβάλλει στη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της επιχείρησης, μειώνοντας τις εκπομπές CO2 και δημιουργώντας ένα πιο βιώσιμο μέλλον»

Για την ανάγκη απόκτησης νέων γνώσεων και δεξιοτήτων μιλάει και ο κ. Δημήτρης Κωστούλας. «Τα πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν την αναβάθμιση του ρόλου του Λογιστή ή του Οικονομικού Διευθυντή στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων που επηρεάζουν σημαντικά τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων και την αναδιοργάνωση, πιθανώς και άλλων τμημάτων της επιχείρησης που, ίσως, βρίσκονται εκτός του άμεσου πεδίου ευθύνης/διαχείρισής τους. Παράλληλα, όμως, οι Λογιστές και οι CFOs πρέπει να προσαρμοστούν στο συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό τοπίο, αποκτώντας επάρκεια στη διαχείριση αυτοματοποιημένων συστημάτων και στην ανάλυση δεδομένων για την παροχή πολύτιμων οικονομικών πληροφοριών προς τη Διοίκηση».

Άλλωστε, τα νέα δεδομένα αποτελούν ένα μεγάλο στοίχημα για κάθε οργανισμό, που για τον κ. Κωνσταντίνο Αγαλιανό, καλείται τώρα να αξιοποιήσει το σύνολο των ικανοτήτων των εργαζομένων του. «Η αυτοματοποίηση ελευθερώνει τα χέρια των εργαζομένων, που πλέον μπορούν να ασχοληθούν με ζητήματα που προσφέρουν προστιθέμενη αξία στους ίδιους, αλλά και στον οργανισμό τους. Επιπλέον, αν μπούμε στη θέση ενός CFO, θα διαπιστώσουμε πόσο σημαντικά είναι τα δεδομένα που αφορούν τον οργανισμό, τα οποία απαιτείται να είναι ακριβή και όσο το δυνατόν πιο επικαιροποιημένα -προϋποθέσεις που ικανοποιούνται μέσα από την αυτοματοποίηση των διαδικασιών. Και επειδή η επιχειρηματικότητα και το κέρδος είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τις επενδύσεις, το μόνο “μειονέκτημα’’ της αυτοματοποίησης είναι η απαιτούμενη αρχική επένδυση, η οποία, όμως, σύντομα αποσβένεται».

Η αυτοματοποίηση, ήδη, αναδιαμορφώνει το μέλλον της εργασίας στον τομέα των οικονομικών και οι επιχειρήσεις που υιοθετούν ξεκάθαρα τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις θα ευδοκιμήσουν μακροπρόθεσμα. Σύμφωνα με την κα Ozge Okay, η ηγεσία και το όραμα του Οικονομικού Διευθυντή είναι πρωταρχικής σημασίας.

«Ο CFO αφενός θα πρέπει να ωθήσει τον οργανισμό σε τεχνολογικές αναβαθμίσεις, με συγκεκριμένη και γρήγορη προσέγγιση, αφετέρου να κάνει ταυτόχρονα τους διευθυντές και το προσωπικό της εταιρείας να επανεξετάσουν τις νέες διαδικασίες γύρω από αυτήν τη νέα τεχνολογική προσέγγιση. Για να ξεκλειδώσει πλήρως τη δυναμική απαιτείται ένας ριζικά διαφορετικός τρόπος σκέψης. Θεωρητικά, η χρηματοδότηση έχει πολλές ευκαιρίες για αναδιάταξη ατόμων. Ο οικονομικός σχεδιασμός και η ανάλυση θα πρέπει να προγραμματιστούν ξανά για να υποστηρίξουν τους επιχειρηματικούς στόχους. Για παράδειγμα, οι ειδικοί του Φορολογικού Σχεδιασμού θα μπορούσαν να επικεντρωθούν εκ νέου στον αυτοματισμό και στα συστήματα για τη μεγιστοποίηση του εισοδήματος μετά από φόρους. Ειδικά στις συναλλακτικές λειτουργίες, η σκληρή πραγματικότητα είναι ότι η αυτοματοποίηση αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε αλλαγές στην οργανωτική δομή, επαναπροσδιορισμούς ρόλων και απολύσεις».

Καταλήγοντας, η κα Ozge Okay παραθέτει κατευθύνσεις για μια καλύτερη προσέγγιση στη διαχείριση της αυτοματοποίησης. «Ξεκινήστε με εκείνες τις συναλλακτικές εργασίες, που έχουν μεγαλύτερη σημασία και τζίρο.

Δημιουργήστε ένα ανθρώπινο δυναμικό με ικανότητες που του επιτρέπει να λειτουργεί από κοινού με τις λειτουργίες του Οικονομικού Διευθυντή και χρηματοοικονομικών στελεχών. Προσαρμόστε το προφίλ πρόσληψης και διατήρησης για να αποκτήσετε τους χρηματοοικονομικούς επαγγελματίες που χρειάζεστε. Αυτό το ταξίδι θα είναι συναρπαστικό αλλά και επίπονο. Όταν ο αυτοματισμός και η τεχνητή νοημοσύνη βελτιώνονται γρήγορα, το ανθρώπινο δυναμικό κάθε οργανισμού οφείλει να βελτιώνεται ακόμη γρηγορότερα».