H ραγδαία άνθηση των νέων τεχνολογιών και o εντεινόμενος ανταγωνισμός στον κόσμο του επιχειρείν κατέστησαν κάτι παραπάνω από αναγκαία την εμπεριστατωμένη ανάλυση δεδομένων σε χρηματοοικονομικό και επιχειρηματικό επίπεδο.

Πράγματι, η αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων ανάλυσης δεδομένων κερδίζει συνεχώς έδαφος στις επιχειρήσεις. Όμως, παρόλο που διανύουμε την εποχή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης δεδομένου και του γεγονότος ότι τα ψηφιακά εργαλεία δεν συνοδεύονται από τον ανάλογο διοικητικό και λειτουργικό μετασχηματισμό, η ανθρώπινη «διαίσθηση» και η «εμπειρία» παραμένουν κυρίαρχα κριτήρια των επιχειρηματικών επιλογών στην Ελλάδα.

Αξίζει, εντούτοις, να αναφερθεί πως ενώ η προμήθεια των Big Data Analytics είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στον ιδιωτικό τομέα της χώρας μας υπερβαίνοντας μάλιστα τον μέσο όρο της ΕΕ (12η θέση στην ΕΕ-28, στο σχετικό δείκτη DESI2020), τα συγκεκριμένα εργαλεία σε μεγάλο βαθμό παραμένουν αναξιοποίητα. Αυτό επιβεβαιώνει και έρευνα της Deloitte του 2021, στην οποία υπογραμμίζεται πως μόνο το 39% των επιχειρήσεων διαθέτει κουλτούρα και διαδικασίες λήψης διοικητικών αποφάσεων που βασίζονται σε ανάλυση δεδομένων.

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν και οι ειδικοί, οι ραγδαίες εξελίξεις συνιστούν εγγύηση της ανοδικής πορείας που προβλέπεται να ακολουθηθεί χρόνο με το χρόνο στον βαθμό υιοθέτησης των Big Data Analytics. Εξάλλου, η επαγγελματική τους αξιοποίηση στο πλαίσιο της χρηματοοικονομικής ανάλυσης που έχουν ανάγκη οι επιχειρήσεις συνδέεται με απτά αποτελέσματα σε επίπεδο κερδοφορίας, ρευστότητας, λήψης στρατηγικών αποφάσεων και ομαλής λειτουργίας.

Δημήτριος Μανούσος CEO, Ergoman Group of Companies
«Η σωστή ανάλυση των δεδομένων είναι κομβικής σημασίας για να ληφθούν αποφάσεις που βελτιώνουν τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων, τόσο σε προληπτικό όσο και σε απολογιστικό επίπεδο»

Μεγάλο εύρος εργαλείων
«Με τη χρηματοοικονομική ανάλυση μιας επιχείρησης, λαμβάνουμε χρήσιμες πληροφορίες για την οικονομική πορεία και την επενδυτική της κατάσταση. Η ανάλυση γίνεται πάνω στα δεδομένα των οικονομικών καταστάσεων και υπάρχει ένα μεγάλο εύρος εργαλείων ώστε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα. Πραγματοποιώντας μία τέτοια ακέραια και σύγχρονη ανάλυση των χρηματοοικονομικών δεδομένων μπορούμε να λάβουμε τις data driven εταιρικές αποφάσεις, να βελτιώσουμε την οικονομική απόδοση και συνακόλουθα την βιώσιμη ανάπτυξη της επιχείρησης μας», σημειώνει ο κ. Δημήτριος Μανούσος, CEO της Ergoman Group of Companies

Μετατρέποντας μια χαμένη ευκαιρία σε πολύτιμη πληροφορία
Από την πλευρά του ο κ. Ίαν Σωτηρίου, Data Services Sales Specialist της Hewlett Packard Enterprise κάνει σαφές πως όπως κάθε νοικοκυριό έτσι και η κάθε επιχείρηση οφείλει να γνωρίζει από που έρχονται τα εισοδήματά της αλλά και που αυτά πηγαίνουν. Έτσι εντοπίζονται έξοδα που μπορούν να περιοριστούν αλλά και έσοδα τα οποία έχουν την δυναμική να αυξηθούν. Μόνο έτσι θα μπορέσουν να τεθούν οι βάσεις πάνω στις οποίες θα σχεδιαστεί ένα πλάνο για το μέλλον.

Ο ίδιος εξηγεί πως κάθε επιχείρηση συλλέγει πληθώρα δεδομένων από διάφορα κανάλια.
«Η σημερινή ανάλυση δεδομένων μπορεί να ρίξει φως σε μεγάλους όγκους δεδομένων, μετασχηματίζοντάς τα από μία χαμένη ευκαιρία σε πολύτιμες πληροφορίες. Η σε βάθος ανάλυση δεδομένων επιτρέπει στους οργανισμούς να καταλάβουν καλύτερα τον κόσμο γύρω τους, συμπεριλαμβανομένου και του δικού της εργασιακού περιβάλλοντος. Για την ακρίβεια, τα δεδομένα είναι ο νούμερο ένας λόγος που οι εταιρείες μπορούν να κάνουν σημαντικές ενέργειες και να εισάγουν στην αγορά καινοτόμα προϊόντα, συχνά με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Σήμερα, η ανάλυση δεδομένων είναι συνεχής και σε όλους τους κλάδους, συνδυάζοντας μία ποικιλία ανθρώπινων και τεχνολογικών πηγών ανά πάσα στιγμή», υπογραμμίζει.

Ίαν Σωτηρίου Data Services Sales Specialist της Hewlett Packard Enterprise
«Τα δεδομένα είναι ο νούμερο ένας λόγος που οι εταιρείες μπορούν να κάνουν σημαντικές ενέργειες και να εισάγουν στην αγορά καινοτόμα προϊόντα, συχνά με πολύ γρήγορους ρυθμούς»

Καλύτερα αποτελέσματα σε προληπτικό… και απολογιστικό επίπεδο
Παράλληλα, όπως εξηγεί ο κ. Μανούσος, η επιχειρηματική αναλυτική (Business Analytics), στοχεύει στην πλήρη κατανόηση του «πώς» και του «γιατί» των προηγούμενων γεγονότων, μέσω του εντοπισμού, της συλλογής και της ανάλυσης δεδομένων – κλειδιά – της επίδοσης, προκειμένου να βελτιωθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων στο μέλλον.

«Η σωστή ανάλυση των δεδομένων είναι κομβικής σημασίας για να ληφθούν αποφάσεις που βελτιώνουν τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων, τόσο σε προληπτικό όσο και σε απολογιστικό επίπεδο», κάτι που κάνει ολοκληρωμένα η Ergoman, προσφέροντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις σε πεδία όπως Planning & Budgeting , descriptive και Diagnostic analytics μέχρι και τα predictive analytics.

Για την διαχείριση όλων αυτών των ζητημάτων όπως εξηγεί από την πλευρά του ο. κ. Σωτηρίου, το portfolio τεχνολογικών λύσεων της HP εκτείνονται από το EDGE μέχρι το Cloud στη σύγχρονη έκδοση του – ένα μεγάλο εύρος υπολογιστικών και αποθηκευτικών τεχνολογιών, λύσεις Big Data για πολύ μεγάλους όγκους δεδομένων, υπηρεσίες Artificial Intelligence, Machine Learning κ.α

Ιωσήφ Μπελούκας Director, Dataz&Analytics Leader, PWC Greece
«H χρήση των Data Analytics μετατρέπει την Οικονομική Διεύθυνση σε στρατηγικό βραχίονα κάθε επιχείρησης που συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση της επιχειρηματικής στρατηγικής και στην επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων»

Από τα χρόνια της αθωότητας… στα χρόνια της ετοιμότητας
«Ένα από τα σημαντικά συμπεράσματα των τελευταίων χρόνων είναι η ανάγκη για γρήγορη μετάβαση των επιχειρήσεων από τα χρόνια της «αθωότητας» στα χρόνια της «ετοιμότητας» και στη δημιουργία γρήγορων αντανακλαστικών. Βέβαια, για να βελτιώσει μια επιχείρηση την «ετοιμότητα» των χρηματοοικονομικών δεικτών της πρέπει πρώτα να είναι σε θέση να τους μετράει γρήγορα, αποτελεσματικά, με ακρίβεια και κατόπιν να τους μελετάει σε σχέση με πολλαπλές διαστάσεις μικρο και μακροοικονομικών μεγεθών της αγοράς όπου αναπτύσσεται». τονίζει χαρακτηριστικά ο κ. Ιωσήφ Μπελούκας, Director at PwC Greece, Data & Analytics Leader

Απαιτείται ο κατάλληλος μηχανισμός
Το εν λόγω εγχείρημα είναι εφικτό, εφόσον η εκάστοτε επιχείρηση έχει δημιουργήσει τον κατάλληλο μηχανισμό συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκης (data warehouse) των διαθέσιμων ψηφιακών δεδομένων και δημιουργία κατάλληλων και έξυπνων δεικτών απόδοσης. Ο μηχανισμός αυτός και οι δείκτες θα της δώσουν τη δυνατότητα να αναπτύσσει πολυδιάστατες αναλύσεις με τη χρήση έξυπνων εφαρμογών επιχειρησιακής ευφυίας (Business Intelligence) από τις οποίες εξάγονται σημαντικά συμπεράσματα και insights σχετικά με τη διαχρονική απόδοση, βιωσιμότητα και σταθερότητα της επιχείρησης. Επίσης, με τη χρήση μοντέρνων τεχνολογιών δημοσίου υπολογιστικού νέφους οι εν λόγω αναλύσεις γίνονται προσβάσιμες από παντού εύκολα, γρήγορα και με μεγάλη ασφάλεια, όπως εξηγεί ο κ. Μπελούκας.

Data Analytics: Το «κλειδί» της επιτυχίας
Για τον επικεφαλής του τμήματος Data & Analytics της PwC, o ρόλος των data analytics συμβάλλει καθοριστικά στη βιωσιμότητα, την ανάπτυξη και τη συνολική επιτυχία της σύγχρονης επιχείρησης.

Προηγμένα μοντέλα ανάλυσης και πρόβλεψης βοηθούν στην βαθύτερη κατανόηση των δεδομένων,στη σύνδεσή τους με την επιχειρηματική στρατηγική αλλά και στον εντοπισμό ευκαιριών για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της κερδοφορίας.

Τα εν λόγω μοντέλα μηχανικής μάθησης μπορούν να προβλέψουν τους επιθυμητούς χρηματοοικονομικούς δείκτες- λαμβάνοντας υπόψη μεγάλο όγκο παραμέτρων από structured και unstructured δεδομένα – και να δημιουργήσουν έξυπνες ειδοποιήσεις ρίσκου (alerting) για περιοχές που είτε χρήζουν προσοχής είτε παρουσιάζουν προοπτική υψηλής κερδοφορίας. Στη συνέχεια, εφαρμόζονται αλγόριθμοι βελτιστοποίησης για την παραγωγή σεναρίων και προτάσεων (optimal recommendations) σε διάφορες επιχειρησιακές περιοχές.

Πρόκληση για τις Οικονομικές Διευθύνσεις η σύνθεση των πληροφοριών
Κατά τον κ. Μπελούκα, μια πρόκληση που καλούνται να διαχειριστούν οι Οικονομικές Διευθύνσεις είναι πώς όλες αυτές οι πληροφορίες μπορούν να συνδυαστούν και να παρουσιαστούν με τρόπο που διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων.

Την απάντηση στην πρόκληση αυτή έρχεται να δώσει ο έξυπνος Πύργος Ελέγχου Αναλυτικής Οικονομικών μεγεθών. Ένας σύγχρονος μηχανισμός που αποτυπώνει με διαδραστικό τρόπο τα αποτελέσματα προηγμένων αναλύσεων και προγνωστικών μοντέλων παρέχοντας διαφορετικά επίπεδα πληροφόρησης προσαρμοσμένα στις ανάγκες του χρήστη. «Είναι σαφές ότι η χρήση των Data Analytics μετατρέπει την Οικονομική Διεύθυνση σε στρατηγικό βραχίονα κάθε επιχείρησης που συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση της επιχειρηματικής στρατηγικής και στην επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων», καταλήγει ο κ. Μπελούκας..