Στα κριτήρια ESG αναφέρθηκε ο Φώτης Κουρμούσης, Ειδικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών*, ενόψει της ομιλίας του στο συνέδριο Athens ESG Forum στις 12 Απριλίου με θέμα «τα κριτήρια ESG στην χρηματοδότηση από την ΕΕ και η βιώσιμη χρηματοδότηση στην Ελλάδα».

«Οι προϋποθέσεις ESG αποτελούν τα θεμέλια και τη βάση, δηλαδή τα ελάχιστα που πρέπει να κάνει κάθε επιχείρηση, με σκοπό να αναπτυχθεί με διατηρήσιμο τρόπο, συνδυάζοντας οικονομική βιωσιμότητα, κοινωνική ευαισθησία και περιβαλλοντική προστασία. Ωστόσο, μερικοί επιχειρηματικοί κλάδοι (π.χ. με έντονη χρήση ορυκτών πόρων) είναι πιο ευάλωτοι στην κλιματική αλλαγή και συνεπώς δεν θα πρέπει να μείνουν στα «ελάχιστα» απαιτούμενα, αλλά να υιοθετήσουν ενεργητικές πολιτικές, να μετασχηματίσουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο και να υλοποιήσουν δράσεις, έτσι ώστε να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή και να αποφύγουν τις συνέπειες της.

Είναι πλέον πιο συχνά τα έκτακτα περιστατικά ακραίων καιρικών φαινομένων, με δραματικές επιπτώσεις, ενώ παράλληλα η εξάντληση των φυσικών πόρων (π.χ. μέταλλα, νερό) οδηγεί σε επίδραση της αγοράς. Για άλλους κλάδους της οικονομίας, η κλιματική αλλαγή παρέχει ευκαιρίες δραστηριοποίησης σε νέους τομείς (π.χ. ανακύκλωση, ψηφιοποίηση). Για παράδειγμα, ο τραπεζικός κλάδος, εντός του 2022, θα πρέπει να περάσει ένα κλιματικό stress test, ωστόσο πέρα από αυτό θα πρέπει να αναπτύξει και «πράσινα» χρηματοοικονομικά προϊόντα που στηρίζουν οικονομικά τις επιχειρήσεις που υιοθετούν κριτήρια ESG, όπως προβλέπεται και στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2088/2019 για το sustainable finance.

Το ESG είναι θέμα οικονομικό και κοινωνικό και περιβαλλοντικό, αρά συνακόλουθα και πολιτικό. Και αυτό γιατί οι Κυβερνήσεις των Κρατών, οι επιχειρήσεις και η κοινωνία διαβιούν, δραστηριοποιούνται και αλληλοεπιδρούν στο ίδιο συνυφασμένο περιβάλλον και εν τέλει λαμβάνουν αποφάσεις και προβαίνουν σε ενέργειες, που το ένα ενδιαφερόμενο μέρος επηρεάζει τα υπόλοιπα. Είναι δηλαδή συγκοινωνούντα δοχεία. Προφανώς και το ESG αποτελεί άρρηκτη πτυχή της οικονομίας, διότι η αειφόρος ανάπτυξη ορίζει ότι η οικονομική μεγέθυνση δεν δύναται να είναι διατηρήσιμη, αν δεν λαμβάνει υπόψη τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους. Για παράδειγμα, μια υλοτομική επιχείρηση αν κόψει όλα τα δένδρα του δάσους, τότε θα χρεωκοπήσει, γιατί δεν θα έχει άλλες διαθέσιμες πρώτες ύλες, άρα θα πρέπει να φυτεύει δένδρα, για να έχει μόνιμα πρώτες ύλες. Συνεπώς το να φυτεύει δένδρα, δεν το πράττει μόνο για προστατέψει το περιβάλλον, αλλά και για να έχει διαθέσιμες πρώτες ύλες που θα αξιοποιηθούν στη διατηρήσιμη οικονομική της ανάπτυξη.»

Το Athens ESG Forum, το πρακτικότερο συνέδριο στην Ελλάδα για το ESG και τη βιώσιμη ανάπτυξη με τη συμμετοχή περισσοτέρων από 250 στελεχών εισηγμένων και μεγάλων επιχειρήσεων, έρχεται στις 12 Απριλίου για να αναλύσει τις προϋποθέσεις που χρειάζεται να καλύπτουν οι επιχειρήσεις ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση με κριτήρια ESG.

Με κεντρικό θέμα “The Emerging Landscape of Sustainable Finance”, το συνέδριο θα αναφερθεί στο πλαίσιο, τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης έργων και επιχειρήσεων υπό το πρίσμα του ESG, καθώς επίσης θα παρουσιάσει βέλτιστες πρακτικές υιοθέτηση των κριτηρίων από επιχειρήσεις και οργανισμούς. Στο συνέδριο θα μιλήσουν επίσης κορυφαίοι εκπρόσωποι από την Morningstar, την Bank of America Merrill Lynch, τον Όμιλο Χρηματιστηρίου του Λονδίνου και την World Benchmarking Alliance. Περισσότερες πληροφορίες για το 2o Athens ESG Forum διατίθενται στην ιστοσελίδα www.Athens-ESG-Forum.gr

* * Τη στιγμή που συντάχθηκε το παρόν, ο Φώτης Κουρμούσης κατείχε τη θέση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.