Ο οικονομικός διευθυντής της νέας εποχής συνδυάζει τον παραδοσιακό θεσμικό του ρόλο με την εξωστρέφεια και την επιχειρηματικότητα. Συμβάλλει επίσης στη διαμόρφωση των στρατηγικών αποφάσεων της εταιρείας.

Οι νέες τεχνολογίες όπως μας λέει η Γεωργία Σουρλαντζή εξασφαλίζουν στους CFOs πολύτιμο χρόνο που μπορεί να επενδυθεί σε ενέργειες προστιθέμενης αξίας στην επιχείρηση.

Πιστεύετε πως έχει αλλάξει ο ρόλος της οικονομικής διεύθυνσης στις επιχειρήσεις;

Ο ρόλος της οικονομικής διεύθυνσης έχει εξελιχθεί περαιτέρω θα έλεγα τα τελευταία χρόνια και αυτό είναι απόλυτα υγιές, γιατί σημαίνει ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τις ανάγκες της επιχείρησης.

Καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στο θεσμικό της ρόλο όπως παραδοσιακά ορίζεται αλλά και στην εξωστρέφεια και επιχειρηματικότητα.

Ο οικονομικός διευθυντής απαιτείται να είναι συμμέτοχος στη διαμόρφωση των στρατηγικών αποφάσεων της εταιρείας, αξιολογώντας τη βιωσιμότητα των διαφορετικών επιλογών και να συμβάλλει με τη τεχνική του κατάρτιση αλλά και την κρίση του, αποφάσεις που οδηγούν την επιτυχία της εταιρείας σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Οι νέες τεχνολογίες βοηθούν την οικονομική διεύθυνση να προσαρμοστεί στις σύγχρονες εταιρικές απαιτήσεις;

Είτε αναφερόμαστε σε συστήματα ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού (ERP) είτε σε Business Intelligence (ΒΙ) τεχνολογίες ο στόχος μας είναι η εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης και η αυτοματοποίηση των διαδικασιών ρουτίνας που μπορεί να έχει μια οικονομική διεύθυνση. Με την χρήση της τεχνολογίας (Qliksense, Power BI) προχωρούμε σε λύσεις ώστε η εξυπηρέτηση των συνεργατών μας σε ανάγκες reporting να γίνεται με τον πιο αποδοτικό τρόπο και με αρκετή ευελιξία για τον χρήστη της πληροφορίας.

Ο πολύτιμος χρόνος που εξοικονομεί μια οικονομική διεύθυνση από αυτές τις λύσεις μπορεί να επενδυθεί σε ενέργειες προστιθέμενης αξίας για τον οργανισμό, όπως οι νεότερες τεχνολογίες μοντελοποίησης για την αξιολόγηση της απόδοση των επενδύσεων της επιχείρησης και προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της επιχείρησης αναλύοντας την αγορά που δραστηριοποιείται (predictive analytics).

Είπατε πρόσφατα στο συνέδριο Business Finance in action πως η οικονομική διεύθυνση μετέχει στο brand strategy της εταιρείας σας καθώς και σε όλες τις λήψεις αποφάσεων. Μπορείτε να μας μιλήσετε για αυτό το μοντέλο;

Η AbbVie είναι μια παγκόσμια βιοφαρμακευτική εταιρεία, προσανατολισμένη στην έρευνα, που δέσμευσή της αποτελεί η ανάπτυξη καινοτόμων, προηγμένων θεραπειών για μερικές από τις πιο σύνθετες και σοβαρές ασθένειες παγκοσμίως.

Για εμάς η καινοτομία είναι στον πυρήνα της καθημερινότητας μας και πιστεύουμε ότι το πετυχαίνουμε αυτό μέσω των διατμηματικών ομάδων που υποστηρίζουν τα brands της εταιρείας.

Έχοντας στο επίκεντρο τον ασθενή, τα brand teams αποτελούμενα από μέλη όλων των σχετικών τμημάτων – συμπεριλαμβανομένου και εκπροσώπου του οικονομικού τμήματος, φροντίζουν για την χάραξη και την υλοποίηση της στρατηγικής ενός brand.

Φανταστείτε λοιπόν μια προβολή της διοικητικής ομάδας, σε μικρότερη κλίμακα, όπου η οικονομική διεύθυνση μέσω του εκπροσώπου της, κατανοεί τις ιδιαιτερότητες της αγοράς και των προκλήσεων και αναλύοντας τα δεδομένα συμβάλει στη λήψη των βέλτιστων αποφάσεων για το brand.

Μπορείτε να μας πείτε γιατί είναι σημαντικό τα στελέχη του οικονομικού τμήματος να μετέχουν σε διαδράσεις με τα υπόλοιπα τμήματα της επιχείρησης;

Τα στελέχη του οικονομικού τμήματος συμμετέχοντας σε διαδράσεις με τα υπόλοιπα τμήματα, αντιλαμβάνονται καλύτερα τις ανάγκες του οργανισμού, διευρύνουν τις δεξιότητές τους και είναι σε θέση να υποστηρίξουν αλλά και να λάβουν ορθότερες αποφάσεις. Αυτή η σύνδεση με τον σκοπό της επιχείρησης είναι νευραλγικής σημασίας για εμάς, την εντάσσουμε στο πλάνο εκπαίδευσης των νέων συναδέλφων και την σηματοδοτούμε στις συναντήσεις της οικονομικής διεύθυνσης όπου επιδιώκουμε να συμμετέχουν μέλη της ηγετικής ομάδας προκειμένου οι άνθρωποί μας να έχουν μια ευρύτερη εικόνα της επιχείρησης.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου οικονομικού διευθυντή;

Τα χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου οικονομικού διευθυντή είναι να μπορεί να διαχειριστεί την ασάφεια και την πολυπλοκότητα του περιβάλλοντος, να είναι ευέλικτος/η και να μπορεί να λειτουργεί ως role model στην διαχείριση των αλλαγών για όλο τον οργανισμό. Δεδομένου του ρόλου, να μπορεί να συνθέσει και να καλλιεργεί ολιστικές λύσεις που προκύπτουν μέσα από διατμηματικές συνεργασίες. Για να το κάνει αυτό και να μπορεί να έχει την επιρροή να το υλοποιήσει θα πρέπει να έχει την περιέργεια και την θέληση να κατανοήσει τo business, να συναισθανθεί τις ανησυχίες – χωρίς να ταυτίζεται προκειμένου να είναι ένας αξιόπιστος και αντικειμενικός εταίρος.