Οι εταιρείες πρέπει να αξιοποιήσουν τα real-time δεδομένα τους για καλύτερη λήψη αποφάσεων, να μεριμνήσουν για την κατάρτιση του προσωπικού τους, να υιοθετήσουν στρατηγική μακροπρόθεσμου σχεδιασμού και να εκσυγχρονίσουν την τεχνολογική υποδομή τους.

Η εταιρεία λογισμικού Board διεξήγαγε παγκόσμια έρευνα για να κατανοήσει πώς οι επιχειρήσεις μετασχηματίζουν τα μοντέλα σχεδιασμού τους, προκειμένου να προετοιμαστούν για το μέλλον. Στο πλαίσιο της έρευνας ερωτήθηκαν 2.454 decision-makers του planning, σε επιχειρήσεις με 500+ εργαζομένους, στο Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ιαπωνία, την Αυστραλία και τη Σιγκαπούρη, από 12 διαφορετικούς κλάδους. Η σχετική έκθεση διερευνά τί επηρεάζει περισσότερο την ικανότητα των επιχειρήσεων να σχεδιάζουν αποτελεσματικά. Από τα αποτελέσματα προέκυψαν 4 άμεσες προτεραιότητες που προτείνεται να υιοθετήσουν οι επιχειρήσεις, προκειμένου να ενισχύσουν τον επιχειρησιακό τους σχεδιασμό και να χτίσουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και ευκινησία.

Στο πλαίσιο των πρόσφατων παγκόσμιων γεγονότων και της συνεχιζόμενης οικονομικής και γεωπολιτικής αναταραχής, οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες εντόπισαν την ανάγκη για αποδοτικές ικανότητες που τούς υποστηρίζουν σε καιρούς κρίσης, ενώ συμφώνησαν ότι πρέπει να γίνουν περισσότερες κινήσεις, προκειμένου να αξιοποιήσουν τις τελευταίες καλές πρακτικές σε αυτό το πεδίο.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 85% θεωρεί ότι οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πλέον πιο σοβαρά το planning, ενώ το 94% υποστηρίζει ότι η εταιρεία του αναζητά πιο στρατηγική προσέγγιση στο planning. Σε αυτήν την κατεύθυνση, το 76% των επιχειρήσεων έχει αυξήσει τον προϋπολογισμό του για μετασχηματισμό σχεδιασμού και το 97% έχει κάνει κάποια απόπειρα μετασχηματισμού τα τελευταία χρόνια.

Όταν ερωτήθηκαν σχετικά με τους πόρους τους και την ικανότητά τους να υλοποιήσουν σχεδιασμό για «κραδασμούς» τα προσεχή έτη, μόνο ένας στους δύο δήλωσε ότι προετοιμάζεται για διετή ύφεση, παρά τις επαναλαμβανόμενες προβλέψεις. Επιπλέον, τα μαθήματα από τις επιπτώσεις της πανδημίας στις εφοδιαστικές αλυσίδες ακόμη δεν έχουν εμπεδωθεί, καθώς σχεδόν ένα τρίτο (29%) δεν εφαρμόζει σχέδια προετοιμασίας για συνεχιζόμενη διατάραξη.

Φαίνεται πως, παρά τις καλές προθέσεις και την κινητοποίηση, τα έργα μετασχηματισμού δεν κατορθώνουν ποτέ να απογειωθούν. Σε αυτήν την κατεύθυνση, η έρευνα προκρίνει 4 προτεραιότητες.

1. Πρόοδος με ακριβή δεδομένα σε πραγματικό χρόνο
Σε παγκόσμια κλίμακα, σχεδόν οι μισοί ερωτηθέντες δηλώνουν ότι υπάρχει ανάγκη για πιο διαφανείς και ευθείες διαδικασίες, κατά την υλοποίηση έργων μετασχηματισμού του planning. Πολλοί οργανισμοί εξακολουθούν να βασίζονται σε ετήσια μοντέλα σχεδιασμού που δεν συμβαδίζουν με τις ραγδαίες αλλαγές που σημειώνονται στις αγορές σήμερα. Μάλιστα, σε ποσοστό 48%, δηλώνουν ότι ο ετήσιος σχεδιασμός παραμένει το πρωταρχικό τους μέλημα και ότι οι ενδιάμεσες αναθεωρήσεις γίνονται μόνο έπειτα από προτροπή της διοίκησης.

Μόνο το 13% των επιχειρήσεων παραμένει ανεπηρέαστο από πρόσφατα γεγονότα, όπως ο Covid και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Η πλειοψηφία προέβη σε αυξημένη επένδυση, ανανεωμένη έμφαση στον σχεδιασμό και αλλαγή, με την αξιοποίηση real-time δεδομένων. Οι οργανισμοί επωφελούνται από αυτήν την αλλαγή νοοτροπίας, καθώς μειώνονται οι χρονοβόρες δραστηριότητες και αυξάνεται η ευκινησία τους.

Η πρώτη προτεραιότητα που ανακύπτει είναι να αξιοποιήσουν οι επιχειρήσεις τα ακριβή, real-time δεδομένα, ώστε να επιτύχουν καλύτερη λήψη αποφάσεων σε όλο το φάσμα του λειτουργικού σχεδιασμού. Αυτό μπορεί να υποστηριχθεί με εργαλεία αυτοματισμού που μειώνουν τον χρόνο που δαπανάται στη διαχείριση δεδομένων. Προς επίρρωση του επιχειρήματος, σημειώνεται ότι το 65% των επιχειρήσεων δαπανά 10-30 ώρες την εβδομάδα σε εργασίες modeling και διαχείρισης δεδομένων, ενώ το ένα τρίτο δαπανά 30-50 ώρες την εβδομάδα.

2. Το χάσμα των δεξιοτήτων
Οι καίριες δεξιότητες σε μεγάλη ζήτηση, σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, είναι:

  • 36% Ανάλυση δεδομένων
  • 32% Διαχείριση έργου
  • 32% Τεχνική εξειδίκευση στη διαχείριση αλλαγής.

Ενδιαφέρον κρίνεται, σύμφωνα με την έρευνα, το γεγονός ότι, για τις επιχειρήσεις που έχουν πραγματοποιήσει μετασχηματιστικές προσπάθειες τα τελευταία χρόνια, η έλλειψη επένδυσης στο upskilling του προσωπικού και η έλλειψη τεχνολογικών ικανοτήτων, ξεχωρίζουν ως κύριοι λόγοι για τη συχνή αποτυχία τέτοιων έργων. Ωστόσο, παρά το προφανές χάσμα δεξιοτήτων, οι επιχειρήσεις φαίνεται να αντιστέκονται ακόμη στο upskilling του υφιστάμενου προσωπικού τους. Μολονότι καταγράφονται κάποιες πρωτοβουλίες για την εκπαίδευση των εργαζομένων, οι οργανισμοί εξακολουθούν να αναζητούν εναλλακτικά μονοπάτια. Εδώ κρίνεται αναγκαία η μετατόπιση νοοτροπίας: αν οι εταιρείες επιθυμούν να παραμείνουν ανταγωνιστικές σε κάθε επίπεδο, η επικέντρωση στη διακράτηση προσωπικού και την εκπαίδευση ή το reskilling θα αποτελέσει πολύ πιο ασφαλή ενέργεια (οικονομικά και λογικά).

3. Μακροπρόθεσμος σχεδιασμός για πιο εύρωστο business
Η τρίτη προτεραιότητα είναι η υιοθέτηση βιώσιμων μακροπρόθεσμων διαδικασιών planning μέσα στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού. Τα ηγετικά στελέχη που ερωτήθηκαν, εκτιμούν ότι ο βραχυπρόθεσμος σχεδιασμός μπορεί να φέρει αξία για τα ενδιαφερόμενα μέρη, αλλά αναγνωρίζουν ότι εκθέτει τις επιχειρήσεις στο άγνωστο. Κατά συνέπεια, καθίσταται αναγκαία η σφαιρική προσέγγιση, με το 81% να συμπεραίνει ότι είναι ο μόνος τρόπος να διασφαλιστεί η επιχειρηματική ασφάλεια. Η ασφάλεια και η μακροζωία του επιτυχούς σχεδιασμού συνδέονται στενά με την ύπαρξη εύρωστης στρατηγικής μακροπρόθεσμου σχεδιασμού.

4. Τα εμπόδια της τεχνολογίας «legacy»
Η τελευταία προτεραιότητα που προτείνεται στην έκθεση, αφορά την τεχνολογική υποδομή που οι επιχειρήσεις έχουν συνήθως για τις ανάγκες του planning. Σχεδόν όλοι οι ερωτηθέντες πιστεύουν πως τα εργαλεία planning είναι καίρια σε καιρούς κρίσης, αλλά πολλοί ακόμη βασίζονται σε απηρχαιωμένες και μη αποδοτικές χειρωνακτικές διαδικασίες. Σε ποσοστό σχεδόν 50% χρησιμοποιούν λογιστικά φύλλα και μόνο το 2% δεν τα χρησιμοποιεί καθόλου.

 

Το να βασίζεται κανείς στα λογιστικά φύλλα για τον σχεδιασμό του δεν είναι πια βιώσιμο, σύμφωνα με την έρευνα, αλλά για πολλούς, το να ξεφύγουν από τις παραδοσιακές διαδικασίες, αποτελεί πρόκληση. Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται τα στοιχεία που απαιτούνται για να υλοποιηθεί ένα έργο μετασχηματισμού στο planning:

Σε όλη τη μελέτη, διερευνήθηκε το θέμα του μετασχηματισμού και το πώς οι επιχειρήσεις τον αξιοποιούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να επηρεάσουν θετικά τον σχεδιασμό τους. Η τεχνολογία, τα real-time δεδομένα, το γεφύρωμα του χάσματος δεξιοτήτων και η εδραίωση εύρωστου μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, όλα μπορούν να οδηγήσουν σε καλές πρακτικές planning και να μετατοπίσουν τη νοοτροπία από την απλή αντίδραση, στην παραγωγική προδραστικότητα.