Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων είναι πλέον στο επίκεντρο του σχεδιασμού για την ανάπτυξή τους στο μέλλον. Η πανδημία μας οδήγησε πολύ πιο γρήγορα ως χώρα, να επιταχύνουμε τις δράσεις και τις εφαρμογές προς την ψηφιοποίηση, να δημιουργήσουμε καινοτόμες πλατφόρμες και εφαρμογές. Σήμερα οι επιχειρήσεις και οι πολίτες έχουν πάνω από 1.300 ψηφιακές υπηρεσίες για τις συναλλαγές τους. Στην Ελλάδα λιγότερο από το 17% των επιχειρήσεων ανταποκρίνεται στις ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές ψηφιοποίησης. Οι επιχειρήσεις έχουν τώρα μια τεράστια ευκαιρία να μπουν στην τροχιά της πρωτοπορίας και της ανταγωνιστικότητας, να βελτιώσουν τα αποτελέσματα των εσωτερικών λειτουργιών, των υπηρεσιών προς τους πελάτες τους, να εξοικονομήσουν χρόνο και κατ’ επέκταση να μειώσουν τα έξοδα, με άμεσο όφελος στην κερδοφορία τους και απώτερο στόχο το άνοιγμα σε νέες αγορές.

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός των επιχειρήσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ΤΑΑ, ήρθε για να θωρακίσει ψηφιακά κάθε επιχείρηση, με επενδύσεις που αγγίζουν τα 442.000.000 ευρώ. Η Δράση αυτή μας επιτρέπει να χρηματοδοτήσουμε το σύνολο της ψηφιακής στρατηγικής όλων των επιχειρήσεων ανεξαρτήτως μεγέθους, και τον τρόπο υλοποίησης τους. Οι πόροι αυτοί δεν θα ενισχύουν απλώς τις επιχειρήσεις, θα τις οδηγήσουν σε ένα παραγωγικό μοντέλο ισάξιο με τα ευρωπαικά. Τρία είναι τα επιμέρους Προγράμματα Κρατικών Ενισχύσεων του ΤΑΑ:

  • Πρόγραμμα Ι: «Ψηφιακά Εργαλεία MME»
  • Πρόγραμμα ΙΙ: «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών»
  • Πρόγραμμα IΙΙ: «Ψηφιακές Συναλλαγές»

Οι επενδύσεις στοχεύουν στις τεχνολογίες και υπηρεσίες που προωθούν την ψηφιοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και συγκεκριμένα: στις ηλεκτρονικές πληρωμές στις ηλεκτρονικές πωλήσεις στις εφαρμογές ηλεκτρονικής τιμολόγησης, στα εργαλεία ψηφιακής διαφήμισης στα συστήματα τηλεργασίας στην αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων στις υπηρεσίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων και αποκατάστασης σε περίπτωση καταστροφής στην τεχνητή νοημοσύνη AI στο διαδίκτυο των πραγμάτων IOT στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων για ανέπαφη εξυπηρέτηση στα συστήματα κυβερνοασφάλειας CYBER SECURITY στις υποδομές και υπηρεσίες CLOUD στη ρομποτική και αυτοματοποίηση παραγωγής στα υποδείγματα και στο λογισμικό βιομηχανικών πλατφορμών δεδομένων στην αναβάθμιση των ταμειακών μηχανών και του οικοσυστήματος των POS.

Πρόγραμμα Ι: «Ψηφιακά Εργαλεία MME»
Προϋπολογισμός 180 εκατ. ευρώ. Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να: εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace) ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Πρόγραμμα ΙΙ: «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών»
Προϋπολογισμός 100 εκατ. ευρώ. Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών που εμπίπτουν στον κλάδο πληροφορικής και επικοινωνιών, αποσκοπώντας: την ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας με την κατάλληλη αξιοποίηση των ΤΠΕ στην ενδυνάμωση του κλάδου πληροφορικής (σε όρους ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας) στη δημιουργία νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας με ισχυρή εμπορική προοπτική και βιωσιμότητα.

Πρόγραμμα IΙΙ: «Ψηφιακές Συναλλαγές»
Προϋπολογισμός 162 εκατ. ευρώ. Σκοπός του Προγράμματος ΙΙΙ: «Ψηφιακές Συναλλαγές» είναι η υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων που υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών, για τη βελτίωση της παραγωγικότητας των ΜΜΕ, την αύξηση της ασφάλειας των συναλλαγών, καθώς και στην ενίσχυση της φορολογικής τους συμμόρφωσης.

Η BSS, σύστησε νέα έμπειρη Ομάδα Διοίκησης Έργων, βάσει των τεχνολογικών απαιτήσεων, με ενιαίο κέντρο ψηφιακού συντονισμού, αναλαμβάνοντας τη μελέτη αξιολόγησης και έρευνας ψηφιακών αναγκών για την άμεση υλοποίηση των επενδύσεων.