Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και η τεχνητή νοημοσύνη διαμορφώνουν ένα νέο περιβάλλον στο επιχειρείν και στη σύγχρονη αγορά εργασίας. Οι οργανισμοί έχουν συνειδητοποιήσει πως η εκπαίδευση και η συνεχής αναβάθμιση των δεξιοτήτων των στελεχών τους αποτελεί στρατηγική αναγκαιότητα.

H αναβάθμιση και η επανεκπαίδευση είναι ζωτικής σημασίας για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στο σημερινό ταχέως μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό τοπίο. Επενδύοντας στην ανάπτυξη και εξέλιξη των εργαζομένων τους, οι επιχειρήσεις μπορούν να παραμείνουν μπροστά από τον ανταγωνισμό, να αυξήσουν τη διατήρηση των εργαζομένων και να παρέχουν στους πελάτες τους τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες. Στην έρευνα του World Economic Forum με τίτλο «The Future of Jobs Report 2023» αναφέρεται πως έξι στους 10 εργαζομένους θα χρειαστούν κατάρτιση πριν από το 2027, αλλά μόνο οι μισοί από τους εργαζομένους θεωρείται ότι έχουν σήμερα πρόσβαση σε επαρκείς ευκαιρίες κατάρτισης.

Η υψηλότερη προτεραιότητα για την κατάρτιση δεξιοτήτων κατά το διάστημα 2023-2027 είναι η αναλυτική σκέψη, η οποία θα αντιπροσωπεύει το 10% των πρωτοβουλιών κατάρτισης, κατά μέσο όρο.

Η δεύτερη προτεραιότητα για την ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού είναι η προώθηση της δημιουργικής σκέψης, η οποία θα αποτελέσει αντικείμενο του 8% των πρωτοβουλιών για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων.

Η εκπαίδευση των εργαζομένων για την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και των μεγάλων δεδομένων κατατάσσεται στην τρίτη θέση μεταξύ των προτεραιοτήτων των εταιρειών για την κατάρτιση δεξιοτήτων την επόμενη πενταετία και θα αποτελέσει προτεραιότητα για το 42% των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα. Οι δεξιότητες ειδικότερα στα οικονομικά τμήματα των επιχειρήσεων είναι αναπόσπαστο στοιχείο της επιχειρηματικής επιτυχίας και κινητήριος μοχλός του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και της ανάπτυξης. Η επανεκπαίδευση και η αναβάθμιση των δεξιοτήτων μπορούν να ξεκλειδώσουν την παραγωγικότητα και να προωθήσουν την καινοτομία.

Στο πλαίσιο αυτό ζητήσαμε από τους συνομιλητές μας να μας πουν γιατί είναι απαραίτητες οι πιστοποιήσεις των οικονομικών στελεχών.

Αναστάσιος Δουκέρης Αντιπρόεδρος ΠΑΕΛΟ, Φοροτεχνικός
«Η πιστοποίηση των οικονομικών στελεχών δεν είναι μόνο μια σύγχρονη τάση του management, αλλά μια αναγκαιότητα»

Οι συνεχείς αλλαγές στο περιβάλλον όπου δραστηριοποιούνται όλες οι οντότητες, μικρές ή μεγάλες, δεν θα μπορούσαν να μην τις ωθούν σε μια κατεύθυνση στρατηγικών μεταβολών, ριζικών ανακατατάξεων, καθώς και βέλτιστων πρακτικών εκπαίδευσης και αναβάθμισης των στελεχών τους, τονίζει ο Αναστάσιος Δουκέρης, Αντιπρόεδρος ΠΑΕΛΟ, Φοροτεχνικός. «Τα στελέχη που ασχολούνται με το νευραλγικό πόστο της οικονομικής διαχείρισης, καλούνται σε καθημερινή βάση να είναι «updated» σε δεδομένα που διαμορφώνονται με τεράστια ταχύτητα, και να είναι σε θέση να λαμβάνουν αποφάσεις, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, οι οποίες θα επηρεάσουν την πορεία της εταιρείας στο παρόν και το μέλλον.

Η πιστοποίηση των οικονομικών στελεχών δεν είναι μόνο μια σύγχρονη τάση του management, αλλά μια αναγκαιότητα, συμβάλλοντας καθοριστικά ως προς:

 • Την ενίσχυση του «brand name» της επιχείρησης
 • Την εμπέδωση της αξιοκρατίας
 • Την ολιστική προσέγγιση του μοντέλου της ενίσχυσης της αλυσίδας αξίας
 • Την άρτια προσαρμογή των στελεχών σε μια φιλοσοφία «διά βίου μάθησης»
 • Την επιβράβευση της μετρήσιμης αποτελεσματικότητας.

Η πιστοποίηση λοιπόν αποτελεί μονόδρομο.»

Αργύριος Σ. Τσακνής Οικονομικός & Διοικητικός Δ/ντής, Μέλος ΔΣ, Α. Χατζόπουλος
«Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εταιρικών προγραμμάτων απασχόλησης, κατάρτισης, εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης, είναι έργο εταιρικής και εθνικής οικονομικής στρατηγικής»

Οι πιστοποιήσεις καθορίζουν την εξειδίκευση των οικονομικών στελεχών
Τα οικονομικά στελέχη των επιχειρήσεων προέρχονται από μια σειρά εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, που ποικίλλουν σχετικά με τον προορισμό και το αντικείμενό τους, τόσο στη χώρα μας, όσο και διεθνώς, μας λέει ο Αργύριος Σ. Τσακνής, Οικονομικός & Διοικητικός Δ/ντής, Μέλος ΔΣ της Α. Χατζόπουλος. «Το κοινό στοιχείο όλων των σχολών οικονομικής κατεύθυνσης είναι ότι τροφοδοτούν την αγορά με έμψυχο προσωπικό που μπορεί να δραστηριοποιηθεί σε μία σειρά επαγγελμάτων που προϋποθέτουν την ικανότητα στην οικονομική διαχείριση.

Έτσι λοιπόν, θα δούμε αποφοίτους οικονομικών σχολών να ασχολούνται είτε ως στελέχη επιχειρήσεων, σε τμήματα οικονομικής, διοικητικής, εμπορικής διαχείρισης ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες, όπως λογιστές, σύμβουλοι επενδυτικών προγραμμάτων κ.ά.» αναφέρει.

Δεδομένου του ότι οι περισσότερες σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης επενδύουν κυρίως σε ακαδημαϊκές γνώσεις, αν και γίνεται μία καλή προσπάθεια τα τελευταία χρόνια σύνδεσής τους με την αγορά εργασίας, αυτό που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την εξειδίκευση των στελεχών οικονομικής κατεύθυνσης είναι οι πιστοποιήσεις που θα τους συνοδεύουν, μετά το πέρας των σπουδών τους. Οι πιστοποιήσεις αυτές μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες:

Πιστοποιήσεις Επαγγελματικών Φορέων
Εδώ δεσπόζουν οι πιστοποιήσεις για οικονομολόγους του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ΟΕΕ), όπου τα εγγεγραμμένα μέλη του ΟΕΕ μπορούν να εκπαιδευθούν και πιστοποιηθούν σε ειδικότητες της επιλογής τους για να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Παραδείγματα πιστοποιήσεων είναι Λογιστής – Φοροτεχνικός, Οικονομολόγος Μελετητής, Οικονομολόγος του Δημοσίου Τομέα κ.ά.

Πιστοποιήσεις Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
Τα τελευταία χρόνια, όλα σχεδόν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας, δημόσια και ιδιωτικά, διοργανώνουν μαθήματα για αποφοίτους τόσο των σχολών τους, όσο και άλλων σχολών παρεμφερών αντικειμένων, προκειμένου να δώσουν εφόδια γνώσεων σε νέους που επιθυμούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Αυτά τα μαθήματα γίνονται είτε διαδικτυακά ή διά ζώσης και καταλήγουν σε εξεταστική διαδικασία για την απόδοση της ανάλογης πιστοποίησης. Οι πιστοποιήσεις για τα οικονομικά στελέχη είναι αυτές που ουσιαστικά δίνουν τη σφραγίδα της εξειδίκευσης της γνώσης και που, μαζί με τις μεταπτυχιακές σπουδές, προσφέρουν στους νέους συναδέλφους περισσότερες πιθανότητες να γίνουν ελκυστικοί στην αγορά εργασίας.

Ποια είναι η προστιθέμενη αξία που αποκομίζουν οι επιχειρήσεις από την ενδυνάμωση των γνώσεων των οικονομικών στελεχών;

Η γνώση είναι δύναμη
«Η γνώση είναι δύναμη» και μόνο ως τέτοια μεταβλητή, πρέπει να αντιμετωπίζεται από τις διοικήσεις των σύγχρονων επιχειρήσεων, επισημαίνει ο Αναστάσιος Δουκέρης. «Το management, στη διεθνή βιβλιογραφία, αναφέρει πολύ συχνά τη θεμελιώδη έννοια της προστιθέμενης αξίας και της ενδυνάμωσης της αλυσίδας αξίας σε μια οντότητα.

Είναι αναμφισβήτητο και αυταπόδεικτο, πως η ενίσχυση των γνώσεων των οικονομικών στελεχών, μέσα από την πιστοποίησή τους, οδηγεί σε μια αλληλουχία καταστάσεων που συμβάλλουν στην τόνωση της αξίας της επιχείρησης, σε τομείς όπως:

 • Η χάραξη αποτελεσματικής εταιρικής στρατηγικής
 • Η αποτελεσματική διοίκηση μέσω στόχων και απτών αποτελεσμάτων
 • Η ενίσχυση της αξιοπιστίας του τμήματος HR, με αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης και προαγωγής των ικανών στελεχών
 • Η εμπέδωση κλίματος «ευγενούς άμιλλας», υγιούς ανταγωνισμού και αξιοκρατίας
 • Η προσέλκυση των ικανότερων οικονομικών στελεχών της αγοράς
 • Η ενδυνάμωση της σχέσης εμπιστοσύνης με την πελατειακή βάση
  Ο συνεχής μετασχηματισμός της οντότητας σε «ζωντανό» οργανισμό, που προσαρμόζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον» προσθέτει.

Μέσα από την αυξημένη απόδοση των στελεχών αυξάνεται η απόδοση της εταιρείας
Εκτός από την αναμφισβήτητη αξία των πιστοποιήσεων στην προσπάθεια των νέων οικονομολόγων να αυξήσουν τις πιθανότητές τους για μία αξιοπρεπή θέση σε μία καλή εταιρεία, οι πιστοποιήσεις των οικονομικών στελεχών είναι κυρίως πιστοποιήσεις ειδικών γνώσεων, τις οποίες οι επιχειρήσεις έχουν μεγάλη ανάγκη, ειδικά στις μέρες μας.

Αυτός είναι και ο λόγος που όλο και περισσότερες εταιρείες παροτρύνουν τα στελέχη τους να εκπαιδευτούν σε προγράμματα επαγγελματικής γνώσης και κατάρτισης, αναφέρει ο Αργύριος Σ. Τσακνής.

«Η διά βίου εκπαίδευση είναι εδώ και αρκετά χρόνια μία πραγματικότητα, ειδικά σε επαγγέλματα όπου απαιτείται επικαιροποίηση και εξέλιξη γνώσης. Οι επιχειρήσεις που επενδύουν σε προγράμματα εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και κατάρτισης για τους υπαλλήλους τους, επενδύουν στην καλύτερη συνοχή, στη διατήρηση μόνιμου και παραγωγικού προσωπικού, αλλά και στην αύξηση της απόδοσης των υπαλλήλων τους. Μέσα από την αυξημένη απόδοση των στελεχών αυξάνεται η απόδοση της εταιρείας, η οποία έτσι γίνεται περισσότερο ανταγωνιστική, σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, ειδικά όταν μιλάμε για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται και στο εξωτερικό. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εταιρικών προγραμμάτων απασχόλησης, κατάρτισης, εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης, είναι έργο εταιρικής και εθνικής οικονομικής στρατηγικής» προσθέτει.