Το κίνητρο της αποκλειστικής, εξατομικευμένης και προσωποποιημένης υπηρεσίας που προσελκύει το καταναλωτικό κοινό στα consumer brands, φαίνεται πως ανάγεται και σε Β2Β επίπεδο.

Όταν ακούμε ότι κάτι είναι «smart», συνειρμικά σκεπτόμαστε το μικρό κι ευέλικτο σχήμα που παρέχει πολλά με λίγα. Συνήθως δε, εντοπίζουμε στις smart λύσεις, την πολύτιμη ικανότητα της συνεχούς εξέλιξης και προσαρμογής σε μεταβαλλόμενες συνθήκες. Smart φαίνεται πως είναι, λοιπόν, και οι σύγχρονες boutique συμβουλευτικές εταιρείες, οι οποίες, διεθνώς, χαρακτηρίζονται από ευελιξία, υψηλή εξειδίκευση και φιλικότητα προς τον χρήστη…

Μαρία Γρατσία, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Kleopas Alliott
«Στις boutique εταιρείες, λόγω του μικρότερου μεγέθους τους και της εργασιακής προσέγγισης, ενισχύονται η δημιουργικότητα και η καινοτομία, με αποτέλεσμα να παράγονται περισσότερες ιδέες out of the box»

Επικοινωνία και διαπροσωπικές σχέσεις
Η στενή και συχνή επικοινωνία με τον πελάτη τους και η επιστάμενη καλλιέργεια διαπροσωπικών σχέσεων είναι ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα, αλλά όχι το μόνο. Ως κυριότερα πλεονεκτήματα μιας boutique, η Μαρία Γρατσία, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Kleopas Alliott, ξεχωρίζει τα εξής: «Εργασιακή προσέγγιση: Οι boutique συμβουλευτικές εταιρείες βασίζονται περισσότερο σε ομάδες. Αυτό αυξάνει την ποιότητα επικοινωνίας και την αποτελεσματικότητα στην παροχή υπηρεσιών.

• Δημιουργικότητα: Στις boutique εταιρείες, λόγω του μικρότερου μεγέθους τους και της εργασιακής προσέγγισης, ενισχύονται η δημιουργικότητα και η καινοτομία, με αποτέλεσμα να παράγονται περισσότερες ιδέες out of the box. • Υψηλή εργασιακή εμπειρία: Οι boutique συμβουλευτικές αποφεύγουν την εμπλοκή μη έμπειρου προσωπικού στην εξυπηρέτηση του πελάτη. Έτσι, ο πελάτης απολαμβάνει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες από έμπειρο προσωπικό που στοχεύει απόλυτα στην κάλυψη των αναγκών του. • Άριστη σχέση αμοιβής/ποιότητας και αποτελέσματος: Οι boutique εταιρείες μπορούν να βοηθήσουν τους πελάτες τους να εξοικονομήσουν πόρους, ενώ ταυτόχρονα εξακολουθούν να προσφέρουν εξειδικευμένες υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. • Επικοινωνία: Η άριστη επικοινωνία και οι διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ πελάτη και συμβούλου είναι θετική πρόκληση για τις boutique συμβουλευτικές. Σε αντίθεση με τις μεγάλες εταιρείες, το προσωπικό των εταιρειών αυτών παρέχει στους πελάτες του εξατομικευμένες συμβουλές.»

Πάρις Κοκορότσικος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Νόμιμος Εκπρόσωπος, Ευρωσύμβουλοι «Η προσωποποιημένη προσέγγιση στις ανάγκες των πελατών δημιουργεί μακροχρόνιες σχέσεις που οδηγούν σε μείωση κόστους προσαρμογής των συμβουλευτικών ομάδων για νέα έργα στην ίδια εταιρεία»

Τεχνογνωσία και πρωτοτυπία, από senior στελέχη
Ο Πάρις Κοκορότσικος, Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και Νόμιμος Εκπρόσωπος της εταιρείας Ευρωσύμβουλοι, υποστηρίζει ότι «οι boutique συμβουλευτικές εταιρείες διακρίνονται για τη δυνατότητα να παρέχουν ιδιαίτερα πρωτότυπες και προσαρμοσμένες υπηρεσίες και λύσεις στους πελάτες τους, για την ευελιξία τους στην αντιμετώπιση των απαιτήσεων των έργων, με τη συμμετοχή υψηλού seniority και expertise συμβούλων στα έργα που αναλαμβάνουν. Οι boutique συμβουλευτικές εξειδικεύονται σε βάθος σε θέματα αιχμής (τεχνολογίας, στρατηγικής, διεθνών αγορών) και τα στελέχη, ανεξαρτήτως βαθμίδος, συνήθως έχουν υψηλή εξειδίκευση και εμπειρία στα αντικείμενα όπου είναι αναγνωρισμένο το know-how της εταιρείας. Η προσωποποιημένη προσέγγιση στις ανάγκες των πελατών από υψηλού seniority στελέχη, δημιουργεί και μακροχρόνιες σχέσεις συμβούλου-πελάτη, που οδηγούν σε μείωση κόστους προσαρμογής των συμβουλευτικών ομάδων για νέα έργα, στην ίδια εταιρεία.»

Ο δρόμος προς την κερδοφορία
Την εξειδίκευση και τεχνογνωσία τους τονίζει η Μένη Μιγδάνη, Σύμβουλος Επιχειρήσεων στην Brain Ανάπτυξη, η οποία βλέπει αυτά τα στοιχεία να οδηγούν τις επιχειρήσεις-πελάτες σε ανάπτυξη και κερδοφορία: «Αρχικά να αναφέρουμε ότι μια εταιρεία συμβούλων boutique είναι μικρή εταιρεία που παρέχει όμως εξαιρετικά εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Όπως ένα παραδοσιακό κατάστημα μπουτίκ αποτελεί μικρότερη έκδοση ενός τυπικού καταστήματος, έτσι και αυτός ο τύπος εταιρείας είναι η πιο εστιασμένη εκδοχή μιας κοινής αναγνωρισμένης εταιρείας συμβούλων. Τα βασικά τους πλεονεκτήματα είναι ότι, ενώ οι υπηρεσίες τους είναι συνήθως πιο περιορισμένες από αυτές μιας μεγαλύτερης εταιρείας, προσελκύουν πελάτες με βάση την οικονομική τους προσιτότητα, την ικανότητά τους να αναπτύσσουν προσωπικές σχέσεις με τους πελάτες τους, αλλά κυρίως για τις πολύ εξειδικευμένες υπηρεσίες τους. Αυτές οι εξειδικευμένες επιχειρηματικές συμβουλές τους, μαζί με την τεχνογνωσία τους, είναι ικανές να αναπτύξουν τη δραστηριότητα μιας επιχείρησης, να επιλύσουν δύσκολα ζητήματα που αντιμετωπίζουν και, φυσικά, να τις οδηγήσουν σε κερδοφορία.»

Η αξία της προσωποποίησης και της εξατομίκευσης
«Μία boutique συμβουλευτική εταιρεία όπως η Accountwave, λόγω της ικανότητάς της να παρέχει καλύτερη και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση, προτιμάται κυρίως από επιχειρήσεις που θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία και εξειδικευμένη τεχνογνωσία στην παροχή εξατομικευμένων λύσεων», υποστηρίζει ο Σεραφείμ Παλαιοκώστας, Νόμιμος Εκπρόσωπος της Accountwave Consulting, ο οποίος προσθέτει: «Η τεχνογνωσία που αναπτύσσουν οι συμβουλευτικές εταιρείες boutique, με την πάροδο του χρόνου, μετουσιώνεται σε εξειδίκευση. Οι επιχειρήσεις θέλουν να συνεργάζονται με τον ειδικό και όχι απλά να έχουν έναν συνεργάτη. Οι boutique προσφέρουν την εξειδίκευση και, τις περισσότερες φορές, τη συνεργασία απευθείας με τον υπεύθυνο, που εμπεριέχει περισσότερα προνόμια απ’ ό,τι να συναλλάσσεσαι με έναν απρόσωπο οργανισμό. Τα τελευταία 10 χρόνια, οι λογιστικές εταιρείες στην Ευρώπη μετατοπίζουν την εστίασή τους από τις υπηρεσίες φορολογικής συμμόρφωσης, στην ανάπτυξη των συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η αντίληψη ότι ο λογιστής είναι αυτός που κρατά τα λογιστικά βιβλία και κλείνει τους ισολογισμούς είναι πλέον πεπερασμένη. Για τον λόγο αυτό, στην Accountwave, προσφέρουμε μεγάλη γκάμα από σύγχρονες, εξειδικευμένες, συμβουλευτικές υπηρεσίες για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ενώ για τις επιχειρήσεις που αναπτύσσονται σε αγορές του εξωτερικού έχουμε αναπτύξει συνεργασία με διευρυμένα δίκτυα συνεργατών σε όλο τον κόσμο.»

Σουσάνα Πατσούμη-Κάλφα, Co-Founder & CBO, Atlas Consulting
«Η επιλογή μεταξύ της συνεργασίας με μια boutique συμβουλευτική εταιρεία ή με μια μεγαλύτερη εταιρεία πρέπει να βασίζεται στις συγκεκριμένες ανάγκες, στόχους και προτεραιότητες που έχει ο επαγγελματίας ή η επιχείρηση»

Η καλή γνώση των αναγκών του πελάτη συμβάλλει στον εντοπισμό ευκαιριών
«Η επιλογή ανάμεσα σε μια boutique εταιρεία και μια μεγαλύτερη πρέπει πάντα να εξαρτάται από τις συγκεκριμένες ανάγκες, στόχους και συνθήκες του πελάτη και του έργου που εξετάζεται», εξηγεί η Σουσάνα Πατσούμη-Κάλφα, Co-Founder & CBO στην Atlas Consulting, και περιγράφει «ορισμένα από τα πλεονεκτήματα των boutique εταιρειών συμβουλευτικών υπηρεσιών:

 • Οι εξειδικευμένες λύσεις και γνώσεις λόγω της εστίασης σε συγκεκριμένες αγορές, κλάδους και τομείς,
 • Η αμεσότητα στην ανταπόκριση, η προσωποποιημένη επικοινωνία και προσωπική προσοχή στην εύρεση λύσεων,
 • Η καλύτερη γνωριμία με τον πελάτη και λόγω αυτού η πρόβλεψη και η αναγνώριση ευκαιριών ανάπτυξης της επιχείρησης,
 • Η μεγαλύτερη ευελιξία στην εξυπηρέτηση του πελάτη και καλύτερη κατανόηση των προβλημάτων του,
 • Η κατευθυνόμενη από τον πελάτη προσέγγιση και τα αποσαφηνισμένα βήματα υλοποίησης των ανατιθέμενων έργων,
 • Η εξοικονόμηση χρόνου, η πιο ανταγωνιστική τιμολόγηση υπηρεσιών, η αμερόληπτη και αντικειμενική συμβουλευτική,
 • Η μεγάλη επιμέλεια στην επίβλεψη της υλοποίησης των όποιων έργων συνεργασίας.»
Κωνσταντίνος Πλαστουργός, Οικονομικός Δ/ντής, Noisis Σύμβουλοι Ανάπτυξης
«Οι επιχειρήσεις αναμένουν την ολιστική προσέγγιση των αναγκών τους από τις συμβουλευτικές εταιρείες για την ανάπτυξή τους, με σιγουριά και ασφάλεια, και αξιοποιώντας τις βέλτιστες πηγές χρηματοδότησης»

Εγρήγορση και πολυεπίπεδες λύσεις
Η προσαρμοστικότητα της boutique εταιρείας στις σύγχρονες απαιτήσεις αποτελεί πολύτιμο εφόδιο. Ο Κωνσταντίνος Πλαστουργός, Οικονομικός Διευθυντής της Noisis Σύμβουλοι Ανάπτυξης, περιγράφει το σύγχρονο πλαίσιο, στο οποίο καλείται να κινηθεί ο σύμβουλος: «Το περίπλοκο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον απαιτεί πολυεπίπεδες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις. Για να αντεπεξέλθουν οι επιχειρήσεις στις σύγχρονες απαιτήσεις, είναι απαραίτητη η γνώση και η εγρήγορση. Ο ρόλος του συμβούλου σε μια επιχείρηση είναι πλέον καθοριστικός, καθώς αποτελεί τον μεσολαβητή εκείνο που θα οδηγήσει κάθε επιχείρηση στη νέα εποχή. Για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται αξιοπιστία, μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας, εμπιστοσύνη, εμπειρία και εξειδίκευση. Ο κατάλληλος σύμβουλος μπορεί να βελτιώσει τη λειτουργία και τη στρατηγική μιας επιχείρησης, συμβάλλοντας στην ανάπτυξή της, εφόσον στοχεύει και επενδύει στην τεχνογνωσία του αντικειμένου, στο οποίο εξειδικεύεται.

Η εξειδίκευση αυτή μπορεί να επιφέρει λύσεις που θα αυξήσουν την παραγωγικότητα και την επίτευξη των στόχων της εκάστοτε επιχείρησης. Παράλληλα, οι συμβουλευτικές εταιρείες απαιτείται να επιτυγχάνουν την προσωπική αντιμετώπιση και κατανόηση του πελάτη. Παρά το κάθε άλλο παρά μικρό μέγεθός της, καθώς διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό που αγγίζει τα 100 στελέχη, η Noisis Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε. χαρακτηρίζεται «boutique» συμβουλευτική ως προς το επίπεδο των υπηρεσιών της. Οι υπηρεσίες μας προσαρμόζονται κάθε φορά στις εξειδικευμένες ανάγκες κάθε μεμονωμένου πελάτη. Το επίπεδο προσωπικής σχέσης και επικοινωνίας που δημιουργείται μεταξύ της εταιρείας και των πελατών της εγγυάται την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών μας.»

Σπύρος Ράικος, Accounting & Payroll Supervisor, KRS Financial Control
«Η ταχύτητα λήψης αποφάσεων ξεχωρίζει την boutique συμβουλευτική εταιρεία. Η δυνατότητά της να επικεντρώνεται σε ένα τμήμα της αγοράς, της επιτρέπει να κινείται με ταχύτερους ρυθμούς»

Με τη σωστή στόχευση κερδίζουμε χρόνο
Την αξία της ταχύτητας, της ευελιξίας και της ευκινησίας ξεχωρίζει ο Σπύρος Ράικος, Accounting and Payroll Supervisor της KRS Financial Control: «Οι boutique συμβουλευτικές εταιρείες απολαμβάνουν αρκετά βασικά πλεονεκτήματα, τα οποία τις ξεχωρίζουν από τις γενικές συμβουλευτικές εταιρείες. Μία boutique συμβουλευτική εταιρεία, για παράδειγμα, εξειδικεύεται σε έναν συγκεκριμένο τομέα, γεγονός που της επιτρέπει να αποκτήσει γρήγορα μεγαλύτερη κατανόηση των απαιτήσεων. Ένα ακόμη βασικό πλεονέκτημα είναι το γεγονός πως μία boutique εταιρεία δημιουργεί το δικό της niche δίκτυο, στον κλάδο στον οποίο ειδικεύεται, επιτρέποντάς της να παρέχει στον πελάτη της ακόμη πιο στοχευμένες υπηρεσίες. Τέλος, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και την ταχύτητα λήψης αποφάσεων, η οποία ξεχωρίζει μία boutique συμβουλευτική εταιρεία από τις υπόλοιπες. Η δυνατότητά της να επικεντρώνεται σε ένα τμήμα της αγοράς, της επιτρέπει να κινείται με ταχύτερους ρυθμούς.»

Όμοιος ομοίω αεί πελάζει
Ο μικρός πελάτης μπορεί να βρει ευήκοον ους σε συμβουλευτική εταιρεία με παρεμφερές μέγεθος ή βιώματα. Πάροχος και πελάτης μιλούν την ίδια γλώσσα, επικοινωνούν επί ίσοις όροις, και, το κυριότερο, εξελίσσονται και μεγαλώνουν ταυτόχρονα.

Άννα Σπαθή, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Acis Consulting
«Όταν συνεργάζεσαι με μικρή συμβουλευτική και ανθρώπους που έχουν νοιαστεί για την επιχείρησή τους, είναι πιο πιθανό να εναρμονιστούν οι αξίες και οι προσπάθειες των δύο μερών για win-win λύσεις»

«Αναζητώντας τα πλεονεκτήματα μιας μικρής συμβουλευτικής εταιρείας καταλήγουμε στα εξής», δήλωσε η Άννα Σπαθή, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Acis Consulting: «Το πρώτο είναι η εξειδίκευση που έχει και η βοήθεια που δίνει στον πελάτη, με το να του βρει λύση στα μέτρα του και, παράλληλα, να του δώσει τις ανάλογες επιχειρηματικές συμβουλές που θα τον αναπτύξουν και θα τον εξελίξουν περαιτέρω στον τομέα του. Το δεύτερο είναι η επικοινωνία, που σημαίνει πρόσβαση σε αμεσότητα, τεχνογνωσία και εμπειρία. Η μικρή ομάδα της κατανοεί το πώς να κάνει εξαιρέσεις ή το πώς να βρει τρόπο να εξυπηρετήσει. Παρόλο που παραμένει B2B συνεργασία, μια καλή αυθεντική σχέση με τον πελάτη φέρνει την επιθυμία για αμφίπλευρη επιτυχία. Το τρίτο είναι η ευελιξία και αυτό, γιατί όταν συνεργάζεσαι με μια μικρή συμβουλευτική που αποτελείται από ανθρώπους που έχουν νοιαστεί αυθεντικά για τη δική τους επιχείρηση και βάζουν το πάθος τους οι ίδιοι καθημερινά, τότε είναι πολύ πιο πιθανό να εναρμονιστούν οι αξίες και οι προσπάθειες των δύο μερών για win-win στοχευμένες λύσεις.»

Χρήστος Τριανταφυλλόπουλος, Founder & CEO, Aegean Consulting
«Το σημαντικότερο κριτήριο επιλογής είναι η αμεσότητα, η ταχύτητα και το εγγυημένα καλό αποτέλεσμα με λογικό κόστος, αλλά και το δίκτυο συνεργατών, που επιτρέπει στην επιχείρηση να καλύπτει πολλές ανάγκες»

«Ο επιχειρηματίας έχει απευθείας πρόσβαση στον φορέα της επιχείρησης»
Τα boutique consultancies ιδρύονται και στελεχώνονται κατά κανόνα από επαγγελματίες με μακρά σταδιοδρομία και παρουσία σε έναν ή περισσότερους κλάδους. Αξιοποιούν το δίκτυο γνωριμιών τους, αλλά επίσης κεφαλαιοποιούν την επαγγελματική πορεία και το προσωπικό ενδιαφέρον του ιδρυτή, ο οποίος παραμένει προσιτός στον πελάτη.
Ο Χρήστος Τριανταφυλλόπουλος, Founder και CEO της Aegean Consulting, επιβεβαιώνει το παραπάνω και εξηγεί: «Τα βασικά πλεονεκτήματα είναι ότι στην Aegean Consulting ο επιχειρηματίας λαμβάνει εξειδικευμένες συμβουλές που καλύπτουν ακριβώς τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του ίδιου και της επιχείρησής του. Επίσης, ο επιχειρηματίας έχει απευθείας πρόσβαση στον φορέα της επιχείρησης, λαμβάνοντας συμβουλές άμεσα. Η δομή της Aegean Consulting δίνει αμεσότητα και ευελιξία, καθώς ο φορέας της επιχείρησης -Χρήστος Τριανταφυλλόπουλος- ηγείται και παρακολουθεί την ομάδα του, επιλέγοντας πάντα τον συνεργάτη που είναι κατάλληλος για την υπόθεση κάθε πελάτη.»

Ρωτήσαμε τους συνομιλητές μας, με ποια κριτήρια πιστεύουν ότι θα προτιμήσει κανείς να συνεργαστεί με boutique συμβουλευτική εταιρεία.

Επαφή με υψηλής εμπειρίας στελέχη
«Ο πελάτης που θέλει να λάβει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε πιο εξατομικευμένο επίπεδο με λογικό κόστος, πρέπει να συνεργαστεί με μια εταιρεία συμβούλων boutique που πληροί συγκεκριμένα κριτήρια», υποστηρίζει η Μαρία Γρατσία, και συνοψίζει τα κριτήρια αυτά ως εξής:
α) Μεγέθους. Δηλαδή να είναι μια σχετικά μικρή εταιρεία που παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε σχετικά μικρό πελατολόγιο.
β) Εύρους Υπηρεσιών. Η εταιρεία πρέπει να παρέχει υπηρεσίες συγκεκριμένου εύρους και όχι να έχει μαζική παραγωγή ευρέος φάσματος υπηρεσιών.
γ) Γνώσης Αντικειμένου. Μια boutique συμβουλευτική εταιρεία έχει αναπτύξει εξειδικευμένο ενδιαφέρον και μεγάλη εξειδίκευση σε έναν συγκεκριμένο τομέα γνώσης ή υπηρεσίας ή και επιχειρηματικό κλάδο.
δ) Προσωπικών σχέσεων. Το σημείο επαφής με τον πελάτη να είναι σε επίπεδο προϊσταμένου και σε προσωπική βάση, και όχι με απρόσωπα σχήματα επικοινωνίας μέσω γενικών e-mails ή σε επίπεδο εκπαιδευόμενου ή βοηθού.

Εμπειρία, μεθοδολογία και προσέγγιση
Για τον Πάρι Κοκορότσικο «τα κριτήρια επιλογής δεν είναι διαφορετικά από τα γενικά κριτήρια επιλογής συμβούλου, ήτοι εμπειρία της εταιρείας και της ομάδας σε παρόμοια έργα, μεθοδολογία και προσέγγιση στην υλοποίηση του συμβουλευτικού έργου. Η εταιρεία-πελάτης που επιλέγει τη συμβουλευτική μπορεί να δώσει μεγαλύτερη έμφαση σε κριτήρια επιλογής όπως:

 • Πόσο πραγματικό χρόνο θα βάλουν τα senior μέλη της ομάδας έργου εντός της εταιρείας.
 • Σε πόσα παρόμοια έργα συμμετείχαν τα στελέχη της προτεινόμενης ομάδας και ποια ήταν τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν.»

Ευελιξία και όχι δαιδαλώδεις διαδικασίες
«Κάθε επαγγελματίας ή επιχείρηση έχει διαφορετικές ανάγκες και στόχους που θέλει να επιτύχει», σχολιάζει ο Κωνσταντίνος Πλαστουργός, και τονίζει: «Η επιλογή του κατάλληλου συμβούλου είναι κομβικής σημασίας για να μπορέσει να διατηρήσει τη θέση της μια επιχείρηση ή να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον κλάδο όπου δραστηριοποιείται. Για την επιλογή της κατάλληλης συμβουλευτικής εταιρείας, σημαντικό ρόλο παίζουν το ανθρώπινο δυναμικό που την πλαισιώνει, η εξειδίκευση στον κατάλληλο κλάδο της οικονομίας, η εμπειρία της σε ανάλογα έργα, η γεωγραφική περιοχή δραστηριοποίησης, η κατανόηση των στόχων και των αναγκών, η αξιολόγηση του πελάτη και η πρόταση των κατάλληλων λύσεων, αλλά και η θέση και η φήμη που κατέχει στην αγορά.

Οι επαγγελματίες ή επιχειρήσεις αναμένουν την ολιστική προσέγγιση των αναγκών τους από τις συμβουλευτικές εταιρείες για την περαιτέρω ανάπτυξή τους, με σιγουριά και ασφάλεια, και αξιοποιώντας κάθε φορά τις βέλτιστες πηγές χρηματοδότησης. Μέσω της εξειδίκευσης και της ευελιξίας, αλλά και της γνώσης της εγχώριας αγοράς, χωρίς δαιδαλώδεις διαδικασίες και πρωτόκολλα, μπορεί μια συμβουλευτική εταιρεία να ανταποκριθεί πλήρως και με απόλυτο σεβασμό στις προσδοκίες και τις όποιες ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε πελάτη. Αυτό είναι εξάλλου το κύριο γνώρισμα μιας boutique υπηρεσίας.»

Πάντα μετράει το track record
Σύμφωνα με τη Σουσάνα Πατσούμη-Κάλφα, «η επιλογή μεταξύ της συνεργασίας με μια boutique συμβουλευτική ή με μια μεγαλύτερη εταιρεία πρέπει να βασίζεται στις συγκεκριμένες ανάγκες, στόχους και προτεραιότητες που έχει ο επαγγελματίας ή η επιχείρηση, καθώς και κριτήρια όπως:
1. Η εξειδίκευση και η εμπειρία που απαιτείται για το συγκεκριμένο έργο, 2. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, όπως οι εξειδικευμένες μέθοδοι και λύσεις που προσφέρονται, 3. Η αμεσότητα στην επικοινωνία και η προσωπική σχέση που μπορεί να χτίσει μια boutique εταιρεία σε σχέση με μια μεγαλύτερη, όπου οι διαδικασίες είναι πιο πολύπλοκες και το χτίσιμο σχέσεων πιο δύσκολο, 4. Ευέλικτη ανταπόκριση στις ανάγκες της επιχείρησης και αξιολόγηση των ζητούμενων πόρων, 5. Το κόστος των υπηρεσιών ή λύσεων: Ο τρόπος τιμολόγησης των υπηρεσιών, καθώς και το δίκαιο των ανταμοιβών σε σχέση με την ποιότητα, 6. Το ιστορικό επιτυχημένων έργων, το οποίο είναι η ένδειξη της ικανότητας της boutique εταιρείας για το αν μπορεί να παράσχει αποτελέσματα, 7. Τα testimonials και η αξιολόγηση εμπειρίας άλλων πελατών: υπάρχει track record θετικών αξιολογήσεων; Αυτό πάντα μετράει.»

Σεραφείμ Παλαιοκώστας, Νόμιμος Εκπρόσωπος, Accountwave Consulting
«Μία boutique εταιρεία λογιστικών υπηρεσιών γνωρίζει ότι δεν μπορεί να είναι τα πάντα για όλους, επομένως, δημιουργείται ανάγκη εξειδίκευσης και διαφοροποίησης από τις μεγάλες εταιρείες, γιατί αυτός είναι ο μόνος δρόμος προς την επιτυχία»

Θετικό κριτήριο η διαφοροποίηση των υπηρεσιών
«Μία boutique εταιρεία λογιστικών υπηρεσιών γνωρίζει ότι δεν μπορεί να είναι τα πάντα για όλους», αποσαφηνίζει ο Σεραφείμ Παλαιοκώστας, «επομένως, όπως αναφέραμε, δημιουργείται η ανάγκη να εξειδικεύονται και να διαφοροποιούνται από τις μεγάλες εταιρείες, γιατί αυτός είναι ο μόνος τους δρόμος προς την επιτυχία. Η επιχείρηση ή ο επαγγελματίας που θα αναζητήσει τον ειδικό, θα πρέπει να εξετάσει την εμπειρία, την τεχνογνωσία του και τη συνέπειά του. Σημαντικό ρόλο παίζει και η ευελιξία που θα επιδείξει μία boutique λογιστική εταιρεία στις ανάγκες που έχει ο πελάτης. Επιπλέον, στον δικό μας χώρο των λογιστικών-φορολογικών υπηρεσιών, μία boutique προσφέρει μια οικονομικά αποδοτική εναλλακτική λύση σε σχέση με τις πιο ακριβές υπηρεσίες των μεγάλων εταιρειών του κλάδου.»

Η διαφοροποίηση υπηρεσιών μετράει και για τον Σπύρο Ράικο: «Υπάρχουν σίγουρα αρκετά κριτήρια, τα οποία μπορούν να λάβουν ένας επαγγελματίας ή μία επιχείρηση υπόψιν τους, πριν προχωρήσουν στη συνεργασία με μία boutique συμβουλευτική. Αρχικά, το κριτήριο της εμπειρίας και της εξειδίκευσης είναι πολύ σημαντικό, καθώς καθορίζει και τις γνώσεις που έχει μία τέτοια εταιρεία πάνω σε ένα ζήτημα. Η ποιότητα των υπηρεσιών είναι σαφώς ακόμη ένα σημαντικό κριτήριο. Το λεγόμενο value for money θα πρέπει να θεωρείται σημαντικό κριτήριο, με μεγαλύτερη βαρύτητα από τις οικονομικές προσφορές ή τις «εκπτώσεις» στις τιμές. Τέλος, οι επιχειρηματίες και οι επιχειρήσεις, θα πρέπει να λάβουν υπόψιν τους τις υπηρεσίες που διαφοροποιούν την κατάλληλη boutique συμβουλευτική εταιρεία. Για παράδειγμα, οι τεχνολογικές καινοτομίες, η κατανόηση των νέων εξελίξεων, αλλά και η ορθή επιχειρηματική αντίληψη, είναι σίγουρα δυνατά σημεία.»

Ταχύτητα, λογικό κόστος και σφαιρική κάλυψη
Κατά την άποψη του Χρήστου Τριανταφυλλόπουλου, «το σημαντικότερο κριτήριο επιλογής της Aegean Consulting είναι η αμεσότητα, η ταχύτητα και το εγγυημένα καλό αποτέλεσμα με λογικό κόστος. Επίσης σημαντικό κριτήριο είναι το δίκτυο συνεργατών, που επιτρέπει στην επιχείρηση να καλύπτει πολλές ανάγκες μέσω της Aegean Consulting, χωρίς να απαιτείται να αναζητήσει μόνη της λύσεις. Τέλος, είναι μεγάλο πλεονέκτημα η εμπειρία σε πολλούς διαφορετικούς κλάδους, προσφέροντας έτσι γνώση που καλύπτει πολύ μεγάλο κομμάτι του επιχειρείν.»

Μένη Μιγδάνη, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Brain Ανάπτυξη
«Βασικό πλεονέκτημα είναι ότι προσελκύουν πελάτες με βάση την οικονομική προσιτότητα, την ικανότητα να αναπτύσσουν προσωπικές σχέσεις με τους πελάτες και για τις εξειδικευμένες υπηρεσίες τους»

Λύσεις στα μέτρα του πελάτη, την ώρα που τις χρειάζεται
Για τη Μένη Μιγδάνη, «τα κριτήρια με τα οποία κάποιος θα προτιμήσει τη συνεργασία με boutique συμβουλευτική, θα μπορούσαν να είναι ότι, αρχικά, έχει λάβει καλύτερη πρόταση επίλυσης εξειδικευμένων ζητημάτων που αφορούν την επιχείρησή του τη δεδομένη στιγμή. Επιπλέον, μπορεί να έχουν συνεργαστεί ήδη στο παρελθόν και να είναι εξοικειωμένοι με την πείρα τους, την ανταπόκριση στον πελάτη και τη δέσμευση για την κάλυψη των αναγκών τους. Τέλος, η εταιρεία μπουτίκ μπορεί να προσέφερε ανταγωνιστική τιμή για τις υπηρεσίες της, αν και όχι απαραίτητα τη χαμηλότερη τιμή.»

Τις εξειδικευμένες λύσεις περιλαμβάνει στα κριτήρια επιλογής και η Άννα Σπαθή: «Τα κριτήρια για να προτιμήσει κανείς μία μικρή συμβουλευτική εταιρεία ορίζονται ανάλογα με τις ανάγκες και τις επιλογές κάθε επιχείρησης και μπορούμε να τα συνοψίσουμε στα εξής:

 • Το κατά πόσο η επιχείρηση χρειάζεται μία εξειδικευμένη συμβουλευτική βοήθεια ή μπορεί να καλυφθεί από συγκεκριμένα μοντέλα λύσεων που συνήθως δίνουν οι μεγάλες συμβουλευτικές εταιρείες
 • Το αν θέλει άμεση επικοινωνία και πρόσβαση στους συνεργάτες του ή προτιμά την απρόσωπη ασφάλεια της μεγάλης συμβουλευτικής εταιρείας
 • Το κατά πόσο θέλει ευέλικτες λύσεις προσαρμοσμένες στα μέτρα του ή του αρκούν γενικά μοντέλα λύσεων προβλημάτων.»