Η 1η Δεκεµβρίου αποτελεί µια πολύ κρίσιµη ηµεροµηνία για την ελληνική οικονοµία, καθώς αναµένεται να γίνει γνωστή η αξιολόγηση της Fitch, η οποία θα κρίνει αν τα ελληνικά οµόλογα θα ενταχθούν από τις αρχές του 2024 στους βασικούς διεθνείς δείκτες.

Η Ελλάδα, σε περίπτωση που λάβει από τη Fitch την επενδυτική βαθµίδα, θα επιστρέψει στην οµάδα των ευρωπαϊκών χωρών, στις οποίες οι οίκοι κρίνουν ότι η ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών δεν εγκυµονεί κινδύνους χρεοκοπίας. Παρότι η χώρα έχει ήδη επενδυτική βαθµίδα από τρεις αναγνωρισµένους από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα οίκους αξιολόγησης –S&P, DBRS και Scope Ratings– µόνο η βαθµολογία που δίνει η S&P έχει ουσιαστικά σηµασία για τις αγορές και τις εισροές των ελληνικών οµολόγων. Και αυτό γιατί οι βασικοί διεθνείς δείκτες (Bloomberg Barclays, iBoxx) απαιτούν τουλάχιστον δύο αξιολογήσεις επενδυτικής βαθµίδας από τους τρεις µεγαλύτερους οίκους S&P, Fitch και Moody’s.

Η ανάκτηση της επενδυτικής βαθµίδας αποτελεί κρίσιµο στάδιο, καθώς επανατοποθετεί τη χώρα στους επενδυτικούς προορισµούς κεφαλαίων µακροπρόθεσµης απόδοσης, αλλά και γιατί διαµορφώνει ευνοϊκές συνθήκες ρευστότητας για το ελληνικό Δηµόσιο, τις τράπεζες και τα ασφαλιστικά ταµεία.

Στο µεταξύ, κατατέθηκε πριν λίγες µέρες ο προϋπολογισµός στη Βουλή, στον οποίο προβλέπεται πως ο ρυθµός ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας θα είναι 2,4% το 2023 και 2,9% το 2024. Το ΑΕΠ σε ονοµαστικούς όρους αναµένεται να αυξηθεί από 206,6 δισ. ευρώ το 2022 σε 222,8 δισ. ευρώ το 2023 και 233,8 δισ. ευρώ το 2024.

Σύµφωνα µε την εισηγητική έκθεση, ο πληθωρισµός πρόκειται να διαµορφωθεί σε 4,1% έναντι 4,5% που προβλεπόταν στο Πρόγραµµα Σταθερότητας για το 2023 και να αποκλιµακωθεί περαιτέρω σε 2,6% για το 2024. Οι επενδύσεις αναµένεται να αυξηθούν κατά 7,1% κατά το τρέχον έτος και ακόµη περισσότερο κατά 15,1% το 2024, ενώ η ανεργία αναµένεται να µειωθεί από 11,2% το 2023 σε 10,6% το 2024.

Σε ό,τι αφορά το χρέος, θα συνεχιστεί η µείωσή του, εκτιµάται ότι θα διαµορφωθεί στα 357 δισ. ευρώ ή 160,3% ως ποσοστό του ΑΕΠ στο τέλος του 2023, έναντι 356,597 δισ. ευρώ ή 172,6% ως ποσοστό του ΑΕΠ το 2022, παρουσιάζοντας µείωση κατά 12,3 ποσοστιαίες µονάδες έναντι του 2022. Το 2024 το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται ότι θα διαµορφωθεί στα 356 δισ. ευρώ ή 152,3% ως ποσοστό του ΑΕΠ, παρουσιάζοντας µείωση κατά 8 ποσοστιαίες µονάδες του ΑΕΠ έναντι του 2023.

Στο νέο µας τεύχος µπορείτε να διαβάσετε τη συνέντευξη του Δηµήτρη Δηµητρίου, CEO & Founder της CPA Auditors & Consultants, ο οποίος µιλά για την επιτυχηµένη πορεία του στον επαγγελµατικό στίβο, αλλά και για την κάθοδό του στις εκλογές του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος.

Φιλοξενούµε επίσης συνέντευξη του Νίκου Μανάλη, Country Chief Financial Officer, IKEA Belgium, ρεπορτάζ για τις εξελίξεις στη ελληνική οικονοµία και πολύ ενδιαφέροντα αφιερώµατα στο Risk Management, στο Corporate & Investment Banking, στον Digital CFO, και στις τηλεπικοινωνίες.