Αν κανείς διατυπώσει το ερώτημα, τι είναι η οργανωσιακή κουλτούρα, πιθανότατα θα λάμβανε διαφορετική απάντηση από τον καθένα για το τι σημαίνει. Η οργανωσιακή κουλτούρα μπορεί να σχηματίζεται και να διαμορφώνεται από διαδικασίες, τελετουργίες, πεποιθήσεις, τον τρόπο που γίνονται τα πράγματα, τα φυσικά χαρακτηριστικά ενός οργανισμού, ιστορίες και θρύλους. Η κουλτούρα διαμορφώνεται από τις συμπεριφορές κάθε εργαζομένου στην δομή ενός οργανισμού. Κάθε σύστημα επηρεάζει την κουλτούρα διαφορετικά ανάλογα με τη στρατηγική και την αποτελεσματικότητα του οργανισμού. Η ευθυγράμμιση της κουλτούρας με τη στρατηγική ενισχύει την απόδοση του οργανισμού και αυξάνει τα αποτελέσματα. Οι πιο επιτυχημένοι οργανισμοί μπορούν να ευθυγραμμίσουν την εταιρική τους κουλτούρα με την αποστολή, το όραμα και τις αξίες τους.

Στο σημερινό άκρως ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον, η εταιρική κουλτούρα πρέπει να αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα, καθώς μια κακή κουλτούρα μπορεί τελικά να οδηγήσει σε κακή απόδοση. Ωστόσο ο CFO και άλλοι ηγέτες που παραδοσιακά επικεντρώνονται στους ανθρώπους, δεν είναι οι μόνοι οι οποίοι μπορούν να διαμορφώσουν αυτήν την πτυχή της επιχείρησης. Οι ενέργειες των CFO, έχουν τεράστιο αντίκτυπο στην εταιρική κουλτούρα και το γεγονός ,το πόσο υπεύθυνα και αποτελεσματικά χειρίζονται αυτή την ευθύνη επηρεάζει άμεσα τη συνολική οργάνωση.

Παραδοσιακά, ο επικεφαλής των οικονομικών υπηρεσιών επικεντρωνόταν στους αριθμούς. Πιθανών οι περισσότεροι θα συμφωνούσαν ότι είναι μια αρχαϊκή προσέγγιση ηγεσίας στη σημερινή οικονομία, η οποία βασίζεται στη γνώση, με ανθρώπους και οικονομικά να είναι τόσο στενά αλληλένδετα. Την εργάσιμη ημέρα, τα δύο τρίτα της ενέργειας μας σχετίζονται με ανθρώπους και η εμπιστοσύνη του ανθρώπινου δυναμικού είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα ενός οργανισμού.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω, παρατίθενται μερικοί βασικοί τομείς όπου οι σύγχρονοι CFO μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση της εταιρικής κουλτούρας:
Αξιολόγηση των πιθανών επιπτώσεων στους ανθρώπους. Όσον αφορά την οικονομική καθοδήγηση, η εκτίμηση είναι ότι έργο του CFO είναι να σκέφτεται όχι μόνο τον αντίκτυπο στο τελικό αποτέλεσμα, ή πώς μπορεί να αντιδράσουν οι επενδυτές σε μια οικονομική απόφαση, αλλά και πώς αυτές οι αποφάσεις μπορεί να επηρεάσουν και τους υπαλλήλους και το περιβάλλον στο οποίο εργάζονται κάθε μέρα.

Όπως όλα τα ανώτατα στελέχη, οι CFO μπορούν να επηρεάσουν την κουλτούρα μέσω του τρόπου με τον οποίο συμμετέχουν στις δικές τους ομάδες και καλλιεργούν ένα περιβάλλον στο οποίο οι άνθρωποι θέλουν να είναι μέρος. Ωστόσο, ο Οικονομικός Διευθυντής έχει επίσης την ευθύνη να επηρεάσει θετικά την εταιρική κουλτούρα, σχηματίζοντας έναν χρηματοοικονομικό οργανισμό με τον οποίο είναι εύκολο κανείς να συνεργαστεί και να παρέχει εξαιρετικές υπηρεσίες στους εσωτερικούς «πελάτες».

Είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρχουν συστήματα και διαδικασίες τα οποία είναι ευέλικτα και φιλικά τα οποία θα κάνουν τις καθημερινές ενέργειες εύκολες. Ενώ είναι ευθύνη των Οικονομικών Διευθυντών να διασφαλίσουν ότι υπάρχουν τα σωστά επίπεδα εσωτερικού ελέγχου γύρω από τις διαδικασίες, θα πρέπει επίσης να υπάρχουν πολιτικές ο οποίες θα ενδυναμώνουν τους υπαλλήλους.

Όλα αυτά συνδυάζονται για να καλλιεργήσουν μια θετική κουλτούρα η οποία αφαιρεί τα εμπόδια και επιτρέπει στους εργαζόμενους να αξιοποιούν το χρόνο τους καινοτομώντας για την επιχείρηση.

Συνεργαζόμενοι στενότερα με άλλους επικεφαλής της εταιρείας, ακόμη και με βασικούς ενδιαφερόμενους εκτός της εταιρείας, μπορεί να καλλιεργηθεί μια αίσθηση συνεργασίας οι οποία αντανακλά σε όλο το εργατικό δυναμικό.

Ο CFO, είναι αλήθεια ότι είναι τελικά υπεύθυνος για τους αριθμούς. Αλλά έχει επίσης μια τεράστια ευκαιρία και ταυτόχρονα ευθύνη να βοηθήσει στη δημιουργία μιας οργανωσιακής κουλτούρας η οποία θα εμπνέει όλους να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν και να εργαστούν μαζί για την επίτευξη κοινών στόχων.