Η ηλεκτρονική τιμολόγηση αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα ψηφιακού μετασχηματισμού που διαμορφώνει μια νέα πραγματικότητα στη σχέση δημοσίου και επιχειρήσεων. Είναι ένα ουσιαστικό βήμα για τον περιορισμό της παραοικονομίας και της φοροαποφυγής.

 

Η προγραμματισμένη για την αρχή του έτους υποχρεωτική διαβίβαση τιμολογίων θα ισχύσει τελικά από την 1η Απριλίου προκειμένου επιχειρήσεις και επαγγελματίες να προετοιμαστούν καλύτερα. Φορείς της αγοράς ζήτησαν την παράταση αυτή προκειμένου οι επιχειρήσεις να έχουν στη διάθεση τους επιπρόσθετο χρόνο εκπαίδευσης και προσαρμογής προκειμένου να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα που φέρνει το myDATA.

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση πέραν του ότι καταργεί τα χειρόγραφα τιμολόγια επιφέροντας μείωση κόστους στις επιχειρήσεις δίνει τη δυνατότητα στις φορολογικές αρχές να έχουν πλήρη και on-line εικόνα για την δραστηριότητα και το οικονομικό προφίλ επιχειρήσεων.

Με την ηλεκτρονική τιμολόγηση καταργείτε η εκτύπωση παραστατικών πώλησης, η διαδικασία τιμολόγησης ενώ η αποστολή και η αποθήκευση των παραστατικών είναι πλήρως αυτοματοποιημένη. Η αποστολή επίσης και η λήψη των αρχείων γίνεται ηλεκτρονικά με γρήγορο και ασφαλή τρόπο.

 

Η ψηφιακή διαβίβαση στην πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων – myDATA ξεκίνησε πιλοτικά το τελευταίο τρίμηνο του 2020 και το διάστημα αυτό περί τις 74.000 επιχειρήσεις  έκαναν εγγραφή στην ειδική διεπαφή της ΑΑΔΕ (myDATA RESTAPI) και διαβίβασαν περισσότερα από 4,7 εκατομμύρια τιμολόγια.

 

Τόσο το υπουργείο Οικονομικών όσο και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) θεωρούν πως η ψηφιακή πλατφόρμα myDATA» δίνει τη δυνατότητα στους ελεγκτικούς μηχανισμούς να έχουν ένα ισχυρό όπλο στην μάχη κατά της φοροδιαφυγής.

Μέσω των ηλεκτρονικών βιβλίων η ΑΑΔΕ θα μπορεί να διεξάγει ταχύτατες διασταυρώσεις στοιχείων για τα έσοδα, τις πωλήσεις, τις δαπάνες, και τα κέρδη και παράλληλα να ελέγχει αν είναι ειλικρινείς οι δηλώσεις στην εφορία κάτι που αναμένεται να πλήξει τους μηχανισμούς έκδοσης πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων.

 

Σε ό,τι αφορά το επιπρόσθετο κόστος που θα πρέπει να αναλάβουν οι επιχειρήσεις για να συνδεθούν με την ψηφιακή πλατφόρμα της ΑΑΔΕ μέσω πιστοποιημένων παρόχων ηλεκτρονικής τιμολόγησης αυτό θα αποσβεστεί σύντομα από τις μειώσεις που θα έχουν οι επιχειρήσεις από τα λειτουργικά και διαχειριστικά κόστη όπως είναι το κόστος εκτύπωσης και αποστολής των φορολογικών στοιχείων στους παραλήπτες. Θα εκλείψουν επίσης οι χρονοβόρες διαδικασίες στην διεκπεραίωση των φορολογικών τους υποθέσεων.

 

Κατά τα λοιπά προβλέπονται μια σειρά κινήτρων για τις επιχειρήσεις που υιοθετήσουν αποκλειστικά την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου για την έκδοση και λήψη παραστατικών πωλήσεων για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1/1/2020 μέχρι και το φορολογικό έτος 2022.

 

Ειδικότερα:

  • Μειώνεται στα 3 έτη από 5 για τον εκδότη του τιμολογίου και στα 4 για τον λήπτη ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος της φορολογικής διοίκησης να εκδώσει πράξη προσδιορισμού φόρου.
  • Περιορίζεται σε 45 ημέρες από 90 το χρονικό διάστημα που η φορολογική διοίκηση εξετάζει τα αιτήματα επιστροφής φόρου για τα έτη που εφαρμόζεται ηλεκτρονική τιμολόγηση.
  • Παρέχεται αυξημένη κατά 100% απόσβεση της αρχικής δαπάνης για τεχνικό εξοπλισμό και λογισμικό που απαιτείται για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, κατά το έτος πραγματοποίησής της, ως αντιστάθμισμα του κόστους χρήσης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
  • Προβλέπεται υπερέκπτωση κατά 100% της αξίας των δαπανών για τη λήψη υπηρεσιών παρόχου.