Ο πόλεμος στην Ουκρανία σε συνδυασμό με τα προβλήματα που δημιούργησε η πανδημία εξακολουθούν να επηρεάζουν καθοριστικά την ελληνική οικονομία.

Σύμφωνα με την πρόσφατη τριμηνιαία έκθεση του ΙΟΒΕ, οι εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία (διάρκεια, έκταση κυρώσεων) και οι επιπτώσεις τους (πληθωρισμός, τροφοδοσία σε ενεργειακά προϊόντα, ορισμένα τρόφιμα και πρώτες ύλες), οι αντιδράσεις πολιτικής (παρεμβάσεις στήριξης, νομισματικά μέσα), η δυναμική του τουρισμού, ο βαθμός και η ποιότητα αξιοποίησης της αυξημένης ρευστότητας (Ταμείο Ανάκαμψης-τραπεζικές χορηγήσεις), θεωρούνται οι πλέον καθοριστικοί παράγοντες του ΑΕΠ το 2022.

Στο βασικό σενάριο για το 2022, στο οποίο ο πόλεμος θα συνεχιστεί μετά το δεύτερο τρίμηνο, το ενεργειακό κόστος θα είναι ιδιαίτερα αυξημένο (πετρέλαιο Brent +30-35%), δεν θα επανέλθουν γενικευμένα, ισχυρά μέτρα προστασίας έναντι της πανδημίας, ο διεθνής τουρισμός θα ενισχυθεί σημαντικά, ωστόσο ηπιότερα από ό,τι αναμενόταν στην αρχή του έτους, και οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης θα αξιοποιηθούν σε μεγάλο βαθμό και αποτελεσματικά, προβλέπεται η ελληνική οικονομία να αναπτυχθεί με ρυθμό 2,5-3%.

Σε ό,τι αφορά τους οικονομικούς διευθυντές, όπως προκύπτει από την έρευνα που διεξήγαγε η Grand Thornton στις ΗΠΑ το πρώτο τρίμηνο του 2022, οι CFOs αντιμετωπίζουν αυξανόμενες προκλήσεις. Πληθωρισμός, Ουκρανία, ελλείψεις εργατικού δυναμικού, απειλές στον κυβερνοχώρο, μπερδεμένες αλυσίδες εφοδιασμού ωθούν την εμπιστοσύνη τους κάτω από το 50%. Ο πληθωρισμός έχει εκτοξευθεί στο 8,5%, υπάρχουν 1,9 εργαζόμενοι για κάθε θέση εργασίας που ανοίγει, οι αλυσίδες εφοδιασμού εξακολουθούν να είναι μπερδεμένες – και η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχει προσθέσει στην παγκόσμια αστάθεια. Μέσα σε μόλις έξι μήνες, η εμπιστοσύνη των οικονομικών διευθυντών στην αμερικανική οικονομία έπεσε από σχεδόν 70% σε λιγότερο από 50%. Σχεδόν οι μισοί CFOs αναμένουν ότι ο πληθωρισμός θα πλήξει τα κέρδη και σχεδόν το 70% ανησυχεί τουλάχιστον λίγο ότι οι αυξήσεις των επιτοκίων της Fed θα ωθήσουν την οικονομία σε ύφεση. Για τους οικονομικούς διευθυντές στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, σημαντικότερες προκλήσεις είναι η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο (40%), η εφοδιαστική αλυσίδα (35%) και οι τεχνολογικές αναβαθμίσεις (34%).

Όσο για τους τρόπους αντιμετώπισης της αύξησης του κόστους, αναφέρουν πως θα αυξήσουν τους προϋπολογισμούς για αποζημιώσεις, θα αλλάξουν τις διαδικασίες και τις δυνατότητες πρόβλεψης και θα προχωρήσουν σε αύξηση των τιμών.

Η Γενική Γραμματέας Βιομηχανίας Θέμις Ευτυχίδου μιλά στο Finance Pro για την κρίσιμη σχέση μεταξύ ψηφιοποίησης και αειφορίας, την κυκλική οικονομία και τη βιομηχανική συμβίωση. Ο Hendrik Esser, από την πλευρά του, λέει ότι ο νέος οικονομικός διευθυντής εξελίσσεται σε agile ηγέτη, αγκαλιάζοντας την αλλαγή και ωθώντας την εταιρεία προς την επίτευξη μιας agile κουλτούρας που ισοδυναμεί με την ανάπτυξη.

Μην ξεχάσετε να διαβάσετε τα αφιερώματά μας στα Mergers & Acquisitions, στον κλάδο των ασφαλειών, στον ελληνικό τουρισμό, στο Financial Reporting και τα Data Marketplaces. Υπάρχει επίσης αναλυτικό ρεπορτάζ για την ελληνική οικονομία. Καλή ανάγνωση.