Είναι απαραίτητη η συμβολή της στην ανάπτυξη της εταιρείας και είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι ανανεώνεται ο τρόπος διοίκησης, με μεγαλύτερη έμφαση στην προνοητικότητα.

Ο Σταύρος Δεληγιαννίδης μιλά στο FinancePro για τις προκλήσεις της τελευταίας τριετίας και τον ψηφιακό μετασχηματισμό που προέκυψε ως θετική εξέλιξη από αυτούς τους κλυδωνισμούς, για τα κριτήρια ESG και τον ρόλο του CFO στην εφαρμογή τους, καθώς επίσης για τη σημασία της καινοτομίας στην ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης.

Καθώς ο περιορισμός του λειτουργικού κόστους συνιστά κορυφαία προτεραιότητα για τους CFOs, σε ποιους τομείς πιστεύετε πως είναι σκόπιμο για τις εταιρείες να αρχίσουν να προσαρμόζουν τις δαπάνες τους;

Είναι επιτακτική ανάγκη πλέον και απόλυτη προτεραιότητα για τους Οικονομικούς Διευθυντές να προσαρμόσουν τις δαπάνες τους σε όλα τα επίπεδα. Η πρόκληση όμως βρίσκεται στη διατήρηση της ποιότητας του τελικού προϊόντος που φτάνει στους καταναλωτές. Φαντάζει εύκολη μία περικοπή δαπανών που φαινομενικά δεν έχει κανέναν αντίκτυπο στη λειτουργία της επιχείρησης. Θέλει όμως μεγάλη προσοχή και συνεργασία με όλα τα τμήματα, μέσω της θέσπισης ρεαλιστικού budget, ώστε οι διαδικασίες, οι έλεγχοι και οι λειτουργίες να παραμείνουν σε υψηλό επίπεδο με έμφαση στην ποιότητα. Κύριο μέλημα σαφώς αποτελεί η εξοικονόμηση ενέργειας. Αποτελεί πλέον ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και σε ορισμένες περιπτώσεις κριτήριο βιωσιμότητας, η διατήρηση της δαπάνης ενέργειας σε χαμηλά επίπεδα. Εξετάζοντας κάποιος τα οικονομικά στοιχεία των εταιρειών, την τελευταία διετία, αντιλαμβάνεται αμέσως ότι το λειτουργικό κόστος αφήνει πλέον οριακά περιθώρια κέρδους, κυρίως στον βιομηχανικό κλάδο. Η ενέργεια ευτυχώς δεν αποτελεί άμεσο κριτήριο ποιότητας του παραγόμενου και θα πρέπει διεθνώς να στραφούμε στην κατεύθυνση της εξοικονόμησης ενέργειας και του ενεργειακού αποτυπώματος με μακροπρόθεσμο σχέδιο. Σε αυτήν την κατεύθυνση, βέβαια, θα πρέπει να στραφεί και το ελλιπές νομικό, τεχνικό και θεσμικό πλαίσιο.

Στη φετινή έκδοση της έρευνας European CFO Survey της συμβουλευτικής εταιρείας Deloitte, οι CFOs σε εταιρείες καταναλωτικών αγαθών, καθώς και στην αυτοκινητοβιομηχανία εμφανίζονται ως οι πλέον απαισιόδοξοι. Πώς εκτιμάτε ότι θα εξελιχθεί τo πρόβλημα της εφοδιαστικής αλυσίδας το 2023;

Είναι λογικό τα στελέχη των συγκεκριμένων εταιρειών να είναι οι πλέον απαισιόδοξοι. Η αυτοκινητοβιομηχανία και οι FMCG εταιρείες την τελευταία τριετία υπέστησαν δύο απανωτά πλήγματα, Covid-19 και πόλεμο στην Ουκρανία. O Covid έφερε τριγμούς στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα με την τεράστια καθυστέρηση παραδόσεων, αλλά και τα υψηλά κόστη μεταφοράς. Αυτό βεβαίως συνεχίστηκε και με τον πόλεμο στην Ουκρανία, προσθέτοντας το φαινόμενο της επισιτιστικής κρίσης. Θεωρώ, και έχει ήδη αρχίσει να φαίνεται, ότι η κατάσταση θα εξομαλυνθεί στα μέσα του 2023. Τα πληθωριστικά κόστη και οι παραδόσεις θα συνεχίσουν να αποτελούν πρόβλημα, αλλά όχι σε αυτήν την κλίμακα που βιώσαμε το τελευταίο έτος. Οι χώρες θα αρχίσουν να αυτοεξυπηρετούνται μέχρι τον βαθμό στον οποίο μπορούν. Αυτό θα οδηγήσει σε μικρή εσωστρέφεια μέχρι να τεθούν οι νέες παγκόσμιες βάσεις του εμπορίου. Στοίχημα σαφώς αποτελεί η διατήρηση και στήριξη του καταναλωτή μέχρι να ολοκληρωθεί ο συγκεκριμένος οικονομικός «κύκλος».

Στη νέα εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού, με ποιον τρόπο μπορούν οι CFOs να χρησιμοποιήσουν τη νέα τεχνολογία προκειμένου να βελτιώσουν την αποδοτικότητα και ποιότητα στην παροχή πληροφορίας, βοηθώντας, έτσι, τη διοίκηση, στη λήψη αποφάσεων;

Ίσως το μόνο ενθαρρυντικό από τους τριγμούς της τελευταίας τριετίας αποτελεί το παγκόσμιο άλμα του ψηφιακού μετασχηματισμού των εταιρειών. Οι νέες τεχνολογίες που διαθέτουν οι Οικονομικοί Διευθυντές βοηθάνε στην άμεση και αμερόληπτη παροχή πληροφοριών. Η έννοια της Διοίκησης αποκτά τη σημασία που της αρμόζει. Είναι γνωστό πως κάτι που δεν μετριέται, δεν διοικείται. Μία απολογιστική πληροφορία αποτελεί κριτήριο αποφυγής στο μέλλον. Μία άμεση και online πληροφορία, αντιθέτως, αποτελεί κριτήριο άμεσης παρέμβασης. Με την εγκατάσταση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών, η Οικονομική Διοίκηση έχει στη διάθεσή της όλο το φάσμα των διαδικασιών και την απόδοσή τους σε όλα τα επίπεδα. Με τον τρόπο αυτό, η λήψη αποφάσεων αποκτά πλέον παρεμβατικό χαρακτήρα, δίνοντας πιο ενεργό ρόλο στον Οικονομικό Διευθυντή.

Είναι οι επενδύσεις στη βιωσιμότητα βασικός άξονας του επόμενου κύματος της αγροτικής επιχειρηματικότητας και κατά πόσο τα κριτήρια ESG εξελίσσονται σε παράγοντα εταιρικής επιτυχίας όταν ενσωματώνονται στην ατζέντα του οικονομικού διευθυντή;

Είναι γεγονός πως ο πρωτογενής τομέας διανύει περίοδο παρατεταμένης αναδιάρθρωσης που έχει οδηγήσει σε επισιτιστική κρίση. Παρατηρούνται πολλές ελλείψεις σε βασικά αγροτικά προϊόντα που για χρόνια τα θεωρούσαμε δεδομένα. Η αγροτική επιχειρηματικότητα ταυτίζεται πλέον με την εταιρική επιχειρηματικότητα σε πολλούς τομείς. Τα κριτήρια ESG που αρχίζουν να εφαρμόζονται ευρέως δεν αφορούν μόνο τις εταιρείες, αλλά έχουν εφαρμογή σε όλη την αλυσίδα του προϊόντος, από τη σπορά μέχρι και την κατανάλωση.

Οι επενδύσεις στη βιωσιμότητα και στην έξυπνη γεωργία οδηγούν σε αυτήν την κατεύθυνση. Η Οικονομική Διεύθυνση αποτελεί κλειδί σε όλη αυτήν την αλυσίδα, όχι μόνο για τη θέσπιση και εφαρμογή των κριτηρίων, αλλά και για την τήρησή τους σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Μόνο σε αυτήν την περίπτωση μπορούμε να αρχίσουμε να μιλάμε για εταιρική επιτυχία.

Σε μια εποχή που ο μόνος κανόνας είναι η διαρκής αλλαγή, πώς μπορεί ο σύγχρονος οικονομικός διευθυντής να εξελιχτεί σε σύμμαχο καινοτομίας;

Ένας επιτυχημένος Οικονομικός Διευθυντής πρέπει να βρίσκεται συνέχεια μπροστά από τις εξελίξεις. Ένα από τα κύρια και απαιτούμενα soft skills που θα πρέπει να διαθέτει, είναι η προνοητικότητα. Στην εποχή που ζούμε και εργαζόμαστε, κριτήριο επιβίωσης, αλλά και ανταγωνιστικότητας, αποτελεί η διαρκής καινοτομία.

Η Οικονομική Διεύθυνση αποτελεί εφαλτήριο αλλαγής και λήψης αποφάσεων με μακροχρόνιο σχέδιο, με σύμμαχο την καινοτομία. Απαιτείται λοιπόν η συμβολή της στην περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας, μέσω της διαρκούς καινοτομίας, σε θέματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, το HR, τις διαδικασίες, την ευφυή παραγωγή και το Big Data Analysis. Είναι ενθαρρυντικό ότι έχουμε πλέον ξεφύγει από τον τετριμμένο τρόπο διοίκησης με απολογιστικά συμπεράσματα και έχουμε περάσει στη νέα εποχή που τάσσεται υπέρ της προνοητικότητας και της ανταγωνιστικότητας.