Για τις τρεις κατευθύνσεις προς τις οποίες κινείται η οικονομική διεύθυνση της εταιρείας της προκειμένου να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της πανδημίας αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία μιλά στο Finance Pro η Σπυριδούλα Τσώλα.

Τα ψηφιακά εργαλεία, όπως αναφέρει παίζουν καθοριστικό ρόλο ενώ όλα τα θέματα διοίκησης, ξεκινούν αλλά και καταλήγουν στην οικονομική διεύθυνση.

Οι αναταράξεις που υπάρχουν στην παγκόσμια οικονομία επηρεάζουν όπως είναι φυσικό τις επιχειρήσεις. Πως αντιμετωπίζετε ως οικονομική διεύθυνση την όλη κατάσταση;

Η παγκόσμια οικονομία πριν προλάβει να βγει από τις επιπτώσεις της πανδημίας μπήκε στον ρυθμό του πολέμου στην Ουκρανία και τις συνέπειες του, οι οποίες όπως είναι φυσικό έχουν ισχυρή επιρροή σε όλες τις επιχειρήσεις. Στην εταιρεία μας, η εκτόξευση των τιμών των πρώτων υλών, η εκτόξευση του ενεργειακού και του μεταφορικού κόστους σε συνδυασμό με την διατάραξη των εφοδιαστικών αλυσίδων δημιούργησαν ένα κλίμα έντονης ρευστότητας.

Μέσα σε αυτό το ευμετάβλητο περιβάλλον καλούμαστε, σαν οικονομική διεύθυνση, να κινηθούμε σε 3 κατευθύνσεις:

Α) Προστασία της ρευστότητας της επιχείρησης.
Δεδομένου ότι δεν φαίνεται το τέλος των οικονομικών αναταράξεων στην παγκόσμια οικονομία, είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις να παραμείνουν φερέγγυες και να είναι σε θέση να διατηρήσουν την οικονομική τους ακεραιότητα. Σε αυτή την κατεύθυνση αξιολογούμε όλα τα διαθέσιμα τραπεζικά εργαλεία και σε συνεργασία με τις τράπεζες αξιοποιήσουμε εργαλεία διαχείρισης και χρηματοδότησης χαρτοφυλακίου μεταχρονολογημένων επιταγών καθώς και διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου μέσω εργαλείων credit insurance.

Η απαίτηση κεφαλαίου κίνησης μας οδήγησε στην ανάλυση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του πελατολογίου ώστε να επαναπροσδιορίσουμε τα πιστωτικά όρια σε συνδυασμό με παροχή κινήτρων έγκαιρης αποπληρωμής. Αυτό βέβαια προϋποθέτει πλέον να προσαρμόζουμε την προσέγγιση μας σε κάθε πελάτη αναλύοντας τα δεδομένα του, ποιοτικά και ποσοτικά ώστε να μπορούμε να εφαρμόσουμε το κατάλληλο εξατομικευμένο μίγμα τιμής, πίστωσης και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, ώστε να διατηρήσουμε υγιείς, ισχυρές συνεχείς επιχειρηματικές σχέσεις. Η επαναδιαπραγμάτευση των όρων πληρωμής με τους προμηθευτές βάσει των δεδομένων και της διαπραγματευτικής δύναμης των μερών, αποδείχθηκε πως θα πρέπει να εξετάζεται με προσοχή και να προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς.

Β) Ανάπτυξη Σεναρίων
Η οικονομική διεύθυνση πρέπει να εξασφαλίζει την συνεχή ροή της πληροφορίας ώστε να είναι σε θέση να διαθέτει επαρκή και έγκαιρα δεδομένα σε άμεση επικοινωνία με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρίας μας για να προλάβει να εντοπίσει τις επιπτώσεις της κρίσης στη ροή των εργασιών. Παράλληλα ηγείται της ανάπτυξης πλαισίων και σεναρίων στον οικονομικό και επιχειρηματικό σχεδιασμό ώστε να ληφθούν αποφάσεις βασισμένες σε μετρήσιμα αποτελέσματα αποδοτικότητας της εταιρίας.

Αυτό βοηθά στην παρακολούθηση του τρόπου με τον οποίο οι αποφάσεις επηρεάζουν την ικανότητα της εταιρείας όχι μόνο απλά να επιβιώνει αλλά πολύ περισσότερο να αναπτύσσεται μέσα σε ένα οικονομικό περιβάλλον έντονων αναταράξεων.

Γ) Διαχείριση Κρίσεων
Η οικονομική διεύθυνση έχει θέσει σαν σκοπό να επικοινωνήσει το σημαντικό ρόλο της οικονομικής υγείας και ακεραιότητας της επιχείρησης στο σύνολο της εταιρίας, να μοιράζεται νέες πληροφορίες που μπορεί να επηρεάσουν την εταιρία και να αξιολογεί τον κίνδυνο και να προτείνει τις ενέργειες για τον έλεγχο της κατάστασης ακόμη και όταν αυτή εξελίσσεται.

Η τεχνολογία βοηθά στον να γίνουν προσαρμογές αλλά και οικονομικές προβλέψεις που θα βοηθήσουν τον οργανισμό να αντιμετωπίσει το ασταθές διεθνές περιβάλλον;

Από το 2020, η εταιρία μας έχει εκσυγχρονίσει το πληροφοριακό της σύστημα, και έχει μεταβεί σε ένα οικονομικό επιχειρηματικό μοντέλο (transactional system). Μέσα από την υψηλή παραμετροποίηση all business and operational activities καταγράφονται και το οικονομικό τους αποτέλεσμα παρουσιάζεται on real time δίνοντας έτσι τη δυνατότητα να γίνεται μία ιχνηλάτηση της αιτίας του κάθε αποτελέσματος.

Πλέον συγκεκριμένα, και ιδιαίτερα με την σημαντική αύξηση των α’ υλών μπορούμε ανά πάσα στιγμή, να κάνουμε ανάλυση ευαισθησίας και προσομοίωση της κάθε συνταγής καθώς και του συνολικού βιομηχανικού κόστους με βάση τις επικείμενες και αναμενόμενες μεταβολές των υλικών και του ενεργειακού κόστους.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός μεταβάλλει το ρόλο της οικονομικής διεύθυνσης;

Είναι αλήθεια ότι τα ψηφιακά εργαλεία παίζουν καθοριστικό ρόλο σε μια σύγχρονη οικονομική διεύθυνση. Με τη χρήση τέτοιων εργαλείων, οι καθημερινές εργασίες της διεύθυνσης πραγματοποιούνται με έναν αυτοματοποιημένο τρόπο (τιμολογήσεις, στατιστικές αναλύσεις, πληρωμές, είσπραξη, εκτέλεση εντολών παραγωγής, κοστολόγηση, credit risk management).

Η εταιρία μας, ως μέλος του ομίλου MAPEI, επενδύει συνεχώς σε πρακτικές βελτιστοποίησης των οικονομικών και χρηματοοικονομικών αναφορών. To αποτέλεσμα αυτών είναι ότι όλος ο λειτουργικός κύκλος από την εντολή αγοράς, την καταχώρηση στα κατάλληλα κέντρα κόστους και λογαριασμούς, την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των παραστατικών, όπως και την πληρωμή των προμηθευτών μέσω επιχειρηματικού εργαλείου, έχει εξασφαλίσει την ταχύτερη εκτέλεση των σχετικών εργασιών με το μικρότερο κίνδυνο σφάλματος καθώς η παραμετροποίηση των συστημάτων έχει ενσωματώσει στα επιμέρους στάδια των διαδικασιών preventive και detective controls.

Ομοίως και για το κύκλωμα από την αίτηση παραγγελίας, που γίνεται μέσω του συστήματος CRM, την εκτέλεση της παραγγελίας, την διαχείριση της διαθεσιμότητας των εμπορευμάτων και την εκτέλεση της παραγγελίας μέχρι και είσπραξη, όλες αυτές οι διαδικασίες είναι πλήρως ενσωματωμένες στο πληροφοριακό σύστημα της εταιρίας.

Η διαχείριση και παρακολούθηση δεδομένων που παρέχουν τα ψηφιακά εργαλεία απλοποιούν τις λογιστικές εργασίες επιτρέποντας στα στελέχη της οικονομικής διεύθυνσης να επικεντρωθούν σε σημαντικά επιχειρησιακά θέματα όσον αφορά το reporting, budgeting, forecasting και Business Planning.

Με ποιο τρόπο συμβάλλει η οικονομική διεύθυνση στη διαμόρφωση της στρατηγικής του οργανισμού;

Η οικονομική διεύθυνση αποτελεί την «καρδιά» των επιχειρήσεων δηλαδή την πλέον ζωτική λειτουργία της. Όλα τα θέματα διοίκησης, ξεκινούν αλλά και καταλήγουν στην οικονομική διεύθυνση.
Έχουμε εξειδικεύσει και παραμετροποίηση τα πληροφοριακά μας συστήματα και πλέον οι δυνατότητες είναι απεριόριστες. Το γεγονός αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να αντιλαμβανόμαστε καλύτερα τις ανάγκες της επιχείρησης και είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε την λήψη ορθότερων αποφάσεων. Αυτή η σύνδεση με τον σκοπό της επιχείρησης είναι νευραλγικής σημασίας για εμάς.

Είστε ικανοποιημένοι από τα μέχρι στιγμής οικονομικά αποτελέσματα για το 2022 και τι περιμένετε για το 2023;

Η εταιρία μας εφαρμόζοντας μια πελατοκεντρική στρατηγική και προκειμένου να ανταπεξέρθει στις πληθωριστικές πιέσεις και τον οικονομικό αντίκτυπο στον οργανισμό έχει επιλέξει να διαχειριστεί εσωτερικά τα υψηλά κόστη με πρακτικές και επιχειρηματικές επιλογές περιορισμού αυτών. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη διαχείριση του βιομηχανικού κόστους και τον περιορισμό των σταθερών εξόδων. Επιπρόσθετα έχει προχωρήσει σε σταδιακές αυξήσεις του τιμοκαταλόγου προκειμένου να διατηρηθεί το επιθυμητό μικτό περιθώριο κέρδους. Τα αποτελέσματα αυτής της στρατηγικής είναι αρκετά ικανοποιητικά καθώς έχουν επιφέρει μια σταθερότητα στο μικτό περιθώριο κέρδους χωρίς να αναταράξουμε τις σχέσεις με τους πελάτες εξασφαλίζοντας μία αξιόλογη ανάπτυξη του κύκλου εργασιών και των καθαρών αποτελεσμάτων για το 2022.

Επιπρόσθετα, η εταιρία έχει αναπτύξει σημαντική επενδυτική δραστηριότητα με την καθετοποίηση της παραγωγής προκειμένου να έχει τον έλεγχο βασικών πρώτων υλών και την βιομηχανοποίηση εμπορευμάτων, ενισχύοντας την κερδοφορία του μίγματος πωλήσεων.

Οι εκτιμήσεις για το 2023 είναι αισιόδοξες καθώς αναμένουμε τα αποτελέσματα των επενδύσεων και της ανάπτυξης της αγοράς και της αντίστοιχης αύξησης των πωλήσεων να ενισχύσουν τα αποτελέσματα και την οικονομική θέση της εταιρίας.

Η ευελιξία και η δυνατότητα της εταιρίας να προσαρμόζεται στο συνεχές ευμετάβλητο μικροοικονομικό και μακροοικονομικό περιβάλλον αποτελεί την κινητήρια δύναμη και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημά της.

*Διευκρινίζουμε πως η συνεργασία της κυρίας Τσώλα με την Mapei Hellas έχει διακοπεί από τις 11 Νοεμβρίου 2022. Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε πριν από την συγκεκριμένη ημερομηνία.