Η λειτουργία της πλατφόρμας myDATA ήδη λειτουργεί σχεδόν κανονικά και σύντομα θα λειτουργεί πλήρως.

Η συγκεκριμένη εφαρμογή αποτελεί το σημαντικότερο project της τελευταίας εικοσαετίας, είναι μία πρωτοπόρα στην ΕΕ ελληνική προσπάθεια και όπως δείχνουν τα δεδομένα το στοίχημα θα κερδηθεί.

Ο υπουργός Οικονομικών σε πρόσφατη εκδήλωση της ΠΑΕΛΟ για την πρόοδο των εργασιών ανέφερε ότι μέχρι τις 13/5/2022 είχαν πραγματοποιηθεί 743.160.249 διαβιβάσεις με αξία 461 δις. από 945.000 ΑΦΜ.

Επίσης, όπως μας δήλωσε στην ίδια εκδήλωση ο διοικητής της ΑΑΔΕ για την ενημέρωση των επιχειρήσεων έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 50 ομάδες εργασίας ανά θεματική επαγγελματική ενότητα και τα εγχειρίδια οδηγιών που δημιουργούνται αναρτώνται στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ με στόχο την ενημέρωση του κάθε κλάδου ξεχωριστά.

Ας μην ξεχνάμε ότι το myDATA είναι το όχημα για την ψηφιακή σχέση μεταξύ φορολογικής διοίκησης και επιχειρήσεων με στόχο να παρέχεται η πληροφορία στην ΑΑΔΕ σε πραγματικό χρόνο, κάτι που θα επιτρέπει τις άμεσες επιστροφές φόρων, την άμεση επιστροφή του φόρου ειδικού καθεστώτος αγροτών καθώς και την άμεση επιστροφή ΦΠΑ, ενώ παράλληλα θα διαφοροποιήσει πλήρως το σύστημα των ελέγχων οι οποίοι θα γίνουν στοχευμένοι και δίκαιοι αφού θα βασίζονται σε τεχνοκρατικά δεδομένα.

Η Ελλάδα αλλάζει και μπαίνει στην ψηφιακή εποχή και φυσικά χρειάζεται την πολύ σημαντική βοήθεια των Οικονομικών Στελεχών των επιχειρήσεων αλλά και των Λογιστών Φοροτεχνών Ελεύθερων Επαγγελματιών.

Ας δούμε τώρα ορισμένα σημεία που σύμφωνα με πρόσφατη ενημέρωση μας στην εκδήλωση της ΠΑΕΛΟ με την ΑΑΔΕ θα πρέπει Οικονομικοί Διευθυντές, Λογιστές, Φοροτεχνικοί αλλά και επιχειρηματίες να γνωρίζουν:

  • Το 2021 είναι έτος προσαρμογής και δεν θα ισχύσουν πρόστιμα
  • Έως τις 27/5/2022 οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να διαβιβάσουν τα εκδοθέντα στοιχεία δηλαδή τα έσοδα, τους τίτλους χρήσης και τα έξοδα αυτοτιμολόγησης
  • Αναμένεται άμεσα η τροποποιητική απόφαση της Α1138/2020
  • Το πρόστιμο για την μη υποβολή δήλωσης εμπρόθεσμα θα είναι 100 συνολικά
  • Για την διαβίβαση μας ενδιαφέρει η καθαρή αξία, η δε αξία του ΦΠΑ θα είναι κατά προσέγγιση γιατί μας ενδιαφέρει μόνο η διαβίβαση εσόδων στην παρούσα φάση και επιπλέον στοιχεία ή λοιπές υποχρεώσεις δεν ζητούνται για το 2021
  • Η διαβίβαση πιστοποιείται με το αριθμό mark που έχει λάβει και από καμία άλλη συμφωνία για το 2021
  • Στο σημείο που πρέπει να δοθεί προσοχή είναι ότι μεγάλο πρόβλημα θα δημιουργήσει η μη διαβίβαση και όχι η λάθος διαβίβαση
  • Σημαντική διευκρίνιση επίσης είναι ότι οι εγγραφές κλεισίματος και τακτοποίησης θα διαβιβασθούν φθινόπωρο και όχι 27/5/2022
  • Επίσης για το 2021 αυτή τη στιγμή δεν μας ενδιαφέρει η συμφωνία με το συνοπτικό βιβλίο αλλά η διαβίβαση και επομένως σε αυτή πρέπει να δοθεί το βάρος
  • Το ηλεκτρονικό Δελτίο αποστολής θα το δούμε περίπου στο τέλος του χρόνου