Οι επενδυτές σήμερα αναζητούν όλο και περισσότερο στοχεύουν να επενδύουν σε εταιρείες που δεσμεύονται να τηρούν τις αρχές ESG. Αυτό σημαίνει ότι οι εταιρείες πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθούν και να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τις επιδόσεις τους με ολοκληρωμένο και διαφανή τρόπο.

Το Convene ESG είναι μια λύση λογισμικού που μπορεί να σας βοηθήσει να απλοποιήσετε τη διαδικασία υποβολής εκθέσεων και εξορθολογεί τη συλλογή δεδομένων, παρακολουθεί την πρόοδο, συγκρίνει τις επιδόσεις σας με τις αντίστοιχες του κλάδου και ευθυγραμμίζεται με τα πλαίσια των κανονισμών.

Η πλατφόρμα μας είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για κάθε εταιρεία που έχει δεσμευτεί για την υποβολή εκθέσεων ESG. Μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες να εξοικονομήσουν χρόνο, να βελτιώσουν την ποιότητα των δεδομένων και να ενισχύσουν τη διαφάνεια.

Βασικά οφέλη του Convene ESG:
Η πλατφόρμα είναι προ-χαρτογραφημένη σε διάφορα πλαίσια ESG, όπως το GRI, το SRS, CSRD και TCFD. Αυτό διευκολύνει τις εταιρείες να συλλέγουν και να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τα δεδομένα που είναι πιο σημαντικά για τον κλάδο τους και τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Το Convene ESG παρέχει πίνακες οργάνων που διευκολύνουν την απεικόνιση των δεδομένων. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες να εντοπίσουν τάσεις, να παρακολουθήσουν την πρόοδο και να συγκρίνουν τις επιδόσεις τους με τις αντίστοιχες των άλλων εταιρειών.

Η λύση μπορεί να αυτοματοποιήσει τη συλλογή δεδομένων ESG από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών συστημάτων, των εξωτερικών παρόχων δεδομένων και των δημόσιων αρχείων, εξοικονομώντας στις εταιρείες σημαντικό χρόνο και προσπάθεια.

Πώς μπορεί να σας βοηθήσει η Convene
Η Convene ESG μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες να μειώσουν το κόστος της υποβολής εκθέσεων ESG με την αυτοματοποίηση της συλλογής δεδομένων και τον εξορθολογισμό της διαδικασίας υποβολής εκθέσεων. Επίσης μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες να βελτιώσουν την ποιότητα των δεδομένων τους παρέχοντας προ-χαρακτηρισμένα πεδία και αυτοματοποιημένη επικύρωση δεδομένων.

Ενισχύεται η διαφάνεια παρέχοντας ουσιαστικά μία database για τα δεδομένα και τις εκθέσεις ESGκαι έτσι μπορούν να προσελκύσουν αλλά και να διατηρούν επενδυτές, αποδεικνύοντας τη δέσμευσή τους στις αρχές του ESG.

Εργαζόμαστε σε software engineering projects από το 1990. Τα τελευταία 30 χρόνια η Azeus Systemsέχει παραδώσει περισσότερες από 200 επιτυχημένες λύσεις για τους πελάτες της. Εάν αναζητάτε έναν τρόπο να απλοποιήσετε την υποβολή εκθέσεων και να βελτιώσετε την απόδοση ESG, το Convene ESG είναι η λύση για εσάς!

Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Azeus Convene.