Οι τεχνολογίες της 4ης βιομηχανικής επανάστασης μετασχηματίζουν το επιχειρηματικό μοντέλο λειτουργίας, την οργάνωση της εργασίας, δηλαδή τον τρόπο που παράγουμε και εργαζόμαστε, αλλά και το περιεχόμενο πολλών επαγγελμάτων, ενώ προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα στις επιχειρήσεις και στους εργαζόμενους. Σχεδόν 9 στις 10 επιχειρήσεις θεωρούν ότι η ψηφιοποίηση θα διαφοροποιήσει σημαντικά τον κλάδο τους, αλλά μόνο το 6% θεωρούν ότι μπορούν σήμερα να χαρακτηριστούν ως «ευέλικτες». Τα εμπόδια εντοπίζονται στις δεξιότητες, στην ηγεσία και δομή: 70% θεωρούν ότι χρειάζονται πρόσβαση σε νέες πηγές ταλέντων, 87% κρίνουν ότι δεν έχουν κατάλληλους ηγέτες και 92% κρίνουν ότι δεν έχουν σωστή δομή. Θετικό είναι ότι το 50% των επιχειρήσεων βρίσκονται σε διαδικασία ανασχεδιασμού του τρόπου εργασίας, ωστόσο μόνο το 11% πιστεύει ότι θα καταφέρουν να γίνουν πραγματικά ευέλικτες και προσαρμοστικές». Τα παραπάνω καταγράφονται στη διεισδυτική έκθεση με θέμα: «Το μέλλον της εργασίας σε έναν κόσμο που αλλάζει», που εκπόνησε ο ΣΕΒ.

Η διαρκής προσαρμογή, η προνοητική οργάνωση και η ευελιξία παραμένουν παράγοντες που συμβάλουν στην αντιμετώπιση των νέων δεδομένων που δημιουργούνται από την επέλαση των τεχνολογικών αλλαγών. Είναι ενδεικτικό για τις αλλαγές που έρχονται ότι περίπου 4 στις 10 θέσεις εργασίας στην ΕΕ θα μετασχηματιστούν σημαντικά εξαιτίας της τεχνητής νοημοσύνης και του αυτοματισμού, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP). Παράλληλα, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF), έως το 2025 ο νέος καταμερισμός των καθηκόντων μεταξύ ανθρώπων, μηχανών και αλγορίθμων θα έχει ως αποτέλεσμα την μετεξέλιξη 85 εκ. θέσεων εργασίας, αλλά και τη δημιουργία 97εκ. νέων θέσεων με νέα χαρακτηριστικά, ενώ, το 85% των θέσεων του 2030 δεν έχει ακόμα δημιουργηθεί.

Επίσης, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Ψηφιακού Μετασχηματισμού του ΣΕΒ, οι ευφυείς τεχνολογίες διασύνδεσης μηχανών και συσκευών (ΙοΤ) προσφέρουν σημαντικά οφέλη και ευκαιρίες ανάπτυξης στις επιχειρήσεις. Ενδεικτικά, αξιοποιώντας σε πραγματικό χρόνο δεδομένα από όλη την επιχείρηση, προσφέρουν βελτίωση έως 60% του χρόνου παραγωγής, έως 10% μείωση των δαπανών συντήρησης, καθώς και βελτίωση έως 20% του ρυθμού παραγωγής. Για την επίλυση της σύγχρονης αναπτυξιακής εξίσωσης χρειάζεται, μεταξύ των άλλων, να προσεγγίσουμε διαφορετικά, την αναγκαία μετάβαση στο ψηφιακό μας μέλλον. Με βάση την τρίτη έκδοση του σύνθετου, αναθεωρημένου δείκτη SEV Digital Maturity Index 2021 (αφορά μετρήσεις που καλύπτουν μέχρι και τα μέσα του 2020), η Ελλάδα πραγματοποίησε σημαντικά βήματα προόδου όσον αφορά στην ψηφιακή και τεχνολογική ωριμότητα οικονομίας και επιχειρήσεων.

Με ορίζοντα, όμως, τις εξελίξεις στην Ευρώπη και την ανάγκη να συγκλίνουμε ταχύτερα στο ευρωπαϊκό πρότυπο, απαιτούνται ακόμη σημαντικές παρεμβάσεις. Με αιχμή τη διασύνδεση της έρευνας και της γνώσης με την επιχειρηματικότητα, την αναβάθμιση της παραγωγικής μας βάσης σε όρους Industry 4.0 και τον υπερ-πολλαπλασιασμό των ψηφιακών ιδιωτικών επενδύσεων και υποδομών, την διαρκή αναβάθμιση της διαλειτουργικότητας των συστημάτων και διαδικασιών στη δημόσια διοίκηση, και ευρύτερα την ενίσχυση της συλλογικής μας ικανότητας να καινοτομούμε στο σημερινό ψηφιακό περιβάλλον. Τα παραπάνω, είναι συγχρόνως βασικά προαπαιτούμενα την κατοχύρωση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας και για την κατάκτηση μιας βιώσιμης, μακροχρόνιας και συμπεριληπτικής ανάπτυξης, σε μια περίοδο δραστικών αλλαγών, μεγάλων αβεβαιοτήτων αλλά και σημαντικών ευκαιριών για όσους τολμούν.